Kronikk: Feminismen og ødeleggelsen av kjernefamilien

Av Lise

Denne kronikken er inspirert av nå avdøde aktivist, forfatter og skuespiller (Den siste Mohikaner) 1992, Russel Means og hans kone Pearl. Han var fra Lakota Sioux-stammen. Født 10. nov 1939. Død 22. oktober 2012.

I det siste intervjuet med Russel, før han døde av kreft, snakket han og hans kone Pearl om kjønnsroller i det matriarkalske indianske samfunn.

Et ekte matriarkat handler om å verdsette det andre kjønnets naturlige evner. Det er ikke et kvinnestyrt samfunn; menn er allikevel ledere, men hvert kjønn har respekt og anerkjenner det andre kjønns egenskaper. Dette er tanker fra et natursamfunn, som like godt kunne ha vært skrevet om et nordisk eller europeisk samfunn kort tid tilbake, da vi også levde i takt med våre biologi og natur.

Jeg vil i det følgende forsøke å trekke frem forskjeller på det naturlige og det moderne samfunnet vi lever i dag. Kvinner og menn er skapt ulike, av en grunn. Vi er ment å komplettere hverandre, og ikke konkurrere med hverandre, som i dag.Vi burde hylle hverandres ulike egenskaper istedet for å prøve å bli like. Den ene har kvaliteter som den andre ikke har, eller har mindre av.

Kvinner styres i stor grad av hjertet og emosjoner og menn av intellektet. Vi trenger selvfølgelig begge deler for å kunne leve i denne verden. Men emosjoner uten hjerte er følelser uten empati (Vi kan kanskje henvise til denne denne ELLER denne.)

Kvinnen er skapt for å gi omsorg. Dagens perverterte samfunn har tatt de naturlige, sunne og gode egenskapene til kvinner og erstattet dem med de dårlige egenskapene til menn som drikking, utroskap, utagerende sex.

Feminismen (skapt og finansiert av CIA. Se artikkel om Gloria Steinem) har fratatt kvinnen stoltheten av feminine verdier. Et samfunn hvor alle er mer opptatt av sitt eget speilbilde enn av andre mennesker. Kjærlighet, ære, trofasthet, sannhet og arbeidsomhet er i stor grad byttet ut med en syk “selfie”kultur. En kultur hvor alle er mer opptatt av sitt eget speilbilde enn av andre mennesker.

Det å ønske å ta vare på familien, barn og ektemann får mange i dagens moderne samfunn til å fnyse på nesen. Hvis en kvinne uttrykker ønske om å bruke livet sitt på familien blir man møtt med hån og en nedlatende holdning. Man blir sett på som svak og dum. Den stoltheten som kvinner før hadde, som husmor, mor og ektefelle har i stor grad forsvunnet.

Hvis en kvinne innrømmer at hun synes det er tilfredsstillende å passe sine egne barn, og ikke lar staten gjøre det, og ta vare på mannen sin og alle hans behov, da må det være noe galt med henne. Det som er naturlig for henne blir gjort om til noe sykt. At en kvinne for eksempel jobber ute som massør, i serviceyrker, eller med omsorg er det helt i orden, men negative reaksjoner kommer om en kvinne gjør det samme hjemme for sin mann uten å tjene penger på det. Det å gi omsorg til en mann er kanskje det verste man kan gjøre i dette samfunnet. Det er undertrykkende må vite.

Kvinner har i sin naturlige tilstand (når den ikke er ødelagt av feministiske løgner) et medfødt behov for å gi av seg selv til andre. Feminismen har gjort kvinner utrygge og de reagerer derfor aggressivt. Aggressive personer er utrygge og føler seg truet. Feminismen har gjort at kvinner blir stadig mer aggressive. Ikke stadig mer trygge.

Kvinnen blir fra naturens side styrt av kjærlighet og mannen av intellektet. Som små gutter må menn oppleve og lære av mor og mormor, gjennom opplevelsen av omsorg og godhet, hva kjærlighet er. Menn må få dette fra en kvinne, da han ikke har det naturlig i seg.

På samme måte som menn har strategiske, beskyttende og forsørgende egenskaper. Hvis en ung gutt ikke får dette av sin mor som liten vil han lide resten av livet. Uten å få dette grunnleggende behovet dekket, vil han bli ustabil som voksen. En mann som ikke har lært hva kjærlighet er fra mor og mormor, klarer ikke selv å forstå det. En liten jente som opplever det samme sviket fra mor vil også ta skade av det, men vil i mye større grad klare seg. Mannen trenger en kvinnes kjærlighet, liksom kvinner er avhengig av mannens beskyttelse og forsørgelse. For et vellykket og sunt samfunn er man avhengig av begge disse egenskaper.

Feminismens egentlige agenda er ikke kvinnens ve og vel, men å destabilisere samfunnet. Få de to kjønnene til å konkurrere og sloss mot hverandre. Familien er samfunnets minste nukleus. Uten sunne familier er samfunnet fortapt. En sterk familie gir et sterkt samfunn, med et solid immunforsvar.

Siden kvinner i det moderne samfunn har blitt fratatt stoltheten over de feminine verdier har de mistet sin naturlige selvtillit som kvinne. Media og samfunnet overtaler kvinner til å gå mot sin egen natur. Kvinner er ment å bære og å gi liv på forskjellige måter. Dette er idag tatt fra dem og erstattet med ønske om karriere og selvrealisering.

Det aller helligste en kvinne er til for, er å bære liv. Feminismen har lurt kvinner til å tro at det er greit å ta et barns liv. Kvinner er kjernen i familien, derfor blir kvinner opplært til å tro at de er ofre. Ved å se på menn som fiender rakner familien. Samfunn som det islamske og det jødiske er familieorienterte og dermed sterke. Felles for disse er at de setter primært menn i lederskapet, og man ser hvordan de klarer seg.

Kvinner ønsker seg bort fra menn og barn som en følge av samfunnets hjernevasking. Kvinner må våkne opp og forstå at de har blitt grundig lurt og at feminisme ikke bare er kvinnefiendtlig, men faktisk menneskefiendtlig. Kvinner må forstå hvor viktige de er. Hvor essensiell deres kjærlighet til alt liv er for at verden skal bli et godt sted å leve.

Vi har fått en syk dødskultur. Den er menneskefiendtlig og vi begynner å bli litt for vant til den. Kvinner må stå opp mot denne dødskulturen. Det gjøres ved å velge det som er naturlig, nemlig å velge livet, unngå abort, passe på deres egne barn og ikke minst ta vare på mennene sine. Vi kan snu den syke trenden ved rett og slett velge annerledes. Kvinner har en fantastisk mulighet til å påvirke verden.

En antifeministisk bølge er i ferd med å skylle over verden idag. Noen kvinner, men spesielt menn, er lei av å få høre hvor elendige menn er og at de er skyld i alle verdens problemer, og er dårligere enn kvinner i alt. Menn blir daglig latterliggjort i “sitcoms” på tv og i riksmediene. Det masseproduseres negativ propaganda i media om hvor dårlige, syke og dumme menn er.

Menn ofrer mye for kvinner. De beskytter og forsørger sine barn og kvinner. Dette burde de få heder for. Siden menn har blitt hundset så lenge, tør de ikke lenger si åpent hva de mener. De kan kanskje si det til kameratene sine, men sjelden hvis det er kvinner i nærheten. Men under overflaten ulmer det og motstanden mot feminismen vokser hver måned.

Feminismen kan ikke bestå, da den er unaturlig og menneskefiendtlig. Dette også fordi feminismen i seg selv ikke er langsiktig fremtidsrettet. Ideologien trekker inn problemer som den hverken har kapasitet eller intellekt til å håndtere.

Dermed gjenstår kun sensur, hat og latterliggjøring. Håpet for framtiden for oss alle er at begge kjønn oppdager at vi har blitt lurt og hvem som står bak. Slik at vi sammen kan sloss mot det og leve sammen og verdsette hverandre, istedet for å se at samfunnet rakner ved splitt og hersk.