Å være en forfatter og tilhenger av en totalitær og revolusjonær kommunistisk ideologi har dessverre ikke vært et unntak i Norge. Jon Michelet var en av de største og mest profilerte forfatterne av kriminallitteratur, samt beskrev i et seksbindsverk skjebnen til norske sjøfolks heroiske innsats under 2. verdenskrig.

Jon Michelet skrev også en rekke bøker om VM i fotball, med en annen (tidligere) marxist-leninist, Dag Solstad.

Hans forfatterskap ble utgitt på Oktober forlag som i sin begynnelse ga ut samlinger med taler fra Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Josef Stalin, Mao Zedong og Pol Pot. Mennesker som har stått bak den absolutt mest grusomme og folkefiendtlige politikken i den kjente og moderne verdenshistorien.

80 MILLIONER DREPT: Kinas diktator, formann Mao, troner øverst på folkemord-listen. Jon Michelet støttet revolusjonen og kommunismen, mens han levde et trygt og godt liv i Norge som student, arbeider, journalist og forfatter. Og pappa til fire jenter. Fire jenter som ikke måtte oppleve det drømmesamfunnet han bekjente seg til. Der de sannsynligvis aldri ville fått vokse opp i det hele tatt. (Foto: Massehenrettelser i Kina under Mao).

Allikevel fikk han ingen kritikk eller ble tvunget til å ta avstand fra sitt svært menneskefiendtlige politiske syn. Nærmere hundre millioner mennesker har mistet livet under den politikken som Jon Michelet, Dag Solstad, Egil Drillo Olsen og mange andre «kjære» norske forfattere og offentlige personer har forfektet og kjempet for.

Felles for dem alle er at de også er motstandere av staten Israel, samt hyllet den straffedømte terroristen Nelson Mandela og hans ANC. Et ANC som sørger for at Sør-Afrika i dag er på god vei til å bli et tredje verdensland med himmelhøye drapsrater og med etnisk rensing som offentlig politikk. (Sosialismen har en tendens til å ende i sult og massedrap).

Ingen av de mange avisene og kommentatorene som i dag skriver sine hyllester til Jon Michelet omtaler disse delene, som var en svært viktig og sentral del av Michelets liv. Han var liksom bare en slags varm og god kommunist. Og det er lov i Norge.

I 2008 kom Jon Michelet med en uttalelse som fikk mye oppmerksomhet. Han skal da ha uttalt at han ønsket at en million innvandrere skulle komme til Norge. Han ble da hyllet av den tidligere blitzeren Henrik Lunde (som i dag jobber for NFF) som mente at dette var en «revolusjonerende endring» som Norge måtte ta.

Forfatteren og kommunistens politiske verdier smittet også på hans barn. Hans datter, den kjente eks-blitzeren og kommunisten Marte Michelet, fulgte i sin fars ideologisk forkvaklede fotspor. Hun ble intervjuet i Aftenposten i 2014, der hun humoristisk forteller at hun nesten fullførte kokkestudiet og har en egen matklubb hun kaller «Rote Gourmet Fraktion», et ordspill på den svært dødelige, revolusjonære kommunistiske gruppen Rote Armee Fraktion. En gruppe som sto bak flere grusomme terroraksjoner, drap og kidnappinger på 60-70 og 80-tallet i Tyskland. Slikt kommer ikke uten ideer fra mor og far.

22. oktober 1971 blir politimann Norbert Schmidt drept av revolusjonære kommunister i Tyskland. Både Jon Michelet og hans datter, Marte Michelet, hadde ingen problemer med å støtte seg til denne ideologien gjennom sin aktive deltakelse i AKP/Ml-bevegelsen og partiet Rødt i Norge. Marte Michelet skrøt i et Aftenposten-intervju av å være med i en matklubb som er oppkalt etter terrorgruppen. For dette fikk hun ingen kritikk fra verken journalister, redaktører eller det offentlige ordskriftet i Norge. (Foto: Baader-Meinhof.com).

Dette er på ingen måte et angrep på det betydningfulle og viktige forfatterskapet til Jon Michelet, men massemedias totale fravær av omtalen av denne viktige og negative bakgrunnen i Michelets liv, en politikk han aldri tok avstand fra, og som er øredøvende tilstede i hele hans voksne liv.

Hvis Jon Michelet hadde vært nasjonalsosialist og utgitt hele forfatterskapet sitt på et bokforlag kalt Solkorset som hyllet Hitler og Mussolini, så ville han ikke verken ha fått utgi bøker eller bli unisont hyllet av det norske borgerskapet. Om hans datter hadde støttet Pinochet og vært medlem i nazistiske organisasjoner, samt fortalt i portrett-intervju med Aftenposten at hun har en matklubb kalt Vit Arisk Mat, så ville hun kanskje ikke fått lov å skrive bøker om folkemord. Og bli hyllet for det. Få priser for det.

Kanskje en ettertanke mellom dagens hyllester i alle store norske hovedstrømsmedier. Og en viktig påpekning for de millioner av mennesker som endte sin liv under denne massemorderideologien at det er forskjell på hvilken ideologi som tar livet av familien din. Iallefall hvis du er forfatter, journalist og redaktør i Norge.

Det er vel også en smule ironisk at Marte Michelet nå etter sin fars bortgang har blitt millionær, i et markedsliberalistisk og demokratisk samfunn, som hun ideologisk sett har kjempet mot hele sitt aktive politiske liv. Et samfunn som sendte studenter, forfattere og journalister til konsentrasjonsleire i Sibir.

Hvil i fred Jon Michelet. Den luksusen fikk ikke de 100 millionene som døde i ditt drømmesamfunn.

Relatert:

Publisert av Alexander Halvorsen

Middelaldrende mann med temperament. Rettferdig, ærlig og glad i landet sitt.