Sjokktall: 40 prosent av barn under fem år i Tyskland er utenlandske

DET NYE TYSKLAND: Nye tall frigitt fra tyske myndigheter viser at etnisk tyske barn snart er i minoritet i sitt eget land.
TYSKLAND/MASSEINNVANDRING

Nye tall frigitt av tyske myndigheter viser at over 40 prosent av barn under fem år i Tyskland er utenlandske. Tallet for personer under 18 år er 33 prosent. Hovedstaden Berlin har 30 prosent utenlandske personer. Ifølge journalist og historiker Michael Paulwitz så vil denne utviklingen føre til harde kamper for ressursene den dagen tyskerne kommer i minoritet og at velferdsstaten vil kollapse helt. Han avslutter med at 'et lands myndigheter som endrer den etniske og kulturelle strukturen i et land uten å spørre innbyggerne bryter mot prinsippet om folkets rett'.

Kilde: Breitbart

Frieord har tidligere omtalt hvordan tyske politikere fra blant annet miljøpartiet og sosialistene åpent og positivt har uttalt seg om det demografiske folkemordet som nå pågår i landet. Se to videoer her som bevis på det.

Først ute er Dr. Steffi von Berg fra miljøpartiet som mener at det «flott at tyskere vil bli en minoritet i sitt eget land»:

Så er det den venstreorienterte politikeren Gregor Gysi som omtaler tyskere som nazister og mener det er «bra at tyskere ikke er spesielt flinke til å lage barn» og at det er positivt at tyskerne vil bli utryddet:

Relatert: Miljøparti-politiker: «Godt at tyskere blir en minoritet i et superkulturelt samfunn»