Jeg er anti-islam, fordi islam er anti-meg

DAGENS VIDEO

Samfunn- og religionskritikeren Pat Condell har etterhvert opparbeidet seg et imponerende antall videoer hvor han tar for seg aktuelle temaer. Dagens video heter, "Det er bra å være anti-islam..men ikke anti-muslim."

I denne videoen omtaler Condell det faktum at det er vanskelig å være fri rundt islam, fordi religionen krever at alle i dens nærhet underkaster seg den og alle dens umenneskelige regler og krav. Spesielt kvinner, som Condell fokuserer på. Det er rett og slett vanskelig å ikke være anti-islam, fordi islam er anti-menneskelig. Det betyr selvfølgelig ikke at man er anti-muslim.