Sannheten om slaveriet – fortiden, nåtiden og fremtiden

MUSLIMSK SLAVEHANDEL: Det er beregnet at opptil 18 millioner mennesker, inkludert europeere, afrikanere og asiatere ble tatt til fange av muslimske slaveskip over hele verden. Opptil 1.5 millioner av disse var fra Europa og ble hentet så langt opp som på Island.
HISTORIE/SLAVEHANDELEN

I Vesten blir vi ofte fortalt på skolen at slaveriet var noe som eksisterte i USA før frigjøringen av slavene og at det var noe slemme hvite menn drev på med for å gjøre seg rike på sine plantasjer. Sjelden hører man om omfanget av slaveriet over hele kloden og hvordan land og folkeslag på alle kontinenter bedrev dette i stor skala.

I denne videoen som er vist under her kan man høre om  hvordan millioner av mennesker ble gjort til slaver både i Afrika, Midtøsten og Europa. Det var like vanlig med slaveri som med hvilken som helst annen handel og både konger, adelsmenn og handelsreisende, til bønder og kjøpmenn livnærte seg på det.

Visste du at…

Visste du at over en halv million irske menn, kvinner og barn ble bortført og satt i slaveri over hele verden? At disse ble lenket fast og puttet under dekk på slaveskip på vei over atlanteren, hvor halvparten av dem mistet livet?

Visste du at mellom 1 og 1.5 millioner europeere ble tatt som slaver av muslimske slavehandlere i årene mellom 1500 og 1900 og at de ble hentet så langt opp som i Island?

Visste du at «bare» 1.4% av alle amerikanere eide slaver på det tidspunktet slaveriet var på sitt høyeste i USA? Og at også sorte landeiere eide slaver, ja, endog hvite slaver?

Visste du at slaveri fremdeles eksisterer den dag idag i Afrika og Midtøsten?

De fleste kunnskaper vi i Norge har om historien til slaveriet er svært mangelfulle og er i mange tilfeller basert på håpløst ensidige skolebøker og filmer på TV.

Her er 40 minutter med historiske fakta kjemisk renset for politisk korrekthet.

Relatert:

Dagbladet

Dagbladet

Bok/lydbok om emnet:

Cappelen/Damm