Kong Harald: Vi må hjelpe flyktningene der de kommer fra

– Jeg tror Europa gjør det de for øyeblikket makter. Om det er nok eller ikke kan nok diskuteres, men vi må jo prøve å gjøre ting der de kommer fra for å stoppe flyktningstrømmen. Det er jo det som må bli løsningen til slutt.

– Vi kan ikke ta imot hele Afrika i Europa, det går ikke.