EU: Ingen rett å bære hijab på arbeidsplassen

RELIGIØSE KLESPLAGG: EU har nå bestemt at arbeidsgiver kan bestemme om de tillater religiøse klesplagg som endel av arbeidsuniformen. Bildet viser britiske muslimske politikvinner med hijab. (Foto: Politikvinner/Storbritannia).
EU/RELIGION

EU-domstolen har gitt arbeidsgivere rett til selv å bestemme over ansattes religionsutøvelse i arbeidstiden. "Det er ikke direkte diskriminering når det i interne regler i en bedrift slås fast at det er forbudt mot å bære synlige politiske, filosofiske eller religiøse symboler"

Kilde: NRK.no

Bestemmelsen kom etter at en muslim i Belgia gikk til sak mot sikkerhetsselskapet G4S da hun ikke fikk bruke hijab under arbeidstiden. «Det er ikke direkte diskriminering når det i interne regler i en bedrift slås fast at det er forbudt mot å bære synlige politiske, filosofiske eller religiøse symboler»

Fra NRK:

Domstolen konstaterer at G4S’ interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.

«Regelverket behandler dermed alle selskapets ansatte likt ved at man har et generelt pålegg om nøytral bekledning», heter det i kjennelsen.

Les mer: Dobbeltmoral under hijab-drama – nordmenn må betale ekstra for hårklipp

I en annen kjennelse tirsdag slår EU-domstolen fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.

Professor og ekspert på europeisk rett Mads Andenæs sier kjennelsen ikke får noen umiddelbare konsekvenser for norsk praksis.

– Vi har egne bestemmelser for religionsfrihet og diskriminering i grunnloven og norsk rett. De vil gjelde uansett hva EU-domstolen sier, sier Andenæs.

Les også: Stavanger: Sykehus trues med nedleggelse om ikke de ansatte får gå med hijab

Dersom avgjørelsen hadde vært basert på EUs arbeidsrett og konkludert med at arbeidsgiverens forbud ikke var lovlig, kunne det blitt overført til Norge.

Men denne uttalelsen har tatt utgangspunkt i EUs charter om religion og ytringsfrihet.

– Det binder ikke de norske diskrimineringsmyndighetene. Vi kan ha strengere krav etter norsk rett, sier Andenæs. (Sitat slutt).