All makt til borgerne – hvordan direkte demokrati kan redde Europa

«Gud hjelper den som hjelper seg selv.»
DIREKTE DEMOKRATI

Dr. Tassilo Wallentin, født i 1973, er en advokat, spaltist og bestselgende forfatter. Etter studiene underviste han ved Universitetet i Salzburg, deretter studerte han i USA og jobbet for en av USAs ledende advokatfirma på vestkysten.

De siste årene har han vært fast spaltist i den østerrikske avisen Kronen Zeitung. I en fersk artikkel tar han til orde for at Østerrike innfører den samme formen for direktedemokrati som Sveits.

«Etter søndagens valg har borgerne ikke noe medbestemmelsesrett lenger. Partiene, funksjonærer og «gruppen med de rette kontaktene», bestemmer over de neste 5 årene. Østerrike blir syk av dette. Benjamin Franklin, som var en av grunnleggerne av USA, uttalte følgende: «Gud hjelper den, som hjelper seg selv.»

DIREKTE DEMOKRATI: Dr. Tassilo Wallentin mener at innføringen av direkte demokrati er den beste måten å bevare en nasjons selvråderett.

Derfor må direkte demokratiet inn i vår grunnlov, slik det praktiseres i Sveits,» skriver Wallentin i sin artikkel, og lister opp hva Sveits har fått til:

– 500 år uten krig
– 4 religioner og 4 folkegrupper med 4 språk og 26 småstater eksisterer til nytte for alle
– at man har Europas høyeste lønninger
– arbeidsledigheten er på kun 3%
– infrastrukturen er perfekt
– valutaen er en av verdens sterkeste
– grensene er beskyttet
– kriminelle asylsøkere blir utvist
– minareter (islamistiske maktsymboler) ikke lenger fått byggetillatelse
– et gjeldstak er forankret i loven
– universitetene er blant de beste i Europa

«Her er det snakk om Sveits med deres 8 millioner innbyggere – det mest demokratiske landet i verden. Hos våre naboer hersker det direkte demokrati. Det er ikke politikere, partier og «gruppen med de rette kontaktene» som angir tonen, det er borgerne. Disse er sjefene: 50.000 – 100.000 underskrifter er nok til at det blir en folkeavstemning over en ny lov eller en ny statlig avtale».

Folkeavstemningens resultat er bindende. Regjeringen må realisere folkets vilje, om det nå passer for regjerningen eller ikke: Gjeldstak, sikre grenser, utvisning av kriminelle asylsøkere, byggestopp for islamistiske maktsymboler, nei til arveskatt og et øvre tak for manager-lønninger har sveitsiske borgere stemt frem via folkeavstemninger. Helt etter Franklins motto: «Gud hjelper den, som hjelper seg selv.», skriver den østerrikske professoren, forfatteren og samfunnsdebattanten, og føyer til:

«Borgerne har makten. Dette er selvsagt et mareritt for system-politikere, funksjonærer og rikinger. Dette gjelder i særlig grad EU med sitt pseudo-parlament uten lovlig makt og uten noen ekte opposisjon. Da sveitserne ved folkeavstemning bestemte seg mot en ukontrollert masseinnvandring, hevdet den daværende EU-parlamentspresidenten og nåværende SPD-kanslerkandidaten Martin Schulz fra Tyskland på fullt alvor; «Sveits motsetter seg vestlige verdier». Han krevde avskaffelsen av det direkte demokratiet. Ved folkeavstemninger «ble respekten ovenfor EU-parlamentet undergravd», hevdet Schulz. Et direkte-demokratisk Sveits «hadde ingen mulighet til å bli EU-medlem.» (EU-medlemskapet til Tyrkia støtter derimot Schulz. Der hersker kun en osmansk sultan, og ikke noe demokrati som han må frykte seg for.)»

Det er valg i Østerrike til høsten, men Tassilo Wallentin mener det ikke vil forandre Østerrike nevneverdig. «Bare ved hjelp av direkte demokrati kan vi forandre den helt nødvendige kursen for EU fra innsiden. Til dette trengs det en lovendring. Tiden er moden for slutten for funksjonærstaten. Fordi: «Det som er råttent, knekker,» avslutter han sin artikkel.