DANMARK: By kjøper inn 10 eiendommer for 24 millioner kroner til flyktninger

Selv om den store flyktningstrømmen fra 2015 og 2016 har bremset opp, så fylles nordiske land stadig opp med titusenvis av flyktninger og migranter fra ikke-vestlige land. Og nå begynner for alvor effektene av familiegjenforening å vise seg, noe Danmark fikk føle nylig. Da kom det nemlig frem at det er flere som kommer til […]

Innvandring er ikke en berikelse

Innvandring er ikke en berikelse Av Ragnar Marbakken En av de mest seiglivete mytene om innvandring, er at Norge ikke kunne klart seg uten. Men et land kan ikke mangle arbeidskraft, det er bare bedrifter som kan mangle arbeidskraft. Flere innbyggere fører bare til lavere BNP per person. Men politikere og andre innvandringsforkjempere gikk så […]