Dagens video: Svar til en muslim

Det er en muslimsk kvinne som spør om hvorfor man alltid ser på islamske land som ustabile og farlige og hvorfor man kjemper en ideologisk krig mot islam med våpen.

Svaret fra en av paneldeltarkerne, Brigitte Garbriel, ville nok aldri ha kommet gjennom i noen norske medier på grunn av ærligheten og mangelen på politisk korrekthet.