Vi vil redde Norge! – Sommerføljetong på Frieord – del 8 – Begrens de sosiale tilskuddene

Av Max Hermansen, historiker, forfatter og leder av Demokratene i Oslo

BEGRENS DE SOSIALE TILSKUDDENE

Begrense sosiale tilskudd som kontantstøtte, barnetrygd, engangsstønad ved barnefødsler. Det samme for for dem som har kommet som asylsøkere, flyktninger og lignende, samt deres etterkommere, og de som ikke er fullt ut integrert i det norske samfunn.

Stoppe alle særordninger hvor asylsøkere, flyktninger og andre får mer enn norske statsborgere.

Les første del og forklaring her:

Relatert: