RAPPORT: 30 prosent av all medisinsk utstyr i Norge er utdatert

GAMMELT UTSTYR: En ny rapport viser at norske sykehus er belemret med faksmaskiner og 18 år gamle strålemaskiner. Deler blir bestilt på Ebay. Nå krever myndighetene at sykehusene sparer ytterligere penger i budsjettene sine. (Foto: Frieord.no).
NORGE/HELSE

En ny rapport "Bruker vi for mye på helse" laget av Menon Economics på oppdrag fra Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund, viser at mens antall leger og sykepleiere, samt levealderen har økt, så er tilstanden for maskinene på sykehusene under enhver kritikk. 18 år gamle strålemaskiner og telefaks er noe som helsepersonellet må forholde seg til. Nå krever myndighetene ytterligere en innsparing for sykehusene på nesten en halv milliard kroner.

Kilde: TV2.no

Fra TV2:

– Vi ser at drift i økende grad har blitt prioritert fremfor investeringer. Det hjelper ikke å løpe fort om man ikke har godt verktøy. Det sier seg selv at en håndverker som kun får benytte seg av en håndsag kan få til mye, men med elektrisk verktøy ville han kommet enda lengre, sier Erland Skogli, partner i Menon Economics og en av forfatterne bak rapporten.

Ved å ikke gjøre større investeringer i teknologi skisserer rapporten to alvorlige utfall:

  • Dødsraten i Norge vil øke i forhold til i andre land.
  • Helsevesenet deles i to, hvor de rike kjøper seg den beste behandlingen.

Les også: Norge bruker milliarder på velferdsmigranter – eldre og pasienter sulter ihjel på norske sykehus

Øystein Jensen er analysesjef ved Medisinsk teknologisk virksomhet på Oslo Universitetssykehus. Han har full oversikt over hvor gammelt alt utstyret er, og er svært bekymret.

– Jeg har jobbet i over 40 år og det blir stadig mer frustrerende å se på at utstyret forfaller og blir eldgammelt, sier han.

For to år siden ble verdens eldste strålemaskin mot kreft byttet ut på Oslo universitetssykehus. Den ble over 18 år gammel. Nå er nok en strålemaskin på vei til å sette aldersrekord. Den kan ryke hvert øyeblikk og koster 30 millioner kroner å erstatte. (Sitat slutt).