Nederlandsk partileder: «Islam og frihet er inkompatible ting»

Regjeringer i vesten er fremdeles farlig blinde for islamiseringens farer. Islam er fredens religion hevder man. Men det er en løgn. Se på hva som nylig skjedde på Istanbuls flyplass. Se på hva som skjedde i Orlando for noen uker siden. Se hva som skjedde i mars på flyplassen og T-banen i Brussel. Se hva som skjedde på konserthallen Le Bataclan i Paris i november. Se hva som skjedde i San Bernadino i september. Listen kan gjøre uendelig og felles for alt er islam.

La meg påpeke at jeg snakker om islam og ikke om muslimer. Muslimer kan være gode mennesker, men ingen ærlig person kan oppriktig hevde at islam er en fredens og frihetens ideologi. Tvertimot. Det er bare å se på fakta. Se bare på koranens påbud om å utkjempe en hellig krig. Se bare på sharia og hvordan den behandler kvinner, kristne, jøder, homofile og frafalne.

Islams ofre er både muslimer og ikke-muslimer, som vi nå kan se i Istanbul. Vi kan også se den behandlingen unge muslimske kvinner må leve med om de vil gifte seg med en ikke-muslim, i den skjebnen som venter den som vil forlate islam og i den fatalistiske apati som kjennetegner mange muslimer som har blitt indoktrinert av islam til underkastelse.

Jeg er leder for det nederlandske Frihetspartiet. Jeg er ikke klar til å kapitulere foran islam. Jeg forsvarer min landsmenn. Jeg forsvarer vår frihet. Og jeg står sammen med alle mennesker, såvel ikke-muslimer som muslimer, som vil befri seg fra islam. Og jeg nekter å akseptere hvordan terrorhandlingene nå holder på å bli hverdagslige hendelser i den frie verden.

Jeg står opp for sikkerhet, for liv, for frihet og imot terror, død og muslimsk underkastelse. Vesten islamiseres i rask fart og innvandringen er denne islamiseringens motor. Mennesker spør meg ofte; Hva kan vi gjøre med saken? Og svaret er faktisk ganske enkelt: Avvis fatalismen, islamiseringen er ikke noe unngåelig. Det første vi må gjøre er å erkjenne at det er islam og ikke noe annet som er problemenes grunnleggende årsak.

Neste steg er å stenge døren mot muslimsk intoleranse gjennom å stenge døren for all innvandring fra muslimske land. De muslimene som allerede befinner seg her er velkommen å bli om aksepterer og lever etter våre lover og konstitusjonelle vurderinger. Men om de vil leve etter sharia-lover, så bør de flytte til de landene som Saudi-Arabia, der det ikke eksisterer noen demokratiske valg eller noen ytringsfrihet, der kvinner og ikke-muslimer anses å være mindre verdt som mennesker og dissidenter fengsles, piskes og henrettes.

Vi er motsatsen til dette. Og vi vil fortsette å være det. Og flere patrioter over hele den vestlige verden begynner nå å innse at det er på høy tid å dra en grense. Den patriotiske våren er på vei. Folk vil få sin nasjoner tilbake. De vil bevare sin frihet og trygghet. De vil ikke ha noen sharia-lover her. De vil avislamisere sine samfunn.

Mine venner: Islam og frihet er inkompatible ting. Så kom sammen med oss. Stå opp for friheten, for deres egen frihet, deres barn og barnebarns frihet og forsvar Vesten identitet og sivilisasjon.

Geert Wilders

(Oversatt fra Avpixlat.info).