PST-sjef Benedicte Bjørnland la idag frem trusselrapporten for 2016. Der kommer det frem at etterretningstjenesten i Norge regner med en rekruttering i innvandringskritiske miljøer.

Dette som følge av  myndighetenes mangel av kontroll på hvem som kommer inn i landet og en økt frustrasjon og frykt for terrorangrep utført av terrorister som gjemmer seg blant flyktningene.

D
PST-SJEF: Benedicte Bjørnland la idag sammen med justisminister Anders Anundsen (FrP) ut trusselvurderingen for 2016. (Foto: Flickr).

Fra NRK.no:

Et økende antall flyktninger og asylsøkere til Norge får konsekvenser for trusselbildet.

Flere asylsøkere mobiliserer det høyreekstreme miljøet, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som i dag legger fram sin trusselvurdering for 2016.

Antall høyreekstreme sympatisører som ikke er en del av et organisert miljø, øker i Norge, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

Flyktningstrømmen er drivkraften for høyreekstrem aktivitet og radikalisering, sier PST-sjefen.

– Det er ideologisk viktig for dem å bekjempe innvandring, sier Bjørnland. (Sitat slutt).

Utvist potensiell terrorist

PST innrømmer i sin rapport at man allerede har utvist en person fra Norge som man fryktet ville utføre et terrorangrep. Bjørnland vil imidlertid ikke gå ut med noen som helst detaljer om mannens planer eller hvilket land han kom fra.

31.000 asylsøkere og flyktninger til Norge i 2015

I 2015 alene kom det over 31.000 asylsøkere og flyktninger til Norge. Dette har skapt et enormt press på asylinstituttet og kommuner rundt om i landet. Man har blant annet tatt i bruk gamle varehushaller som midlertidige mottakssentre. I ett slik senter på Råde har man over 1.000 asylsøkere ventende på å få sine asylsøknader behandlet.

Det har skapt mye uro og usikkerhet blant lokalebeboere.

Men ikke alle som kommer til Norge og Europa er relle flyktninger. Ifølge EU-toppen Frans Timmermans, så er 6 av 10 av asylsøkerne velferdsmigranter og ikke flyktninger.

Finansavisen har regnet ut at de 31.000 asylsøkerne som kom i 2015 vil koste norske skattebetalere over 300 milliarder kroner. Kommer tallet opp i 100.000 asylsøkere, slik flere politikere har ytret ønske om, vil kostnaden stige til over 1 billion kroner.

Denne uansvarlige og destruktive politikken har ført til at et større antall nordmenn nå er mer skeptiske til innvandringspolitikken enn før. Denne misnøyen kommer svært tydelig frem på sosiale medier og i kommentarfelt. Noen henger også opp plakater eller deler ut brosjyrer i postkasser i nabolag.

Mennesker som engasjerer seg i sosiale medier eller deler ut løpesedler mot denne innvandringen blir av massemedia og PST klassifiserte som «høyreekstremister».

PST får støtte av blant annet Tore Bjørgo, som er leder for Senter for ekstremisme-forskning i Oslo. Bjørgo som også er professor ved politihøgskolen i Oslo, har tidligere uttalt at han mener at innvandringskritiske nordmenn utgjør en større sikkerhetsrisiko enn IS-terrorister.

Professor Bjørgo er mer redd for norske internettkrigere enn reelle IS-krigere. Dette får han imidlertid liten støtte for av PST. (Foto: Wikipedia):
REDD FOR NORDMENN: Professor Tore Bjørgo er mer redd for norske internettkrigere enn reelle IS-krigere. Han har fått 50 millioner kroner av staten til å forske på det som omtales som «høyreekstremister». (Foto: Wikipedia):

Tore Bjørgo fikk nylig 50 millioner kroner for å lede et forskningssenter med 20 heltidsansatte på Universitetet i Oslo, som skal spesialisere seg på høyreekstremisme.

Sannsynlig med terrorangrep i 2016

Ser man bort fra at man regner med økt aktivitet fra innvandringsmotstandere i 2016, så ligger PST sitt hovedfokus stadig på muslimer og IS-krigere som enten har forbindelser i Norge eller ønsker å komme til Norge.

Ifølge PST er det et sannsynlig scenario at Norge vil oppleve et muslimsk terrorangrep i 2016.

Russisk trusselbilde

PST-sjefen nevner også Russland som et reellt problem for norsk sikkerhet. Ifølge Bendedicte Bjørnland etteretter russerne mot vårt forsvar, mot forsvarsintallasjoner, kapasiteter og ansatte i forsvaret.

Den russiske trusselen får oppsiktsvekkende mye plass i trusselrapporten.

Russlandsekspert og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Julie Wilhelmsen, sier imidlertid at russernes interesse for Norge i all hovedsak er rettet mot vårt NATO-medlemsskap.

Fra NRK.no

– I utgangspunktet har jo ikke Russland noen interesse av å invadere Norge. Det har jeg ingen tro på, sier hun.

– Om det skulle bli så spent at Russland angriper Norge i nord, vil det være på grunn av at det generelle konfliktnivået mellom NATO og Russland blir så høyt at man får en konflikt, mest sannsynlig som en spillovereffekt fra et annet sted. (Sitat slutt).