SLUTT MED HATET VENSTRESIDEN!

En nærmest hatsk stemning har nå permanent satt seg fast i venstresidens politiske landskap.

Det nektes å håndhilses under politiske debatter og møter, det oppfordres til psykiske og fysiske angrep på restauranter, bensinstasjoner og butikker, det kastes bomber inn i leiligheter hvor barnefamilier bor, biler brennes opp fordi de har klistremerker for den politiske motstanderen, det utøves hærverk med maling og steiner kastes gjennom vinduer på hus og eiendom, uskyldige mennesker hetses uten grunn på gaten hvor det skrikes og følges etter, det skrives og ringes inn drapstrusler mot ektefeller og barn på sosiale medier, epost og telefon.

Hva har skjedd med venstresiden i politikken? Hva har skjedd med velgerne deres? Hva har skjedd med politikerne deres? Når Arbeiderpartiet, Socialdemokraterna, Labour og the Democrat party i Vesten har sittet ved makten de siste tiårene, så eksisterte ikke noe av det vi ser i dag fra de konservative og nasjonalistiske partiene.

Arbeiderpartiets politikere og velgere kunne gå fritt på gaten, de fikk ikke usaklige og usanne beskyldninger etter seg, de ble ikke behandlet som spedalske, deres eiendommer ble ikke brannbombet eller nedgriset av graffiti, deres biler ble ikke påtent og deres familier måtte ikke leve med livvakter og med stadige trusler om at deres barn skulle voldtas og drepes.

Konservative partier og velgere stanset ikke trafikk, gikk amok på gater hvor de knuste vinduer, tente på biler og angrep uskyldige mennesker. De fulgte ikke etter venstreorienterte politikere fra og til jobb, eller på vei til møter og skrek ukvemsord eller okkuperte eiendom.

Og her kommer en viktig forskjell. De konservative og nasjonalistiske partiene tok – og tar – avstand fra såkalte høyreekstremister og nazister. Venstresiden tar derimot ikke avstand fra revolusjonære, sosialistiske og kommunistiske grupper som nå står bak mye av denne uroen. Faktisk er det ingen klar grense hvor en sortmasket aktivist med molotov-cocktail står og en kvinne med rosa fitte-hatt og plakat går. Deres ideologiske grunnmur virker å være mer lik enn ulik.

Hvorfor har ingen venstreorienterte partier eller politikere gått ut i media de siste månedene – det siste ÅRET – gått ut og tatt avstand fra den volden og usiviliserte oppførselen vi nå ser i Europa, men i særdeleshet i USA? Jeg legger ved en rekke videoer i denne artikkelen, ettersom man til stadighet møtes med «nei, det er løgn» fra venstresiden, sånn at våre lesere selv kan bekrefte det jeg skriver over her. 

Årsaken til at jeg skriver denne saken er at en uavhengig og svært god journalist fra Sverige, Joakim Lamotte, gjør en manns jobb der borte med å avsløre hva som virkelig foregår i Sverige. Han drar ut til bydeler og boligområder og intervjuer innbyggerne, han møter gjengene på gatene, han ringer politiet og politikerne og får dem til å avsløre ting de store avisene og mediehusene legger lokk på.

Ekte gravejournalistikk, med fysisk tilstedeværelse og med fingeren på pulsen i samfunnet, langt vekk fra de varme og trygge kontorene til de rødgrønne soyafylte kaffe latte-journalistene som knapt beveger seg utenfor postkoden sin hvis de ikke blir tvunget til det.

For dette har Lamotte mottatt mye motbør fra venstresiden, som vi uavhengige journalister og medier etterhvert har blitt vant til. Undertegnede og vår nettside Frieord har vært under stadig angrep siden vi så dagens lys i 2014. Men vi er såpass herdede og lange i tanna at vi tåler det meste. Nå opplever imidlertid Lamotte i Sverige at venstresiden går etter familien og barna hans, fordi de ser at personangrepene og truslene mot journalisten ikke fungerer.

Lamotte har den siste tiden fått telefoner der han blir fortalt at familien hans skal slaktes og at personen som ringer skal «kn****e hele familien» hans. På en helg alene fikk journalisten over 40 telefoner med vold- og drapstrusler, samt påstander om at hans familie skulle voldtas, sprenges i filler og drepes på alle mulige groteske måter. Lamotte har opptil en kvart million seere på sine live-streaminger på Facebook, hvorav en av de siste hvor han forteller om nettopp drapstruslene på grunn av sin journalistikk. 

HAR SVERIGE BLITT ET 3. VERDENSLAND? Politikere, journalister og innbyggere som befinner seg utenfor den rødgrønne politiske meningskorridoren i vårt naboland opplever å måtte leve med trusler om drap og voldtekter, får bomber kastet inn i boligen, biler nedbrent og huset sprayet ned hatefulle og truende beskjeder. Den uavhengige journalisten Joakim Lamotte er en av de som har opplevd å motta drap- og bombetrusler mot seg og sin familie. (Foto: Privat).

Da en statsstøttet kvinnelig journalist fra det lisensfinansierte Svensk Radio ringte ham, så trodde han at hun ringte for å snakke om hvordan det var å være uavhengig journalist og måtte leve med drapstrusler mot seg selv og familien sin, slik han nylig snakket om på sin live-stream.

Istedenfor ønsket P1-journalisten å gjøre et intervju med Lamotte i forbindelse en «granskning av swish-journalister» (Uavhengige journalister som lever av økonomisk hjelp fra leserne og seerne, via betalingsmetoder som Vipps/Paypal m.m. red. anm.) Selv tjener journalister i lisensfinansierte organisasjoner som SVT, NRK, DR og YLE alt fra en halv til over en millioner kroner i året, hvor de i tillegg får betalt PC, telefon, overnatting, diett og reisekostnader under sine oppdrag. Lamotte, og Frieord, betaler alt fra egen lomme når vi gjør reportasjer, avsløringer og nyhetsoppdrag. Uten støtte fra våre lesere ville det vært svært vanskelig å drive uavhengig journalistikk. (Takk til dere alle som har bidratt opp gjennom årene).

De store mediene er nemlig svært fiendtlig innstilt til Lamotte, Fria Tider, Samnytt, Frieord, Document, Resett, Rights m.m. ettersom vi dekker og avslører mye som de selv ikke vil eller kan skrive om. Og vi har ingen restriksjoner på verken politisk vinkel eller eierskap som sensurerer innhold.

Lamotte forteller også om hvordan han anmelder truslene til politiet men at politiet henlegger saken kun få timer etter at han har levert dem inn. Han har nå måttet installere videoovervåking og bevegelsessensorer på eiendommen sin.

I tillegg må altså journalister som Lamotte også leve med hets og drapstrusler fra venstreorientere aktivister, islamister og lisensfinansierte medier. Dobbeltmoralen og hykleriet er enormt.

Her følger et utdrag av videoer som viser klart og tydelig hvordan venstreorienterte politikere og partier i Vesten nå har kastet både hanskene og masken helt og åpenlyst promoterer politisk forfølgelse og vold mot sine politiske motstandere. Ja, endog går Hillary Clinton ut og sier at vi de må slutte å være siviliserte!

Og demokratene tar heller ikke avstand fra såkalte «yttergrupper», som er finansiert av venstresidens egne undergrupper og organisasjoner og individer som George Soros og hans «Open Society», hvor millioner av dollar pumpes inn årlig for å bistå aktivistene på gatene og under demonstrasjoner.

Bør kriminelle innvandrere miste statsborgerskapet og bli utvist? Frieord sier ja.

Italias nye regjering vedtok sist uke en ny lov som gjør det lettere for italienske myndigheter å ta fra kriminelle innvandrere deres statsborgerskap og utvise dem fra landet.

Og Norge bør følge etter.

Slike tiltak har i flere tilfeller også blitt lagt frem og brukt av blant annet Danmark, der man tidligere har utvist multikriminelle gjengmedlemmer og imamer. Også Østerrike har nå besluttet å utvise hele 60 imamer etter at det kom frem at de er finansiert av radikale islamske stater i utlandet.

Les også: 50.000 finlendere krever utvisning av kriminelle innvandrere

Nå er det et spørsmål hva man gjør hvis den dømte har norsk statsborgerskap. Hvor langt tilbake i tid kan man gå? Kan man miste statsborgerskapet og bli utvist selv om man er født i Norge?

Ja, sier jeg.

Hvis man over lang tid har vist at man ikke ønsker å delta i det lovlige og demokratiske samfunnet vårt og har en stadig etnisk og religiøs tilhørighet med stater og religioner i utlandet, så vil disse spille en sterkere rolle enn din rettighet til å oppholde deg i Norge.

Les også: Fem afghanere dømt for sadistisk voldtekt av mindreårig gutt – slipper utvisning av humanitære årsaker

Utvisning bør kunne tilbakeføres i hele to generasjoner i tillegg til den aktuelle personen. Utdelt statsborgerskap blir ikke permanent før man altså har tre generasjoner å vise til i Norge, uten forbrytelser som betyr fengselsstraff.

Hvis en person blir dømt til en særdeles alvorlig forbrytelse som voldtekt, gjengvoldtekt, person- eller gateran, overfall eller drap, så vil personens umiddelbare familie, kone, barn, foreldre, søsken, også bli utvist.

Les også: Afrikanere kvalte og gjengvoldtok jente – slipper utvisning

Alle fengselsstraffer vil bli sonet i personens kulturelle og etniske hjemland eller nærområde, finansiert av hjemlandet og Norge. Hvis disse landene nekter å ta imot personene så vil all bistand, økonomisk støtte, internasjonalt samarbeid og diplomati med dette landet stoppes umiddelbart.

Andre tiltak som bør innføres er:

  • Stopp av all sosial økonomisk bistand til familier som kronisk ikke integrerer seg, ikke lærer språket, ikke kommer i jobb eller har nære familiemedlemmer som stadig blir arrestert og dømt i norske domstoler.
  • Stopp av all økonomisk bistand til personer som med vilje bosetter seg i ghettoer, går i moskeer, ikler seg sitt hjemlands kulturelle klær, deltar i møter, demonstrasjoner og sosiale tilstelninger som har et fremmedkulturelt og fremmedreligiøst tema.
  • Stopp av all økonomisk bistand til mennesker som ikler seg tungt religiøse klær som hindrer deres muligheter til å integrere seg eller få jobb i Norge.
  • Stopp av all økonomisk bistand og utvisning av personer som har omskjært, tvangsgiftet, æresdrept eller påtvunget familiemedlemmer fremmede skikker. Familiemedlemmer som ønsker å komme seg ut av disse miljøene og religionen skal få all støtte og hjelp de trenger til det.

Les også: Historisk dom over muslimer med norsk statsborgerskap

Les også: Eksklusivt: Den ulovlige asylsøkeren Mutabazi Jimmy (36) dømt for drapet på Linn Olsen Uteng

Ved innføring av disse tiltakene så vil de innvandrerne som kommer til Norge faktisk integrere seg og bli endel av det norske samfunnet. De vil aldri bli etniske nordmenn, men vil utvise en oppførsel som ikke gjør dem uskikket eller mistenkeliggjort av etniske nordmenn, og dermed legge grunnlag for en fredelig og inkluderende hverdag for begge parter.

Det vil bli betydelig lettere for innvandrere å komme i arbeide, å få norske venner og vennskapskrets, å bli integrert og føles seg velkommen i norske nabolag og nærmiljøer. Da nordmenn vet at disse har akseptert vår kultur og identitet.

Les også: Utvist asylsøker sto bak det islamske terrorangrepet i Stockholm

Dagens innvandringspolitikk er svært skadelig for Norge og vil på lang sikt føre til parallellsamfunn, utenforskap, ghettofisering, økt kriminalitet og i ytterste konsekvens en borgerkrig.

Les også: Ureturnerbar afrikansk asylsøker siktet for nytt voldtektsforsøk i Bodø

Norge og norske borgeres sikkerhet og velstand er viktigere enn fremmede personers rettigheter.

Det bør også innføres en «vestlig» utgave av islam og koranen. Vestlige og moderate muslimer bør starte arbeidet med denne umiddelbart. Den vil bli lik den kristendommens Nye Testamente, hvor alle paragrafer om hevn, drap, mistenkeliggjøring, fundamentale setninger vil bli fjernet. Alle som bruker eller lærer ut den gamle koranen vil bli utvist fra Vesten.

Les også: HIV-smittet afrikaner siktet for nye voldtekter

Les også Selvmordsbomber kom fra norsk moske

Les også: Tusenvis av asylsøkere i Norge har jukset for å få opphold – kostnader i milliardklassen

Italia viser vei

Italias regjering har i forbindelse med den massive ikke-vestlige og muslimske innvandringen de siste tiårene – og siden flyktningkrisen i 2014 spesielt – nå laget en lov som vil gjøre det lettere å utvise kriminelle innvandrere, samt å annullere deres statsborgerskap. Dette skriver BBC.

På denne måten ønsker den nye regjeringen å bekjempe organisert og omfattende kriminalitet og unngå å ta imot økonomiske migranter og «falske flyktninger».

Tidligere var det nødvendig med en langvarig og kostbar rettslig prosess, med en rekke ankemuligheter for å kunne utvise kriminelle innvandrere som begår foreksempel voldtekt, ran eller drap.

Men ikke nå lenger.

Den nyinnsatte regjeringen ønsker nå å innføre loven som vil gjøre prosessen betydelig enklere og  raskere.

Kriminelle innvandrere skal nå umiddelbart kunne fratas sine italienske statsborgerskap og deporteres til sine opprinnelsesland. 

Lovforslaget gjelder også asylsøkere som anklages for narkotikahandel og som får avslag på sine asylsøknader.

Asylsøknader vil også kunne avslås med begrunnelse av at personen kan «utgjør en sosial fare for landet og dets innbyggere».

– Dette er steg forover for å gjøre Italia sikrere, sier innenriksminister Matteo Salvini, fra det nasjonalkonservative og innvandringsrestriktive partiet Lega.

Lovforslaget må først gå gjennom det italienske parlamentet.

VIDEO: Overfallet som sjokkerer Frankrike – gutt (17) blir slått helseløs av gjeng i ikke-gå sone i Paris

Gjerningsmennene var bevæpnet med stokker, krykker og metallkuler. Gutten måtte sy 67 sting i hodet etter overfallet.

Under angrepet forsøkte 17-åringen å gjemme seg under en bil, men blir etterhvert dratt ut av den rasende mobben og brutalt mishandlet.

Overfallet ble filmet av et vitne som bor i nærliggende blokk og politiet ser på hendelsen som drapsforsøk. Tre personer har blitt pågrepet. Motivet for drapsforsøket skal være en pågående krangel mellom to rivaliserende ikke-etnisk franske gjenger.

Området der overfallet skjedde har en svært sterk overvekt av beboere med ikke-vestlig bakgrunn og har opplevd opptøyer så sent som i fjor.

I dag vil det bli holdet en demonstrasjon i boligområdet for «fred og forståelse» mellom ungdommene.

Nesten en halv million utlendinger ettersøkt av politiet i Tyskland

Hvor trygt er et land? Hvor godt ivaretar et lands myndigheter innbyggernes daglige sikkerhet?

I Tyskland er dette spørsmålet nå ganske uklart.

Her er en kort oversettelse fra en tysk avis om situasjonen i landet: (Saken er hentet fra Snaphanen).

Regjerings- og forbundsministeriet er under økende press – årsak: fullstendig fiasko. I Tyskland har politiet over 643.000 mennesker som ønskes innbrakt, hvorav minst 450.000 er utenlandske statsborgere og migranter. Forbundsregjeringen har etter anmodning av det politiske partiet AfDs parlamentariske gruppe ikke nektet for disse tallene.

Den administrerende direktøren for AfDs parlamentariske gruppe, Jürgen Braun, forklarer: «Dette er et uttrykk for en total overbelastning av sikkerhetsmyndighetene. Vårt land lider under konsekvensene av en planlagt og uansvarlig åpning av grensene».

Saken fortsetter under bildet.

Bundestagskandidat for AfD, Jürgen Braun.

Tusener av salafister og farlige personer

De 450.000 utlendingene venter enten på arrestasjon, deportasjon eller på etterforskning av grunnlag for opphold i landet. Dette er forsiktige antakelser av sikkerhetseksperter. Braun fortsetter: «Hundretusenvis av utlendinger har forsvunnet. Ingen vet hvor de er. Hvis bare noen få av dem slår seg sammen i grupper, som på nyttårsaften i Køln (Der begikk over 1.000 ikke-vestlige migranter overgrep mot hundrevis av tyske jenter og kvinner, red. anm.), så er det umulig å kontrollere dem med en ordinær politistyrke».

Ved den såkalte «deadlinen», den 1. september, 2017, ble 280.000 utlendinger forsøkt pågrepet. Det var en økning på ca. 140 prosent fra året før. I september 2018 har tallet økt med nesten 300 prosent.

Forbundsregjeringen har ikke svart direkte på spørsmålene fra AfD. Den innrømmet imidlertid indirekte at tilbakesendelsen av avviste asylsøkere ikke fungerer. Behandlingen av mange saker vanskelig, at avvisning og hjemsendelse til opprinnelseslandene er umulig å oppnå. Jürgen Braun: «Myndighetene har rett og slett ikke noen midler for å stoppe asylsvindelen. Kontrollen av de tyske grensene som AfD har krevd i over tre år er den mest effektive og beste måten å avslutte dette kaoset på».

I Norge skal tallene ha ligget på 14.000 i 2014 og på 6.000 i 2018. Dette er betydelig lavere tall enn enn fra 2008, da Statistisk sentralbyrå opplyste at tallene lå på mellom 10.000 – 32.000 personer, men at det mest sannsynlige tallet var ca. 18.000 personer. En overvekt av disse skulle være asylsøkere med avslått søknad som oppholdt seg i landet etter utreisefristen.

Det er uklart hvordan 18.000 personer kan oppholde seg i Norge ulovlig, uten dokumenter, uten registrert boligadresse, uten arbeide, uten inntekt, uten bankkonto eller uten kontakt med helsevesenet.

Eller for den saks skyld hvordan nesten en halv million mennesker kan gjøre det i Tyskland.

VIDEO: Intervju med Tommy Robinson fra i går – hans rettssak går i dag (Oppdateres)

  • Flere tusen mennesker var tilstede utenfor rettslokalene i London i dag, der menneskerettighetsaktivisten Tommy Robinson møtte opp. Han er siktet for «injurier mot retten», etter som journalist ha stått utenfor en rettssak og rapportert direkte tidligere i sommer.
  • Etter 20 minutter utsatte dommeren saken igjen. Det er uklart når denne vil bli. Tommy Robinson er fri til neste rettsmøte.

Frieord vil oppdatere saken utover dagen.

https://twitter.com/ezralevant/status/1045255145905369088

Les mer inngående om den brutale og umenneskelige behandlingen av Tommy Robinson her:

Les mer her om hva Robinson kjemper imot:

DAGENS BILDE: Europa anno 2060 – en VIRKELIGHET

I flere tiår har politikere, lærere, institusjoner, media og sosialister hevdet at urbefolkningen i de ulike vestlige landene aldri vil komme i minoritet som følge av innvandringen. De løy selvfølgelig, som de gjør på mange andre områder – miljø – økonomi – sosiale strukturer – krig – medisin – evolusjon – alt tilpasses deres verdenssyn og ikke motsatt. Her skal landskapet bankes til det passer med deres kart.

Les også: Ny myte avslørt: Innvandringen bygde ikke Norge – faktisk rasererer den velferdsstaten

Les også: Debatt – Innvandringspolitikk og fremtiden som kommer

Men få av løgnene har fått så katastrofale følger som den om innvandringen.

I England har både hovedstaden og den nest største byen, Birmingham allerede nådd det kritiske punktet der briter nå er i minoritet, sammen med Leicester, Luton og Slough.

Det samme har skjedd Amsterdam, Rotterdam. Frankfurt, Antwerpen, Malmø , Brussel, Geneve og Wien. Dusinvis av storbyer vil slutte seg til listen i det neste tiåret. Så dusinvis til i det neste etter det. Og etter det. Til slutt vil alle de store byene i Vest-Europa oppleve at urbefolkningen er i minoritet.

Oslo vil nå minoritetstatus for etniske nordmenn innen 2040. Vårt land som helhet innen dette århundret er over. Da er det en stor sannsynlighet for at store deler av Norge er under islamsk styre, hvis dagens utvikling fortsetter.

Les også: Under Erna Solberg har det blitt nesten 100.000 flere muslimer med opphold i Norge

Les også: Afrikas befolkningseksplosjon – en trussel mot Europa 

EN TREDJEDEL: Allerede i dag utgjør innvandrere 33 prosent av innbyggerne i Oslo. Utviklingen har kommet så langt at den ikke kan reverseres. De ikke-vestlige innvandrerne koster norske skattebetalere mellom 4.1 til 9 millioner avhengig av hvilket land i den tredje verden de kommer fra. (Foto: Illustrasjonsbilde).

I Frankrike er nå 40 prosent av befolkingen etterkommere at innvandrere som kom i det siste århundret.

Det eneste som vil stoppe dette er en borgerkrig, verdenskrig, global katastrofe eller at den politiske situasjonen på en eller annen måte gjør at de ulike etnisitetene og religionene går hver til sitt. Det finnes selvfølgelig også scenarioer hvor vitenskapen og teknologien har kommet så langt at den på en eller annen måte endrer hele samfunnet og dermed den demografiske betydningen.

Les også: Har Norge nådd det siste mulige vendepunkt?

Les også: Finansavisen: Norge drukner økonomisk av innvandringen

Les også: Norge – Født 1814 – Død 2100

VIDEO: Britisk journalist besøker Polen: «Her kan kvinner gå trygt på gatene»

Polen forlater heller EU enn å ta imot muslimske migranter

Det er den polske avisen Polityka som har laget en undersøkelse om befolkningens syn på muslimsk innvandring, skriver den svenske nettavisen NyheterIdag.

I få EU-land er støtten for den europeiske unionen så sterkt som i Polen. Hele 74 prosent av polakkene sier ifølge en fersk måling at det er bra at Polen er med i EU. Det er tilogmed en liten økning fra sist år.

Men det kan raskt endres når maktsentralen i Brussel nå fortsetter å sette press på de gjenstående fredelige europeiske landene som har stått imot masseinnvandringen og dermed også sluppet unna islamsk terror og skyhøy kriminalitet. 

Den britiske avisen Daily Express skriver at Italias tidligere statsminister, kommunisten Matteo Renzi, sterkt misliker Polen og nabostatenes motvilje mot masseinnvandringen.

Renzi skal ifølge avisen ha stilt et «sint ultimatum» til sentral- og østeuropeiske land:

– De som ikke kan bli i Italia må tas imot i Europa, ellers kommer vi til å slutte å overføre penger til nasjonene som ikke aksepterer kvotene, tordner den kommunistiske politikeren.

EU-kommisjonen holder akkurat nå på med en juridiske tvist mot Polen, Ungarn og Tsjekkia, fordi disse nekter å ta imot muslimske innvandrere. Denne tvisten kan altså komme til å snu polakkenes positive forhold til EU.

56.5 prosent av polakkene sier ifølge Politykas måling at Polen gjerne kan klare seg uten EUs penger om de bare får slippe muslimene. En majoritet sier at de til og med er klare for å forlate EU helt og holdent om alternativet er å påtvinges de uintegrerbare migrantene gjennom kvotesystemet. Bare 27.6 prosent av de som blir spurt sier «bestemt nei» til å forlate EU, istedenfor å ta imot migrantene.

Den polske journalisten Konrad Kolodziejski forlarer polakkenes resolutte motstand mot EUs politikk:

 – Hvor mye fornuft trenger man for å innse innvandrernes fiendtlighet mot det europeiske samfunnet og vår kultur? Terrorangrep, fiendtlige handlinger og hat er ikke enslige hendelser, det er et ledd i en prosess der to ulike kulturer støter mot hverandre. Det kommer ikke til å slutte – slik den liberale eliten håper på – for å bane vei for et harmonisk, identitetsløst samfunn, men vil istedenfor ende med at den sterkeste og mest aggressive kulturen dominerer, advarer han.

HISTORIESPESIAL: Den edle villmannen – hvor edel var han egentlig?

Vi her i Vesten liker å være selvkritiske, helt på grensen til selvskadende når det gjelder å kritisere og dekonstruere vår egen kultur, historie og sivilisatoriske arv. Vi bøter på dette med et massivt skyldskompleks som blant annet har ført til at vi har åpnet våre land på vidt gap for folkeslag og kulturer som har helt diametrale verdier og menneskesyn enn oss selv.

Som Jesus gikk opp Golgata med tornekronen og korset, mens menneskene spyttet og kastet bedervet mat på ham, så går også vi i dagens vestlige samfunn med historiens byrde på våre skuldre, mens de fremmede raner, voldtar og dreper oss uten skyldfølelse eller frykt for å miste sine egne liv.

Shame! Shame! Shame!

Den vestlige sivilisasjonen er uten tvil den beste, mest utviklede og avanserte som menneskeheten har kjennskap til. Matematikk, fysikk, arkitektur, astronomi, filosofi, musikk og teknologi har gitt oss enorme rikdommer og velstand. Vi kurerer kreft og sender romsonder til andre planeter. Ganske fantastisk for en sivilisasjon som i universets tidslinje ikke har eksistert mer enn et knapt øyeblikk.

Her kommer jeg til dagens tema. Relativiseringen av de andre befolkningsgruppene og kulturene sett opp mot vår egen. Den berømte «venstresiden» – sosialistene, marxistene, miljøaktivistene, globalistene, professorene, lærerne, de rødgrønne politikerne, journalistene og post-modernistene har i mange år forsøkt å sementere at det er hvite, vestlige samfunn – og i særdelehet hvite menn – som har vært de mest barbariske og uhøviske i sin opptreden og møter med fremmede kulturer og samfunn. At de brutalt myrdet og utryddet alt som sto i deres vei uten hensyn til de lokale skikkene og samfunnene.

Men hvordan sto det egentlig til hos aboriginerne, indianerne, inkaene, araberne, afrikanerne og asiatene – er det oppbygde bildet av «den edle ville» (The Noble Savage) virkelig noe man kan sette sin lit til? Var disses samfunn et «Shangri-La», der alle levde i harmoni med naturen og hvor høvdingen var gammel og vis? Hvor stammen tok vare på sine barn og eldre, og delte med de som måtte krysse deres vei? At de utviklet seg og tok til seg ny kunnskap ettersom deres sivilisasjon gikk sin gang generasjon etter generasjon?

Nei, sier jeg. Og her er bevisene. (Obs, nedenstående tekst kan føre til at en mangeårig psykose påført av skolevesen og media kan brytes, noe som kan medføre svimmelhet, tap av pust, høyt blodtrykk, øresus og/eller mangel på retningssans).

Inkaene/aztekerne/mayaene

De tusenår gamle sivilisasjonene på det søramerikanske kontinentet er kjent for sine fargeprydede kostymer, dansing og massive steinskulpturer, som i noen tilfeller kan minne om pyramidene og andre enorme byggverk.

Men inkaene, aztekerne og mayaene er også kjent for noe annet. En helt uforståelig og svært brutal framferd mot sitt eget folk og nabostammer.

Det var nemlig helt vanlig i deres kultur å drepe sine egne. Og ikke bare drepe dem, men å gjøre det på de mest brutale og «oppfinnsomme» måter. Hjertene til ofrene ble skåret ut – mens offeret var i live – og hoder ble kappet av. Noen ble skutt ihjel med piler, skåret i filler med klør og kniver, steinet ihjel, knust, flådd, brent ihjel, begravd levende eller kastet ut fra tempelhøyden.

MAYA-KULTUREN: Det gikk til tider svært brutalt for seg i Sør-Amerika og folkeslag som aztekerne, mayaene og andre gjorde til slaver og drepte, inkludert sine egne, hundretusenvis av mennesker under ulike ritualer. Ritualene inneholdt alt fra å få hjertet skåret ut, avkappelse av hodet eller å bli spiddet med spyd eller piler. Det er imidlertid ingen i dag som krever at disse folkeslagene skal betale erstatning eller føle skyld kollektivt som folkeslag eller nasjon for den grusomheten som foregikk i mange hundre år. (Illustrasjonsbilde).

Heller ikke barna slapp unna. Barna ble ofte valgt ut, da man anså at de var det høyeste offeret, siden de var «rene» og «uten synd».

Og arkeologer har også funnet at disse sivilisasjonene puttet kroppsdeler i kokekjeler og deretter spiste dem – altså kannibalisme.

I ett tilfelle fant forskerne restene av 42 barn, de fleste gutter i 6-års alderen, som hadde blitt ofret i Mexico Citys «Templo Mayor», hvor aztekerne holdt til. Levningene viste alle det samme tegnet, alvorlige skader på skjelettet som med stor sannsynlighet påførte guttebarna store smerter.

Aztekerne så det som et godt tegn hvis ofrene skrek høyt i smerte, før de skar over halsen på dem.

Arkeologer har også funnet rester av størknet blod på gulv og overflater inne i templene.

Indianere

Indianerne i USA bestod av en lang rekke ulike stammer og klaner. Cherokee i sør, Apache i midt-vest statene, Cheyenne i nord, Navajo i vest og hundrevis av andre, større og mindre stammer.

Noen var mindre krigerske og levde i fred med sine naboer, mens andre var ville og slaktet, voldtok og tok til fange alt de kom over. Og det var ikke akkurat menneskerettighetene som sto høyest i kurs da stammekrigene og angrepene på europeerne fant sted.

Å bli flådd, få hele hodebunnen skalpert og innvollene skåret ut mens man levde var regelen heller enn unntaket. De som ble fanget fikk ofte en fot kappet av, slik at de ikke skulle kunne stikke av. Og det finnes mange eksempler på at ofrene ble partert og stekt grundig, før indianerne tok med seg «maten» hjem til kvinnene og barna som ventet sultne. Det var mang en europeisk familie eller reisefølge som fikk oppleve denne brutale behandlingen.

Og som sine nært beslektede søskenbarn i Sør-Amerika, så ble de tilfangetatte ofret i ritualer, gjerne etter først å ha blitt torturert som endel av ritualet. Før de ble spist.

Robert McGee ble skalpert som 13-åring av Sioux-indianere i 1864. Han overlevde å bli skutt med både rifle og piler av indianerhøvdingen, som først hadde slaktet hele reisefølget nær Santa Fe i dagens delstat New Mexico. 13-åringens foreldre hadde dødd tidligere under reisen og gjort gutten foreldreløs. Dette ble bildet ble tatt i 1890.

Europeerne som ankom kysten var i mange tilfeller ikke ute etter å «stjele land» eller fjerne indianerne. Og flere indianerstammer var i så måte imøtekommende til båtfolket fra Europa. I mange tilfeller ønsket man sameksistens, bytting av varer og å leve side om side. Men dette var lettere sagt enn gjort, da indianerne i mange tilfeller ikke forsto at dette var noe man kunne gjøre. Livet deres besto i å drepe eller å bli drept. Stamme mot stamme. Klan mot klan. Slik endrer man ikke på kort tid.

Indianernes samfunn var ofte basert på hvilken stamme som var størst, hvilke som hadde de sterkeste og modigste krigerne, hvem som hadde skalpert flest, tatt flest slaver og hester, og hvor mange fiender man hadde drept.

Betydelig flere indianere døde som følge av angrep fra krigerske nabostammer enn fra europeiske militærstyrker eller nybyggere. Ikke sjelden brukte enkelte stammer amerikansk militærstøtte til å dra ut på plyndringstokt hos nabostammer, vel vitende om at militæret beskyttet dem hvis noen kom på «deres» område for gjengjeldelse.

I begynnelsen da franske og britiske styrker kjempet om landområdene, så hadde de ofte flere indianerstammer på sin side og disse kjempet mot hverandre med de respektive europeernes armeer som allierte.

USAs landområder var regelrett «det ville vesten» der den ene stammen tok områder fra den andre og utryddet alt som sto i deres vei. Europeerne som ble med i denne konflikten hadde bare bedre våpen og utstyr, og stoppet dermed denne endeløse krigen om territorier og etablerte USA slik vi kjenner det i dag.

Den «edle» indianeren som er «ett med naturen» og respekterer alt liv, slik de gjerne portretteres i TV-serier og bøker, er med andre ord unntaket heller enn regelen. Det var konflikter, krig, drap, tortur, voldtekter og slaveri som var indianernes liv og hverdag.

Og legg gjerne på minnet løgnen om europeerne og tepper fylt med lus som utryddet indianerne. Det er en godt innarbeidet vandrehistorie uten grunnlag i fakta eller historie. Og det finnes også teorier og arkeologiske bevis på at «europeere» ankom dagens USA hele 10.000 år før indianere befolket kontinentet.

Arabere

Araberne er i seg selv ikke noe «urfolk», men har sluppet svært lett unna historiens pisk og grundige innsyn, slik vi europeere stadig blir utsatt for.

Slavehandelens «moderne» utgave kan godt ha vært i nettopp Midtøsten. Det var der den blomstret opp etter at området ble islamsk og muslimene la under seg enorme landområder.

Og det er der slaveriet fortsatt eksisterer. Ja, den dag i dag kan man ennå oppleve slaveauksjoner, umenneskelige forhold, fangenskap, fengsler, voldtekter, tortur og brudd på omtrent alle lover og menneskerettighetskonvensjoner som noensinne er skrevet i moderne tid.

Dette uten at vestlige medier eller FN på noen måte har tatt tak i elendigheten på en funksjonell måte.

UTMAGRET: Afrianske migranter blir holdt som gisler inntil deres familier klarer å kjøpe dem fri. De som ikke klarer å betale risikerer å sulte ihjel, eller i verste fall bli drept av de muslimske slavehandlerne i Libya.

De muslimske araberne tok «alt og alle» til slaver. Afrikanere, europeere, asiater, kvinner, barn… og det er snakk om at de i perioden mellom år 1500 og 1900 hadde tatt til fange og solgt opptil 20 millioner slaver. Dette var en betydelig del av hele jordklodens befolkning som lå på under en milliard i år 1800.

Av disse var 5 millioner afrikanere og de ble sendt avgårde over hele verden, fra Egypt, India, USA, Europa og til Asia. Det finnes også litteratur på at så mange som titalls millioner afrikanske slaver skal ha dødd under transport fra afrikanske land og opp til den islamske delen av kontinentet.

Men når så du sist en film om den arabiske slavehandelen produsert i Hollywood?

Så mange som 1.25 millioner av slavene var hvite, kristne europeere som ble tatt til fange under arabiske slaveskips raid oppover atlanterhavskysten, og helt opp til Island! Det skal endog ha vært norske slaver, tatt til fange av de muslimske piratene. Det rapporteres om et slavetokt mot Portugal i 1189, hvor araberne tok med seg over 3.000 kvinner og barn. To år senere skal ytterligere 3.000 kristne i Portugal ha blitt kidnappet og gjort til slaver av de muslimske styrkene som beleiret Spania.

HVITE SLAVER: Millioner av hvite mennesker ble tatt til fange og solgt inn i slaveri av blant annet muslimene og jødiske kjøpmenn. Det var bebyggelse helt opp til Island som opplevde arabiske slaveskip. Også norske mennesker er registrert i historiebøkene som slaver. Det er ingen i dag som krever at muslimene eller det jødiske folk må ta avstand og betale for sin involvering i slavehandelen av hvite og kristne mennesker.

Spesielt var det de afrikanske slavene som ble mishandlet og sett ned på av de muslimske araberne. Afrikanerne ble ansett som mindreverdige og en afrikansk slaves liv var kun vektet i om han/hun kunne jobbe og hvor sterke de var.

Mange av de mannlige slavene, både sorte og hvite helt ned i 8-års alderen, fikk også genitaliene kappet av under brutale omstendigheter. Så mange som seks av ti barn blødde ihjel etter amputeringen. Dette var allikevel verdt prisen, da evnukker fikk en betydelig høyere pris ved auksjoner enn gutter og menn som hadde genitaliene intakt. Det skrives at kalifen i Baghdad i begynnelsen av det 10. århundre hadde 7.000 sorte og 4.000 hvite evnukker i sitt palass.

I dag er det migranter fra ulike sentral-afrikanske land på leting etter et lettere liv i Europa og Vesten som møter radikale jihadister og menneskesmuglere i land som Libya, der båtene til Europa går.

Frieord har skrevet fyldig om temaet med bilder og videoer, som du kan lese her:

Så, hva betyr alt dette. Det undertegnede ønsker frem til er at alle folkeslag, alle religioner, alle tidsperioder har sine gode og onde sivilisasjoner og folkeslag. Sorte som hvite. Arabere som asiater. Indianere som aboriginer. Men i alle skolebøker, i TV-serier og på film, så er det kun mennesker med europeisk bakgrunn som portretteres som ond, herskesyk og uten medmenneskelighet.

Les også: Ikke skam deg over din historie eller å være hvit!

Da er det greit å vite at det er europeerne som avskaffet slaveriet, i både Midtøsten, Europa, USA og Asia. Og det med millioner av hvite unge menn – og kvinners – liv som betaling. I USA døde nærmere en million menn i borgerkrigen mellom nord- og sørstatene. I Midtøsten måtte mang en britisk soldat bøte med livet i det man kjempet mot muslimske pirater og slavehandlere. Europeere oppfant vaksiner og medisin som gjorde at befolkninger over hele verden plutselig kunne overleve feber, sår og alvorlige sykdommer. Det var europeere som sørget for rennende vann og kultivering av land og husdyr. Det var europeere som etablerte skoler, sykehus og havner. Bygde veier og jernbane. Det var europeere som avviklet eldgamle skikker og innførte kristendommen, som temmet de villeste folkeslagene.

Så neste gang du ser Hollywood-produksjoner, leser venstreorenterte artikler, skolebøker eller hører noen ytre seg om de hvite slaveeierne, koloniseringen eller onde europeere – så vit at det kun er en liten del av det store bildet og at alle folkeslag, nasjoner og kontinenter har lignende mørke kapitler og historier. De har bare ikke en selvhatende elite som stadig ønsker å piske og avvikle seg selv gjennom media og utdanningssystemet, slik vi gjør i Vesten.

ENORME GRAVPLASSER ETTER BORGERKRIGEN I USA: Tre kvart til en million mennesker – i all hovedsak unge hvite menn – døde under den amerikanske borgerkrigen. Det tilsvarer mer enn hele Oslos befolkning i dag. Deres død gjorde frigjøringen og avskaffelsen av slaveriet mulig. Allikevel ønsker dagens etterkommere av slavene å få reparasjoner og erstatning. Og venstresiden bruker slaveriet som årsak til å angripe hvite mennesker. Det er kanskje på tide å la det ligge, slik soldatene gjør i sine graver etter å ha gitt sine liv for nettopp disses frihet.

Dagens multikulturelle rapport: Brutalt angrep på mopedist (video), rasisme mot hvite og hund bet afrikaner i skrittet

Den svært innvandrertette byen Birmingham opplevde nylig et brutalt overfall og ran av en mopedist. Det hele ble fanget på kamera.

SPANIA

Videre går vi til saken om hunden som bet en migrant i penis. En senegaleser bosatt i byen Reus i Spania, var ufin mot en hund på gaten rett etter midnatt, den 12. september.

(Foto: Shutterstock).

Skrikingen fra mannen tiltrakk seg en politipatrulje og ambulanse som kunne bekrefte at mannen etter å ha sparket en lokal beboers hund opplevde at hunden bet ham i skrittet og deretter i hånden.

Hundens bitt var såpass alvorlig at det påførte mannen biteskader på forhuden og selve glansen. Senegaleseren måtte kjøres til regionsykehuset i Terragona hvor han fikk rekonstruktiv kirurgi og blir behandlet av urolog.

AUSTRALIA

I Australia ønsker nå en tidligere aktor i en svært grov og rasistiske voldtektssak at den muslimske voldtektsmannen skal få slippe ut. Det har skapt opprørt stemning blant australiere. Muhammed Skaf skal ha lurt en 16 år gammel hvit jente inn i en park. Der ble jenta voldtatt av Muhammed og en bekjent, mens opptil 12 andre muslimske menn så på og lo.

I et annet tilfelle misbrukte den muslimske gjengen et annet hvitt og kristent kvinnelig offer (18) som skal ha blitt voldtatt over 40 ganger av gjengen, som telte hele 14 stykker. Hendelsen varte i 4 timer og kvinnen ble spylt med vann og dumpet på en togstasjon etter overgrepet. Gjengen skal ha ropt rasistiske og fremmedfientlige uttrykk til henne og blant annet spurt henne om «libanesisk pikk smaker bedre enn australsk».

PÅGREPNE AV POLITIET I EN SVÆRT GROV VOLDTEKTSSAK I ÅR 2000.

TYSKLAND

I Tyskland skal en professor ha uttalt at den økende nasjonalistiske og konservative politiske bølgen er et resultat av venstresidens uansvarlige og globalistiske politikk. Samtidig kan vi nevne at himmelen er blå, bare for å understreke selvfølgeligheten.

SVERIGE

Vårt naboland Sverige forsøker å sette verdensrekord i nasjonalt selvmord og her er en smakebit på hvordan det fortoner seg.

FEMINISME

Venstresidens klamme hånd over politikk, utdannelse og media gir i noen tilfeller innblikk i dårehusets absolutte og ypperste tenkere.

 – Ja, menn dør tidligere enn kvinner, men flere av dem har en flott tid mens de lever, skriver Sandi Tokvsig, grunnleggeren av det kvinnelige likestillingspartiet i Danmark. (Ja, det er ikke bare Sverige som leder an i galskapen).

GOOGLE

Denne videoen har vi delt på nyhetsstrømmen vår, men den kan ikke deles og repeteres ofte nok. Google, Facebook, Youtube og Twitter har monopol på det offentlige ordskiftet i den digitale alderen vi nå lever i. Men de oppfører seg som brutale diktatorer og keisere uten klær.

Her ser vi hvordan lederne regelrett gråter når de gjenopplever Hillary Clintons valgkamp og tapet mot Donald Trump. 99.99% av alle som blir sensurert og slettet fra de store sosiale mediene er nasjonalister og konservative.

POLEN

Det finnes ennå både hjerte og sjel igjen i Europa. Men man må til sentral- og øst-Europa for å finne den. Her viser supporterne av et lokalt fotballag hva de mener om kommunismen. En politikk som sammen med nazismen tok livet av EN FEMTEDEL av befolkningen som befant seg i landet.

I Norge kan man dessverre fremdeles finne tilhengere av drapsidelogien både hos statsstøttede organisasjoner som Antirasistisk Senter, hos LO og hos etablerte partier som Rødt, SV og Miljøpartiet De Grønne. Skam på dere.

Og husk: Sosialisme fører alltid til sult og folkemord.

CANADA

Den stadig mer upopulære og ofte karikerte statsministeren Justin Trudeau trekker ikke de store mengdene under sine allmøter og taler. Bildet av Trudeau kommer kort tid etter at det ble avslørt at den tidligere amerikanske presidenten Barack Obama kun trakk 750 mennesker til et allmøte i ett lokale med plass til 7500.

https://twitter.com/WallStPete/status/1040778382961598464

PAKISTAN

Det dukker stadig opp bilder fra Midtøsten og araberstatene som viser at land som Libanon, Irak, Iran, Afghanistan og Pakistan, for å nevne noen, hadde frihet og trygghet for sine kvinner før islam fikk sine revolusjoner og tok over makten ved mullaer, sjeiker og imamer.

HUMOR

Vi avslutter nyhetsrunden med en morsom og vellaget video som viser hvordan president Donald Trump rydder opp i korrupsjonen og «den dype staten» som demokratene har satt opp i USA.

God video og god videre helg!

DAGENS VIDEO: Italias innenriksminister med klar tale: «Vi kan ikke fylle opp Italia med Afrika»

Dalai Lama: «Europa tilhører europeerne»

Det var under et besøk i den svært innvandrertette og farlige byen Malmø på onsdag at Tibets åndelige leder kom med påstandene som hvis de ble uttalt av en europeisk politiker ville blitt omtalt som «høyreekstreme».

83-åringen mente at det var bra at land som Sverige og Tyskland har tatt imot migrantene, men at de ikke kan bli her, og må reise hjem for å bygge opp sine land.

– Ta imot dem, hjelp dem utdann dem.. men til slutt må de utvikle sine egne land. Europa tilhører europeerne.

Uttalelsene hører mer hjemme hos politiske ledere som Donald Trump, Geert Wilders, Nigel Farage og Victor Orban – ledere som får klistrelapper som «udemokratiske» og «rasister» av venstreorientert media i Vesten – enn hos Angela Merkel, Emmanuel Macron og Stefan Löfven, som har åpnet grensene til sine nasjoner på vidt gap uten planer om hjemsendelse.

Mange venstreorienterte og sosialdemokratiske velgere ble overrasket over uttalelsen til Dalai Lama, som altså har en klar nasjonalistisk og konservativ retning. Dette er allikevel ikke den første gangen Dalai Lama kommer med lignende uttalelser om den massive migrasjonen til Vesten.

Dalai Lama har ofte pekt ut masseinnvandring av kinesere til Tibet som den største trusselen mot nasjonens identitet:

– Den uhemmede innvandringen av kinesiske innvandrer til Tibet får som effekt at Tibets distinkte kulturelle og religiøse identitet oversvømmes og tibetanerne reduseres til en ubetydelig minoritet i sitt eget land. Det er ikke noe annet enn et kulturelt folkemord, sa han under en tale i forbindelse med 38-års markeringen av det tibetanske opprøret.

Tibets åndelige leder var invitert til Malmø av bistandsorganisasjonen IM, Individuell menneskehjelp og uttalelsen kom under en konferanse om hvordan alle kan bidra til å skape et lykkeligere og mer fredelig samfunn.

Det er uklart om den Dalai Lamas uttalelser vil få konsekvenser for hans arbeide eller status i Europa.

I 1989 fikk Dalai Lama Nobels fredspris for sin kamp for et fritt Tibet.

Tidligere uttalelser

Frieord skrev i juli, 2017 om Dalai Lama:

Fra sin eksiltilværelse i Dharamsala i Nord-India, skal den tibetanske spirituelle lederen ha kommentert den pågående migrasjonskrisen som har skapt store politiske og befolkningsmessige spenninger i Europa de siste årene.

– Vi føler lidelsene til hver eneste flyktning og vi som mennesker har et ansvar å hjelpe, men det er for mange som har fått komme til Europa.

– Europa, for eksempel Tyskland, kan ikke bli en arabisk stat. Tyskland er Tyskland.

– De er så mange. (Med referanse til det svært store antallet flyktninger og asylsøkere som har kommet til Tyskland de siste årene.)

Les mer: Tyskland: 600.000 avviste asylsøkere har ikke blitt deportert

Dalai Lama sa videre at han fra et «moralsk standpunkt» mener at flyktninger bare burde få opphold midlertidig, og at de etter krigen er over vender hjem for å bygge opp sine land igjen.

De europeiske landene bør ifølge Dalai Lama ta et helhetlig syn på saken og forstå at det umulig å integrere alle flyktningene inn i det europeiske samfunnet og at hovedmålet for Europas ledere må være å gi dem midlertidig beskyttelse.

Tyskland tok imot over 1 million flyktninger i 2015  alene fra land som Syria, Irak og Afghanistan. Tallet for Europa samlet var nesten 2 millioner.

Se video: 16 år gammel tysk jente ber om om hjelp: “Dere har ødelagt mitt land”

Den massive innvandringen har ført til spenninger i den tyske politikken og skapt et skille i befolkningen som i flere tilfeller har ført til voldelige demonstrasjoner og opptøyslignende tilstander i flere tyske byer. Statsstøttede organisasjoner og venstreekstremister har blant annet fysisk angrepet de som ønsker å bevare sin kulturelle identitet og nasjonalstat.

At en så omfavnet og elsket person som Dalai Lama går ut og støtter urbefolkningen i Europa mot EU og globalistenes ønske om en grenseløs verden er en ordentlig bredside mot den flerkulturelle politikken som har blitt ført av både politikere og vestlig media.

Dalai Lamas uttalelse kommer som sagt i sterk kontrast til EU-ledere som mener at Europa må tvinges til å bli multikulturelt. Og alternativet til et flerkulturelt Europa er krig. Her er visepresident i Europakommisjonen Frans Timmermanns, med noen heller sterke ord.

Relatert:

Europeiske venstrepolitikere: «Europeere eksisterer ikke»

Den kulturelle marxismen og postmoderne galskapen ser ikke ut til å avta hos de rødgrønne politikerne og partiene i Vest-Europa. Tvertimot så uttales sosialistiske og kommunistiske fraser stadig høyere og med mer tyngde, ettersom Europa synker ned i avgrunnen gjennom massiv innvandring, postmodernisme og sosiale eksperimenter.

Tankene går til orkesteret og kelnerne på Titanic som fortsatte å spille og servere selv etter at luksusbåten hadde truffet isfjellet og var i ferd med å synke.

Les også: Hvorfor er det populært å hate hvite mennesker, hvit kultur og hvit historie?

Les også: Italias nye regjering til migrantene: «Pakk kofferten – gratisoppholdet er over»

Denne uken har ikke mindre enn to fremtredende europeiske ledere – den franske statsministeren Emmanuel Macron og Tysklands president, Frank-Walter Steinmeier – gått offentlig ut med påstanden om at franskmenn og tyskere ikke eksisterer. Macron gikk endog et steg videre under sitt offisielle statsbesøk i Danmark og uttalte at «ekte dansker eksisterer ikke«.

Macron ble imidlertid ikke jaget ut til flyplassen under politieskorte, men fikk spise fem-stjerners middager og kjøres rundt i skuddsikker limousin med bevæpnede livvakter til besøket var over uten at verken tomater eller skandale fulgte ham. Han fikk derimot litt motstand i sitt hjemland for uttalelsene.

Den barneløse Macron hadde tidligere denne uken også angrepet Ungarns president Victor Orban og Italias innenriksminister Matteo Salvini for deres trofasthet til sine innbyggere og kristendommen. Macron mente de ikke omfavnet masseinnvandringen og EUs totalitære enstatsprosjekt, samt den kommende demografiske transformasjonen av Europa til et multikulturelt samfunn med massivt påfyll av mennesker fra afrikanske og arabiske nasjoner.

– Europa må bli en modell for en humanistisk og grunnleggende samfunnsendring i globalismens lys, sa Macron under den årlige konferansen for franske diplomater på mandag.

Les også: Frieord ser på venstrehatet del 2: Rasismen mot hvite

Les også: Polen vil heller gå ut av EU enn å åpne grensene for muslimske migranter

Macron sa også at kampen mot nasjonalstatene og nasjonalkonservativ politikk må dobles, slik at hele kontinentet kan bli en ansiktløs og identitetsløs grå masse uten kulturelt og historisk samhold.

Orban, som har fem barn, og Salvini som har to barn, har en bedre forståelse og et ansvar for fremtiden ikke bare for sine nasjoner, men også for sine barn og eventuelle barnebarn, noe Emmanuel Macron, Theresa May, Angela Merkel og resten av de barneløse EU-lederne ikke har. De vil dø alene og etterlate seg et Europa i brann.

Les også: Victor Orbán: Europas eksistens er i fare

Les også: Nobelprisvinner: «Muslimene oversvømmer, okkuperer og ødelegger Europa»

BARNELØSE. Svært mange av Europas toppledere er barneløse. Hvordan kan man lede et land og et kontinent hvis man ikke har noe ansvar for etterkommere?

Les også: Soros ber Europa ta opp lån på tusenvis av milliarder for å finansiere asylstrømmen

Les også: Tsjekkias statsminister til EU: «Vi vil ikke ha noen flyktninger til landet vårt»

Frieord har tidligere vist videoer og uttalelser fra europeiske politikere som ser positivt på utviskelsen av Europa og vår kultur.

Les også: Miljøparti-politiker: «Godt at tyskere blir en minoritet i et superkulturelt samfunn»

Les også: Miljøparti-politiker i Tyskland: «Det finnes ikke noe tysk folk»

 

Polen: Det blir ingen moskeer på polsk jord

Det er i et intervju med Breitbart at riksdagspolitikeren Dominik Tarczynski uttaler at polske myndigheter krever likhet mellom muslimer og ikke-muslimer. Han påpeker at muslimske nasjoner ikke kan kreve flere rettigheter i Europa enn europeere får i f.eks Saudi-Arabia.

Tarczynski er politiker for det ledende partiet PIS, lov og rettferd, som har en majoritet av stemmene blant polske velgere. Den forrige regjeringen hadde lagt opp til en mer innvandringsvennlig politikk etter press fra EU. Men velgernes stemmer ga PIS makten og de tidligere avtalene om blant annet å ta inn tusenvis av ikke-integrerbare innvandrere fra muslimske land ble revet i stykker.

Nå ønsker partiet å forby burka, på samme måte som det kristne korset er forbudt i Saudi-Arabia, sier Tarczynski. Det wahhabiske regimet har nemlig søkt om å få bygge en moske i den polske hovedstaden Warszawa.

Men dette blir klart avvist av den polske regjeringen.

 – Det aksepterer vi om Polen får bygge en katolsk katedral i Saudi-Arabia. Det er veldig enkelt, enten er vi likestilte partnere, like mennesker – eller så føler de at de er bedre enn andre, sier parlamentsmedlemmet og visepresidenten i det europeiske konservative rådet.

Han mener også at burka bør forbys av sikkerhetshensyn, blant annet ettersom det har blitt brukt som forkledning i selvmordsangrep.

 – I Tyskland og Sverige og andre land begynner kravene om burka med ord som «demokrati» og «religionsfrihet», noe som ikker har noe med virkeligheten å gjøre. Til slutt ender det med selvmordsangrep, sier Dominik Tarczynski og påpeker at de muslimene som ikke er fornøyde i Europa kan reise hjem til sine araberland og «bli der».

DAGENS VIDEO: Se hvordan migranter angriper og stjeler fra eldre kvinner

Masseinnvandringen har skapt en ny og utrygg hverdag for eldre, syke og svake i Europa og vestlige land. Tyveri og vold mot de som ikke kan forsvare seg selv har eksplodert og politiet i alle de store byene i Vest-Europa, Australia og USA har tusenvis av lignende saker på bordet og i arkivene sine.

Ulovlig innvandring fra land hvor man ikke respekterer lov og orden, og utøver vold mot forsvarsløse, er nå endel av hverdagen som våre politikere har påført oss.

Her er et utvalg med lignende videoer:

Hvorfor er det populært å hate hvite mennesker, hvit kultur og hvit historie?

På Frieords Twitter-feed ser vi stadig lenker til artikler, kommentarer, tegninger og utspill på diverse sosiale medier hvor man ser ned på, rakker ned på, håner, klager over og rett og slett angriper europeisk kultur og vår befolkning. Selv europeisk arkitektur, historie og litteratur angripes. I ekstreme tilfeller har vi sett at man rett og slett finner ting i samfunnet man ikke liker og kobler det opp mot dette hatet.

Her finner man blant annet plastre, hårprodukter, høflighet, måtehold, bøker, respekt, solkrem, musikkfestivaler, mat, dansing, fotballag, barnehager, skoler, vannflasker, kroppsstørrelse og omtrent alt i hverdagen som er negativt fordi hvite mennesker forbindes med det.

Ja, du leser riktig og beviset finner du i bunnen av denne artikkelen.

Alt brukes for å vise at hvite menn/mennesker har mer makt og kontroll enn såkalte minoriteter (kvinner, homofilie, fargede mennesker m.m.), gjennom det såkalte «hvite privilegiet». Et privilegium som ikke eksisterer annet enn som en naturlig følge av at man tilhører den største etniske gruppen i samfunnet og dermed også naturlig nok dominerer det.

Les også: Satirefilm om politisk korrekthet har blitt Youtube-hit

Finner man sort privilegium i Nigeria? Ja. Finner man gult privilegium i Kina? Ja.  Dette har ikke noe med herredømme eller rasisme å gjøre, men med menneskelig evolusjon, naturlig instinkt og sunn fornuft å gjøre. Like barn leker jo som kjent best. At mennesker fra andre raser og etnisiterer ikke forstår eller liker at hvite mennesker omgås med hverandre eller oppfører seg «europeisk«, betyr ikke at hvite mennesker er rasister. Like lite som at afrikanere bor i jordhytter og ikke har asfalterte veier er rasistisk mot hvite mennesker i Afrika, eller det faktum at kinesere spiser ris og aborterer jentefostre i enorm skala ikke er rasistisk mot hvite mennesker som bor Kina. Dette er bare slik det er.

Les også: «Hvite som ikke vil ha sex med sorte er rasister»

Les også: VG-journalist: «De norske håndballjentene er for hvite»

Vi har landesgrenser, kontinenter og ulike etnisiteter/raser på vår mangfoldige jordklode av en grunn. 30 år med sosiale rettferdighetskampanjer endrer ikke hundretusenvis av år med evolusjon.

Og for de som har på seg de trange og nærsynte venstreorienterte politiske brillene sine; hvite mennesker er en minoritet på verdensbasis. Ca. 10-12% av verdens befolkning klassifiseres som hvite – dvs 850 millioner mennesker. Det bor flere kinesere i Kina enn hele den kombinerte hvite befolkningen på alle kontinenter tilsammen. Det finnes flere afrikanere bosatt på det afrikanske kontinentet enn alle hvite mennesker kombinert på jorda. Det finnes flere pakistanere i en gjennomsnittlig pakistansk by enn i hele Norge. Men pakistanere er altså en «minoritet».

Les også: Dagbladets Marie Simonsen og venstresidens hat mot hvite mennesker

Les også: Prisbelønt Dagbladet-journalist klager over «blendahvite» fotballspillere

 

Les også: Forsker: For mye norsk kultur i barnehagene

Les også: NRK skal kvotere inn ikke-vestlige innvandrere i hver tredje stilling

Det finnes flere muslimer i verden enn alle hvite mennesker kombinert på jorda. Ennå er altså muslimer en «minoritet». Ifølge venstresiden er nasjonsgrenser noe menneskeskapt og unaturlig. Det vil i virkeligheten (deres) da bety at nordmenn er en minoritet. Eller? Kan vi prøve å være konsekvente i logikken?

I vår nye og globale hverdag bør vi kanskje løfte blikket litt og se på hvem som er minoriteten og hvem som utgjør majoriteten. Fordi alle de store innvandrergruppene i Norge er «majoritet» i forhold til etniske nordmenn befolkningsmessig, om de er tyrkere, iranere, afghanere, somaliere eller til og med svensker.

Liker du ikke Vesten? Det finnes alltid en flyplass ikke langt unna hvor du kan reise til ditt drømmesamfunn. Vi har har hørt at Venezuela er fint på denne tiden av året.

Les også: Rapport – Tusenvis av rasistiske angrep mot hvite mennesker etter Trumps valgseier

Les også: En million hvite og kristne jenter misbrukt av muslimske voldtektsgjenger i England

Men dette rasistiske verdenssynet mot europeere eksisterer ikke kun hos disse (ikke)-minoritetene som bor i Vesten, det finnes også i høyeste grad hos venstreorienterte mennesker – og i særdeleshet hos hvite selv. Selvhatende oikofober som fra barnsben i barnehager, skoler, universiteter og sosial omgangskrets har blitt indoktrinert at Europa, hvite mennesker, hvit kultur, hvit historie og hvite verdier holder resten av verden nede og hindrer det fullkomne multikulturelle utopia. Denne kulturmarxismen (Frankfurtskolen) ble for alvor innledet av radikale og revolusjonære kommunister og sosialister på 1960- og 70-tallet, og har fått et betydelig fotfeste i akademia og media.

I dag kan vi blant annet i Norge se en nærmest homogen venstreorientert nasjonal utdanningsinstitusjon og media dominert av til tider svært radikale og kommunistiske ansatte som presser kulturell marxisme og samfunnslig relativisme på samfunnet. Det har fått alvorlige følger for flere generasjoner med nordmenn som ikke lenger har en sterk kulturell identitet eller føler ansvar for sitt og sine barns fremtid, slik deres forfedre gjorde.

Dette fenomenet er utbredt over hele Vest-Europa, USA og Australia/New Zealand.

Les også: Bekreftet nok engang: Norske medier er mørkerøde

Les også: Kvinne angrepet av mørkhudede menn: «Din jævla hvite hore»

Daglig strømmer det ut timesvis og spaltemetre med Stockholm syndrom-orientert innhold fra vestlige utdannningsinstitusjoner og TV/film/radio/reklame/sosiale medier. Den som vet hva man skal se etter finner det raskt. Under her legger vi ut en rekke eksempler på det som er nevnt ovenfor – og husk dette er ikke fra «ytre venstre», men fra mennesker med verifikasjonsmerke på Twitter, ansette publikasjoner og offentlige institusjoner – eller som det heter på godt norsk – mainstream media.

Det er HER man finner den ekte rasismen og det ekte hatet – mot Europa og Vesten. Mot den hvite kjernefamilien, våre verdier, tradisjoner og historie.

Les også: Antirasistisk senter: Etniske nordmenn er et problem

Les også: Norske medier kritiserer EM-jentene: «Dere er for hvite!»

 

 

Knivstikking i Tyskland, opptøyer i Frankrike, syreangrep i England, masseskyting i Canada – hvor går det multikulturelle Vesten?

Hvis noen forteller deg at toget går forover, men du tydelig ser det går bakover – da vil man ikke stole på den personen mer.

Så hvorfor stoler vi og hører på våre politikere og myndigheter i dag? De lyver så det renner av dem!

De forteller oss at samfunnet er tryggere – de lyver

De forteller oss at migrantene er flyktninger og behøver beskyttelse – de lyver

De forteller oss at et flerkulturelt samfunn er nødvendig – de lyver

De forteller oss at innvandrerne vil redde Norge økonomisk – de lyver

De forteller oss at masseinnvandring og miljøpolitikk er forenlig og bærekraftig – de lyver

De forteller oss at islam er en fredelig religion og er lik vår egen kristendom – de lyver

De forteller oss at en større stat, flere reguleringer og flere lover er nødvendig – de lyver

Dette er bare noen få eksempler på hvordan våre politikere og myndigheter lyver til oss – uten å blunke.

De lyver.

Den siste tiden har vi i Norge hatt drap, drapsforsøk, gateran, overfall, masseslagsmål og bruk av kniver og macheter på gaten. Alle med flerkulturell bakgrunn hos de involverte.

I England blir mennesker daglig drept på gatene i kriminelle gjengoppgjør og en treårig gutt fikk nylig kastet syre i ansiktet av tre innvandrere.

I Frankrike har man hatt ukeslange opptøyer og enorme skader på butikker, biler, busser og gater. Mennesker har blitt overfalt og seksuelt misbrukt på gatene og rasistiske angrep på etniske franskmenn etter VM-seieren har blitt rapportert.

I Tyskland gikk en iransk mann amok med kniv på en fullsatt buss med familier. Dusinvis ble skadet, flere alvorlig.

I Toronto, Canada gikk en mann amok med våpen i et tettbefolket restaurant-distrikt. 14 skadet og minst en drept. Byen sliter med enorme gjengproblemer, skyting og høy kriminalitet i flerkulturelle nabolag.

Det går helt tydelig IKKE forover, men bakover i relativt stor fart. Så hvis noen skulle fortelle deg noe annet, så er det sannsynligvis en politiker eller rødgrønt stemmekveg.

 

 

Se Youtube-videoene som avslører media og venstresidens dobbeltmoral om Trump

Bill Clinton møter Boris Jeltsin

George Bush møter Vladimir Putin

Barack Obama møter Vladimir Putin

Hillary Clinton og Vladimir Putin

Hillary Clinton sier at USA må ha et godt forhold til og trenger et sterkt Russland

Barack Obama til Russlands president Dmitry Medvedev: «Etter valget så har jeg mer fleksibilitet»

Her har nettsiden Newsbusters.org samlet et historisk knippe omtaler fra venstremedia i USA fra den tiden Obama var president. Les hvordan de store nyhetskanalene og kjente journalister skrev og uttalte seg om det daværende presidentparet med spesiell fokus på Michelle Obama, og hvordan de omtaler dagens presidentpar Donald Trump og hans kone Melania.

Obama og hans regjering, samt FBI, CIA og NSA VISSTE om Russlands forsøk på hacking og/eller innblanding i valgkampen i USA under Obamas presidentperiode og gjenvalg. Daværende sjefer for nettopp FBI og CIA gjorde derimot ingenting og Obamas regjering valgte å ikke ta affære av frykt for gjengjeldelse fra Russland. Daværende utenriksminister, Hillary Clinton, som skulle ta over for Obama, reiste selv til Russland på PR-turer og overleverte den etterhvert historiske «resett-knappen» til utenriksminister Lavrov.

Amerikanske medier, sammen med europeiske og norske medier, valgte da å være helt stille. Det var ikke noe snakk om forræderi, sammenligning med 11. september, Pearl Harbor eller Holocaust – slik de i dag gjør om møtet mellom Donald Trump og Vladimir Putin. Og de hadde vært like stille som under Obama hvis Hillary Clinton hadde vunnet valget og møtt Putin.

Den eneste grunnen til at det virker som om de har mistet fatningen – eller fått «Trump Derangement Syndrom» – som det nå heter, er fordi Donald Trump vant valget. Og venstresiden med media på slep vil heller brenne ned sitt eget land, ha krig med Putin og se verden i kaos enn å tillate at Trump seirer.

Ad notam skal det også tillegges at det idag ikke lenger er Russland og Putin som er den «store fienden» til USA. Den rollen har Kina overtatt. De har betydelige innkjøp og eierinteresser i USA, har åpenlyst begått spionering, samt har et rulleblad med betydelig alvorligere brudd på menneskerettigheter, samt overgrep mot demokratiet og ytringsfriheten, enn det Russland og Putin blir beskyldt for.

Allikevel går president Xi og Kina helt fri for enhver innblanding i amerikanske politikk og brudd på menneskerettighetene fra både venstresidens politikere og massemedia.

Hvorfor?

Det kreves TOLV europeiske skattebetalere for å forsørge EN afrikansk migrant

Ønsker du å oppleve at sykehus ikke lenger kan tilby deg de tjenestene de gjør i dag?

Ønsker du at politi og domstolene ikke lenger har makt eller ressurser til å oppretthold lov og orden i samfunnet?

Ønsker du et arbeidsmarked der det råder lovløse tilstander og mennesker utnyttes grovt på arbeidsplassen?

Ønsker du et samfunn der ting du tar for gitt, som elektrisistet og rent vann ikke lenger garanteres eller er tilgjengelig?

Ønsker du et samfunn der skoler og utdannelsesinstitusjoner ikke lenger kan tilby kompetente lærere og eller kunnskap?

Ønsker du et samfunn der det ikke tas hensyn til miljø, natur eller lokal infrastruktur og søppel flyter i gatene?

Ønsker du et samfunn hvor politikere er korrupte og kun er ute etter å berike seg selv uten hensyn til innbyggerne?

Ønsker du et land hvor myndighetene ikke tar ansvar eller er forberedt ved naturkatastrofer eller større ødeleggelser?

Ja, da er det bare å stemme rødgrønt og fylle på landet ditt med ikke-vestlige innvandrere fra Afrika og Midtøsten og vente på den offisielle statusen som et 3. verdensland.

Hvis du vil ha en liten forsmak på hvordan det vil være å leve i et Norge hvor nordmenn er i mindretall og der disse punktene ovenfor har blitt oppfylt så bestill gjerne billett til byer som Mexico City i Mexico, Sao Paolo i Brasil eller Johannesburg i Sør-Afrika og bli der i to-tre år.

Der er innbyggerne ikke garantert elektrisitet eller rent vann, kriminaliteten er skyhøy, miljøforurensingen massiv, politikerne like ofte i fengsel som på rådhuset og offentlige tjenester ikke-fungerende eller er belemret med korrupsjon.

Bakgrunnen for denne beskrivelsen du akkurat har lest er en ny studie og kalkyle gjort av tyske myndigheter som viser at den årlige utgiften for å bosette og forsørge de 1.7 millioner migrantene som har kommet til landet siden 2014 ligger på mellom 30 og 40 MILLIARDER euro. Da er det uklart om de har inkludert utgifter til barnehager, skoler, domstoler, advokater, politi, fengselsvesen, psykiatri, helseomsorg, tapt inntekt for etniske tyskere etter grov kriminalitet som voldtekter, ran og drap m.m.

Hver ikke-vestlige migrant som klarte å komme seg til Tyskland – ved å reise gjennom 8-10 andre land uten krig – koster den tyske skattebetaler 30.000 euro i året. Eller 2.500 euro per måned.

Dette utgjør skatteinnbetalingen til tolv gjennomsnittlige tyske skattebetalere – som tjener 3.000 euro i måneden brutto og tilhører skatteklasse 3 – den mest vanlige i landet.

Da har man ikke tatt med de såkalte mindreårige migrantene, hvor den månedelige kostnaden kan gå så høyt som 5.000 euro per måned, ifølge dokumentene.

Den gjennomsnittlige utgiftene kan dessuten være høyere enn 2.500 per måned, da svært mange av migrantene går arbeidsledige svært lenge og i mange tilfeller går rett over på uføreordninger resten av livet.

Rapporten forteller også at en stor majoritet av migrantene ikke jobber, men er på statlige tilskuddsjobber. Mange av disse igjen har ingen utdannelse og kan ikke lese eller skrive.

Dette er tallene bare for Tyskland. Frieord har tidligere skrevet flere artikler om hvordan denne utviklingen også har nådd Norge og hvordan vi med dagens innvandringsrate vil oppleve at den norske velferdsmodellen må avvikles innen utgangen av dette århundret hvis den fortsetter.

Det forventes dessuten at Europa (EU) vil fylles på med ca. 100 millioner migranter innen 2080 og utgjøre 518 millioner mennesker, som er noe mer enn i dag. Hadde innvandringen stoppet helt opp ville befolkningen i EU gått ned til 408 millioner mennesker på grunn av de lave fødselsratene til europeiske kvinner.

Med tanke på at den største drivkraften på den politiske venstresiden i dag er masseinnvandring og miljøpolitikk, så kan man spørre seg hvorfor de ønsker en fortsatt masseinnvandring og befolkningseksplosjon i Europa, da dette med sikkerhet vil ødelegge miljøet og få katastrofale følger for naturen og dyrelivet på vårt kontinent. Hundre millioner mindre mennesker vil føre til betydelig mindre biltrafikk, færre flyreiser, mindre søppel, lavere utslipp fra elektroniske produkter, mindre miljømessig fotavtrykk i hverdagen og en høyere livskvalitet for de menneskene som er igjen.

Hvorfor står da venstresiden og miljøpartiene i Europa på barrikadene for åpne grenser og millioner av ekstra mennesker til vårt kontinent?

Norge ville kun hatt ca. 3.7 millioner mennesker og ikke 5.2 millioner som vi har i dag uten masseinnvandringen som startet på 1970-tallet og ble sementert i den norske politikken etter Stortingsmelding nr. 74 av 1979, som ble lagt frem av Arbeiderpartiet og Gro Harlem Brundtland. Det gir en befolkning tilsvarende TO HELE OSLO. Eller SEKS AV BERGEN.

Vi vil nå 6 millioner innbyggere allerede i 2030, kun gjennom innvandring og familiegjenforening. Det betyr i realitet at Norge vil få et påfyll med hele Oslos befolkning og Asker og Bærum med på slepet på bare de neste 12 årene. Hvordan kan denne utviklingen på noen måte være en av bærebjelkene i politikken til Ap, SV, Miljøpartiet og mikropartiene på venstresiden?

Og denne befolkningsøkningen består kun av migranter og deres etterkommere. Etniske nordmenn blir færre som følge av vår lave fødselsrate. Ikke-vestlige innvandrere har derimot en betydelig høyere fødselsrate og henter i tillegg inn familie og ektefeller fra sine hjemland. I flere tilfeller dreier det seg om titalls mennesker per familie. Det er prognoser på at Oslo vil være en minoritetsby for etniske nordmenn før 2040. Med denne utviklingen vil nordmenn ikke bare være i minoritet, men nærmest en etnisk avart boende i små enklaver utstyrt med kameraer og sikkerhetsgjerder.

Men tilbake til miljøpolitikken.

Hvor skal dessuten disse nye 800.000 innvandrerne og barna av innvandrerne bo? Hvor skal de gå på skole? Hvilke barnehager skal de bruke? Hvor skal de jobbe? Hvilke sykehus skal de bruke? Hvilke veier og offentlige transporter skal de bruke? Hvor mange flyreiser vil de kjøpe? Hvor mange TV’er, kjøleskap, ovner, vaskemaskiner, PC’er, biler og klær vil de forbruke? Hvor mye mat vil de måtte kjøpe?

Hvor stort karbonavtrykk utgjør en økning på 800.000 mennesker i våre byer og tettsteder? Vil Nordmarka og grøntområdene rundt Oslo overleve? Hvor mange høyblokker og såkalte «bomaskiner» hvor folk bor som sild i tønne vil måtte opprettes for å henge med i befolkningsøkningen?

Jeg tror venstresiden vil ha svært store problemer med å forklare alt dette. Utfordre dem gjerne på sosiale medier og epost.

VIDEO: I tilfelle du var usikker eller uvitende om hva venstresiden og ikke-hvite ønsker

Kafe i Portland, Oregon. En by som stemte for Hillary Clinton og Barack Obama.

Her er store deler av det franske laget som vant VM og spillernes opprinnelsesland.
Skånsk avis.
T-banevogn i Sverige.

Ekte flyktninger vs falske flyktninger
En liten detalj på Finn.no man merker i hverdagen. Kanskje ikke noe å ergre seg for mye over, men det begynner å bli en regel heller enn unntaket.

P’en i LGBTP står for pedofili. Vil det bli akseptert og inkludert av homofile i Norge?

Et stellerom i Tyskland
Lokalavis for Malmø tar en liten oppsummering av den siste tidens flerkulturelle berikelse.

 

Orban har plassert 8.000 bevæpnede menn ved grensen – skal stoppe innvandringen

Sommeren er her. Det betyr iskrem, bading og ferie for europeere etter en lang og kald vinter. Det betyr også millioner av mennesker fra den tredje verden som har pakket sakene sine, betalt titusenvis av kroner til menneskesmuglere og ønsker å ulovlig trenge seg gjennom Europas grenser.

Det betyr en enorm økning i hverdagskriminalitet, voldtekter, ran og drap. Det betyr enorme belastninger på sosial- og velferdsbudsjett. På politi, fengsler og domstoler. Det betyr forsøpling og ghettofisering.

Les også: FN-rådgiver: innvandring avvikler velferdsstaten

Les også: Nobelprisvinner: «Muslimene oversvømmer, okkuperer og ødelegger Europa»

De siste årene har Europa opplevd det som ikke kan beskrives som annet enn en invasjon av bemidlede voksne menn, akkompagnert av en liten skare kvinner og barn, som ønsker «et bedre liv» i Europa. Dette er ikke ekte flyktninger og krigsofre – de ekte flyktningene har ikke råd, midler eller muligheter til å komme seg ut av sine nærområder. De som kommer hit tilhører det midtre og øvre sjikt i samfunnet i Midtøsten og Afrika. De som har råd til å betale. Som har ressurser og kontakter. Kriminelle. Krigsforbrytere. Dette er folk som har penger på konto. Men som ønsker mer.

Inntil 90 prosent av de som kommer som «flyktninger» er menn i militær alder. De etterlater seg familier, koner og barn. De pakker sine smarttelefoner, merkeklær og identitetspapirer, og møter opp til avtalt plass med menneskesmuglerne. Der får de nye papirer, en ny falsk historie de skal fortelle europeiske myndigheter og informasjon om hvem de kan ringe eller kontakte når de har kommet frem. Som regel er dette vestlige asylorganisasjoner som tjener seg søkkrike på å «hjelpe» flyktninger og asylsøkere.

Det hele er organisert av mafialignende strukturer bestående av menneskesmuglere. Og på vår side finansiert fra EUs toppkontorer og NGO’er som George Soros og hans «Open Society», som pumper MILLIARDER (ja, du leste riktig) inn i propaganda og europeiske politikere for å fremme menneskeforflytningen og destabiliseringen av den vestlige sfæren.

Les også: Imam til flyktningene: «Få barn med europeiske kvinner og erobre deres land»

FULL STOPP: Ungarns statsminister, Victor Orban, setter sitt folks sikkerhet over EUs ønsker om et grenseløst Europa. (Foto: Daily Express/Montasje).

Les også: Les også: Soros ber Europa ta opp lån på tusenvis av milliarder for å finansiere asylstrømmen

De som måtte tro flyktningstrømmen er forårsaket av medmenneskelighet og humanisme – fra noen side – er særdeles feilinformerte og naive. Dette handler om politisk makt og kontroll. Og penger. Svært mye penger.

Det humanitære ville vært å stoppe de onde militære og religiøse kreftene i Afrika og Midtøsten. Noe Europa og USA kunne gjort uten problemer om de virkelig ville det. Tror noen at våre militærstyrker må gå inn fysisk mann for mann og opprette baser midt i fiendens leire? Hvis NATO, EU og USA var i faktisk krig, så ville hele konflikten vært over på 3 uker. Og det ville inkludert implementering og tilbaketrekking.

Les også: Europol: 5.000 muslimske terrorister oppholder seg i Europa

Les også: Tsjekkias statsminister til EU: «Vi vil ikke ha noen flyktninger til landet vårt»

Men dette er business. Og politikk. Og et ønske om en global verden uten grenser eller nasjonalstater. Hvis noen tror at norske myndigheter, som har kontroll over hver krone nordmenn betaler på skatten sin, plutselig ikke har kontroll eller myndighet til å sikre grensene våre. Ja, da ER månen en ost.

Dette er villet. Dette er ønsket. Dette er planlagt ned i minste detalj. Oslo SKAL være en minoritetsby for etniske nordmann. Norge SKAL ha hundretusenvis av muslimske innbyggere. Norge SKAL avvikle kristendommen som den bærende statsreligionen. Norge SKAL ha bevæpnet politi og terrorfrykt.

Alt dette kan endres IMORGEN hvis våre myndigheter ønsket det. Vi kunne enkelt ha skrudd det norske samfunnets trygghet og kriminelle nivå tilbake til 1970-tallet ved å repatriere 95% av de fremmedkulturelle, ikke-etniske europeerne tilbake til sine hjemland. Hjemland som ikke er i krig eller har katastrofer. Det finnes INGEN grunn for pakistanere, tyrkere, iranere, irakere, nigerianere, marokkanere eller somaliere å oppholde seg i Norge. De har sine egne hjemland og bør bo og oppholde seg der.

Les også: Debatt – er Norge og Vesten verdt å redde?

Les også: Polen vil heller gå ut av EU enn å åpne grensene for muslimske migranter

Det finnes INGEN jobber de utfører som ikke nordmenn utførte før de kom hit til vårt land, eller kan utføre når/den dagen de drar hjem. Integreringen og assimileringen er UMULIG og vil aldri finne sted, uten tvang og enorme pengesummer. Dessuten har en rekke finansielle rapporter funnet at innvandringen fra ikke-vestlige land er en enorm byrde på vårt velferdssamfunn og vil AVVIKLE det i løpet av dette århundret.

Og da vil balkan-syndromet treffe samfunnet vårt knallhardt. Da blir det borgerkrig. Og det vil våre barn og barnebarn kunne oppleve personlig.

Les også: Orban: Forræderi bak masseinnvandringen til Europa

Det er dette Orban og hans lederkolleger i Tsjekkia, Slovakia, Polen, Kroatia, Bulgaria og andre naboland for lengst har innsett. Og historiebøkene gir dem rett. Disse lederne er ikke kjøpt og betalt av Soros og EU. Og derfor er de fokefiender av både Vesten og våre medier.

Ungarns statsminister, Victor Orban, har som følge av dette stasjonert over 8.000 bevæpnede vakter ved grensen sin. Han ønsker ikke bare å beskytte sitt eget land, men også Europa.

Så er spørsmålet, hvorfor vil ikke norske politikere det samme?

Les også: 95 prosent av ungarerne sier NEI til innvandring

Les også: Polsk innenriksminister: «Multikulturalisme, innvandring og politisk korrekthet er årsaken til Europas terrorfrykt

KAMPEN MOT HATET: Imamer utvises og moskeèr stenges i Østerrike

Diktator-staten Tyrkia er sinte på Østerrike etter at landet har valgt å avslutte Tyrkias islamisering av landet.

60 radikale imamer utvises og minst et halvt dusin moskeèr finansiert av Tyrkia vil nå bli stengt etter at østerrikske myndigheter slår ned på jihadister, islamister og radikale muslimer i landet.

Innenriksminister Herbert Kickl kom med informasjonen på fredag, noe som førte til sinte reaksjoner fra tyrkiske statsansatte. Østerrikes nye politikk ble blant annet kalt «fremmedfiendtlig» og «rasistisk» av tyrkiske myndigheters talsmann, Ibrahim Kalin.

SINT: Tyrkiske myndigheters offisielle talsperson, Ibrahim Kalin, er ofte sint og opprørt over hvordan resten av verden reagerer mot Tyrkias diktatoriske fremferd. Nå er Kalin sint på Østerrike etter at landet kaster ut 60 regimetro islamistiske imamer finansert av diktatoren Erdogan i et forsøk på islamisere Europa.

Parallelle samfunn, radikalisering og politisk islam har ingen plass i vårt land, sa kansler Sebastian Kurz, som representerer det nasjonalkonservative Folketpartiet.

Utvisninger av flere imamer koblet til den tyrkiske-islamske kulturorganisasjonen, ATIB, er allerede underveis, ifølge innenriksminsiter Herbert Kickl.

Østerrikske myndigheter mistenker de tyrkisk-finansierte imamene og moskeène å være endel av de tyrkiske myndighetenes religiøse gren, Diyanet.

Diyanet lager ukentlig islamske prekener til landet 85.000 moskeèr og 2.000 utenlandske moskeèr, inkludert i Norge. 150.000 mennesker er ansatt i ministeriet, som også har en egen TV-kanal som sender 24 timer i døgnet. Det hele er fokusert rundt en veldig bokstavtro tolkning av koranen og man oppfordrer barn i ung alder å innrette seg til en «religiøs livsstil».

DIYANET I NORGE.

Man deler også ut fatwaer (islamske domsavsigelser) hvor man blant annet forbyr mating av hunder innendørs, feiring av vestlig nyttår, lotterispill eller å få tatoveringer. Forlovede skal heller ikke få lov til å være alene sammen eller holde hender før de er gift. Man skal heller ikke bruke venstre hånd når man spiser, da dette er forbeholdt «demoner».

Imamene og moskeène som er ansatt og betalt av Diyanet er svært lite integreringsvillige i sine nye samfunn og ønsker på sikt å islamisere de landene de etablerer seg i.

Diyanet er en svært viktig del av den tyrkiske styreformen og har et budsjett på over 16 milliarder norske kroner, som er mer enn utenrikdepartementet, energidepartementet og kultur- og turistdepartementet i landet har tilsammen.

I 2017 ble det avslørt at Diyanet også har etablert seg og har imamer i Norge. Det er ennå uklart om Østerrikes avgjørelse vil kunne bli kopiert av norske myndigheter.

Paven sammenligner Jesus med terrorgruppen IS – sier europeere må få barn med muslimer

I dag, jeg tror ikke det er en redsel for islam i seg selv, men for IS og gruppens krig for kalifatet, som er delvis hentet fra islam, sa paven til den franske avisen La Croix.

Det er sant at ideen om erobringer er innarbeidet i islams sjel, det er også mulig å tolke innholdet i evangeliet etter Matteus, hvor Jesus sendte sine disipler til alle nasjoner, som den samme ideen om erobring.

Les også: Paven: «Europa er utsatt for en arabisk invasjon – og det er bra»

SOM JESU DISIPLER?: Pave Frans sa at de muslimske terroristene i IS, som har drept kvinner, barn og uskyldige i tusentall kan sammenlignes med jesu disipler som spredte evangeliet. (Foto: Photo by REX USA (2642870a))

Les mer: Paven ønsker åpne grenser til Europa – gjemmer seg bak høye murer og bevæpnede vakter

Paven sa også at han «fryktet» å høre om «Europas kristne røtter» fordi det minnet ham om «kolonistiske overtoner» og han ba europeiske nasjoner om å «integrere» muslimer på kontinentet vårt.

Denne integrasjonen er viktigere i dag ettersom vår selviske søken etter et bedre liv, har skapt et alvorlig problem for Europa med lave fødselsrater. En demografisk tomhet har fått utvikle seg, sa paven.

Les også: Pave Frans oppfordret til økt asylinnvandring under midnattsmessen

PAVE FRANS: Den liberale og venstreorienterte paven kommer stadig med oppsiktsvekkende uttalelser. Blant noen av uttalelsene er at homofili er guds verk og at innvandreres rettigheter er viktigere enn nasjoners sikkerhet.

Les også: Nobelprisvinner: «Muslimene oversvømmer, okkuperer og ødelegger Europa»

Paven mente også at en katolikks valg om å bære et kors kan sammenlignes med en muslimsk kvinnes valg (sic!) med å ha på seg slør.

Pavens uttalelser er skremmende like Imam Sheikh Muhammad Ayed, som sa at muslimer skal utnytte migrasjonskrisen og formere seg med europeere for å «kolonisere deres nasjoner».

Les også: Irakisk terrorist planla massedrap på kristne under pavebesøk i Polen

Sheikh Muhammed Ayed sa videre:

Europa har blitt gammelt og svakt og trenger menneskelig påfyll… de er ikke motivert av nåde for Midtøsten, dets folk og flyktninger.. snart skal vi ha dem under våre såler, med Allahs støtte. I hele Europa, hvor alle hjerter er fylt med hat mot muslimer, hvor de ønsker at vi var døde. Men de har mistet sin fertilitet, så de ser etter fertilitet blant våre folk.

Vi vil gi dem fertilitet! Vi vil lage barn med dem, fordi vi vil erobre deres land!

Pave Frans og Imam Sheikh Muhammad Ayed har samme budskap, om en ulik måte å formidle det på. (Foto: Youtube).

VIDEO: Imam til flyktningene: «Få barn med deres kvinner og erobre deres land»

Pave Frans skal også ha snakket positivit og promotert sosialisme under intervjuet:

Et totalt fritt marked fungerer ikke. Markeder i seg selv er bra, men de må også blir regulert av en tredje part, eller en stat som styrer og balanserer dem.

Med andre ord, det som behøves er en sosialistisk markedsøkonomi.

Pavens ord er skremmende med kunnskapen om at man i det tyvende århundre opplevde sosialisme, nasjonalsosialisme og kommunisme som tok livet av rundt 130 millioner mennesker og ødela hele nasjoner og økonomier i mange tiår.

Les også: Rabbiner: Flyktningene er ikke syrere, de er ikke flyktninger og det er ikke noen krise

FOKUS PÅ SØNDAG: Afrikas befolkningseksplosjon – en trussel mot Europas fremtid

Hvor mange mennesker lever i Afrika i dag? Rundt 1.2 milliarder. Og i 2050? 1.2 milliarder flere. Totalt vil rundt 2.4 milliarder mennesker forventes å bo på kontinentet i midten av dette århundret.

Selv om befolkningsvekst i Europa kun eksisterer som følge av innvandring, så vil Afrikas befolkning doble seg takket være den høye fødselsraten. Hva vil konsekvensene av dette bli?

Statistikk

Høres det sjokkerende ut at befolkningen i Afrika vil doble seg på bare tre tiår? Tilbake i 1980 var det bare 470 millioner mennesker i Afrika. Sammenlign det med 1.2 milliarder i dag og så ser man at befolkningen har tredoblet seg på fra 1980 til 2018.

I den samme perioden har Tyskland gått fra 78 millioner til 82 millioner. Alle de fire millionene er innvandrere, og vel så det, ettersom tyske kvinner har en fødselsrate på 1.5 som ville ført til at befolkningen uten innvandring ville ha sunket.

Prognosen er at Afrika vil legge på 3.4 milliarder mennesker ved utgangen av dette århundret. Det er halvparten av alle mennesker som bor på jorden i dag, kun på det kontinentet alene.

Så i 2100 vil Afrika altså nesten tredoble befolkningen sin til 4.4 milliarder. De 1.2 milliardene som bor der i dag, pluss 3.2 milliarder ekstra. Her gjelder det å holde tallene i orden.

Sammen med de andre kontinentene øker jordens befolkning totalt med 3.8 milliarder sammenlagt frem til 2100. Det betyr at resten av kontinentene «kun» øker med 600 millioner.

Den totale befolkningen på jorden vil være dagens 7.6 milliarder, pluss 3.8 milliarder, som da vil utgjøre 11.4 milliarder mennesker. Afrikanske mennesker vil da utgjøre hele 40 prosent av alle mennesker på jorda, mot dagens 17 prosent.

Afrikas fødselsrate er på hele 4.7 mot det globale gjennomsnittet på 2.5. I EU er vi nede på fattige 1.5. Dette betyr at den gjennomsnittlige afrikanske kvinnen føder 4.7 barn, og det er altså her kilden til befolkningsveksten ligger.

Problemet Niger

Det vestafrikanske landet Niger har et brutto nasjonalprodukt på kun en amerikansk dollar om dagen. Landets fødselsrate er, på tross av dette, eller som følge av dette, over 7.

Selv om landet kun har en befolkning på 20 millioner i dag, forventer man i 2050 en økning til 72 millioner.

NIGER: Landet i Vest-Afrika har fire ganger så stort landområde som Norge og fire ganger så mange innbyggere. Det er forventet at landet vil mer enn tredoble sitt innbyggertall innen 2050 med dagens fødselsrate. (Foto: Google Maps).

Prognosene for 2100 plasserer landet på 209 millioner innbyggere, selv om forskere mener at fødselsraten vil senke seg til 2.5 barn i år 2100. Den har allikevel ligget rimelig konstant de siste 60 årene og mulig lenger enn det. Men vi har bare data fra 1960 og fremover.

Skulle fødselsraten holde seg på dagens nivå vil man i 2100 oppleve at Niger har en befolkning på 960 millioner. Ja, du leste riktig. Befolkningen ville øke fra dagens 20 millioner til nesten en milliard på kun 80 år.

Det må sies at disse prognosene også kommer som følge av lavere spedbarnsdødelighet og lengre forventet levealder. Spedbarnsdødelighet og fødselsrater går hånd i hånd, da foreldre ønsker å forhindre at alle barna deres dør i barndommen.

Løsningen på dette er da selvfølgelig å ha mange barn. Det samme gjelder for fattigdom, hvor foreldre har flere barn som et sikkerhetsnett på sine eldre dager. Med denne logikken så vil de 960 millionene i Niger alene i år 2100, som nevnt i artikkelen i Guardian, være ganske lite troverdig.

Anslaget om 72 millioner i 2050 er imidlertid troverdig, tatt i betraktning alle variablene nevnt ovenfor. Det er en ganske pålitelig prognose laget av FN selv.

Hvorfor senkes ikke fødselstallene?

Verden har opplevd en nedgang i fødselsratene fra et gjennomsnitt på 5 til et gjennomsnitt på 2.5 siden 1960. Vi har tillagt denne utviklingen økningen i rikdom og reduseringen av barnedødeligheten. Ettersom vi har blitt rikere, så har ikke barna lenger vært så nødvendige som sikkerhetsnett.

I tillegg så forventes de fleste barna å overleve barndommen og bli gamle selv, så behovet for mange barn forsvant. Afrika skiller seg ut på dette punktet. Selv om kontinentet blir rikere, er det fremdeles fattig. Fattigdommen sitter fast selv med tilgang på medisiner, økonomiske investeringer, bistand og matleveranser fra Vesten.

Så, mens kontinentet fremdeles er fattig, så lever befolkningen lenger og dør sjeldnere i barndommen. Ikke bare overlever flere afrikanere til å bli gamle, men flere av dem overlever til å komme i alderen hvor de kan få barn selv og dermed bidra med neste generasjon mennesker.

Allikevel er ikke hele Afrika fattig, og selv de fattigste områdene er mindre fattige enn tidligere. Så hva forklarer de vedvarende høye fødselstallene?

Forklaringene på dette varierer med at man har en kultur med å ha store familier til vegring mot å bruke prevensjonsmidler. Den mest iøynefallende forklaringen er kanskje at man rett og slett ikke vet. Europeiske foreldre byttet vekk kvantitet med kvalitet. Ja, de kunne ha flere barn, men de ville heller fokusere på to. På denne måten kunne man ha råd til bedre skoler og følge opp hvert barn individuelt.

I Afrika har ikke dette byttet funnet sted. Utdanningssystemet har ikke klart å holde følge med fødselsraten. Fremtiden fra et økonomisk perspektiv er usikker og myndigheter er lite stabile og forutsigbare i mange land. Alt i alt så finnes det fremdeles lite å stole på for den jevne afrikaner. De har ingen tillit til det sosiale sikkerhetsnettet som tilsynelatende tilbys av myndighetene og samfunnet totalt sett, så de fortsetter å skape sitt eget tradisjonelle sikkerhetsnett ved å få mange barn.

Afrikas «Catch 22»

Dette betyr at Afrika befinner seg i en situasjon ikke ulik hovedpersonen i den kjente romanen «Catch 22«, utgitt av Joseph Heller i 1961. I boken ønsker hovedpersonen å forlate militæret, men kunne kun gjøre dette ved å bevise at han er gal. Fordi han ville forlate militæret, så beviste han samtidig at han ikke var gal, fordi enhver normal person ønsket å forlate krigen.

Og Afrika? Afrika ønsker å redusere sin fødselsrate. Men for å redusere fødselsraten, så må man oppnå stabilitet og tillit i samfunnet. Allikevel, som følge av den kontinuerlige befolkningsøkningen, så klarer ikke myndighetene å holde følge. Arbeidsledighet skaper uro og ustabilitet.

Befolkningsøkningen skaper økonomiske press på hus og landpriser. Skolesystemet klarer ikke å holde følge med de stadig flere barna. Systemet knuses av presset ettersom befolkningen fortsetter å produsere flere barn.

Prognosene ovenfor av FN er med forbehold at fødselsratene vil senke seg. Selv med disse reduserte tallene så vil imidlertid befolkningen doble seg til 2050. Men vil fødselsratene reduseres hvis Afrika er fanget i den omtalte «Catch 22»? Så langt har data vist at senkingen av Afrikas fødselsrater har stoppet opp og at reduksjonene har vært betydelig svakere enn først antatt.

En lysere fremtid

Siden 2010 har en million subsahariske afrikanere flyttet til Europa. Presidenten i Europaparlamentet, Antonio Tajani, har allerede advart at millioner flere vil komme over de neste fem årene hvis Europa ikke tar grep.

De fleste er godt inneforstått med at selv om livet i Afrika har forbedret seg, så er det fremdeles ikke godt nok. Og det er definitivt ikke like komfortabelt som i Europa. Det er også grunnen til at afrikanere er villige til å risikere livet for å komme til Vesten. Europa åpnet  en ny rute for menneskesmugling da vi bombet Libya. Det landet befinner seg i en tilstand av semi-anarki, noe som er perfekt for slavehandlere og menneskesmuglere.

Hva skulle Europa forvente i de kommende tiårene, med en slik massiv befolkningsøkning sør for grensene våre? FN synes å velkomne utviklingen som en mulighet for å bekjempe Europas synkende fødselstall blant urbefolkningen.

En rapport laget av FN undersøker muligheten av å «fylle hullene» i Europas befolkning med «erstatningsmigrasjon» fra områder som opplever befolkningsøkning, da spesielt Afrika.

Resultatet kan bli alt fra «Festning Europa» til «Eurafrika». Den første opsjonen anses for moralsk uakseptabel, mens den andre vil bety slutten på den europeiske velferdsnasjonen og kultur.

Ifølge Frankrikes president, Emmanuel Macron, så er «Den migrasjonen som vi nå ser historisk». Det er noe alle kan være enige i, men det må iverksettes tiltak for å sikre Europas fremtid.

Ødelegger av verdener – George Soros pumper titalls millioner inn for å ødelegge Brexit

Da britiske velgere sist år gikk til valgurnene og ga sin stemme for å gå ut av EU, lagde det bølger langt inn i EU-eliten.

En av de som ønsker et ansiktsløst, grenseløst og sentralstyrt Europa er mangemilliardæren George Soros. Soros ble nylig erklært uønsket i sitt eget fødeland, Ungarn, etter å ha forsøkt å åpne landets grenser til millioner av ulovlige innvandrere fra islamske land.

Les også: Soros ber Europa ta opp milliardlån for å finansiere masseinnvandringen

Ungarns statsminister Victor Orban, har ledet en offentlig kampanje mot Soros og hans nasjonsødeleggende politikk, noe som førte til at Soros nå flytter sitt «Åpent samfunn»-kontor ut av Budapest og til Berlin.

Men Soros er langt på vei ferdig med å forme Europa etter en ny verdensorden-modell og neste steg er å sette kjepper i hjulene for den britiske statsministeren Theresa May og landets utgang av EU som skal finne sted i løpet av 2019.

Les også: George Soros finansierte raseopptøyene i USA

Eks-minister Owen Paterson fortalte Daily Mail at ‘Brexit-velgere fra nord til sør vil føle avsky av at George Soros tror han kan bruke sin formue på å endre den veien vår flotte nasjon nå går’.

Gruppen som nå støttes av Soros, «Best for Britain», bruker millionene på å sette opp plakater med pro-EU budskap samt kontakter velgere de tror kan hjelpe dem med å stoppe Brexit «demokratisk».

Les også: Storfinansen skjelver – Rotschild og Soros i strupen på Trump

PLAKATER: Best for Britain har titalls millioner kroner å bruke på sabotere det lovlige og demokratiske valget britiske velgere tok. (Foto: Best for Britain).

Les også: Canadiske myndigheter samarbeider med George Soros om masseinnvandring

Best for Britain mener at Storbritannias utgang fra EU vil føre til at myndighetene vil måtte kutte i budsjetter og øke skattene til innbyggerne.

Dette avvises imidlertid av den kjente EU-skeptikeren Nigel Farage, som var en av hovedpersonene bak Brexit-valget.

Les også: Hundretusenvis krever at George Soros blir klassifisert som en terrorist

KOMMENTAR: Ett år siden den hjemmeavlede islamske terroren drepte 22 i Manchester

Hvis bilen får motorstopp så reiser man til et verksted og reparerer den. Hvis man blir syk så reiser man til legen og får medisiner. Hvis man har en epidemi i samfunnet så finner man en medisinsk måte å løse problemet på. Og så videre og så videre.

Man bruker sunn fornuft og logikk. Man beskytter og forsvarer det man har kjært.

Men når man opplever at en fremmed og menneskefiendtlig religion har fått gro seg fast i Europa, så gjør man faktisk det motsatte. Man øker antallet tilhengere, man tillater segregering og man straffer de som ønsker å reparere samfunnet. Å gjøre det tryggere.

Les også: EU-leder: «Islam er Europas fremtid»

Bombeangrepet mot Ariana Grande-konserten i Manchester den 22. mai i fjor, hvor 22 uskyldige mennesker ble drept, viser en skremmende utvikling. Istedenfor sinne og krav om handling, så ble angrepet møtt med blomster, teddybjørner og sang. Istedenfor utkastelse av alle radikale muslimer og riving av hver moske, så beskyttet politiet dem fra «hatefulle» angrep fra lokale innbyggere. Istedenfor en samlet kristen nasjon som sa nok er nok, så gikk man hjem og låste døren og håpet at det ville bli bedre imorgen.

VIDEO: Muslim i Tyskland innrømmer på kamera islams virkelige planer for Europa

BLOMSTER, TEDDYBJØRNER OG LYS: Etter terrorangrepet i Manchester i fjor, det siste i en lang rekke, valgte det britiske folk å reagere med kjærlighet, samhold og sang. Hvor mange muslimske terroraksjoner må til før de våkner fra dvalen?

Les også: Britisk intergrasjonssjef: «Muslimer vil aldri integrere seg»

Islam

Islam er en religion som ikke har ett eneste land den praktiseres i som fungerer på noen sivilisatoriske målinger. Som respekterer menneskerettigheter. Som tilbyr religionsfrihet. Som tillater ytringsfrihet og demokrati. Som behandler barn, kvinner og dyr like verdifullt som menn.

Les også: Nobelprisvinner: «Muslimene oversvømmer, okkuperer og ødelegger Europa»

I muslimske land trykker man ikke filosofi, litteratur eller bøker om vitenskap. I muslimske land får ikke kvinner gå på skole eller jobbe sammen med menn. I muslimske land produserer man ikke teater, musikk eller film. I muslimske land produserer man ikke TV’er, kjøleskap, biler eller fly. I muslimske land opplever man ikke at forfattere, vitenskapsmenn eller matematikere får nobelpriser. I muslimske land kan man ikke være sekulær, homofil eller ha ytringsfrihet. I muslimske land… ja, skriv hva du vil, for mest sannsynlig har de det ikke.

VIDEO: Muslimske lærde: «Vi muslimer leser ikke bøker, vi produserer ingenting – hvordan skal vi konkurrere med resten av verden?»

Allikevel er islam velkommen i Europa. Og vurderes likt med vår egen kristendom og historiske kulturelle arv av våre myndigheter og media.

Islam er en radikal politisk bevegelse forkledd som religion. Bevisene finnes der i over 50 land i verden hvor islam enten er den offisielle religionen og styreformen, eller hvor muslimer kontrollerer samfunnet.

VIDEO: Imam: «Islam vil aldri bli reformert» – se videoen som sjokkerer Vesten

Like mye som vi har kastet nasjonalsosialismen og kommunismen på historiens skraphaug, bør også islam følge etter. Så lenge muslimene nekter å reformere sin religion, slik kristne gjorde med Det nye testamentet og idag er en åpen og inkluderende religion i Vesten.

Politikere og statsledere i Vesten gjør imidlertid det motsatte av det all fornuft og sunn logikk tilsier. De vil ha mer islam. De vil ha flere muslimer. De vil ha flere moskeer. De vil ha flere offentlige bønnerop. De vil dra våre opplyste og trygge samfunn tilbake til år 600 i Midtøsten.

Les også: Verdenskjent forfatter: Vi kan ikke si at terroren ikke har noe med islam å gjøre

Det er ikke et sted noen av dagens europeiske innbyggere ønsker å tilbringe tid i. Og de muslimene som kommer hit til Vesten vil ikke bli som deg og meg. De vil ikke kaste av seg religion, skikker, kultur eller livsstil. Tvertimot vil de etablere sitt hjemland her hos oss. De beholder sin religion, de bygger sine moskeer, de gifter bort sine barn blant sine egne og de følger sharia-loven. De segregerer seg med vilje. Fordi deres hellige bok krever det.

Finnes det snille og gode muslimer? Ja. Men deres religion og imamer forbyr dem all kontakt og interaksjon med ikke-muslimer som kan svekke deres tro. Slikt blir det dårlig integrering av.

Les mer: Tysk polititopp: Å leve med terrortrusler er «den nye normalen» i Europa

Det betyr i praksis at de ikke ønsker å bli endel av det nye og moderne Europa med romfart, vitenskap og personlig frihet. De vil etablere Midtøstens støvete religion og menneskefiendtlige samfunn her hos oss. Og de er på god vei, godt hjulpet av femtekolonister blant våre egne.

Det vi får som resultat er en europeisk borgerkrig og forsøk på innføring av kalifatet som våre forfedre slåss og kriget mot. Datidens konger og statsledere så faren og stoppet Kara Mustafas muslimske styrker ved Wien i 1683, da Det tysk-romerske riket og det Det polsk-litauske samveldet under kong Jan III Sobieski, slo den osmanske armeen som hadde beleiret den østerrikske hovedstaden.

Tilbake på slagmarken lå 5.000 europeiske soldater hvis blod ga oss den friheten og velstanden vi har i dag. 150.000 muslimske soldater, hvorav 15.000 døde, måtte reise hjem.

Les også: Muslimsk borgermester i London: «Terrorangrep er endel av det å bo i byen»

REDDET EUROPA: Et samlet kristent Europa slo tilbake de muslimske osmanske styrkene og reddet vårt kontinent fra en permanent mørketid. (Maleri, Vienna Battle, Badisches Landesmuseum).

Les også: Dansk kjendis-imam: «Utro kvinner skal steines, barn skal slås og frafalne skal drepes»

Historieløsheten til dagens statsledere og politikere (godt hjulpet av media) er av episke proporsjoner. Dumskap så dyp at den knapt kan forstås.

Idag er islam ikke bare ved våre murer, men innenfor, sluppet inn av forrædere av Europa og Vesten. Av Merkel, Blair og Brundtland. Muslimske soldater av kalifatet begår årlig drap på europeere. På gater og torg. På skoler og kjøpesentre. På konserter og avisredaksjoner. Tilbake ligger tusenvis av døde og skadde kropper. Menn, kvinner og barn.

Les også: Svensk kommune tillater islamske bønnerop fra minaret med 110 decibels styrke

Angrepene hylles og prises i muslimenes hjemland. I Europa har Stockholm-syndromet slått til for fullt. Ingen terrorangrep eller sadistisk handling virker å vekke verken nasjon eller folk. Og ingen moderat islamsk kraft finnes for å stoppe det eller snu kalifatets gjenreising og nye angrep på våre demokratier og kristne verdier. Et Europa som har avkristnet seg selv og lagt seg på ryggen klar for dødsstøtet.

Hvilken konge skal komme til vår unnsetning denne gang?

Relatert:

Orban: «Vi skal hjelpe mennesker der de bor – ikke gjennom å ødelegge våre egne land»

Det var under mandagens møte at Ungarns Victor Orban og Polens Mateusz Morawiecki kom med en felles uttalelse vedrørende EU og migrasjon.

Begge to snakket tydelig i innvandringsspørsmålet. Morawiecki forespråket ett samarbeid med migrantenes hjemland, slik at situasjonen der skal forbedres, istedenfor at mennesker forflyttes til Europa. Man skal lærer innvandrere å fiske, ikke ta dem til Europa for å gi dem fisk, sa den polske statsministeren myntet på det kjente ordtaket.

Morawiecki poengterte også at vesteuropeiske land ofte misforstår Polen og Ungarn, ettersom de tidligere aldri har blitt okkupert av den kommunistiske terroren.

Kommunismen er også årsaken til at Polen nå forsøker å endre sitt juridiske system, for å bli kvitt den kommunistiske arven en gang for alle. Men dette har blitt kritisert av EU.

Orban la også frem sine standpunkter.

Nasjonal suverenitet og hvem som skal bestemme hvilke som får være i vårt land er en grunnleggende sak. Vår besluttsomhet er enkel. Våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre ville snudd seg i graven om de så at vi lot noen andre bestemme hvem som får være i vår nasjon, sa den ungarske statsministeren og fortsatte:

Vi er en kristen nasjon. Vi vet hva plikt og hjelp innebærer, men vi tror på prinsippet om at hjelp skal gis i nærområdene, istedenfor å flytte problemene hit. Vi kan ikke hjelpe noen om vi ødelegger våre egne land.

Derfor har Ungarn startet et prosjekt som helter «Ungarn hjelper», som man driver i samarbeid med lokale grupper i Midtøsten. Prosjektet bygger byer, kirker og skoler. Ifølge Victor Orban flytter mange innvandrere i Europa tilbake til sine hjemland som følge av programmet.

På denne måten «forsvarer» man samtidig Europa fra masseinnvandringen, sa Orban.

Såvidt Frieord har fått med seg har ingen av de norske store mediene valgt å omtale møtet.

Polen og Ungarn har en sterk felles historie, noe som ble vist da den nyvalgte polske statsministeren Morawiecki, som tok over for Beata Szydlo, valgte Ungarn som sitt første offisielle statsbesøk i januar i år.

DET NYE EUROPA: Se videoene som INGEN massemedier vil vise deg