Muslimer tar over norske fengsler – truer, slår og tvinger islam på medfanger

Den massive innvandringen fra muslimske land til Norge begynner nå å sette alvorlige spor i norske fengsler.

Det begynner å bli så mange av dem at de nå samler seg i grupper basert på deres islamske religion.

Rapporter fra norske fengsler viser at et ikke ubetydelig antall av disse muslimske fangene sprer terror blant andre innsatte.

NEGATIV UTVIKLING: I fengsler i Storbritannia, Frankrike og Tyskland, finnes det fengsler hvor mellom 50-80 prosent av de innsatte er muslimer. Hele livet til fangene innenfor murene styres av de muslimske lederne og de andre innsatte må enten betale Jizya (skatt) for å slippe bråk eller konvertere til islam. Nå har utviklingen kommet til Norge. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Fra NRK.no:

– Det er fanger som er redde for vold. Og vi har hatt voldsepisoder, sier Ingeborg Kivle, tillitsvalgt i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund Telemark.

– De kan bruke religionen som et maktmiddel for å skaffe seg et fotfeste, sier Kivle. Hun sier at det er vanskelig å drive forebyggende arbeid blant de innsatte, og at innsatte som står utenfor disse gruppene frykter å bli banket opp.

– Dette splitter miljøet blant fangene. Vi er redde for hendelser når det bygger seg opp på denne måten, sier Kivle, som altså bekrefter at de har hatt «episoder». (Sitat slutt).

Ifølge Kivle skal det dreie seg om muslimer som sitter inne for «vanlige» kriminelle handlinger, men også de som er dømt etter terrorparagrafen.

Les også: Norsk statsborger dømt til åtte års fengsel for terrorisme

DØMT FOR TERROR: Pakistaneren Ishaq Ahmed, (24), er dømt til fengsel i åtte år av Oslo tingrett. Norske medier omtaler mannen feilaktig som «nordmann». (Foto: PST).

Også PST er klar over situasjonen og kommunikasjonsdiretør Trond Hugubakken innrømmer at de har mottatt et ukjent antall bekymringsmeldinger.

Ifølge NRK skal det dreie seg om minst «et titalls meldinger» om ekstreme muslimer som skaper problemer og uro i norske fengsler.

Justisdepartementet skal allerede tilbake i 2014 ha visst om utviklingen og skal ha satt inn tiltak om økt opplæring av de ansatte samt bidratt med mer penger og flere stillinger innen fengselsvesenet.

Problemet viser seg imidlertid å kun vokse ettersom Norge ikke utviser eller stopper ekstreme islamister som forlater og kommer tilbake til Norge etter å ha reist til områder med jihadisitisk aktivitet.

Les også: Norge har fått sin første imam i Forsvaret – Najeeb ur Rehman Naz innsatt

De første terrordommene mot muslimer

Frieord har tidligere skrevet om muslimer med norsk statsborgerskap som har reist til Midtøsten for å kjempe for terrorgrupper som IS og al-Qaida.

I disse områdene er det kjent at det har foregått etnisk rensing, massive sivile overgrep som voldtekter og drap, samt innføring av bokstavtro islam.

Flere av de som reiste fra Norge for å delta i massedrapene har nå mottatt dommer etter å ha kommet tilbake til Norge.

MUSLIMER I NORSKE FENGSLER: Den stadige økningen av religiøs tilhørighet og segregering i norske fengsler bekymrer Norsk fengsels- og friomsorgsforbund i Telemark. Fra før har Norge opplevd at hver tredje innsatte ikke er etniske nordmenn. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Fra Frieord.no:

Tre menn med koblinger til den islamske terrororganisasjonen IS ble nylig dømt i Oslo tingrett. Rettssaken var historisk ettersom det var den første gangen noen ble tiltalt etter paragraf 147d i den norske straffeloven. Paragrafen nevner at alle former av støtte til terrorlistede organisasjoner er straffbart.

De tre dømte er ikke etniske nordmenn, men har asylrelatert innvandrerbakgrunn. To av de dømte, Valon Avdyli (28) og Visar Avdyli (25), er brødre og har albansk bakgrunn. Den siste, Djibril Bashir (30), kommer fra Somalia.

Oslo tingrett anså at det var tilstrekkelig med bevis for at Valon Avdyli og Djibril bashir har vært i Syria og kjempet for IS. For dette ble de dømt til fengsel i fire år og ni måneder, respektive fire år og tre måneder. Visar Avdyli ble dømt til syv måneder i fengsel for å ha handlet inn og sendt klær til en tredje bror, Egzon, mens han kriget i Syria. Egzon Avdyli oppgis å ha dødd i april, 2014.

Les også: Terrorekspert ved Politihøgskolen – nordmenn er en større trussel enn IS-terrorister

Valon Avdyli (28) og Djibril Abdi Bashir (30) avbildet i Syria, nær grensen mot Tyrkia. I dag sitter de i fengsel i Norge. De ble fanget på overvåkingsopptak da de snakket om å gå inn i en norsk barnehage og drepe alle barna og de ansatte. (Foto: Politiets sikkerhetstjeneste)

Anledningen til at den yngre av Avdyli-brødrene også kunne dømmes etter terror-paragrafen er formuleringen i lovparagrafen, som nå har blitt utprøvd i en norsk domstol. Ifølge paragrafen er nemlig all form for støtte til terror-klassifiserte organisasjoner en forbrytelse. Den som foreksempel reiser til Syria for å tjenestegjøre som sykepleier for IS kan dermed dømmes for terrorforbrytelser, ettersom han/hun har gitt sin støtte til en terrororganisasjon.

Oslo tingrett fant bevisene mot Valon Avdyli og Djibril Bashir så overbevisende at norske medier som fulgte rettssaken tviler på at de dømte får mildere dommer eller får muligheten til frikjennelse i en høyere rettsinstans.

Det skal blant annet finnes bilder av Avdyli og Bashir, iført militærklær og med våpen, mens de poserer med kjente IS-soldater i Syria. Etter at begge jihadistene kom tilbake til Norge fra Syria var de under hemmelig overvåking fra det norske sikkerhetspolitiet.

Les også: Hussain (31) dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett – rekrutterer for terrorgruppen IS

Relatert:

Norske militære styrker har gått inn i Syria

Norske og internasjonale medier melder nå at Norge aktivt har gått inn i annet land med bevæpnede styrker.

Til sammen skal 120 norske soldater befinne seg i Midtøsten, men det er ikke klart hvor mange av disse som nå har krysset grensen fra Irak og inn i Syria.

Ifølge NRT News så skal de norske soldatene støtte opprørsstyrker, samt amerikanske og britiske styrker som allerede er inne i Syria.

Syriske myndigheter har protestert kraftig på utviklingen.

Ifølge NRT News skal de norske soldatene beskytte den syrisk-irakiske grenseovergangen Al-Tanf.

Les mer: Kunne innføring av demokrati hindret krigen i Syria?

GRENSEN: Norske soldater skal ha krysset grenseområdet Al-Tanf mellom Irak og Syria.

Sist uke skal amerikanske fly for første gang ha bombet syriske militære styrker som kjemper mot opprørere og jihadistiske grupper.

Dette etter at den syriske hæren skal ha hatt fremganger i kampen mot opprørsgruppe FSA (Free Syrian Army) ved grenseområdene mot Irak.

Angrepet fra de amerikanske styrkene ble fordømt av både syriske og russiske myndigheter som kalte det et overgrep mot Syrias suverenitet.

Norges militære innsats i Syria kan være et brudd på FN-pakten og kan ses på som en krigsforbrytelse, ifølge nettstedet Steigan.no.

Forsvarsdepartementet har så langt nektet å informere om hvilke syriske militsgrupper som norske styrker skal støtte i området.

– Det norske styrkebidraget er en del av operasjon Inherent Resolve. Av hensyn til sikkerheten til egne styrker og i tråd med koalisjonens mediepolicy vil vi ikke gi detaljer forbundet med operasjonen eller annen informasjon av operativ karakter, sier pressevakt Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet til NTB.

Les også: Leserinnlegg: Lyver VG bevisst om Syria?

OPPRØRSSTYRKENE: Det er kommet inn en rekke rapporter om at opprørsstyrkene både samarbeider med og selger våpen til jihadistiske grupper. Om norske myndigheter vet hvilke opprørere de støtter eller hvilke intensjoner disse har er uklart. (Foto: Jihadister i Syria viser IS-tegnet).

Relatert:

Kunne innføring av demokrati hindret krigen i Syria?

Av Christen Krogvig, samfunnsdebattør

De vestlige landene som i mange år har drevet krigføring mot Syria (hovedsakelig ved hjelp av stedfortredere) hevder tidvis at krigen skyldes mangel på demokrati Syria.

Denne forklaringen er imidlertid ikke veldig troverdig. Da Assad arrangerte valg i 2014, der også kandidater som hadde deltatt i demonstrasjonene i 2011 fikk lov til å delta, endret ikke dette USA-alliansens holdning til krigen. Kravet var at Assad måtte gå og ikke delta i fremtidige valg.

Krigen i Syria dreier seg med andre ord i stor grad om uenighet om befolkningen i landet selv skal få velge sine ledere, eller om USA og dets allierte skal få utelukke kandidater de ikke liker. Det er derfor neppe noe grunnlag for å hevde at mer demokrati i Syria vil føre til fred i dette hardt prøvede landet.

DAMASKUS: Ønsket fra vestlige ledere om å skape ustabilitet og krig i Midtøsten har ødelagt en rekke nasjoner. Dette bildet viser storbyen Damaskus i Syria før krigen. Ser det ut som et område som trenger å bombes og drives til borgerkrig? (Foto: Via Nahel Abou Hatab)

Demokrati i Vesten?

I dag omtales systemer der folket deltar i organiserte valg for «demokratier». Men opprinnelig hadde ordet demokrati en helt annen betydning. Demokrati betyr egentlig «folkemakt», og i det opprinnelige
demokratiet var det folket som hadde makten, og alle lederne skulle være trukket ut fra folkeforsamlingen snarere enn valgt gjennom manipulerbare prosedyrer som i dag.

Folket i USA valgte nylig Donald Trump til president. Han ble valgt på løfter om at USA skulle avslutte sine angrepskriger. (Jugoslavia, Irak, Libya og Syria.)

Nå som har er valgt inn, finnes imidlertid ingen mekanisme som folket i USA kan ta i bruk for å tvinge ham til å holde sine løfter. Folket kan riktignok stemme på en annen kandidat ved neste valg. Men i mellomtiden kan Trump drepe en million mennesker. I verste fall starter han en full krig med Russland for å hindre syrerne i å velge den presidenten de ønsker. En slik krig kan koste millioner av amerikanske liv og milliarder av liv over hele verden.

DEMOKRATI? Er det slik innføring av et vestlig demokrati ser ut?

I det egentlige demokratiet ville ikke dette vært mulig. Der var det folket selv som fattet beslutninger om å starte angrepskriger (men ikke forsvarskriger).

USA og dets allierte har arbeidet for å skape krig i Syria siden 80-tallet viser nedgraderte dokumenter.

Den amerikanske generalen Wesley Clark varslet i 2007 at USA ville starte krig i Syria. Den tidligere franske utenriksministeren Roland Dumas har forklart at britiske politikere ba Frankrike om å delta i en krig i Syria til bake i 2009. Willy Wimmer har vært forsvarspolitisk talsmann for CSU/CDU i Tyskland, statssekretær i det tyske forsvarsdepartementet og visepresident i den parlamentariske forsamlingen i OSSE. Willy Wimmer har uttalt at USA, Frankrike, Saudi-Arabia og Qatar skapte borgerkrigen i Syria. (I klippet snakker han også om bakgrunnen for bombingen av Syria 7. april.)

Dersom disse landene som har angrepet Syria hadde vært demokratier så ville befolkningene blitt spurt om de ønsket dette. Det er grunn til å tro at folkene i USA, og flere andre land, ville ha stemt ned et slik forslag. Ikke minst fordi jihadist-gruppene som har utkjempet krigen på vegne av USA-alliansen, vekker avsky blant befolkningene i kristne land. (Og kanskje også noen muslimske land.) Befolkningene i vestlige land er langt mindre onde enn landenes ledere.

Når det gjelder USAs rakettangrep mot Syria etter gassangrepet i Syria 4. april, så ville en folkeavstemning forsinket angrepet. Selv slike avstemninger kan skje temmelig raskt hvis man tenker seg at de gjennomføres ved hjelp av systemer ala Altinn. Da det var et stort gassangrep i Syria i 2013 viste det seg at det ikke var Assad, men USA-støttede opprørere som sto bak. For politikerne i USA spiller det nok ingen rolle hvem som sto bak gassangrepet 4. april. Men folket i USA ville aldri finne på å stemme for et angrep på den syriske hæren dersom det også denne gang viser seg at det er terroristene som står bak angrepet.

Jeg tror derfor at dersom det innføres demokrati i USA vil vi få en langt fredeligere verden.

Relatert:

Barnetog i Bergen nektes å marsjere på 17. mai – PST frykter muslimsk terrorisme

Avgjørelsen ble tatt etter at PST la frem sin trusselvurdering hvor man forventer at muslimer skal angripe markeringer i forbindelse med høytider, merkedager og helligdager.

Bergen sør politidistrikt må omdisponere mannskapene sine som er tilgjengelige på 17. mai, sier stasjonssjef Bård-Tore Norheim.

Det betyr at politiet ikke lenger kan beskytte 17. mai-toget til Kaland skole som går langs E39 i Fana.

Avgjørelsen ble tatt på bakgrunn av trusselvuderingen fra PST, som innebærer at politiet skal være kraftig til stede i Bergen sentrum og på Nesttun.

Les også: Barneskoler i Oslo får terroralarm

På en pressekonferanse sa PST-sjef Benedicte Bjørnland at de ser det som sannsynlig at Norge kan blir utsatt for et terrorangrep i løpet av de to nærmeste månedene.

Ifølge PST har man hevet dagens terrornivå og at Politidirektoratet vurderer bevæpning av politibetjentene.

Les også: Asylsøker tatt med hjemmelaget bombe i Oslo – PST overtar etterforskningen

Les også: Hussain (31) dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett – rekrutterte for terrorgruppen IS

Fra NRK:

– Det er sannsynlig at angrepene det siste året i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Russland og Sverige skaper en smitteeffekt også hos personer i Norge med ekstreme islamistiske sympatier. Demonstrasjon av hvor enkelt et angrep kan gjennomføres, fører til at slike personer ser at de kan utføre noe lignende, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

– Det blir stadig vanskeligere å ta seg inn i Syria og Irak for å slutte seg til ISIL og Al Qaida. ISIL og Al Qaidas oppfordringer om at sympatisører skal gjennomføre angrep mot mål der de måtte oppholde seg Vesten, blir derfor stadig mer aktuelle.

Les også: Muslimer ville massakrere barnehagebarn i Oslo

Hun påpeker at vi går inn i en periode med flere helligdager og merkedager.

– I norsk sammenheng har vi innledet den kristne høytiden påske, og vi nærmer oss mai-måned med mange merkedager og helligdager. ISIL har i dag, på palmesøndag, påtatt seg ansvaret for to angrep mot kristne kirker i Egypt. I den tredje utgaven av ISILs magasin i 2016, oppfordres det nettopp til angrep mot festivaler og markeringer i forbindelse høytider, merkedager og helligdager, sier Bjørnland. (Sitat slutt).

Leder av 17. mai-komiteen, Bodhild Fjelltveit sier at det har kommet flere reaksjoner etter at de fikk beskjeden fra politiet.

VIDEO: Ikke-muslimske barneskoleelever tvunget til å be til Allah – en del av den flerkulturelle læreplanen

Ifølge Fjelltveit skal de yngste barna også være svært lei seg. Men lokalsamfunnet skal ha feiring uansett. Fjelltveit sier at det istedenfor kan bli aktuelt å gå noen runder på fotballbanen med flaggene.

Relatert:

LESERINNLEGG: Lyver VG bevisst om Syria?

Av Christen Krogvig, samfunnsdebattør

Det er lett gjort å spre falske nyheter for alle som driver med nyhetsformidling. Også redelige mennesker kan komme i skade for å spre usannheter. Når det gjelder gass-hendelsen i Syria 4. april 2017, kan mange komme til å tro at anklagene fra USAs administrasjon er sanne selv om saken ikke er gransket av organisasjoner som ikke er part i konflikten.

I og for seg kan heller ikke jeg utelukke at Assad har gitt ordre om dette angrepet selv om det ville være totalt irrasjonelt fra hans side. MIT-professor Theodor Postol argumenterer for at bildene og informasjonen fra et lignende angrep i 2016 og som foreligger i en rapport fra USAs regjering, ikke kan være korrekte. Bildene viser blant annet en beholder som ikke er sprengt fra utsiden, slik bomber sluppet fra fly er. Han hevder derfor at beholderen er detonert på bakken.

I et oppslag publisert av VG 13. april 2017 tar imidlertid journalist Amund Bakke Foss skrittet fra det å ikke gjøre undersøkelser og trekke merkelige konklusjoner, til det å skrive noe han må vite ikke stemmer.

I oppslaget omtales det store gassangrepet i Ghouta i Syria i 2013. I oppslaget beskrives lidelsene angrepet skapte, og Obama kritiseres for ikke å ha grepet inn. Trumps inngripen hylles. I oppslaget insinueres det at det var den syriske regjeringen som sto bak dette gassangrepet. Og i et oppslag 14. april skriver samme «journalist» : «I august året før (dvs. 2013) angrep Assad-regimet opposisjonskontrollerte forsteder utenfor hovedstaden Damaskus med saringass. Over 1000 mennesker antas å ha blitt drept i angrepene. Leger uten Grenser mener over 3000 ble rammet av kjemikaliene.»

Når journalister skriver er det vanlig at det gjøres undersøkelser av temaet de skriver om i forkant. Journalist Amund Bakke Foss hadde ikke trengt å gå lengre enn til kommentarfeltet i egen publikasjon for å finne klipp som står i grell kontrast til innholdet i artikkelen.

Her uttaler lederen for FNs undersøkelseskommisjon for krigsforbrytelser i Syria, Carla del Ponte, at det syntes å være opprørerne som hadde tatt i bruk nervegass: Og at de ikke hadde noen indikasjoner over hode på at den syriske regjeringen hadde brukt kjemiske våpen. På Youtube står det at oppslaget ble publisert 1. september 2013.

Den tidligere kongressrepresentanten Kucinich uttaler her til Fox News at ved angrepet på Ghouta i 2013 konkluderte FNs våpeninspektører, en vitenskapsmann fra det kjente universitetet MIT og en vitenskapsmann fra Tesla Labs med at angrepet ble lansert fra opprørskontrollert territorium .

I dette oppslaget på Frieord fra 5. mars 2017 fremlegges det mye dokumentasjon som underbygger påstanden om at det var opprørerne som sto bak angrepet i Ghouta 21. august 2013.

På denne bakgrunn er det mildest talt oppsiktsvekkende at VG hevder at den syriske regjeringen sto bak angrepet i Ghouta.

Er det rett og slett slik at VG lyver bevisst?

Det å lyve om bruk av kjemiske våpen kan ha alvorlige konsekvenser. I 2003 løy amerikanske myndigheter om at Saddam Hussein hadde kjemiske våpen. Løgnene ble brukt til å forsvare invasjonen av Irak. En invasjon som skal ha kostet en millioner mennesker livet. Nå slår amerikanske myndigheter igjen på krigstrommen ettersom deres stedfortredere i Syria taper kampen mot russerne og Assad. En krig mellom USA og Russland kan medføre 1000 ganger større tap av menneskelig liv enn invasjonen av Irak i 2003.

Amund Bakke Foss er invitert til å komme med et tilsvar til denne artikkelen, men han har ikke besvart henvendelsen.

Hussain (31) dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett – rekrutterte for terrorgruppen IS

31-årige Ubaydullah Hussain, som har bakgrunn fra Pakistan, ble dømt i Oslo tingrett for å ha rekruttert, tilrettelagt og økonomisk støttet den muslimske terrorgruppen IS.

Hussain var tidligere frontfigur i den muslimske hat-oganisasjonen Profetens Ummah.

Les også: Terrorekspert ved Politihøgskolen – nordmenn er en større trussel enn IS-terrorister

Les også: Historisk dom over muslimer med norsk statsborgerskap

Fra Hegnar.no:

I sin prosedyre i retten mente aktor, statsadvokat Fredrik G. Ranke, at Ubaydullah Hussain har utnyttet sårbare og søkende unge menn og sendt flere av dem i døden i Syria, mens han selv valgte å bli i Norge. (Sitat slutt).

Les også: Sjokkstudie: 25 prosent av muslimske elever i norske skoler støtter IS

Les også: SV vil snakke med terrorgruppe som voldtar og dreper kvinner, barn og homofile

Inkludert i dommen er også forhold som trusler og oppbevaring av et elektrosjokkvåpen.

I tillegg ble en 20-åring dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha forsøkt å bli med i IS.

Norske myndigheter tror at rundt 100 muslimer med innvandrerbakgrunn har reist til Syria for å bli terrorister i IS.

Les også: Muslimer ville massakrere barnehagebarn i Oslo

Les også: Miljøpartiet De Grønne-politiker medlem i al-Qaida

Relatert:

Tre syriske brødre dømt for seksuelle overgrep mot to 13 år gamle jenter i Haugesund

Fra Hnytt.no:

Påtalemyndigheten har fått medhold i Haugaland Tingrett om å holde de tre brødrene fengslet i åtte uker til.

Brødrene ble i tingretten den 18. januar dømt til fire år og tre måneders fengsel for å ha begått seksuelle overgrep mot to jenter under 14 år.

Overgrepene skal ha skjedd i en leilighet i Haugesund i fjor sommer etter at mennene kom i kontakt med jentene gjennom sosiale medier.

Det var i begynnelsen av sommeren 2016 at tre menn på 20, 21 og 25 år ble siktet for overgrepene. Brødrene er alle syriske statsborgere og kom til Norge som flyktninger. Eldstemann er gift i Syria og har tre små barn under fire år.

De tre ble også dømt til å betale erstatning på 100 000 kroner til den ene av jentene.

Ankesaken er berammet til den 19. juni. Det er satt av fem dager til rettsbehandlingen. (Sitat slutt).

150 IS-terrorister beveger seg fritt i Sverige

Myndighetene i Sverige har ingen kontroll på terroristene. Den eneste myndigheten som mulig har kunnskap om dem er sikkerhetspolitiet Säpo, men de deler ikke sin informasjon med andre svenske myndigheter.

Les også: Säpo: Økt muslimsk terrorfare i Sverige

Les også: «Svensk» terrorist brukt som forbilde på vellykket integrering

Tjenestemenn som arbeider med å betale ut sosialstøtte til innvandrere i såkalte «utsatte områder» forteller at de iblant ser sine klienter i videoklipp fra den islamske staten.

– Vi kan i mediene iblant se bilder på våre kommuneinnbyggere, mens de står og poserer med kalsasjnikov og IS-flagg, forteller sosialarbeideren Bettan Byvald, som arbeider i Angered i Gøteborg.

Les også: IS-terrorister skal få gratis førerkort og bosted i Sverige

Les også: Sverige: IS-terrorister får boliger, bidrag og jobb i Stockholm

«SVENSKE»: En svensk løssalgsavis har navngitt og vist ansiktene til 20 jihadister med svensk statsborgerskap som har reist til Midtøsten for å krige for IS. (Foto: Privat)

De terroristene som returnerer til Vesten oppfordres av den islamske staten å ikke forsøke å komme tilbake til Midtøsten. Istedenfor blir de beordret å gjennomføre terrorangrep mot Vesten.

Disse personene bedømmes å være en stor trussel mot de landene de bor i.

– Sverige er ganske unikt da vi er et av landene som har eksportert hovedmenn bak store terrorangrep i Europa. Det finnes ingen fra Danmark, Norge eller Tyskland i de verste terrorangrepene vi har sett i Europa de siste årene med koblinger til IS, sier terrorforsker Magnus Ranstorp i innslaget.

Les også: Svenske IS-krigere som slåss for å få voldta

Les også: Muslimsk legestudent i Sverige bygde selvmordsbelte – arrestert etter politiaksjon

Sosialtjenesten rundt om i Sverige vil nå at Säpo deler sin informasjon slik at de skal vite hvem disse terroristene som har returnert til Sverige er.

Relatert:

Tyrkia: «Vi kommer til å sende 15.000 flyktninger til Europa i måneden»

Tyrkiske myndigheter og EU signerte for ett år siden en historisk avtale som skulle stoppe den enorme flommen av flyktninger fra Tyrkia til Europa.

Men denne avtalen henger nå i en tynn tråd som følge av den diplomatiske krisen som har utviklet seg den siste måneden, da tyrkiske ministre ble stoppet fra å drive politisk valgkamp i Europa.

– Hvis dere vil så kan vi åpne for 15.000 flyktninger som vi i dag holder igjen hver måned og gi dere bakoversveis, sa den tyrkiske innenriksministeren Soylu i tale på torsdag og som ble sitert av nyhetsbyrået Anadolu.

Les også: Tyrkia konfiskerer kristne kirker og erklærer dem «statlig eiendom»

«VI SLIPPER DEM LØS»: Tyrkiske myndigheter truer Europa nå med å slippe løs minst 15.000 muslimske migranter fra blant annet Pakistan, Afghanistan, Irak og Syria inn i Europa hver måned.

Les også: Tyrkia truer EU og Norge med ny strøm av velferdsmigranter

Utenriksminister Mevlut Cavusoglu har allerede indikert at Tyrkia kunne rive opp avtalen og sa at Tyrkia ikke lenger aksepterte retur av migranter som hadde kommet inn i Hellas.

Den diplomatisk krisen ble startet da Nederland og Tyskland nektet tyrkiske ministre å bedrive valgkamp i Europa, da begge landene har betydelige grupper med tyrkiske innvandrere.

Dette førte til at den tyrkiske statsminister Recep Tayyip Erdogan omtalte de to nasjonene som «nazistiske» og sammenlignet dem med Hitler-Tyskland.

Les også: Tyrkia truer: La oss reise fritt innenfor Europa eller så åpner vi flyktningbølgen igjen

TYSKLAND ER NAZI: Tyrkiske medier omtaler den tyske forbundskansleren Angela Merkel, som nazist. Dette fordi tyrkiske ministre ikke ble tillatt å bedrive valgkamp i blant annet Tyskland og Nederland nylig. (Foto: Günes).

Les også: Beviset: Her bomber Russland gigantisk kolonne som kjører olje fra IS til Tyrkia

Innenriksminister Soylu er betraktet som en svært lojal tilhenger av Erdogan-regimet og anklaget både EU og tyske myndigheter for å stå bak anti-Erdogan opprøret som fant sted i juni, 2013, de pro-kurdiske opptøyene i oktober 2014, samt det feilslåtte kuppforsøket i juli, 2016.

– De forsøker å fullføre arbeidet som de ikke klarte tidligere. Hvem står bak dette? Det er Nederland og Tyskland, sa Solyu.

Les også: Tyrkia forbyr jul på tysk skole i Istanbul

Han anklaget Europa for å ha feilet i å hjelpe Tyrkia å bli medlem av EU og ikke hjelpe dem i kampen mot terror.

– Europa, har dere denne typen av mot? La oss minne dere på at dere ikke kan bedrive et slikt spill i regionen og ignorere Tyrkia, la han til.

Les også: Tidligere Miss Tyrkia funnet skyldig i å ha fornærmet Erdogan

RUTE: Grafikken viser hvordan en flyktning beveger seg fra Istanbul i Tyrkia, gjennom Hellas, Makedonia, Serbia, Ungarn, Østerrike, Tyskland, Danmark og til slutt til Sverige hvor flyktningen endelig er trygg. (Foto: BBC).

Den europeiske unionen har sagt at den forventer at Tyrkia fortsetter å holde sin del av avtalen som drastisk har redusert antallet overganger fra Tyrkia til Europa over Egeerhavet.

Den massive migrasjonen som Europa opplevde i 2015 ble sett på som en av hovedgrunnene til at høyreorienterte partier i Europa fikk en sterk økning.

En av de viktigste delene av avtalen mellom EU og Tyrkia var at tyrkerne skulle øke grenseovervåkingen og slå ned på menneskesmuglernettverkene – noe som har stoppet den største flommen av migranter.

Les også: Tyrkiske fans ropte «Allahu Akhbar» under minutts stillet for terrorofrene i Paris

Erdogan og tyrkiske myndigheter har ved flere anledninger truet Europa med å kansellere avtalen og åpne grensene mot Hellas og Bulgaria.

På sosiale medier og i kommentarfeltene har ikke reaksjonene ventet på seg.

– Så det er offisielt. Disse er ikke flyktninger eller migranter. Det er en koloniserende invasjon.

– Et såkalt medlem av NATO truer sine felles medlemsstater med terrorisme? Kutt alle forbindelser øyeblikkelig!

– Så dette er et muslimsk land som innrømmer at muslimsk migrasjon er en straff for den siviliserte verden?

– Å bruke tusenvis av migranter som et politisk våpen mot dine fiender er en krigserklæring.

– Hvis Tyrkia følger opp sine trusler så har de erklært krig mot Europa.

– Finnes det noen tvil at disse migrantene, de fleste menn i militær alder, ikke er noe annet enn en invasjonsstyrke? Ingen av disse som har kommet har gjort det for å tilpasse seg eller bli ekte europeere. De har kommet for å etablere sin religion og tvinge gjennom sine lover på resten av oss. De europeiske lederne har hatt hodene sine i sanden og nok engang så vil vi være avhengige av USA for å hjelpe oss ut av en stadig truende verdenskrig.

– Tyrkia er IKKE vår venn, og har ALDRI vært vår venn! Det er først og fremst en muslimsk nasjon. Den lille sultanen tror at han skal kunne etablere et ekte kalifat. Alt de gjør er typisk muslimsk oppførsel, hvor ønsket er verdensherredømme. Å ta over Europa er hans plan. Tyrkia er en islamsk trojansk hest parkert midt i NATO! Ingenting godt vil komme ut av dette forholdet.

Les også: VIDEO: «Allahu akbar» – her drepes Russlands ambassadør til Tyrkia på direkte-TV

 

Lærer sa opp etter at barneskoleelever truet med å halshugge henne

Studenter helt nede i 11-års alderen truer og presser medelever til å lese koranen på Punchbowl barneskole i Sydney, skriver avisen Daily Telegraph.

Dokumenter som avisen har fått innsyn i avslører at minst tre ansatte ved skolen har måtte sykemelde seg på grunn av stress, har mottatt behandling og har fått økonomisk kompensasjon etter å ha blitt mobbet av muslimske elever.

Les også: Hvem står bak? Slagsmål og trusler ved Vadsø barneskole

En kvinnelig ansatt ved skolen skal ha blitt så opprørt at hun sa opp jobben sin.

Hun sa at hun ikke kunne fortsette som lærer mer da hun mottok drapstrusler mot sin familie fra sine 11 og 12 år gamle elever. Flere skal ha sagt de skulle halshugge henne.

Les også: Muslimsk skole i England lærer elevene at ikke-muslimer skal drepes

PUNCHBOWL SCOOL: Skolen har mistet flere lærere og fått en rekke klager på oppførselen til elevene. Blant annet skal en lærerinne ha blitt truet med å bli halshugget. (Foto: Punchbowl School Public School).

Les mer: VIDEO: Ikke-muslimske skolebarn tvinges til å be i moske – følger «flerkulturell læreplan»

Før disse hendelsene skal hun ha levert inn flere klager i 2014 om lignende oppførsel i klasserommet hennes.

Hun sa at hun ble mobbet av studentene da hun stoppet dem fra å henge opp et syrisk flagg i klasserommet.

Les også: TERROR I AUSTRALIA: Muslim skriker «Allahu Akbar» og dreper fire mennesker, inkludert en en baby

Lærerinnen sa også at hun ble dyttet inn i et hjørne av flere studenter som deretter begynte å marsjere rundt i klasserommet mens de uttalte vers fra koranen.

Mange av studentene skal også ha snakket om familiemedlemmer som kjempet i krigen i Syria og elevene skal ha gått ut midt under undervisningen for å be.

Kvinnen skal ha levert rapporter om en episode hvor elevene skal ha mobbet en annen elev fordi han ikke hadde gått til muslimske bønnestunder og sagt at han hadde «forrådt sin religion».

Flere av elevene skal også ha omringet en jente og kalt henne forferdelige navn som «hund».

Les også: AUSTRALIA: Politiet avverget massivt muslimsk hat-angrep mot kristne under julen

Men ifølge Daily Telegraph skal disse klagene og rapportene ha blitt skjult og avvist av utdanningsdepartementet i delstaten.

En talskvinne for utdanningsdepartementet nektet imidlertid ikke for at lærere skal ha mottatt økonomisk kompensasjon.

Talskvinnen skal imidlertid ha sagt at hun ikke visste om noen religiøs vold på skolen.

– Alle skoler i delstaten må umiddelbart rapportere all bekymringer om anti-sosial og ekstremistisk oppførsel til et spesielt telefonnummer, fortalte talskvinnen til australske medier.

Det hører også med til saken at en rektor i skoleområdet skal ha blitt sparket etter å ha nektet et statlig program mot ekstremisme mot elever som er risikosonen for radikalisering. Skolen skal i all hovedsak ha muslimske elever.

Les også: Islamister i Australia tok gisler på kafe

FIKK SPARKEN: Rektor Chris Griffiths og assisterende rektor, Jemmana Dennaoiu, fikk sparken etter at de nektet å innføre et statlig program mot radikalisering av skoleelever. Skolen skal ha vært en nesten eksklusiv skole for muslimske elever. (Foto: 7 News).

Les mer: Lærer på muslimsk friskole i England: «Homoseksuelle skal steines»

Hvem står bak? Slagsmål og drapstrusler ved barneskole i Vadsø

HVEM, HVA, HVOR: NRK Finnmark skriver om en ny og brutal hverdag for Vadsøs barneskoleelever. Men hva er årsaken? (Skjermbilde NRK Finnmark).

Fra NRK Finnmark:

– Forholdene på bussen har vært over enhver kritikk. Det har vært slagsmål, skittkasting, og regelrett mobbing av elever. Slåsskampene har ført til at barn har blitt slått til blods, forteller Ørjan Gundersen.

– Når bussen har vært overfylt har enkelte elever blitt dratt ut av bussen på holdeplasser de ikke skal av. Flere ganger har våre barn kommet gråtende hjem, de vil ikke ta bussen, sier pappaen.

På grunn av forholdene er det et fåtall av elevene som bor utenfor Vadsø som velger å ta den.

– På en normal dag skal det være mellom 15 og 25 elever på den. I perioder har det vært så ille at det har vært under fem. Da må foreldrene lage alternative løsninger for å kjøre og hente.

– Etter jul ble den ene sønnen min drapstruet. Det har vært mye voldsutøvelser, slåssing og truing som gjør at ungene ikke har det bra, og da har ikke jeg det bra heller.

– Det er en uholdbar situasjon både for ungene og for sjåføren ikke minst, som skal gjennomføre skoletransport med bussen på en sikker og skikkelig måte. Det kan bli vanskelig når det utvikler seg til såpass mye konflikter og uro som det har vært på den ruten.

– Språkbruken og trusler om at de faktisk skal ta deg av dage om du ikke er snill. Det er klart vi er nødt til å følge dette opp mot skolen, og det har vi gjort, sier Johnsen.

– Vi har også hatt politiet på bussen. Så vi har prøvd det meste, sier han. (Sitat slutt).

Hva er årsaken til volden?

Så hva er årsaken til all denne volden, truslene og behovet for politibetjenter på skolebussen for barneskolebarna? Vadsø har under alle sine år med skoler og elever ikke opplevd en slik utvikling før nå.

NRK sine journalister Trine Vidunsdatter og Ida Louise Rostad velger helt å se bort fra hvem som står bak denne utviklingen og informerer bare om hva som har skjedd. På Facebook på NRK Finnmark og IFinnmark så går debatten høyt. Mange er oppgitt. Noen lurer på hvorfor mediene ikke vil informere om hvem som står bak bråket og spekulerer i om at det kan være nyankomne elever. Dette blir reagert på av andre igjen som mener at bakgrunn eller hudfarge ikke har noe å si.

Kranglingen og konspirasjonsteoriene løper løpsk. Fordi media holder noe tilbake.

Les også: Innvandrerelever i Oslo dropper ut, misbruker narkotika og blir med i kriminelle gjenger

LYVER TIL SINE LESERE: NRK Finnmark sin journalister Trine Vidunsdatter (t.v.) og Ida Louise Rostad (t.h.), velger å ikke informere sine lesere om at Vadsø barneskole er en svært flerkulturell skole med elever fra muslimske land, blant annet Somalia, Syria og Afghanistan. (Foto: Twitter/Google +).

Når man går inn på Vadsø kommune sine nettsider så kan man lese mer om utviklingen ved skolen de siste årene.

Det viser seg at Vadsø barneskole er en svært flerkulturell barneskole med elever fra 20 ulike nasjoner. Svært mange av dem kommer fra ikke-vestlige og muslimske land som Somalia, Syria, Afghanistan, Eritrea og Iran.

Det har blitt avslørt før at slike skoler ofte har store problemer med vold, trusler og mishandling av norske elever. Som Hagaløkka skole i Asker.

Nettsiden Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring skriver følgende om Vadsø barneskole:

FLERKULTUR: Vadsø barneskole har blitt en svært flerkulturell skole med elever fra 20 ulike nasjoner og hvor hver femte elev er innvandrer. De fleste fra ikke-vestlige og muslimske land som Somalia, Syria og Afghanistan. (Skjermbilde/Vadsø kommune).

Med flerkultur og skoler med elever fra en rekke ikke-vestlige land følger også påstander om fremmedfrykt og kampen mot rasismen.

GI RASISME RØDT KORT: Det har etterhvert blitt så flerkulturelt i Vadsø at man har måttet begynne med antirasistiske kampanjer og skolepriser, slik man gjør i tradisjonelt svært innvandrertette områder på Østlandet.

Så hva skjer egentlig ved Vadsø skole? Hvem står bak bråket? Hvorfor vil ingen snakke om bakgrunnen til elevene?

NRK-journalist Ida Louise Rostads Twitter-profil viser at journalistene kan ha tilbøyelighet med å holde tilbake denne informasjonen på grunn av sin personlige og politiske overbevisning.

POLITISK JOURNALIST: NRK sin reporter Ida Louise Rostad skriver på sin personlige Twitter-profil at hun ikke forstår hvorfor det er nødvendig å omtale etnisk bakgrunn i nyhetssaker der de involverte ikke er etniske nordmenn. Det kan kanskje gi en pekepinn på hvorfor hun har utelatt bakgrunnen til elevene som drapstruer og mishandler medelever på skolebussen i Vadsø. (Foto: Twitter).

Så da sitter vi med spørsmålet. Hvorfor vil ikke NRK sine journalister gå dypere inn i saken og informere sine lesere og lyttere om hva som er årsaken til denne plutselige eskaleringen i vold, trusler og terror som skolebarna i Vadsø nå utsettes for.

For hvis det hadde vært de norske elevene som hadde utøvd grov vold og drapstrusler mot de nyankomne ikke-vestlige elevene, så ville nok alle fått vite om det. Eller?

Det vil være i alles interesse om mediene og myndighetene var mer åpne om det som nå skjer på Vadsø skole.

Saken er oppdatert.

Relatert:

Verden lurt – sto USA-støttede islamister bak kjemisk angrep i Syria?

Et FN-team besøkte området og bekreftet at rakettene inneholdt sarin, en væske som brukes som et kjemisk våpen. Til nå har verden trodd at Assad-regimet stod bak. Nå har imidlertid et israelsk høyteknologifirma ved navn Rootclaim brukt moderne datateknologi for å analysere de ulike påstandene om hvem som stod bak angrepet. De konkluderer med at det er 92 prosents sannsynlighet at det ikke var Assads regime, men islamske opprørere som sto bak.

Ett år før angrepet advarte president Barack Obama den syriske presidenten Bashar al-Assad om at bruk av kjemiske våpen ville krysse en rød linje som kunne provosere et militært svar fra USA.

USA ga Assad skylden for angrepet i Zamalka, men fordi det britiske parlamentet ikke ville støtte et bakkeangrep i Syria for å fjerne Assad, så gikk ikke USA til angrep slik de hadde truet med. Dette ifølge USAs tidligere utenriksminister John Kerry. Et slikt angrep ville også radikalt ha forverret forholdet mellom USA og Russland.

Firmaet Rootclaim bruker matematikk for å erstatte «menneskelige skjevheter» i nyhetsanalyser. Ved anvendelse av en såkalt svindel-deteksjon-tilnærming, søker Rootclaim å bryte opp nyhetshendelser i like store biter og tilordne verdier til de enkelte delene av bevisene, basert på usikkerhet og kildepålitelighet. De enkelte bitene blir deretter lastet inn i en algoritme og ut kommer konklusjoner på det store bildet.

Firmaets matematiske analyse av hvem som stod bak det kjemiske angrepet mot den syriske landsbyen, viser at det er 92, 3 prosent sannsynlig at det var islamske terrorgrupper som stod bak angrepet og ikke regjeringsstyrkene til president Assad. I vestlige medier kalles disse ofte «opprørsgrupper».

Her er bakgrunnsinformasjonen for deres analyse:

«Det forårsaket først skepsis at Assad hadde bestilt angrepet, men informasjon publisert av USA og FN overbeviste mange om at den syriske regjeringen faktisk var ansvarlig. Denne informasjonen inkluderte:

1.Bevis for at rakettene som finnes i Zamalka (kjent som Vulkaner) ble lokalt produsert av regjeringen. 2. Rakettbaner rapportert av FN ledet mot en syrisk base. 3. Bruk av sarin. Det var kjent at regjeringen hadde tilgang til sarin, men ikke opposisjonen. 4.Rapporter fra den amerikanske regjeringen om at rakettene ble skutt opp fra regjeringens territorium. 5. Syrias avtale om å demontere sitt kjemiske våpen-program for å hindre et amerikansk angrep, ble videre sett på som en innrømmelse av skyld.

Men over tid har mange tvil vært reist rundt påliteligheten av disse bevisene, mens nye bevis har dukket opp som ser ut til å gi bedre støtte til hypotesen om at de vestlig-støttede jihadistene sto bak angrepet. Disse inkluderer:

1.Analyser av rakettutvalg som viser at de ikke kunne ha blitt skutt opp fra den mistenkte basen. 2. Feil i FNs baneberegninger, som sammen med nye rakettskytefeltberegninger peker på oppskytning fra opposisjonens territorium. 3. Bevis på flere tilfeller der opposisjonen brukte sarin eller forsøkte å skaffe seg det. 4.Kjemiske spor (rapportert av FN) indikerer at produksjonen av sarin var uprofesjonell. 5.Videoer som tilsynelatende viser en opposisjonsgruppe (Liwa al-Islam) ferdiggjør kjemiske raketter som samsvarer med tid og sted for angrepet. Ektheten av videoene og deres forhold til kjemiske angrep er omstridt.

Rootclaims omfattende analyse av alle bevis peker sterkt mot et angrep fra opposisjonsstyrkene.

Sannsynligheten for at den syriske regjeringen utførte et angrep med lavkvalitetssarin så nære motstandernes område og med bruk av ammunisjon som ikke er en del av deres kjemiske program, ble funnet meget lav. Dette ville også ha vært en alvorlig risiko for regimets stabilitet

Sannsynligheten for at opposisjonen ville stå bak et angrep under disse parametrene er mye høyere, da det nå er kjent at de har sarin.

De viktigste motargumenter mot hypotesen om at opposisjonen stod bak angrepet inkluderer bruk av statlig produserte raketter (som krever at de må ha stjålet dem og funnet ut hvordan de kan endre dem til å levere sarin), store mengder sarin var nødvendig for angrepet, og resultatene av kjemisk heksamin i både sarin og den syriske regjerings lagre av stoffet.

Siden den foreslåtte regjeringsangrepshypotesen ble funnet å være usannsynlig, ble et nytt hypoteseforslag som bedre passer bevisene lansert: At en pro-regjerings milits gjennomførte angrepet. «Pro-regjeringens milits»-hypotesen passer bedre med at det ble brukt lavkvalitetssarin, de billige rakettene, og ignoreringen av de strategiske implikasjonene. Den ble funnet å være mer sannsynlig enn de andre offentlige angrepshypoteser, men fortsatt mye mindre sannsynlig enn hypotesen om at opposisjonen stod bak.»

Det har også vært spekulert i om det alvorligste angrepet med bruk av kjemiske våpen i august 2013 ble utført av opprørsorganisasjoner for å tvinge USA inn i en krig mot Assad-regimet. Denne teorien støttes blant annet av Seymour M. Hersh, en anerkjent britisk veteranjournalist, ifølge American Harald Tribune. Han presenterte teorien i boken «The Red Line and Rat Line» som utkom i april 2014.

Fransk FN-resolusjon blokkert

De vestlige stormaktene har ikke latt seg påvirke av disse teoriene eller den matematiske analysen til det israelske firmaet. Tirsdag 28. februar avviste FNs sikkerhetsråd et resolusjonsutkast fremmet av Frankrike som fordømte påstått bruk av kjemiske våpen av Assad-regimet og av Den Islamske staten i Syria mot sivilbefolkningen.

Russland og Kina stanset resolusjonen ved bruk av deres vetorett. Frankrike har reagert sterkt på at resolusjonen ikke ble vedtatt. «Forbrytelsene til de som velger å bruke slike våpen må ikke gå ustraffet,» heter det i en pressemelding fra det franske utenriksdepartementet.

«Dette er grunnen til at Frankrike tok initiativet, sammen med sine partnere for å presentere dette resolusjonsutkastet,» heter det i pressemeldingen. «Frankrike vil ikke godta den brutaliteten som fortsetter å bli sluppet løs på det syriske folk. Vi vil fortsette vårt arbeid, sammen med våre partnere for å bekjempe straffefrihet og bruk av kjemiske våpen,» heter det videre i pressemeldingen.

Frankrike ønsker å mobilisere både FN og «Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen» (OPCW) i det videre arbeidet med denne saken.

Frankrike tok initiativ til den ikke-vedtatte FN-resolusjonen med bakgrunn i en rapport levert 13. februar fra menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch, der det påstås at det har vært gjentatte kjemiske angrep i Syria. Rapporten viser til minst 8 klorangrep utført av det syriske regimet mot sivilbefolkningen i Aleppo, mellom 17. november og 13. desember 2016.

Regimet har også gjentatte ganger brukt konvensjonelle militære midler for å styrke disse angrepene, hevdes det i rapporten. Det må imidlertid nevnes at Human Rights Watch har vært en kontroversiell menneskerettighetsorganisasjon, blant annet fordi den har akseptert å ta imot pengegaver fra venstreorienterte lobbyister som Georg Soros, en amerikansk multimilliardær som aktivt støttet Hillary Clintons valgkamp.

Det franske utenriksdepartementet mener at denne informasjonen utgjør ytterligere bevis på at Damaskus-regimet fortsatt ikke overholder sine internasjonale forpliktelser og at den opptrer i strid med FNs sikkerhetsråds resolusjoner.

Franskmennene viser også til at OPCW-FN Joint Investigative Mechanism (JIM) har slått fast at kjemiske våpen ble brukt av den syriske hæren ved tre anledninger, og av Daesh (som Frankrike offisielt bruker som navn på Den islamske staten) i ett tilfelle. I sin fjerde rapport, utgitt i år konkluder Joint Investigative Mechanism mellom «Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen» (OPCW) og FN med at syriske regjeringsstyrker brukte kjemikalier i et angrep i Idlib mars 2015.

I en tidligere rapport kom det sammensatte kontrollorganet, bestående av representanter fra FN og OPCW, til samme konklusjon i to andre angrep, i 2014 og 2015. Kontrollorganet har også avdekket at Den islamske staten brukte sennepsgass i et angrep på områder som var kontrollert av væpnede opposisjonsgrupper i august 2015.

«Regjeringsstyrker fortsatte også å bruke giftige kjemikalier i flere bombeangrep i strid med konvensjonen om kjemiske våpen (etter 2012). Syriske regjeringshelikoptre slapp tønnebomber med giftige kjemikalier på boligområder i opposisjonskontrollerte delene av Aleppo 10. august og 6. september,» heter det også i rapporten til Human Wright Watch.

Blant annet på denne bakgrunnen fremmet Frankrike sin FN-resolusjon. Frankrike ønsker å innføre sanksjoner mot «gjerningsmennene av disse angrepene», og påpeker at bruk av masseødeleggelsesvåpen utgjør en krigsforbrytelse og en trussel mot fred. «Det er ikke rom for straffrihet,» heter det i en annen pressemelding fra det franske utenriksdepartementet.

Det har de siste årene også vært flere medieoppslag om bruk av kjemiske våpen i krigen i Syria, både fra regjeringsstyrkene og Den islamske staten.

Opprørere utsatt for kjemisk gass?

I november 2016 skrev Jerusalem Post og Reuters at Den islamske staten avfyrte en rakett i det nordlige Syria som forårsaket symptomer på «kjemisk gass» hos 22 syriske opprørere. Kildene til telegrambyrået og den israelske avisen var tyrkiske medier som siterte tyrkiske militære. Terroristenes angrep var rettet mot Tyrkia-støttede opprørere som i flere dager hadde beleiret den IS-kontrollerte byen al-Bab.

«Tjueto opprørere ble observert å ha symptomer som tyder på at de har blitt utsatt for kjemisk gass i øyner og organer som følge av raketter avfyrt av Daesh» skrev flere tyrkiske medier. Opprørerne ble overført til et sykehus i Tyrkias grenseprovins Kilis, mistenkt for kjemisk forgiftning etter å ha klaget over konstant kvalme og hodepine, skrev blant annet den tyrkiske avisen Hurriyet.

Et tyrkisk nødhjelpsteam gjennomførte ulike tester på dem for å se etter spor av kjemiske gasser, skrev andre medier ifølge Jerusalem Post.

Den islamske statens bruk av giftgasser

I september 2016 mistenkte det amerikanske militæret Den islamske staten for å ha brukt et kjemisk middel under et rakettangrep i Irak, skrev telegrambyrået Reuters. Rakettene ble brukt mot amerikanske styrker som deltok i forberedelsen til den siste offensiven mot Mosul, men gjorde ingen skader.

En gruppe av amerikanske styrker inspiserte fragmentene etterpå og tok en liten prøve av en mistenkelig «tjære-aktig, svart og fet substans», som i utgangspunktet testet positivt for sennepsgass, men deretter testet negativt i en senere undersøkelse, sa en tjenestemann til Reuters.

I april 2016 var det ikke amerikanerne, men syrerne, som mistenkte Den islamske staten for å bruke sennepsgass. Den islamske staten angrep syriske soldater med sennepsgass i en offensiv mot en syrisk militær flyplass i den østlige provinsen Deir al-Zor, ifølge statlige medier, som igjen ble sitert av Reuters. «Terroristene avfyrte raketter som inneholdt sennepsgass «, rapporterte det statlig eide TV-selskapet Ikhbariyah TV.

Huffington Post skrev i oktober i fjor om en hendelse 8. mars 2016.  Fire år gamle Fatima lekte ute da rakettene begynt å falle. Det var ikke første gangen. Men denne gangen fant moren, Zeynep, henne stående foran en rakett fylt med sennepsgass. To dager senere døde datteren og to andre barn. De små kroppene og organene sviktet på grunn av giftig kjemisk eksponering. Zeynep overlevde, men kjemikaliene vansiret hennes armer, bryst og nakke.

Kurdiske geriljastyrker og syriske sivile har også kommet under ild fra IS sine kjemiske våpen. Terrorgruppen har brukt kjemikalier over 15 ganger mot geriljastyrker, ifølge den kurdiske brigadegeneralen Hajar Ismail, som Huffington Post pratet med i oktober 2016. Antallet kan ha økt siden den gangen.

Huffington Post kunne ikke uavhengig bekrefte dette antallet, men skriver at en håndfull av disse angrepene var dekket av lokal og internasjonal presse. Den USA-ledede koalisjonen angrep i fjor flere steder der Den islamske staten skal ha lagret kjemiske våpen.

Men selv om Den islamske statens kjemiske angrep har drept sivile i Syria og Irak, mener eksperter at terrororganisasjonen ikke er i stand til å drepe et stort antall personer som bruker kjemiske våpen. Mange ofre for IS sine kjemiske angrep er barn og spedbarn, som er mindre i stand til å takle toksisitet, skriver Huffington Post.

Amerikanske tjenestemenn mener også at Den islamske staten har liten evne til å produsere kjemiske våpen. Den sennepsgassen som IS har benyttet er forbudt i henhold til internasjonale konvensjoner. Sennepsgass fører til at huden får blemmer og kan brenne luftveiene hvis den inhaleres – som kan være dødelig.

Selv om bruk av sennepsgass ikke er egnet til å ta livet av store mengder mennesker under et angrep, mener eksperter at IS kan finne bruk av denne typen kjemiske våpen verdifull av andre grunner, spesielt som et middel i psykisk krigføring, skriver avisen.

«Kjemiske våpen representerer det som kalles en fryktet risiko – en risiko for at mennesker instinktivt reagerer med en høy grad av frykt og panikk fordi det er usynlig, snikende, og vilkårlig», sier Gregory Koblentz, førsteamanuensis og leder for Biodefense Graduate Program ved George Mason University til Huffington Post. «Den psykologiske effekten er en av de viktigste grunnene til å bruke kjemiske våpen: Selv om de bare dreper noen, vil de skremme store tall.»

Trusselen om kjemiske våpen bærer ekstra vekt for kurdere, som var ofre for en av de mest beryktede gassangrep i historien i 1988. Så mange som 5.000 kurdiske sivile døde da den irakiske diktatoren Saddam Hussein slapp bomber som inneholder sarin og sennepsgass over den irakiske byen Halabja, skriver avisen.

Syrias bruk av kjemiske våpen

The Guradian siterte i desember i fjor «Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen» (OPCW) som var alvorlig bekymret over påstander om at minst 93 mennesker ble drept av et gassangrep sentralt i Syria da luftangrep traff en klynge på fem landsbyer. Opptil 300 mennesker ble også rapportert å ha blitt skadet i angrepet vest for byen Palmyra, som ble gjenerobret fra syriske styrker. Vitner til angrepene sa at ingen av de som døde hadde sprengskader, skrev The Guardian.

«De fleste av de døde var familier», sa Ahmad al Hamawi, leder av en regionrådet. «De hadde bygget primitive tilfluktssteder, og de løp til dem, uten å vite at det var giftgass. Mens de var i krisesentrene kom gassen inn på grunn av vindretningen, og drepte dusinvis, for det meste kvinner og barn.»

Fotografier angivelig tatt etter angrepene viser rekker av barn liggende på bakken. Alle ser ut til å være døde og skum er tydelig nær nesen til en ung gutt, skrev avisen.

Bildene lignet de som er tatt i kjølvannet av angrepet som drepte mer enn 1.300 mennesker i en forstad til Damaskus i august 2013, der FN konkluderte med at det «utvilsomt» var benyttet saringass, og som er omtalt øverst i artikkelen.

I oktober 2013 leverte FNs generalsekretær Ban Ki-moon en rapport om FNs gransking av bruken av kjemiske våpen i Syria. Rapporten konkluderte med at kjemiske våpen ble brukt 21. august i en relativt stor skala, og at ofrene inkludert sivile. Rapporten dokumenterte bevis for nervegassen sarin både i miljøet og til stede i ofrene for angrepet.

Etter angrepene sluttet Syria seg til konvensjonen for forebygging av kjemiske våpen og overga sitt beredskapslager av sarin under internasjonal overvåking. Våpeneksperter og vestlige regjeringer har siden hevdet at tjenestemenn gjemte noe av gassen fra inspektørene.

Basert på undersøkelsen til FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen er det liten tvil om at både Syria og Den islamske staten har benyttet kjemiske våpen under krigføringen. Begge parter har vist vilje til å bruke slike våpen, og brukt dem, men deres muligheter til å gjøre det har vært begrenset.

Men det er også flere krigførende parter i Syria: Blant annet de USA-støttede opprørsstyrkene, som består både av den demokratiske opposisjonen mot Assads regime og av islamske terroristorganisasjoner. Har også de brukt kjemiske våpen?

Opprørernes bruk av kjemiske våpen

Det finnes riktig nok ingen klare konklusjoner på slike angrep fra opposisjonen fra FNs observatører, menneskerettighetsorganisasjoner eller Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, men analysen til Rootclaim av det klart alvorligste angrepet med kjemiske våpen 21.august 2013, tyder på det, og i mars 2013 ble kjemiske våpen rapportert brukt nær Syrias to største byer: Khan al-Assel landsby vest for Aleppo, og forstaden al-Atebeh ved Damaskus, ifølge nettavisen American Harald Tribune.

Minst 31 sivile døde av inhalasjon av gassen som brukes og husdyr ble også drept i Khan al-Assel, i tillegg til flere syriske soldater. Den syriske regjeringen har bedt FN gjennomføre en gransking av angrepet på Khan al-Assel, som den påstod var et hevnangrep fra terrorgrupper fordi de syriske soldatene med støtte fra sivile tidligere hadde slått tilbake et angrep mot landsbyen fra de amerikansk-støttede jihadistene.

11. november 2016 uttalte det russiske forsvarsdepartementets talsmann, Igor Konashenkov, ifølge American Harald Tribune at det var funnet udetonerte eksplosiver og fragmenter av ammunisjon som inneholdt klor og hvitt fosfor i de sørvestlige utkantene av Aleppo, noe departementet mente var beviser for at terrorister brukte kjemiske våpen. Og i desember i fjor hevdet CNNs reporter Fred Pleitgen at han hadde observert og filmet kjemikalier i et område tidligere under kontroll av terrorister.

Den største medialøgnen i vår tid

Intervjuer: Du er svært kritisk til mediadekningen i Syria. Hva er det som bekymrer deg?

Fader Daniel: Ideen om en folkelig oppstand mot president Assad er absolutt feil. Jeg har bodd i Qara siden 2010, og jeg har sett med mine egne øyne hvordan agitatorer fra utsiden av Syria har organisert protester mot regjeringen, og har rekruttert unge mennesker. Dette ble filmet og sendt ut på luften av Al Jazeera for å gi inntrykk av at det foregikk et opprør. Det ble begått mord av utenlandske terrorister mot Sunnier og kristne samfunn i et forsøk på å så religiøs og etnisk splid blant det syriske folket. Mens det etter min erfaring er det syriske folket faktisk er svært forent.

Før krigen var dette et harmonisk land; en sekulær stat med forskjellige religiøse samfunn som levde fredelig side ved side. Det var så å si ingen fattigdom, det var gratis undervisning og helsestellet var godt. Det var riktignok ikke mulig å fritt uttrykke sine politiske synspunkter. Men folk flest brydde seg ikke om det.

Les hele intervjuet på Steigan.no

Relaterte saker:

Er Den Islamske Stat (IS) Vestens hemmelige infanteri i Syria?
Syriske flyktninger reiser på ferie til Syria
Syria-flyktninger kan koste nærmere EN BILLION KRONER
CIA leverte Toyota-biler til syriske rebeller
Syriske kvinner fordømmer menn som drar til Europa
Jordans visestatsminister: Syriske flyktninger infiltreres av IS

 

 

Syrisk familie fikk hus, mat, klær og trygghet fra krig – nå vil de tilbake til flyktningteltet

Årsak? Mørketiden gjør dem deprimerte. – Barna har det ikke bra her. De vil tilbake til teltet i Libanon, hvor de kan leke ute i sola hele dagen med slektninger og venner. Her er det kaldt og mørkt, avslutter en trist familiefar Mohammed Id Ibrahim.

Kilde: NRK

Relatert:

Sverige: Syrisk flyktning (19) voldtok 13 år gammel jente vaginalt og analt – fikk to måneders fengsel

DØMT: Mohammed Moayed Maaz fra Syria fikk to måneder fengsel for en grov voldtekt av et barn. Voldtekten fant sted inne på et toalett på jentas skole. Maaz ble frikjent for å ha truet jenta under rettssaken. (Foto: Privat).

Det var i desember at den påståtte 19-åringen dro en 13 år gammel jente inn på et skoletoalett, der han voldtok henne vaginalt og analt.

I dag ble Mohammed Moayed Maaz dømt til to måneders fengsel.

TO MÅNEDER FOR VOLDTEKT AV BARN: En 19 år gammel syrisk flyktning ble i dag dømt til to måneder i fengsel og tilsyn etter å ha voldtatt en 13 år gammel jente både vaginalt og analt på en skole jenta gikk på. (Foto: Fria Tider).

Les også: Fem afghanere dømt for sadistisk voldtekt av ung gutt – slipper utvisning av humanitære hensyn

Fra dommen:

Mohammed Maaz har den 21 december 2016 på Wargentinskolan i Östersund genomfört vaginalt och analt samlag med den då trettonåriga målsäganden samt fört in sina fingrar i hennes underliv. Han har tvingat målsägande att tåla de sexualla handlingarna genom våld, vilket bestått i att han – trots att hon bett honom sluta – tryckt henne mot en vägg, mot hennes vilja dragit av hennes kläder, böjt henne framåt och hållit fast hennes höfter. Vidare har, då den äldre och fysiskt starkare Maaz dragit in målsägande på en toalett till vilken han sedan låst dörren, målsägande befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Maaz begick gärningen med uppsåt och hade i vart fall skälig anledning att anta att målsägande var under 15 år.

Mannen skal også ha vært tiltalt for en annen voldtekt av et barn som skjedde uken før, på den samme skolen.

I det tilfellet gjaldt det en 14 år gammel jente. Ifølge den syriske flyktningen skal begge barna har vært sammen med ham frivillig. Han hevder også at han ikke visste at de var under 15 år gamle.

Les også: 10 år gamle svenske skolejenter overfalt og voldtatt av muslimer på skolen

Retten i Östersund valgte i tilfellet med 14-åringen å frafalle siktelsen om voldtekt, ettersom jenta snart fylte 15 og man mente at det hadde vært frivillig. Mohammed Moayed Maaz fikk da siktelsen redusert til seksuell utnyttelse av barn.

Den syriske flyktningen ble dømt for voldtekt av barn og seksuell utnyttelse av barn til to måneders fengsel og tilsyn.

Les også: Flyktninger får kurs i hvordan man plukker opp svenske jenter

Han ble frifunnet for overgrep i rettssak, etter at han skal ha truet med mishandle 13-åringen hvis hun fortalte noen om hva som hadde skjedd.

Aktor valgte å ikke be om utvisning etter endt soning.

Les også: Somalier voldtok 12-årige Ida – fikk 22 dagers samfunnstjeneste

Les også: Ida (13) trakasseres av somalisk miljø etter brutal voldtekt – ble slått i ansiktet

På sosiale medier har det vært stort oppstyr rundt dommen, som mange mener er altfor mild. Det klages også på at han ikke utvises.

På nettsiden Fria Tider har man lagt til en dom som gjelder skattefusk, og som kom samme dag som voldtektsdommen til Mohammed Moayed Maaz.

Les også: Flyktningbarn dømt for grov gjengvoldtekt i Sverige

Den viser at en person skal ha brutt regnskapsloven, skatteloven og gjort det vanskelig for skattemyndighetene å sjekke hans regnskap.

Denne personen ble dømt til fire og et halvt års fengsel.

STRENG DOM: En svensk mann skal ha fått fire og et halvt år i fengsel for brudd på regnskap- og skatteloven i Sverige. Når man ser på dommen ovenfor fra voldtektssaken så vil man kanskje forstå at svenske skattebetalere reagerer på straffeutmålingen. (Foto: Fria Tider).

Les også: Flyktningbarn pågrepet for voldtekt av mindreårig gutt

Her stopper Trump innvandringen fra syv muslimske land

I fjor slapp Barrack Obama inn 85.000 asylinnvandrere til USA, i all hovedstad muslimer fra Midtøsten, for å hjelpe dem som sier de flykter fra krig, sult, fattigdom og politisk/religiøst undertrykkelse.

Storsatsingen på å øke den muslimske innvandringen har vekket stor motstand i et USA som stadig er urolige for nye muslimske volds- og terrorangrep.

USA opplevde minst 14 muslimske terrorangrep under Obamas presidentperiode. Tilsammen skal 92 mennesker ha mistet livet og mange hundre ha blitt skadet, mange alvorlig. Det mest alvorlige skjedde 12. juni i Orlando, Florida, da islamisten Omar Mateen skjøt og drepte 49 mennesker på et utested for homoseksuelle.

På fredag rev Trump opp den nåværende politikken. Han sier at det ikke i første hånd er muslimer, men kristne som trenger beskyttelse fra undertrykkelse, rapporterer AP.

– Vi kommer å innføre nye kontrollrutiner for å holde radikale islamistiske terrorister vekk fra USA. Vi vil ikke ha dem her, forteller Trump under en pressekonferanse.

– Vi vil forsikre at vi ikke slipper inn den samme trusselen i landet som våre soldater slåss mot i utlandet. Vi vil bare slippe inn de i landet som støtter landet og elsker vårt folk.

Den eksekutive ordren innebærer at all muslimsk innvandring fra seks muslimske land; Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan og Jemen stoppes totalt i 90 dager.

All fortsatt asylinnvandring fra et syvende land, Syria, kommer i tillegg til å stoppes på ubestemt tid.

Trump mener at den eksekutive ordren også handler om å hedre ofrene for terrorangrepene den 11. september, 2001.

– Det handler om beskyttelsen av nasjonen slik at utenlandske terrorister ikke tar seg inn i USA. Det er store saker, deklarerte Trump høytidelig før han skrev under ordren.

Trump skrev også under en eksekutiv ordre om «gjenoppbyggingen» av det amerikanske militæret.

Tyskland: Flyktningbarn ranet og dyttet kvinne (34) ned på skinnegangen på T-banestasjon

Det var ved 01-tiden at den 16-årige marokkanske innvandreren – uten lovlig oppholdstillatelse – overfalt og ranet en 34-årig kvinne.

Les mer: Iraner dytter svensk kvinne (20) i døden foran T-banen i Berlin

16-åringen stakk hånden ned i kvinnens veske, men ble oppdaget. Kvinnen ropte på hjelp og gjorde motstand, som førte til at flyktningbarnet dyttet henne slik at hun snublet ned på togskinnene.

Fallet var så hardt at kvinnen mistet bevisstheten og på sykehuset ble det bekreftet at hun hadde fått hjernerystelse.

Les også: Asylsøker dyttet politimann i døden foran tog i Spania

HEI! Liker du å få nyheter uten politisk korrekt filter? Støtt oss gjerne slik at vi kan fortsette å gi deg en mer balansert nyhetshverdag. Vipps nummeret ser du her. Paypal og kontonummer finnes nederst i artikkelen. Takk.

Heldigvis kom ingen tog inn på perrongen akkurat da og personal fra stasjonen fikk kommet kvinnen til unnsetning.

Den ulovlige innvandreren rømte fra plassen, men kunne identifiseres av overvåkingskameraer og ble arrestert kort tid etterpå.

Les mer: Kvinne overfalt og ranet av asylsøkere på togstasjon i Østerrike – fikk beskjed av politiet om å farge håret mørkt

Saken kommer kort tid etter at 26-årig tysk mann skal ha blitt kastet ned på skinnegangen av en større gruppe ungdommer. Hans kamerat skal ha blitt sparket og slått. Mannen rakk heldigvis å komme seg opp før et tog ankom stasjonen.

Frieord har skrevet om to alvorlige hendelser på tyske T-banestasjoner de siste månedene.

I romjulen skal en gruppe flyktningbarn fra Libya og Syria tent på en hjemløs mann på en T-banestasjon i Berlin, og bare en uke før det skal en sigøyner fra Bulgaria ha sparket en ung tysk kvinne ned trappen på en annen T-banestasjon, også det i Berlin. Kvinnen overlevde, men brakk blant annet armen.

Les mer: Ung jente (16) kalt hore og slått bevisstløs av muslimer på T-baneperrong fordi hun går med skjørt

PÅGREPET: Alle de syv mistenkte flyktningbarna er nå pågrepet. Seks skal være fra Syria, mens den siste er fra Libya. De skal ha meldt seg selv etter å ha sett overvåkingsbildene publisert i tyske medier. De kom til Tyskland i 2014-2015 som flyktninger/asylsøkere.
SIGØYNER: Svetoslav Stoykov ble ifølge Berlinpolitiet pågrepet på Berlins bussentral – Zentraler Omnibushbahnhof. Stoykov skal ha sparket en uskyldig kvinne ned trappene på T-banestasjonen slik at hun brakk armen.

VIDEO: Innvandrere sparker hjemløs hvit mann i London

VIDEO: Ung jente overfalt og ranet av utenlandsk gjeng på T-banestasjon i Østerrike

LES OGSÅ: Bile Mohamed Elmi (18) og Abdirizak Nur Ali (21) dømt for grove overgrep mot norsk 14-åring på Oslo S

 

Muslimsk terrorist som sto bak hat-angrep mot kristne i Istanbul på nyttårsaften arrestert

Kilde: RT, Heavy.com

Les mer: Muslimsk terrorangrep mot populær nattklubb i Istanbul – 39 drept og 70 skadet

PÅGREPET: Den muslimske terroristen Abdulgadir Masharipov er pågrepet for hatangrepet mot kristne på en nattklubb i Istanbul på nyttårsaften.

Syrisk nonne: «Den muslimske invasjonen av Europa er organisert»

– Det er en organisert invasjon, sier hun og stiller spørsmål ved hvorfor så mange muslimske flyktninger velger Europa i stedet for rike arabiske land som er nærmere og der de har samme religion, språk og kultur.

– For oss orientalske kristne er ikke muslimer fiender. Vi skal være gjestfri mot folk i nød, ja, men ikke mot en organisert invasjon. Husk at radikal islam ikke er en religion, det er et politisk program som har som mål å skaffe seg hegemoni i religionens navn.

Så lister hun like så godt opp med en påminnelse: «Jesus har bedt oss om ikke å være blinde eller dumme. Han ber oss om å elske vår neste, men også om å stå opp for det som er galt», fastslår den fryktløse nonnen – før hun irettesetter Europa for sin dumskap:

– Det undrer meg at dere som er så godt utdannet ikke ser at det som skjer kommer til å true levemåten deres. Det er som selvmord for sivilisasjonen.

Les hele saken på HRS.

Relatert:

ENDELIG! Angela Merkel innrømmer at muslimsk terrorisme er den «største trusselen» i Tyskland

Den svært kontroversielle tyske forbundskansleren snakket blant annet om det anti-kristne hatangrepet mot julemarkedet i Berlin som drepte 12 og skadet 48 mennesker.

Hun omtalte det som «kvalmende» og sa at 2016 hadde vært et år med «alvorlige prøvelser».

Les også: Merkel innrømmer: Innvandringspolitikken førte til valgnederlag

HATANGREP MOT KRISTENDOMMEN: Den muslimske hatforbryteren Anis Amri drepte 12 og skadet ytterligere 48 under sitt angrep på det kristne julemarkedet i Berlin den 19. desember. Amri rakk å rømme gjennom fem europeiske land før han ble stoppet i en rutinekontroll i Italia. Der trakk han en pistol opp og ble drept av politiet. (Foto: Picture-alliance).

Men til tross for det blodige og truende angrepet, så insisterte Merkel at Tyskland ikke ville la seg kue av terrorismen.

– Når vi går videre med våre liv og vårt arbeide, så sier vi til terroristene: ‘Dere er hatefulle mordere, men dere bestemmer ikke hvordan vi lever og ønsker å leve. Vi er fri, omtenksomme og åpne’.

I tillegg til angrepet mot julemarkedet i Berlin nå i desember utført av den muslimske terroristen Anis Amri, så opplevde Tyskland en rekke andre muslimske terrorangrep gjennom hele året.

Les også: 500 muslimske terrorister i Tyskland – myndighetene frykter nye angrep

Offisielt skal 22 mennesker ha blitt drept og 112 mennesker ha blitt skadet under de ulike muslimske terrorangrepene i Tyskland under 2016. Det ble brukt alt fra eksplosiver, pistoler, kniver, økser og kjøretøy for å drepe kristne og ikke-muslimer.

I februar knivstakk en ung muslimsk jente en kvinnelig politibetjent i halsen i Hannover. Politikvinne overlevde.

I april sprengte to muslimske flyktninger et Sikh-tempel. Tre personer ble skadet.

I mai gikk en muslim til angrep på en togstasjon i Grafing. Mannen skrek «Allahu Akbar» og knivdrepte en og skadet ytterligere tre.

I juni gikk en afghansk flyktning amok på et fullsatt tog i Würzberg med en øks og skadet fem mennesker.

Les mer: Muslimske flyktningbarn satte fyr på hjemløs mann i Berlin

FLYKTNINGBARNET: Den muslimske hatforbryteren Muhammad Riyad. Slik ser den 17-årige mindreårige afghanske flyktningen som angrep uskyldige på et tog i Würzburg.  (Foto: BBC).

I juli begikk en syrisk asylsøker selvmord ved å sprenge seg selv i luften under en festival i Ansbach. 15 mennesker ble skadet.

I juli gikk en muslim fra Iran amok med maskingevær utenfor et kjøpesenter i München og drepte ni mennesker. 35 mennesker ble skadet.

I juli gikk en muslimsk mann fra Syria amok med en kebab-kniv på gaten i Reutlingen. Han drepte en gravid kvinne og skadet ytterligere en person.

Les mer: Tysk polititopp: Å leve med terrortrusler er «den nye normalen» i Europa

TERROR I TYSKLAND: Dette er en oversikt over «offisielle» terrorangrep som myndighetene og politiet løslot informasjon om. Hvor mange ytterligere angrep som fant sted har  man ikke blitt informert om. Det er kjent fra både Tyskland, Danmark, England og Sverige at myndighetene mørklegger mange av angrepene. (Foto: Daily Mail grafikk).

VIDEO: Innvandrere i Tyskland etter kriminalitetsbølgen: «De nye innvandrerne må vekk!»

VIDEO: Merkel buet ut da hun besøkte Dresden

Relatert:

Konflikten med Russland – President Obama raserer sitt ettermæle

Det er under en måned til den skandaleomsuste presidenten Barrack Hussein Obama må forlate Det hvite hus.

Det har vært åtte år med politiske nederlag, utallige kriger, droneprogram, spionering på allierte og milliard-underskudd for myndighetene.

Det amerikanske samfunnet har ikke vært så delt på mange tiår. Kriminalitet- og drapsratene har skutt i været (bokstavelig talt) og etniske og religiøse konflikter har eskalert med opptøyer, massive ødeleggelser og titalls politimenn drept på gatene, flere under rene henrettelser.

Obama har både fortsatt, men også startet kriger i Midtøsten, som kulminerte med etableringen av den verste muslimske terrororganisasjonen i moderne tid, IS. Irak er ødelagt. Libya er ødelagt. Syria er ødelagt. Med hundretusenvis av mennesker drept og millioner på flukt som resultat.

I tillegg har Obamas administrasjon hatt militær aktivitet i hele 133 nasjoner.

Det usanksjonerte fengselet på Guantanamo på Cuba eksisterer fremdeles, ti år etter Obamas lovnad om å stenge det ned og åtte år etter at han mottok Nobels Fredspris i Oslo.

FREMDELES ÅPEN: Over 10 år etter at Obama sa han skulle legge ned leiren og åtte år etter at han ble president, så er den beryktede fangeleiren på Cuba fremdeles i drift. (Foto: Fanger på Guantanamo).

Innføringen av droneprogrammet, samt avsløringen at USA har avlyttet og spionert på sine egne innbyggere, samt  samarbeidspartnere Tyskland, var et tungt slag for presidentens troverdighet.

Selskaper og jobber har forlatt USA i tusentall, med nedleggelser av store selskaper og fabrikker. Bare for å se dem etablert i land som Kina og Brasil.

Et av de største nederlagene var innføringen av helsereformen ObamaCare, som skulle bidra til at flere mennesker fikk tilgang til helsetjenester. Programmet har kostet milliarder av dollar, men har ikke vært i nærheten av å være en suksess.

Den siste uken valgte også USA for første gang å ikke støtte Israels politikk om bosetting på palestinske territorier, under en nylig FN-resolusjon.

Og for å toppe det hele så har Obama, sammen med tidligere utenriksminister Hillary Clinton, med overlegg ønsket å skape en ny, kald krig med Russland.

ØNSKET KONFLIKT MED RUSSLAND: Hillary Clinton var svært aggressiv mot Russland under valgkampen og påstår nå at det var russiske hackere som sørget for at hun tapte valget. Dette avvises av blant annet Wikileaks som sitter på millioner av dokumenter og e-poster relatert til temaet.

Demoniseringen av Vladimir Putin var et sentralt tema under Hillarys valgkamp og hadde hun vunnet vil det med sikkerhet ha ført til alvorlige konflikter mellom USA og Russland. Kina kunne i verste fall ha blitt dratt inn i det hele.

Men skremselstaktikken og løgnene vant ikke denne gangen.

Resultatet kom i form av republikaneren Donald Trumps svært klare valgseier i november. En seier som feide all makt til demokratene ut av både det hvite hus, senatet og representantenes hus. Det amerikanske folket kunne ikke mer tydelig ha fortalt demokratene og Obama hvor misfornøyd de var med deres styre.

SVÆRT KLAR SEIER: Donald Trump vant med 306 mot Hillarys 232 «valgmenn». Det ble antydet at Hillary vant den «populære» avstemningen, men dette inkluderte døde innbyggere og ulovlige innvandrere. Grafikken ovenfor viser hvor klar og total Trumps seier var og hvor lite Hillarys populære valgseier egentlig betydde dette tatt i betraktning.

Den siste krampetrekningen

I går kom nyheten om at Obama, som en såkalt «lame duck», med sine siste krampetrekninger har utvist 35 russiske diplomater fra USA, vel vitende om at det totalt vil knuse hans ettermæle som presidenten som kandiderte på «Hope» and «Change».

Dette igjen førte til at Putin stengte ned den anglo-amerikanske skolen i Moskva, samt feriehuset til den amerikanske ambassaden. (Dette er tilbakevist i ettertid av flere medier red.anm.).

Håpet er bare at Trump og Putin har en åpen linje mellom hverandre, og at Putin forholder seg rolig, inntil Obama har forlatt det hvite hus.

Det hjelper imidlertid ikke at vestlige medier heier på og hisser opp stemningen sammen med Obama.

Det skal bli velkomment å få ut krigshisserne og deres støttespillere fra Washington D.C. Kanskje det endelig kan bli «Hope» and «Change» på ordentlig denne gang.

Dagens video: Syrere feirer frigjøringen av Aleppo

Det finnes ingen vinnere i en krig heter det. Men et lite lysglimt fikk innbyggerne i Aleppo denne julen da syriske tropper, med hjelp av russiske styrker, fikk frigjort den krigsherjede byen.

I gatene feiret folk med juletrær, lys og sanger. Det er første gang siden 2012 at man har kunnet ha en julefest i sentrum av byen.

De vestlig-støttede terrorgruppene måtte forlate øst-Aleppo og byen er igjen under president Assad sin kontroll.

Les mer: VIDEO: Slaget om Aleppo – hvem har rett?

JUL I ALEPPO: Den krigsherjede byen har et lite håp for fremtiden etter at de vestlig-støttede terrorgruppene har blitt presset ut av byen. Her feirer innbyggerne med syriske og russiske flagg. (Foto: Ruptly).

Les også: Er IS Vestens hemmelige infanteri i Syria?

Les også: WikiLeaks: Hillary Clinton og terrorgruppen IS finansiert med de samme pengene

Les også: Sitter det ekstremister i regjering og på storting?

Les også: SV vil snakke med terrorister som voldtar og dreper kvinner, barn og homofile

Saken vi egentlig ikke ønsket å skrive om i julen

(Saken er oppdatert 28.12. – se nederst i artikkelen). To muslimske foreldre kysser sine døtre farvel før en av dem går inn på en politistasjon i Syria og blir sprengt ihjel med en fjernstyrt detonator.

Jenta var syv år gammel.

Bilder fra angrepet viser hvordan jentenes far underviser dem i islamsk tro og hvordan man skal utføre selvmordsangrep. Kort tid etterpå får de en klem av en kvinne i burka. Kvinnen er deres mor.

OFRER SINE DØTRE: Den muslimske faren ser inn i kameraet og rettferdiggjør å bruke sine egne barn som selvmordsbombere i islams navn.

I videoen kan man høre musikk i bakgrunnen mens faren holder rundt sine døtre og begrunner sine handlinger utifra koranen.

Begge jentene sier «Allahu Akbar» før et nytt videoklipp viser dem påkledd jakker og varme luer, i det de klemmer sin mor og forlater rommet.

KLEM FRA MOR: Barnas mor klemmer sine barn på syv og ni år en siste gang før hun sender dem ut på selvmordsoppdraget. «Ingen er for unge for jihad», sier moren i videoen.

Den yngste jenta heter Islam og den eldste Fatima.

Personen bak kameraet spør moren hvorfor hun sender sine døtre i jihad når de er så unge.

Moren svarer at «ingen er for unge når det kommer til jihad og hver muslim må delta i jihad».

Mannen ber så at Allah skal akseptere offeret som moren gjør.

En en annen video spør faren en av jentene hva hun skal gjøre i dag, før hun svarer at hun skal gjennomføre en selvmordsbombing i Damaskus.

Du er ikke redd fordi du skal til himmelen, spør faren.

– Jo, svarer jenta.

PÅKLEDD EKSPLOSIVER: Jentene har fått eksplosiver festet til kroppen og skal sendes ut for å dø. Det er ennå uklart hva som skjedde med den ni år gamle jenta til høyre.

Kort tid etterpå skal den yngste jenta, påkledd et selvmordsbelte, ha gått inn på en politistasjon i Syrias hovedstad Damaskus, hvor hun blir drept av en eksplosjon.

Eksplosjonen skal også ha skadet tre politibetjenter.

Den lokale avisen Al-Watan Daily skriver etter terrorangrepet:

– En syv år gammel jente kom inn på politistasjonen, bærende på et belte som ble detonert fra et annet sted.

– Jenta skal ha virket bortkommen og spurte om hun kunne bruke toalettet, da bomben gikk av.

LEVNINGER: Politiet fant restene av den 7 år gamle jenta blant ruinene.

Vi beklager igjen for at vi formidler slike nyheter i denne tiden som skal være positiv og hyggelig for oss alle.

Det har vært mye de siste uken med drapene på julemarkedet i Berlin og nå denne historien om de unge jentene. Legg historiene gjerne i glemmeboken over julen. Men ikke glem dem helt når det nye året starter.

OPPDATERT 28.12. Faren til jentene på videoen og bildene, Abu Nimr, over skal være drept.

Relatert:

Tysk politi jakter tunisisk asylsøker etter terrorangrepet i Berlin

Anis Amri skal ha fått avslag på sin asylsøknad i Tyskland tidligere i år og har blitt identifisert som en mulig trussel, samt skal ha vært under overvåking. Men han klarte å unnslippe politiet en gang den siste måneden.

Les også: Terroristen skjøt og drepte lastebilsjåføren før han begikk massedrapet

Han skal være bekjent av av en gruppe menn som ble arrestert i november etter mistanke om rekruttering av soldater som skulle kjempe for den muslimske terrorgruppen IS i Syria.

Ifølge tysk politi skal han ha spurt en politi-informant om hvor han kunne skaffe et våpen.

Politiet skal ha identifisert ham som en mistenkt i det muslimske hat-angrepet mot julemarkedet etter at et identifikasjonsdokument med hans navn ble funnet i lastebilen som ble brukt under angrepet.

Det er antatt at Amri skal ha benyttet seg av en rekke ulike aliaser og brukt ulike identiteter med forskjellige navn og alder.

VIDEO: Hvor mange muslimske terrorangrep må til før vi reagerer?

Han skal være i begynnelsen av tjueårene og være født i Tatouine i sør-Tunisia, ifølge tyske medier.

Byen skal være mest kjent for å ha inspirert navnet til byen Tatooine i en av Star Wars filmene, men den siste tiden er den mer kjent for å være et tilholdssted for og base for IS-terrorister som krysser grensen inn i Libya.

Amris asylsøkna ble avvist i april i år, men ifølge rapporter skal han ha kommet til Tyskland allerede i 2015. Italienske myndigheter har ham registrert i landet i 2011.

Les også: Terrorist kjørte inn i julemarked – minst 12 drept og 50 skadet

Selv om hans asylsøknad ble avvist så skal han ha fått lov til å oppholde seg i Tyskland som følge av at han muligens kunne være i fare hvis han ble returnert til Tunisia.

Det er et dokument som bekrefter dette som ble funnet i lastebilen etter angrepet.

Amri skal ha vært i politiets søkelys i lenger tid etter å ha fått lov å oppholde seg i Tyskland. Han bodde på ulike steder, inkludert i Berlin.

En gang skal han ha delt bosted med en person som nå sitter arrestert for å rekruttere IS-soldater til Syria. Denne personen ved navn Boban S, ble arrestert sammen med Ahmad Abdelazziz A, en kjent muslimsk hat-predikant i Tyskland.

Hat-predikanten skal aldri ha vist ansiktet sitt på videoer og irakeren sitter også i fengsel for terror-støtte.

Les også: Over 80 drept under ramadan-terror på feriehotell i Tunisia

SSB: Hver tredje nordmann skeptisk til innvandrere

Flyktningkriser, terrortrusler, massiv økning i gatekriminalitet og mangel på arbeidsplasser har ført til at hele 32 prosent av nordmenn nå sier at Norge er et mindre trygt land å bo i.

Det er en økning på hele 6 prosent fra i fjor.

Det er særlig menn i yrker uten krav til høyere utdannelse som er kritiske til innvandringen.

Etter at masseinnvandringen startet på 70-tallet har ufaglærte innvandrere flommet inn på det norske arbeidsmarkedet og tatt over jobber innen postvesenet, restaurantnæringen, offentlig transport, taxi-næringen, renholdsbransjen og en rekke stillinger i det offentlige som har kontakt med befolkningen, som f.eks nav-kontorer.

Les mer: Nav-rapport: Masseinnvandringen skader Norge

DEN NYE ARBEIDERKLASSEN: Innvandrere har kommet inn i Norge – og Vesten – og tatt over store deler av de yrkene som krever liten eller ingen utdannelse. Tilbake sitter nordmenn med dystre fremtidsutsikter og et langt liv utenfor arbeidslivet. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Nordmennene som er skjøvet ut av disse yrkene har ingen andre steder å gå enn på arbeidstiltak, arbeidsavklaringspenger eller leve på offentlige stønader.

Men myndighetene ser ikke ut til å stoppe utskiftningen av yrkesbefolknigen i disse gruppene. Tvert imot hentes nye tusener av ufaglærte mennesker inn hvert år.

Les mer: Avslørt: Norge trengte ikke arbeidsinnvandringen på 60- og 70-tallet

ENORME TAP: Den norske staten taper hundrevis av milliarder på innvandringen fra ikke-vestlige land. Nederst på stigen er ufaglærte norske arbeidere som verken får arbeid eller et verdig liv. (Foto: Finansavisen/skjermbilde).

Dette går særlig ut over unge nordmenn som ikke fullfører høyere utdanning eller faller ut av skolen. Å få en jobb for disse er praktisk talt umulig, da det er hundrevis av søkere på hver stilling og innvandrere ofte går foran i søknadskøen som følge av sin bakgrunn.

Det er ikke uvanlig at en stilling ved en butikkjobb får hundrevis av søknader.

Mange nordmenn opplever å miste seg i rus eller utvikler psykiske problemer. Mange familier rives også opp som følge av arbeidsledighet og økonomiske problemer.

På motsatt side av skalaen finner vi høyere utdannede kvinner som ikke trues av masseinnvandringen. Disse er mest positive til myndighetenes innvandringspolitikk.

Dette kan være mellomledere, avdelingsledere, forskere, sosionomer, lærere og ansatte innen det offentlige som har som oppgave å hjelpe innvandrere i hverdagen.

Les mer: Finansavisen: Norge drukner økonomisk av innvandringen

Disse bor for det meste ikke blant innvandrere eller har noen sosial omgang eller kontakt med dem etter endt arbeidstid. Deres arbeidsplasser er heller ikke truet av masseinnvandringen. Tvert imot får de mer å gjøre som følge av den.

Ifølge SSB er andelen nordmenn som mener innvandrere beriker kulturlivet og bidrar i arbeidslivet også fallende.

Tallene kommer etter at antall asylsøkere som kom til Norge økte fra 11.500 i 2014 til 31.145 i 2015.

Les mer: Helvete har fryst over – SV ønsker innvandringsstopp

De fleste som søkte om asyl var fra Syria, Afghanistan, Irak og Eritrea.

VIDEO: «Allahu akbar» – her drepes Russlands ambassadør til Tyrkia på direkte TV

Ambassadøren Andrei Karlov ble skutt i ryggen i det han holdt en tale ved en kunstutstilling.

Attentatmannen er en politimann som ikke var i tjeneste da han gjennomførte drapet.

Hans navn er Mevlüt Mert Altıntaş og skal være 22 år gammel. Han skal også tilhøre politiets spesialstyrke.

POLITIMANN: Drapsmannen skal være en politimann. Han kom seg inn på utstillingen ved å vise sin politi-legitimasjon. Etter å ha skutt ambassadøren skrek han «Allah akbar» og gjorde islamist-tegnet.

Attentatmannen var kledd i svart dress og slips og sto bak Karlov under talen. Plutselig tar han frem sin pistol og skyter ambassadøren. Drapet fanges på film.

– Allahu akbar! Allahu akbar! skriker mannen etter å ha avfyrt de dødelige skuddene.

– Ikke glem Aleppo! Ikke glem Syria!

IS-TEGNET: Politimannen strekker en finger i været. Dette er det samme tegnet jihadister og islamister gjør.

Han fortsetter deretter å ytre ulike saker, blant annet det muslimske krigsropet «Allahu akbar», som betyr Allah er stor på arabisk.

Til slutt skal politimannen selv ha blitt skutt ihjel av sikkerhetsvakter.

I tillegg til ambassadør Karlov skal tre andre personer ha blitt skutt av attentatmannen.

Russlands utenriksdepartement har bekreftet at deres ambassadør har blitt myrdet i Tyrkia.

– Vi betrakter dette som et terrorangrep, sier talsmann Maria Zakharova.

– Terroren kommer ikke til å seire og vi kommer bestemt til å bekjempe den.

DREPT: Russlands ambassadør til Tyrkia, Andrei Karlov ble skutt og drept av en politimann utenfor tjeneste i kveld. Det er ennå uklart hva slags konsekvenser dette kan få for forholdet mellom de to nasjonene.

Relasjonen mellom Tyrkia og Russland har tidligere vært spent, men har blitt bedre den siste tiden. Russland støtter regjeringssiden og president Bashar Al-Assad i borgerkrigen i Syria, mens Nato-landet Tyrkia støtter de islamistiske rebellene.

Den tyrkiske regjeringen har også blitt beskyldt for å støtte den islamske staten.

Slaget om Aleppo – hvem har rett?

Også journalist Kristoffer Rønneberg og Aftenposten har fått seg en liten ripe i lakken etter å ha blitt hengt kraftig ut under en pressekonferanse i regi av FN. (Du kan lese hva de sa ordrett under videoen).

Les også: Er IS Vestens hemmelige infanteri i Syria?

Kristoffer Rønneberg
Norwegian newspaper Aftenposten
When you talk about the Syrian people and what the Syrian people want, how can you quantify that? Do you have any independent surveys where you can actually document that? And secondly, you talk about the corporate media, the western media, the lies and all of this. Could you explain what you think might be the agenda from us in the Western media, and why we should lie, why the international organizations on the ground should lie? Why we shouldn’t believe all these absolutely documentable facts that we see from the ground? These hospitals being bombed, these civilians you are talking about, the atrocities that they have been experiencing. How can you justify calling all of us liars?

Eva Bartlett
Independent Canadian Journalist
I mean, there are certainly honest journalists amongst the very compromised establishment media. Let’s start with your second question. So, international organizations on the ground. Tell me which ones are on the ground in Eastern Aleppo? Yeah, ok, I’ll tell you. There are none. There are none.
These organizations are relying on the Syrian Observatory for Human Rights [SOHR], which is based in Coventry, UK, which is one man. They are relying on compromised groups like the White Helmets which… Let’s talk about the White Helmets. The White Helmets were founded in 2013 by a British ex-military officer, they have been funded to the tune of $100 million by the US, UK, Europe and other states. They purport to be rescuing civilians in Eastern Aleppo and Idlib… Yet no one in Eastern Aleppo has heard of them; and I say “no one” bearing in mind that now 95% of these areas of Eastern Aleppo are liberated. The White Helmets purport to be neutral, yet they can be found carrying guns and standing on the dead bodies of Syrian soldiers. And their video footage actually contains children that have been “recycled” in different reports. So you can find a girl named Aya who turns up in a report in month, say, August, and she turns up in the next month, in two different locations. So, they are not credible. The SOHR is not credible. “Unnamed activists” are not credible. Once or twice maybe, but every time? Not credible. So, your sources on the ground – you don’t have them.
As for your agenda, not your, but the agenda of some corporate media: it is the agenda of regime change. How can the New York Times…I was reading it this morning…or how can Democracy Now, which I was reading the other day, maintain until this day that this is a civil war in Syria? How can they maintain until this day that the protests were unarmed and non-violent until say 2012? That is absolutely not true. How can they maintain that the Syrian government is attacking civilians in Aleppo, when every person that’s coming out of these areas occupied by terrorists is saying the opposite?
How do I quantify the support of the Syrian people? The elections. In 2014 the Syrian people held elections.
The point being overwhelmingly the people support president Assad.
There are people that want change in the government. We’re not pretending they don’t want change. Everybody wants change. But in terms of support of the government the point is they don’t see president Assad as the problem. They see the problem as terrorism, they see elements of problems in the system that they have there. But president Assad they don’t see as a problem. They actually overwhelmingly support him. So, I’m basing it on their choice in their leader and I’m basing it on my own interactions from people in Syria.

Les også: WikiLeaks: Hillary Clinton og terrorgruppen IS finansiert med de samme pengene

Her er en lenger versjon (uten tekst).

Les også: Sitter det ekstremister i regjering og på storting?

Europol: «Udiskutabelt» at terrorister kommer til Europa skjult blant flyktninger

Nettsiden Breitbart sin britiske utgave rapporterte nylig at Europol nå snakker om risikoen for at muslimske terrorister skal bruke bilbomber for å angripe mål i Europa.

Dette er en taktikk som så langt kun har vært brukt i Midtøsten.

Det har allerede vært en terroraksjon med bruk av bilbombe som har blitt avslørt i Frankrike tidligere i år. Da arresterte fransk politi to muslimer etter at man fant en bil med gassflasker i nærheten av katedralen i Notre Dame i Paris.

Les også: Europol: «Høyreekstremister minst farlige i Europa»

Europol har også sagt at de nylige terrorangrepene i Paris og Brussel kun har styrket islamsk stat sin tro på å gjennomføre flere angrep.

– Frankrike har fremdeles høy beredskap for terrorisme fra IS, står det å lese i rapporten fra Europol.

– Dette gjelder også Belgia, Tyskland, Nederland og Storbritannia.

Dette er alle nasjoner med svært høy innvandring fra muslimske land.

Les også: Sjokkavsløring: Franske myndigheter skjulte grusom tortur av terrorofre i Paris

BATACLAN. Grusomme scener utspant seg inne på konsertlokalet og 89 uskyldige mennesker ble enten skutt, sprengt eller torturert til døde av islamistiske terrorister.
BATACLAN. Grusomme scener utspant seg inne på konsertlokalet da 89 uskyldige mennesker enten ble skutt, sprengt eller torturert til døde av islamistiske terrorister. IS-terroristene er rapportert å ha stukket ut øynene på sine ofre, kastrert menn, skjært opp kropper og stukket kvinner i underlivet med kniv. Flere av ofrene skal også ha blitt halshugget. (Foto: Etter terroraksjonen på Bataclan).

Rapporten fortsetter:

– Estimater fra ulike sikkerhetstjenester indikerer at flere dusin personer som er styrt av IS kan være innenfor EUs grenser og har kunnskap og mulighet til å utføre terrorangrep. Det er også indikasjoner at IS har planlagt terrorangrep i Europa helt siden 2013.

Rapporten la også til at det var «udiskutabelt at noen av terroristene har kommet inn i Europa under dekke av å være flyktninger».

Les også: Muslimske terrorister planla å forgifte barnehagebarn med giftig iskrem

D
AVSLØRT: Mange av flyktningene har blitt gjenkjent på bilder de har lagt ut på sosiale medier. Men flere av dem har klart å unngå å bli avslørt og Europol frykter nå at de ønsker å gjennomføre terrorangrep i Europa.

Les mer: Europol: 5.000 islamister oppholder seg i Europa

Flere av jihadistene som har stått bak massedrapene de siste årene, blant annet i Paris i november i fjor ble avslørt å ha kommet til Europa gjennom Hellas med flyktningstrømmen.

Greske myndigheter innrømmer at minst to av dem kom til kontinentet vi øya Leros, registrert som asylsøkere.

Et par måneder senere ble to menn pågrepet i Østerrike i byen Salzburg under mistanke om ytterligere angrep mot den franske hovedstaden.

Les mer: Tysk polititopp: Å leve med terrortrusler er «den nye normalen» i Europa

Det viste seg at de hadde kommet inn i Europa gjennom den greske øya samtidig som terroristene som sto bak terroraksjonene i Paris.

Relatert: