Leserinnlegg: Forskjellsbehandling i det offentlige Norge

Heisann. Jeg er nettopp ferdig med en høyere utdanning og tenkte å få meg jobb. På en av jobbene jeg søkte på så måtte jeg krysse av om jeg hadde utenlandsk bakgrunn. Siden dette virket som et rart/irrelevant spørsmål så søkte jeg opp litt mer informasjon om det. Hva jeg fant var dette

«Regjeringen har som målsetting å øke andelen offentlige ansatte med innvandrerbakgrunn. Søkere med slik bakgrunn oppfordres derfor til å søke på offentlige stillinger.

I Handlingsplanen mot rasisme og diskriminering (2002-2006) er alle statlige virksomheter pålagt å innkalle minst én person med innvandrerbakgrunn til intervju, under forutsetning om at søkeren er kvalifisert for stillingen. Personer med innvandrerbakgrunn er i denne sammenheng første og andregenerasjons innvandrere fra en person som har sin opprinnelse fra Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand samt østeuropeiske land utenfor EU (Albania, Bosnia-Herzegovina, Hviterussland, Kosovo, Kroatia, Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia og Ukraina).

Om du ønsker slik særskilt behandling av din søknad, krysser du av for dette før du sender søknaden. Slik avkryssing er valgfri.

Avkryssing for slik behandling knyttes kun til den ledige stillingen du søker på, og ikke til din CV. Avkryssing for slik behandling kan ikke sees av andre enn saksbehandlere for den aktuelle stillingen du har krysset av for. Om du søker på andre ledige stillinger så må det krysses av på nytt for de aktuelle stillingene dersom du skal synliggjøre slik behandling for disse»

Mitt inntrykk er at dette er sterkt rasistisk, og helt ærlig ble jeg ganske forskrekket av at det er så integrert i dagens Norges offentlige systemer. Inntrykket mitt er at mange andre landsborgere også mener at man bare skal bli vurdert ut i fra kompetanse og evner, og at etnisitet ikke er relevant. Tenkte derfor å bare tipse dere om at dette kanskje ville vært et interessant tema å diskutere/skrive artikkel om.

Med vennlig hilsen

(Navn holdt tilbake).

Les mer om dette på regjeringen.no

Relatert: