NRK parodierer «flyktninger velkommen»-bevegelsen

HUMOR

En kort tegnefilm laget av NRK, viser på en humoristisk måte hvordan personer tilknyttet "Flyktninger velkommen"-bevegelsen ikke har noen øvre - eller nedre grense for hva de aksepterer i sin toleranse for de nyankomne.

Klippet er hentet fra NRK sitt prosjekt «Satiriks».