Frieord beklager

Lørdag 11. mars publiserte vi en artikkel med tittelen «Porsgrunn får halal-sertifisert svømmehall - alle må dusje med klærne på».

Av: Thorgrim Bredesen

Denne saken skulle aldri vært publisert som en nyhetsartikkel, men var i stedet skrevet som et leserinnlegg.

Saken fikk stor spredning på Facebook og debatten raste i mange dager etter publiseringen.

Som ansvarlig redaktør for Frieord må jeg ta på meg ansvaret for at denne saken ble publisert som en nyhetsartikkel.

Frieord sin overskrift i den opprinnelige saken kunne tolkes dithen at Porsgrunn kommune med viten eller vilje hadde innført den nye dusj- og garderobeordningen på sitt nye svømmeanlegg med hensyn til religiøse regler og krav.

Det finnes ikke belegg for å hevde dette og det var derfor feil å publisere dette som en nyhetsartikkel, da dette kun var skribentens personlige oppfatning.

Frieord og jeg som redaktør vil derfor beklage overfor våre lesere som vi ga inntrykk av at dette var noe annet enn et rent leserinnlegg.

Jeg vil også beklage til Porsgrunn kommune for ubehageligheter som kan ha kommet i kjølvannet av påstander i artikkelen.

I Frieord jobber vi hele tiden for å gi leserne våre så gode og objektive nyheter som mulig. Det ser vi at vi ikke har klart å etterkomme i denne saken.

Vi kan forsikre våre lesere om at vi vil gå gjennom våre rutiner nøye, slik at noe lignende ikke vil skje igjen.