EU-landenes innbyggere enige: Innvandring og terrorisme de største problemene

I ni av de elleve spurte EU-landene peker befolkningen ut innvandring som det største problemet som vårt kontinent står overfor i dag.

Det dreier seg om Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Hellas, Danmark, Sverige, Finland og Litauen.

Hos Polen og Spania var dette det nest viktigste spørsmålet.

Videre svarte alle de ni landene, utenom Italia, at terrorisme er det andre største problemet.

Når det gjaldt økonomi og arbeidsløshet var det en betydelig større avstand mellom de ulike landene og det var på langt nær noen av disse temaene som bandt europeiske innbyggere mer sammen enn spørsmålene om innvandring og terror.

Resultatet har fått oppmerksomhet av blant annet Matthew Goodwin, ved den britiske tenketanken Chatham House.

Europa beveger seg til høyre, tvitrer Goodwin som konstaterer at en ny agenda har blitt formet hos den europeiske allmennheten.

Om ikke senter-venstre finner på noe meningsfullt å si så kommer de til å bli kastet til siden, spesielt da disse spørsmålene sannsynligvis kommer til å bli ennå viktigere i fremtiden for velgerne, fortsetter han.