Vi vil redde Norge! – Sommerføljetong på Frieord – del 6 – Norsk skole og islam

Av Max Hermansen, historiker, forfatter og leder av Demokratene i Oslo

NORSK SKOLE OG ISLAM

I skolen må læreplaner endres til at det skal undervises i alle sider ved islam; altså også de sidene ved islam som ikke er forenelig med vår vestlige kultur. Muslimske gutter og andre som ikke vil tilpasse seg vårt samfunn, må gis undervisning på spesielle skoler hvor de blir underlagt et annet regime enn den sosialistiske enhetsskolen.

Les første del og forklaring her:

Relatert: