Tagged: Radikal Portal

Anonym nettmobbar avslørt: Anders Sebastian Leif Karlsson

Under dekke av anonymitet hev Anders Sebastian Leif Karlsson drive med yvervaking, snikfotografering og uthenging av innvandringskritiske personar og gruppor. Sjølv hev han bakgrunn frå venstreekstreme gruppor i Sverike, og han sympatiserar med det valdelege nettverket Antifascistisk Aksjon.

2015 – Året som gikk med Frieord.no!

Da er tiden inne for et nytt tilbakeblikk på året som gikk! Først vil vi ønske alle våre besøkende og trofaste lesere et godt nytt år! Nok engang ble det et rekordår, med veldig gode tall og masse omtale i ulike medier. Under her kan dere lese litt om de mest leste og mest delte sakene vi hadde på Frieord iløpet av 2015!

Har PFU og Norsk Journalistlag lagt yrkesetikken på hylla?

I denne hardtslående artikkelen fra Målmannen tar artikkelforfatteren for seg hvordan norske journalister nå fritt kan henge ut enkeltpersoner med falske og udokumenterte beskyldninger, uten at det blir noen konsekvenser for dem overfor PFU eller Norsk Journalistlag. Pressens Faglige Utvalg og Norsk Journalistlag har i en klagesak mot Radikal Portal vist at de ikke lenger har noen gjennomslagskraft eller vilje til å ta tak i grove brudd på god presseskikk.

Presse-etiske usannheter fra Radikal Portal

Radikal Portal har en forhistorie med å henge ut ikke-offentlige personer med navn og bilde. Det er personer det ikke foreligger noen dom eller en gang straffesak mot, men som har begått den forbrytelsen å ikke stille seg bak Radikal Portal sin verdensanskuelse. I dag hevder derimot redaksjonsmedlem Christian Boger at “[v]i forholder oss til pressens Vær Varsom-plakat”. Er dette en ren løgn fra Boger eller har Radikal Portal lagt seg på en ny redaksjonell linje uten å gjøre sine lesere oppmerksomme på det?

Researchkollektivet INFO: Palestina-aktivister bak spionside

Inspirerte av danske og svenske forbilder (Redox, Researchgruppen, Revolutionära Fronten), har man i Norge nå etablert et anonymt nettverk for overvåkning av anderledestenkende: «Researchkollektivet INFO». I likhet med sine forbilder leverer de uten kildegrunnlag "rapporter" som pressen senere benytter seg av. Sentrale bakmenn er de to antirasistene og Palestina-aktivistene Erik Skare og Jonas Dobbert Tjeldflaat. Det er det svenske nettstedet Realisten som nå kan avsløre dette.