Utenriks

Rasende over kravmentalitet fra innvandrere

mars 2, 2017 Redaksjonen

«Når jeg hører om saker der flyktninger kommer hit med kravmentalitet, griskhet og mangel på takknemlighet, blir jeg sint. De er blitt tatt imot som flyktninger, og da må man minimum kunne forvente at de

Innenriks

Innvandrerbefolkningen øker dramatisk

februar 23, 2017 Redaksjonen

Ved årsskiftet var totalt 5.258.317 mennesker bosatt i Norge. Det er en økning på 44.300 personer. Akershus fylke hadde den største veksten, mens Oslo nå har 667.000 innbyggere, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Siden

Utenriks

Sverige: Over tre millioner innvandrere

januar 14, 2017 Redaksjonen

Statistiska centralbyrån hadde i sine prognoser fra 2003 regnet ut at Sveriges befolkning ville øke til 9,7 millioner i 2020. «Personer med utenlandsk bakgrunn, utenlands-fødte eller barn av utenlands-fødte, står for nesten hele befolkningsveksten», har