Antirasistisk Senter arrangerer venstreekstrem festival for barn og unge

Den venstreekstreme organisasjonen Antirasistisk Senter får støtte fra staten for sitt arbeide. De har en lang og brokete historie med grov vold mot uskyldige, politiske trusler, våpentrening av jihadister, hyllest av en destruktiv ungdomskultur med rusmisbruk, rasistiske og antisemittiske sangtekster, og grove løgner som de sprer via sine nettsider og på sine sosiale medier.

«Agenda X» som drives av Antirasistisk Senter er en ungdomsavdeling som har blitt avslørt flere ganger for blant annet grov og rasistisk vold mot handikappede, rasisme og forherligelse av såkalt «rap og hip-hop-kultur», hvor tekstene er myntet på bruk av rusmidler, seksualisering av kvinner, hat mot annerledestenkende, vold mot politiet og antisemittisme.

Selve navnet «Agenda X» har man hentet inspirasjon fra den sorte amerikanske rasisten og antisemitten Malcolm X. Sort-makt aktivisten Malcolm X konverterte til islam mens han satt i fengsel og er kjent for å kalle hvite mennesker for «lyshudete djevler». Han skal også ha inspirert terrorgruppen The Black Panther Party, som er en kjent sort-makt organisasjon i USA, som bruker vold, terror og drap mot sine meningsmotstandere. I dag er Macolm X sin organisasjon, Nation Of Islam, mest kjent for antisemittisme, fornektelse av holocaust og hat mot hvite mennesker.

En av de personene Agenda X benytter seg endel av er den kommunistiske rapperen Don Martin, mest kjent fra det venstreekstreme bandet Gatas Parlament. Der har han laget tekster om å drepe den tidligere presidenten i USA med en kule, har plateomslag av brennende israelsk og amerikansk flagg og sammenlignet FrP med Ku Klux Klan. Dette har allikevel ikke forhindret verken bandet eller Don Martin å bli hyllet av den norske pressen. Og nå altså være en sentral del av Agenda X.

Agenda X har en politisk bakgrunn i kommunisme, marxisme og sosialisme, hvor man bruker kommunistiske og sosialistiske symboler, språkbruk og skal fenge de unge med «kule» ting som musikk, kunst, mat og sosialt samhold. Og på sosiale medier skriver både ledere og ansatte ikke sjelden til-lykke meldinger om muslimske helligdager som eid og ramadan, mens det har blitt registrert at det har blitt utelatt jul, påske og 17. mai flere ganger.

Nettsidene til både Antirasistisk Senter og Agenda X domineres av bilder av innvandrere med kommunistiske og sosialistiske artikler, grafikk og slagord.

Det er heller ikke lang vei fra Antirasistisk Senter, Agenda X og til den statsstøttede kanalen NRK. Den nye TV-serien «17» som handler om ghettofiseringen og utenforskapet i det flerkulturelle Oslo, har en somalisk ungdom fra Agenda X på skjermen.

Fra kommunisme til jihadisme

Det er imidlertid ikke bare kommunismen som skjemmer Antirasistisk Senter og Agenda X.

En underavdeling av Agenda X, Wild X, drives av den tidligere voldsaktivisten og kommunisten, Tor Bach. Der fikk blant annet personer fra de radikale jihadistene i Profetens Ummah våpenopplæring. To av de som deltok på kurs med Wild X ble senere bekreftet drept mens de kjempet for terrorgruppen IS. En av de drepte skal også ha vært frivillig leder i Wild X.

Tor Bach, som offentlig har tatt til orde for vold mot politiske motstandere i Norge gjennom artikler i kommunistiske tidsskrifter, har selv en fortid fra Blitz, AFA og de politiske overvåkingsmagasinene Monitor og Vepsen (begge lagt ned), hvor han hang ut norske ungdommer som deltok i nasjonalistiske og «nazistiske» aktiviteter, med navn og bilde.

Kommunister, blitzere og syre

Ledelsen i Antirasistisk Senter har tidligere stått på scenen med voldsdømte venstreekstremister fra Blitz-miljøet som Stein Lillevolden, og dagens leder, Rune Berglund Steen, har ansatt og publisert artikler fra skribenter som har gått ut med trusler om bruk av syre mot deltakere på bokmøter på gamle Eldorado kino. Steen har også vært med å arrangere møter og demonstrasjoner som har utartet seg til grov vold mot uskyldige i Oslo sentrum, hvor politiet måtte beskytte møtedeltakere fra steinkasting og voldelige angrep fra venstreekstremister fra Blitz og AFA.

Rune Berglund Steens politiske bakgrunn er så mørkerød som den kan få blitt. Han har publisert tre bøker gjennom det marxistiske bokforlaget Oktober. (Oppkalt etter Oktober-revolusjonen i Russland i 1917, som til slutt endte med etableringen av terror- og diktaturstaten Stovjetunionen, som igjen førte til at 100-150 millioner mennesker mistet livet i massenedslakting, henrettelser og gulag). Der har han blant annet gitt ut boken «Geriljaliv», som omhandler misbruk av narkotiske stoffer og romantiseringen av massedrapsmannen Che Guevara. Guevara var ikke bare en rasist som så ned på afrikanere, men han drepte uten å blunke barn, kvinner, leger, forfattere, homofile og alt som kom i hans vei for drømmen om «revolusjonen».

Dette er altså lederen for Antirasistisk Senter og hans politiske univers. Nå arrangerer han jubileum og festival for barn og unge. Fra skattebetalernes lommebok. Og ingen reagerer.

Men organisasjonen til Berglund Steen stopper ikke der. De søker også aktivt på sosiale medier og gjennom offentlige ytringer å skape konflikter og konfrontasjoner i det norske samfunnet ved å spille på frykt og ubegrunnet «rasisme». Dette gjøres ved å be mørkhudede å ta kontakt med dem for fortelle om selvopplevde negative historier med blant annet politiet, hvor de føler at hudfargen deres var en årsak. Disse historiene vil så igjen bli brukt for å så uro og mistro mellom norske myndigheter, den etnisk norske befolkningen og ikke-vestlige innvandrere i særdeleshet.

Les også: Frieord tok Antirasistisk Senter og Shoaib Sultan i løgn

Farlig og voldelig utvikling

Ved å hisse opp stemningen i samfunnet skaper Antirasistisk Senter en farlig situasjon som man har opplevd i blant annet Sverige, Tyskland og Frankrike, der antirasister og innvandrere bruker fysisk vold mot konservative politikere, aktivister, samt politi og myndighetspersoner. En vold de mener er rettferdiggjort som følge av det falske narrativet som organisasjoner som Antirasistisk Senter, deres søsterorganisasjon i Sverige, Expo, og Hope Not Hate i Storbritannia, har bygget opp ved å forstørre og skremme folk til å tro at det finnes et reellt problem med rasisme og fremmedfrykt i våre samfunn.

Rasismen må eksistere – selv om den må finnes opp.

Det gjøres ikke bedre av at disse organisasjonene bruker nettopp ikke-vestlige innvandrere – inkludert barn og ungdom – som skjold og brikker i sin søken etter å etablere fiendebildet sitt. Et fiendebilde som har sin grobunn i venstreekstrem politisk ideologi. Denne ideologien har sine røtter i kommunismen, marxismen og den moderne sosialismen, som sier at man behøver fiender og motstandere, slik at man kan bygge sin makt og innflytelse gjennom en falsk og skapt konflikt. Man bryr seg ikke om ofrene, verken de norske eller innvandrerne, som altså blir de lidende i dette spillet.

VIDEO: Venstreekstremister og antifascister applauderte tale skrevet av Hitler

Mange nordmenn føler at all debatt og snakk om innvandring blir forvrengt og ødelagt av venstresidens uholdbare debattklima med skittkasting og ord som «nazistisk», «rasistisk» og «islamofobisk», så fort man ønsker å ha en saklig debatt. Innvandrerne på sin side blir sett på som «ofre» og ute av stand til å tenke, snakke eller være individer av venstresiden og brukt i politisk propaganda. Det er en ufin og skitten taktikk, men den fungerer dessverre alt for godt.

Antirasistisk Senter og andre venstreekstreme grupper sier «ingen plattform for nazister og fascister» i håp om å stilne all debatt. De lager møter og konferanser om «hatprat». Men man maler selv med en så bred pensel at deres egen politiske side ofte blir farget av den, som AP’s Jan Bøhler ble i forrige uke. I deres øyne er «alle» som ikke deler deres politiske ideologi og verdenssyn representanter for et samfunn som kun er få steg unna det tredje riket og en repetisjon av holocaust. Ja, det er faktisk så ekstremt trangt i mening- og ytringskorridoren på venstresiden.

Det har endog gått så langt at venstresiden omtaler homofile, jøder og mørkhudede som «nazister», hvis man føler disse har gått utenfor «reservatet».

Les mer: Hvordan Arbeiderpartiet skapte rasismen i Norge

For ethvert normalt og logisk menneske som følger med i politikken og nyhetene, så fortoner Antirasistisk Senters verdenssyn seg som hysterisk og farlig. De skyter langt over mål, men legitimerer seg med at de mottar offentlig støtte fra myndighetene og at de blir brukt for sitater og intervjuet av statstøttet media, som selv beviselig har en tung rødgrønn politisk orientering. Mange av journalistene i Norge har store problemer med å skille mellom sin egen politiske aktivitet og journalistikken de skal utføre. Ikke få av dem har selv gått fra å kaste brostein og spytte på politiet til å sitte i redaksjonene i norske aviser.

Alt dette skaper en venstreekstrem ideologisk heksegryte, som kan skape uforutsigbare og potensielt svært farlig situasjoner. I land som Sverige, Frankrike og Tyskland har sikkerhetspolitiet plassert venstreekstremister (kommunister) over høyreekstremister (nazister) på listen over trusler mot staten. Men de er begge to sider av samme sak. De ønsker begge et totalitært samfunn, hvor alle som sier imot blir møtt med vold og personlig forfølgelse i arbeidsliv, på skolen og i det sosiale livet.

På en måte trenger Antirasistisk Senter høyreekstremismen og nazismen for å eksistere. Uten dem finnes det ingen behov for verken nettsider, kontorlokaler, prosjekter, møter, demonstrasjoner, kurs, publikasjoner, debattmøter i radio og TV eller organisasjoner som Agenda X. Det er mye penger, når man vet at disse ytterliggående miljøene på høyresiden i Norge kunne fått plass i en 7-seters taxi.

Antirasismen er en millionindustri i Norge (og utlandet) som ansetter mange mennesker og kan brukes som et skalkeskjul for den venstreekstreme politiske ideologien som ligger bak – kommunismen, sosialismen og marxismen – som oppfant ordet «rasisme» og den voldsromantiske politikken med et «vi» og «dem», og «kampen» for «rettferdighet» og «likhet».

Men bak det alt ligger det samme ønsket som Hitler og nazistene hadde.

Makt, penger og kontroll over samfunnet.

Og der finner vi Antirasistisk Senter godt plassert i sine millionlokaler i Storgata 25 i Oslo og med årlig milliondryss ned i lommene fra staten (Les: Skattebetalerne). Husk hva Tjen Folket/SOS Rasisme bedrev med. Det var ikke kamp for noe annet enn makt og penger. Antirasistisk Senter tilhører den samme politiske sfæren, de har bare ikke blitt avslørt ennå.

Les også: Ny grov rasisme mot nordmenn – denne gangen fra AUF-representant

Det vil være i vårt samfunns interesse, og i både etniske nordmenns og innvandrernes interesse om organisasjoner som Antirasistisk Senter ble lagt ned eller iallefall mistet den offentlige støtten fra norske skattebetalere og måtte drifte for egen maskin. Da ville man sett om det faktisk var behov for dem. Vi tror at de hadde måttet lukke dørene innen det første året var over. Og det avslører at det hele kun er en front for den politiske venstresiden uten reellt innhold eller verdi, annet enn å skape splid og uro i det norske samfunnet.

Relatert:

FRIEORD SER PÅ VENSTREHATET DEL 1 – Antisemittismen

Det er ikke uvanlig å se røde flagg med kommunistiske symboler, palestinaskjerf og anti-israelske bannere når rødgrønne partier og støttespillere skal promotere politikken sin under valg eller demonstrasjoner.

I Norge har kommunistiske flagg vaiet fritt på blant annet Youngstorget, side om side med Arbeiderpartiets, LOs og 1. mai-paroler.

Les også: De rødgrønnes politiske selvmord og ønske om å ta Norge med dem

KOMMUNISTISKE FANER OG FLAGG: Arbeiderpartiet, LO og rødgrønne støttespillere aksepterer kommunistiske faner og flagg på Youngstorget. Våre medier reagerer heller ikke. (Foto: Frieord.no).

Et av hovedpunktene i den rødgrønne politikken i dag er kampen mot staten Israel. Et lite stykke land i en endesløs ørken av muslimske og arabiske nasjoner med hundrevis av millioner mennesker som ønsker dem fjernet permanent.

Men grensene mellom en reell og politisk debatt om Israels og palestinernes landområder har venstresiden åpnet døren for den eldgamle antisemittismen og tilsynelatende gitt den et sete ved bordet.

Befolkningsutbyttet i Vesten og ikke-vestlige innvandreres inntog i politikken har visket ut grensene mellom legitim kritikk av en stat og rasismen mot et folk basert på deres etniske opphav og religion.

De rødgrønne har latt en yngre garde ta kontrollen over ordskiftet – med de eldres velsignelse, godt gjemt i sine millionvillaer på fine adresser, vel vitende om at de ikke vil få sine sko tilsmusset av den aggressive retorikken på gatene nede i det multikulturelle bysentrumet.

I dag kan man se hvordan arbeiderpartiene i Europa og deres ungdomsorganisasjoner har inkludert antisemittisme sammen med kritikk av staten Israel, og at grensene her er både uklare og flytende.

Ikke noe sted har dette kommet mer frem enn i Storbritannia der partilederen og den åpenlyse sosialisten og kommunisten Jeremy Corbyn omgir seg med radikale islamister, revolusjonære kommunister og antisemittiske grupper.

Les også: Arbeiderparti-leder Jeremy Corbyn avslørt – var med i lukket antisemittisk Facebook-gruppe

Det går knapt en uke uten en ny avsløring av statsministerkandidaten til det britiske Arbeiderpartiet, hvor han har blitt fotografert med de ovennevnte gruppene som har en lang og brokete historie med rasisme og antisemittisme, og som sender sjokkbølger gjennom det jødiske samfunnet i landet.

Corbyn har selv også kommet med flere oppsiktsvekkende uttalelser mot jødiske politikere og staten Israel, og har offentlig brukt ord og uttrykk som «sionister» om jøder i Storbritannia. Hans møter med Hamas-ledere og muslimske ekstremister har ikke beroliget jødiske politikere i det samme partiet.

Det har endog gått så langt at det britiske arbeiderpartiet har gått offentlig ut og uttalt at man ikke har nok ansatte til å takle og etterforske alle meldingene om rasisme og antisemittisme som kommer mot deres egne politikere.

Nå kommer nyheten ut om at partiet har måttet leie inn livvakter for å beskytte arbeiderpartipolitikere med jødisk bakgrunn under neste måneds partikonferanse, da man er redde for konfrontasjoner og angrep fra partiets såkalte «harde kjerne» av muslimer og antisemitter.

MÅ HA LIVVAKTER: De jødiske politikerne Ruth Smeeth, Margaret Hodge og Luciana Berger fra Arbeiderpartiet i Storbritannia må ha livvakter under neste måneds partikonferanse. Fra SINE EGNE partikamerater. (Foto: Shutterstock).erpart

Det faktum at han (Jeremy Corbyn, red. anm.) fremdeles støttes av partiet forteller oss alt vi trenger å vite om hva Arbeiderpartiet har blitt, sier innenriksminister Sajid Javid.

Jeg vet ikke hva som vil skje. Jeg er redd på et fysisk nivå og det jødiske samfunnet er opprørt over hva de ser foregå. Jeg tror vi alle er redde, sa den jødiske bloggeren Richard Milett etter partilederen hadde kalt ham en sionist.

En kvinnlige jødisk journalist fra BBC som deltok på Arbeiderpartiets møter har måttet bringe egne livvakter, da partimedlemenne blant annet skjelte henne ut med sexistisk hets.

Det er ikke bare angrep på jødiske partimedlemmer  som fremgår i rapportene, men også benektelse av Holocaust, sammenligning av staten Israel med nazister, hyllester av muslimske terrorister og påstander om at jøder ikke kan være lojale mot Storbritannia.

En lignende rød tråd finner man i Arbeiderpartiene i både Norge og Sverige, der man har avslørt en rekke tette bånd mellom ledere og politikere og radikale islamske grupper, holocaust-benektelse og grov antisemittisme.

AKSEPTERT: Partileder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og tidligere leder for AUF, Eskil Pedersen, besøker Utøya under partiets politiske sommerleir i 2011. Her har også representanter for terrorgrupper som Fatah fått komme i land til klemmer og varme hilsener fra norske politikere og aktivister.

Frankrike: Overfall av skolebarn, trusler og rasistisk graffiti – etnisk rensning av jøder

Graffiti på eiendommer eid av jødiske familier advarer eierne om at de burde «rømme umiddelbart» hvis de vil holde seg i live. «Problemet er at dagens antisemittisme i Frankrike kommer fra folk av muslimsk tro eller kultur,» sier tidligere statsminister Manuel Valls.

Loverer som i utgangspunktet hadde til hensikt å straffe antisemittiske trusler, brukes nå til å straffe dem som tar avstand fra truslene. En ny utgave av en lærebok for skolens 8. klasse historieutdanning sier at i Frankrike er det forbudt å kritisere islam.

Les også: Frankrike – jødene flytter ut, muslimene flytter inn

Les også: Jødisk par i Frankrike voldtatt av afrikanere

De franske jødene som kan forlate landet, gjør det. De fleste flytter så raskt at det kan sammenlignes med en flukt; Mange jødiske familier selger sine hjem under markedsprisen. Jødiske kvartaler som en gang blomstret er nå utryddet, skriver den amerikanske tenketanken.

Noen eksempler:

Fredag, 12. januar 2018. Sarcelles. En kommune i de nordlige forstedene til Paris. En 15 år gammel jente kommer hjem fra videregående skole. Hun bærer et kjede med en Davidstjerne og har en jødisk skoleuniform. En mann angriper henne med en kniv, kutter henne i ansiktet og løper bort.

Les også: Frankrike: Eldre jødisk kvinne torturert og drept av muslimsk mann – politiet hysjet ned drapet

Les også: Muslimer ramponert jødisk bydel i Paris

29. januar, igjen i Sarcelles, blir en 8 år gammel gutt med en jødisk kippah sparket og slått av to tenåringer.

Ett år tidligere, i februar 2017, ble to unge jøder som bar Kippah angrepet med stokker og metallstenger i Bondy. En av jødene ble kuttet i fingrene med en sag.

Før det ble en jødisk lærer i Marseille angrepet av en videregående student som sa at han ville «hogge en jøde». Læreren hadde en Torah som han beskyttet seg med. Han overlevde, men ble alvorlig skadet.

Les også: Britisk avis: Paris er et post-apokalyptisk helvete fylt med urin og søppel

Arbeiderparti-leder Jeremy Corbyn avslørt – var med i antisemittisk Facebook-gruppe

Arbeiderpartiets leder i England, Jeremy Corbyn, har vært i hardt vær tidligere. Den svært venstreorienterte partilederen har nå klart å vikle seg inn i nok en skandale.

Denne gangen er det avslørt at han i tiden før han ble valgt inn som partileder var medlem av en antisemittisk lukket Facebook-gruppe kalt «Palestine Live», hvor over 3.000 britiske kommunister, antirasister og Palestina-aktivister skrev svært grove og hatefulle innlegg om jøder.

HATETS ANSIKT: Jackie Walker, en tidligere sjef for en pro-Corbyn organisasjon kalt Momentum, ble suspendert fra sin stilling etter å ha blitt anklaget for antisemttisme og for å ha deltatt i den omtalte Facebook-gruppen.

Avsløringen har nå ført til at Labour har startet en etterforskning av påstandene om at flere partimedlemmer har postet antisemittiske kommentarer i den lukkede og hemmelige gruppen.

En organisasjon som jobber mot antisemittisme i Storbritannia, «Campaign Against Anti-Semitism» har fått adgang til innholdet i Facebook-gruppen, og samlet bevis. En av avsløringene er at nåværende partileder for Labour, Jeremy Corbyn, var medlem av gruppen helt frem til han ble valgt som partileder i 2015.

Det har endog blitt avslørt at Jeremy Corbyns sønn, Seb Corbyn, er medlem av gruppen.

PALESTINE LIVE: Facebook-gruppen skal ha hatt svært krenkende og hatefulle innlegg om jøder og israelere. Blant annet publiserte man artikler om holocaust-fornektelse og jødehat som kom fra arabiske terrorgrupper. (Skjermbilde Facebook).

Jeremy Corbyn skal også ha fått kritikk for å ha omtalt de muslimske terrorgruppene Hamas og Hizbollah for «sine venner», og har i ettertid tatt avstand fra disse uttalelsene.

Ifølge en av de som har avslørt arbeiderparti-politikerne, bloggeren David Collier, så skal innholdet i gruppen blant annet ha omhandlet konspirasjonsteorier rundt Rothschild-familien, Israels involvering i terrorangrepet den 11. september i New York, samt ha publisert materiale laget av nynazistiske grupper.

Gruppen Campaign Against Anti-Semitism mener at «det ikke finnes noen unnskyldning» for hvorfor Jeremy Corbyn skulle være medlem i en slik gruppe og vil legge inn en offentlig klage på ham til partiet.

En talsperson for Jeremy Corbyn sier at partilederen og partiet er totalt i mot alle former for antisemittisme og vil ta alle nødvendige steg for å fjerne slike holdninger i det britiske Arbeiderpartiet.

ANTISEMITT ELLER BARE KRITISK TIL ISRAEL? Jeremy Corbyn som i dag er leder av det britiske arbeiderpartiet, Labour, blir beskrevet som svært venstreorientert. Med en slik klistrelapp kommer også et hat mot staten Israel og koblinger mot antisemittiske grupper og organisasjoner. Også muslimske terrorgrupper har tidligere fått varme ord fra Labour-lederen.

Antisemittisme og boikott av Israel er også noe det norske Arbeiderpartiet opplever og deres politikere har flere ganger vært i mediene de siste årene i forbindelse med skandaler og skarpe uttalelser.

På sosiale medier har profilerte partipolitikere fra ungdomspartiet, AUF, skrevet, likt og delt antisemittiske meldinger og bilder. Partiet har også måttet ha avstemning blant medlemmene om man skal boikotte Israelske varer, samt har sentrale politikere som har kommet med forslag om å kaste ut Israelske ambassadører fra Norge.

AKSEPTERT: Partileder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og tidligere leder for AUF, Eskil Pedersen, besøker Utøya under partiets politiske sommerleir i 2011. Her har også representanter for terrorgrupper som Fatah fått komme i land til klemmer og varme hilsener fra norske politikere og aktivister.

Også fagforeningen LO jobber nå for en internasjonal økonomisk, akademisk og kulturell boikott av Israel.

Mange har påpekt under debatten at det er forskjell på kritikk av Israel og antisemittisme, men grensen mellom disse to er ofte uklar hos rødgrønne politikere i Norge og resten av Europa.

Donald Trump fordømmer antisemittisme i USA

Nå får den amerikanske presidenten ros fra den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Under den ukentlige pressebrifingen mandag gjentok Trumps pressesekretær administrasjonens fordømmelse av den siste bølgen av antisemittiske hendelser over hele USA, der flere jødiske graver har blitt skjendet.

USAs president Donald Trump «fortsetter å være dypt skuffet og bekymret over rapporter om ytterligere hærverk på jødiske kirkegårder,» sa pressesekretær Sean Spicer til reporterne. «Den feige ødeleggelsen i Philadelphia denne helgen kommer på toppen av lignende hendelser fra Missouri og trusler mot jødiske samfunnssentre rundt om i landet,» sa Spicer ifølge Israel Hayom. «Presidenten fortsetter å fordømme disse og eventuelle andre former for antisemittiske og hatefulle handlinger i sterke ordelag.»

Også forrige uke fordømte Trump den voksende antisemittismen i USA. Det skjedde da presidenten forrige tirsdag besøkte National Museum of African-American History and Culture. Da fikk han ros av den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu, som nylig var på besøk i Det Hvite Hus. Ifølge World Israel News uttrykte statsminister Benjamin Netanyahu takknemlighet for president Donald Trumps fordømmelse av anti-semittisme. «Det er veldig viktig at president Trump tok et klart standpunkt mot antisemittisme,» sa Netanyahu, da han onsdag forrige uke snakket i en synagoge i Sydney til det jødiske samfunnet. «Vi har en kamp mot de som søker å demonisere våre folk og gjenoppblusse antisemittismen som vi ser i mange deler av verden,» sa Netanyahu. «Det er noe som vi må kjempe sammen imot.»

Venstresiden

Selv om Trump allerede hadde fordømt hendelsene var Hillary Clinton raskt ute på Twitter og forlangte at Trump skulle ta avstand fra antisemittisme.

Venstresidens forsøk på å dytte den økende antisemittismen over på Trump ble derimot tilbakevist av en jødisk kommentator som var invitert av Fox News.

Tidligere ordfører i den israelske byen Shiloh, som ligger på Vestbredden, David Rubin, blir intervjuet og spurt om den voksende antisemittismen skyldes at Trump-administrasjonen stimulerer til hat. Han gir reporteren svar på tiltale. Antisemittismen kommer i dag fra muslimske miljøer og venstresiden, slår han fast. Se intervjuet her:

Jødisk par i Frankrike voldtatt og ranet av afrikanere

Tre afrikanere truet seg inn i leiligheten til det unge jødiske paret i området Créteil, øst i Paris, som har en stor jødisk befolkning.

De skal ha truet paret med pistoler og kneblet og bundet dem.

En av ranerne skal ha sagt at: «Vi er her for å rane dere og banke jøder samtidig… Dere må ha penger her fordi dere er jøder.»

Ranerne fant derimot ikke noen penger og tvang paret til å gi fra seg bankkortene sine.

De dro så den 19 år gamle jenta inn på et annet rom hvor de gjengvoldtok henne.

Statsminister Manuel Valls, som selv har en jødisk kone, skrev på twitter etter overfallet: «Grusomheten som skjedde i Créteil er en ussel demonstrasjon på behovet for å konstant bekjempe antisemittisme.»

Julien Dray, som selv er jøde og vise-presidenten for stor-Paris og grunnlegger av SOS rasisme uttalte: «Tabuene har blitt brutt. De tingene du aldri kunne tenke deg for 10 eller 15 år siden er på vei tilbake. Davidstjernen tagget på postkassa di. Fornærmelser og vold mot enhver som bruker en kippa på gaten.»

To 20-åringer er arrestert og siktet etter det brutale overfallet. De er også siktet for ha ranet og banket en jødisk mann i 70-årene i den samme blokken som det unge paret bodde i.

I tillegg er en afrikansk tenåring siktet for å ha medvirket i angrepet, mens en fjerde ung afrikaner fortsatt er på frifot.

Relatert:

– Muslimer ramponerte jødisk bydel i Paris

Antirasistisk Senter: Etniske nordmenn er et problem

Av Magnus Kristiansen

På videoklippet kan man se nestleder i kommunikasjon, Ervin Kohn og rådgiver Anne Marie Mollén, fra den statsfinansierte meningsorganisasjonen Antirasistisk Senter, i samtale med den ungarskspråklige flerkulturelle bloggen Északi Napló (Nordisk Visjon).

Kohn forteller i intervjuet at det norske samfunnet kanskje er enda mer homogent enn det ungarske. Han forteller videre at nordmenn ikke har lang erfaring med etniske minoriteter i den skalaen som vi nå opplever gjennom den ukontrollerte masseinnvandringen i Norge idag:

Det er en jobb å gjøre, forteller Kohn.

Hva slags jobb som må gjøres går ikke Kohn i dybden i, men med hans arbeidsgivers heller brokete historie med hatefulle og feilaktige uttalelser mot etniske nordmenn, så vil man kunne anta at man ønsker å omgjøre Norge til et flerkulturelt land, og den endelige løsningen vil være et Norge hvor etniske nordmenn ikke lenger er i majoritet.

ANTIRASISTISK SENTER OG BLITZ: Antirasistisk Senter har ved flere anledninger delt scene med de voldelige venstreekstremistene i Blitz, her representert ved den dømte Stein Lillevolden.
ANTIRASISTISK SENTER OG BLITZ: «Si meg hvem du omgås med og jeg skal si deg hvem du er» heter et ordtak. Antirasistisk Senter, her representert ved tidligere leder Kari Helen Partapouli, har ved flere anledninger delt scene med de voldelige venstreekstremistene i Blitz, her representert ved den straffedømte Stein Lillevolden.

Kohn ikke alene

Denne typen anti-norsk retorikk er dessverre ikke Ervin Kohn og hans medansatte på ARS alene om å uttale. Også andre kjente og medievante personligheter har snakket om at Norge må forandres radikalt og at nordmenn som majoritet i sitt eget land er «et problem».

Dette har blant annet professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Thomas Hylland Eriksen, snakket om tidligere når han uttalte følgende infamøse setning til Universitetets internavis i 2008:

Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger.

I HARDT VÆR. IGJEN: Professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, har det med å tråkke på verbale landminer når han skal uttale seg. Denne uken måtte den omstridte professoren fra UiO slette et blogginnlegg hvor han omtalte FrP som et "mykfascistisk parti".
FØLER SEG MISFORSTÅTT: Professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, har det med å tråkke på verbale landminer når han skal uttale seg. Som unnskyldning mener professoren at kun mennesker med høy utdannelse forstår hva han har sagt.

Uttalelsen skal være tatt ut av sin sammenheng ifølge Hylland Eriksen, som mener at kun høyt utdannede personer kan tolke hans arbeide og forstå hva han sier. Men uttalelsen fikk allikevel bein å gå på i de fleste mediene med henvisning til professorens svermeri for det flerkulturelle samfunnet gjennom sitt arbeide på universitetet, samt politiske engasjement for politiske partier som har åpen innvandring til Norge som hovedpunkt i partiprogrammene.

Det norske samfunnet sliter

FF
MANGLER KUNNSKAP: Ervin Kohn sier at nordmenn er lite kunnskapsrike når det gjelder andre kulturer.

Tilbake i intervjustolen påpeker Kohn at nordmenn er «lite kunnskaprike» når det gjelder religion og andre nasjoners kulturer og trenger derfor Antirasistisk Senter for å fortelle dem hva de skal mene om blant annet islam og jødedommen.

En kuriositet er at Kohn stadig omtaler nordmenn som «de» eller «dem» og ikke som «jeg» eller «vi». Om dette betyr at han ikke selv identifiserer seg som en nordmann, eller om han sitter på en slags guddommelig kunnskap som han skal bringe ned til oss kunnskapsløse og fordomsfulle etniske nordmenn, er vanskelig å sile ut gjennom alle de norskfiendtlige uttalelsene.

Man kan også spørre tilbake, hvor kunnskapsrik er Ervin Kohn på Norge, vår kultur og den kristendommen vi har bygd vårt samfunn på gjennom de siste tusen år? Kan det være at det er Kohn som mangler innsikt og forståelse for nordmenn som folkeslag og vår tusenårige historie?

Hvordan ville hans budskap blitt mottatt hos nasjoner i Asia og Afrika hvor man har lignende majoritetsbefolkning som i Norge? I Israel, der han har sine religiøse røtter?

Skjult og usynlig rasisme

FF
SKJULT RASISME: Palestina-aktivist og rådgiver hos ARS, Anne Marie Mollén, mener Norge har store problemerer med skjult og usynlig rasisme.

Ervin Kohn og  Anne Marie Mollén kan videre fortelle at rasismen i Norge er «skjult» og «usynlig», men at den kommer frem på mindre åpenlyse måter. At det norske samfunnet sliter stort med blant annet antisemittisme, antiislamisme, antisiganisme og rasisme mot ikke-etniske norske minoriteter:

Det er mye å jobbe med, og det er absolutt et behov for ikke-statlige organisasjoner som Antirasistisk Senter, sier Kohn, med rådgiver Anne Marie Mollén nikkende anerkjennede ved siden av seg. Hun kimer også inn etter Kohns fordømmende omtale av Norge og det norske folket:

Det finnes ikke noen klar rasisme, og rasisme på gaten hvor det direkte hetses mot minoriteter, er ikke spesielt tilstedeværende. Rasismen er mer skjult og usynlig og er mer innebygd i den norske kulturen. Man finner den gjerne på internett gjennom enkelte uttalelser som at islam er et problem eller at romfolk spiser rotter, det er mer en «drypp-effekt» som er konstant og på den måten gjør at minoriteter som lever i Norge opplever rasisme på et eller annet nivå. Dette uten at man direkte kan si hva eller hvordan den eksisterer.

Dette gjør det vanskeligere for oss å peke ut de faktiske rasistene i samfunnet, avslutter Mollén og bruker pekefingeren som for å peke ut en rasist.

Kohn avslutter innslaget med å innrømme at det verste som finnes i det norske samfunnet er å bli kalt antisemitt eller rasist.

Å være antisemitt eller rasist er absolutt det verste man kan anklage noen i Norge for å være.

Da er det greit å være offisielt betalt av staten for å være anti-rasist!

Klikk på denne lenken for å se hele intervjuet.

Relatert:

Muslimer ramponerte jødisk bydel i Paris

Det som startet som en demonstrasjon mot Israel’s bombing og bakkeoffensiv i Gaza den siste uken, forvandlet seg til skadegjørelse mot området som på folkemunne kalles «Lille Jerusalem». Bydelen som i all hovedsak er et arbeiderklassestrøk, er hjem til rundt en halv million jøder, noe som gjør den til det tredje største jødiske sentrum i verden etter Israel og USA.

I tillegg til biler og søpletønner som ble antent, så skal demonstrantene også ha satt fyr på butikker og knust vinduer. De skal også ha prøvd å angripe en lokal synagoge, men ble stoppet av opprørspolitiet. Ifølge en uoffisiell rapport skal det ha blitt kastet en bensinbombe mot en av bygningene.

RAMPONERT: Et butikkvindu er knust etter de voldelige demonstrasjonene som nå har spredt seg til jødiske områder utenfor Paris sentrum. (Foto: CC)
RAMPONERT: Et butikkvindu er knust etter de voldelige demonstrasjonene som nå har spredt seg til jødiske områder utenfor Paris sentrum. (Foto: CC)

«Hitler for president!»

Demonstrantene skal blant annet ha ropt: «Israel, mordere» og «Hitler for president

De franske myndighetene ser på søndagens angrep på den jødiske bydelen som et angrep på landets jøder. «Å angripe en synagoge, et kosher supermarked, er rett og slett antisemittisme«, uttalte statsminister Manuel Valls.

Opprøret var det tredje på åtte dager, hvor pro-palestinske demonstrasjoner fører til voldelige opptøyer. Det første var den 13 juli, hvor en større gruppe muslimer prøvde å storme en fullsatt synagoge i sentrum av Paris. Angrepet ble slått tilbake av opprørspoliti og synagogens egne vakter.

MUSLIMER ANGREP SYNAGOGER I PARIS: Titalls muslimske demonstranter skal ha brutt ut av den organiserte demonstrasjonen mot Gaza-konflikten og prøvde å storme en fullsatt synagoge i Paris. (Foto: Chabadinfo.com)
MUSLIMER ANGREP SYNAGOGER I PARIS: Titalls muslimske demonstranter skal ha brutt ut av den organiserte demonstrasjonen mot Gaza-konflikten og prøvde å storme en fullsatt synagoge i Paris for en ukes tid tilbake. (Foto: Chabadinfo.com)

Vi har tenkt på å flytte til Israel i en lenger stund, sier Daniel Ullmann, 58, en lærer. «Det er en del av Frankrike som er veldig rasistisk. Det er deler av befolkningen som ikke liker utlendinger

Mens læreren fortalte sin historie til en europeisk nettavis, skal en forbipasserende ha skreket: «Reis hjem til Israel!«.

Han fortsetter:

Vi vet ikke om de kommer tilbake. Bråkmakerne sover på dagen. Vi finner ut hva som skjer i kveld.»

Ullmann forteller videre at livet har vært rolig mellom jøder og andre grupper som utgjør den flerkulturelle befolkningen i bydelen, inkludert en stor andel muslimer. Men nå føler han at hatet fra gamle dager hvor «jødene måtte holde seg inne.»

Høy arbeidsledighet

Enkelte i Sarcelles kan fortelle at antisemittisk vold i Frankrike kommer fra landets svake økonomiske situasjon – med en arbeidsledighet blant unge på rundt 25 prosent – i tillegg til islamister.

«Det er unge mennesker, som ikke går på jobben og som ikke går på skolen, det er de som blir manipulert til slik voldelige handlinger«, sier journalist André Nahum, 92, en pensjonert lege og langtidsboende i det jødiske samfunnet i Sarcelles. «Det er islamister som er årsaken til alle disse problemene, ikke bare her, men over hele verden.»

Nahum sier at det å forlate Sarcelles til fordel for Israel ikke er en løsning, ettersom problemet er globalt.

– «Du blir igjen, du kjemper, uttaler Nahum. «Ellers gir du bare over landet til dem

Sinnet som dødsfallene i Gaza har utløst hos den muslimske befolkningen i Paris er til å ta og kjenne på, men i Sarcelles sier en muslimsk mann som bare vil bli kalt Jamel, at søndagens angrep på butikkene var feil og ikke utført av lokale muslimer, som ifølge den 39-årige brannmannen har et godt forhold til det jødiske samfunnet i bydelen.

ANTENT: Et apotek i det jødiske området i bydelen Saracelles ble forsøkt brent ned av rasenede muslimske demonstranter. "De var ikke herfra", unnskylder en lokal muslimsk hendelsen når han blir intervjuet av en avis. (Foto. CC)
FORSØKT BRENT NED: Et apotek i det jødiske området i bydelen Saracelles ble forsøkt brent ned av rasende muslimske demonstranter. «De var ikke herfra», unnskylder en lokal muslim hendelsen når han blir intervjuet av en avis. (Foto. CC)

– «Det er skremmende. Vi lever i et sivilisert land», fortsetter han, mens han står utenfor det som er igjen av et apotek som ble brent ned under opptøyene. «Men det er galt, det er galt for unge å bli drept av Israel. Hva skal de gjøre mot den israelske armeen? Kaste steiner på dem?»

Ikke muslimene sin skyld

Marc Knobel, fra den jødiske paraplyorganisasjonen CRIF, mener at det er en feiltakelse å skylde på den siste økningen i antisemittisme, som startet etter at Israel startet sin offensiv mot Gaza, på muslimer i Frankrike.

Istedenfor sier Knobel at det er marginaliseringen og fremmedgjøringen fra det franske samfunnet som har ført til at enkelte ungdommer fra de fattige bydelene i franske byer, som gjør at de identifiserer seg med palestinernes kamp mot Israel.

– «Det er vanskelig å få oversikt over hvem som utfører disse antisemittiske handlingene utifra innholdet i deres religion

– «Den eneste tingen vi kan si er at de oftere enn ikke er fra fattige forsteder i Frankrike og er ofre for rasisme og diskriminasjon selv. Derfor assosierer de seg selv med palestinere og utvikler antisionistiske og antisemittiske standpunkter. Noen av dem er muslimer, og noen er det ikke

I mai kunne nettavisen The Local rapportere at tall for 2014 viser at et rekordstort antall jøder i Frankrike forlater landet til fordel for Israel. Så mange som 5 000 kan ha reist før året er omme. Det har ikke skjedd siden 1948, ifølge en jødisk organisasjon.