Video: Hvordan islam ødela store sivilisasjoner

HISTORIE

De muslimske erobringene fra år 600 og utover førte med seg ødeleggelse, krig og død hvorhen de kom. Gamle sivilisasjoner ble brutalt revet vekk og millioner av mennesker ble enten fordrevet eller satt i slaveri. Biblioteker og bøker ble brent. Kunnskap som hadde overlevd i tusenvis av år ble på kort tid borte. Den katolske kirken og europeiske militærstyrker måtte til slutt sette en stopper for de aggressive muslimene. Her er en video som viser hvor stor overmakten til muslimene faktisk var, noe folk flest kanskje ikke er klar over. Samt hvor lite korstogene utgjorde i forhold.

Relatert:

– Sannheten om slaveriet – fortiden, nåtiden og fremtiden