Vi vil redde Norge! – Sommerføljetong på Frieord – del 2 – U-hjelp

NORSK BISTAND TIL VERDEN: Norske myndigheter bruker milliarder av skattepenger på land i den tredje verden. Undersøkelser og studier viser at svært lite eller nærmest ingenting har hjulpet de landene som har fått pengene. (Foto: Norad.no).
LESERINNLEGG/DEBATT

Her kommer del 2 i Frieords sommerføljetong - "Vi vil redde Norge!" I dag omhandler innlegget u-hjelp.

Av Max Hermansen, historiker, forfatter og leder av Demokratene i Oslo

U-HJELPEN AVVIKLES I NÅVÆRENDE FORM

Norge bruker mer enn 36 milliarder i utviklingshjelp. Svært seriøse rapporter har gang på gang vist at denne utviklingshjelpen ikke hjelper. Vi må derfor avvikle utviklingshjelpen der hvor den ikke kommer til nytte. Dette inkluderer å stoppe all u-hjelp til regimer som ikke støtter våre vestlige verdier, og eller som ikke vil ta sine egne statsborgere i retur. Dessuten må avtaler om overtagelse av asylsøkere, kvoteflyktninger og familiegjenforening med disse, betales av u-hjelpsmidler.

Les første del og forklaring her:

Relatert: