«Tilreisende bostedsløse» la igjen avføring blant barnefamilier og blokkbeboere i Gamle Oslo

AVFØRING PÅ FELLESOMRÅDER: Borettslaget Klosterhagen i bydel Gamle Oslo måtte sette opp skilt for å få stopp på at "tilreisende bostedsløse" ikke skulle legge fra seg avføring på gangveiene og fellesområdene rundt blokkene deres. (Foto: Google Streetview).
DET NYE OSLO

Det var på våren 2016 at beboerne på Klosterhagen Borettslag i Gamle Oslo måtte sette opp skilt for å få stopp på at såkalte "tilreisende bostedsløse" gjorde fra seg på utearealet rundt blokkene. - Vi visste ikke våre arme råd. Det skjedde flere ganger, og det var ubehagelig og en lite takknemlig oppgave å rydde det opp, forteller styreleder, Oddbjørn Fiskefjell.

Kilde: Drammens Tidende

– Jeg laget først et hjemmelaget skilt, men så kom vaktmesteren med et skilt med et litt mer raffinert design som vi så hang opp. Vi tenkte også på å ha vakter som holdt øye med området, men kom fram til at det mest sannsynlig ikke ville ha en effekt, og i tillegg ville det koste mye.

– Det oppleves som en veldig unødvendig bruk av tid og ressurser på noe så elementært feil. Det er ikke artig å være styreleder når man må bruke tiden på slike ting, og det føltes trist å måtte sette opp et slikt skilt.

I tillegg til skiltet,  fjernet borettslaget noen busker som sto slik til at vedkommende som brukte trappa til å gjøre sitt fornødne ikke lenger ble skjult av prydbuskene.

– Etter dette har det ikke vært noe problem. Vi vet ikke om dette skyldes skiltet eller buskene, men jeg antar at det at buskene ikke lenger gjorde at vedkommende kunne sitte i skjul, er grunnen.

Selv om avføring i trappa ikke lenger er et problem for Klosterhage Borettslag, henger skiltet fortsatt oppe.

– Vi har egentlig bare ikke tatt stilling til om vi skal ta det ned. Det er jo på en måte litt gøy at det henger der. Jeg ser at folk som går forbi tar opp mobilen og tar bilde, det er jo en liten kuriositet.

2016 var også et år hvor Oslo opplevde store problemer med avføring, urinering og forsøpling, spesielt knyttet til tilreisende bostedsløse. (Sitat slutt).

Relatert: