Vi vil redde Norge! – Sommerføljetong på Frieord – del 11 – Den totalitære ideologien islam!

Av Max Hermansen, historiker, forfatter og leder av Demokratene i Oslo

DEN TOTALITÆRE IDEOLOGIEN ISLAM!

Erklære islam som først og fremst en totalitær ideologi.

Dermed kan vi frata moskeene offentlig støtte på over hundre millioner kroner i året. Og vi kan stenge moskeene med grunnlag i den sterke diskrimineringen av kvinner som er i alle de over 150 moskeene i Norge.

Tilsvarende må offentlig støtte stoppes til andre muslimske organisasjoner som blant annet muslimske ungdomsorganisasjoner og til organisasjoner som motarbeider utsendelse av muslimer.

Les første del og forklaring her:

Relatert: