Av Magnus Kristiansen

På videoklippet kan man se nestleder i kommunikasjon, Ervin Kohn og rådgiver Anne Marie Mollén, fra den statsfinansierte meningsorganisasjonen Antirasistisk Senter, i samtale med den ungarskspråklige flerkulturelle bloggen Északi Napló (Nordisk Visjon).

Kohn forteller i intervjuet at det norske samfunnet kanskje er enda mer homogent enn det ungarske. Han forteller videre at nordmenn ikke har lang erfaring med etniske minoriteter i den skalaen som vi nå opplever gjennom den ukontrollerte masseinnvandringen i Norge idag:

Det er en jobb å gjøre, forteller Kohn.

Hva slags jobb som må gjøres går ikke Kohn i dybden i, men med hans arbeidsgivers heller brokete historie med hatefulle og feilaktige uttalelser mot etniske nordmenn, så vil man kunne anta at man ønsker å omgjøre Norge til et flerkulturelt land, og den endelige løsningen vil være et Norge hvor etniske nordmenn ikke lenger er i majoritet.

ANTIRASISTISK SENTER OG BLITZ: Antirasistisk Senter har ved flere anledninger delt scene med de voldelige venstreekstremistene i Blitz, her representert ved den dømte Stein Lillevolden.
ANTIRASISTISK SENTER OG BLITZ: «Si meg hvem du omgås med og jeg skal si deg hvem du er» heter et ordtak. Antirasistisk Senter, her representert ved tidligere leder Kari Helen Partapouli, har ved flere anledninger delt scene med de voldelige venstreekstremistene i Blitz, her representert ved den straffedømte Stein Lillevolden.

Kohn ikke alene

Denne typen anti-norsk retorikk er dessverre ikke Ervin Kohn og hans medansatte på ARS alene om å uttale. Også andre kjente og medievante personligheter har snakket om at Norge må forandres radikalt og at nordmenn som majoritet i sitt eget land er «et problem».

Dette har blant annet professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Thomas Hylland Eriksen, snakket om tidligere når han uttalte følgende infamøse setning til Universitetets internavis i 2008:

Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger.

I HARDT VÆR. IGJEN: Professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, har det med å tråkke på verbale landminer når han skal uttale seg. Denne uken måtte den omstridte professoren fra UiO slette et blogginnlegg hvor han omtalte FrP som et "mykfascistisk parti".
FØLER SEG MISFORSTÅTT: Professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, har det med å tråkke på verbale landminer når han skal uttale seg. Som unnskyldning mener professoren at kun mennesker med høy utdannelse forstår hva han har sagt.

Uttalelsen skal være tatt ut av sin sammenheng ifølge Hylland Eriksen, som mener at kun høyt utdannede personer kan tolke hans arbeide og forstå hva han sier. Men uttalelsen fikk allikevel bein å gå på i de fleste mediene med henvisning til professorens svermeri for det flerkulturelle samfunnet gjennom sitt arbeide på universitetet, samt politiske engasjement for politiske partier som har åpen innvandring til Norge som hovedpunkt i partiprogrammene.

Det norske samfunnet sliter

FF
MANGLER KUNNSKAP: Ervin Kohn sier at nordmenn er lite kunnskapsrike når det gjelder andre kulturer.

Tilbake i intervjustolen påpeker Kohn at nordmenn er «lite kunnskaprike» når det gjelder religion og andre nasjoners kulturer og trenger derfor Antirasistisk Senter for å fortelle dem hva de skal mene om blant annet islam og jødedommen.

En kuriositet er at Kohn stadig omtaler nordmenn som «de» eller «dem» og ikke som «jeg» eller «vi». Om dette betyr at han ikke selv identifiserer seg som en nordmann, eller om han sitter på en slags guddommelig kunnskap som han skal bringe ned til oss kunnskapsløse og fordomsfulle etniske nordmenn, er vanskelig å sile ut gjennom alle de norskfiendtlige uttalelsene.

Man kan også spørre tilbake, hvor kunnskapsrik er Ervin Kohn på Norge, vår kultur og den kristendommen vi har bygd vårt samfunn på gjennom de siste tusen år? Kan det være at det er Kohn som mangler innsikt og forståelse for nordmenn som folkeslag og vår tusenårige historie?

Hvordan ville hans budskap blitt mottatt hos nasjoner i Asia og Afrika hvor man har lignende majoritetsbefolkning som i Norge? I Israel, der han har sine religiøse røtter?

Skjult og usynlig rasisme

FF
SKJULT RASISME: Palestina-aktivist og rådgiver hos ARS, Anne Marie Mollén, mener Norge har store problemerer med skjult og usynlig rasisme.

Ervin Kohn og  Anne Marie Mollén kan videre fortelle at rasismen i Norge er «skjult» og «usynlig», men at den kommer frem på mindre åpenlyse måter. At det norske samfunnet sliter stort med blant annet antisemittisme, antiislamisme, antisiganisme og rasisme mot ikke-etniske norske minoriteter:

Det er mye å jobbe med, og det er absolutt et behov for ikke-statlige organisasjoner som Antirasistisk Senter, sier Kohn, med rådgiver Anne Marie Mollén nikkende anerkjennede ved siden av seg. Hun kimer også inn etter Kohns fordømmende omtale av Norge og det norske folket:

Det finnes ikke noen klar rasisme, og rasisme på gaten hvor det direkte hetses mot minoriteter, er ikke spesielt tilstedeværende. Rasismen er mer skjult og usynlig og er mer innebygd i den norske kulturen. Man finner den gjerne på internett gjennom enkelte uttalelser som at islam er et problem eller at romfolk spiser rotter, det er mer en «drypp-effekt» som er konstant og på den måten gjør at minoriteter som lever i Norge opplever rasisme på et eller annet nivå. Dette uten at man direkte kan si hva eller hvordan den eksisterer.

Dette gjør det vanskeligere for oss å peke ut de faktiske rasistene i samfunnet, avslutter Mollén og bruker pekefingeren som for å peke ut en rasist.

Kohn avslutter innslaget med å innrømme at det verste som finnes i det norske samfunnet er å bli kalt antisemitt eller rasist.

Å være antisemitt eller rasist er absolutt det verste man kan anklage noen i Norge for å være.

Da er det greit å være offisielt betalt av staten for å være anti-rasist!

Klikk på denne lenken for å se hele intervjuet.

Relatert:

Publisert av Magnus Kristiansen

Fast skribent på Frieord. Med føttene plassert i storbyen og med et hjerte for livets glade sider.

148 svar til “Antirasistisk Senter: Etniske nordmenn er et problem”

 1. Slike landsforrædere burde blitt behandlet nettopp som landsforrædere slik landsforrædere ble behandlet i forrige landssvikoppgjør.

  1. Landsvik-oppgjøret, med dødsdommer, etter 1945 var ulovlig og en forbrytelse mot Norge som rettsstat.
   Vidkun Quisling, og andre som ble dømt til døden, ble ikke, i følge norsk lov, henrettet, de ble ulovlig myrdet.

   1. Tja, det var jo snakk om en midlertidig lov som gjaldt kun landssvikoppgjøret.
    Om en tenker slik du gjør nå så er jo alle lover ulovlige.
    En annen ting er jo at altfor få ble stilt for retten i landssvikoppgjøret den gang, og blant annet regjeringen den gang slapp unna.

    1. Jeg forsvarer ikke personene som ble henrettet, men tar sterk avstand, lik mange av norske krigsdeltagere den gang gjorde, mot at Ap.-regjeringen til Einar Gerhardsen, godt støttet av Høyre, stikk i strid med den Norske grunnloven, vedtok lov med tilbakevirkende kraft.
     Etter den lov ble folk som hadde vært medlemmer av et, før krigen, lovlig parti, Nasjonal samling, folk som IKKE hadde mulighet til å kunne melde seg ut etter at Norge var okkupert, men som etter krigen ble dømt for sitt NS medlemskap i tiden 9. april 1940 til 8. mai 1945.
     Etter grunnlovens bestemmelser var dødsstraff forbudt, og loven med tilbakevirkende kraft som gjorde mulig å dømme folk til døden var en kriminell handling.
     Den gang var vel kun militær rett som kunne dømme militær til døden hvis svik kunne bevises.

     1. Om alt gikk riktig for seg rundt tilblivelse av lovene som skulle brukes i landssvikoppgjøret er vel helst et akademisk spørsmål av mindre betydning.
      Grunnloven hadde vel ikke noe generelt forbud mot dødsstraff dengang, og arbeidet med lovgivningen rundt dette i krigstid eller når krig truet ble vel påbegynt allerede i 1939, men nøyaktig når lovene om dødsstraff her ble vedtatt vet jeg ikke, men antar at loven ble vedtatt en eller annen gang mellom 1939 og 1944 slik at forbrytelsene fremdeles pågikk etter at loven her ble innført , men dette er bare noe jeg antar altså.
      Ellers var jo landet i krig og okkupert slik at det vanskeliggjorde det formelle arbeidet.
      Det eneste om bekymrer meg her er at ikke regjeringen ble stilt for riksrett for sitt svik mot landet.

     2. Regjeringens medlemmer 1940 var nær ved å bli stilt for for riksrett, og en del stortingspolitikere som ble med i flukten til London lå også tynt an.
      Det var grunnen til et, fra de store partiene, febrilsk politisk arbeid og propaganda for å vise kraft, vilje og styrke til å «rydde opp» etter krigen, deriblant innføring av lover med tilbakevirkende kraft, noe som i Norge er ulovlig.
      Imidlertid klarte politikere og den nye regjering under Einar Gerhardsen, som selv, mislykket, hadde forhandlet med tyske okkupanter om å danne en norsk regjering med seg selv i spissen, å lure folket til å godta sine ulovligheter og se på den nye regjeringen som Norges redningsmenn.
      Sån smått om sen har nå enkelte begynt skrive bøker som menes vise den sanne og virkelige historie om politikken, forløpet til krigen, selve krigen og tiden fra 8. mai og framover mot tiden i dag.
      Håper folk i Norge viser interesse å kjøpe for og å lese disse bøker, de vil gi mange en riktig STOR aha-opplevelse, sjømann og forfatter Jon Michelet har skrevet bøker om krigsseilere som kan være en god begynnelse.

     3. Nå ble det vel ikke startet noen forhandlinger med tyskerne fordi kongen var svært negative til slike forhandlinger, men regjeringen var riktig nok villige til å «forhandle».
      Oliver H Langeland skrev bøker om dette rett etter krigen, og de er vel verdt å lese.
      Ingen kreditt til datidens regjering fra min side altså, men at det var noe juridisk galt med bruke dødsstraff etter krigen kan jeg ikke se i det hele tatt.
      Når mener du at loven om dødsstraff i det forestående landssvikoppgjøret ble innført da, dato og år, slik at loven fikk tilbakevirkende kraft?

     4. Jeg har ikke overhode nevnt at den tids regjering forsøkte forhandle med den tyske okkupasjonsmakten, men skrev at Einar Gerhardsen, som før 9.april 1940 var ordfører i Oslo, mislykkes i forsøk på å forhandle seg fram til å sitte som norsk statsminister under den tyske okkupasjonsmakten.
      Når det ellers gjelder den ulovlige lov med tilbakevirkende kraft, var dette så smått påbegynt av London»regjeringen» i 1944, og gjennomført av den nye Ap .regjeringen under Einar Gerhardsen.
      Lovforbud mot dødsstraff i Norge var nedfelt i «Norges Grunnlov» av 1814.

     5. Nei, en komite ble nedsatt i 1939 til å utarbeide lover rundt landssvik i krigstid eller når krig truet, men finner ingen steder der det er tidfestet når den midlertidige forordningen for landssvikoppgjøret trådte i kraft.
      I 1814 var det fortsatt dødsstraff her i landet etter den alminnelige straffeloven, og den siste henrettelsen ble foretatt i 1876, så ble dødsstraff avskaffet i fredstid ved ny straffelov av 1902.
      Fremdeles var det dødsstraff etter den militære straffeloven frem til 1979.
      Det stod altså ingenting i grunnloven noe som helst forbud mot dødsstraff.

  2. Vel, iallfall blitt skysset ut av landet med null muligheter til noen gang å returnere. Dette med dødsstraff ble det vel slutt på etter WW2. Men dødsstraff i krig burde vi beholdt etter min mening. Og vi er i krig med islam, og er utsatt for en invasjon fra sør. Uansett hvor mange som lukker øynene (som i 1930-åra) for de faktiske forhold.

  1. Åh, nei, nei, nei, overhodet ikke. Du må ikke drive å dra alle over en kam og sånn for det er ikke pent, og Lecter er jo bare én enkelt person og hun har sikkert ingen fremskutt posisjon i noen jødisk organisasjon som jeg vet om, ihvertfall ikke én som har noe innflytelse på noe som helst, såpass er jeg nå temmelig sikker på. Du må ikke være rasist, og antisemittisme er den VERSTE form for rasisme, det har nemlig Hans Rustad sagt. Og jeg tror ikke han er jøde, selv om noen rasistiske antisemitter sier at han er det. Ikke at det er noe galt i være jøde, altså. På ingen måte. Jeg skulle i grunnen ønske at jeg var jøde selv, jeg, for de er nok ganske så mye bedre enn alle andre, når alt kommer til alt. Nei, uffda, det blir jo veldig rasistisk av meg å ønske noe sånt, forresten. Oi. Kan ikke alle bare være venner?

  2. Som jeg har påpekt i en kommentar her ovenfor er Barbara Lerner Spectre gift med sjefsrabbineren i Stockholm, Philip Spectre. Kohn har jo vært forstander for den jødiske menigheten i Oslo gjennom en årrekke. Så man man vel med rimelig stor sikkerhet gå utfra at dette er personer som også kjenner hverandre på et personlig plan. Kan utfra det jeg har lest om Philip Spectre tenke meg at han, og dermed også Barbara Lerner Spectre, kan ha en betydelig tyngre posisjon i det jødiske miljøet enn Kohn. I den grad noen av disse partene står mer under innflytelse av de(n) andre så er det vel dermed også Kohn. Men de har vel i og for seg også en så godt som identisk innstilling og forfølger en og samme agenda.

 2. Ja, jeg er nå kanskje bittelittegranne skeptisk til dette med innvandring og sånn, men altså, når det kommer til dette med disse jødene… Ja, jødene er vel bare snille og greie og har sikkert aldri vært noe problem for noen, noen gang ikke sant? Kohn er visst jøde, ja. Nei, hva skal man si. Jaja, vi må nå for all del huske å ikke dra alle over en kam, og huske at Jesus lærer oss å tilgi alt og alle for absolutt alt uansett hva det dreier seg om, og kanskje aller, aller mest når det kommer til jødene. De er det veldig synd på for det har jeg lært av Hollywood. At jødene liksom styrer Hollywood er bare en konspirasjonsteori, og det kan sikkert Ervin Kohn bekrefte. Han stoler jeg på for han er antirasist og jeg vil jo ikke være rasist.

   1. Hvorfor Tourettes? Har jeg brukt ord her som du regner for å være bannskap? Mener du at for eksempel «jøde» er et banneord, kanskje? Er du antisemitt, eller?

  1. Muslimer er de største rasister mot etnisk norske. De kaller oss horer og vanntro og vi har ikke livets rett ifølge dem.

   1. Dette er planlagt av eliten som vil ha etnisk rensing av oss hvite mennesker. Bare de rikeste skal få overleve.

 3. Jeg blir bare mer og mer sikker på dette utsagnet: «1945 called and told us we defeated the wrong enemy.»

    1. Helt nederst på seksjon «image» under wikipedia sida han står der til dømes at han var sjølverklert rasist, og at han på slutten av livet vart antisemittist og antikommunist. Der er referert til en rekke bøker som kilder der, og eg reknar med bøkene siterer og refererer til brev og uttalelsar av han.

     Når det gjeld direkte sitering finn eg berre ei ikkje so objektiv side.

     http://www.rense.com/general85/pats.htm

     Søk på når du er på sida i browseren din på ord som wrong, side, communist, jew, etc.

     Han var berre enda en hjernevaska brikke som innerst inne var fascist, og når krigen var over og dei ikkje hadde bruk for han meir så vart han forkasta og sendt på dør.
     Det er bra ironisk at fremste generalen til allierte var ein rasistisk sørstatsmann som gjekk politisk ut og stilte ekstremt kritiske spørsmål til heile smørja når det var over.
     Det måtte en briljant person til for å vinne for dei, og sidan han var briljant så såg han til slutt rett igjennom løgnene òg.

     1. Takk. Eg lyt sjå på dette. Visste at det finnst fleire utsegner frå honom som ikkje just er comme il faut i verdi idag.

 4. Det virker rimelig klart at Kohns innstilling og hensikter her kommer tett opp til Rafael Lemkins første definisjon av folkemorderisk hensikt, fra 1944. Det er vanskelig å forstå annet enn at hensikten her nettopp er å frata den etnisk norske majoriteten sin (potensielle) maktstilling, noe som i sin forlengelse vil føre til en desto mer dramatisk avvikling av den norske majoritetens kulturelle innflytelse i sitt hjemland. For «innfødte» nordmenn betyr dette selvsagt at man vil bli fratatt det som for tilsvarende andre grupper i andre deler av verden er en selvfølge. Det gjelder jo selvsagt også for jødene i Israel. Et tilsvarende eksplisitt arbeid for å undergrave den jødiske majoritetsbefolkningens stilling ville vel der, ganske naturlig egentlig, blitt vurdert som både landssvik og planmessig forsøk på folkemord. Selv må jeg si jeg finner det tilsvarende naturlig å trekke samme slutning om Kohns og ARS virksomhet i Norge. At man har lykkes med å manipulere adskillige «innfødte» nordmenn til å slutte opp om denne virksomheten gjør det igrunn bare desto mer alvorlig..

  By ‘genocide’ we mean the destruction of an ethnic group . . . . Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would be disintegration of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups. –Raphael Lemkin, Polish Jewish jurist (Axis Rule in Occupied Europe ix. 79, 1944)

  1. Han følger i franske jøders fotspor. Vel og merke jøder med posisjoner i lignende antirasistiske organisasjoner.

   Feks LICRA med Alain Jakubowicz i spissen. Dette må være hans (Kohns) inspirasjon. Men jeg tror det er mer enn som så. Vi som følger med i forskjellige europeiske lands «indre liv» ser et bilde.

   Det må foregå et samarbeid.
   LICRA har i dag liten oppslutning blant den jevne franskmann. Heller det motsatte. LICRA er foraktet fordi den står for en anti-fransk holdning, i praksis.

   1. Jeg tror insipirasjonen kanskje heller kommer fra Sverige, eller at den ihvertfall også må komme derfra. Kohn har tross alt vært forstander for det mosaiske trossamfunnet i Oslo gjennom en årrekke. Og da er det vanskelig å tenke seg annet enn at han må ha hatt ganske tett kontakt med samme miljø i Stockholm der sjefsrabbineren er gift med denne kvinnen her:

    http://www.youtube.com/watch?v=xNHdKMBMQSA

    Det understrekes jo også av at Kohns innstilling ser ut til å være nærmest identisk med den som kommer frem i videoen. Forsøker man å finne ut litt mer om mannen hennes Philip Spectre så ser dette ut til å være en person som sannsynligvis har en ganske tung posisjon innenfor det jødiske miljøet. Han var blant annet leder for «Movement for Conservative Judaism» i Israel gjennom hele seksten år:

    Conservative Judaism-committed to Jewish tradition while at the same time open to the values of modernity-holds the middle ground in American Jewish religious life, between Orthodoxy and Reform. Although observers frequently comment on the gap between Conservative ideology and the religious practices of its laity, most readily agree that Conservative Judaism has indeed become the “third way” for American Jews. Whether such a “third way” can play a constructive role in Israeli society is the subject of this publication by Dr. Harvey Meirovich. […] In 1981 the fledgling movement received long-term professional leadership when Rabbi Philip Spectre assumed the post of executive director, a position he held for the next sixteen years. The Shaping of Masorti Judaism in Israel, by Rabbi Harvey Meirovich

    Barbara Lerner Spectre (born 1942) is the founding director of Paideia, the European Institute for Jewish Studies in Sweden, a non-denominational academic institute established in 2001. […] Barbara Spectre was born in Madison, Wisconsin, and educated in New York City. She married Rabbi Philip Spectre, and the couple moved to Ashkelon, Israel in 1967, where she served on the faculty of Jewish Studies at Achva College of Education. After moving to Jerusalem in 1982 she served on the faculty of the Shalom Hartman Institute of Jerusalem, the Melton Center of the Hebrew University, and Yellin College of Education where she was cited as Outstanding Lecturer 1995- 1997. She was the founding chairperson of the Schechter Institute in Jerusalem in 1984. She served as a scholar in residence for the United Synagogues, Midwest Regions in 1987, 1990, 1992, 1996 and has lectured extensively throughout the United States. In 1999, she immigrated to Sweden and settled in Stockholm, joining her husband Philip, who was then serving as the Rabbi of the Stockholm Synagogue, and in 2000 she wrote the foundational paper to the Swedish government for the formation of Paideia, the European Institute for Jewish Studies, which she has continued to direct. In its 10 years of existence (2011) Paideia has educated over 200 persons from 35 countries for leadership positions in the renewal of Jewish culture in Europe. http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Lerner_Spectre

    The Jews of Stockholm today The Jewish Community in Stockholm has just over 5000 members. The Jewish Community is known as an «Einheitsgemeinde», a unified community, meaning that all synagogues, Conserv-ative as well as Orthodox, belong to the same organization. In addition to The Jewish Community there are a number of other Jewish organizations and institutions active in Stockholm. The largest is Hillel which runs the Jewish school and kindergarten. There are Jewish Communities in Gothenburg and Malmö as well. We estimate that there are approximately 18 000 Jews living in Sweden today. […] Rabbi Philip Spectre is the head Rabbi and the cantors are Maynard Gerber and Paul Heller. http://www.jabana.com/bartmitzvah/jewcom.htm

     1. Det blir vel kanskje som en form for «sirker innenfor sirkler» dette her. De største og viktigste miljøene i USA og Israel – hvor dette ekteparet Lerner Spectre sannsynligvis har betydelige kontakter i begge retninger. Men innenfor Europa Frankrike som den nasjon hvor jødene har den sterkeste maktstillingen både gjennom lovverket man har klart å drive igjennom og ved den posisjonen som både enkeltpersoner og organisasjoner og andre nettverk har. Om jødene i Frankrike har kommet i en mer utsatt stilling så er det jo likefullt det landet i Europa hvor de er suverent flest og kan se ut til å ha klart å etablere en stilling som kan minne en god del om USA. Men i tillegg har altså det ganske lille miljøet i Oslo disse svenske «storesøsknene» å leve opp til.

   2. «Jøden Herschel Grynszpan skyter den tyske ambassaderåd Ernst vom Rath i Paris den 7. november 1938. To dager senere dør vom Rath av skuddene. […]

    Grynszpan var arbeidssky og arbeidsledig og kunne likevel bo på hotell like ved den jødiske kamporganisasjonen LICRA sitt hovedkvarter i Paris. Rett etter at den jødiske drapsmannen var arrestert stilte LICRA en av de skarpeste advokatene i Frankrike til rådighet for å forsvare han.»

    http://tinyurl.com/kogwzrh

    1. Angrepet på vom Rath må sees i sammenheng med alle de nazistiske angrepene på jøder tidligere fra nazistenes side. Når det begås massive forbrytelser mot en befolkning vil det ofte provosere frem vold. Nazistenes angrep på jødene på 30-tallet må fordømmes på samme måte som de politikken som går ut på å legge forholdene til rette for overgrep på norske kvinner i dag.

     1. Hvilke angrep? Jøder ble greit behandlet før denne hendelsen. Men terror og attentater har jo en tendens til å fyre folk litt opp.

   3. Islamiseringen har nå kommet til et punkt i Frankrike som er slik at de franske jødene forlater landet i strie strømmer. Frankrike blir «jøderent». Det er merkelig at Kohn ikke synes å lære noe som helst av historien.

    1. Dette glemmer ikke mange franskmenn. Dette vil hefte ved ham for alltid.

     Han har fri tilgang til media med sine perversiteter. Borgerne har ingen mulighet til å beskytte seg. Hvem hater her?

     Richard Bohringer: « Pour me plaire, il faut être juif, arabe ou africain« .

     Bernard Henri-Levy: « Bien sûr, nous sommes résolument cosmopolites. Bien sûr, tout ce qui est terroir, bourrées, binious, bref franchouillard ou cocardier, nous est étranger, voire odieux.”

     Ségolène Royal:
     « Le métissage, je le dis ici, est une chance pour la France. Je serai la présidente de la France métissée et qui se reconnaît comme telle ».

     Azouz Begag a des solutions radicales pour éradiquer le peuple Français : « Il faut traverser le périphérique, aller chez les indigènes, là-bas, les descendants de Vercingétorix… Il faut casser les portes, et si elles ne veulent pas s’ouvrir, il faut y aller aux forceps. Partout où la diversité n’existe pas, ça doit être comme une invasion de criquets… Partout, de manière à ce qu’on ne puisse plus revenir en arrière« .

     Dette sier Attali i et intervju i 1997,:

     L’une, retrouvée dans une citation d’un livre du journaliste Jean-Pierre Cohen, ancien de Minute, est ahurissante. Attali explique que l’Europe ne doit absolument pas s’affirmer par son identité chrétienne, sans quoi elle sera responsable d’un choc des civilisation menant à la guerre civile. Ni plus ni moins : « La France doit-elle se contenter d’accepter sur son sol les travailleurs européens ou assumer sa dimension musulmane ? Là est sans doute la principale question masquée par ce débat (ndlr : sur l’immigration), le vrai choix géopolitique. Si la France et l’Europe décidaient de s’affirmer comme un club chrétien, elles devraient se préparer à l’affrontement avec un milliard d’hommes, à une véritable « guerre de civilisations ». Avec en prime, en France, une guerre civile » Jacques Attali, Le Monde du 19 mars 1997
     http://www.islamisation.fr/archive/2007/10/21/l-odieux-chantage-a-l-invasion-de-jacques-attali.html

     Melenchon, den såkalte kommunisten nøyer seg med dette:

     «« Je ne peux pas survivre quand il y a que des blonds aux yeux bleus… c’est au-delà de mes forces », puis il traite les Normands d’alcooliques et les Français d’arriérés…»

     JEG KAN IKKE OVERLEVE NÅR DET BARE ER BLONDE MED BLÅ ØYNE..DET OVERSTIGER MINE KREFTER. Videre…Innbyggerne i Normandie kaller han..drankere og franskmenn, de er rett og slett TILBAKESTÅENDE, intet mer, intet mindre…

     Og altså Attali med sitt…ET LAND ER SOM ET HOTELL!

     Disse menneskene heies på av journalister og mediene generelt i Frankrike. Og så lurer man på hvordan landet har endt opp som den søppeldynga det er nå???

     1. Skrekkeksemplene er mange. Det viktige med Attali, synes jeg, er at det er snakk om en meget intelligent og ressurssterk person. Den norske jøden Kohn er i godt selskap. Jeg er jo helt uenig, men «motstanderens» standpunkt her kan ikke avfeies som spinn. Det er snakk om en helt spesifikk logikk hos jøder med multikulturelt standpunkt, og med alle andre som bruker jødenes skjebne og eksistens for å ønske langt mer flerkulturalitet enn det jøder noen gang har representert i Europa.

     2. Nettopp. God presisering. Viktig. FOR, det er som sagt et mønster hos alle disse innflytelsesrike jødene OVER landegrensene: DE går LANGT; svært langt i sine anskuelser om multikultur. Den forestiller seg en verden, et Europa som et objekt de kan forme, uten europeernes mening om saken.

      Se denne også. https://www.youtube.com/watch?v=HL7QJnH9lb0

  2. Det var et godt poeng. Det er åpenbart at virksomheten til ARS faller inn under denne Lehmkins definisjon av begrepet folkemord.

 5. Jødene og deres propagandamaskineri fornekter seg aldri, har en først avslørt de, har en avslørt de for alltid.

   1. For en jævla taper. Etter Breivik massakren merket jeg at flere ungdommer meldte seg inn i AUF bare for å vise sine venner og familie hvor tolerante, inkluderende rettferdighetsforkjempere de er. Disse folkene går ikke inn i politikken av interesse for det Norske folk men av ren egoisme.
    «Se hvilken ren engel jeg er, jeg som kjemper mot rasisme og mot urettferdighet i denne verden»
    Helt sykt hvor narsissistisk dette samfunnet er blitt. Helvete heller!

 6. Jødene er innvandringens bakmenn.

  Men norsk multikulturalisme kan ikke spores tilbake til jødene. Det er faktisk ene og alene vår egen feil. På et internasjonalt nivå har definitivt jødene en ledende rolle for multikulturalisme. Men uansett er politikerne våre samvittighetsløse landssvikere og journalistene våre verre enn jøder når de jobber så iherdig som de gjør for å ødelegge Norge og norske folk. Det er disse som til syvende og sist må ta ansvaret. De må tørre å ta seg sammen og skjerpe seg.

  Det er virkelig synd… Jeg skulle virkelig ønske at våre politikere kunne stoppe denne galskapen og redde Tigerstaden fra å bli en forferdelig katastrofe. Men i stedet finansierer de slike institusjoner som dette for å hjernevaske oss til å godta vårt eget folkemord. Herregud!

  Det som er i ferd med å skje er ikke reversibelt. Når Norge først er fylt opp til randen av undermennesker fra den tredje verden så er det takk og farvel for alltid. Nå må folk våkne opp!

  1. Bra skrevet, men uenig i at massinnvandringen er irreversibel. Repatrieringen bør foregå så humant som mulig, derfor vil det ta lang tid. «Sist inn – først ut» er et bra utgangspunkt.

   1. Burde, men det kommer nok ikke til å skje. Majoriteten av den hvite befolkningen kommer ikke til å våke opp før om flere år, når økonomien er ødelagt og det er alt for mange innvandrere i landet til å fikse dette på en human måte. Innvandrerne vil tro at de har rett på landet og vil sloss for det. Det blir Jugoslavia om igjen.

    1. Hvorfor skulle noen bry seg når alt går fint? Folk kommer ikke til å ønske forandring før alt har gått til helvete. Det er dessverre nødt til å bli verre før folk begynner å gi faen, og da sitter vi allerede for langt inni det.

     1. Du svarte igrunnen på det jeg hadde tenkt å skrive.

      Selv om masseinvasjonen av fremmede folkeslag er en slags «fredlig krigføring» så tror jeg heller ikke at problemet kan løses parlamentarisk. I hvert fall ikke så lenge folket ser på bompenger, homoadopsjon, full barnehagedekning og andre bagateller som sine største utfordringer i hverdagen.

      Dessverre må det nok til Tysklandtilstander anno 20- og 30-tallet med massearbeidsløshet etc. før folk gidder å bry seg. Vi kan ikke annet gjøre enn å forberede oss både fysisk og psykisk til dette.

  2. Multikulturalismen i Sverige kan spores til for eksempel en jøde ved navn David Schwarz, som begynte å skrive «antirasistiske» artikler i svenske aviser i 1964.

   http://www.destroyzionism.com/2013/01/13/how-and-why-sweden-became-multicultural/

   En noenlunde tilsvarende posisjon som den Schwarz hadde i Sverige kan man her i Norge finne hos Jo Benkow. «Steinadler» har i denne tidligere kommentaren skrevet ganske utførlig om Benkows rolle:

   https://www.frieord.no/utenriks/det-brutale-drapet-pa-elin-krantz/#comment-1608738033

   «Når Høyre, ihvertfall rent ytre sett, mer eller mindre helhjertet kunne
   se ut til å slutte opp om dette så skyldes det i hovedsak at Jo Benkow,
   som partileder og senere som stortingspresident, i kraft av sin
   jødiskhet kunne sørge for å assossiere innvandringsmotstanden i Norge på
   1980-tallet og tidlig 90-tall med nettopp både «rasisme» og jødehat,
   nazisme og massedrap.»

   Jo Benkow huskes sikkert også av noen fra propagandakampanjen «Ja, til et fargerikt felleskap» på åttitallet, hvor han poserte sammen med innvandrerbarn.

   1. Gammel kommentar, men svarer likevel.

    Interessant at du nevner denne kampanjen, da den ble påbegynt da jeg var i folkeskolens siste år.
    Vi ble utsatt for massiv propaganda. Alle elever fikk utlevert sånne skilt (buttons på engelsk) som vi MÅTTE gå med. Deretter fikk vi også beskjed om å «bli venn» med en innvandrer, noe som isolert sett naturligvis er helt i orden. Det som derimot ikke var i orden, var reaksjonene fra autoritetene på de tilbakemeldinger enkelte (deriblant jeg) gav på at dette ikke var så lett. Jeg fortalte læreinna (som så ble inspektør) og klassen – i min naivitet – om det jeg hadde opplevd som svik fra den innvandrergutten jeg hadde fått beskjed om å bli venn med da hans lillesøster fortalte meg at han og den eldre broren bare lo av meg og kalte meg for en idiot som trodde på alt. Dette førte da til at jeg fortalte høyt at jeg ikke lenger trodde på det som ble sagt oss at det var synd på alle innvandrere og at alle var greie mens vi norske var stygge med dem.
    Reaksjonen på min sannferdige fortelling og uttalte avgjørelse om å ikke ville gå med dette Ja Til Et Fargerikt Felleskap-skiltet, var parade og gjensitting samt rein forakt fra den lærerinna resten av året, fram til vi kom over i Ungdomsskolen.

    1. Triste greier. Jeg er forresten uenig i at det er greit at systemet skal kunne kommandere noen som heslt til å bli venner med hverandre. Et minstemål av respekt må det kunne forlanges at alle utviser ovenfor sin neste, men å utstede ordre om å «bli venner» er bare helt på trynet.

     1. Naturligvis er det galt, men slik var det.
      De kjørte jo på noe voldsomt den gangen. Det hadde vært moro å finne noen av propagandapamflettene fra den kampanjen samt å høre noen av påstandene gjentatt. Er rimelig sikker på at selv ikke de som da stod bak kampanjen hadde turt å fremføre de samme «argumentene» idag.

     2. Ja, det hadde det. Det er jo tilsynelatende ikke mulig å finne det Benkow-bildet av fargerikt fellesskap i farger, engang.

     3. En annen person som må trekkes fram fra den tiden, er Arne Myrdal.
      Når man idag leser det Myrdal sa og gjorde den gangen, framstår dette idag ikke som spesielt radikalt på noen måte.

     4. Replikken «Mi tar di!» var kanskje bittelittegranne radikal, ettersom statsmakten besitter voldsmonopol og Myrdal og Co. bare agerte utifra en antagelse om at Blizerne hadde slagvåpen med seg i bussen sin, men hovedbudskapet til Myrdal var vel ikke annet enn at innvandringen ville føre til store etniske og religiøse konflikter i fremtiden, noe som i for seg ikke er spesielt radikalt, nei. Kanskje Myrdal rett og slett ikke var radikal nok?

      https://www.youtube.com/watch?v=_wNGO5rcL9o

      Når jeg tenker tilbake slår det meg forøvrig at det hadde vært en stor fordel om mer intellektuelle og veltalende krefter hadde kommet på banen tidligere, for Myrdal ble sikkert oppfattet som en ikke spesielt karismatisk leder av en gjeng med pøbelungdom. (Jan Høeg framstår forresten som langt mer dannet og veltalende i innslaget ovenfor, men jeg kan ikke huske at han fikk noe særlig oppmerksomhet fra media på den tiden.) Skal jeg være helt ærlig så var det kanskje omtrent slik jeg selv tenkte om Myrdal og FMI den gangen, eller rettere sagt følte, ettersom jeg var ganske ung, da, og ennå ikke hadde lært meg å tenke.

      Carl I. Hagen teller forresten ikke i min etterlysning av intellektuelle og veltalende krefter, ikke fordi han ikke besitter disse egenskapene, men fordi han egentlig ikke mente det han tilisynelatende sto for, noe som kommer fram av hans uttalelser om møtet på Godlia Kino:

      https://www.youtube.com/watch?v=dVdLlMXWqNc

      Det var nemlig svært viktig at opposisjonen ikke oppsto uavhengig av systemets egen kontroll, at den var ufarlig og kosher.

     5. Enig i hovedtrekkene angående mange av dem som omgav Myrdal, som nok ikke alltid var av det skarpeste slaget for å si det forsiktig. Myrdal selv var ingen intellektuell, men han var en ærlig mann som stod for det han sa og det var motvillig at han ble en leder.

      Ellers var det moro å se det gamle klippene om «Mi tar di». Egentlig er det nokså komisk å se hvor like en del av de folkene på videoen er på Bård Tufte Johansen og Harald Eias elleville satire på fjernsynet for en del år siden. Johansens antrekk i episoden der de tok bussen til Oslo for å spørre om Evinrude og Johnson var samme motoren, var en fryktelig likt en del av det man ser i den videoen. He he he

     6. Helt enig. Arne Myrdal var forresten ikke bare en ærlig, men også en modig mann, som jeg den dag i dag har stor respekt for, bare så det er sagt.

  3. Det blir krig, om økonomien hadde bestått er det mulig at vi hadde blitt utryddet som følge av vår egen latskap, heldigvis kommer ikke det til å skje. Når vi lever i fattigdom og sulter kommer vi til å innse hva som er viktigst og prioritere våre egne folk i stedet for disse jævla negrene som voldtar, myrder og stjeler fra oss.
   Se hva som skjer i Hellas, folk sulter og er jævla lei. Det er i ferd med å bli en revolusjon i landet som følger av økonomien.
   Det blir krig, det blir slakt. Når tiden er inne skal vi hvite vise disse apekattene hvorfor vi er best.

 7. Jøden Kohn er nestleder i ARS. Lederen heter Berglund Steen. («BS» blant «venner».) Steen? Er ikke «Steen» også et jødisk navn, eller?

 8. De folkene der skaper rasisme ved å rette ut pekefingeren når folk påpeker faktiske reelle problemer. Hva skal f.eks ei lita bygd med et stort asylmotak når det kun er èn butikk og ên bensinstasjon der og resten av de innfødte lever som selvstendig næringsdrivende? Jo da, rasismeanklagelser løser alt helt sikkert… Synes det er veldig unaturlig at utlendinger på trygd blir en naturlig del av landsbygda. Det skaper også en del utrygghet med tanke på at flere er uten ID og kommer fra en totalt fremmed kultur. Hvor mange med psykiske problemer? Hvor mange ødelakte av krig? Hvor mange voldtektsforbrytere? Bryr meg vel katta om hudfargen til folk, kunne ikke brydd meg mindre om jeg har prøvd engang.

 9. Kanskje noen bør oppfordre alle etnisk norske antirasistene til å forlate landet, slik av vi får et mye bedre Norge.

  Norge for Nordmenn.

  Nasjonalist = Forkjemper for en nasjonal selvstendighetspolitikk, for nasjonale interesser og hjemlig kultur

 10. Kohn som jøde får etterhvert et veldig forklaringsproblem, da det er «nye nordmenn» som står for den mest uttalte rasismen i Norge. Hvem var det som skjøt mot det mosaiske trossamfunn i Oslo? Var det nordmenn, ja det var vel det da, han hadde jo norsk statsborgerskap, men han hadde ikke norsk navn.

  1. Det samme gjelder LGBT mennesker. Når afrikansk senter hadde foredrag var det veldig stille fra antirasister(de brukte ord som whitedevil for å omtale mennesker), det samme gjelder hatet som blir resentert av bla. imamer… Man finner neppe slike offentlige uttalelser fra etnisk norske org.

  2. Han burde dra til sitt folk i Israel og jobbe mot rasisme, hvor de er så opptatt å ha en stat BARE for jøder og sender Afrikanske innvandrerne til store fengsler. De hadde nok henrettet hele gjengen om de hadde klart å komme seg unna med det. I stedet så er det så viktig å jobbe mot rasisme her i Norge hvor negre fra Somalia bli betalt av den norske stat for å eksistere og sitte og produsere negerunger i hopetall.
   Helt latterlig hele situasjonen. Latterligere er det at hvis du prøver å forklare dette til den gjennomsnittlige nordmann så vil han ikke vil innse latterligheten i det som følge av den aggressive hjernevaskingen han har gått gjennom som startet den dagen han var 5 år og satte sin fot i det norske skolesystemet for første gang og så på jødepropaganda på tv da han kom hjem.

  1. Bare hu dama, det jødesvinet gir nok blanke faen i oss nordmenn og er her bare for å betjene sine jødevenner. En parasitt. Det lettlurte kvinnfolket der vet nok ikke bedre.

 11. Forbanna nazi-propaganda.

  Var det noen som tok seg tid til å sjekke den ungarske bloggen og videointervjuet her?

  Hvis ikke, så kan dere betrakte dere som ført bak lyset.

  Det er bare en ting jeg misliker like mye som ekstreme islamister. Og det er nazister.

  De trenger nakkeskudd hele forbanna gjengen.

 12. «SKJULT RASISME: Palestina-aktivist og rådgiver hos ARS, Anne Marie Mollén, mener Norge har store problemerer med skjult og usynlig rasisme».

  Gjesp.
  Jaha. Har du vært inne i nordmenns hoder eller er det bare din egen fanatisme og anti-hvit rasisme…

  1. Hun hater seg selv så mye at hun vil forandre hele det Norske samfunnet slik det passer henne, i stedet for å dra til Etiopia og skaffe seg en negermann. Elsker sånne folk som påfører oss sine personlige problemer i stedet for å fikse dem på egenhånd.

 13. etniske nordmen har bodd her 1000 er av år,så tror asylanter og innvandrere
  det er bare å komme her uten at de skal kunne kreves noe av?
  vi gir ikke bort vårt land til slike som er misfornøyd med hjelpen de får,
  da får de bare komme seg ut,
  slutt med løgn for å prøva å få opphold,
  og antirasistene de liker visst underdanige kvinner,og steining av jenter og voldtekter av innvandrerne som ikke tåler å se en naken arm?
  og for ikke å snakke om æresdrap? og konemishandling i den grad vi aldri har sett i norden før disse ankom?

  nei brems,antirasitisksenter,tenk dere om,
  dere jobber bare for å få sympati og penger av AP,
  ikke for å kjempe for å forbli norsk i norge,
  dra til arabiske land å bli der,se virkeligheten i øynene,
  og slutt å klag på etniske nordmenn,
  det er vårt land,vi bestemmer her,ikke allah eller mohammeds sharia…takk,.

 14. etniske nordmenn har bodd her 1000 er av år,så tror asylanter og innvandrere
  det er bare å komme her uten at de skal kunne kreves noe av?
  vi gir ikke bort vårt land til slike som er misfornøyd med hjelpen de får,
  da får de bare komme seg ut,
  slutt med løgn for å prøva å få opphold,
  og
  antirasistene de liker visst underdanige kvinner,og steining av jenter
  og voldtekter av innvandrerne som ikke tåler å se en naken arm?
  og for ikke å snakke om æresdrap? og konemishandling i den grad vi aldri har sett i norden før disse ankom?

  nei brems,antirasitisksenter,tenk dere om,
  dere jobber bare for å få sympati og penger av AP,
  ikke for å kjempe for å forbli norsk i norge,
  dra til arabiske land å bli der,se virkeligheten i øynene,
  og slutt å klag på etniske nordmenn,
  det er vårt land,vi bestemmer her,ikke allah eller mohammeds sharia…takk,.

 15. Ja, det er det anti-rasisme handler om. Hat! Den originale etniske befolkningen er et problem. Si det om andre enn hvite, og du er iallfall ikke leder for anti-rasistisk senter lenger.

 16. etniske nordmen har bodd her 1000 er av år,så tror asylanter og innvandrere
  det er bare å komme her uten at de skal kunne kreves noe av?
  vi gir ikke bort vårt land til slike som er misfornøyd med hjelpen de får,
  da får de bare komme seg ut,
  slutt med løgn for å prøva å få opphold,
  og
  antirasistene de liker visst underdanige kvinner,og steining av jenter
  og voldtekter av innvandrerne som ikke tåler å se en naken arm?
  og for ikke å snakke om æresdrap? og konemishandling i den grad vi aldri har sett i norden før disse ankom?

  nei brems,antirasitisksenter,tenk dere om,
  dere jobber bare for å få sympati og penger av AP,
  ikke for å kjempe for å forbli norsk i norge,
  dra til arabiske land å bli der,se virkeligheten i øynene,
  og slutt å klag på etniske nordmenn,
  det er vårt land,vi bestemmer her,ikke allah eller mohammeds sharia…takk,.

 17. ikke prøv å slette dette igjen,
  da blir dere anmeldt for rasisme og
  nekt av ytringsfrihet,
  for dette er sannheten om dere,
  det er dere som er rasister,ikke vi.
  jeg aksepterer at folk får hjelp uansett hvor de kommer fra,
  men ikke at de skal klage på de som hjelper dem.
  da kan de reise tilbake,
  slike har ingen beskyttelsesbehov.

  1. Det å ha muligheten til å anmelde folk for «rasisme» ER nekt av ytringsfrihet, din hjernedøde, selvforaktende ku. Lær deg grunnleggende norsk før du deltar i en seriøs debatt for voksne mennesker.

    1. Ta flyet heim? Og kva slags insinuasjonar er det? At eg er utlending?

     Eg er heime eg. Eg er akkurat der mine forfedre og mitt reine blod har vore i mange tusen år sidan isen trekte seg tilbake. Det vil seie, her på Møre. Takk.

     Du bør prøve å være mykje meir respektfull. Ja, du; du som skriv som en seksåring. Slik analfabetisme fortjener kritikk. Slik alle andre som feilar òg gjer. Det er tross alt det viktigaste verkemiddelet vi har i å få folk til å lære og å forbetre seg. Òg det særleg når det gjeld sånne som er godt nøgde med ignoransen sin, og iallefall dei som ikkje er klar over den eingong.

     Og når folk ikkje har fått kritikk, og alt har vore lyserosa og problemfritt, ja, så blir ein slik ein ignorant fjomp som ikkje kan skrive–i godt vaksen alder attpåtil–er kunnskapslaus og uvitande, og går rundt å meiner ditten og datten ubegrunna og tankelaust.

     Einaste eg har til felles med deg er vel kun innvandringsskepsis. Og det sånn omtrentleg det einaste òg reknar eg med.

 18. Jeg merker meg at strategien om å dekonstruere majoriteten, fremmet for noen år siden med statlig finansiering, brer om seg.

 19. Siden det ble så populært å linke til intervjuet med den etterhvert så famøse jødinne Barbara Spectre i denne tråden, kan det være på sin plass å utvide spekteret (no pun intended) litt med den ikke fullt så berømte Anetta Kahane. Hun vil også gjerne være med på leken, nemlig.

  https://www.youtube.com/watch?v=QpQgJBmgymM

 20. Israel har verdens strengeste innvandrings-politikk for muslimer. Selv ikke muslimer som flyktet i 67, og som har bodd i landet svært lenge, tillates å innvandre. Hvis nordmenn bosatt i Israel hadde arbeidet for å åpne landets grenser for muslimene som ønsker å flytte inn i Israel, ville det resultert i en anti-norsk stemningsbølge i Israel. Det er en fare for at Kohn, ved å arbeide for det som er helt utenkelig i Israel, kan skape en anti-jødisk stemningsbølge overfor jøder blant nordmenn. Men det er viktig å være klar over at mange jøder forstår hvilke konskvenser den muslimske innvandringen vil ha for dem selv, og absolutt ikke støtter Kohns politiske ideer.

 21. Det ser ut som om alle minoriteter i Norge skal beskyttes mot etniske nordmenn, selv om vi nok er en minoritet i verdenssamfunnet. Antirasistisk arbeid går ut på å ta de eneste rasistene i Norge, som igjen er etniske nordmenn. Kun etniske nordmenn må forandre seg for de er fremmedfientlige og rasister. Begynner noen snart å bli lei av løgnene? Etniske nordmenn opplever ikke mye takk og velvilje for at de har åpnet sine grenser for innvandring. Vi er uansett rasister samme hva vi bidrar med. En del etniske nordmenn roper med slike som ARS. Det som er en gedigen livsløgn er at i flere tiår har etniske barn og ungdommer opplevd rasisme fra særlig muslimer. Vi har også en stor rasisme mellom de ulike innvandrere som kommer hit. Så denne jøden burde vite at rasisme mot jøder kommer hovedsakelig fra muslimer, få nordmenn vil være jødehater. Faktisk kan ha møte rasisme på sin egen arbeidsplass eller på steder som arbeider med samme type arbeid som Minotenk, der lederen er en iherdig Israelhater og setter opp mye mot jøder der.

 22. Det ser ut som om alle minoriteter i Norge skal beskyttes mot etniske nordmenn, selv om vi nok er en minoritet i verdenssamfunnet. Vi er jo for mange klager de! Antirasistisk arbeid går ut på å ta de eneste rasistene i Norge, som igjen er etniske nordmenn. Kun etniske nordmenn må forandre seg, for de er rasister. Begynner noen snart å bli lei av løgnene? Etniske nordmenn opplever ikke mye takk og velvilje for at de har åpnet sine grenser for innvandring. Vi er uansett rasister og fremmedfientlige samme hva vi bidrar med. En del etniske nordmenn roper med slike som ARS også. De velter seg i selvhat fordi de er født som etniske nordmenn. Vi vet så altfor godt, vi som bor i multikulturelle områder i Norge, at etniske barn og ungdommer har opplevd rasisme fra særlig muslimer. Grov mobbing! Grove rasistiske uttalelser! Vi blir nedrakket hele tiden som vestlige etniske nordmenn. Vi blir mobbet til og med på utseende, ser ut som horer og flatrumpete. Vi har også en stor rasisme mellom de ulike innvandrere som kommer hit. Så denne jøden burde også vite at rasisme mot jøder kommer hovedsakelig fra muslimer, få nordmenn vil være jødehater. Faktisk kan han møte rasisme på sin egen arbeidsplass eller på steder som arbeider med samme type arbeid som Minotenk. jeg er grundig lei den stadige hetsen mot oss etniske nordmenn. På tide å få tilbake selvrespekten og si dem imot!

 23. Nordmenn svensker og dansker må reise seg til felles front mot disse djevlene som vil ødelegge våre samfunn.

 24. Rasisme er en ideologi som legger til grunn genetiske forskjeller mellom menneskeraser og tilskriver disse generaliserte egenskaper. At slike generaliseringer kan gå galt avsted er sant, men at jamaikanere løper fortere enn kinesere er en vitenskapelig sannhet på makronivå, uansett hvilken ideologi man bruker som moralsk rettesnor. At det derfor finnes noe vitenskapelig holdbart som beveggrunn for rasisme er med andre ord ubestridelig. Slik jeg ser ARS og andre venstreorienterte antirasister så ønsker de å undergrave hele problemstillingen med genetisk ulikhet mellom menneskeraser ved å «blande alt i hop», litt som Grotesco synger om på svensk riks-TV; https://www.youtube.com/watch?v=dCDMGu-xi30

  Når Anne Marie Mollén sier at «Rasisme på gaten, hvor det direkte hetses mot minoriteter, er ikke spesiellt tilstedeværende», så avslører hun at hun opererer med en annen definisjon av rasisme enn den jeg skisserer over. Hun mener heller at rasisme er hetsing av minoriteter, uavhengig av om menneskerase som fenomen er nøkkelfaktoren. Det blir heller et spørsmål om Hvem som hetser Hvem, fremfor Hvorfor det hetses og om det begrunnes med rasemessige fordommer. Hvis vi går etter i sømmene så vil man fort se et mønster – det er ikke hvem som helst som er «minoriteter». Definisjonen av en minoritet er en gruppe som er i betydelig mindretall. Med det som kriterie kunne vi si at både Gyllen Daggry i Hellas og Jobbik i Unggarn er minoriteter som hetses av majoriteten, men vil ARS ta slike høyreorienterte raddiser under vingen? Nei, naturligvis ikke. Rasisme og minoritet benyttes som begreper som er reservert for noen raser og noen ideologier. En gruppe afrikanere kan være en minoritet, men en gruppe etniske nordmenn som har kommet i mindretall i nabolaget sitt er fortsatt bare etniske nordmenn. «Minoritet» brukes således ikke for å understreke at en gruppe er i mindretall, men heller at den er verneverdig og skal beskyttes. Det er en moralsk dom inkludert i bruken av begrepet.

  Slik lages det et nytt språk som kontrollerer hvordan vi tenker. George Orwell benyttet begrepet NewSpeak om dette, der man sletter uønskede ord, slik som neger for eksempel, og istede lager nye ord som er mer passende for hvordan vi skal tenke og ordlegge oss. Tanken om at vi MÅ bli et genetisk egalitært og multukulturellt samfunn er bare gammel marxisme, der historisk determinisme er imperativet som driver samfunnet, og all verdenshistorie er drevet av undertrykker og undertrykket – borgerskapet og proletariatet. Det er i dette lyset mange antirasister ser Norge i dag – etniske nordmenn som gårsdagens fabrikkeiere, og innvandrerne som gårsdagens fabrikkarbeidere. Rettferdig fordeling, sosial utjevning og alle disse honnøruttrykkene er bare de samme slagordene som alle europeiske revolusjoner har hørt tidligere. Spørsmålet mitt er bare når raddisene har tenkt å finne frem giljotinen og «stå på barrikanene». Lurer på om vil vil se Ervin Kohn der, mens han utkjemper sin kamp for å få ned antallet etniske nordmenn i Norge…

 25. Jøss, et diabolsk, vortebefengt jødesvin som slår et åpenlyst slag for å redusere antall hvite i Europa — det var noe nytt! Hva med å heller drapere Ervin Kohn i et israelsk flagg og slippe ham løs i Gaza by? Denne Anna Mollen, med sitt merkelige, froskelignende ansikt (aner jeg en krum nese der, kan jo for all være rimelig kosher, selv, oppførselen tyder på det), fortjener ikke å bli kalt «norsk», engang. Hun kan være med neste tvangsutsendelse av arabere og bosette seg der hun hadde passet bedre.

 26. Eg ting som skurrer litt for meg:

  Om dykk er så overbevist om at jødane har så mykje makt og står for så mykje jævelskap (ikkje at eg nektar så mykje for det) så er det då ikkje ufruktbart å hetse jødar her åpent på desse foruma?

  Det vil føre med seg då at avisa blir kalt antisemittisk og det stempelet der får sida stengt forare enn faen på eine eller andre måten.

  Eg trur vi er best tjent med å halde fokuset på innvandringa. Ja, eg forstår at somme av dykk meiner at dei er totalt samanhengande og difor uungåelige. Men uansett så skadar det saka. Antisemittisme og rasisme er verste stempela idag og det tek kverken på all debatt.

  Det vil seie: om vi skal få endre folk sine meiningar og få folkeavstemning over fri innvandring og åpne grenser so må vi unngå desse totalt tabu tinga, sjølv om dei er direkte årsak. Dette gjeld meg sjølv og forsåvidt. Eg er frisk i uttalelsen om rasar eg òg, og det må eg prøve å slutte med for å få naive, hjernevaska nordmenn på vår side. Eit kompromiss som eg veit er surt å ta, men det må desverre gjerast. Det er realpolitikk, kjære frendar.

  Når vi har fått orden på førsteprioriteringa så kan vi ta opp desse andre sakene igjen, og då vil vi ha rett og sannheit på vår side når dei ser at innvandringsstopp og fri flyt av folk og kultur er kun skadeleg for dei mest avanserte samfunna på jorda. Det vil seie at når dei ser at alt betra seg og at vi hadde rett, så vil dei ta alt det andre vi sei på alvor.

  1. Så la den bli stengt. Den forrige versjonen av denne siden ble stengt. Det kom likevel opp en ny. Og hvis ikke denne står opp etter å ha blitt stengt enda en gang, så kommer det vel opp en annen et annet sted. Du vil fortsette å gå rundt grøten sier du, men jeg kan ikke se at det har ført til noe særlig all den tid vi har drevet med akkurat det. Det er bare sannheten som kan sette oss fri.

   1. Nei, det har vel ikkje hjulpe så mykje til no. Men så har vel ikkje folk byrja å innsett galskapen rundt innvandring og andre ting heller før no. Det er berre siste åra eg har sett stor forandring iallefall.

    10 år sidan var meininga mi noko eg ikkje fann på verken det private eller på internett. Siste åra no, etter 2010 så har eg merka mykje meir av det i det åpne. Enormt mykje folk som strømmar til mot innvandring og diverse no, og er faktisk i fleirtall mot venstrefolk på deira eigne tabloidslagfelt.

    Ja, der var vel en undergrunn før, slik som i alt anna. Men det er ikkje dei som kjem fram no. Ikkje når det er so mange. Det har eg vanskelig for å tru.

    Det vil seie at innvandringskritikken blir snart gjengs og mottakelig. Det vil ikkje rasismen bli fordi det handlar om andre ting en rein politikk for folk. For dei blir det berre konspirasjonsteoriar og «hat», «ondskap», og «loner losers» på eit eller anna værelse som dei pleier å seie.

    Det vil seie at vi har stor sjangs til å stoppe fri innvandring om vi berre klarar å holde saka om og til seg sjølv. Når Støre og diverse folk klarar å gi vekk enorme havområde i barentshavet so må folkeavstemning angåande innvandring være enklaste sak.

    1. Når grensene for hva som er ekstremt og hva som er moderat er i ferd med å flytte på seg, som du sier, da bør de som forteller de mest ubehagelige sannhetene bare fortsette med å holde den fanen høyt hevet, for når massene først har blitt mottagelige for et moderat budskap, da blir de fort klar for mere, skal du se. Det tar lang tid å lulle folk i søvn med løgn og fanteri. Det kan gå fort å vekke dem med sannhet når de først har begynt å høre etter. Så det er for så vidt bruk for både «moderate» halvsannheter og «ekstreme» helsannheter. Det kommer litt an på hvem og hvor, som Steinadler er inne på ovenfor.

     Folkeavstemning om innvandring under det nåværende systemet er forresten helt bortkastet, ettersom folkeavstemninger regnes som rådgivende og ikke bindende for stortingsflertallet.

  2. Jeg vil si det sannsynligvis handler mer om form enn innhold. Det virker galt allerede i utgangspunktet å utelukke «friske uttallelser». Det må tross alt komme litt an på tid og sted, som i livet forøvrig. Utgangspunktet her er ihvertfall, tror jeg, at svært mange nordmenn, og europeere forøvrig, er klar over at det, spesielt i USA, eksisterer en «jødisk makt» som er ute av proporsjon med hva antallet skulle tilsi, og at det feks er takket være innflytelsen der fra både jødiske organisasjoner og enkeltpersoner at forsøkene på å få etablert en palestinsk stat har sporet fullstendig av. Nettopp derfor forsøker jo også slike som Kohn og hans norske støttespillere ved Holocaust-senteret å gi inntrykk av at «antisemittismen» er langt mer utbredt i Norge enn tilfellet egentlig er. Det foregår sånn sett et aktivt arbeid for ikke bare å oppprettholde tabuet som du peker på, men også forsterke det og i den grad det er mulig gjøre det til selve kjernen i den rådende «multikultur» ideologien. Nettopp fordi dette er et tabu som aktivt søkes forsterket er kritikk viktig. Men kritikken bør jo helst være velbegrunnet. rimelig formulert og tilpasset tid og sted. Og man bør så langt det er mulig forsøke å unngå å «spille ballen opp i hendene» på dem som nettopp aktivt arbeider for å forsterke tabuet. Et eksempel på hvor lett det hele kan spores av og ende med nok en understreking av det samme tabuet er den artikkelen der NRKs Gro Holm faktisk kom inn på jøders maktstilling innenfor amerikanske medier. Situasjonen tilsa nettopp videre rammer for hva det kunne være mulig å få sagt. Det endte altså med at hun unnskyldte seg for å ha lenket til en side som kunne knyttes til Stormfront. Saklig sett burde jo folk forholde seg til informasjonen som fremkommer og selv vurdere sannhetsgehalten. Men taktisk må en vel kunne si at Holm kom litt uheldig ut, selv om effekten her alt i alt kan ha vært positiv nettopp med tanke på å bryte ned dette tabuet. Men man kan jo heller ikke se dette isolert. Hadde det feks ikke vært for den nettsiden som Holm lenket til ville hun jo kanskje ikke klart å etablere det helhetsbilde for seg selv som lå til grunn for det hun skrev og hun ville kanskje heller ikke våget å formulere seg som hun gjorde. Tenker man på dette som en «bred front» så må man vel kunne si at Holm, relativt til situasjon og egen stilling, kom med ganske «friske uttalelser».

   1. Jødisk mediemakt? Jeg har ikke foretatt undersøkelser. Men: her en kjekk liten fransk TVsending. Paradigmatisk. Programleder jødisk. Tre inviterte menn, alle jøder. (Med tre kvinnelige statister for å gjøre det hele korrekt) Man blir jo litt paff når man ser det man ser, og samtidig minnes beskyldninger om anti-semittisme og «konspirasjonsteori» når man påpeker rene kjensgjerninger i saker som gjelder jøder. Ref. tidligere innlegg hvor jeg har listet opp ledende journalister (og politikere) i Frankrike som er jøder.

    Forøvrig utmerkede herremenn. Hovedperson Zemmour. Utmerket polemist. Men man blir jo ikke fri fra mistanken om at han i egenskap av å være jødisk får en priviligert medieplass og får formulert helt utmerkede tanker, men som mange andre kunne ha sagt. Og videre: er det ikke slik at en jøde har større ytringsfrihet, i praksis, siden han vanskelig kan anklages for antisemittisme?

    Og i sendingen: det handler mye om Shoah. Jøder altså som aktører i debatt, og som tema for diskusjonen, og som sentral hendelse/ide/motiv for vestlig historie og selvforståelse. Mye fornuftig, men kanskje for mye av det gode – for å si det forsiktig?

    1. The ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas, i.e. the class which is the ruling material force of society, is at the same time its ruling intellectual force. The class which has the means of material production at its disposal, has control at the same time over the means of mental production, so that thereby, generally speaking, the ideas of those who lack the means of mental production are subject to it. The ruling ideas are nothing more than the ideal expression of the dominant material relationships, the dominant material relationships grasped as ideas; hence of the relationships which make the one class the ruling one, therefore, the ideas of its dominance. The individuals composing the ruling class possess among other things consciousness, and therefore think. Insofar, therefore, as they rule as a class and determine the extent and compass of an epoch, it is self-evident that they do this in its whole range, hence among other things rule also as thinkers, as producers of ideas, and regulate the production and distribution of the ideas of their age: thus their ideas are the ruling ideas of the epoch. For instance, in an age and in a country where royal power, aristocracy, and bourgeoisie are contending for mastery and where, therefore, mastery is shared, the doctrine of the separation of powers proves to be the dominant idea and is expressed as an “eternal law.” Karl Marx The German Ideology Part I: Feuerbach. Opposition of the Materialist and Idealist Outlook B. The Illusion of the Epoch. (1845/46).

     Nei. så jeg er vel ikke i særlig mye tvil om at Zemmour har noe større ytringsfrihet både når det gjelder forhold som angår jøder spesielt, alment inntar en forholdvis prominent rolle som meningsdannere. I forlengelsen av dette rammes også tankefriheten på mye den samme måten som Marx beskrev for mer enn halvannet hundreår siden. Hvordan nettopp selve tankefriheten også rammes slo meg da jeg for et par uker siden kom over dette:

     A unidimensional mind is formed and any other external counterviews completely disrregarded and eliminated. Slogans, rhetoric, violent fallacious argumentations, icons and so on substantitate (also suitably stored in external materialities) the totality of the ideology/morality at play. [Christopher] Bollas eloquently notes this, in a passage where semiotic and violent issues are intertwined by showing the simplification performed by the fascist implementation of the mind: «When the mind had previously entertained in its democratic order the parts of the self and the representatives of the outside world, it was participant in a multifaceted movement of many ideas linked to the symbolic, the imaginary, and the real – Lacan’s terms. Specifically, words, as signifiers, were always free in the democratic order to link to any other words, in that famous Lacanian slide of the signifiers which expressed the true freedom of the unconscious (this Other) to represent itself. But when representation freedom is foreclosed, signifiers lack this freedom, as ideology freezes up the symbolic order, words becoming signs of positions in the ideological structure. Lorenzo Magnani, Understanding Violence: The Intertwining of Morality, Religion and Violence: A Philosophical Stance.

     Det er også en del andre passasjer i den boken som bare understreker hvordan «antirasismen» og «multikulturalisme» på flere måter har grunnleggende fellestrekk med de krefter man hevder å bekjempe. Zemmour, og Dieudonne, er jo i og for seg slående eksempler på hvordan denne «slide of the signifiers» likevel klarer å bryte igjennom i en situasjon der en viss «multikulturalistisk» og kvasi-liberal ideologi langt på vei har sørget for at «den symbolske orden fryser til» og antar form av «slogans, rhetoric, violent fallacious argumentations [and] icons and [suitably stored in external materialities]. Men på den andre siden har man jo da nettopp en flertallsbefolkning som i stor grad har fått både sin ytrings- og tankefrihet amputert og undergravet. Mitt innrykk er at det er nettopp denne prosessen Nietzsche ble oppmerksom på og registrerte betydningen av både slik den utspant seg historisk og på hans egen tid. I siste instans handler jo dette også om en langvarig kamp å etablere seg som (del av den) «herskende klasse» og i forlengelsen av dette altså også en prosess hvor den posisjon man har vunnet søkes fastfrosset ved midler som sannelig ogsås kan bringe tankene hen til forholdene på 1800-tallet. At jødene som helhet betraktet på et vis inngår organisk i «den herskende klassen» kan det vel knapt heller være mye tvil om. Historisk er jo dette den rollen de hadde gjennom århundreder i Europa ved sin rolle som finans- og handelsfolk, og siden 1800-tallets «emansipasjon» har det i stigende grad kommet til å bety tilhørighet til den øvre middelklassen og overklassen. Det er jo også i den sammenheng som prominent gruppe innenfor det øvre sosiale skikt – at jødene som gruppe desto lettere kunne pekes ut som «syndebukker» når samfunnet brøt sammen. Men nettopp dette er det jo også som har gjort det mulig etter 1945, og spesielt etter 1967, å etablere en form for offerkult og Ersatzreligion» hvor de inntar en bare desto mer sentral plass.

     1. Bare på et punkt, litt til siden: er jo interessant å se at den såkalt antirasistiske tid vi lever i er dypt fokusert på forskjeller i rase og farge. Diskursen framstår som en fasade. Bakenfor foregår sosiale omveltninger, som ikke lenger kan tematiseres i klasse, men i (negativt) «rase», eller langt bedre, positivt: folketilhørighet. Historisk stiger jøder opp i hierarkiet, og i våre dager andre «undertrykte» folkeslag med dem, som de «nye jøder». På den andre siden har man «kristne hvite menn» som synker i hierarkiene, og særlig kanskje mindreårige hvite jenter som blir «hvitt søppel» som ingen bryr seg om annet enn innvandrergjenger som kan utnytte dem seksuelt og finansielt (Rotherham-saken) Det er blitt så ille at jeg nok heier på tyske «fotballpøbler» som vi jage salafistene, om enn med diskutable metoder.

      Med andre ord: at diskursen er febrilsk antirasistisk avslører vel bare at «rase» er usedvanlig virksomt som sosialt kriterium og intellektuelt motiv. Og antirasistene er de som fyrer opp under diskursen, og rettferdiggjør den sosiale overføring som skjer mellom ulike «raser» eller folkegrupper. Jøden Kohn – så må man forutsette – går rett fra prekestol til antirasistisk arbeide. Begge deler, tror jeg, som deler av det samme bevisste arbeide for sitt eget folk.

      Ellers et godt innlegg som jeg trenger tid til å fordøye.

 27. Det er noget galt her i Kongeriget Norge…..Det går faktisk ikke en time i døgnet, vi hører bare om muslier, innvandring, terrorfare, etc etc etc….bare om innvandring……..Hvem er det som importerer disse problemene her til landet, Jeg får ikke ta tre flasker sprit med engang inn i landet, mens regjeringen kan importere rellegionsfanatikere, kriminelle, voldsmenn, sosiale utnyttere, etc etc.

  1. Det er ikke bare i Norge det er noe galt. Hele verden holder på gå av hengslene på grunn av psykopaters vanstyre. Zionistjødene som styrer vestlige lands medier, finans og politikk, importerer muslimer for å få oss til å hate hverandre og på det viset bygge opp til krig mellom muslimer og kristne/ikke-muslimer. De forrige frontene som zionistjødene satte opp mot hverandre var ideologiske, dvs. kommunisme vs. kapitalisme, nå er de kulturelle, religiøse og etniske. Samtidig legger de skylden for den idiotiske multikulturalismen på «venstresiden» slik at de selv kan fremstå som uskyldsrene. Nå som islamiseringen har fått jøder til å begynne å flytte fra Frankrike, påstår zionistjødene at de selv er ofre for en antisemittisk konspirasjon på «venstresiden», mens det egentlig er de selv som har stått bak hele opplegget under påskudd av at multikulturelle samfunn skal forhindre et nytt «holocaust». I de første tiårene av masseinnvandringen har de hatt interesse av å skjule alle problemene for befolkningen, men nå som det nærmer seg bristepunktet har de interesse av å overdrive problemene. De alternative mediene styres også ofte av zionister, og det er langt fra sikkert at alt som nå rapporteres om problemer ved islam og muslimer alltid er hundre prosent sant.

   1. «Slettet pga udokumenterte påstander.»

    Sett på makan. Ville det vært bedre om jeg tok masse forbehold av typen «jeg tror», «noen hevder», «kanskje/muligens», «jeg ser det slik at» osv.?

 28. Håper nå i det minste at det skjer ting i fremtiden i stedet for å sitte og se på at folket vårt dør ut, slik som har skjedd i Sør-Afrika. Det er rett og slett opp til oss om den hvite rasen skal overleve eller ikke… er jo vanskelig når 90% av dine egne er i mot deg og ubevisst begår selvmord.
  En må fokusere seg på å snu dem som ligger midt på treet politisk… de venstreradikale kan du bare glemme. De må rett og slett bare bort, før de tar hele folket med seg i sitt selvmord.

  Det var jo faktisk hvite folk i Sør-Afrika selv som stemte ut aparhetid regimet, se hva som skjer nå. 50 blir drept i SA hver dag, 20 av dem er hvite, og de utgjør bare 9% av befolkningen.
  Så det er en håpløs situasjon. Til og med i SA hvor situasjonen er mye verre enn her, begikk de hvite selvmord.

 29. Hvilken side er dette egentlig? Kommentarene her er alle av samme karakter. Er dette på grunn av artikkelen sitt innhold, eller er det her rasistene og jødehaterene samler seg for å diskutere Norges fremtid?

 30. Gudhjelpe, noen trenger å få sitt Norske pass makulert og bli deportert til ett land med færre nordmenn

 31. Grunnen til att Norge rangeres som ett av de beste land og bo i er att det har en majoritet av ansvarsfulle Normenn med de rette kunnskapene og holdningene. Forandres dette vil Norge dras ned i dritten mot de fleste andre taperland i verden

  1. Det er jeg villig til å vedde ganske mye på at han gjør!
   Jødehatet florerer jo i den politiske leir hvor ARS hører hjemme.

 32. Her var det mye saus! En god blanding av rase og kultur som vanlig. – Hvor lenge vil våre skattebetalere være med på å betale for denne undergravende virksomhet?

 33. Hvis disse folkene mener at det er for mange etnisk norske,hva vil de gjøre med saken??? Snakk om å være blåst i toppen….

 34. Hvis disse folkene mener at det er for mange etnisk norske,hva vil de gjøre med saken??? Snakk om å være blåst i toppen….

 35. Greit å se disse landsforræderne innrømme åpent at de ønsker å bytte ut etniske nordmenn med andre folkeslag. Tidligere har de jo benektet det. ARS er omtrent den mest bedritne organisasjonen vi har i Norge i dag, De eneste som er verre er vel Tjen Folket og kjeltringene i SOS rasisme.

 36. Det disse folkene ønsker er folkemord på etniske nordmenn.

  Det de jobber for går under FNs egen definisjon på folkemord.
  Likevel så er dette en bevisst og FN- styrt politikk, som også støttes av politikere og myndigheter i dette landet.

  Jeg blir kvalm og fylt av forakt for disse såkalte «menneskene».

 37. «Palestina-aktivist og rådgiver hos ARS, Anne Marie Mollén, mener Norge har store problemerer med skjult og usynlig rasisme.»
  JA hun har rett i at det finnes både synlig og usynlig rasisme, uansett hvordan det snus og vris på er det «våre nye landsmenn» som står for den groveste rasismen… Dette gjelder spesielt rasismen blant barn hvor det finnes utallige eksempler på at barn oppdras med ett hat mot den hvite mann…

  1. Den institusjonaliserte rasismen i islam, som noen hundre tusen innbyggere i Norge nå dessverre bekjenner seg til, nevnes sjelden.
   Men kritiserer en nordmann muslimer eller gud forby afrikanere da er rasist-stempelet der øyeblikkelig!

 38. Jada, vi nordmenn er rasister og skal fortsatt være det !! Dette er vårt land
  og disse innvandrerne er bare på beøk hos oss. Hvis de vil bo her så får de
  rette seg etter VÅRE LOVER, VÅR KULTUR, VÅRE MERKVERDIGHETER
  og TA HENSYN TIL AT VI ER TUFTET PÅ EN TUSENÅRIG RELIGION !!!
  Hvis de ikke vil det kan de fritt reise ut av landet, men de trenger ikke komme
  tilbake senere,
  Hvis Ervin Kohn og Anne Marie Mollen har så mye mot nordmenn flest så star det dem fritt å forsvinne. De risikerer vel etter sine utsagn å bli kjeppjaget ut
  av landet !!

 39. Også i Hamburg/Tyskland ser det ut til at det begynner å koke over. Innvandrere klager over at de midletrtidige husværene de har fått tildelt er for dårlige, og at de får for lite dagpenger.
  Jeg hørte nettopp på tysk TV en historie on noen arabere ( Det var tydelig sagt arabere ) som sent om kvelden ikke ville være stille og rolige for at folk i området ville ha ro, hvorved de svarte at: * Dette er et fritt land, så vi gjør som vi vil * !!
  Er det slik det skal bli også i Norge, at vi norske lengere er herrer i vårt eget hus ??
  Da får myndighetene bare ta i bruk et effektivt våpen: Send dem tilbake dit som de kom ifra !!!

 40. Også i Hamburg/Tyskland ser det ut til at det begynner å koke over. Innvandrere klager over at de midletrtidige husværene de har fått tildelt er for dårlige, og at de får for lite dagpenger.
  Jeg hørte nettopp på tysk TV en historie on noen arabere ( Det var tydelig sagt arabere ) som sent om kvelden ikke ville være stille og rolige for at folk i området ville ha ro, hvorved de svarte at: * Dette er et fritt land, så vi gjør som vi vil * !!
  Er det slik det skal bli også i Norge, at vi norske lengere er herrer i vårt eget hus ??
  Da får myndighetene bare ta i bruk et effektivt våpen: Send dem tilbake dit som de kom ifra !!!

 41. «Kunt høyt utdannede parsoner kan forstå hve jeg mener» Ville tro han mente at vi andre er under verdige for at han har en CV han skal vise i luften.. Ett flerkulturelt samfunn i norge vil ikke fungere uansett hvordan staten snur og vrenger på dette. E bare idioti og tro at folk bøyer seg for det staten vil at skal skje.. Mens staten selv er norges undergang og ikke befolkningen.. På tide at flertallet av partier som sitter i staten trekker seg ned og legger ned forgodt!

  1. Det kunne ha vært nyttig for oss lavpanna og underutdannede tapere å få vite hvilken nytte landet har av en massiv innvandring fra kulturer og ideologier som er fullstendig inkompatible med vår egen.
   For dette fremkommer jo aldri i slike folks meningsutveksling. Destabilisering og dekonstruksjon av et samfunn som egentlig har fungert meget bra i århundrer, er vel en dårlig løsning?

   «Det er for mange etniske nordmenn i dette landet»….(!!???)

   «Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger.»….(!!???)

   Hvis professoren ikke liker dette samfunnet som «majoriteten» og dens forfedre har skapt og bygget opp, så finnes det nok av land han kan flytte til for å leve ut sin drøm. Det kunne ha vært interessant å få vite hvordan denne gærningen ser for seg at landet skal «dekonstrueres»?
   Eller også HVORFOR det skal dekonstrueres. Og til slutt få vite akkurat HVA resultatet av denne «dekonstruksjonen» blir, og hvordan den påvirker oss etterkommere av de som faktisk bygde dette landet..!!???

   :-/

 42. Det er jo de falske sirkus klovnene på antirasistisk senter, og andre landsforrædere, som er et møkka problem for det norske folk, der disse forskrudde venstresosialistiske tullingene hører hjemme på søpledynga.

 43. en kan jo lese seg til idiot,og det er ikke så lett og forstå for alle.

  1. Noe sosialantropologer generelt ser ut til å være spesielt plaget av, ikke bare THE.

 44. Det er godt at mannen ikke heter Krohn som er en ærverdig gammel presteslekt. Vi ser helst at disse gutta blir hvor de er.

 45. De er ikke friske det er helt sikkert. Tenke seg til at disse menneskene, blir betalt av skattekronene til de samme Nordmennene de motarbeider.
  Tenke seg til at i et demokratisk land, så gir myndighetene våre skattepenger til slike organisasjoner.
  Dette må få rettslige etterspill.

 46. Kohn har rett i at altfor mange etniske Normenn er «undermåls» og enkle offer for sosialrasismen. Det Kohn neppe er klar over er denne rasismen er rotfestet i det Offentlige Norge, systematisk opparbeidet av et kommunistisk Arbeiderparti siden krigen! Med en tredjedel av alle yrkesutøvere opptrer som Sosialpoliti som styrer øvrige to tredjedeler. Norge har det største, verste og mest brutale Offentlige system i hele Europa. Ikke noe sted i Verden er flerkulturelle systemer mer malplassert enn i Norge. Men toleransene har vi. Thomas Hylland Eriksen, Ervin Kohn og Anne Marie Mollén anser jeg være eksponenter for respektløshet og historieløshet. Jeg støtter «Med Israel for fred»! Og ber Kohn støtte «Med Norge for fred»! Once in Rome, do like the Romans do»? Når noen kritiserer innvandringen, pleier jeg å spørre: «Med hvilken folkevandring kom dine forfedre her til landet?». Jeg kjenner Israels og jødenes historie og har stor respekt. Vis oss det samme herr Ervin Kohn!

Det er stengt for kommentarer.