Kommentar: Masseinnvandringen er Støres kinderegg

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet. (Foto: Arbeiderpartiet.no).
KOMMENTAR

Masseinnvandring og globalisme er rene kinderegget for Jonas Gahr Støre, skriver vår kommentator i dag.

Av Christen Krogvig, samfunnsdebattør

De fleste er klar over at de åpne grensene har forferdelige konsekvenser for de fleste nordmenn. Finansavisen og SSB har vist at fremtidige statsøkonomiske forpliktelser per ikke-vestlig innvandrer var 4,1 millioner kroner i 2013.

Men det er faktisk også noen som drar fordel av masseinnvandringen. Innvandringen resulterer i økt tilbud av arbeidskraft. Den presser lønningene til de lavtlønte ned. Og for de rike er arbeidslønninger ikke inntekt, men kostnad.

Og Støre er rik. Norges rikeste partileder. I dette oppslaget står det at han hadde 2,9 millioner i inntekt og 64,5 millioner i formue i 2014. De ni andre partilederne hadde 8,2 millioner i formue til sammen. Støres likningsformue var med andre ord nesten 8 ganger så høy som summen av likningsformuene til de øvrige partilederne til sammen…

En konkret bransje hvor de rike drar nytte av lave arbeidslønninger er  malerbransjen. Takket være EØS kan utenlandske malere underby de norske. Da Støre skulle male huset fikk han jobben gjort til halv pris takket være polske malere. For den norske arbeiderklassen er EØS-avtalen og den påfølgende sosiale dumpingen, en katastrofe. For den rike overklassen er den en velsignelse. «Vi trenger arbeidskraft», er mantraet.

En annen konsekvens av masseinnvandringen er det at lovlige og ulovlige innvandrere trenger mange boliger. De får rikelig av våre skattepenger, så de kan betale. Resultatet er mangel på boliger og skyhøye boligpriser. Dette er en tragedie for norsk ungdom som  ikke kommer seg inn på boligmarkedet. De norske ungdommene må ikke bare betale det hvite ut av øyet for bolig. De må også betale ekstra skatter for å finansiere boligene til de nyankomne.

Men det finnes et lyspunkt. For noen: De som bygger ut boliger. Boligutvikling bidrar til økt tilbud av boliger. Hvilket er en fordel for boligkjøperne. Men det er heller ingen tvil om at utviklerne har tjent milliarder ekstra fordi masseinnvandringen har økt etterspørselen etter boliger og økt tilbudet av den type arbeidskraft som lager dem.

Dette er mekanismer som Støre forstår. Og smarte Støre ønsker tydeligvis å profittere på de høye boligprisene, og den sosiale dumpingen, som Arbeiderpartiet har skapt ved EØS og masseinnvandring. Nettavisens redaktør, Gunnart Stavrum, skriver følgende konklusjon: «Dersom regnestykket stemmer, får Jonas Gahr Støres slekt en gevinst på 25-30 millioner kroner på boligprosjektet

Ap gjør det dårlig blant norske velgere. Men når de norske velgerne svikter er det desto hyggeligere med en stor muslimsk velgerskare. I følge Nettavisen er det faktisk slik at 80 % av muslimer med innvandrerbakgrunn foretrekker Arbeiderpartiet. Nettavisen oppsummerer det hele slik: «Den norske innvandrerbefolkningen får mer og mer å si ved valg. Stortingsvalget i 2017 kan  bli avgjort av Jonas Gahr Støres appell blant ikke-vestlige innvandrere.»

Selv om et overveldende flertall an nordmenn taper på masseinnvandringen (og speilt den muslimske masseinnvandringen) er den uhyre lønnsom for Støre og en del andre personer med makt. For Jonas Gahr Støre er tragedien som nå rammer Europa, og etter hvert også Norge, en ekte berikelse. Billig arbeidskraft, skyhøye boligpriser og mange ekstra stemmer er Støres kinderegg. Tiden vil vise om den gjeveste premien i Kongeriket, jobben som statsminister, er inkludert i Støres kinderegg.