Presse-etiske usannheter fra Radikal Portal

FØLGER ELLER FØLGER IKKE? Radikal Portal forteller sine lesere idag at de følger Vær Varsom-plakaten. Men deres historikk på nettet viser noe annet. (Skjermbilde av debattfeltet på RP).
VENSTREEKSTREMISTER

Radikal Portal har en forhistorie med å henge ut ikke-offentlige personer med navn og bilde. Det er personer det ikke foreligger noen dom eller en gang straffesak mot, men som har begått den forbrytelsen å ikke stille seg bak Radikal Portal sin verdensanskuelse. I dag hevder derimot redaksjonsmedlem Christian Boger at “[v]i forholder oss til pressens Vær Varsom-plakat”. Er dette en ren løgn fra Boger eller har Radikal Portal lagt seg på en ny redaksjonell linje uten å gjøre sine lesere oppmerksomme på det?

Den venstreekstreme nettportalen har i dag, den 27. februar 2014, et oppslag under tittelen «Grov hets fra FrP-tilhengere: – Massedrapene på Utøya var jakttrening». I saken omtales et diskusjonsforum der det har blitt satt fram sterke påstander om AUF’ere og deres leder Eskild Pedersen.

I kommentarfeltet stiller Lars Storrøsæter (tidligere Vigrid-aktivist, nå Nye SOS-rasist) spørsmål om hvorfor Radikal Portal har valgt å anonymisere personene som kommer med de sterke påstandene. Hvorfor ikke bare henge dem ut, slik antirasister normalt har tradisjon for å gjøre?

skjermdump1
SKJERMBILDE: Her må Christian Boger fra Radikal Portal forklare Lars Storrøsæter fra Nye SOS rasisme at de følger Vær Varsom-plakaten. (Skjermbilde: Radikal Portal debattfelt).

En time senere får han svar fra Christian Boger, redaksjonsmedlem hos Radikal Portal. Christian Boger skriver: “Vi forholder oss til pressens Vær Varsom-plakat. Derfor er vi her nødt til å sladde navnene på de menneskene som her ytrer seg som ikke er offentlige personer. Det er grunnen til at navnene er sladdet”.

D
HENG DEM UT! Lars Storrøsæter med tvilsom politisk hårsveis, fra Nye SOS-rasisme, er ikke imponert over sine ideologiske kamerater i Radikal Portal. (Foto: Facebook).

August 2014: Radikal Portal nektet å underlegge seg Vær Varsom-Plakaten

D
RADIKAL: Christian Boger fra Radikal Portal. (Foto: Facebook):

Med mindre Radikal Portal, helt nylig og uten å informere om det, har valgt å legge seg på en ny redaksjonell linje, så kommer Christian Boger i sitt svar med en blank løgn. Radikal Portal følger ikke Vær Varsom-Plakaten, det er snarere tvert imot.

Radikal Portal har regelmessig publisert rapporter fra det såkalte Researchkollektivet Info der navngitte personer angripes og henges ut uten anledning til å forsvare seg, og dette er selvfølgelig stikk i strid med all god presseskikk.

Blant personer og grupper som har kommet under angrep fra Radikal Portal finner man tidsskriftet Målmannen. Målmannens redaktør sendte i august 2014 klage mot Radikal Portal til Pressens Faglige Utvalg, etter å ha blitt angrepet med en rekke sterke beskyldninger i artikkelen “Målmannen, fascisme under høgnorsk dekke”.

Hva ble så resultatet av klagen? Jo, Målmannen fikk som svar fra PFU at Radikal Portal nekter å la seg behandle i Pressens Faglige Utvalg. Målmannens redaktør ble således nødt til å konkludere med at Radikal Portal ikke er noe annet enn nok en sladreblogg uten journalistisk nyhetsverdi.

MÅLMANNEN. Teksten er hentet fra Målmannens twitter-konto.
MÅLMANNEN. Teksten er hentet fra Målmannens Twitter-konto og viser hvordan Radikal Portal ikke følger Vær Varsom-plakaten.

Februar 2015: Ny arbeidsdeling mellom Researchkollektivet og Radikal Portal?

Brevet fra PFU er fra august 2014, og det er selvfølgelig mulig at redaksjonen i Radikal Portal siden den gangen har kommet på bedre tanker og nå ønsker å forholde seg til vanlig presseskikk – ikke minst siden Radikal Portal faktisk mottar et ikke ubetydelig pengebeløp fra stiftelsen Fritt Ord.

Det er i så fall ledd i en utvikling som mange har forventet seg. Mens Researchkollektivet Info i begynnelsen publiserte alle sine artikler på Radikal Portal, så har de fleste artiklene deres siden sommeren 2014 blitt dumpet på Researchkollektivets egen nettside.

Slik kan Radikal Portal legge seg på en respektabel linje utad, mens etterretning og uthenging av enkeltpersoner drives videre som en utskilt virksomhet (se vår tidligere reportasje om Researchkollektivets bakmenn, Erik Skare og Jonas Tjeldflaat).

En jobb å gjøre

Nå er det selvfølgelig ikke slik at man først kan fylle et nettsted med store mengder presseetisk problematisk materiale, og deretter plutselig legge ut i kommentarfeltet at man for anledningen følger Vær Varsom-Plakaten.

Tvert imot, Radikal Portal har nok å ta tak i dersom Bogers kommentar er uttrykk for en ny redaksjonell linje:

– For det første må de gå offentlig ut og informere leserne om at de fra nå av følger Vær Varsom-Plakaten.

– For det andre må de fjerne gamle artikler som bryter med god presseskikk og slutte å lenke til nettsteder som bryter med god presseskikk. I det minste plikter de å informere leserne om det når de lenker til nettsteder med problematisk innhold.

– For det tredje er den redaksjonelle omleggingen en anledning til å stramme opp hele profilen, slutte med bakholdsangrep og ad hominems mot personer man ikke kjenner – og sette i gang debatter der man prøver ta ballen i stedet for mannen. Hvis de tør da…

Så langt har ikke Radikal Portal tatt tak i noe av dette. Om de ønsker å framstå med troverdighet, har de mildt sagt en jobb å gjøre!

Relatert:

– Researchkollektivet INO: Palestina-aktivister bak spionside

– Venstreekstreme meningsforfølgere med nytt «info»-prosjekt

– Dagbladet bruker voldsdømt venstreekstremist som seriøs kilde