Kilde: Breitbart

Frieord har tidligere omtalt hvordan tyske politikere fra blant annet miljøpartiet og sosialistene åpent og positivt har uttalt seg om det demografiske folkemordet som nå pågår i landet. Se to videoer her som bevis på det.

Først ute er Dr. Steffi von Berg fra miljøpartiet som mener at det «flott at tyskere vil bli en minoritet i sitt eget land»:

Så er det den venstreorienterte politikeren Gregor Gysi som omtaler tyskere som nazister og mener det er «bra at tyskere ikke er spesielt flinke til å lage barn» og at det er positivt at tyskerne vil bli utryddet:

Relatert: Miljøparti-politiker: «Godt at tyskere blir en minoritet i et superkulturelt samfunn»