SJOKKAVSLØRING: Oslo-politiet innrømmer MØRKLEGGING av voldtekter utført av innvandrere

SKANDALE: Oslo-politiet har med vilje valgt å lekke lokk på antall overfallsvoldtekter i hovedstaden. (Foto: Frieord).
POLITIKK/VOLDTEKTER

Oslo-politiet gikk idag ut med beskjeden at de med vilje har mørkelagt informasjon om overfallsvoldtektene i hovedstaden.

I det som må betraktes som en skandale fra Oslo-politiet, så kan man i dagens utgave av VG lese at man bevisst har mørkelagt antall overfallsvoldtekter i hovedstaden.

Ifølge leder for avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo, Kari-Janne Lid, så har man valgt å ikke informere om overfallsvoldtektene, «Fordi det skaper så mye frykt og tar bort oppmerksomheten fra de andre voldtektene som utgjør det store volumet». I en bisarr uttalelse sier Kari-Janne Lid også at politiet ikke går ut med informasjon om overfallsvoldtekter, da «Dette ikke er underholdning».

Dette begynte etter publiseringen av en voldtektsrapport kalt «Voldtekt i den globale byen», kom ut i 2011.

Den fikk svært stor oppmerksomhet og det ble hevdet av forfatterne av rapporten, Marianne Sætre og Veslemøy Grytdal, at det var en sterk sammenheng i anmeldelser av overfallsvoldtekter og antall presseoppslag i avisene.

Etter at politiet har sluttet å informere innbyggerne i hovedstaden om overfallsvoldtekter har antall anmeldelser også gått betraktelig ned.

Ifølge avsnittsleder Kari-Janne Lid har politiet nå tre punkter de forholder seg til om de skal gå ut med informasjon om en voldtekt:

A) Publikum kan være vitner eller ha opplysninger som kan bidra til oppklaring.

B) Politiet er redd for at gjerningsmannen kan voldta igjen.

C) Media har fanget opp hendelsen fra annet hold.

– Men alle de andre; de går vi ikke ut med. Dette er ikke underholdning, sier Kari-Janne Lid i Oslo-politiet.

D
VIL IKKE INFORMERE PUBLIKUM: Kari-Ann Lid ved avdelingen for seksualforbrytelser ved Oslo politikammer, går offentlig ut og innrømmer at de har mørkelagt kriminaliteten utført av innvandrere i hovedstaden. (Foto: Youtube).

Lid opplyser at politiet informerer om de faktiske forbrytelsene og tallene på forespørsel.

VG spør Lid om ikke publikum har rett til å vite hva som skjer i hovedstaden. Da svarer hun følgende:

– Ja, men vi opplyser totaltallet på anmeldte voldtekter når vi blir spurt. Overfallsvoldtektene tones ned fordi det skaper så mye frykt og tar bort oppmerksomheten fra de andre voldtektene som utgjør det store volumet. (Sitat slutt).

STØTT OSS: Liker du å lese nyheter uten politisk korrekt filter? Støtt oss gjerne. Paypal og kontonummer finner du nederst i artikkelen. Takk!

Ifølge Oslo-politiet skal det ha vært 240 anmeldte voldtekter i fjor. Det er en økning på nesten 20 prosent.

De fleste av disse skal være fest-relatert.

Ikke-vestlige menn skal være kraftig overrepresentert i samtlige av politiets fem voldtektskategorier, inkludert fest-relaterte voldtekter.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Service har gått igjennom rapporten og nyhetene, med tallmateriale, og avslører at mye av det politiet og statlige meningsorganisasjoner som Antirasistisk senter og Amnesty har påstått de senere årene er løgn.

En av disse løgnene er at nordmenn dominerer fest-, relasjons- og sårbahetsvoldtekter, mens innvandrerne kun dominerer overfallsvoldtektene.

Fra Rights.no:

I tillegg hevdet Sætre og Grytdal at «den etniske profilen for alle voldtektstypene utenom overfallstypen, domineres av personer med norsk landbakgrunn, men er for øvrig varierende.»

Dette stemmer ganske enkelt ikke.

Menn fra Midtøsten, Afrika og Asia var i flertall – og betydelig overrepresentert i forhold til befolkningssammensetningen – i samtlige av politiets fem voldtektskategorier (etnisk norske gjerningsmenns prosentandel i parentes):

Festrelaterte voldtekter: 38,8 prosent (32,7)
Relasjonsvoldtekter: 42,2 prosent (40,0)
Sårbarhetsvoldtekter: 60,9 prosent (34,1)
Overfallsvoldtekter: 100,0 prosent (0,0)
Annet: 54,6 prosent (45,5)

Overrepresentasjonen økte året etter (Voldtekt i den globale byen 2012). Denne rap­por­ten viste at 21,9% av anmeldte vold­tekts­men­n hadde bak­grunn fra Afrika, 12,3% fra Midt­østen og 18,7% fra Asia (side 66), 52,9% til sammen.

I Oslo per 1. januar 2012 var det bosatt 31.496 per­soner med bak­grunn fra Afrika og 77.054 per­soner med bak­grunn fra Asia. Det er i alt 108.550 per­soner – inklusive barn, kvinner og eldre menn som jo ikke regnes med i dette tilfellet – av totalt 613.282 inn­byg­gere i hoved­sta­den. Dvs. at gjerningsmenn fra en gruppe som utgjorde 17,7% av befolk­nin­gen sto for 52,9% av vold­tek­tene.

I tabell 30 (s.67) ser man igjen at menn fra Midt­østen, Afrika og Asia er i flertall og bety­de­lig overrepresentert i forhold til befolkningssammensetningen i fire av politiets fem voldtektskategorier (etnisk norske gjerningsmenns prosentandel i parentes).

Fest­re­la­terte vold­tek­ter: 44,5 pro­sent (40,7)
Rela­sjons­vold­tek­ter: 67,5 pro­sent (20,9)
Sår­bar­hets­vold­tek­ter: 51,7 pro­sent (37,9)
Over­falls­vold­tek­ter: 80,0 pro­sent (20,0)
Annet: 41,7 pro­sent (45,8)

(Sitat slutt).

Etter at disse tallene kom for dagen, så sluttet altså politiet i Oslo å publisere og dele statistikk om voldtekter i hovedstaden.

Debatten har imidlertid blusset opp igjen de siste månedene, blant annet da TV2 i en undersøkelse i februar gikk gjennom samtlige dommer for seksualforbrytelser og voldtekt i Norge i 2015.

Da kom det frem at over 61 prosent av de domfelte for voldtekt i Oslo har innvandrerbakgrunn, selv om de «kun» står for 18.2 prosent av innbyggerne.

Hvorvidt politiet kan ta på seg et slikt ansvar og nekte befolkningen informasjon om kriminalitet som er av en så alvorlig karakter er også et spørsmål som må stilles.

Relatert: