LESERINNLEGG: Hvor går Norge?

OSLO S: Automatiseringen av Norge går fremover med syvmilsstøvler. Teknologiske fremskritt har gjort at offentlig transport, drosjer, lagerjobber, posten og mange manuelle arbeidsplasser vil bli utført av maskiner i de kommende tiårene. Hvordan det kan kombineres med en stadig ufaglært og lavt utdannet arbeidsklasse er et svært viktig spørsmål for våre politikere. (Foto: Frieord.no).
LESERINNLEGG

Vi publiserer nok et kommentar som redaksjonen har fått i vår innboks. Denne gangen handler innlegget om hvordan Norge går en usikker fremtid i møte da den sterkt økende automatiseringen av samfunnet, kombinert med høy innvandring av mennesker uten utdannelse vil skape store klasseskiller, både økonomisk, men også kulturelt, i fremtiden.

Mens nordmenn presses inn i dyrere og trangere leiligheter i større byene som de kanskje eier selv etter gjerne flere år i høyere utdanning, og har langt større krav til levestandard enn de fra typisk minst utviklede land / muslimske land, så kommer de sistnevnte og tar en økonomisk divisjonsreise uten like, fortsatt med store barnekull og til dels svært store barnekull. Samtidig, som et bakteppe, skal våre store etterkrigskull av nordmenn dø snart… Hva som skjer med forholdstallene innvandrere og nordmenn etter den tid, det får man ikke nobelpris i matte for! Her er det et utvanning i ferd med å skje som virkelig vil skyte fart!

Parallelt blir svært store deler av innvandrere som skiller seg mye ut fra oss i hudfarge, kultur og religion tilhørende en lavere klasse, en tjenende klasse med lave inntekter og mye frustrasjon etter hvert som de må  faktisk tilpasse seg norske forhold. Sosial tilhørighet går jo også mye i arv, det videreføres gjerne. Og hva med arbeidsledighet, f.eks. etter automatisering av enkle jobber mange av dem gjør, og kortere vei til ekstremisme..? Og generelt et hat og et nag mot de nordmenn som har det langt bedre..? Denne tjenende klassen blir altså mye større i forhold til vellykkede nordmenn enn hva den er i dag, fordi det skal bli langt færre etniske nordmenn igjen i dette landet, som fortsatt kalles Norge.

Og så kan man spørre seg om lave fødselstall blant nordmenn også kan skyldes at de fratas fremtidshåpet det er i å videreføre sin egen gruppe som etniske nordmenn og/eller europeere når man ser at utvanningen uansett kommer som en tsunami…

Dette er høyaktuelt som tema.