Vi vil redde Norge! – Sommerføljetong på Frieord – del 10 – Statsborgerskap ikke på billigsalg!

Av Max Hermansen, historiker, forfatter og leder av Demokratene i Oslo

STATSBORGERSKAP IKKE PÅ BILLIGSALG!

Ikke gi statsborgerskap til noen uten at de har blitt assimilert inn i det norske samfunn, og i minst ti år har vist denne tilknytningen.

Ta statsborgerskapet fra dem som reiser ut for å drive terror, og eller som sender døtrene til opprinnelseslandet for å bli kjønnslemlestet.

Asylsøkere og flyktninger som har fått opphold i Norge og som deretter reiser til hjemlandet på ferie, og eller sender sine barn på ferie og/eller koranskole til hjemlandet, skal ikke lenger ha opphold i Norge.

Les første del og forklaring her:

Relatert: