Europol: Høyreekstremister minst voldelige i Europa

Leser man media og hører på venstreorienterte tenketanker og statsorganisasjoner så vil man få et inntrykk at «høyreekstremismen» er en stor og farlig bevegelse som ligger som en kald og mørk vinternatt over Europa.

I Norge har myndighetene bevilget 50 millioner kroner og ansatt 15-20 personer for å jobbe mot høyreekstremisme ved Universitetet i Oslo, som skal ledes av professor ved Politihøgskolen i Oslo, Tore Bjørgo.

Og leser man Dagbladet, VG og Aftenposten, samt ser på NRK og TV2, så drypper det jevnlig ut artikler om faren for høyreekstremistisk aktivitet og vold.

vipps1

Men så kommer de harde fakta på bordet som avslører det hele som en venstreorientert luftballong.

Europol sin årlige rapport viser nemlig at det er jihadisme som troner øverst på den ideologisk baserte kriminalitetsstatistikken i Europa. På andre plass finner vi separatistene som har klare koblinger til kommunistiske og venstreradikale grupper. På tredje plass kommer de rene venstreekstreme gruppene, og først på en klar sisteplass, langt bak de tre første både i skadeomfang og størrelse, kommer høyreekstremistene.

Venstreekstremistene og media har altså snudd virkeligheten på hodet slik at det skal passe deres eget verdensbilde og presenterer dette for befolkingen i Europa som sannhet.

De reelle tallene viser hvordan både myndigheter, media og venstreorienterte organisasjoner har skremt befolkingene med et høyreekstremt spøkelse.

Her er en oversikt over antall pågripelser utifra politisk ideologi:

D
KLARE TALL: Jihadister i Europa er i klart overall når det gjelder pågripelser med 687. Etterfulgt av separatister med 168 og venstreekstremister med 67. Høyreekstreme står kun for 11 av 1077 arrestasjoner for kriminelle handlinger, noe som utgjør 1 prosent. Allikevel bevilger norske myndigheter 50 millioner til et forskningsprosjekt på akkurat denne siste gruppen. (Foto: Europol).

Her er en oversikt over antall rettssaker utifra de siktedes ideologiske bakgrunn:

D
KLARE TALL 2: Jihadister er igjen på første plass med 198 rettssaker, etterfulgt av separatistene med 171. Venstreekstremistene står for 45 rettssaker, mens de høyreekstreme kun har 3 rettssaker mot seg. (Foto: Europol).

Her er en oversikt over antall avvergede angrep basert på gjerningsmennenes ideologiske bakgrunn:

D
KLARE TALL 3: Separatistene troner øverst med 65 avvergede angrep, etterfulgt av jihadistene med 17. Venstreekstremistene kommer nok engang på tredjeplass med 13 avvergede angrep. Høyreekstremistene ender sist med 9 av totalt 211 avvergede angrep. (Foto: Europol).

Vi legger også merke til at Europol påpeker i sin rapport at de høyreekstreme forekomstene i statistikken er et direkte resultat av de europeiske nasjonenes innvandringspolitikk. Blant disse er opprettelsen av vigilante-grupper som patruljerer gatene for å stoppe asyl-relatert kriminalitet som overfall, ran og voldtekter.

Rapporten kan lastes ned og leses i sin helhet her.

Relatert: