«Norge har råd» er et uttrykk vi har hørt fra venstresiden i mange tiår. Vi er visstnok så rike at vi kan redde hele verden. Oljen og mineralrikdommen vår skal betale for alt.

Men masseinnvandringen til vårt land har foregått i et så stort tempo at vi nå har brukt opp hele oljefondet i fremtidige pensjonsutbetalinger.

Dette forteller både Finansavisen og Nettavisen i to artikler denne uken.

Fra Nettavisen:

Tirsdag kom Finansavisen med en nyhet som druknet i debatten om «hylekor» og Sylvi Listhaug: Selv om vi har enorme mengder penger på bok i Oljefondet, er statens effektive «gjeld» nå nesten like stor som et helt statsbudsjett.

  • Statens pensjonsfond (oljefondet og folketrygdfondet): 7527 milliarder
  • Statlige alderspensjonsforpliktelser: 8745 milliarder
  • Underdekning: 1218 milliarder

Eller sagt på en annen måte: Om hele oljefondet og folketrygdfondet ble øremerket til fremtidige alderspensjonister, har staten fortsatt over én billion kroner for lite penger.

Dette er penger staten i fremtiden må skaffe i form av skatteinntekter – samtidig som pensjonsutgiftene vil fortsette å stige. (Sitat slutt).

Les også: Nesten 100.000 innvandrere i Akershus – doblet på 10 år

OSLO ER TAPT: Ifølge SSB så har tre bydeler i Oslo allerede mindretall av etniske nordmenn. Tre andre bydeler får samme skjebne de neste fem årene. Innen 2040 er hele hovedstaden en minoritetsby for etniske nordmenn. (Faksimile: Dagbladet).
OSLO ER TAPT: Ifølge SSB så har tre bydeler i Oslo allerede mindretall av etniske nordmenn. Tre andre bydeler får samme skjebne de neste fem årene. Innen 2040 er hele hovedstaden en minoritetsby for etniske nordmenn. (Faksimile: Dagbladet).

Oljeprisen går ned – pensjonsutgiftene går opp

Årsaken til at Norge nå går med underskudd skal være fallet på oljeprisen som har ført til at oljefondet har minsket med 700 milliarder kroner.

Også teknologien som nå kommer og presser på for å redusere utvinning av olje og gass til mer naturvennlig og fornybar energi vil gjøre at Norge ikke vil ha like store inntekter i årene som kommer.

Dette fører til at Norge ikke bare får en stor utfordring, men to. Ettersom oljeinntektene faller og innvandringen øker. De to er nemlig på kollisjonskurs med hverandre.

Dette fordi innvandrere, da i særdeleshet de fra ikke-vestlige land, tar for seg av felleskaka i betydelig større grad enn etniske nordmenn.

Lav arbeidsdeltakelse, lav utdannelse, samt høyere kriminalitetsnivå, koblet med større familier og høyere forbruk av offentlige tjenester, gjør at den norske velferdsmodellen vil gå med enda kraftigere underskudd i fremtiden enn den allerede gjør i dag.

Nordmenn i minoritet i Oslo

Oslo kommune som i løpet av 25 år vil være en minoritetsby for etniske nordmenn, kommer i en rapport fra 2014 verst ut av alle kommunene i Norge.

Fra ABC Nyheter:

På få år har de årlige pensjonsutgiftene til Oslo kommune økt fra litt over to milliarder kroner til 4,23 milliarder estimert i år.

– Det vi har brukt mest penger på de siste årene er å dekke opp de økte pensjonsforpliktelsene, sier Solberg til Nettavisen.

– På et eller annet tidspunkt smeller det. Da er det bedre å gjøre noe med dette nå, slik at vi får gjort det gradvis, enn at vi venter til det smeller. For smelle kommer det til å gjøre, sier Solberg. (Sitat slutt).

Finansavisen og Hegnar.no kom ut i 2013 med sjokknyheten om at Norge har brukt over 70 milliarder kroner på innvandring på syv år.

Ifølge utregninger så koster hver ikke-vestlige innvandrer til Norge i snitt 4.1 millioner kroner. Noen av gruppene koster oppimot 9 millioner kroner per person.

Dette knuste den rødgrønne myten om at innvandringen er lønnsom.

Les også: Fjerner støtte til syke nordmenn – ønsker flere flyktninger og asylsøkere

1.2 millioner nye landsmenn

Ifølge SSB så vil vi i 2065 være 7 millioner i Norge. Det vil si at vi får en dobling av befolkningen på litt under hundre år. Men allikevel vil nordmenn ikke utgjøre mer enn 4 millioner, kanskje enda færre, ettersom norske kvinner føder 1.7 barn i snitt. Det kreves 2.1 barn i snitt for å opprettholde befolkningen.

Vi har fått 600.000 nye borgere i Norge siden 2005. Det er ett helt Oslo ekstra. På ti år.

EN TREDJEDEL: Allerede i dag utgjør innvandrere 33 prosent av innbyggerne i Oslo. Utviklingen har kommet så langt at den ikke kan reverseres.
EN TREDJEDEL: Allerede i dag utgjør innvandrere 33 prosent av innbyggerne i Oslo. Utviklingen har kommet så langt at den ikke kan reverseres. De ikke-vestlige innvandrerne koster norske skattebetalere mellom 4.1 til 9 millioner avhengig av hvilket land i den tredje verden de kommer fra. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Les også: Nordmenn i mindretall i tre bydeler i Oslo

Ifølge utenrikspolitisk forsker, Helge Lurås, så er all økning av befolkingen siden 1975 kommet fra innvandrere. Dette fordi norske kvinner føder i snitt under 2 barn, og således har den etnisk norske befolkningen på rundt 4 millioner mennesker, stått stille de siste 40 årene.

Per dags dato har Norge en befolkning på 5.2 millioner. Det betyr at 1, 2, 3 og 4. generasjons innvandrere totalt utgjør over 1.2 millioner personer i Norge. SSB regner som nevnt ovenfor alle 3. generasjons innvandrere og utover som nordmenn, selv om mange av disse har valgt å bo i svært innvandrertette områder, beholde sitt språk, sin religion, sin kultur og ikke integrere seg fullt ut i det norske samfunnet.

Ifølge Lurås har SSB et høyalternativ med 14 millioner innbyggere i Norge i år 2100. Med dagens fødselsrate for etniske norske kvinner, så vil det si at kun 30 prosent av befolkingen vil være nordmenn. Resten vil være innvandrere.

Da vil også det norske velferdssamfunnet være en saga blott og Norge være et tredje verdensland både demografisk og økonomisk.

Les også: Politiker: «Norge kan få 100.000 flyktninger og vi må ta imot de som kommer»