VIDEO: Intervju med Tommy Robinson fra i går – hans rettssak går i dag (Oppdateres)

 • Flere tusen mennesker var tilstede utenfor rettslokalene i London i dag, der menneskerettighetsaktivisten Tommy Robinson møtte opp. Han er siktet for «injurier mot retten», etter som journalist ha stått utenfor en rettssak og rapportert direkte tidligere i sommer.
 • Etter 20 minutter utsatte dommeren saken igjen. Det er uklart når denne vil bli. Tommy Robinson er fri til neste rettsmøte.

Frieord vil oppdatere saken utover dagen.

https://twitter.com/ezralevant/status/1045255145905369088

Les mer inngående om den brutale og umenneskelige behandlingen av Tommy Robinson her:

Les mer her om hva Robinson kjemper imot:

Når noe er veldig galt i samfunnet

Det såkalte «samfunnslimet» er verdifullt og må beskyttes for enhver pris. Men i dagens moderne og multikulturelle samfunn har tillit, ære, moral og respekt i alt større grad forvitret og erstattes av mistro, skepsis og ensomhet.

Når man ikke har en felles etnisk, kulturell og historisk plattform med sine medborgere, naboer og arbeidskolleger så har man mistet den viktigste grunnpillaren i ethvert velfungerende samfunn.

Tilbake står man med et samfunn der alle låser sine dører, ingen snakker med naboen og man ikke stoler på noen lenger. Selv ikke myndighetene.

Dette har allerede begynt å skje i norske storbyer som nå oppleves som kalde og tomme, uten personlighet eller samhold mellom innbyggerne. Men det finnes steder i Europa der det flerkulturelle samfunnet begynte i lang tid før det kom til Norge. Der har eroderingen av samfunnet pågått i mange tiår med katastrofale følger for lokalsamfunnene.

En historie man ikke skulle tro kunne utspille seg i et sivilisert land kom nylig på pulten i vår redaksjon. Undertegnede måtte lese overskriften både to og tre ganger før jeg forsto hva jeg leste.

Det viser seg nå at de mange tusen jentene som har blitt voldtatt, torturert og gjort narkomane av muslimske voldtektsgjenger ikke engang kunne finne en trygg havn hos de lokale myndighetene, som sosialansatte eller politiet.

INTET SETT INTET HØRT. Verken politikere, sosiale myndigheter eller politiet løftet en finger for å hjelpe de over 2000 unge jentene i Rotherham.

To lokale ansatte hos sosialmyndighetene i byen Rotherham, samt en politibetjent, som skulle ta vare på de utnyttede og sårbare jentene fortsatte nemlig å voldta dem.

Les også: «Lett bytte» – Ny bok om hvordan muslimer og britiske myndigheter skjulte seksuelle overgrep mot barn i flere tiår

Polititjenestemannen ga i tillegg de lokale muslimske gjengene informasjon om jentene. Hans politikollega visste om overgrepene, men rapporterte ikke forholdet til sine overordnede.

Dette bevitner og avslører et system som er råttent helt fra roten av, hvor man ikke lenger føler ansvar eller samhold med det samfunnet man lever i. Hvor man ikke identifiserer seg med eller er redd for represalier fra sine medmennesker. Hvor man ikke lenger har moralske målepinner.

Dette er et samfunn som man ser i post-apokalyptiske filmer og TV-serier og grøsser av. Men det har dessverre nådd oss i dag i de påtvungne flerkulturelle og identitetsløse samfunnene, der post-modernisme og egoisme har erstattet den tradisjonelle vestlige kulturen og nasjonale stoltheten.

Hvordan Europa og våre samfunn skal våkne fra dette marerittet gjenstår å se. Men jo mer innvandring vi tillater, jo flere slike historier vil vi måtte lese om – og som til slutt vil føre til en total samfunnslig kollaps.

Les også: BBC-serie tar for seg de massive rasistiske og muslimske overgrepsgjengene i England

(Faksimile/Daily Mirror).

Relaterte saker:

Fem ganger Mohammed blant de siktede i ny voldtektssak i England

Hundretusenvis – kanskje så mange som en million – jenter og kvinner har blitt mishandlet, torturert og voldtatt av muslimske «grooming»-gjenger i Storbritannia siden de åpnet grensene sine for innvandring fra ikke-vestlige land.

Frieord har skrevet dusinvis av saker om temaet, men tallet kunne reellt sett vært hundrevis av saker hvis vi hadde hatt tid, ressurser og energi til å dekke dem alle.

Les mer: Pakistanere dømt til 168 år i fengsel for seksuelle overgrep av mindreårigie jenter i England

Den siste saken gjelder ikke mindre enn 31 siktede – inkludert en kvinne – i byen Huddersfield, nord i landet. 12 av de 31 siktede kunne ikke navngis i britiske medier av rettslige grunner.

Siktelsene inkluderte tilrettelegging for seksuelt misbruk av mindreårige barn, menneskehandel og voldtekt av barn. Ofrene var fra 12 til 18 år gamle og overgrepene skal ha funnet sted i perioden 2005 til 2012.

Les også: «Lett bytte» – Ny bok om hvordan muslimer og britiske myndigheter skjulte seksuelle overgrep mot barn i flere tiår

Les også: Fokus på lørdag: Lara ble kalt «rasist» da hun vitnet mot den muslimske pedofiliringen

Magistrates’ Court, Huddersfield – her skal saken gå den 5. og 6. september mot de 30 muslimske mennene og en kvinne. (Foto: Wikiemedia).

Les også: BBC-serie tar for seg de massive rasistiske og muslimske overgrepsgjengene i England

Alle de siktede er muslimske menn/kvinner og alle ofrene er etniske britiske og kristne jenter. Jentene kommer ofte fra brukne hjem eller vanskelige familiære forhold, som gjør dem lettere bytter for de profesjonelle voldtektsgjengene. Jentene blir plukket opp utenfor skolen, på kjøpesenteret eller på gaten og tilbudt gaver og rusmidler.

Etterhvert begynner de muslimske mennene å kreve motytelser i form av sex, enten til seg selv eller de hvite jentene selges til fremmede menn. Dette skjer i bilene til de siktede eller i leiligheter som gjengene disponerer. Hver jente kan voldtas hundrevis av ganger og ikke sjelden er flere menn sammen om voldtektene. Jentene kan ofte være ruset på alkohol eller narkotiske stoffer som mennene har gjort dem avhengige av.

Det har blitt avslørt at de muslimske mennene ikke ser på de hvite kristne jentene som likeverdige mennesker, men som urene horer som kan misbrukes – da de ikke er muslimer eller har familie som beskytter dem.

Les også: Muslimer: «Alt hvite jenter er gode for er sex – de er bare luddere»

Det hele toppes av at lokale politimyndigheter og kommunale ansatte har sett en annen vei, da man er redde for å bli anklaget for å være rasister og skape uro i lokalsamfunnet. Det faktumet at alle overgriperne er muslimske menn og alle ofrene er hvite, kristne jenter har skapt en lammelse i hele rettssystemet i et land som er fanget i en politisk korrekt hverdag der enhver handling veies opp mot anklagen om rasisme, islamofobi eller fremmedfrykt.

Les også: Skjulte massive sexovergrep for ikke å miste stemmer blant innvandrerbefolkningen

I motsetning til norske medier publiserer britiske medier navn, alder og bosted, samt forbrytelse på de siktede. I mange tilfeller også bilder.

Mohammed Sajjad, aged 31, of Huddersfield, is charged with four counts of rape of a female age 13-15, one rape of a girl under 13 and facilitating the commission of a child sex offence.

Banaras Hussain, 37, is charged with one count of rape of a female over 16.

Mubasher Hussain, aged 35, of Huddersfield, is charged with rape of a female aged 13-15 and sexual assault.

Banaris Hussain, 35, from Huddersfield, is charged with one count of rape of a girl aged 13 – 15.

Mohammed Suhail Arif, aged 30, also from Huddersfield, is charged with rape of girl aged 13-15.

Shaqeel Hussain, aged 35, of Dewsbury, is charged with rape of a female aged 13-15 and two counts of trafficking.

Iftikar Ali, aged 37, of Huddersfield, is charged with attempted rape of girl aged 13-15 and three counts of rape of a girl aged 13-15.

Fehreen Rafiq, 38, of Huddersfield, she is charged with two counts of facilitating the commission of a child sex offence.

Umar Zaman, aged 30, of Huddersfield, is charged with two counts of rape of a female aged 13-15.

Basharat Hussain, 31, of Huddersfield, is charged with two counts of rape of a female aged 13-15.

Amin Ali Choli, 36, of Huddersfield, is charged with two counts of rape of a female over 16-years-old.

Samuel Fikru, 30, has been charged with two counts of rape of female aged 13-15.

Abdul Majid, 34, is charged with two counts of rape of female aged 13-15.

Mohammed Dogar, aged 35, of Huddersfield, is charged with two counts of facilitating the commission of child sex offence.

Usman Ali, aged 32, of Huddersfield, is charged with two counts of rape of a female aged 13-15.

Mohammed Waqas Anwar, aged 29, of Huddersfield, is charged with five counts of rape of a female aged 13-15.

Gul Riaz, aged 42, of Huddersfield, is charged with rape of a female aged 13-15.

Mohammed Akram, 4, is charged with two counts of trafficking with a view to sexual exploitation of a female and rape of a female aged 14-15.

Manzoor Akhtar, aged 29, is charged with trafficking and three counts of rape of a female aged 13-15.

TOMMY ER FRI!

Bakgrunnen for historien er at trebarnsfaren Robinson (35) var utenfor rettslokalene der en muslimsk voldtektsgjeng var i ferd med å dømmes for brutale overgrep mot hvite kristne mindreårige jenter i byen Leeds, nord i landet.

Robinson ble pågrepet av politiet mens han strømmet direkte til sin Facebook-konto utenfor rettslokalene og dømt til 13 måneders fengsel. Hans tilstedeværelse hadde bakgrunn i hans årelange kamp for barns rettigheter og britiske myndigheters unnlatenhet med å hjelpe britiske barn som blir utsatt for såkalt «grooming» av i all hovedsak muslimske menn. Noen av barna har vært ned i 11-års alderen og flere av dem har blitt drept av gjengene etter overgrepene for å skjule deres spor.

Det har vært avdekket flere skandaler i britiske medier de siste årene som viser hvordan både lokale myndigheter, barnevernsmyndigheter og politiet har unngått å etterforske og sikte voldtektsgjengene av frykt for å bli stemplet som rasister og skape uro i lokalsamfunnet. Det skal være så mange som en million unge hvite britiske jenter som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, menneskehandel og i enkelte tilfeller blitt drept av de muslimske gjengene.

Ifølge dagens rettsmøte – hvor Robinson ikke var tilstede – så fant retten at rettssaken mot Robinson tidligere i år var belemret med rettslige og lovlmessige mislikhold.

Dette betydde blant annet at Robinson ikke hadde tilgang til å forsvare seg innenfor lovens rammer, skriver retten. Det ble også funnet at dommeren som hadde dømt ham tidligere hadde gitt 35-åringen en «betydelig hardere straff enn nødvendig». Tiden fra da Robinson ble pågrepet, siktet, dømt og flyttet til et fengsel var på kun få dager, noe som er uhørt i dagens britiske rettssystem. Flere anklaget rettssystemet for å være politisk styrt og at Robinson ble gjort til syndebukk og eksempel for å skremme andre som turte å si fra om voldtektsgjengene.

Utenfor rettssalen i dag hadde det dukket opp en større gruppe mennesker, samt tilreisende fra både Nederland, Tyskland, Belgia og Canada(!). Mange hadde på seg t-skjorter med «Free Tommy» påskrevet og sang sanger og ropte slagord.

Feiret og var glade. Mange mennesker viste sin glede offentlig etter at man fikk vite at Robinson var sluppet fri.

En liten gruppe marxister og venstreekstremister hadde også dukket opp og ønsket at Robinson skulle måtte sitte ut sin opprinnelige straff, samt omtalte ham som en «fascist». Dette selv om det er bevist at Robinson kjemper for alle menneskers likeverd, samt barn og voksnes rettigheter i et demokratisk samfunn uansett rase, etnisitet eller religion. Det er hans fokus på de rasistiske og hatefulle moskeene, imamene og de enorme problemene med muslimske voldtektsgjenger som har gjort at venstresiden har lagt ham for hat.

Frieord vil fortsette med å følge utviklingen i rettsprosessen mot Tommy Robinson utover året, da han skal møte for en ny runde med anklager. Det er meldt at dette vil være tidligst i september.

 

Hvite briter snart i minoritet i Storbritannias nest største by

Mennesker fra over 200 nasjoner bor nå innenfor bygrensen i Birmingham, som er den andre største byen i Storbritannia etter hovedstaden London. Bykjernen har over 1 million mennesker.

Nettavisen Birmingham Live skriver at selv om man ser at det finnes fordeler med et flerkulturelt samfunn, som utveksling av varer og tjenester, så har byens varierte etniske sammensetning blitt identifisert som en stor faktor i sosial segregasjon og samfunnslig «spenning».

42.1 prosent av beboerne i Birmingham klassifiserte seg som ikke-hvite briter allerede tilbake i 2011. Det var medd en 12 prosents økning fra 2001, da den forrige undersøkelsen fant sted. Med denne utviklingen så vil byen i 2021 oppleve at over halvparten av byens 1.2 millioner innbyggere klassifiserer seg som ikke-hvite briter.

Birmingham vil snart bli en majoritetsby for minoriteter, står det i rapporten fra byens kommuneråd som kom på tirsdag.

Byen sliter blant annet med høyere arbeidsledighet, høyere kriminalitet og høyere utenforskap enn andre hvitere byer i Storbritannia.

VIDEO: Tusenvis demonstrerte for menneskerettighetsaktivisten Tommy Robinson i London

Det er nesten så man må gni seg i øynene når man leser om hvordan Storbritannia behandler sine egne etniske innbyggere. Landet som ga verden lov og orden, som ga oss den industrielle revolusjonen og gikk foran som et skinnende eksempel ved å avvikle slaveriet.

Landet som ga oss Beatles, Winston Churchill og Shakespeare, fengsler nå mennesker som kjemper for barn og kvinners rettigheter.

Og media henger seg på med svulmende og negative karakteristikker av disse menneskerettighetsforkjemperne, der de selv er stille som graven når overgrepene og drapene finner sted. Et media som er farget like rødt som fanene de stiller seg under ideologisk.

Et land hvis hovedstad i disse dager har 60 brutale ran daglig og flere drap enn New York City. Et land der bilister blir ranet på høylys dag mens de kjører sine barn i barnehage og skole. Et land hvor kvinner får syre kastet i ansiktet på gaten og muslimer dreper kristne og hvite briter i religiøst betingede hatangrep.

Men, pytt, pytt. Dette er ifølge den muslimske borgermesteren i London «en del av pakken av å bo i en storby«. Ordrett.

Men skulle man imidlertid kritisere utviklingen og sette søkelys på de etniske rasistiske gjengene som har skapt ikke-gå soner for hvite kristne, som dreper uskyldige på gater, offentlig transport eller under konserter, ja da har både myndigheter og lovens lange arm både innsatsvilje og ressurser til å gripe inn. Da sparkes det inn dører hos gamle damer og fengsles over en lav sko.

Der arresterer og fengsler man den samme dagen en person med en mobiltelefon utenfor en rettssak der 39 muslimske menn står tiltalt for de mest horrible og voldelige overgrep mot mindreårige jenter helt ned i 11-års alderen. De samme politifolkene som altså ikke var tilstede når disse 39 mennene i årevis mishandlet og gjengvoldtok småjenter til de blødde fra underlivet eller måtte ta abort.

Under en rettssak der man ikke kunne skimte et eneste TV-kamera eller journalist fra de etablerte mediene på mils avstand. De samme mediene som nærmest stormet rettsbygningen da en komiker ble dømt for å ha lært hunden sin å strekke ut poten da han sa «Hitler»  bare uker i forveien.

Ja, du leste riktig. Da ble ingen journalister lagt i jern og satt i fengsel samme dag, som i et tredje verdensland. Men en enslig mann med en telefon som sendte direkte på sin Facebook-side ble det. Til venstresidens fornøyelse og humor på sosiale medier og i avisartikler der man kunne æresdrepe ham med uttrykk som «høyreekstremist» og «islamofob».

Det er greit å ta seg en tenkepause akkurat nå.

Les også: Fascismens nye ansikt i Europa – Journalist pågrepet og fengslet

Den enslige mannen er 35-årige Tommy Robinson som altså for tiden sitter fengslet for å ha forsøkt å avsløre de massive muslimske og rasistiske voldtektsgjengene som har misbrukt så mange som en million kristne og hvite jenter.

I går samlet mange tusen mennesker seg med britiske flagg og plakater i London sentrum. Deriblant partileder Geert Wilders fra det nederlandske frihetspartiet. Wilders lever selv med livvakter 24 timer i døgnet etter drapstrusler og fatwaer utstedt mot seg av muslimer.

Også den svært populære og folkekjære musikeren Morrissey har gått ut med offentlig støtte til Tommy Robinson. Noe som har skapt stor frustrasjon og sinne hos den venstreorienterte kultureliten som i mange tiår har hyllet ham og musikken hans grenseløst.

Ifølge venstremedia er det å kjempe for ytringsfrihet, demokrati og kvinners rettigheter i dag nemlig «høyreekstremt«. Å kjempe for sin kultur og sin nasjon er i dag sidestilt med å «hate» andre. Selv om man altså ikke finner noen aktivister eller grupper som har sagt noe i nærheten av dette. Det er en påklistret merkelapp venstresiden har funnet på for å rettferdiggjøre sine personangrep og voldelige overgrep mot sine politiske motstandere.

Hvis du ikke er enig med oss så er du en «rasist», en «hater», en «høyreekstremist». Klistremerkene er like mange som de er løgnfulle. Men venstresiden må bruke dem, da argumentering eller debatt ikke fungerer. Da logikken deres faller sammen som et korthus i flau vind. Og da må man jukse med superlim.

Hundrevis, tusenvis eller enda flere?

En morsom observasjon er hvordan venstreorienterte og sosialistiske medier i England beskriver demonstrasjonen i går som «voldelige protester», da fem politimenn ble lettere skadet. Det ble ikke kastet brennende molotov-cocktailer mot politiet. Biler, bildekk og søpletønner ble ikke satt i brann. Butikker og restauranter ble ikke vandalisert, fikk sine vinduer knust eller fikk bestjålet hele inventaret. Du vet, slik som under rødgrønne demonstrasjoner. Demonstrasjoner (les: Opptøyer) som vanligvis får merkelapen «uroligheter» og «sammenstøt» av hovedstrømmedier som deler deres ideologi.

Og så har vi dette med å ikke kunne telle igjen da. Ifølge avisen Independent så var det «hundrevis» av demonstranter på gatene i går. Men sannheten er at det var mange tusen. Enkelte uavhengige medier har nevnt 20.000.

Men, det er jo akkurat på grunn av dette at hovedstrømmedia er i ferd med å ta livet av seg selv og bli erstattet av folkelig journalistiskk i form av alternative nyhetssider og sosiale medier.

Se bildene og videoene og bedøm selv. Og skjenk en tanke til en trebarnsfar som sitter i en celle for å ha forsøkt å skape mer åpenhet rundt overgrep, voldtekter og rasisme i sitt eget land. Hadde han vært ikke-vestlig og overgrepene hadde vært utført av etniske briter mot muslimske jenter, så ville media hyllet ham og han hadde mottatt medaljer av etablissementet i overdådige seremonier for sin kamp for «menneskerettigheter».

Men han er altså en hvit, kristen, heteroseksuell mann, nederst på den samfunnslige totempålen.

VIDEO: Den muslimske voldtektsepidemien – er den på vei til USA?

Relatert:

STORBRITANNIA: Skoler forbyr shorts for gutter i sommervarmen – må gå med skjørt

Skolen har sagt at de guttene som mener at bukser blir for varmt i sommermånedene må gå med skjørt som en del av en «kjønnsnøytral» uniformspolitikk.

Britiske skoler har i all sin tid hatt uniformer og tradisjonelt har jenter gått i korte eller lange skjørt, og gutter i bukser eller shorts på sommeren. Nå har altså shorts blitt forbudt av skoleledelsen.

Ved Isca Academy i Exeter valgte en gruppe gutter i fjor å gå med skjørt i protest mot skoleledelsen og den nye loven.

Kravet følger en trend for skoler i Storbritannia hvor man adopterer såkalte kjønnsnøytrale tiltak for å gjøre hverdagen mer komfortabel for de studentene som identifiserer seg som transkjønnet.

Ved mange skoler kan skjørt og bukser nå brukes av begge kjønn under den nye likestillingsloven som skal beskytte transkjønnede mot diskriminering.

Nyheten om påbudet med skjørt i sommervarmen for gutter kommer samtidig som den britiske hæren også nærmer seg total likestilling.

I den britiske armeen har man nemlig installert kjønnsnøytrale toaletter ved sitt hovedkvarter og det har kommet ordre om at alle forfremmelser vil bli kansellert til de som ikke forbedrer sin oppførsel relatert til «inkludering og mangfold».

Det kan fort bli en dyrbar affære å gjøre militæret «likestilt», da prisen for å ta ned de tradisjonelle kjønnskiltene og erstatte dem med unisex-skilt kostet 400.000 kroner ved hovedkvarteret alene.

«INKLUDERENDE»: Det finnes nå ingen kjønnsbaserte toaletter å oppdrive i den britiske hærens hovedkvarter. Her er menn, kvinner, transkjønnede likestilte og bruker samme toaletter.

«Slipp Tommy Robinson fri»-underskriftskampanje nærmer seg en halv million signaturer

Tusenvis av demonstranter møtte frem i London, og hundrevis møtte opp i andre europeiske byer som Berlin og Dresden, samt på andre siden av jordkloden i Australia.

Også konservative partiledere som Geert Wilders og en rekke prominente offentlige samfunnsdebattanter skrev på sine offentlige sosiale medier om den uretten som Robinson har blitt utsatt for.

Det kan fort ende opp med å slå sterkt tilbake på det britiske politiets handling og bli en PR-katastrofe for britiske myndigheter. Man kan rett og slett ha gått for langt i maktmisbruket mot konservative og nasjonalsinnede aktivister.

Pågripelsen og fengslingen av Robinson har blitt delt millioner av ganger på ulike sosiale nettverk og hundrevis av videoer har blitt lagt ut på blant annet Youtube om hendelsen. På Twitter finnes det egne hashtags og informasjonsaksjoner. Men det som kanskje viser best at dette fort kan bli en av de store sakene i den politiske debatten om masseinnvandring og muslimske overgrepsgjenger er underskriftskampanjen som er satt opp for Robinson.

På Change.org, som er en side for underskriftskampanjer har man på kun tre dager samlet nærmere 500.000 underskrifter for å slippe Robinson ut av fengsel.

På nettsiden, som er oversatt til et titalls språk, så kan man lese følgende om kampanjen:

Tommy Robinson har blitt arrestert og fengslet for sin rapportering om muslimske overgrepsgjenger. En jobb som han har valgt å gjøre uten hensyn til sin egen sikkerhet, ved å informere offentligheten om alle forbrytelsene som begås i Allahs navn. Under stort press rapporterer han om temaer som våre hovedstrømmedier er for redde til å snakke om.

Tommy setter viktige temaer på dagsorden som påvirker våre lokalsamfunn, og som blir feid under teppet og gjemt for offentligheten.

Det er tid for å stå sammen, stå sterke og stå ved hans side.

SLIPP LØS TOMMY ROBINSON

Det har blitt påpekt fra både Frieord og andre nye medier i Norge at ingen hovedstrømmedier har omtalt hendelsen.

Les Frieords første artikkel om saken her:

Fascismens nye ansikt i Europa: Journalist pågrepet og fengslet

Journalisten, forfatteren og menneskerettighetsaktivisten Tommy Robinson (35) ble i går pågrepet, arrestert og fengslet mens han var på jobb og dekket en svært brutal og grusom rettssak i den engelske byen Leeds.

Trebarnsfaren Robinson har en svært aktiv og offentlig figur i Storbritannia og dekker ofte temaer som hovedstrømmedia ikke tør, kan eller vil dekke.

Den siste tiden har Robinson dekket de mange «grooming»-rettssakene, hvor muslimske gjenger har forgrepet seg på hvite og kristne jenter helt ned i 11-årsalderen. Totalt dreier det seg om hundrevis av gjenger og tusenvis av ofre. Det har blitt snakket om millioner av ofre over de siste 30-40 årene totalt.

Overgrepene er av en så grov og alvorlig karakter at både media, politiet og lokale sosialarbeidere har skjult dem i mange tiår, av frykt for at de skulle kunne utløse store protester og motstand mot innvandringspolitikken i landet.

VIDEO: Imam innrømmer – «Islam vil aldri bli reformert» – se Tommy Robinson-intervjuet som sjokkerer Vesten

I 2017, mens Robinson jobbet for den Canadiske mediaorganisasjonen The Rebel, dekket han en rettssak mot en såkalt grooming-gjeng utenfor Canterbury Crown Court sørøst i landet. Han ble da pågrepet, arrestert og dømt for «forakt for retten» i det han forsøkte å ta bilder og video fra innsiden av retten. For dette ble han idømt tre måneders betinget fengsel med 18 måneders prøvetid.

Det er bruddet på denne prøvetiden som utløser fengselsdommen fra 2017. Den nye siktelsen er ifølge retten «brudd på allmenn forstyrrelse», etter at Robinson streamet direkte på Facebook utenfor rettssaken.

VIDEO: Tommy Robinson og den forbudte talen: «Den britiske politistaten»

Pågripelsen viser at det er ulovlig for journalister å dekke en rettssak, oppholde seg utenfor rettslokalet og sende direkte fra stedet. Fengslingen setter en alvorlig og skremmende presedens for de som kjemper mot seksuelle overgrep, æresdrap, kvinnemishandling, menneskesmugling og drap som foregår i de muslimske miljøene i Storbritannia.

Man frykter også for Tommy Robinsons liv, da en stor andel av de som sitter i fengsel i Storbritannia er muslimer og han har blitt overfalt og forsøkt drept av dem under tidligere soning. Det antas sågar at en fengsling av Robinson er det samme som en dødsdom for menneskerettighetsaktivisten.

I 2016 ble en mann som satt i fengsel for å lagt ut bacon utenfor en moske, funnet drept i fengselscellen sin.

VIDEO: Day For Freedom – Frihetsdagen arrangeres i England med mange kjente konservative

Se videoer, reaksjoner og kommentarer på sosiale medier etter fengslingen av Robinson igår.

https://twitter.com/CaolanRob/status/999936555862065152

https://twitter.com/CaolanRob/status/1000044749636632581

https://twitter.com/HappyBaz/status/1000264969789702145

https://twitter.com/de_veren/status/1000314485922521088

https://twitter.com/Cernovich/status/1000226235379728384

Relaterte saker:

VIDEO: Bussjåfør: «Din hvite jævel – jeg skal knuse trynet ditt»

https://twitter.com/ashleyc90641704/status/994339229059764224

https://twitter.com/ashleyc90641704/status/994339756359258112

Den sjokkerende og rasistiske hendelsen mot den hvite lastebilsjåføren fant sted i London sentrum, i det de bussjåføren kom opp på siden av lastebilsjåføren i en trafikkert gate.

Du er en hvit jævel, roper den mørkhudede bussjåføren

Dra til helvete, svarer lastebilsjåføren

Du er heldig du er over der, ellers hadde jeg knust trynet ditt, fortsetter den mørkhudede bussjåføren.

Ifølge avisen Metro er det uklart hva som er foranledningen til rasismen og truslene mot den hvite lastebilsjåføren, men man kan i videoen høre lastebilsjåføren påpeke at bussen kom ut av bussfilen og inn i vanlig trafikk.

Direktøren for busselskapet som den rasistiske sjåføren jobber for uttaler til Metro:

All form for rasisme er totalt uakseptabelt og vil ikke bli tolerert.

Vi forventer den høyeste standarden av våre bussjåfører i London og vil etterforske saken med operatøren.

Alle har rett til å reise uten redsel for trusler eller skremmende oppførsel og hvis noen ser noe lignende så må de anmelde det øyeblikkelig.

Vi jobber nært med politiet for å fjerne hatforbrytelser og etterforsker alle anmeldelser.

ENGLAND: Foreslår seks års fengsel for «hatefulle ytringer» på sosiale medier

Mennesker som ytrer «truende atferd» mot en religion eller transpersoner på nettet står i fare for å få svært alvorlige straffer mot seg. Opptil seks års fengsel foreslås nå for de som driver blogger eller Youtube-kanaler med «et større publikum».

Strafferettsrådet i England og Wales har lagt frem et forslag for det de omtaler som «offentlig forstyrrelse», som inkluderer alle som ser seg krenket på bakgrunn av sine «beskyttede karakteristikker» som inkluder «rase, seksuell orientering, handikapp, alder, religion, kjønn, tro, graviditet eller kjønnsvalg».

Les også: Ekspert på hatprat gikk amok på sosiale medier

Den mest alvorlige straffen vil bli gitt til de som «i en posisjon av troskap, autoritet eller påvirkning misbruker sine posisjoner til å skape hat». Dette kan inkludere politiske ledere eller offentlige personer som begår overgrep «regelmessig».

Hvis «et medlem var et medlem av eller kan assosieres med, en gruppe som promoterer hat basert på rase eller religion», så vil straffen bli desto strengere.

Strefferettsrådet mener at bruken av sosiale medier som Youtube, og andre «nettsteder» som brukes til å promotere hat, er et økende problem – selv om antall mennesker som dømmes er relativt lav.

– Antallet overgrep er ekstremt lavt og det finnes enkelte kategorier hvor ingen har blitt dømt for forbrytelser, skrev rådet.

– Allikevel, som følge av det sosiale klimaet og et større fokus på denne type forbrytelser, så mener rådet at det vil være naturlig for dommere å bli utstyrt med retningslinjer for å dømme mennesker for brudd innen disse kategoriene, fortsetter de.

Les også: «Day for Freedom – Frihetsdagen arrangeres i England med konservative nettaktivister

Rådets forslag kommer ni måneder etter at sentrale britiske myndigheter, Crown Prosecution Service (CPS) lovte å anse nettbasert «hat-kriminalitet» like alvorlig som om det fant sted ansikt til ansikt og at man håpet å se flere dommer og strengere straffer for de som ble dømt for «hat» på nettet.

Man utformet også retningslinjer i januar sist år, hvor man på nytt bekreftet at det ikke behøves noen bevis for å anmelde en «hat-forbrytelse» og at man kun trenger å «føle» at man er et offer, for at det vil bli opprettet straffesak mot den mistenkte.

Les også: Twitter innrømmer politisk sensur og utestengelse på politisk grunnlag

En undersøkelse gjort av nyhetsformidleren Breitbart London sist år bekreftet også at mange politidepartement i Storbritannia anså at «mangel på vennlighet» og «nedstemming av et innlegg» var tegn på «truende oppførsel» og «hat», selv om man måtte innrømme at det ikke eksisterer en «rettslig betegnelse» på «truende oppførsel».

Les også: Facebook sensurerer og fjerner innlegg de ikke liker

Reaksjonene på sosiale medier og i kommentarfeltene har ikke latt vente på seg. En bruker som heter Captain_Peacock skriver:

De britiske myndighetene vil beskytte sine innbyggere fra:

 • Stressende Tweets
 • Tommy Robinson (Kjent menneskerettsforkjemper)
 • Nazi-hunder
 • Ytringsfrihet
 • Kvinnelige konservative journalister
 • Potetskrellere (En person ble nylig dømt for å ha oppbevart en offentlig)

De britiske myndighetene vil IKKE beskytte sine innbyggere fra:

 • Rasistiske muslimske voldtektsgjenger
 • Terrorister
 • Returnerte IS-krigere
 • Antisemittiske angrep
 • Skyteepisoder
 • Knivangrep
 • Syreangrep

LIVESTREAM: «Day For Freedom» – Frihetsdagen arrangeres i England med mange kjente konservative

https://www.youtube.com/watch?v=_v-Le60gpdk

https://www.youtube.com/watch?v=I1-0ydkd6JE

https://www.youtube.com/watch?v=kKfEv6iMO0s

VIDEO: Mørkhudet mann veiver med 15 centimeter lang kniv inne på fullsatt McDonalds med familier og barn

Les også: Britisk journalist: «Vi har et stort problem med sorte gjenger – og ingen vil snakke om det»

Les også: Lege i England: «Sykehuset vårt ser ut som en krigssone i Afghanistan» – behandler skolebarn i uniform for knivskader

Ifølge britiske medier skal mannen ha blitt pågrepet kort tid etterpå. Han skal ha kastet fra seg kniven, men den skal ha blitt funnet.

London har siden januar etterforsket 63 drap. Lang de fleste med kniv. De fleste av overgriperne og ofrene er også av ikke-vestlig opprinnelse.

 • Kyall Parnall, 17, stabbed: Lambeth
 • Steve Frank Navarez-Jara, 20, stabbed: Islington
 • Elizabeta Lacatusu, 44, stabbed: Redbridge
 • Vijay Patel, 49, head injury: Barnet
 • Daniel Frederick, 34, stabbed: Hackney
 • Oluwadamilola Odeyingbo, 18, post-mortem awaits: Bromley
 • Harry Uzoka, 25, stabbed: Hammersmith & Fulham
 • Seyed Azim Khan, head injury: Redbridge
 • Yaya Mbye, 26, stabbed: Hackney
 • Juan Olmos-Saca, 39, stabbed: Southwark
 • Lily-Mai Saint George, 11-weeks-old, post-mortem awaits: Haringey
 • Khader Saleh, 25, stabbed: Hammersmith & Fulham
 • Hassan Ozcan, 19, stabbed: Barking & Dagenham
 • Kwabena Nelson, 22, stabbed: Haringey
 • Hannah Leonard, 55, stabbed: Camden
 • Sabri Chibani, 19, stabbed: Lambeth
 • Bulent Kabala, 41, shot: Barnet
 • Saeeda Hussain, 54, stabbed: Redbridge
 • Lord Promise Nkenda, 17, stabbed: Newham
 • Mark Smith, 48, multiple injuries: Waltham Forest
 • Lewis Blackman, 19, stabbed: Kensington & Chelsea
 • Jozef Boci, 33, blunt force trauma injury to the head and face: Greenwich
 • Rotimi Oshibanjo, 26, stabbed: Ealing
 • Sadiq Mohammed, 20, stabbed: Camden
 • Abdikarim Hassan, 17, stabbed: Camden
 • Amir Ellouzi, 24, shot: Westminster
 • Michael Boyle, 44, stabbed: Southwark
 • Christopher Beaumont, 42, stabbed: Hammersmith & Fulham
 • Laura Figueira, 47, stabbed: Richmond
 • Two bodies found in Sussex
 • Kelva Smith, 20, stabbed: Croydon
 • Kelvin Odunuyi, 19, shot: Haringey
 • Julian Joseph, 36, head injury: Lewisham
 • Nikolai Glushkov, 68, compression of neck: Kingston
 • Joseph Williams-Torres, 20, shot: Waltham Forest
 • Lyndon Davis, 18, stabbed: Havering
 • Hersi Hersi, 36, stabbed: Hounslow
 • Russell Jones, 23, stabbed: Enfield
 • Tyrone Silcott, 41, stabbed: Hackney
 • Balbir Johal, 48, stabbed: Ealing
 • Jermaine Johnson, 41, stabbed: Waltham Forest
 • Benjamin Pieknyi, 21, stabbed: Newham
 • Abraham Badru, 26, shot: Hackney
 • Awaiting formal ID, 59, skull fracture: Barking & Dagenham
 • David Potter, 50, stabbed: Wandsworth
 • Reece Tshoma, 23, stabbed: Greenwich
 • Leyla Mtumwa, 36, stabbed: Haringey
 • Devoy Stapleton, 20, stabbed: Wandsworth
 • Tanesha Melbourne-Blake, 17, shot: Haringey
 • Amaan Shakoor, 16, shot: Waltham Forest
 • Awaiting formal ID, female, 80, post-mortem awaits: Camden
 • Henry Vincent, 37, stabbed: Lewisham
 • Babatunde Akintayo Awofeso, 53, post-mortem awaits: Hackney
 • Israel Ogunsola, 18, stabbed: Hackney
 • Raul Nicolaie, 26, stabbed: Colindale
 • Samantha Clarke, 38, stabbed: Brixton
 • Sami Sidhom, 18, stabbed: Forest Gate
 • Aaron Springett, 32, blunt force trauma to the chest: Morden
 • Awaiting formal ID, 20, stabbed: Finsbury Park
 • Awaiting formal ID, 30s, shot, Queensbury Tube station

Les også: Multikulturelle England: Våpenfrie London har flere skyte- og knivstikk-pisoder enn trafikkulykker

Les også: Krise for muslimsk borgermester – kniv-, våpen- innbrudd- voldtekt og drapsstatistikken skyter i været

Lærerforbund krever handling mot «fordomsfulle» foreldre som holder elever hjemme fra besøk i moskè

Forbundet mener at det å studere islam, samt andre religioner, er nøkkelen til å forberede elevene på voksenlivet i det ‘moderne’ Storbritannia.

Les også: Lærer på muslimsk friskole i England: «Homoseksuelle skal steines»

Under et møte hos lærerforbundet ble det påstått at det å unngå å være tilstede da man underviser om islam kan forbindes med hat-kriminaliteten i landet, som har økt mellom årene 2015 – 2017.

De foreldrene som unngår å sende sine barn i moskeen blir likeså omtalt som «fordomsfulle» av lærerforbundet.

Det har også blitt foreslått å ta fra foreldre retten til å holde barna hjemme fra religionsundervisningen, da dette kan anses å gi legitimitet til de som bryter loven og ønsker å promotere religiøs intoleranse.

Dagens video: Ikke-muslimske skolebarn blir tvunget til å be til Allah – følger den «flerkulturelle læreplanen»

Les også: Muslimsk skole i England lærer elevene at ikke-troende skal drepes

Dagens video: Muslimsk leder i England: «Dere må hate julaften, kirker og kristendom»

Les også: Storbritannias muslimske befolkning vil TREDOBLES innen 2050 ifølge ny studie

Les også: Fylkesmann: Norske skoler plikter å følge islamske regler

 

Lege i England: «Sykehuset vårt i London er som en krigssone i Afghanistan» – behandler skolebarn i uniform for knivskader

En lege i London har sammenlignet sitt sykehus med en krigssone og sier at han jevnlig behandler barn med skoleuniform for knivskader.

Martin Griffiths, en overlege ved Barts Health NHS Trust, sa at militærkolleger har beskrevet arbeidet sitt ved å ligne det de hadde på Camp Bastion, den britiske militærbasen i Afghanistan.

Den erfarne legen sa at barna, noen så unge som 13 år gamle, blir innlagt på sykehuset med kniv- og skuddskader på en daglig basis.

Les også: Multikulturelle England: Våpenfrie London har flere skyte- og knivstikk-pisoder enn trafikkulykker

Han kom med kommentaren etter at antallet drap som nå blir etterforsket i hovedstaden har økt til 55, etter at en ung mann ble knivstukket ihjel i Hackney denne uken.

Det er i all hovedsak afro-briter eller briter med karibiske røtter som er både voldsutøvere og ofre i kniv- og skyteepisodene. Men markedet har også tunge aktører som har bakgrunn fra Midtøsten og Balkan, samt kriminelle sigøyner-klaner fra tidligere østblokkland som Romania og Bulgaria.

Årsaken til den brutale økningen i volden skal være Storbritannias ukontrollerte masseinnvandring fra land i den tredje verden og disse menneskenes ønske om å leve av kriminalitet. Det kjempes om distribusjon og hvilke områder der gjengene styrer narkotikasalget.

Les også: Krise for muslimsk borgermester – kniv-, våpen- innbrudd- voldtekt og drapsstatistikken skyter i været

Brutaliteten og hensynsløsheten vises når barn ned i 12-13 og 14-års alderen brukes som smuglere, men også blir avhengige av narkotiske stoffer og ikke sjelden kommer i gjeld til de kriminelle gjengene.

Det er da knivene og våpnene kommer frem og blir brukt for å skremme, sette eksempler eller drepe de som ikke følger gjengenes ordrer.

Bare kokainsalget alene har en gateverdi på over 110 milliarder kroner.

Jeg tror politiet og landet vår har mistet kontrollen over narkotikakriminaliteten, sier en lokalpolitiker i det svært utsatte området Tottenham, nord i London.

Lignende utvikling har kommet til Norge, der politiet nå har sendt ut sterke advarsler om en økende og sterkt bekymringsfull utvikling blant innvandrermiljøene i hovedstaden.

Les mer: OSLO: Innvandrergjenger bruker vold og terroriserer uskyldige – politiet slår alarm

Les mer: 50 afrikanere amok i Oslo sentrum – politiet bevæpnet seg med maskinpistoler

ENGLAND: Myndighetene fortalte familie at de ikke kunne anlegge sak da 13-åring hadde «samtykket» til sex

Avgjørelsen ble sendt til en far i 2016 og forklarte at lokale politimyndigheter i Telford ikke kunne sikte mannen fordi den unge jenta ikke ønsket å ha sex, men hadde sagt ja til å ha det med overgriperen.

Brevet ble først offentliggjort av Sky News:

Jenta skal frivillig ha møtt den mistenkte og hatt sex med ham. Den mistenkte trodde også at jenta var over 16 år gammel. I avhør skal jenta ha sagt at hun ikke ønsket å ha sex med den muslimske mannen men at hun sa ja allikevel.

Les også: «Lett bytte» – Ny bok om hvordan muslimer og britiske myndigheter skjulte seksuelle overgrep mot barn i flere tiår

Dokumentene avslører grov tjenestefeil og ufattelig tafatthet fra lokale myndigheter, sosialarbeidere og skoler for å hjelpe de flere tusen jentene som skal ha blitt misbrukt siden 1980-tallet.

Flere av jentene skal også ha blitt drept av de muslimske grooming-gjengene.

Les mer: Skjulte massive muslimske overgrep for å ikke miste stemmer blant innvandrerbefokningen

Politikere skal ha gått sterkt ut mot lokale politimyndigheter for å ikke å ha forstått alvoret og omfanget av misbruket.

Hvordan kan en jente på 13 år selv forstå hva man gir tillatelse til, spør lokalpolitiker i Telford, Lucy Allan til Daily Mail.

Les også: Muslimer: «Alt hvite jenter er gode for er sex – de er bare luddere»

Les også: BBC-serie tar for seg de massive rasistiske og muslimske overgrepsgjengene i England

Det ender imidlertid ikke der. De menneskene som har snakket ut og forsøkt å advare om overgrepene har blitt straffet og stilnet av lokale myndigheter. Dette av frykt for at avsløringene ville føre til rasisme og fremmedfrykt.

Dokumentene avslører også hvordan barnevernet og ansatte ved sosialmyndighetene så på de unge jentene som prostituerte og ikke ofre.

Les mer: Pakistanere dømt til 168 år i fengsel for seksuelle overgrep av mindreårigie jenter i England

Også politiet får svært tung kritikk for å ha brukt over 10 år på å i det hele tatt starte etterforskning av overgrepene.

Årsaken til at så og si alle overgriperne er muslimske menn av pakistansk opprinnelse og ofrene er hvite kristne jenter, er at de muslimske mennene ikke ser på ofrene som mennesker. Dette gjør de med bakgrunn i sin hellige bok, koranen. Det gjør at saken ikke bare handler om seksuelle overgrep mot barn, men også om rasisme og fremmedhat.

Les også: Britisk integrasjonssjef: «Muslimer vil aldri integrere seg»

En uavhengig granskingskommisjon skal nå se på hvordan de lokale myndighetene unnlot å hjelpe jentene som ble utsatt for grove overgrep og i enkelte tilfeller ble drept.

Les også: England: Fem muslimske menn dømt for grove voldtekter av 12- og 14-åringer

Slik ser avisene ut i forbindelse med avsløringene:

Relaterte saker:

AVSLØRT: IS-foreldre radikaliserer barn helt ned i toårsalderen

Dokumentene handler om minst 20 muslimske barn i Storbritannia, samt de som kommer fra Syria og Irak, som har blitt fjernet fra foreldrene sine av britiske myndigheter.

Her er noen av sakene som kom frem.

– En hjernevasket gutt på fem år som roper «skam» mot kvinner som ikke bærer burka. En jente på fem år som er filmet sammen med sine foreldre i en støttevideo for Osama bin Laden.

– En gutt på to år tatt med av sin mor til Syria for å bo i IS ‘de facto hovedstad Raqqa. Det ble tatt bilder av ham mens han holder et AK-47 gevær og utkledd som terrorist. Da han kom tilbake til Storbritannia ble han funnet å være utviklingsmessig forsinket og besatt av våpen og av å «skyte folk».

– En tenåringspike som hadde blitt vist en mengde av IS propaganda videoer. Myndighetene sa at hun hadde blitt «immun mot brutalitet og død.»

ISLAMISERINGEN AV EUROPA: Muhammed det mest populære guttenavnet i England og Wales

Navnet står også sterkt i Oslos nabokommuner, men er ikke på topp på landsplan. I Storbritannia er bildet annerledes.

Les også: Nytt kjøpesenter i Oslo får muslimsk navn

Les også: Fatima, Ali og Muhammed – muslimske navn inn i den norske almanakken

Nå er Muhammed blitt det mest populære guttenavnet ikke bare i London, men i hele England og hele Wales, skriver Den Korte Avis

VIDEO: Tusenvis av muslimer samles i offentlige parker over hele Europa

Undersøkelsen som gjengis av Daily Mail er fra 2015, og navnet Muhammed er sannsynligvis enda mer populært i dag. Det har vokst i popularitet i flere år. I alt 7.361 barn født i 2015 ble kalt Muhammad i de forskjellige variasjonene av navnet, stavet på fjorten forskjellige måter, skriver Daily Mail.

På andre og tredje plass kommer tradisjonelle britiske navn som Oliver med 6.941 barn etterfulgt av Jack med 5.371. At navnet Muhammed er blitt så populært gjenspeiler sannsynligvis den økte innvandringen fra muslimske land og den økende befolkningsandelen i Storbritannia med muslimsk bakgrunn.

Les også: Storbritannias muslimske befolkning vil tredobles innen år 2050

I Danmark er situasjonen en helt annen. Der slår ikke Muhammed gjennom på samme måten som i England, Wales og i den norske hovedstaden. En undersøkelse fra 2016 viste at navnet på den muslimske profeten ikke engang figurerte på listen over de 50 mest populære guttenavnene, skriver Den Korte Avis.

Det mest populære navnet å kalle nyfødte gutter i Danmark var Noah, fulgt av Victor og Oliver, mens Sofia var det mest populært jentenavnet.

DET MØRKE EUROPA: Sensur ønskes introdusert i svensk grunnlov og innvandringskritikere arrestert i England

Vi starter i Sverige først.

Konstitusjonsutvalgets leder Andreas Norlén (M) oppgir via sin pressesekretær at man kommer til å stemme på syvkløverkoalisjonens forslag om å endre grunnloven.

Den nye loven vil gjøre det mulig å forby informasjon om blant annet innvandring og kriminalitet på ikke-statsstøttede medier på internett.

Sverigedemokraterna har sagt de vil stemme imot forslaget men har ikke nok stemmer til å stoppe det.

Dermed tyder det meste på at den venstreorienterte regjeringens foreslåtte grunnlovsending kommer til å bli stemt igjennom. Den første stemmeomgangen er planlagt allerede i mai, og en andre omgang skal holdes etter valget i høst.

Det er uklart hva strafferammen vil bli for de som bryter loven.

«Ekstremister» pågrepet på flyplassen i London

Samtidig som nyheten fra Sverige kommer ut, har britiske myndigheter pågrepet og satt i arrest den amerikanske Youtube-personligheten Brittany Pettibone og hennes kjæreste, østerrikeren Martin Sellner. De har sittet i arrest siden torsdag og skal ifølge informasjon bli sendt ut av landet i dag.

Begge to er kjent for å være kritiske til masseinnvandringen til Europa og USA og britiske myndigheter har dermed gitt dem statusen «ekstremister» i innreisepapirene sine.

«EKSTREMISTER»: Britisk sikkerhetspoliti nektet denne uken østerrikeren Martin Sellner og hans kjæreste, amerikanerinnen Brittany Pettibone innreise til landet. Ingen av dem har kriminelt rulleblad eller er medlemmer av organisasjoner som er på forbudslisten til myndigheter i sine respektive hjemland. De er derimot kritiske til masseinnvandringen fra ikke-vestlige land og jobber aktivt for en åpen debatt om temaet. For det blir de beskrevet som «ekstremister» av politiet og satt i arrest før de blir utvist på søndag. (Foto: Privat).

Martin Sellner, som er leder for den østerrikske avdelingen av organisasjonen Génération Identitaire, skulle holde en tale om innvandring i Hyde Park i London sentrum.

Han og Pettibone kom altså ikke lenger enn til grensekontrollen på flyplassen, der de ble stoppet av britisk sikkerhetspoliti. De ble så satt i isolasjon fra hverandre og avhørt. Der har de sittet siden torsdag.

Ifølge Brittany Pettibone, har myndighetene opplyst for henne at hun ble stoppet fra innreise til landet ettersom hun hadde planlagt et intervju med menneskerettighetsaktivisten Tommy Robinson. (Som du kan se i et intervju med imam Tawhidi rett under denne saken på vår forside i dag, red. anm.)

Robinson har i flere år vært aktiv i kampen mot at radikal islamisme skal få fotfeste i Storbritannia, gjennom å holde demonstrasjoner, holde taler og har skrevet bøker som ligger på bestselgerlistene. For dette har han blitt politisk forfulgt av politiet og rettsvesenet.

Politiet omtalte blant annet Robinson som en «ekstremist» da de stoppet Pettibone og Sellner på flyplassen.

Storbritannia har på en annen side tillatt at over 2.000 radikale jihadister og muslimske terrorister som har kjempet for terrorgruppen IS i Midtøsten, å returnere til landet. De har endog fått sosialstøtte, gratis boliger, utdanning og arbeide av britiske myndigheter.

VELKOMMEN HJEM: Mens fredelige og europeiske/amerikanske aktivister blir stoppet og satt i arresten i England, slipper returnerte jihadister som har begått massedrap inn i landet uten problemer. Ikke nok med det, de mottar gratis boliger, sosialpenger og hjelp til utdannelse og jobb. (Foto: IS-terrorister/Illustrasjonsbilde).

VIDEO: Imam innrømmer: «Islam vil aldri bli reformert» – se Tommy Robinson-intervjuet som sjokkerer Vesten

Her er noen av hovedpunktene i samtalen med Imam Tawhidi og Tommy Robinson:

 • Imam Tawhidi er en av verdens mest ansette lærde innen koranen og islamsk historie
 • Hans kallenavn er «Fredens imam»
 • Tawhidi er mest kjent for å ønske å ta voldelige referanser ut av koranen og reformere islam. Han ønsker å utfordre koranens innhold
 • Imamen var den første som tok kontakt med ikke-muslimer i England som var kritiske til religionen og det som prekes i moskeer
 • Han er født i Iran og gikk religiøse skoler før han ble sendt ut som en misjonær for å promotere islamske lover (sharia), islamsk levesett og å spre kalifatet til land som Canada, Australia og England
 • Han begynte etterhvert å se korrupsjon og uærlighet fra lederne i blant annet Iran og for dette ble han fengslet i 2012
 • Han flyttet deretter til Irak, men hans arbeide med å reformere islam gjorde at mennesker rundt ham kom i fare. Han flyttet derfor til Vesten
 • Imam Tawhidi tok i England kontakt med Tommy Robinson, som på den tiden var leder for EDL (English Defence League) som var en grasrot-bevegelse av hovedsaklig arbeiderklassemennesker som så hvordan islam hadde infiltrert deres lokalsamfunn
 • Tawhidi mente at Robinsons politiske syn var korrekt og at han ikke hatet muslimer, men kjempet mot den hatefulle ideologien som imamer og land i Midtøsten presser på Vesten
 • Tawhidi mener at islam aldri vil bli reformert i vår tid
 • Han mener at vi i dag må jobbe for at fremtidige generasjoner kan få til dette og snu islam, slik man gjorde med kristendommen fra det gamle til Det nye testament
 • Tommy Robinson påpeker at det i dagens Europa, i land som England, Tyskland, Sverige og Norge, finnes mange muslimer som har gjort karriere av å fremstå som moderate og stå frem som forkjempere for å reformere islam. Det disse gjør er å lyve og lure menneskene rundt dem. Dette bekreftes av imam Tawhidi. (Et eksempel fra Norge vil være Shoaib Sultan fra Antirasistisk senter og Miljøpartiet De Grønne)
 • Man har hatt 1400 år på å reformere islam. Men hver gang noen prøver så kommer en wahabister og knuser alle forsøk
 • Imam Tawhidi påpeker at islam ser på profeten Mohammed og koranen som perfekt og ikke kan reformeres
 • Islam ble ikke introdusert som en ny teori eller en ny religion, den ble introdusert som en perfekt måte å leve på for alle mennesker
 • Det blir da svært vanskelig å snu og endre den
 • Wahabistene kom så med enda flere løgner. De sa «la oss leve som Mohammed gjorde», noe som gjør dem ennå mer fundamentalistiske og ikke reformister
 • Imam Tawhidi mener at han tror på reform, men at dette vil foregå på individuell basis som med ham selv
 • Det vil skje med 3. og 4. generasjon innvandrede muslimer til Storbritannia, Canada og USA. Mennesker som ikke lenger har nærhet til det som skjer i Syria og Midtøsten
 • De fleste muslimer i Vesten har parabolantenner som gjør at de stadig føler nærhet til sine hjemland. Når hans sønn og sønnesønn vokser opp så vil denne nærheten forsvinne
 • Tommy Robinson påpeker da at den første generasjonen muslimer som kom til Vesten ikke var ekstreme, men jo flere generasjoner som blir født jo mer ekstreme blir de neste generasjonene
 • Robinson spør Tawhidi om hva sjansen er for at det vil bli et massivt opprør og motstand mot islam slik det ser ut i dag
 • Det vil ikke skje, sier Tawhidi
 • Robinson: Så vi må ikke stoppe radikal islam, vi må ikke stoppe radikale imamer, vi må rett og slett stoppe islam i Storbritannia
 • Robinson følger opp med å fortelle om hvordan våre forfedre slåss og ga sine liv for at deres barn og barnebarn skal kunne ha og bo i ett fritt land, mens vi er feige og gjemmer oss bak «politisk korrekthet» og dermed mister denne dyrekjøpte friheten
 • Robinson: Sist år opplevde Storbritannia at 2.000 radikale jihadister returnerte til landet etter å ha kjempet for terrorgruppen IS. Det samme året opplevde landet ikke mindre enn fire muslimske terrorangrep, der uskyldige menn, kvinner og barn ble sprengt i filler, knivdrept eller kjørt ned med bil på gaten
 • Robinson: Hva ville du gjort som en muslim hvis du hadde opplevd noe lignende?
 • Tawhidi: Jeg ville ikke ha anklaget deg for å ønske å stoppe det og ha meninger som du har mot islam
 • Vi kan ha møter, debatter og jobbe for mer åpenhet, men hvis vi ikke er realistiske så vil vi ikke oppnå resultater
 • Tawhidi: Du (Robinson) vil stoppe islam. Men islam vil aldri stoppe. Du vil aldri klare å stoppe islam
 • Så mye som jeg ønsker å stoppe de radikale i Sydney og andre vestlige land så er det veldig vanskelig
 • Se på det jødiske samfunnet. I all sin tid har de blitt forfulgt. De har aldri hatt rekruttering og de står ikke på gatehjørner og proklamerer sin tro. Men de er her fremdeles
 • Muslimer på sin side gjør det motsatte. Se på de fleste muslimske familiene i Midtøsten. De kjører store biler med mange seter, fordi de har store familier. De øker svært mye
 • Ja, det var tradisjoner med å ha mange barn i Midtøsten, i land som Saudi-Arabia, men det var ikke som følge av press fra imamer. I dag mener jeg at det har blitt sånn at det finnes organisasjoner og myndigheter som aktivt oppfordrer sine innbyggere til å få mange barn for å spre islam. Og familiene blir finansiert for å få barn. Blant annet i nord-Irak og sør-Iran, der det er konflikter. Der forteller myndighetene til mennene, få mange barn, vi skal sørge for dem. Dette for å ta over området demografisk
 • Robinson: Min lokale imam der jeg bor har tre koner og 14 barn. Dette blir betalt for av lokale myndigheter. Det er så mange slike muslimske mennesker over hele Storbritannia. Og vi betaler for det
 • Robinson: Hvis vi stopper å gi ut velferd og barnebidrag etter det andre barnet, så vil disse muslimske familiene slutte å ha så store familier
 • Vi kan stoppe iranske, saudiske eller Qatarske penger fra å komme inn til Storbritannia for å finansiere alle moskeene og imamene
 • Vi kan forby alle aspektene av sharia-lovgivningen
 • Robinson: Hvis du vil leve som en fredelig og god muslim i Storbritannia, så er du velkommen. Men hvis du vil leve som en radikal og bokstavtro muslim, så vil vi gjøre livet ditt her omtrent helt ulevelig
 • Vi har 4-5-6 millioner muslimer i Storbritannia. Noen av mine beste venner og mennesker jeg har møtt i min hjemby har vært muslimer. Men vi må stoppe denne radikale utviklingen av islam som nå foregår

Dette var bare de første 14 minuttene av intervjuet og meningsutvekslingen som klokker inn bare ti minutter fra en hel time. Så lag en kopp te/kaffe og hør en helt sensurfri, åpen, ærlig og kunnskapsrik samtale mellom to mennesker som har levd i – og med – islam i både Midtøsten og Vesten.

Dette intervjuet vil aldri bli vist på norsk TV eller omtalt i statsstøttede norske aviser.

Vi håper du setter pris på at vi legger det ut her og gir deg kunnskap og informasjon våre politikere, utdanningsinstitusjoner, men i all hovedsak, medier, nekter å gi deg.

Arbeiderparti-leder Jeremy Corbyn avslørt – var med i antisemittisk Facebook-gruppe

Arbeiderpartiets leder i England, Jeremy Corbyn, har vært i hardt vær tidligere. Den svært venstreorienterte partilederen har nå klart å vikle seg inn i nok en skandale.

Denne gangen er det avslørt at han i tiden før han ble valgt inn som partileder var medlem av en antisemittisk lukket Facebook-gruppe kalt «Palestine Live», hvor over 3.000 britiske kommunister, antirasister og Palestina-aktivister skrev svært grove og hatefulle innlegg om jøder.

HATETS ANSIKT: Jackie Walker, en tidligere sjef for en pro-Corbyn organisasjon kalt Momentum, ble suspendert fra sin stilling etter å ha blitt anklaget for antisemttisme og for å ha deltatt i den omtalte Facebook-gruppen.

Avsløringen har nå ført til at Labour har startet en etterforskning av påstandene om at flere partimedlemmer har postet antisemittiske kommentarer i den lukkede og hemmelige gruppen.

En organisasjon som jobber mot antisemittisme i Storbritannia, «Campaign Against Anti-Semitism» har fått adgang til innholdet i Facebook-gruppen, og samlet bevis. En av avsløringene er at nåværende partileder for Labour, Jeremy Corbyn, var medlem av gruppen helt frem til han ble valgt som partileder i 2015.

Det har endog blitt avslørt at Jeremy Corbyns sønn, Seb Corbyn, er medlem av gruppen.

PALESTINE LIVE: Facebook-gruppen skal ha hatt svært krenkende og hatefulle innlegg om jøder og israelere. Blant annet publiserte man artikler om holocaust-fornektelse og jødehat som kom fra arabiske terrorgrupper. (Skjermbilde Facebook).

Jeremy Corbyn skal også ha fått kritikk for å ha omtalt de muslimske terrorgruppene Hamas og Hizbollah for «sine venner», og har i ettertid tatt avstand fra disse uttalelsene.

Ifølge en av de som har avslørt arbeiderparti-politikerne, bloggeren David Collier, så skal innholdet i gruppen blant annet ha omhandlet konspirasjonsteorier rundt Rothschild-familien, Israels involvering i terrorangrepet den 11. september i New York, samt ha publisert materiale laget av nynazistiske grupper.

Gruppen Campaign Against Anti-Semitism mener at «det ikke finnes noen unnskyldning» for hvorfor Jeremy Corbyn skulle være medlem i en slik gruppe og vil legge inn en offentlig klage på ham til partiet.

En talsperson for Jeremy Corbyn sier at partilederen og partiet er totalt i mot alle former for antisemittisme og vil ta alle nødvendige steg for å fjerne slike holdninger i det britiske Arbeiderpartiet.

ANTISEMITT ELLER BARE KRITISK TIL ISRAEL? Jeremy Corbyn som i dag er leder av det britiske arbeiderpartiet, Labour, blir beskrevet som svært venstreorientert. Med en slik klistrelapp kommer også et hat mot staten Israel og koblinger mot antisemittiske grupper og organisasjoner. Også muslimske terrorgrupper har tidligere fått varme ord fra Labour-lederen.

Antisemittisme og boikott av Israel er også noe det norske Arbeiderpartiet opplever og deres politikere har flere ganger vært i mediene de siste årene i forbindelse med skandaler og skarpe uttalelser.

På sosiale medier har profilerte partipolitikere fra ungdomspartiet, AUF, skrevet, likt og delt antisemittiske meldinger og bilder. Partiet har også måttet ha avstemning blant medlemmene om man skal boikotte Israelske varer, samt har sentrale politikere som har kommet med forslag om å kaste ut Israelske ambassadører fra Norge.

AKSEPTERT: Partileder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og tidligere leder for AUF, Eskil Pedersen, besøker Utøya under partiets politiske sommerleir i 2011. Her har også representanter for terrorgrupper som Fatah fått komme i land til klemmer og varme hilsener fra norske politikere og aktivister.

Også fagforeningen LO jobber nå for en internasjonal økonomisk, akademisk og kulturell boikott av Israel.

Mange har påpekt under debatten at det er forskjell på kritikk av Israel og antisemittisme, men grensen mellom disse to er ofte uklar hos rødgrønne politikere i Norge og resten av Europa.

ENGLAND: Ulovlig innvandrer brøt seg inn hos gravide kvinner og småbarnsfamilier – voldtok under trusler med kniv

Åpne grenser og ukontrollert innvandring førte til at flere kvinner i nord-England opplevde sine livs verste mareritt.

En ulovlig muslimsk innvandrer, Aryan Rashidi (20), skal ha klart å komme seg inn i Storbritannia ved å gjemme seg i en lastebil som kjørte over grensen fra det europeiske fastlandet.

Vel inne i Storbritannia levde han i skjul uten å registrere seg hos britiske myndigheter på noe nivå. Det er uklart hvordan ha klarte å overleve med mat og husly på denne måten.

Det var imidlertid bare starten på hans kriminelle løpebane i sitt nye land.

Den 14. juni 2016 brukte 20-åringen en stige til å komme seg gjennom et baderomsvindu i et hus i Bradford. Kvinnen i huset, som lå i sengen med sin ektemann, våknet av at Rashidi dro henne i benet på pysjamasen. Kvinnen lot som om hun sov da hun var redd han var bevæpnet. Kvinnens baby sov i en seng ved siden av henne og et ytterligere et barn sov i et annet rom. Hun klarte å vekke ektemannen, noe som førte til at Rashidi rømte fra huset. Han etterlot seg imidlertid en sko under flukten.

Politiet fant fingeravtrykk på åstedet, men det ga ingen resultater. Man klarte ikke å koble ham til innbruddet hos barnefamilien før etter at man pågrep ham, da han ikke var registrert noe sted i systemet.

Den 5. oktober begikk Rashidi en ny hjemmeinvasjon. Denne gangen brøt han seg inn hos en gravid kvinne klokken 02.30 på natten i Wakenfield. Kvinnens ektemann sov i et annet rom i huset og hørte således ikke hva som skjedde. Kvinnen våknet av at 20-åringen holdt en kniv mot halsen hennes. Hun fortalte Rashidi at han kunne ta penger og laptop, men han valgte å voldta henne istedenfor.

PÅSTOD HAN VAR 15 ÅR GAMMEL: Den ulovlige innvandreren påstod han var mindreårig da han ble pågrepet for grove seksuelle overgrep og innbrudd, men undersøkelser gjort av tannlege beviser at han er minst 22 år gammel. Dette innrømmet mannen under rettssaken. (Foto: Politiet).

Etter voldtekten rømte Rashidi fra huset, men skal ha blitt pågrepet etter at politiet fulgte ham på overvåkingskameraer i nærområdet til et lokalt hotell.

Rashidi var verken registrert hos britiske myndigheter eller politiet, noe som gjorde jakten på ham vanskelig. Han påstod også at han var 15 år gammel da han ble pågrepet, men undersøkelse av tennene hans viser at han er ca. 22 år gammel.

Begge familiene som opplevde at 20-åringen brøt seg inn hos dem og begikk overgrep måtte flytte da de var svært traumatiserte av hendelsen og ikke lenger følte seg trygge i sine egne hjem.

Aryan Rashidi ble nylig dømt i Leeds Crown Court, etter å ha innrømmet skyld til grovt seksuelt overgrep og innbrudd med ønske om å begå seksuelle overgrep.

LEEDS CROWN COURT.

Retten beskrev Rashidi som «svært farlig» og som hadde kommet seg inn i landet ulovlig.

Dommen var livstid, med minimum fem år og åtte måneder før han kan søke om løslatelse. Men dette var kun hvis retten følte at han ikke lenger var en fare for samfunnet. Ellers risikerer den ulovlige innvandreren å sitte inne hele livet.

GROV RASISME: (VIDEO) Åtte ikke-vestlige menn mishandlet to hvite kjærestepar på restaurant

Fra britiske medier:

Five teenagers have been arrested after a suspected brawl in a fast-food restaurant in High Wycombe reportedly left a man with a concussion.

Two men and two women, all in their early 20s, went into Peri Peri Chicken Delight, in Oxford Street, between 3.50am and 4.15am last Saturday (November 11).

A group of between six and eight men then allegedly started an argument with the four people, attacking the two men.

One of the male victims was reportedly knocked unconscious after he was kicked in the head and punched to the ground. He is believed to have suffered a concussion and cuts to the face as a result.

The other male victim was also allegedly punched in the face, suffering cuts and bruises.

Police said the two women tried to stop the fight and one of them was pushed to the ground, causing a suspected broken wrist.

The other female victim also received grazes and bruising to her knees and legs.

All four were taken to Wexham Park Hospital and have since been discharged.

The five men, two aged 18 and three aged 19, were arrested on November 14 and 15 on suspicion on GBH, violent disorder, ABH and common assault.

“They have since been released under investigation.”

Investigating officer, detective constable Caroline Timmis, of Local CID based at High Wycombe, said: “We are appealing for witnesses following this assault.

“We are aware that there may have been a number of people in the restaurant at the time of this assault and we would ask anyone who has information to please come forward.”

Anyone with information can call Thames Valley Police on 101 quoting reference 43170335682, or Crimestoppers anonymously on 0800 555 111.

REISEBREV: Fotballtur til Manchester – hvor ble det av britene?

Det hele startet på Gardermoen en tåkete morgen i januar. Undertegnede og flere venner hadde endelig klart å spare opp penger til en tur for å se vårt favorittlag. Med koner og barn hjemme i Norge, er det ikke lett å bruke penger på slike turer. Det er grunnen til at jeg personlig ikke har vært i England siden tusenårsskiftet. Før det reiste jeg årlig i over ti år.

Vel fremme i Manchester var det både plussgrader og ingen snø i sikte. Inne på flyplassen merker man at Norge allerede har kommet opp på oppløpslinjen med Storbritannia når det gjelder innvandring og bevæpnet politi. For nærmere to tiår siden var synet av hijabkledte kvinner, turbankledte menn med skjegg og bart, samt politi bevæpnet med maskingevær ennå et relativt – om ikke svært sjeldent syn. Jeg husker ennå ubehageligheten av å se ekte maskingevær på nært hold for første gang når jeg landet i England på begynnelsen av 90-tallet.

Så overgangen fra Gardermoen til Manchester var nesten ikke merkbar i 2018. Det samme gjaldt selvfølgelig for drosjene utenfor som var de vanlige Forente Nasjoner man ser over hele det vestlige Europa.

HØYLYTT: En person av ukjent etnisk bakgrunn holdt alle i ankomsthallen underholdt med å snakke/skrike i mobiltelefonen sin mens han spiste og drakk. Han hadde akkurat lagt på da bildet ble tatt. (Foto: Privat/Frieord).
SKJEGG OG KJORTEL: Bare fordi man flytter til et nytt land og en ny kultur, så betyr ikke det at man gir avkall på sin egen. En rekke tildekkede kvinner og skjeggete menn gikk forbi meg i løpet av få minutter. (Foto: Privat/Frieord).

Turen gikk deretter i taxi til et leilighetshotell i sentrum. Nytt, rent og pent. Byen er ikke til å kjenne igjen siden tusenårsskiftet. Litt som Oslo. Nye høye glassbygninger, kjøpesentre og hoteller har skapt en ny og moderne by. Dessuten var det en annen svært merkbar ting man ikke kunne unngå å ta innover seg. Fraværet av etniske engelskmenn.

NYTT LANDEMERKE: Hilton hotell midt i sentrum av Manchester kan ikke unngås. (Foto: Privat/Frieord).

I resepsjonen ble vi møtt av en indisk mann. Han styrte ikke vår booking, men hadde ansvaret for de fastboende i bygget. Et bygg på ca. 15 etasjer rett ved kanalen, underjordisk garasje, treningsstudio og omkranset av sikkerhetsgjerder og kameraer. Heller ikke sikkerhetsvakten som kom inn mens vi sto og ventet på husverten var britisk.

Etter en liten hvil i leiligheten bar det ut for litt sightseeing.

Først måtte vi få litt provisjon til gåturen. Den ble inntatt på en bensinstasjon rett utenfor leilighetshotellet. Det som møtte oss var en litt i overkant sikret kasse. Bak enorme glassvinduer, sannsynligvis skuddsikre, satt en tildekket muslimsk kvinne. Sikkerhetskameraer og overvåkingskjermer var plassert over vinduene. Da vi ga henne sjokoladen og colaen vår måtte den plasseres i en liten luke under vinduet, som man ser ved vekslekontorer på flyplasser. Hun dro til seg luken og skannet varene og puttet dem tilbake i skuffen og dyttet den mot oss. Vi brukte kontanter, og de gikk samme veien. Var dette en godt sikret bank eller en bensinstasjon i en turistby i Europa? Hva slags klientell har man her? Er vi trygge? Slike tanker gikk gjennom hodet mitt og man får en litt ukomfortabel følelse av at samfunnet ikke helt går den veien det burde. Lurer på hvordan en slik luke hadde fungert med en bacon-pølse full av rekesalat på Esso i Norge.

SIKKERHET: Den muslimske betjeningen var sikret bak heldekkende glass og med kameraer. Den handlende engelskmannen hadde nok ønsket seg en annen hverdag. (Foto: Privat/Frieord).
RØD TELEFONKIOSK: Litt av det gamle britiske finnes fremdeles i landet. Om enn litt stakkarslig med knuste vinduer. Jeg sjekket ikke om telefonen virket. (Foto: Privat/Frieord).
BREXIT: Opp gaten ved vårt gamle hotell vi brukte mange ganger på 90-tallet, Castlefield, kom vi over disse to plakatene som var imot Brexit. (Foto: Privat/Frieord).
PUB: Slikt er svært vanskelig å gå forbi uten å stikke innom for å se og selvfølgelig prøve utvalget. (Foto: Privat/Frieord).

Etter et par øl bar det videre nedover en av hovedgatene i sentrum, Deansgate. Restauranter og utesteder ligger tett som perler på en snor. Etter en stund kommer man til et torg og St. Anns Church. Da fikk man syn på en annen ting som den moderne vestlige innvandringspolitikken har tatt med seg.

KORANKLOSSER: Fru Merkel fra Tyskland sender sine beste hilsener. England har også opplevd at de nyankomne pløyer inn i folkemengder på gater og torg bak rattet på et kjøretøy. Løsningen er betongklosser og massive metallbur som innbyggerne kan skyndte seg gjennom for å unnslippe en sint muslim. (Foto: Privat/Frieord).
PATRULJERENDE POLITI: Synlige politifolk i gule jakker var betydelig mer tilstede enn i Oslo. (Foto: Privat/Frieord).

Inn på kjøpesenteret Arndale (Som har blitt svært mye større enn det var rundt tusenårsskiftet) måtte vi også. Ikke akkurat det man trenger mer av når man er gift med barn og er på ferie, men en sportsbutikk med etterjulsalg er alltid verdt en titt.

Vel inne på senteret var det et etnisk utvalg av absolutt hele fargepaletten, og regnbuen kan bare gå og gjemme seg.

Her fikk man et innsyn i hvordan den britiske nasjonen har endret seg. Det er ikke en underdrivelse å si at kun 30 prosent av de man så, inkludert ansatte i butikker og handlende, var etniske briter.

Resten var et sammensurium av mennesker fra de afrikanske og asiatiske kontinentene. Det var litt som å være inne i en av disse barene man ser i Star Wars, hvor absolutt alle har en ulik etnisitet. Det eneste de virkelig hadde til felles er at de ikke var hvite. Og legger man til alle arbeiderne som har kommet fra sentral- og Øst-Europa og bosatt seg i landet de siste tiårene, for jeg hørte både polsk, russisk og spansk på gaten, som betyr at de etniske britene kan være enda færre enn først antatt selv om man tar vekk turistene.

TILDEKKET: Muslimske kvinner som er tildekket fra topp til tå, med kun en liten sprekk til øynene var dessverre ikke uvanlig i Manchester. (Foto: Privat/Frieord).
COMMUNITY OFFICER: Et såkalt «samfunnspoliti» vandret rundt i en klesbutikk. Han var selvfølgelig ikke etnisk brite. (Foto: Privat/Frieord).

Vel ute av det svært fargerike kjøpesenteret kunne man ikke unngå å observere en rekke plakater klistret på vinduer på flere bygninger ved trikkeholdeplassen. Det er «I HEART (Love) MCR», som er en PR-kampanje fra myndighetene etter det muslimske terrorangrepet mot Manchester Arena i fjor, der 22 uskyldige mennesker ble drept.

«I LOVE MANCHESTER»: Denne reklamen dukket opp i byen etter at den britisk-fødte Libyeren Salaman Ramadan Abedi (22) sprang seg selv i luften under en konsert med Ariana Grande i mai i fjor. 22 uskyldige mennesker ble drept, inkludert barn. Over 500 ble skadet. (Foto: Privat/Frieord).

Det var i mai 2017 at en ung muslimsk selvmordsbomber utløste bomben midt blant de besøkende under en konsert med den amerikanske popstjernen Ariana Grande. Mannen, Salaman Ramadan Abedi, var født av libyske asylsøkere som fikk opphold på humanitært grunnlag på 1990-tallet. Han vokste opp og gikk på skole i Manchester. Men radikalisering og hatet mot Vesten var både tilgjengelig og oppmuntret i det lokale muslimske samfunnet i byen. Som takk for at hans familie fikk et nytt liv i England, valgte han å drepe uskyldige mennesker, inkludert kvinner og barn, i den samme byen som hadde ønsket ham velkommen inn i livet og beskyttet familien hans.

En annen observasjon jeg gjorde var antallet uteliggere i byen. Det var svært mange, og omtrent en i hver gate man gikk gjennom i sentrum. Nesten uten unntak. Her var det imidlertid noe annet som var iøynefallende. Samtlige av uteliggerne var hvite. Ikke en eneste en av de sikkert mer enn titalls uteliggerne jeg telte var mørkhudede. Og flere av dem var svært unge, flere av dem var også jenter/kvinner.

Det var et underlig skue med tanke på at hvite briter var i mindretall i bybildet vi opplevde, da vi i timesvis gikk opp og ned hoved- og sidegater i løpet av vårt opphold i byen. Hva det betyr får være en annen diskusjon.

HVITE UTELIGGERE: Samtlige av uteliggerne i Manchester var hvite. Flere av dem var også svært unge, ned i tenårene. Også kvinner satt og tigget. (Foto: Privat/Frieord).

Etter noen dager med litt handling, pub-besøk og tur til fotballmuseet, så var det endelig tid for kamp på Old Trafford. Ikke siden Henning Berg spilte for Manchester United hadde jeg vært på hjemmebanen til de røde djevlene.

Vel fremme i drosje med, ja du gjettet riktig, nok en muslimsk sjåfør, bar det rett inn på den legendariske Lou Macari’s Fish & Chips. Deretter nedover Sir Matt Busby Way hvor menneskehavet alltid gjør inntrykk. Skjerf- og programselgere, billetthaier og boder med matlukt bygger alltid opp under spenningen før kampen.

Og her kom en ny observasjon. Det var betydelig flere politifolk og vakter i gule jakker enn jeg noensinne under mine titalls hjemmekamper og over ett tiår med reiser hadde sett utenfor Old Trafford. Selv når det var «fiendene» Liverpool eller Manchester City som kom på besøk klokken 15 på en lørdag.

Lille Stoke kan vel ikke rettferdiggjøre så mange politibiler og politimenn/vakter en svært sen mandagskveld? Kan det være noen andre grunner til dette utrolige sikkerhetsoppbudet?

TUNG SIKKERHET: Det var hundrevis – ja mulig tusenvis av politimenn og vakter til stede på en mandag klokken 21 utenfor og innenfor portene på Old Trafford. Politiet hadde sågar rigget opp et overvåkingsplatå for å få bedre oversikt.

Bildene kan ikke formidle antallet gule jakker som var synlige i det vi tråkket oss rundt hele stadionet bare for å få inn stemningen. Jeg vil tippe at antallet ikke-hvite som hadde på seg disse gule jakkene lå på omtrent 50 prosent. Og den obligatoriske sjekken av jakker, bukser og innhold i vesker var også tilstede før man fikk gå inn på stadion. Man hadde tilogmed en egen kvinneinngang hvor kvinnelige vakter sjekket hunkjønn som ville gå på kamp. Dette var ikke langt unna en flyplassjekk og jeg merket at det skurret litt. Det var ikke mer enn litt over 20 år siden jeg som ung og langhåret tenåring kjøpte billett i luken på Stretford End og gikk inn gjennom de gamle metallportene uten å knapt legge merke til armeen av gule jakker eller bli kroppsvisitert.

Det er vel prisen vi må betale for vår toleranse.

Vel inne bar det opp noen trapper til kiosken/baren. En kald øl og glovarm pai hører med til et stadionbesøk i England. Jeg husker godt en iskald desemberdag på 90-tallet da jeg fikk tredjegradsforbrenning av en drikk kalt «Bovril», en drikk laget på kjøtt, utenfor det legendarisk kalde stadionet Boundary Park til Oldham. (Det var da Gunnar Halle spilte der, som jeg forøvrig møtte som tilskuer på tribunen på Old Trafford under en senere tur på 90-tallet). Det er uansett noe unikt med britisk fotball hvor man kan oppleve frost i tærne og forbrenning på tungen samtidig under pausen av en kamp. Og billettene fra alle kampene har jeg ennå som gjør at minnene aldri forsvinner.

Tilbake til Old Trafford. I det jeg nærmet meg disken, som igjen var bemannet av en afrikansk herremann som ikke var helt komfortabel med å snakke engelsk, fikk jeg øye på skiltet som informerte om utvalg og priser.

BOVRIL OG HALAL: Som dere ser så selger også Manchester United Bovril. Men det som var oppsiktsvekkende var innføringen av Halal-kyllingpai. Mat som er produsert gjennom tortur av dyr hører ikke hjemme i Vesten. Og å se det på sitt eget stadion er desto mer hjerteskjærende. (Foto: Privat/Frieord).

Det var uansett et svært hyggelig gjensyn med Old Trafford etter snart 20 års pause. En seier ble det også, 3-0. Selvfølgelig skåret av tre ikke-britiske spillere, som i dag dominerer det som har blitt Premier League. Hele syv av spillerne i startelleveren til Manchester United denne kvelden hadde ikke-britisk bakgrunn. Det er ikke å gjemme under en stol at dette har lagt en ganske stor demper på engasjementet mitt til klubben som jeg har holdt med siden 1985, da jeg som 11-åring så Norman Whiteside dra en overstegsfinte og skåre mot Everton i FA-cupfinalen på NRK.

Min første kamp i England i 1991, der Manchester United vant 1-0 over Manchester City, var i en tid der laget kun hadde to ikke-britiske spillere i hele troppen(!), den ukrainske Andrej Kantsjelskis og Mark Bosnich fra Australia. Ytterligere syv spillere kom fra Skottland, Wales og Irland, inkludert waliseren Ryan Giggs, som fikk sin debut og skåret i denne kampen! I dag skilter Manchester United med hele 19 spillere som ikke er født på fotballøya. Og Premier League er ikke bedre. Faktisk er det til å miste motet av. Hele 70 – ja, du leste riktig SYTTI PROSENT – av spillerne i den øverste engelske ligaen har utenlandsk bakgrunn. Det er langt foran andre store fotballnasjoner som Italia med 55 prosent, Tyskland med 49 prosent og Spania med «kun» 42 prosent av spillerne i La Liga som ikke kvalifiserer til å spille for det spanske landslaget. Tippeligaen, for moro skyld, skilter med 33 prosent ikke-norske spillere.

Kanskje jeg har blitt gammel og grinete. For Premier League går så det suser og pengene som er involvert i spillet kunne fylle opp Onkel Skrues pengebinge sikkert både en og to ganger. Men det er noe med egenutviklede talenter, lokale spillere eller iallefall spillere som kommer fra England eller Storbritannia. Litt som når ditt lokallag der du bor et sted i Norge har sine lokale gutter (eller jenter) som er med og spiller. Hva om 70 prosent av spillerne på ditt lokale lag ikke engang var født i byen, eller landet? Ordet lokalpatriot mister litt av glansen sin da.

OLD TRAFFORD: Manchester Uniteds stadion er like vakkert som det er stort med hele 75.643 sitteplasser. Glassene du ser under de røde neonlysene har blitt byttet ut nylig. De nye glassene er såkalt «bombesikre», det vil si at de skal tåle eksplosjoner man frykter muslimske ekstremister skal detonere under en kamp. (Foto: Privat/Frieord).

Med tre poeng i lomma og en god natts søvn på leilighetshotellet så var turen over, og på tirsdag formiddag sto vi atter en gang på flyplassen i Manchester. Selvfølgelig kjørt dit av en skjeggete muslimsk taxisjåfør i en tradisjonell svart drosje. De samme heldekkede plaggene og skjeggete mennene som vi gikk forbi på vei til utgangen vår på flyplassen i Manchester, dukket også opp da vi ankom Gardermoen. Og en muslimsk bussjåfør tok billetten min på Flybussekspressen tilbake til hovedstaden. Der nok en muslimsk drosjesjåfør tok meg hjem til bydelen min, hvor jeg altså lever som en norsk minoritet.

Og slik har nå hverdagen min blitt, om jeg vil det eller ikke. Jeg vil fortsette å heie på Manchester United, og jeg vil fortsette å reise til Manchester. Selv om jeg snart er i minoritet som hvit europeer på mitt eget kontinent og laget mitt snart ikke har noen engelske spillere igjen på banen. Inntil da sier jeg som Sir Alex Ferguson etter den utrolige Champions League finalen mot Bayern Munchen i 1999, der Ole Gunnar Solskjær skrev seg inn i historien med sitt vinnermål; «Football, bloody hell!»

Arbeiderpartiets søsterparti tok ulike priser for hvite og svarte mennesker under partiledertale

Den kontroversielle og diskrediterte arbeiderpartilederen Jeremy Corbyn har kommet i rasisme-krangel etter et møte der deltakerne som skulle høre ham tale måtte betale inngangsbillett.

Billetten hadde nemlig forskjellig pris avhengig av hva slags hudfarge eller etnisk bakgrunn du hadde. Hvis du er hvit er prisen 40 pund. Er du mørkhudet er prisen imidlertid kun 30 pund.

De konservative har nå anklaget det britiske arbeiderpartiet for rasisme og hevder at dette er ytterligere bevis for at man har overgitt den hvite britiske arbeiderklassen.

Talsmenn for Labour sier at de valgte å forskjellsbehandle mennesker utifra hudfarge fordi de ønsket at flere minoriteter skulle komme for å høre partilederen tale.

Men visepresident for de konservative i distriktet, James Cleverly, som selv er mørkhudet, var ikke imponert:

Diskriminering mot mennesker basert på deres hudfarge er totalt galt og Mr. Corbyn må slutte med denne praksisen nå.

En annen politiker for de konservative, Andre Bridgen, la til:

Dette er rasisme. Arbeiderpartiet har lagt en straffeskatt på bakgrunn av en persons hudfarge. Det viser deres forakt for den hvite britiske arbeiderklassen.

Dette betyr i teorien at en rik arbeiderpartivelger med indisk bakgrunn betaler mindre for å komme inn enn en hvit arbeiderpartivelger fra middelklassen. Dette kan ikke omtales som annet en galskap.

I Corbyns Orwelliske univers så er vi alle like, men noen er mer like enn andre, avsluttet Bridgen.

Hyllet Chavez

Dette er ikke første gang Corbyn har blitt anklaget for å være en politisk ideolog, mer enn en faktisk politiker som ønsker det beste for sine velgere.

I 2012 og 2013 hyllet han den autoritære sosialist-lederen Hugo Chavez. Noen få år senere er landet totalt bankerott, med enorme økonomiske og sosiale problemer. Korrupsjon, matmangel, elendige forhold på sykehus og skoler, og familier som roter i søppelkasser etter mat har blitt vanlig i det engang så rike og velstående landet.

HYLLET SOSIALISTREGJERINGEN I VENEZUELA. I dag er landet nærmest i oppløst tilstand med enorme økonomiske og sosiale problemer. Corbyn som i sin tid hyllet utviklingen har blitt anklaget for å ikke ville be om unnskyldning eller kommentere elendigheten han støttet offentlig. (Foto: Twitter).

DAGENS VIDEO: Muslimsk jentekor synger islamsk sang i britisk katedral

En såkalt «Nasheed» blir utført av den muslimske jenteskolen Al Sadiq & Al Zahra. Nasheed er en islamsk sang som omtales følgende på Wikipedia:

«Nasheed (arabisk: أناشيد, også stavet Nasyid i Malaysia) er en islam-orientert sang. Tradisjonelt er den sunget a cappella med kun en spesiell tromme som rytme. Denne genren innen musikk er brukt for å opplyse de som studerer Islam. Tekstene er kun om islamske temaer som f.eks Allah, Muhammad eller om muslimske verdier og regler.»

At man tillater dette inne i en katedral har vakt oppsikt, da islam er en prekende og dominant religion som aktivt forsøker å verve mennesker til sin religion, fra utdeling av koraner til å drepe mennesker som ikke konverterer. Såkalte Nasheed-sanger brukes også av radikale jihadister og terrorister som propaganda hvor man synger om soldater, krig og herredømme over ikke-troende.

Politisk uro

Venstresiden har også fått kritikk av tidligere borgermester i London, Boris Johnson, da man nektet lokale konservative politikere å delta i minnesmarkeringen. Man tillot imidlertid muslimer og kommunistiske politikere å delta.

Det var den 14. juni i år at en brann startet i et kjøleskap i 4. etasje. Brannen klarte å spre seg til utsiden av bygningen som var nyrenovert med et materiale som ikke var brannsikret. Dette igjen førte til at store deler av den 24 etasjer høye blokken etter kort tid sto i brann.

71 mennesker omkom og minst 70 ble skadet.

BRANT OPP: Grenfell Tower brant opp den 14. juni i år. 71 mennesker mistet livet. De fleste var ikke-vestlige innvandrere som bodde i den kommunale blokken.

Universitet omtalte snø som «hvit» – måtte be om unnskyldning til hysteriske antirasister

Det skal ikke være lett å manøvrere i den politisk korrekte galskapen som eksisterer i vårt samfunn. Spesielt er det vanskelig på skoler og universiteter.

Det fikk nemlig ledelsen på University College London oppleve nylig da de forsøkte å ønske sine elever en god hvit jul, og myntet ordlyden på Bill Crosbys klassiske julesang «White Christmas».

Skolen spurte sine elever «om de drømte om ett hvitt skoleområde» (myntet på at det skulle være dekket av snø). «Vi kan ikke garantere snø, men vi vil forsøke», skrev de videre i sin tweet.

Det var nok til at de rødgrønne snøkrystallene (betegnelse på svært sensitive mennesker) og antirasistene gikk amok på nettet. Universitetet ble anklaget for å være rasister og promotere hvit makt.

Det hele ble så belastende at ledelsen dagen etter gikk ut med en unnskyldning og henviste til at de mente hvit snø, og ikke hvitt herredømme på skoleområdet. «Vi er lei oss og vil velge våre ord med omhu i fremtiden».

 

Men da ble skoleledelsen angrepet igjen. Denne gangen av mennesker på sosiale medier som mente at nok fikk være nok, og at man ikke kan la seg presse av hårsåre snøkrystaller som ser rasisme og forskjellsbehandling overalt i samfunnet.

– Mennesker har snart tapt seg selv i denne politisk korrekte kulturen, skrev «Sarah» som tilsvar på Twitter.

Skolen har ikke ønsket å kommentere det hele til media. Og det er kanskje like greit.

Relatert:

Muslimske menneskesmuglere LIMTE fast KVINNER OG BARN i lastebil

Muslimske menneskesmuglere tar i bruk alle mulige metoder for å smugle mennesker inn i Europa, inkludert å lime fast dører og lagerrom på lastebiler, hvor de putter migrantene.

Denne helgen kjørte en lastebil inn på en bensinstasjon i den engelske byen Warminster. De besøkende hørte skrik og bråk fra lasteplanet og kontaktet politiet. Da politiet ankom oppdaget de at noen hadde limt fast bakdørene. Man kontaktet da brannvesenet som måtte bruke en sirkelsag for å åpne dørene.

I lagerrommet fant man 11 migranter, inkludert seks barn. 10 av migrantene var fra Irak og en fra Afghanistan.

HJELPES UT: Migrantene hjelpes ut av lasterommet på lastebilen. Det er ikke umulig at migrantene har betalt opptil 10.000 euro per stykk for å komme seg inn i England. (Foto: Politiet).

Ambulanser og leger skal ha kommet til plassen for å undersøke migrantene, som hadde blitt gjemt blant det som beskrives som «svært dyr belgisk sjokolade».

Migrantene anses å være svært heldige da lagerrommet var kjølt, men den delen som var lagret med sjokolade hadde vanlig romtemperatur. Migrantene skal også ha kunnet spise av sjokoladen for å holde seg i live.

Barna som ble funnet skal være mellom seks og 15 år gamle, og politiet i den britiske byen Warminster informerer om at det også skal ha vært en baby blant migrantene.

  – Lastebilen har kommet fra fastlandet over natten og saken vil nå bli oversendt til migrasjonsmyndighetene, samt til politiet og barnevernet, forteller en talsperson for politiet i Trowbridge som fant migrantene limt fast bak i lastebilen.

BARN: Det var seks barn blant de 11 migrantene i lastebilen. Muslimske menneskesmuglere utnytter kynisk babyer, barn og kvinner for å tjene penger på smuglingen inn i Europa. Og europeiske rødgrønne politikere gjør det klart at de ønsker smuglingen velkommen gjennom sin politikk. (Foto: Politiet).

Muslimske menneskesmuglere har etterhvert blitt svært kreative i å smugle migranter inn i Europa, blant annet i gjemte rom i kjøretøy. Praksisen med å lime igjen dørene gjøres for at lastebilsjåføren – hvis de ikke vet noe – ikke skal kunne åpne dørene før han er fremme ved destinasjonen sin, det ønskede målet i Europa.

Menneskesmugling er en milliardindustri hvor snittprisen for å smugles inn i Europa starter på 3.000 euro. Ikke sjelden betaler migrantene 10.000 euro eller mer per stykk for en komplett pakke med garanti for å beholde livet, falske dokumenter og kontaktpersoner ved ankomst. Det estimeres at menneskesmuglere tjener 26 milliarder dollar årlig på fenomenet. Det er kun de rikeste og mest bemidlede migrantene som har slike summer. Men de vet at i det øyeblikket de setter foten i Europa, spesielt i land som Tyskland og Sverige, så har de sikret seg et livslangt opphold for seg og sine familier.

REISERUTE: Migrantene har en lang reise foran seg. Fra Syria, via De forente arabisk emirater, til Tyrkia, via Hellas, så gjennom Albania, Serbia, Ungarn, Østerrike, Tyskland og Danmark, før man endelig er trygg i Sverige. (Grafikk/Daily Mail).

Det er estimert at en enkelt menneskesmugler i Nord-Afrika kan tjene 50.000 dollar i uken på å smugle mennesker inn i Europa.

Bakgrunn for den massive migrasjonen som har sørget for at titalls millioner av migranter har kommet til Europa de siste tiårene er USA, NATO og rødgrønne politikeres invasjonskriger og drap på statsledere i blant annet Irak og Libya. Spesielt Vestens forsøk på å likvidere president Assad i Syria og finansieringen av terrorgruppen IS har skapt stor uro i Midtøsten.