Når noe er veldig galt i samfunnet

Det såkalte «samfunnslimet» er verdifullt og må beskyttes for enhver pris. Men i dagens moderne og multikulturelle samfunn har tillit, ære, moral og respekt i alt større grad forvitret og erstattes av mistro, skepsis og ensomhet.

Når man ikke har en felles etnisk, kulturell og historisk plattform med sine medborgere, naboer og arbeidskolleger så har man mistet den viktigste grunnpillaren i ethvert velfungerende samfunn.

Tilbake står man med et samfunn der alle låser sine dører, ingen snakker med naboen og man ikke stoler på noen lenger. Selv ikke myndighetene.

Dette har allerede begynt å skje i norske storbyer som nå oppleves som kalde og tomme, uten personlighet eller samhold mellom innbyggerne. Men det finnes steder i Europa der det flerkulturelle samfunnet begynte i lang tid før det kom til Norge. Der har eroderingen av samfunnet pågått i mange tiår med katastrofale følger for lokalsamfunnene.

En historie man ikke skulle tro kunne utspille seg i et sivilisert land kom nylig på pulten i vår redaksjon. Undertegnede måtte lese overskriften både to og tre ganger før jeg forsto hva jeg leste.

Det viser seg nå at de mange tusen jentene som har blitt voldtatt, torturert og gjort narkomane av muslimske voldtektsgjenger ikke engang kunne finne en trygg havn hos de lokale myndighetene, som sosialansatte eller politiet.

INTET SETT INTET HØRT. Verken politikere, sosiale myndigheter eller politiet løftet en finger for å hjelpe de over 2000 unge jentene i Rotherham.

To lokale ansatte hos sosialmyndighetene i byen Rotherham, samt en politibetjent, som skulle ta vare på de utnyttede og sårbare jentene fortsatte nemlig å voldta dem.

Les også: «Lett bytte» – Ny bok om hvordan muslimer og britiske myndigheter skjulte seksuelle overgrep mot barn i flere tiår

Polititjenestemannen ga i tillegg de lokale muslimske gjengene informasjon om jentene. Hans politikollega visste om overgrepene, men rapporterte ikke forholdet til sine overordnede.

Dette bevitner og avslører et system som er råttent helt fra roten av, hvor man ikke lenger føler ansvar eller samhold med det samfunnet man lever i. Hvor man ikke identifiserer seg med eller er redd for represalier fra sine medmennesker. Hvor man ikke lenger har moralske målepinner.

Dette er et samfunn som man ser i post-apokalyptiske filmer og TV-serier og grøsser av. Men det har dessverre nådd oss i dag i de påtvungne flerkulturelle og identitetsløse samfunnene, der post-modernisme og egoisme har erstattet den tradisjonelle vestlige kulturen og nasjonale stoltheten.

Hvordan Europa og våre samfunn skal våkne fra dette marerittet gjenstår å se. Men jo mer innvandring vi tillater, jo flere slike historier vil vi måtte lese om – og som til slutt vil føre til en total samfunnslig kollaps.

Les også: BBC-serie tar for seg de massive rasistiske og muslimske overgrepsgjengene i England

(Faksimile/Daily Mirror).

Relaterte saker:

Ny sexlov i Sverige aktiveres om en uke: Nå lanseres mobilapp for samtykke for samleie

Ifølge den svenske dagsavisen Aftonbladet så er appen koblet opp mot Bank-ID for å sikre at samtykket er offisielt før samleie finner sted.

Dette skal minske risikoen for menn å bli dømt for voldtekt etter å ha hatt frivillig sex.

ADVOKAT: Baharak Vaziri er forsvarsadvokat og har utviklet den nye samleie-appen som er koblet opp mot Bank-ID. (Foto: Vaziri advokatbyrå).

Den risiskoen er med de nye lovene tilstedeværende hvis man bedriver seksuell aktivitet fra og med neste uke, da den kontroversielle svenske samleieloven trer i kraft. Appen har blitt lansert av den kvinnelige advokaten Baharak Vaziri som på sin hjemmeside oppgir at hun jobber som forsvarsadvokat.

På appens hjemmeside skriver firmaet bak appen at den nye loven kan medføre store bevisvansker når det gjelder avtale mellom to parter som skal gjennomføre samleie.

Appen skal «gjøre det lettere og styrke at de personene som skal inngå en seksuell forbindelse skal gjøre det bygget på frivillighet og samtykke«, står det blant annet i beskrivelsen av appen i App store.

I en artikkel i Aftobladet spekulerer imidlertid journalisten Miriam Bratt at appen skal kunne gjøre det vanskeligere for kvinner å «angre seg» midt under samleiet og da kunne sette igang straffeansvar for voldtekt. Men den kritikken er ikke Baharak Vaziri som står bak appen enig i.

Denne appen gjelder ikke om det er overfallsvoldtekter eller om kvinner er i utsatte situasjoner. Det her er bare i tilfelle det er uklart på noen måte, og slike tilfeller finnes det mange av, sier Vaziri til Aftonbladet.

Helt sikker på at ikke begå voldtekt kan man allikevel ikke vær. Loven krever nemlig at samtykke innhentes «ved hvert nye moment under den seksuelle akten», og det er tvilsomt om man kan unngå straffeansvar gjennom å på forhånd innhente samtykke i forhold til alle tilfeller, som er tanken med appen.

«Heksejakt» på svenske menn

Den nye sexloven har fått hard kritkk i utlandet, men helt unngått debatt i Sveriges såkalte etablerte medier. Tysklands største avis, Die Welt, konstaterte nylig at svensker gjør best i å bruke skriftlige samtykker før de har sex i fortsettelsen, under overskriften «Sverige driver den seksuelle korrektheten til sin ytterste konsekvens«.

Avisen tar også opp den omvendte bevisbyrden som de facto gjelder i svenske seksualforbrytelser og morer seg over det såkalte problemet som loven har tenkt å rette opp.

Svenske kvinner rapporterer i nåværende stund (desember 2017) hver dag om overgrep. De rapporterer om voldtekter mens de sover eller var for fulle for å si nei. De beskriver at de var nakne, men mentalt «frosne». Andre, som en miljøpolitiker, forklarer at det ikke var før flere dager eller uker etter hendelsen at de forsto at de hadde blitt voldtatt.

Ifølge avisen sporet den svenske debatten skikkelig ut under høstens #Metoo-hysteri, noe som har ført til at landets etablissement har startet rene forfølgelser av seksuelt aktive svenske menn.

Siden den tid har det forekommet en form for heksejakt i Sverige; mange menn har fått sparken etter at store aviser har anklaget dem for voldtekter, spesielt etter anklager fra anonyme kvinner. Delvis lå de påståtte overgrepene tiår tilbake i tid, skriver Welt.

Avisen konstanterer at oppførselen strider mot uskyldighetsprinsippet i Europakonvensjonen, som sier at den som er anklaget for forbrytelser skal behandles som uskyldig til det motsatte er bevist. Men dette aksepteres ikke i den svenske debatten, da man sparket journalisten Staffan Heimerson fra Aftonbladet etter at han hadde satt spørsmålstegn ved akkurat hvordan det står til med uskyldsspørsmålet ved anklager om seksualforbrytelser i Sverige, avslutter Die Welt.

VIDEO: Kjærestepar jages og piskes av moralpoliti i park

Frieord har skrevet flere artikler om hvordan land som Indonesia bryter menneskerettighetene og pisker kvinner og menn for «lovbrudd» som f.eks sex før ekteskap eller homoseksualitet.

Få eller ingen norske medier eller såkalte venstreorienterte organisasjoner har tatt tak i dette fenomenet eller kjempet offentlig mot snikinnføringen av den til Vesten, deriblant Norge.

ENGLAND: Myndighetene fortalte familie at de ikke kunne anlegge sak da 13-åring hadde «samtykket» til sex

Avgjørelsen ble sendt til en far i 2016 og forklarte at lokale politimyndigheter i Telford ikke kunne sikte mannen fordi den unge jenta ikke ønsket å ha sex, men hadde sagt ja til å ha det med overgriperen.

Brevet ble først offentliggjort av Sky News:

Jenta skal frivillig ha møtt den mistenkte og hatt sex med ham. Den mistenkte trodde også at jenta var over 16 år gammel. I avhør skal jenta ha sagt at hun ikke ønsket å ha sex med den muslimske mannen men at hun sa ja allikevel.

Les også: «Lett bytte» – Ny bok om hvordan muslimer og britiske myndigheter skjulte seksuelle overgrep mot barn i flere tiår

Dokumentene avslører grov tjenestefeil og ufattelig tafatthet fra lokale myndigheter, sosialarbeidere og skoler for å hjelpe de flere tusen jentene som skal ha blitt misbrukt siden 1980-tallet.

Flere av jentene skal også ha blitt drept av de muslimske grooming-gjengene.

Les mer: Skjulte massive muslimske overgrep for å ikke miste stemmer blant innvandrerbefokningen

Politikere skal ha gått sterkt ut mot lokale politimyndigheter for å ikke å ha forstått alvoret og omfanget av misbruket.

Hvordan kan en jente på 13 år selv forstå hva man gir tillatelse til, spør lokalpolitiker i Telford, Lucy Allan til Daily Mail.

Les også: Muslimer: «Alt hvite jenter er gode for er sex – de er bare luddere»

Les også: BBC-serie tar for seg de massive rasistiske og muslimske overgrepsgjengene i England

Det ender imidlertid ikke der. De menneskene som har snakket ut og forsøkt å advare om overgrepene har blitt straffet og stilnet av lokale myndigheter. Dette av frykt for at avsløringene ville føre til rasisme og fremmedfrykt.

Dokumentene avslører også hvordan barnevernet og ansatte ved sosialmyndighetene så på de unge jentene som prostituerte og ikke ofre.

Les mer: Pakistanere dømt til 168 år i fengsel for seksuelle overgrep av mindreårigie jenter i England

Også politiet får svært tung kritikk for å ha brukt over 10 år på å i det hele tatt starte etterforskning av overgrepene.

Årsaken til at så og si alle overgriperne er muslimske menn av pakistansk opprinnelse og ofrene er hvite kristne jenter, er at de muslimske mennene ikke ser på ofrene som mennesker. Dette gjør de med bakgrunn i sin hellige bok, koranen. Det gjør at saken ikke bare handler om seksuelle overgrep mot barn, men også om rasisme og fremmedhat.

Les også: Britisk integrasjonssjef: «Muslimer vil aldri integrere seg»

En uavhengig granskingskommisjon skal nå se på hvordan de lokale myndighetene unnlot å hjelpe jentene som ble utsatt for grove overgrep og i enkelte tilfeller ble drept.

Les også: England: Fem muslimske menn dømt for grove voldtekter av 12- og 14-åringer

Slik ser avisene ut i forbindelse med avsløringene:

Relaterte saker:

Mor nektet å anmelde flyktning-kjæreste da han misbrukte datteren (12) seksuelt – «Han kan jo bli utvist»

Kvinnens 12-årige datter fortalte under rettssaken at hennes mamma, som er i 45-års alderen, hadde jobbet på et flyktninghjem i den svenske byen Sölvesborg.

Da ett av flyktningbarna nådde «myndighetsalder» og ikke fikk bo på flyktninghjemmet lenger innledet moren et seksuelt forhold til flyktningen og lot ham flytte inn i familiens hjem.

Les også: Fostermor fikk sjokk da hun fant at ut at 12 år gammel flykting var 21 år gammel jihadist

Men det tok ikke lang tid før den afghanske flyktningen fikk øye på kvinnens 12-årige datter. Han skal ha vært ivrig på å klemme og kysse jenta.

En lørdagskveld i slutten av september i fjor satt familien  hjemme og spilte kort. Afghaneren skal ha drukket alkohol og ytret ønske om å danse med datteren. Da moren forlot rommet for å gå på toalettet skal flyktningbarnet ha stukket hånden sin opp under jentas kjole og truser og fingret henne.

Les også: Tre kvinner på asylsenter i Sverige innledet seksuelle forhold til «flyktningbarn»

Jenta ble svært fra seg og løp inn på soverommet sitt. Hun fortalte sin mamma hva som hadde skjedd. Men etter å ha konfrontert flyktningbarnet lot den middelaldrende kvinnen sin afghanske kjæreste allikevel bli boende i huset.

Les også: Mor lot «mindreårige asylsøkere» flytte inn i huset – datteren ble sexmisbrukt

#METOO: Moren til den 12-årige jenta var med i den landsdekkende feministiske Twitter-kampanjen mot seksuelle overgrep i Sverige #Metoo. Allikevel valgte hun å ikke anmelde et seksuelt overgrep mot sin egen 12-årige datter. (Foto: Myspace/piksellert av Frieord).

Les også: Slår alarm: Voksne «flyktningbarn» plasseres sammen med skolejenter

Fikk fortsette å bo med jenta

Han fortsatte å bo hos oss, men det føltes rart for meg, sa jenta under rettssaken.

Dagen etter nektet 12-åringen å gå hjem til sin mamma fra skolen, og ringte istedenfor til sin pappa, som var separert fra kvinnen. Ettersom mammaen nektet å politianmelde sin nye kjæreste, så gjorde pappaen det istedenfor.

Mamma ville ikke politianmelde det ettersom hun var redd for at (afghaneren red. anm.) skulle måtte forlate Sverige, sa jenta.

Les også: Flyktningbarnet som drepte ansatt på asylmottak i Sverige er voksen

Kvinnen selv bekreftet dette under rettssaken. Hun forklarte at hun var «redd for han skulle sendes tilbake til Afghanistan».

«Liker ham veldig mye»

Jeg likte ham svært mye, så jeg lot ham fortsette å bo hos meg, sa mammaen.

Les også: Kaos i Sverige – enslige flyktningbarn søker om gjenforening med kone og barn

12-åringen hadde også fortalt om det som skjedde til sin storesøster, som vitnet i saken. Hun fortalte at mammaen hadde fortalt lillesøsteren «å ikke si noe» om det som hadde skjedd.

Etter en stund valgte afghaneren å flytte ut på eget initiativ. Og nå kan mammaen puste lettet ut – afghaneren får nemlig bli i Sverige etter å ha blitt dømt for overgrepet mot datteren. Dette fordi aktor ikke yrket på utvisning.

Les også: Somalier voldtok 12-år gamle Ida – fikk 22 timers samfunnstjeneste

Istedenfor kommer flyktningbarnet unna med betinget dom på 100 timers samfunnstjeneste for seksuelt overgrep ettersom han påstod han var 18 år da overgrepet fant sted.

Om fengsel hadde blitt utfallet, så hadde han fått tre måneder, skriver Blekinge tingrett i dommen.

Les også: Danmark: 52-årig kvinne dømt for å ha sex med mindreårig asylsøker

Søker nytt hjem til «fantastisk» afghaner

Mammaens engasjement for afghaneren skal imidlertid fremdeles være sterkt.

I en gruppe på Facebook mot utvisning av afghanere skrev hun i november sist år at hun har en «ungdom» som ikke lenger har noe sted å bo.

Hun spør i gruppen om noen av de andre middelaldrende kvinnene har lyst å ta over den «fantastiske» afghaneren.

Kvinnen skal også være med i det feministiske nettverket #Metoo, som påstår at de jobber mot seksuelle overgrep mot jenter og kvinner.

Les også: Sverige: Syrisk flyktning (19) voldtok 13 år gammel jente vaginalt og analt – fikk to måneder fengsel

Les også: Svensk kvinne voldtatt på tog: «Det er så synd på ham for han er flyktning»

Frieord har tilgang til dommen, samt navn og bilder på både moren og overgriperen, men velger av hensyn til jentas alder å ikke publisere dette her.

Relatert:

Tre kvinner på asylsenter innledet forhold til «flyktningbarn»

Det var i fjor at ikke mindre enn tre kvinner fra personalet på et omsorgshjem i Örnsköldsvik innledet hvert sitt kjærlighetsforhold med «enslige» gutter.

Etter at forholdene ble avslørt i november måned, sa samtlige kvinner opp stillingene sine fra hjemmet.

I forbindelse med dette ble en intern gransking iverksatt og det ble også gjort en politianmeldelse.

– Det er klart det er oppsiktsvekkende. Ettersom vi også mener at det som har skjedd er alvorlig, så har vi anmeldt det til politiet, såvel som helsemyndighetene IVO, sier avdelingssjef for sosial støtte på Örnsköldsviks kommune, Mats Gidlund, til Allehanda.

Ifølge Gidlund må det finnes en tydelig grense mellom det private og det profesjonelle når det gjelder relasjoner mellom ansatte og de boende. De boende skal ikke kunne utnyttes, som man nå mistenker har skjedd med de tre kvinnene som tidligere jobbet der.

Relatert:

Resett hadde rett – norske medier feiget ut om Skei Grandes seksuelle omgang med mindreårig gutt

Det som kanskje er et av de mest smertefulle nederlagene for norske medier på en god stund, er hvordan den nyetablerte og uavhengige nettsiden Resett klarte å grave frem og eksponere Venstre-leder Trine Skei Grandes samleie med en 17 år gammel gutt som fant sted i 2008.

Midt under regjeringsforhandlingene der Skei Grande ble tilbudt kulturminister-posten. En lekkerbisken for enhver journalist. Hvis man ikke jobber i norske statsstøttede medier da.

Den mindreårige gutten skal ha vært under påvirkning av alkohol, da den over 20 år eldre Skei Grande tok ham med ut fra bryllupsfesten i Trøndelag på en kornåker og fullførte en seksuell handling med 17-åringen.

Timingen kunne ikke vært verre for Skei Grande som i disse dager har blomster på kontoret og en ny tittel som kulturminister.

I verste fall må Skei Grande trekke seg fra posisjonen før hun får gjennomført noe som helst. «Jeg gjorde ikke noe galt», sier Skei Grande. Og media har ligget adlydende og stille på matta.

Det er allikevel ikke bare sjokket om det seksuelle handlingen mot den mindreårige gutten, utført da Skei Grande var stortingsrepresentant og første nestleder i Venstre.

Det er også sjokket over hvordan norske journalister, redaktører og mediehus med vilje har lagt lokk på saken og konsekvent nektet å gjøre jobben sin. Hadde det vært en mannlig politiker som hadde hadde samleie med en mindreårig jente – endog en politiker fra FrP – ja, da hadde det vært krigsoverskrifter og gravejournalistikk med TV-biler utenfor politikerens hjem.

Og det hadde iallefall ikke endt opp med nytt ministerkontor og blomster.

Og ville man da eventuelt også spurt seg om det i så tilfelle var et overgrep, eller i verste fall en voldtekt? Men så lenge det er en kjent kvinnelig karriere-politiker som har sex med en 16-17 år gammel gutt – snart en mann – da er vel sjakkbrikkene satt opp litt annerledes. For så langt har ikke likestillingen i det rødgrønne Norge kommet ennå. Og han har jo sagt det var frivillig, så da er det ikke noe mer å hente der.

Så er spørsmålet, hvorfor nektet norske medier å skrive om saken, selv da de hadde all informasjonen på bordet? Er det fordi Skei Grande er en kvinne? Er det fordi hun er en ivrig innvandringsforkjemper? Svar bes sendes til julenissens postkontor i Drøbak. For det er nok mer ønsker enn realitet at vi får noe konkret svar på det.

Et mer alvorlig skudd for baugen har norske medier ikke fått på en god stund. Og det kommer i en allerede sårbar tid da norske aviser mister lesere og innflytelse i en raskt utviklende nyhetshverdag hvor sosiale og alternative medier både kan slå dem i publiseringstid samt redaksjonell ærlighet og frihet.

Istedenfor å prise Resett for sitt arbeide, så angriper man dem for å være «høyreorienterte og kontroversielle«. Hva slags journalistisk inkompetanse og intellektuell latskap ligger bak en slik beskrivelse fra VG? Det er ikke et argument, er en nylig og populær frase ofte uttalt av filosofen Stefan Molyneux.

Og det er absolutt ikke relevant, heller.

Resett med sine minimale millioner fra private investorer klarte i så måte å vugge båten så mye at alle norske aviser nå ligger i vannet og plasker. Spørsmålet er om vi skal kaste ut redningsvestene eller la dem ende sine liv på havets bunn, sammen med gamle bilvrak, gummistøvler og faksmaskinen.

I mellomtiden burde kanskje redaksjonen i Resett finne frem smokingen til neste SKUP-utdeling.

Oprah Winfrey, Meryl Streep og Harvey Weinstein – venstresidens dobbeltmoral

Dagbladet, VG og NRK er noen av de norske venstrevridde mediene som hyller milliardæren Oprah Winfrey etter en tale hun holdt under Golden Globe-utdelingen i går. Der snakket Oprah om hvor viktig det var at kvinner snakket ut og avslørte seksuelle trakassering og voldtekter i Hollywood.

Men store profiler som Oprah, Meryl Streep, Nicole Kidman, Tom Hanks og TV-verten Seth Meyers, blir nå anklaget for å komme med for lite og for sent. For disse megastjernene og multimillionærene kunne ha sagt noe for både ti og tyve år siden. Men de valgte å være stille. De valgte å jobbe med de samme personene som bak kamera seksuelt trakasserte, voldtok og ødela karrierene til både unge jenter og gutter.

At de nå står frem når avsløringene for lengst har kommet for dagen er ingen stor bragd eller modig gjort. Det viser bare hvor feige og selviske de er. At penger og berømmelse er viktigere enn ødelagte liv.

Og det er ikke bare Oprah som får gjennomgå på sosiale medier i disse dager etter å ha blitt identifisert som en av de mektige kvinnene som har vært stille om de mange overgrepene i Hollywood.

Også Oscar- og Golden Globe-vinnerne Meryl Streep og Tom Hanks, programleder Seth Meyers og omtalte serieovergriper Harvey Weinstein fikk passene påskrevet – eller plakatene satt opp – av en kjent gateartist før utdelingen.

https://twitter.com/unsavoryagents/status/950220194550489088

«GUD»: Meryl Streep har tidligere kalt Hollywood-produsenten og serievoldtektsmannen Harvey Weinstein, «Gud», fra scenen under prisutdelinger. Dette enda hun godt visste om de mange kvinnene som hadde blitt utnyttet og misbrukt av ham. Hun har også gitt stående applaus til dømte pedofile overgripere som regissør Roman Polanski. Hennes og venstresidens angrep på president Trump blir på sosiale medier møtt med forbauselse over dobbeltmoralen til den flerfoldige Oscar-vinneren.

KYSS OG KLEM FRA OPRAH: Her viser Oprah Winfrey at en selverklært feminist offentlig kan omfavne en serieovergriper og voldtektsmann. Nå ønsker venstresiden at hun skal være presidentkandidat i 2020. Hvilke andre forbrytelser er Oprah villig til å se bort fra for å være inne i varmen hos Hollywood og venstremediene?
IKKE IMPONERT: En av de kvinnelige skuespillerne som har blitt utsatt for overgrep av Harvey Weinstein, Rose McGowan, angriper Meryl Streep. «Du tar imot din falske pris og utgjør ingen forskjell. Jeg hater din dobbeltmoral», skriver McGowan på Twitter før Golden Globe-utdelingen, der Streep var nominert for filmen «The Post».

Mens norske medier, inkludert kvinnelige journalister, hyller kjendiser som lot serievoldtektsmenn og overgripere gå fri i mange tiår, mens de ødela talløse liv til skuespillere, modeller og ansatte innen bransjen, så kan man kanskje lure på hva annet man er villig til å skjule og overse i den politisk korrekte venstresfæren.

Giske og Grande i Norge er kanskje et godt sted å begynne. La hodene rulle.

Italienske aviser: Ali Abdullah (38) lurte seg inn på sykehus – forgrep seg på fødende kvinne

Det var klokken 17.00 på nyttårsaften at en 35-årig kvinne lå på Sant’Eugenio sykehus i Roma. Kvinnen var i ferd med å føde et barn inne på fødestuen, da den svært ubehagelige hendelsen fant sted.

En somalisk statsborger, Ali Abduallah, (38), skal ha lurt seg forbi sikkerhetsvaktene og klart å stjele en sykepleieruniform og sko. Deretter tok han seg inn på fødeavdelingen, som ligger i andre etasje.

Inne på avdelingen klarte han å komme seg inn på rommet til kvinnen som var i ferd med å føde. Hun skal ha ventet på jordmoren, da somalieren kom inn.

38-åringen skal ha satt seg ned i rommet og bedt om informasjon om hennes helse. Plutselig satt han seg ned ved siden av kvinnens seng, begynte å stryke henne på låret og masturberte. 

Kvinnen skal naturlig nok ha blitt svært forskrekket og begynt å skrike. En lege og to sykepleiere kom løpende til, noe som førte til at overgriperen løp ut fra avdelingen. Han kom imidlertid ikke langt da vaktene ved sykehuset fikk tak i ham raskt. Han ble deretter overlevert til politiet.

PÅGREPET: Den somaliske statsborgeren ble pågrepet av politiet etter det seksuelle overgrepet mot den fødende kvinnen inne på sykehuset. (Foto: Frieord.no/Arkivbilde).

Den somaliske mannen skal ha blitt fremstilt for retten i Roma denne uken og det viser seg at han allerede har et rulleblad. Advokaten til 38-åringen har bedt om psykiatrisk vurdering av klienten sin.

Bare gud (Allah) vet hvorfor jeg gjorde det, sa somalieren under rettsmøtet.

Hendelsen har blitt omtalt i en rekke italienske aviser.

il Giornalie.it, Libero Quotidiano.it, Roma.corriere.it

(OBS: To av de tre avisene har omtalt kvinnen som 43 år gammel, mens den siste omtaler henne som 35 år gammel).

 

TYSKLAND: Kvinner får egne «sikkerhetssoner» de kan oppsøke hvis de antastes eller voldtas av innvandrere på nyttårsaften

Slik ser det ut ved Brandenburger Tor i Berlin. To hvite telt er satt opp, hvor jenter og kvinner som har blitt utsatt for seksuelle overgrep eller gjengvoldtekter, kan få psykologisk hjelp, samt få hjelp til anmelde hendelsen til politiet.

Teltene er et resultat av de massive overgrepene og voldtektene som muslimske og ikke-vestlige menn sto bak og som fant sted over hele Tyskland nyttårsaften i 2015. Angrepene har fortsatt de neste nyttårsfeiringene, om enn med mindre omfang. I år ønsker derfor myndighetene å være klare til å ta imot de overfalte og voldtatte kvinnene.

Les også: Hundrevis av kvinner seksuelt antastet av tusen muslimske menn i Tyskland

Les også: “Kvinner må endre oppførsel” sier kvinnelig tysk borgermester etter angrepene på nyttårsaften

Les også: Overgrepene i Køln og den øredøvende stillheten fra norske feminister

Politiet i den tyske hovedstaden har allerede har hendene fulle med «ungdomsgjenger» som skyter nyttårsraketter på både politiet og sivile på gatene.

To menn av utenlandsk opprinnelse tiltalt for voldtekt av mindreårig i Oslo

Ifølge tiltalebeslutningen skal den ene mannen, som fyller 19 år i løpet av året, ha voldtatt en mindreårig jente på et hotell i Oslo natt til 18. mai i år.

Den andre tiltalte mannen skal kort tid etter voldtekten ha tatt tak i hodet hennes og kysset henne mot hennes vilje. Han var 17 år gammel på dette tidspunktet.

Voldtekten anses som svært grov da den skal ha blitt begått av flere i fellesskap. Også en 16 år gammel gutt skal ha deltatt i voldtekten, men han er ikke tiltalt i denne omgang.

18-åringene og 16-åringen har alle tre utenlandsk bakgrunn. Saken skal opp i Oslo tingrett tirsdag til fredag.

Mor inviterte flyktningbarn hjem – da ble familiens 14-årige datter voldtatt

Kvinnen er bosatt i et tettsted på Västmanland, sammen med sine barn. I huset skal et såkalt enslig flyktningbarn også ha bodd tidligere.

I november i fjor kom flyktningbarnet sammen med sin bror og tre andre menn i 20-25-års alderen på besøk til familien. De ble i to netter og etter oppholdet politianmeldte kvinnen at hennes 14-årige datter hadde blitt voldtatt av en av mennene, en 25 år gammel syrisk mann.

Les også: Flyktninger sex-trakasserer skolejenter i Malmø

Les også: Norske myndigheter ber familier åpne sine hjem for flyktningbarn

Mammaen: «Det er nok bare klining»

Voldtekten fant sted på 14-åringens jenterom etter at mannen hadde tilbydt henne sprit. Jenta var mer eller mindre bevisstløs av rusen og har bare svake minner fra hendelsen, men hun minnes hvordan hun ba araberen å slutte da han var i ferd med å voldta henne.

Les også: Sverige: Syrisk flyktning (19) voldtok 13 år gammel jente vaginalt og analt – fikk to måneder fengsel

Les også: Voldtektsmenn får fortsette på offerets skole – rektor: «De er også ofre»

Mammaen, som sov under voldtekten, ble vekket av at jentas søster slo opp soveromsdøren og slo alarm om hva som var i ferd med å skje. Mammane nektet først å tro på det datteren sa, men da hun fikk se at et av flyktningbarna hadde skrevet om det på Facebook, gikk hun til jentas soverom og hørte «kysselyder». Flyktningbarnet sa da at «det bare var litt kyssing», ifølge dommen.

Men da moren åpnet døren til rommet, luktet hun «både svette og alkohol», og ut kom 25-åringen. Inne i rommet lå datteren naken, utslått og bevisstløs.

Les også: Svensk jente (16) knivskåret i ansiktet av flyktning da hun nektet å ha sex

Les også: Syrisk flyktning sparket 9 år gammel svensk skolejente i hodet – fikk tre måneder fengsel

VÄSTMANSLAND LÄN: Det grove overgrepet skjedde i et område i Midt-Sverige kalt Västmansland.

Les også: Svensk jente voldtatt med pistol i munnen av innvandrere

Les også: Afghanske asylsøkere gruppevoldtok handikappet kvinne i flere timer – frikjent av retten fordi offeret ikke gjorde nok motstand

«Best å passe på»

Da araberen kom ned til de andre flyktningene etter å ha voldtatt 14-åringen oppfordet flyktningbarnet som tidligere hadde bodd hos familien araberen å gå opp igjen og voldta henne en gang til, «ettersom det var best å passe på». Dette forteller moren til retten ifølge domspapirene.

Les også: «I’m gonna fuck you Swedish girl» – så overfalt og voldtok asylsøkeren henne

Les også: Afghansk flyktning voldtok og drapstruet barn – fikk 30 dagers fengsel

Den 14-årige jenta har etter det grove overgrep følt seg veldig dårlig og vært borte fra skolen i flere måneder.

Västmanslands tingsrett har dømt den 25-årige syrieren til to år og ti måneders fengsel for voldtekt mot barn. Han må også betale 115.000 kroner i erstatning til jenta. Araberen nekter fremdeles straffeskyld.

Les også: Somalier voldtok 12-år gamle Ida – fikk 22 timers samfunnstjeneste

Les også: Ida (13) trakasseres av somalisk miljø etter brutal voldtekt

OVERGREP: Såkalte flyktningbarn begår svært mange seksuelle overgrep i de landene de kommer til . I Sverige har voldtektsstatistikken gått gjennom taket. Mange av de som blir voldtatt er mindreårige jenter som må omgås med flyktningbarna enten i nærområdet sitt der de bor eller på skolen sin. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Les også: Ung kvinne ga husly til ulovlig asylsøker – ble brutalt voldtatt og drept

Les også: Innvandrere omringet mor og datter – slikket på datterens hals og mishandlet moren

Selv hevder han at han ikke har hatt sex med 14-åringen. DNA-spor i form av sæd ble forklart at han ble «opphisset» tidligere på dagen da jentene hadde danset i korte shorts mens han satt i sofaen. Han påstod at han deretter hadde berørt sitt kjønnsorgan mot et par truser – en forklaring tingretten helt avfeier.

Les også: Flyktningbarn dømt for grov gjengvoldtekt i Sverige

Les også: Kvinne åpnet sitt hjem for asylsøker – ble voldtatt mens hun sov

«Skal ikke utvises»

Den kvinnelige aktoren i saken har ikke krevd at 25-åringen skal utvises hjem til sitt hjemland.

– Det beror på omstendighetene i saken. Det fantes en uttalelse fra Migrationsverket og utifra det hadde aktor gjort en bedømmelse at det ikke skulle kreves utvisning, og jeg holder med henne i dette, sier fungerende påtalesjef Frieda Gummesson.

Les også: Khalid (21) dømt for voldtekt av 14-åring

Les også: Svensk kvinne voldtatt på tog: «Det er så synd på ham for han er flyktning»

VIL IKKE UTVISE VOLDTEKTSMANN: Frieda Gummesson mener at det er riktig at en flykting med midlertidig oppholdstillatelse ikke utvises etter å ha blitt dømt til voldtekt av barn. (Foto: Expressen.se).

Les også: Voksent flyktningbarn fikk bo på ungdomsklinikk – voldtok umiddelbart ung jente

Les også: Sverige: Småbarnsmor brutalt voldtatt på parkeringsplass utenfor kjøpesenter

Gummesson henviser til såkalte problemer med utvisning.

– Man kan rett og slett ikke utvise personer til enkelte områder, hvor de skulle ende opp om de ble utvist fra Sverige. Da blir de ikke utviste, sier hun.

Ifølge Migrationsverkets beskjed kom 25-åringen til Sverige fra Syria under asylkaoset høsten 2015. Han har fått bevilget tidsbegrenset oppholdstillatelse til den 23. desember 2019, og oppgir å ha hustru og datter i Irak.

Les også: Flyktningbarn pågrepet for voldtekt av mindreårig gutt

Les også: 10 år gamle svenske jenter voldtatt av muslimer på skolen

VIDEO: Her blir flyktningbarna pågrepet for seksuelle overgrep på festival i Sverige

Svømmehall måtte sette opp forbudsskilt for migranter – «Ikke gå inn i jentegarderoben og ikke ta på jenter»

Skiltene ble satt opp i den østerrikske byen Perchtoldsforf, en liten by like utenfor hovedstaden Wien.

Et skilt viser en mann på vei inn i jentegarderoben med ordene «STOPP», og «Adgang forbudt i de anviste områdene» ved siden av.

Les også: Småjenter antastet på badeland i Raufoss – faren kalt rasist da han sa ifra

Et annet skilt viser et bilde av en ung tenåringsjente i en bikini med tre hender som er på vei til å berøre henne.

Skiltet er påskrevet «NEI!», og forklarer at «fysisk kontakt med andre gjester er forbudt».

Og mens skiltene er skrevet på engelsk, fransk og arabisk, er det ingen lignende tekst på tysk, som viser at advarslene ikke er ment for de lokale innbyggerne.

Les også: Asylsøkere sex-angrep 11 år gamle jenter i svømmehall

Lokale innbyggere og politikere har reagert på nødvendigheten av slike skilt.

Lokalpolitiker for det nasjonalkonservative Østerrikske Frihetspartiet (FPO), Christian Hoebart, som kjemper imot masseinnvandring argumenterte at slike skilt ikke hører hjemme i et «sivilisert samfunn».

Les også: Nye sex-overgrep mot mindreårige i svenske svømmehaller

Les også: Overgrep mot mindreårige barn på offentlige bad i Sverige og Tyskland

Han fortsatte:

– Det er igjen tegn på underdanighet fra vårt samfunn for masseinnvandringen av totalt uutdannede og kulturelt fremmede mennesker.

Lokale innbyggere skrev til politikeren at svømmebassenget i Perchtolodsdorf ikke var det eneste som hadde slike skilt satt opp, og at lignende var sett i fjellbyen Gloggnitz.

Les også: Asysøkere masturberte i boblebadet, bæsjet i barnebassenget og brøt seg inn i jentegarderoben

Skiltene er ikke de første unaturlige tiltakene for å stoppe seksuelle overgrep på svømmebasseng i Europa.

Frieord skrev i juni ifjor om hvordan en offentlig svømmehall i den østerrikske byen Mistelbach måtte innføre egne «flyktningfrie dager», hvor flyktninger ikke hadde lov å besøke svømmehallen.

Tiltaket kom på plass etter at en mørkhudet mann hadde tatt seg inn i jentegarderoben og seksuelt misbrukt en 13 år gammel østerriksk jente.

Les også: Østerrike: Offentlig svømmebasseng utestenger flyktninger etter flere grove angrep og voldtekter av barn

Fra Frieord.no:

Etter flere grove seksuelle overgrep og voldtekter mot mindreårige barn bestemte byens ledere og ordfører seg for å nekte flyktninger fra land som Syria, Irak og Afghanistan adgang til det offentlige badet.

Badet ligger i den lille byen Mistelbach, ca. 10 mil fra hovedstaden Wien. Ved inngangen kan man se et skilt som har påskriften: «Ingen adgang for flyktninger i dag».

Avisen Kronen Zeitung sier at politiet i byen etterforsker det siste seksuelle overgrepet som fant sted på badet.

Les også: Syv asylsøkere forgrep seg på mindreårige jenter på svømmebasseng i Tyskland

Der skal en mørkhudet mann med utenlandsk opprinnelse ha fulgt etter en 13 år gammel jente inn i kvinnegarderoben, hvor han seksuelt forgrep seg på henne. Jenta skal ha skreket så høyt at mannen etterhvert løp ut av garderoben.

Borgermesteren i Mistelbach, Alfred Pohl, uttalte til media at «beslutningen ikke var tatt med lett hjerte, men at han tar ansvaret for den».

Les også: Muslimer ønsker kjønnsdelt svømming på barneskole i Skien – får støtte av fylkesmann

MER OG MER VANLIG: Skilt som viser at man ikke skal berører andre badegjester har blitt vanlige i Vest-Europa der masseinnvandringen fra muslimske og ikke-vestlige land har funnet sted.

To sikkerhetsvakter har blitt leid inn for å patruljere fellesområdene og forbudet mot flyktningene vil gjelde helt til «sikkerheten er på plass», ifølge borgermesteren.

Den siste overgrepssaken kommer etter at en 10 år gammel gutt skal ha blitt voldtatt ved et annet offentlig bad i Østerrike av en irakisk flyktning ved navn «Amir A». Ifølge irakeren skal voldtekten ha vært en «et seksuelt nødtilfelle».

Gutten skal ha blitt voldtatt i et omkledningsrom i Theresienbadet i desember i fjor.

Gutten måtte legges inn på sykehus med alvorlige skader og moren hans fortalte til media at 10-åringen har grått seg selv i søvne hver natt etter overgrepet.

Les også: Porsgrunn får ny svømmehall – alle må dusje med klærne på

Tatovering skal stoppe seksuelle overgrep

Ifjor fikk tenåringsjenter ved basseng i nabolandet Tyskland anti-overgreps tatoveringer, med påskriften «NEI», som en advarsel for potensielle overgripere som trakasserte dem.

Les også: «Guttegjeng» bak seksuelle overgrep mot mindreårige jenter på Pirbadet i Trondheim

TATOVERING: Jenter og kvinner har i Tyskland tatt på midlertidige tatoveringer med påskriften «NEI!», for å holde innvandrergutter og menn fra å begå seksuelle overgrep. Lignende tiltak har vært gjort i Sverige, der jenter og kvinner har fått utdelt armbånd med advarsler mot mulige overgrepsmenn.

Det har vært registrert innvandrergutter helt ned i syvårsalderen som har blitt arrestert for seksuelle overgrep mot unge jenter på svømmehaller i Tyskland.

England: Ny muslimsk voldtektsgjeng – 200 saker – 165 overgripere – 13-åring voldtatt av 5 menn

Politiet i West Yorkshire, nord i England, jobber med rundt 200 saker med seksuelle overgrep utført av muslimske menn mot i all hovedsak hvite, kristne jenter.

Politiet bekrefter at betjenter i det svært flerkulturelle Bradford-distriktet har 179 tilfeller av seksuelle overgrep mot barn som nå er under etterforskning.

Man sitter med en liste på 165 mistenkte.

Sist år ble 12 muslimske menn dømt til sammenlagt 140 år i fengsel for deres medvirkning i en voldtekt av en ung jente i Keighley i Bradford.

Nå har man altså en stor mengde nye saker.

Yasser Kabir, Tauqeer Hussain, Sufyan Ziarab, Bilal Ziarab, Nazir Khan, Faisal Khan, Hussain Sardar, Saqib Younis, Zain Ali, Israr Ali, Mohammed Akram og Khalid Mahmood fikk tilsammen 140 år i fengsel for sine roller i misbruket av en enslig jente i Keighley i West Yorkshire. (Foto: Politiet).

Jenta skal ha blitt voldtatt gjentatte ganger, kontrollert av en voldelige narkotikaselger, over en periode på 13 måneder. Hendelsene skal ha funnet sted i 2011 og 2012, da hun kun var 13 år gammel.

En gang skal jenta ha blitt voldtatt av fem menn som på tur voldtok henne.

Yasser Kabir, Tauqeer Hussain, Sufyan Ziarab, Bilal Ziarab, Nazir Khan, Faisal Khan, Hussain Sardar, Saqib Younis, Zain Ali, Israr Ali, Mohammed Akram and Khalid Mahmood, ble alle dømt i februar 2016, etter å ha blitt dømt for en rekke alvorlige forhold.

En undersøkelse som ble publisert i desember 2016, viste at lokale myndigheter hadde hatt flere muligheter til å beskytte jenta fra overgrepene.

Politiet og kommunen har begge unnskyldt seg etter undersøkelsen, hvor det kom frem at offeret kunne ha blitt beskyttet tidligere og påpekte flere instanser der feil ble begått.

Saken er imidlertid ikke unik, og britiske medier forteller at den er sjokkerende lik flere andre saker, blant annet den som nylig ble filmatisert av BBC, kalt «Three Girls».

Les også: BBC-serie tar for seg de massive rasistiske og muslimske voldtektsgjengene i England

Australia: Pedofile som er dømt i retten blir fratatt passet sitt

Det er kjent at pedofile reiser til utlandet for å forgripe seg på mindreårige. Spesielt reiser man til land i Asia, der samfunnet i større grad lar slike overgripere få slippe unna pågripelse og dom.

Ifølge utenriksminister Julie Bishop så har koalisjonsregjeringen i Australia lagt frem et nytt lovverk som vil stoppe dømte pedofile fra å forlate landet. De nye lovene forbyr registrerte overgripere å reise fra Australia eller inneha australsk pass.

Lovforslaget kom etter at australske myndigheter i 2015 registrerte ca. 800 registrerte pedofile som hadde forlatt landet. Mange av dem skal også ha latt være i informere politiet om sine reiser, slik de er forpliktet til å gjøre.

Det skal være et urovekkende høyt tall som nå vil miste retten til å forlate Australia. Ifølge justisminister Michael Keenan skal rundt 20.000 personer bli rammet av det nye lovverket, mens man regner med at så mange som 2.500 nye navn vil legges til lista årlig fremover.

Australia strammer inn lovverket

Australia innførte også i 2015 en lov som vil ta fra personer med dobbel nasjonalitet sine statsborgerskap hvis man begår alvorlige lovbrudd eller terrorisme.

Man har også stoppet all ulovlig innvandring via sjøveien, etter at man nektet alle som ankom Australsk farvann og fastland med båt eller fartøy å komme i land. Istedenfor ble disse fraktet til leire på øygrupper utenfor kysten. Å prøve å komme seg til Australia på denne måten gjorde også at man mistet retten til å søke asyl i landet.

Dette har ført til at man ikke har opplevd en eneste båtflyktning på to år.

KYSTVAKTEN: Australske kystvaktmyndigheter har fått betydelig mindre å gjøre etter at det nye lovverket kom på plass. Man har heller kke opplevd noen drukningsulykker som følge av innstrammingen. (Foto: Australsk grensepoliti).

 

BBC-serie tar for seg de massive rasistiske og muslimske voldtektsgjengene i England

En nylig sendt dokumentar/dramatisering av hvordan unge hvite jenter blir grovt utnyttet, torturert, og voldtatt av muslimske menn, har fått stor oppmerksomhet i Storbritannia. (Absolutt ingen norske mainstream medier har skrevet om eller omtalt serien nesten to uker etter at den ble sendt på BBC).

Serien er i tre deler og ble sendt i forrige uke. Serien fokuserer på hvordan unge og ofte sårbare hvite britiske jenter blir plukket opp utenfor skoler, kjøpesentre eller på gaten av eldre muslimske menn. Jentene kommer ofte fra hjem med bare en forsørger, eller hvor foreldrene misbruker rus. Noen av dem bor også i forsterhjem eller er under sosialtjenestens beskyttelse.

Jentene tilbys mat og drikke, smykker og får komplimenter. Ikke sjelden får de også narkotika og alkohol. Etterhvert ønsker mennene tjenester tilbake, gjerne under trusler om vold. Mange av jentene har da også utviklet avhengiget av rusmidler og er lette å manipulere eller tvinges til å utføre seksuelle tjenester.

Jentene, som var helt nede i 12-13-års alderen skal ha blitt voldtatt av så mange som 5 menn samtidig. Ofte ble ofrene gitt videre til venner og familiene av overgriperne for nye overgrep. Jentene og familiene ble så truet med å bli torturert og drept hvis de sa noe til politiet eller myndighetene.

Her er en video som analyserer serien og overgrepene:

En av årsakene til at de muslimske mennene så og si eksklusivt har gått etter hvite, kristne jenter er at man ser ned på dem fordi de ikke er muslimske. En slik rasistisk og fremmedfiendtlig tanke er svært vanlig i de mange muslimsk-dominerte områdene i Storbritannia, som ligner mer på ghettoer enn integrerte og velfungerende samfunn.

Her forteller en muslimsk mann at man må kunne anerkjenne at det er muslimske menn som står bak overgrepene uten å bli kalt rasist:

Samtidig har politisk korrekthet lagt et mørkt teppe på overgrep og kriminalitet utført av disse miljøene, da man frykter at et negativt fokus på enkelte etnisiteter eller religioner vil kunne føre til rasisme mot dem.

En av rollene i serien tilhører en ansatt hos de sosiale myndighetene i Rochdale, Sara Rowbotham, som jobbet med jentene (og guttene) som ble utsatt for disse overgrepene. Hun sendte hundrevis av bekymringsmeldinger og rapporter om hva som skjedde til de lokale myndighetene og politiet.

Som svar fikk hun sparken.

Serien er svært dramatisk og tro til virkeligheten og man har blant annet fått hjelp av ofrene selv for å gjøre det hele realistisk.

En million jenter utsatt

Serien omhandler hendelsene i byen Rochdale, men grooming-gjengene opererer i de muslimske miljøene over hele Storbritannia i alle store byområder. Det er laget anslag at over EN MILLION jenter kan ha blitt utsatt for overgrep fra gjengene.

Frieord har skrevet en rekke artikler om temaet og blant annet lagt ut bilder av overgrepsmennene som sto bak akkurat denne spesifike saken.

Her legger vi ut bilder og lenker til disse sakene.

ÅTTE MEDLEMMER I EN GROOMING-GJENG I BYEN ROCHDALE: Abdul Rauf, Hamid Safi, Mohammed Sajid, Abdul Aziz. Abdul Qayyum, Adil Khan, Mohammed Amin og Kabeer Hassan fra byen Rochdale ble dømt for seksuelle overgrep i 2012. Disse bildene har norske medier aldri turt å trykke. Bare Mohammed Sajid i dette billedgalleriet sitter fremdeles i fengsel i dag.
LEDEREN: Shabir Ahmed (64), også kalt «Daddy», skal ha vært lederen i det pedofile muslimske nettverket. Han og fire andre kjemper nå for å unnslippe utvisning fra Storbritannia.
«VI ER BARE MØKK»: Unge hvite britiske jenter forteller nå sine historier til media etter avsløringene. Ett av temaene som går igjen i deres historier er at de blir ansett for å være mindreverdige og vantro av de muslimske overgrepsgjengene.

Les mer: Pakistanere dømt til 168 år i fengsel for seksuelle overgrep av mindreårigie jenter i England

DØMT TIL 168 ÅR I FENGSEL: 15 muslimske menn av pakistansk opprinnelse ble i fjor dømt til rekordlange straffer for å ha seksuelt misbrukt mindreårige jenter i England. (Foto: West Yorkshire Police).

Les også: Muslimsk overgrepsskandale i England vokser – over 2.000 jenter misbrukt

VOLDTEKTSROM: Voldtektsgjengene holdt ofte jentene som slaver i lange perioder på ulike billige hoteller eller hjem de eide. Her ble jentene voldtatt dag etter dag, ikke sjelden av så mange som fem menn om gangen. Hvis jentene nektet ble de truet med at de og familien skulle drepes.
RAKK ALDRI Å BLI VOKSEN: 15-årige Victoria Agoglia skal ha blitt voldtatt av 25 pakistanske menn på en og samme natt. Hun var også blitt gjort avhengig av heroin av den samme gjengen. Til slutt døde hun av en overdose.
FLERE JENTER: Media i England går nå ut med ennå høyere tall på antall jenter som har blitt voldtatt av muslimske grooming-gjenger. Det skal nå dreie seg om minst 2.000 jenter bare i byen Rochdale alene. (Foto: Dømt grooming-gjeng i England).

Les også: Laura ble kalt rasist da hun vitnet mot den muslimske overgrepsgjengen

SMÅBARNSMOR KNIVSTUKKET, DREPT OG KASTET I ELVEN: Frieord har tidligere skrevet om småbarnsmoren Laura Wilson: Laura Wilson ble knivstukket 41 ganger og kastet i en elv etter at hun avslørte de muslimske voldtektsmennene som hadde ødelagt livet hennes.

Les også: 14 somaliere dømt for sex-slaveri i England

Les også: Jenter i 12-års alderen dopet ned og voldtatt av somalisk gjeng

TIDLIGERE DØMT. I 2014 ble 14 somaliere dømt i en lignende sexslaverisak i den engelske byen Bristol. (Foto: Politiet).

Les også: Ny overgrepsskandale i England – massivt muslimsk overgrepsnettverk i Sheffield

Les også: Tre somaliere dømt for gjengvoldtekt av hvit 16 år gammel jente

VOLDTOK 16-ÅRING: De tre somaliske mennene Muhyadeen Osman, Bilal Ahmed og Mowled Yussuf, fant seg en hvit jente som de gruppevoldtok. Nå er de dømt til tilsammen 31 år i fengsel av en rett i England. En forsker som varslet om de mange overgrepene ble sendt på mangfoldskurs for å bli omskolert for sin rasisme. (Foto: Politiet).

Les også: Bildene VG og Dagbladet ikke tør å vise

Umar Razaq, 24, Razwan Razaq, 30, Zafran Ramzan, 21, Adil Hussain, 20, og Mohsin Khan, 21, ble funnet skyldige i en rekke seksuelle overgrep mot hvite jenter, en på 12 år, to på 13 år og en på 16 år. (Bilde: Daily Mail).

Les mer: Skjulte massive muslimske overgrep for å ikke miste stemmer blant innvandrerbefokningen

Les også: Advarte mot barnevoldtekter – ble sendt på mangfoldskurs

BARNEVOLDTEKTER. Noen av de muslimene som har blitt dømt for omfattende misbruk av britiske jenter i byen Rotherham.

Les mer: Britisk integrasjonssjef: Muslimer vil aldri integrere seg

SLUTTER IKKE: Selv etter at avsløringene kom og hundrevis av muslimer har blitt dømt for voldtekter av mindreårige, så fortsetter mange i de samme gjengene å søke ut etter unge britiske jenter. (Foto: Grooming-forsøk av muslimske menn mot britiske skolejenter).
NEKTET Å TA ANSVAR: Politisjef i South Yorkshire, Shaun Wright, visste alt om overgrepene. Men av frykt for å bli kalt rasist og islamofob, så valgte politisjefen og myndighetene å skjule overgrepene og heller legge skylden på ofrene.
ENDELIG: Britiske medier har endelig tatt motet til seg og begynt å skrive om grooming-skandalene i Storbritannia. (Faksimile av britisk avis).

Les også: Kunne noe lignende seksuelle overgrep ha skjedd i Norge? – Ja det har allerede skjedd

NORSK GROOMINGSAK: Andrine ble bare 21 år. Hun ble i en årrekke, fra hun var 13 år gammel, misbrukt av et kurdisk miljø på Kongsvinger. Politiet løftet ikke en finger.

Ingen norske medier, med svært få unntak,  har turt å legge ut bilder eller informasjon som på noen måter detaljerer hva som faktisk har foregått i de engelske byene de siste tiårene.

Og som nevnt først i artikkelen, har det vært helt stille fra VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK og TV2 om denne serien. Om det hadde vært hvite kristne engelskmenn som hadde voldtatt, tortuert og truet oppimot en million muslimske mindreårige jenter i England, ja da tror vi at overskriftene og de dype reportasjene hadde kommet på rekke og rad.

Om NRK tør å sende serien i Norge gjenstår også å se. Men ingen bør vel holde pusten.

VG kan hvis de virkelig vil. Velkommen etter!, skrev Frieord i 2014. Man valgte imidlertid ikke å publisere overgripernes bilder. (Faksimile fra nettutgave av VG den 28.8.2014).

Barnefar viste misbruk av 2-åring direkte på nettet

Han skal ha filmet handlingene, og lagt dem ut på det mørke nettet slik at rundt 50 andre medlemmer av et hemmelig nettverk kunne se det, melder det russiske TV-selskapet RT, med flere tyske lokalaviser som kilde, deriblant Lübecker Online.

Den 28 år gamle familiefaren står anklaget sammen med en mannlig 47 år gammel bekjent for å ha voldtatt 2-åringen flere ganger. Den tyske anklageren Christian Braunwarth fortalte til Lübecker Online forrige uke at den arbeidsløse faren seksuelt misbrukte sin datter ni ganger fra sommeren 2016 til det tidspunktet han ble arrestert i november i fjor. Ved tre anledninger omfattet misbruket voldtekt, etter påtalemyndighetenes vurdering.

Barnet fikk alvorlige traumer som følge av misbruket og er nå tatt vare på av sin mor, som ikke var oppmerksom på de seksuelle overgrepene. Det antas at overgrepet fant sted da barnets mor sov eller var på jobb, skriver RT.

De fryktelige overgrepene ble oppdaget etter at den beskyldte faren sendte en mann, som han hadde møtt på en online datingside, bilder og videoer av den påståtte kriminaliteten gjennom mobilappen WhatsApp messenger. Mannen varslet barnevernsmyndighetene som i sin tur varslet politiet. Faren ble deretter arrestert tre dager senere, ifølge Die Welt. Mannen har tilstått noen av anklagene, ifølge anklageren. Da politiet undersøkte boligene til de to mistenkte mennene fant de utstyr som politiet mener ble brukt til å binde og kneble barnet.

Etterforskningen har også gjort det mulig for påtalemyndigheten å ta ut tiltaler mot personer i nettverket som deltok i direkte livechat under overgrepene, og oppfordret de to mennene til å begå spesielle handlinger med barnet, samt andre som fikk tilsendt barnepornografisk materiale fra de to mennene.

Bergen – mann av utenlandsk opprinnelse tiltalt for tre overgrep

I juli 2015 dro han en kvinne inn mellom noen busker i krysset Markeveien/Halvkannesmauet, der han tok ned sin egen bukse og sa «hva skal du ha», skriver Bergensavisen.

24. juli i fjor dro han en kvinne dratt inn i en leilighet i Nygårdsgaten, truet henne med kniv og voldtok henne på en sofa.

Den 5. august i fjor truet han en kvinne med kniv mot halsen mens han befølte henne. Hun klarte å rive seg løs og et snarrådig brødrepar sørget for at mannen ble raskt pågrepet.

26-åringen har sittet varetektsfengslet siden august i fjor. Han risikerer forvaringsstraff når saken hans kommer opp for Bergen tingrett.

Afghansk asylsøker frikjent for grov voldtekt av mindreårig jente i Stavanger

Fra dommen i tingretten kommer det fram at afghaneren skal ha voldtatt den norske jenta gjentatte ganger i tidsperioden fra rundt april 2014 til januar 2015 på flere steder i Stavanger området.

Les også: Ulovlig asylsøker tiltalt for gjengvoldtekt i Stavanger

Afghaneren skal ha utsatt jenta for omfattende vold, mishandling og voldtekt.

Han skal blant annet ha slått, sparket og kløpet henne. Han skal ha dratt henne i håret, holdt henne fast og truet med vold. Han skal ha gjennomført vaginale, anale og orale samleier med jenta på tross av at hun motsatte seg både verbalt og fysisk.

Les også: Mann av utenlandsk opprinnelse dømt for voldtektsforsøk i Stavanger

Ved en anledning skal han ha slått jenta hardt i bakhodet så hun falt i bakken og slo hodet. Mens hun lå på bakken slo han henne hardt i bakhodet og sparket henne flere ganger i ryggen.

Asylsøkeren er afghansk statsborger og hevder å være født i 1997. Han kom til Norge som såkalt enslig mindreårig asylsøker i 2012.

Utlendingsmyndighetene har ennå ikke bestemt om han skal få fornyet oppholdstillatelse. De har ventet på endelig dom i saken.

Les også: Mørkhudet mann overfalt og skadet kvinne (58) i Stavanger

Frikjent

Den 19 år gamle mannen ble i april i fjor dømt til seks års fengsel i Stavanger tingrett. Tre år av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på fem år.

Les også: Drosjevoldtekter i Stavanger – alle sjåførene var utenlandske

I tillegg ble han også dømt til å betale fornærmede 225.000 kroner i oppreisningserstatning

Han anket dommen, men ble igjen dømt i Gulating lagmannsrett i november i fjor.

De juridiske dommerne mente derimot at det ikke var ført tilstrekkelig bevis for 19-åringens straffskyld. Det ble derfor besluttet at saken skulle behandles på nytt av nye dommere.

Les også: 1.000 muslimer på Ramadan-avslutning på Stavanger stadion

Saken har nå vært oppe som en meddomsrettssak i Gulating lagmannsrett og 19-åringen ble frikjent på alle punkter for voldtekt og sex med mindreårig. Dommerne mente at tiltalte og offeret hadde hatt et kjæresteforhold og at det ikke kunne bevises at han hadde voldtatt jenta. Han ble kun dømt til 45 dager i fengsel for noen av de voldsepisodene han var siktet for.

Afghaneren slipper også å betale erstatning til jenta.

Les også: Stavanger: Tyrker eller pakistaner slo norsk kvinne i ansiktet under voldtektsforsøk

Erstatning

19-åringens forsvarer, Ørjan Eskeland, sier han vil gi honnør til aktor i saken, Oddbjørn Søreide, som la ned påstand om at 19-åringen ble frifunnet for posten som omhandler voldtekt, på grunn av manglende bevis.

Eskeland vil nå søke erstatning på vegne av sin klient for at han satt åtte måneder varetekt i påvente av rettsak.

19-åringen er tidligere straffedømt for å ha utøvet vold mot en ansatt på en institusjon der han bodde.

Kilde: Gulating Lagmannsrett

Les også: Innvandrerbande herjer Stavanger – seks gateran på en uke

Relatert:

Tyskland: Halvparten av tyske kvinner føler seg utrygge i sine egne nabolag

Flere kvinner ber nå sine ektemenn eller mannlige bekjentskaper om selskap hvis de skal ut og gå på kvelden. Andre sier de går med nøklene sine mellom fingrene i tilfelle de blir angrepet.

  • 48 prosent av kvinnene sier de har endret sine utendørsvaner og unngår spesielt områder der de ikke føler seg trygge
  • 16 prosent sier de går med forsvarspray

Les også: Syrisk asylsøker amok med machete på gaten i Tyskland – gravid kvinne hakket ihjel

NØKLER: Man trenger ikke alltid å kjøpe spray eller andre produkter. Et sett med nøkler kan også være et våpen for å beskytte seg i det flerkulturelle samfunnet. (Illustrasjonsbilde).

VIDEO: Muslimske innvandrere i Tyskland skryter av gruppevoldtekt av jomfru

En kvinne ved navn Kerstin sier:

– Jeg føler meg ikke lenger trygg som en kvinne. Hets, voldtekter og grupper av menn finnes overalt. Jeg ble spesielt sjokkert av saken om den kvinnelige joggeren Carolin G, som ble drept. Jeg løper også og fant det veldig ubehagelig at overfallet og drapet skjedde midt på lyse dagen.

– Jeg føler meg veldig ukomfortabel alene og unngår å reise alene på kveldene eller natten. Jeg har alltid med meg pepperspray.

Les også: AVSLØRT: Hussain Khavari pågrepet for voldtekten og mordet på legestudenten Maria (19)

FUNNET VOLDTATT OG DREPT: 27-årige Caroline Gruber hadde kun vært gift i litt over ett år da hun ble funnet voldtatt og drept på en joggesti. Nå mistenker politiet at Caroline ble drept av den samme asylsøkeren som sitter fengslet for voldtekten og drapet på den 19-år gamle legestudenten Maria Ladenburger. (Foto: Privat).

Les mer: Arrestert: Sigøynere bak det brutale overfallet på en kvinne i Berlin

En annen kvinne, Natalia, forteller at hun «såvidt» unnslapp å være tilstede i Køln under de seksuelle angrepene, men heldigvis bestemte seg for å ikke dra dit. «Siden den gang har jeg unngått grupper av mennesker etter mørkets frembrudd».

Les også: Sluttrapporten fra Køln klar – nesten alle overgriperne var asylsøkere og ulovlige innvandrere fra muslimske land

Hun forteller videre at hun aldri reiser noen steder i mørket alene.

– Hvis jeg kommer med toget til vår lille togstasjon, så vil min far alltid være der for å gå gjennom tunnelen. Jeg tør ikke gå der alene.

Hun fortsetter:

– Jeg bestilte to beholdere med pepperspray to måneder siden fra Amazon. To, slik at jeg kan ha en i hver av mine vinterjakker.

– Det bekymrer meg veldig mye at selv den tyske staten ikke vet hvem som er her.

Les også: Høygravide Maria (19) brent ihjel levende av to tyrkere i Tyskland

214.600 forbrytelser har blitt begått av migranter i Tyskland i 2016, en økning på flere tusen mer enn i 2015, ifølge den tyske utgaven av Huffington Post.

Avisen påpeker også at 213.00 asylsøkere registrerte seg i landet i 2016.

Men i november kom de tyske føderale politimyndighetene ut og innrømmet at det har vært en 31.6 prosent økning i kriminalitet i 2016, i forhold til året før. Dette skyldes ifølge politimyndighetene forbundskansler Angela Merkel sin innvandringspolitikk.

Les også: Sjokktall fra Tyskland – migranter bak 142.500 forbrytelser på seks måneder

Relatert:

VIDEO: Tyske kvinner bevæpner seg med kniv etter masseovergrepene på nyttårsaften

Les også: Sluttrapporten fra Køln klar – nesten alle overgriperne var asylsøkere og ulovlige innvandrere fra muslimske land

Relatert:

Utenlandsk gynekolog siktet for overgrep på Romerike

Frieord kjenner identiteten til mannen, men siden han ennå ikke er dømt velger vi ikke å gå ut med navnet på mannen som er av ikke-vestlig opprinnelse.

Overgrepene skal ha skjedd inne på legekontoret hos mannen og kvinnene som ble misbrukt var pasienter.

– Mannen ble pågrepet og er siktet for seksuelle overgrep. Overgrepene ses i sammenheng med stillingen han innehar, bekrefter politiadvokat Edith Ek Sørensen i Øst politidistrikt overfor Romerikes Blad.

Politiet er foreløpig tilbakeholdne med informasjon om hva slags overgrep mannen skal ha begått, men de bekrefter overfor Romerikes Blad at mannen er siktet for alvorlige overgrep.

Gynekologen benekter at han har begått noen overgrep.

Han jobber på et privat legekontor og er i tillegg ansatt på et stort sykehus på det sentrale Østlandet.

Mannen er ikke varetektsfengslet men har tatt ut permisjon fra jobben på sykehuset. Han praktiserer heller ikke nå som lege ved legekontoret han jobber på.

Butikkeier i Drammen dømt for seksuelle handlinger mot tre 14 år gamle jenter

Da gjengen med 14 år gamle jenter kom inn i butikken til den 35 år gamle småbarnsfaren, tok 35-åringen med seg jentene inn på bakrommet.  Der ble jentene plassert i en sofa før 35-åringen hentet fram PC-en sin og satte på en pornofilm som han viste jentene, skriver Drammens Tidende.

Det har ikke kommet fram hva slags butikk det er snakk om og hvilken bakgrunn butikkeieren har.

Les hele saken på Drammens Tidende.

Tidligere Ap-politiker siktet i massiv barnepornosak

Kilde: Romsdals Butdstikke

Siktelsen kommer i forbindelse med politiets innsats i «Operation Dark Room», hvor man utførte en stor aksjon mot en rekke adresser man mistenkte deltok i pedofili-ringen.

Tilsammen har 51 personer blitt siktet.

– Vi har en person som er siktet for menneskehandel. Dette er relatert til å ha bestilt direkte strømming av bilder og film fra Filippinene, og det er holdepunkter for at dette kan ha foregått over mange år, sier Janne Ringset Heltne, som leder operasjonen til Bergens Tidende.

Tyrkia åpner for ny overgrepslov – vil gi amnesti for overgrep mot barn

Forslaget fikk grønt lys i en innledende behandling i den tyrkiske nasjonalforsamlingen torsdag, til tross for skarp kritikk fra grupper som beskylder regjeringen for å oppfordre til voldtekt av mindreårige.

Regjeringen i Ankara har imidlertid avvist kritikken, og sier lovforslaget er rettet mot det omfattende problemet med barneekteskap, skriver The Guardian.

– UNICEF er dypt bekymret for lovforslaget som åpner for et slags amnesti for dem som begår overgrep mot barn, sier barnefondets talsmann Christophe Boulierac.

– Denne usle formen for vold mot barn er forbrytelser som må straffes, og i alle tilfeller må barnets interesser stå i første rekke, sier han.

Nasjonalforsamlingen skal votere over lovforslaget på nytt i løpet av de nærmeste dagene. Det åpner for at overgrepsdømte kan løslates hvis overgrepet var gjennomført uten «makt, trusler eller andre føringer for samtykke» og hvis den dømte gifter seg med offeret.

En undersøkelse fra universitetet i Gaziantep viste i 2013 at i 40 prosent av alle inngåtte ekteskap i Tyrkia, var minst en av partene mindreårig, skriver NSNBC

Ny sak

I sommer verserte det en sak i norske medier om at Tyrkia ville endre aldersgrensa for å ha sex med barn. Denne saken ble senere tilbakevist.

Nå viser det seg at Tyrkia likevel innfører en ny lov som åpner for et slags amnesti for dem som begår overgrep mot barn.

Les også:

Tyrkia konfiskerer kristne kirker og erklærer dem «statlig eiendom»
Tyrkia truer EU og Norge med ny strøm av velferdsmigranter
Tyrkia truer: La oss reise fritt innenfor Europa eller så åpner vi flyktningbølgen igjen
Beviset: Her bomber Russland gigantisk kolonne som kjører olje fra IS til Tyrkia
Tidligere Miss Tyrkia funnet skyldig i å ha fornærmet Erdogan

Asylsøker voldtok mindreårig gutt i Harstad

En asylsøker ble på mandag varetektsfengslet i fire uker av Trondenes tingrett.

Han skal ifølge aktor ha holdt nede og voldtatt en mindreårig gutt.

Asylsøkeren hevder han er 16 år, men legeundersøkelser av tenner og skjelett viser at han sannsynligvis er oppimot 20 år gammel.

Les også: Kvinne alvorlig skadet i Harstad – skal ha blitt knivstukket i halsen av tyrkisk mann

Det er ikke kjent under hvilke omstendigheter asylsøkeren fikk være alene med den mindreårige gutten.

Strafferammen for siktelsen er fengsel i tre til 15 år, ifølge avisa Nordlys.

Les også: Afrikansk mann tiltalt for grov vold og blotting i Harstad

Fra Nordlys:

– Det dreier seg om en alvorlig siktelse, kommenterer Runar Mellem Robertsen, politiadvokat ved politiet i Harstad.

– Han har vært i avhør med politiet og erkjenner ikke straffskyld, sier Robertsen.

Det var gutten selv som kontaktet en voksen, som igjen kontaktet politiet.

Relatert:

Mannlig sykepleier av utenlandsk opprinnelse dømt for overgrep og voldtekt i Bergen

Mens pasientene lå hjelpeløse på rusakutten, ble de seksuelt misbrukt av en av sykepleierne som var på jobb, skriver Bergens Tidende.

Fire mannlige pasienter har uavhengig av hverandre forklart at de ble utsatt for seksuelle overgrep av en mannlig sykepleier mens de var innlagt på Rusakutten i mai-juni 2013. Overgrepene skal ha skjedd mens pasientene sov.

Les også: Mannlig sykepleier av utenlandsk opprinnelse tiltalt for fire overgrep i Bergen

– Det er ekstra krenkende for heterofile menn å bli utsatt for slike handlinger, påpekte aktor Asbjørn Onarheim da saken gikk for Bergen tingrett tidligere i år.

Seksjonslederen for Rusakutten, Anne Margrethe Stokken, uttalte i forbindelse med den første rettsaken mot mannen, at hun fryktet at det var flere ofre.

Mannen er av utenlandsk opprinnelse, men hadde tatt tilleggsutdannelse i Norge og hadde alle papirene i orden.

Les også: Somalisk sykepleier dopet ned og voldtok 19 år gammel jente på Ahus

Han er også fradømt retten til å inneha stillinger som innebærer omsorg for pasienter, og må betale oppreisningserstatning på 125.000 kroner til to av ofrene og 100.000 kroner til tredjemann.

Sykepleieren ble dømt til fire og et halvt års ubetinget fengsel. Straffen ble redusert med seks måneder fordi saken hadde ligget lenge hos politiet.

Les også: Religiøs omskjæring av guttebarn nå tillatt på norske sykehus

Relatert:

 

Syv asylsøkere forgrep seg på mindreårige jenter Tyskland

Ifølge politiet skal de mindreårige asylsøkerne, som var i alderen 7 til 14 år, ha svømt rundt sine ofre og omringet dem. De skal ha klådd på og befølt jentene mens de var i vannet.

Faren til tre av jentene som ble misbrukt har fortalt til tysk media at en av døtrene hans sa fra til han og politiet at guttene skal ha klådd og befølt henne og søstrene på rumpa og brystene. Jentene skal ha vært 9, 11 og 14 år gamle. De var i bassenget med en venninne av den eldste av søstrene som feiret bursdagen sin.

Les også: Offentlige bad utestenger flyktninger etter flere grove voldtekter og overgrep mot barn

Les også: Asylsøkere sex-angrep 11 år gamle jenter i svømmehall

Etter å ha kommet seg løs fra guttene skal den 11 år gamle jenta ha informert livvaktene ved bassenget. De skal øyeblikkelig ha ringt til politiet som ankom kort tid etter.

Guttene ble tatt hånd om av politiet og avhørt. De skal så ha blitt løslatt og overlatt til sine foreldre. Alle de syv guttene er nå utestengt fra svømmehallen og politiet har avhørt vitner.

Denne saken er bare den siste i en serie av seksuelle overgrep i svømmehaller over hele Tyskland og Østerrike. I de fleste sakene dreier det seg om asylsøkere som gjør overgrep mot mindreårige tyske jenter. Som regel er overgriperne voksne, men i noen av tilfellene er også overgriperne mindreårige.

Les også: Småjenter antastet på badeland i Raufoss – faren kalt rasist da han sa ifra

Les også: «Guttegjeng» bak seksuelle overgrep mot mindreårige jenter på Pirbadet i Trondheim

Politiet i Tyskland er bekymret over at omfanget av overgrepene ikke går ned. Det skal også ha vært en kraftig økning i løpet av sommeren.

Det er også en bekymring om overgriperne i det hele tatt blir tiltalt. I ett tilfelle, hvor to afghanske asylsøkere forgrep seg på en tysk gutt i garderoben, ble de begge frikjent. Dommeren mente at offerets forklaring var «inkonsekvent» – til tross for vitneforklaringen fra en annen gutt som gjemte seg fra afghanerne og var vitne til hele overgrepet.

Les også: Nye sex-overgrep mot mindreårige i svenske svømmehaller

Les også: Overgrep mot mindreårige barn på offentlige bad i Sverige og Tyskland

Relatert:

Asylsøker varetektsfengslet for overgrep på Gjøvik

Mannen i 30-årene har ennå ikke fått avgjort sin asylsøknad og politiet ville derfor varetektsfengsle ham i frykt for at han vil unndra seg straffeforfølgelse, skriver Oppland Arbeiderblad.

Han varetektsfengsles derfor med hjemmel i fluktfare.

Mulig voldtekt på Gjøvik – politiet leter etter tre menn av utenlandsk opprinnelse

Mannen er siktet for seksuell handling uten samtykke.

Det var 04.45-tiden natt til lørdag at en politipatrulje ble vitne til et seksuelt overgrep.

En kvinne i 20-årene skal ha blitt befølt av asylsøkeren i 30-årene inne på busstasjonen på Gjøvik.

Mannen ble pågrepet av politiet på stedet.

Småjenter antastet av asylsøkere på badeland – faren ble kalt rasist da han sa fra

Kvinnen har opplyste til politiet at asylsøkeren også skal ha utvist seksuelt krenkende atferd mot henne tidligere på natten. Da skal han ha kløpet henne i brystet.

Mannen nekter straffeskyld og hevder at han bare masserte kvinnen fordi hun var kald. Det stemte derimot dårlig overens med kvinnens forklaring.

743 angrep mot kristne på asylmottak i Tyskland i 2016

Rasistiske og fremmedfiendtlige angrep utført av muslimske flyktninger og asylsøkere har blitt et stort problem på tyske asylmottak.

Ifølge en ny rapport laget av organisasjon Open Doors så skal det ha blitt rapportert 743 angrep mot kristne og 10 tilfeller der yazidier var ofre for muslimsk aggresjon på tyske asylmottak i perioden februar til september i år.

Av de 743 som har blitt angrepet så forteller 83 prosent at de har blitt angrepet flere ganger, 42 prosent forteller at de har mottatt drapstrusler, 56 prosent forteller at de har blitt utsatt for voldelige overfall og 6 prosent forteller at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Noen av de som utsatte for intoleransen var barn, det yngste bare 5 år gammelt.

Les mer: Nederlandsk familie på ferie i Marokko angrepet med kniv – OBS: Sterke bilder

9 av 10 som står bak hatangrep er muslimer

Asylsøkende muslimer, men også i betydelig antall, ansatte muslimer på asylmottakene har stått bak. 91 prosten av overfallene skal ha blitt begått av muslimske flyktninger og 28 prosent av de som ble utsatt for rasismen oppga at det var muslimsk vaktpersonal som sto bak overgrepene.

– Vår historie lærer oss å aldri ignorere undertrykk og diskriminering av minoriteter. Derfor oppfordrer vi forbundskansleren å personlig engasjere seg i spørsmålet, sier Markus Rode, generalsekretær i Open Doors Tyskland.

Peter Paulsson, generalsekretær for den svenske utgaven av Open Doors, tror at det ser likt ut på svenske asylmottak. Han er kritisk til naive europeiske migrasjonsmyndigheter som blander ulike asylsøkere med hverandre.

– Islamistisk ekstremisme er på fremmarsj. Rapporten viser at en stor majoritet av befolkningen i flere land vil innføre sharialover. Og så tar man en håndfull kristne og muslimer og plasserer dem på samme asylmottak, sier han til avisen Världen Idag.

– Det handler om å forstå og innse problemet. Deretter gjelder det å utdanne personal på foreksempel asylmottak. Vi behøver å skape en forståelse av religionens betydning for mennesker fra Midtøsten – den er enormt mye større enn for oss sekulariserte i Sverige kan tro, avslutter Paulsson.

Se video: Muslimsk skole i England lærer elevene at ikke-troende og kvinner skal drepes

D
MISHANDLET: Det er ikke bare inne på asylmottakene av muslimer bruker vold mot kristne og ikke-muslimer. Overfall og mishandling av kvinner i Europa har økt svært mye etter flyktningbølgen tok til. Her et bilde av en 18 år gammel ung tysk kvinne som ble seksuelt antastet, forsøkt ranet og så slått brutalt ned av muslimske asyløskere i den tyske byen Stuttgart på nyttårsaften. (Foto: Privat/Facebook).

Finnes store mørketall

Ifølge Open Doors, så er det kun et fåtall av overgrepene som anmeldes til myndighetene. De tror også at det finnes et stort mørketall og at det i praksis dreier seg om tusenvis av kristne asylsøkere som har blitt utsatt for overgrep av muslimer på asylmottakene rundt om i Tyskland.

Hjelpeorganisasjonen oppfordrer nå de tyske myndighetene å ansette flere ikke-muslimer som vakter på asylmottakene. Organisasjonen beskylder også politikerne for å «eksperimentere» med å blande asylsøkere med ulike etnisk og religiøs bakgrunn med hverandre i håp om at det skal integrere dem bedre.

Les mer: Fylkesmann: Norske skoler plikter å følge islamske regler

Relatert: