LESERINNLEGG: Lyver VG bevisst om Syria?

KRITISK: Professor ved MIT, Theodor Postol, er kritisk til hvordan gassangrepene blir fremstilt av amerikanske myndigheter og media. (Foto: Theodor Postol/RT).
DEBATT

Her publiserer vi et innlegg som tar for seg omstendighetene rundt gass-angrepene mot sivilbefolkningen i Syria de siste årene.

Av Christen Krogvig, samfunnsdebattør

Det er lett gjort å spre falske nyheter for alle som driver med nyhetsformidling. Også redelige mennesker kan komme i skade for å spre usannheter. Når det gjelder gass-hendelsen i Syria 4. april 2017, kan mange komme til å tro at anklagene fra USAs administrasjon er sanne selv om saken ikke er gransket av organisasjoner som ikke er part i konflikten.

I og for seg kan heller ikke jeg utelukke at Assad har gitt ordre om dette angrepet selv om det ville være totalt irrasjonelt fra hans side. MIT-professor Theodor Postol argumenterer for at bildene og informasjonen fra et lignende angrep i 2016 og som foreligger i en rapport fra USAs regjering, ikke kan være korrekte. Bildene viser blant annet en beholder som ikke er sprengt fra utsiden, slik bomber sluppet fra fly er. Han hevder derfor at beholderen er detonert på bakken.

I et oppslag publisert av VG 13. april 2017 tar imidlertid journalist Amund Bakke Foss skrittet fra det å ikke gjøre undersøkelser og trekke merkelige konklusjoner, til det å skrive noe han må vite ikke stemmer.

I oppslaget omtales det store gassangrepet i Ghouta i Syria i 2013. I oppslaget beskrives lidelsene angrepet skapte, og Obama kritiseres for ikke å ha grepet inn. Trumps inngripen hylles. I oppslaget insinueres det at det var den syriske regjeringen som sto bak dette gassangrepet. Og i et oppslag 14. april skriver samme «journalist» : «I august året før (dvs. 2013) angrep Assad-regimet opposisjonskontrollerte forsteder utenfor hovedstaden Damaskus med saringass. Over 1000 mennesker antas å ha blitt drept i angrepene. Leger uten Grenser mener over 3000 ble rammet av kjemikaliene.»

Når journalister skriver er det vanlig at det gjøres undersøkelser av temaet de skriver om i forkant. Journalist Amund Bakke Foss hadde ikke trengt å gå lengre enn til kommentarfeltet i egen publikasjon for å finne klipp som står i grell kontrast til innholdet i artikkelen.

Her uttaler lederen for FNs undersøkelseskommisjon for krigsforbrytelser i Syria, Carla del Ponte, at det syntes å være opprørerne som hadde tatt i bruk nervegass: Og at de ikke hadde noen indikasjoner over hode på at den syriske regjeringen hadde brukt kjemiske våpen. På Youtube står det at oppslaget ble publisert 1. september 2013.

Den tidligere kongressrepresentanten Kucinich uttaler her til Fox News at ved angrepet på Ghouta i 2013 konkluderte FNs våpeninspektører, en vitenskapsmann fra det kjente universitetet MIT og en vitenskapsmann fra Tesla Labs med at angrepet ble lansert fra opprørskontrollert territorium .

I dette oppslaget på Frieord fra 5. mars 2017 fremlegges det mye dokumentasjon som underbygger påstanden om at det var opprørerne som sto bak angrepet i Ghouta 21. august 2013.

På denne bakgrunn er det mildest talt oppsiktsvekkende at VG hevder at den syriske regjeringen sto bak angrepet i Ghouta.

Er det rett og slett slik at VG lyver bevisst?

Det å lyve om bruk av kjemiske våpen kan ha alvorlige konsekvenser. I 2003 løy amerikanske myndigheter om at Saddam Hussein hadde kjemiske våpen. Løgnene ble brukt til å forsvare invasjonen av Irak. En invasjon som skal ha kostet en millioner mennesker livet. Nå slår amerikanske myndigheter igjen på krigstrommen ettersom deres stedfortredere i Syria taper kampen mot russerne og Assad. En krig mellom USA og Russland kan medføre 1000 ganger større tap av menneskelig liv enn invasjonen av Irak i 2003.

Amund Bakke Foss er invitert til å komme med et tilsvar til denne artikkelen, men han har ikke besvart henvendelsen.