Om oss

Velkommen!

Vi på Frieord.no har startet denne nyhetssiden fordi vi føler mediene har sviktet sin rolle som formidlere av nyheter og informasjon. Både når det gjelder innhold, men også formidling av nyheter.

Vi er bekymret for at våre medier har sviktet sin rolle som den fjerde statsmakt ved å fjerne objektivitet og upartiskhet som bærebjelker i sin nyhetsdekning. Istedenfor har de valgt å la seg styre av gjeldende politiske strømninger og har med dette ofret sin integritet for det som kalles politisk korrekthet.

– De har bevisst valgt å tilbakeholde viktig informasjon i sine nyhetsdekninger.

– De har bevisst latt seg kjøpe og bruke av politiske og religiøse krefter i sin nyhetsdekning.

Dette kan enkelt og tydelig bevises ved å blant annet se på hvor ofte de blir anmeldt til Pressens Faglige Utvalg for å videreformidle uriktigheter, samt blir dømt av det samme utvalget for disse overtredelsene. Ikke sjelden finner man også statsstøttede medier sittende på tiltalebenken i norske rettssaler.

Vi på Frieord.no ønsker en bredere og en mer åpen og offentlig debatt om viktige temaer i vårt samfunn. Det er spesielt to hovedpunkter vi ønsker å fokusere på:

– Vi ønsker en mer åpen debatt hvor alle parter får delta og bli behandlet med likeverd og respekt.

– Debatten må være fruktbar og oppfordre til en konstruktiv meningsutveksling, som igjen fører til mulige løsninger på viktige temaer og problemstillinger som opptar leserne.

I dagens offentlige debatt har utvalgte meningsytrere monopol på politiske temaer og debatten som føres er ofte ensidig med mangel på respekt og åpenhet for motpartens argumenter. Ikke sjelden utøves det nærmest en form for heksejakt på de som måtte gå imot «aksepterte sannheter».

I dag har samfunnsklimaet blitt slik at mediene og de offentlige meningsbærerne dehumaniserer sine meningsmotstandere og på den måten hindrer at man finner en felles plattform som man kan diskutere videre på. Man har allerede før debatten bestemt seg for at motparten sine argumenter ikke aksepteres.

Når de rådende medier, også kalt den fjerde statsmakt, velger å ignorere store deler av befolkningen sine meninger og bekymringer, så vil man aldri kunne ha en konstruktiv debatt eller kunne oppleve et inkluderende samfunn.

En slik utvikling vil i verste fall føre til konflikter og situasjoner som vi som en demokratisk nasjon ikke er tjent med. Innbyggerne i et samfunn vil alltid ha motstridende meninger om de fleste temaer. Det er derfor svært viktig at de som sitter med mediemakten tillater alle grupper i samfunnet å få komme til orde.

20160614_8885491820160614064746

Vi på Frieord.no ønsker med vårt inntog i mediehverdagen å gi leserne et nettsted der de kan få nyheter uten et politisk korrekt filter og dermed oppleve en mer balansert nyhetshverdag. Vi ønsker også, i motsetning til de statsstøttede mediene, våre meningsmotstandere hjertelig velkommen.

Vi er flere som driver Frieord.no sammen og alle har et ønske om en friere presse i Norge. Det er besluttet at nettsiden trenger en som står fram som redaktør og den rollen har falt på Thorgrim Bredesen.

Velkommen til Frieord.no!

Redaktør: Thorgrim Bredesen

ALLE MONNER DRAR: Hvis du liker at det finnes flere stemmer i nyhetshverdagen så hjelp oss gjerne med et lite bidrag. Vi har Paypal-konto og vanlig bankkonto også – se under artiklene eller på forsiden. Takk!

Én kommentar til «Om oss»

Det er stengt for kommentarer.