Kunne innføring av demokrati hindret krigen i Syria?

Av Christen Krogvig, samfunnsdebattør

De vestlige landene som i mange år har drevet krigføring mot Syria (hovedsakelig ved hjelp av stedfortredere) hevder tidvis at krigen skyldes mangel på demokrati Syria.

Denne forklaringen er imidlertid ikke veldig troverdig. Da Assad arrangerte valg i 2014, der også kandidater som hadde deltatt i demonstrasjonene i 2011 fikk lov til å delta, endret ikke dette USA-alliansens holdning til krigen. Kravet var at Assad måtte gå og ikke delta i fremtidige valg.

Krigen i Syria dreier seg med andre ord i stor grad om uenighet om befolkningen i landet selv skal få velge sine ledere, eller om USA og dets allierte skal få utelukke kandidater de ikke liker. Det er derfor neppe noe grunnlag for å hevde at mer demokrati i Syria vil føre til fred i dette hardt prøvede landet.

DAMASKUS: Ønsket fra vestlige ledere om å skape ustabilitet og krig i Midtøsten har ødelagt en rekke nasjoner. Dette bildet viser storbyen Damaskus i Syria før krigen. Ser det ut som et område som trenger å bombes og drives til borgerkrig? (Foto: Via Nahel Abou Hatab)

Demokrati i Vesten?

I dag omtales systemer der folket deltar i organiserte valg for «demokratier». Men opprinnelig hadde ordet demokrati en helt annen betydning. Demokrati betyr egentlig «folkemakt», og i det opprinnelige
demokratiet var det folket som hadde makten, og alle lederne skulle være trukket ut fra folkeforsamlingen snarere enn valgt gjennom manipulerbare prosedyrer som i dag.

Folket i USA valgte nylig Donald Trump til president. Han ble valgt på løfter om at USA skulle avslutte sine angrepskriger. (Jugoslavia, Irak, Libya og Syria.)

Nå som har er valgt inn, finnes imidlertid ingen mekanisme som folket i USA kan ta i bruk for å tvinge ham til å holde sine løfter. Folket kan riktignok stemme på en annen kandidat ved neste valg. Men i mellomtiden kan Trump drepe en million mennesker. I verste fall starter han en full krig med Russland for å hindre syrerne i å velge den presidenten de ønsker. En slik krig kan koste millioner av amerikanske liv og milliarder av liv over hele verden.

DEMOKRATI? Er det slik innføring av et vestlig demokrati ser ut?

I det egentlige demokratiet ville ikke dette vært mulig. Der var det folket selv som fattet beslutninger om å starte angrepskriger (men ikke forsvarskriger).

USA og dets allierte har arbeidet for å skape krig i Syria siden 80-tallet viser nedgraderte dokumenter.

Den amerikanske generalen Wesley Clark varslet i 2007 at USA ville starte krig i Syria. Den tidligere franske utenriksministeren Roland Dumas har forklart at britiske politikere ba Frankrike om å delta i en krig i Syria til bake i 2009. Willy Wimmer har vært forsvarspolitisk talsmann for CSU/CDU i Tyskland, statssekretær i det tyske forsvarsdepartementet og visepresident i den parlamentariske forsamlingen i OSSE. Willy Wimmer har uttalt at USA, Frankrike, Saudi-Arabia og Qatar skapte borgerkrigen i Syria. (I klippet snakker han også om bakgrunnen for bombingen av Syria 7. april.)

Dersom disse landene som har angrepet Syria hadde vært demokratier så ville befolkningene blitt spurt om de ønsket dette. Det er grunn til å tro at folkene i USA, og flere andre land, ville ha stemt ned et slik forslag. Ikke minst fordi jihadist-gruppene som har utkjempet krigen på vegne av USA-alliansen, vekker avsky blant befolkningene i kristne land. (Og kanskje også noen muslimske land.) Befolkningene i vestlige land er langt mindre onde enn landenes ledere.

Når det gjelder USAs rakettangrep mot Syria etter gassangrepet i Syria 4. april, så ville en folkeavstemning forsinket angrepet. Selv slike avstemninger kan skje temmelig raskt hvis man tenker seg at de gjennomføres ved hjelp av systemer ala Altinn. Da det var et stort gassangrep i Syria i 2013 viste det seg at det ikke var Assad, men USA-støttede opprørere som sto bak. For politikerne i USA spiller det nok ingen rolle hvem som sto bak gassangrepet 4. april. Men folket i USA ville aldri finne på å stemme for et angrep på den syriske hæren dersom det også denne gang viser seg at det er terroristene som står bak angrepet.

Jeg tror derfor at dersom det innføres demokrati i USA vil vi få en langt fredeligere verden.

Relatert:

Skrevet av

Christen Krogvig

biografisk informasjon