Vi vil redde Norge! – Sommerføljetong på Frieord – del 7 – Ytringsfrihet

Av Max Hermansen, historiker, forfatter og leder av Demokratene i Oslo

YTRINGSFRIHETEN ER LIVSVIKTIG FOR OSS

Det må innføres en ytringsfrihetslov i Norge – som en avledning av Grunnlovens §100 ytringsfrihet – hvor blant annet sosiale medier pålegges å ikke sensurere mer enn det som følger av norsk lov ellers. I denne sammenheng må Straffelovens §185 hatefulle ytringer, slettes; slik at det igjen blir tillatt å si hva man vil om religion, livssyn, etnisk opphav, hudfarge, seksuell legning etc. Straffelovens §186 diskriminering, må tilpasses slettingen av §185.

NRK må nedlegges, ut fra deres massive tildekningen av sannheten om asylsøkere, flyktninger og andre. Det er ikke akseptabelt at borgerne årlig skal betale mellom fem og seks milliarder i støtte til en institusjon med 3.500 ansatte som ødelegger landet vårt.

Pressestøtten og fritaket for merverdiavgift, avvikles. Dette fordi A-media har blitt så dominerende, og at de fleste journalister i Norge tilhører én side i norsk politikk.

Journalisthøyskolen og andre utdannelsesinstitusjoner med journalistutdannelse og lignende, gjennomgås med tanke på å utdanne journalister til en akseptabel journalistfaglig og journalistisk etisk standard.

Les første del og forklaring her: