PST: Muslimer utgjør den største trusselen i Norge i 2017

FRYKTER MUSLIMSK TERROR: PST har i sin trusselrapport for 2017 nok engang måttet omtale muslimer som den største trusselen mot rikets sikkerhet. (Foto: Frieord.no).
TERROR I NORGE

PST (Politiets sikkerhetstjeneste) har laget sin ferske trusselvurdering for 2017. I den er de samme gruppene som har vært nevnt de siste årene. Muslimer er fremdeles den største trusselen mot rikets sikkerhet. Fulgt av høyre- og venstreekstreme. Det nye fokuset i år er på Russland og deres muligheter for å påvirke det norske valget. Ifølge PST skal Russland ha tre etterretningstjenester i Norge som bedriver politisk etterretning.

Kilde: VG