Myten om nordmenns rasistvold den 22. juli 2011

av Ragnar Marbakken

Norge er i en slags unntakstilstand på grunn av terrortrusler fra muslimer, og avisene er fulle av selvsentrerte innlegg fra muslimer som advarer nordmenn mot å tenke stygge tanker om islam. Felles for disse innleggene, er at man forsøker å stille nordmenn til ansvar for muslimers dalende popularitet.

Muslimer som er bekymret for sitt rykte, skulle kanskje heller rettet pekefingeren mot sine voldelige trosbrødre, men dem om det.

En gjenganger i disse innleggene er påstander om rasistvold fra nordmenn mot muslimer den 22. juli 2011 før gjerningsmannens identitet ble kjent. Et eksempel fra en kronikk av Sohaib Sultan og Rune Berglund-Steen fra Antirasistisk Senter, hvor de skriver at «I timene etter bombingen av regjeringskvartalet 22. juli 2011 valgte noen norske borgere å ta ut sitt sinne både verbalt og fysisk på mulige muslimer.» Dette er en udokumentert myte.

I januar 2012 jaktet Aftenposten på rasistvolden etter 22. juli. Det viste seg at ingen av landets 27 politidistrikter registrerte noe rasisme i sine logger. Det florerte av historier om den påståtte rasismen og volden både i avisene og på sosiale medier, men da Aftenposten ba om å få møte kildene, også anonymt, lyktes de ikke.

«En kilde sier at de to involverte i to stygge episoder ikke vil snakke med oss. Tre andre kilder sier de uttalte seg til mediene basert på hva de hadde hørt fra andre. En forsker sier hun uttalte seg på bakgrunn av hva hun hadde lest i avisene. Vi har bedt flere organisasjoner som jobber tett på minoritetsbefolkningen om hjelp. Folk i flere moskeer har forsøkt å hjelpe oss, også generalsekretæren i Islamsk Råd Norge har forsøkt, men ingen har klart å finne personene.»

Selv ikke Antirasistisk senter, som har et eget register for rasismehendelser, registrerte noe. «Ingenting ble rapportert der i dagene etter 22. juli, bekrefter leder Kari Helene Partapuoli.»

Da er det jo dumt at representanter for Antirasistisk Senter fremdeles sprer slike udokumenterte myter om nordmenns rasistvold etter 22. juli. Nesten litt rasistisk.