Jeg er anti-islam, fordi islam er anti-meg

I denne videoen omtaler Condell det faktum at det er vanskelig å være fri rundt islam, fordi religionen krever at alle i dens nærhet underkaster seg den og alle dens umenneskelige regler og krav. Spesielt kvinner, som Condell fokuserer på. Det er rett og slett vanskelig å ikke være anti-islam, fordi islam er anti-menneskelig. Det betyr selvfølgelig ikke at man er anti-muslim.