Paven sammenligner Jesus med terrorgruppen IS – sier europeere må få barn med muslimer

I dag, jeg tror ikke det er en redsel for islam i seg selv, men for IS og gruppens krig for kalifatet, som er delvis hentet fra islam, sa paven til den franske avisen La Croix.

Det er sant at ideen om erobringer er innarbeidet i islams sjel, det er også mulig å tolke innholdet i evangeliet etter Matteus, hvor Jesus sendte sine disipler til alle nasjoner, som den samme ideen om erobring.

Les også: Paven: «Europa er utsatt for en arabisk invasjon – og det er bra»

SOM JESU DISIPLER?: Pave Frans sa at de muslimske terroristene i IS, som har drept kvinner, barn og uskyldige i tusentall kan sammenlignes med jesu disipler som spredte evangeliet. (Foto: Photo by REX USA (2642870a))

Les mer: Paven ønsker åpne grenser til Europa – gjemmer seg bak høye murer og bevæpnede vakter

Paven sa også at han «fryktet» å høre om «Europas kristne røtter» fordi det minnet ham om «kolonistiske overtoner» og han ba europeiske nasjoner om å «integrere» muslimer på kontinentet vårt.

Denne integrasjonen er viktigere i dag ettersom vår selviske søken etter et bedre liv, har skapt et alvorlig problem for Europa med lave fødselsrater. En demografisk tomhet har fått utvikle seg, sa paven.

Les også: Pave Frans oppfordret til økt asylinnvandring under midnattsmessen

PAVE FRANS: Den liberale og venstreorienterte paven kommer stadig med oppsiktsvekkende uttalelser. Blant noen av uttalelsene er at homofili er guds verk og at innvandreres rettigheter er viktigere enn nasjoners sikkerhet.

Les også: Nobelprisvinner: «Muslimene oversvømmer, okkuperer og ødelegger Europa»

Paven mente også at en katolikks valg om å bære et kors kan sammenlignes med en muslimsk kvinnes valg (sic!) med å ha på seg slør.

Pavens uttalelser er skremmende like Imam Sheikh Muhammad Ayed, som sa at muslimer skal utnytte migrasjonskrisen og formere seg med europeere for å «kolonisere deres nasjoner».

Les også: Irakisk terrorist planla massedrap på kristne under pavebesøk i Polen

Sheikh Muhammed Ayed sa videre:

Europa har blitt gammelt og svakt og trenger menneskelig påfyll… de er ikke motivert av nåde for Midtøsten, dets folk og flyktninger.. snart skal vi ha dem under våre såler, med Allahs støtte. I hele Europa, hvor alle hjerter er fylt med hat mot muslimer, hvor de ønsker at vi var døde. Men de har mistet sin fertilitet, så de ser etter fertilitet blant våre folk.

Vi vil gi dem fertilitet! Vi vil lage barn med dem, fordi vi vil erobre deres land!

Pave Frans og Imam Sheikh Muhammad Ayed har samme budskap, om en ulik måte å formidle det på. (Foto: Youtube).

VIDEO: Imam til flyktningene: «Få barn med deres kvinner og erobre deres land»

Pave Frans skal også ha snakket positivit og promotert sosialisme under intervjuet:

Et totalt fritt marked fungerer ikke. Markeder i seg selv er bra, men de må også blir regulert av en tredje part, eller en stat som styrer og balanserer dem.

Med andre ord, det som behøves er en sosialistisk markedsøkonomi.

Pavens ord er skremmende med kunnskapen om at man i det tyvende århundre opplevde sosialisme, nasjonalsosialisme og kommunisme som tok livet av rundt 130 millioner mennesker og ødela hele nasjoner og økonomier i mange tiår.

Les også: Rabbiner: Flyktningene er ikke syrere, de er ikke flyktninger og det er ikke noen krise

PÅSKESJOKK: Ni av ti påskeegg har ikke ordet «påske» på forpakningen for ikke å fornærme muslimer

Europas religiøse og kulturelle selvmord kan bevitnes på nært hold for de som har tatt turen til England for å handle og kose seg i påsken.

«God jul» har allerede blitt visket ut fra plakater, reklamer og butikker i Storbritannia. Istedenfor heter det nå «God høytid» og «God helligdag». Nå har turen kommet til påsken.

The Sun avslører nå at bare to av 82 egg som blir solgt hos butikk-giganten Sainsbury nevnte ordet «påske» på forsiden av esken.

Av 22 påskeegg som blir solgt hos sjokoladekjeden Hotel Chocolat på Waterloo jernbanestasjon i London, så hadde ikke en eneste av dem ordet «påske» på forpakningen.

DET NYE EUROPA: Europeiske tradisjoner og kultur er i ferd med å viskes ut ettersom masseinnvandringen fra muslimske land har økt. Nå foregår det en diskusjon i Storbritannia om hvordan de store dagligvarekjedene og butikkene har fjernet ordet «Påske» fra forpakningene da man ikke ønsker å støte noen. (Foto: The Sun).

Hos andre store dagligvarekjeder som Marks & Spencer så kan man kjøpe «Dippy Eggs» og «Alfie Bunny» egg. Men ingen av eggene har noen som helst forbindelse med påsken eller kristen høytid.

Unntaket var sjokoladeprodusenten Cadbury som fremdeles skrev «påske» på eggene og også markedsførte produktene som «påskeegg». (Den samme produsenten lager også såkalte «halal»-påskeegg).

Presten David Palmer i Nottingham uttaler til The Sun at «Hvis firmaer ønsker å selge sjokoladeegg hele året så er det helt greit, men hvis de markedsfører dem for påsken, uten å omtale det som påskeegg, så blir det hele kynisk».

Han sa videre at de som ønsker å feire den kristne høytiden «for de korrekte grunnene» like gjerne kan stoppe å kjøpe eggene.

I England har man hatt flere kontroversielle saker de siste årene der kristne tradisjoner og høytider har blitt visket ut eller fjernet helt som følge av at landet sakte blir avkristnet og har hatt masseinnvandring fra ikke-kristne nasjoner. Spesielt muslimske innbyggere har vist seg å være misfornøyde med å måtte tilpasse seg til vestlige tradisjoner og skikker.

Dette har gitt seg utslag i at muslimske butikk-ansatte har nektet å selge alkohol og svinekjøtt til kunder og at drosje- og bussjåfører har nektet blinde og handicappede å ta med tjenestehunder ombord. Man har også fjernet kristne tradisjoner fra skoler og sykehus under påskudd av å være «tolerante» og «inkluderende».

Norge følger etter

Frieord skrev i går om hvordan en barneskole i Troms nå har fjernet påskespillet fordi man ikke ønsker å «ekskludere de flerkulturelle elevene» som etterhvert har blitt mange.

Les også: Barneskole i Troms avslutter påskespill på grunn av flerkulturell elever

Barneskole i Troms avslutter påskespill på grunn av flerkulturelle elever

Fra Salangen-nyheter.no:

Det har i mange år vært en fast tradisjon at elever og ansatte ved Salangen skole framfører sitt påskespill i ord og toner i Salangen kirke. Men fra og med i år, blir det ingen flere påskespill i kirkerommet.

Etter flere år som en fast framføring i påsketidene, blir nå påskespill i ord og toner å avsluttes. Årlig har Salangen skole med de yngste elevene og flere ansatte framført påskespillet for familie, bekjente og folk utenom. Bakgrunnen for denne endringen kan rektor ved Salangen skole, Lars-Georg Nordhus forklare. – Salangen skole er en inkluderende skole, som betyr at vi skal gjøre så godt vi kan med å unngå ekskludering av noen slag. Påskespillet er basert på kristen tro, og vi kan ikke forkynne kristen religion, eller ekskludere elever og foreldre med annen trosretning. Det grenser med hva som er lov i følge lærerplanen, informerer rektor ved Salangen skole, Lars-Georg Nordhus. (Sitat slutt).

FLERKULTURELL: Salangen kommune har blitt svært flerkulturell de siste årene. Her er bilder fra kommunens videregående skole. (Skjermbilde: Salangen-nyheter.no).

Aftenposten skrev den 26. januar 2016 om hvordan Sjøvegan videregående skole i Salangen kommune fikk Benjaminprisen for sitt flerkulturelle arbeide.

I artikkelen unnlater imidlertid direktør for Holocaust-senteret, Guri Hjeltnes, helt å fortelle at det er muslimer som står bak rasismen og antisemittismen i Norge og Europa i dag. Istedenfor legges skylden på hatet og rasismen i Norge i dag på «nynazister».

Samtidig har skolene i Troms og Salangen kommune fått hundrevis av nye muslimske elever de siste årene. Det er blant annet den enorme innflyttingen av disse som nå har ført til at barneskolen i kommunen nå slutter å gå i kirken og fremfører det tradisjonsrike og svært godt likte påskespillet.

«GOD MUSLIMSK HØYTIDSMÅNED»: En lærer ved Sjøvegan videregående skole ønsker «de muslimske elevene og muslimske leserne en lykkelig høytidsmåned». (Skjermbilde: Grosalangen.com).

Fra Aftenposten:

Mandag denne uken ble Benjaminprisen delt ut til Sjøvegan videregående skole i Salangen kommune, for skolens systematiske antirasistiske arbeid for å skape et inkluderende læringsmiljø på tvers av studieretninger, nasjonaliteter og etnisk bakgrunn. Norges nordlige landsdel har lenge vært multikulturell. I Salangen har det vært samisk bosetting, finsk innvandring og de senere årene flyktninger og enslige asylsøkere – et bredt sammensatt kulturelt miljø.

Holdningen var «såre enkel». Sjøvegan skole ville at elevene og lokalsamfunnet skulle «åpne seg» for fremmede, invitere inn, vise omsorg for andre, være en sann flerkulturell skole. Sjøvegan skole har vært en forsøks— og utviklingsskole i flere tiår og har utviklet det som i dag kalles Sjøvegan-modellen, der grunntanken er at ungdom for å fremme samhold og læring skal omgås hverandre på tvers av skillelinjer, som alder, fag og annet. Sjøvegan-modellen bør bli et forbilde for andre skoler i Norge. (Sitat slutt).

Beslutningen om å ikke avholde påskespillet for og med barneskoleelevene ved Salangen skole har etterhvert skapt såpass med oppstyr at rektor ved skolen, Lars-Georg Norhus, har måttet gå ut på skolen egen nettside og forklare situasjonen.

Her er hva rektor selv skriver på skolens egen nettside:

Fra Salangen.kommune.no:

Den siste tiden har Salangen skole fått reaksjoner på at vi ikke setter opp påskespillet i Salangen kirke.

REKTOR: Lars-Georg Norhus mener at hensynet til de nyinflyttede flerkulturelle elevene veier tyngre enn norske tradisjoner og kultur gjennom hundrevis av år. (Foto: Facebook).

Bakgrunnen for beslutningen er todelt. For det første sier opplæringsloven at religionsundervisningen ikke skal være forkynnende og for det andre har vi på Salangen skole definert oss til å være en inkluderende skole.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har gitt ut en veileder knyttet til skolegudstjenester og der skriver de følgende: «Skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling. Gudstjenesten kan ikke være en del av KRLE-faget.» Videre skriver Udir i en kommentar etter at Norge ble dømt i Den europeiske menneskerettsdomstol: «Dommen omtaler også deltagelse i religiøse aktiviteter (bønn, salmesang, gudstjenester og lignende) og uttrykker bekymring, spesielt for de yngste elevene. Departementet ber derfor skolene være spesielt aktsomme overfor de laveste klassetrinnene.» (Se lenke nederst.)

Skolens oppfatning er at påskespillet bevegde seg mot grensen av det tillatte gjennom å flytte KRLE-undervisningen inn i kirka samt at de yngste elevene her var deltakere i religiøse aktiviteter. I tillegg opplevde vi at både elever og foresatte ble ekskludert fra undervisningen pga. påskespillets religiøse innhold og at skuespillet foregikk i kirka. I Udirs veileder er det en forutsetning at elever som ikke ønsker å delta, kan melde om fritak både fra øving, forberedelser og framføring. Dette får naturlig nok den følgen at elevene blir splittet når øving og framføring pågår. Hvor ekskluderende påskespillet var kommer tydelig fram dersom man sammenligner tilskuerne i påskespillet og tilskuerne til «Den levende skogen».

Salangen skole har definert seg gjennom fem verdier, der en av verdiene er «inkluderende». Med bakgrunn i dette verdigrunnlaget og selvfølgelig med bakgrunn i føringer fra Utdanningsdirektoratet besluttet skolen å la være å videreføre tradisjonen med påskespillet. Av reaksjonene den siste tiden ser vi at vi skulle ha informert om beslutningen mye tidligere, og dette skal vi ta lærdom av.

Skolen skal ikke slutte å drive kristendoms- og annen religionsundervisning, men vi skal selvfølgelig drive denne undervisningen etter de føringer som Utdanningsdirektoratet legger opp til. Som et ledd i KRLE-undervisningen og gjennom den generelle tradisjon- og kulturformidlinga i opplæringsloven er det naturlig at vi samarbeider med kirka. Vi har alltid hatt et godt samarbeid med Salangen kirke og det ønsker vi og er sikker på at vi vil ha i framtida også.

Lenke til Udirs kommentar om skolegudstjenester: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Gudstjenester-i-skoletiden/

Lars-Georg Nordhus
rektor ved Salangen skole, 21. mars 2018

Sterk islamsk undertrykkelse av kristne i Egypt

«Islamsk undertrykkelse» er den fremste drivkraften til denne forfølgelsen, som rapporten forklarer:

«Islamsk undertrykkelse veldig sterk: I Egypt opererer islamsk undertrykkelse på forskjellige måter. Den islamske kulturen opprettholder et syn i det egyptiske samfunnet hvor kristne anses som annenklasses borgere. Dette synet fører til diskriminering av kristne. Det skaper også et miljø der staten er motvillig til å respektere og håndheve de kristne grunnleggende rettigheter».

«I familiens sfære står konvertitter til kristendommen overfor stort press for å avstå fra sin tro. Kristne står også overfor press fra islamsk undertrykkelse i sitt daglige liv i sitt lokale nabolag eller på jobben. Det har også vært flere voldelige angrep begått av militante islamske grupper rettet mot kristne. Selv om aktiviteten til slike militante grupper pleide i stor grad å være konsentrert i Sinai, har antallet angrep begått av slike grupper økt i ulike deler av landet i rapporteringsperioden WWL 2018» heter det videre i Open Doors rapport.

Les også: Hundrevis av millioner kristne lever i frykt og undertrykkelse fra muslimer

Mer enn 1.600 koptiske kristne bor i landsbyen Kom El-Loufy i Minya. I 5 år har de ikke vært i stand til å gjenåpne sin kirke eller bygge en ny på grunn av voldsomt fiendskap fra lokale muslimer og på grunn av myndighetenes nektelse av å gi den nødvendige lisensen for bygging av en kirke i landsbyen. Flere hus tilhørende kristne har også blitt brent ned på grunn av mistanke om at de kunne tjene som tilbedelsessteder for kristne, skriver Gatestone Institute

Island med lovforslag som vil forby religiøs og rituell omskjæring av guttebarn

Salmann Tamimi, presidenten for den muslimske foreningen på Island, beskrev lovforslaget som et «angrep på religionen».

Å omskjære jentebarn har vært forbudt på Island siden 2005, men det finnes ennå ikke en lov med forbud av omskjæring av guttebarn.

Omtalen av omskjæringen betegnes som et «overgrep» ifølge det nye lovforslaget, som sier at den eneste gangen inngrepet kan aksepteres er i for «helsemessige grunner».

Omskjæring av guttebarn er en av de mest vanlige kirurgiske inngrepene i verden. En nylig studie viser at rundt 38 prosent av alle menn i verden har gått gjennom omskjæring av penis som baby.

Halvparten av disse utføres på bakgrunn av foreldrenes religiøse tro.

Selv om viktigheten av omskjæringen av guttebarn i islam er omstridt, hvor noen muslimske grupper sier det er obligatorisk, mens andre bare anbefaler det, så er omskjæring et stort og feiret rituale, uansett hvor islam blir praktisert.

For jøder så er  omskjæring av guttebarn et dypt innarbeidet rituale med tung symbolsk betydning og enhver jødisk guttebaby blir omskjært innen en uke etter fødselen.

Biskopen på Island, Agnes M. Sigurðardóttir, har kritisert lovforslaget og kriminaliseringen av religiøse ritualer for jøder og muslimer, og vil heller se et forbud mot usikre omskjæringer.

I en uttalelse til avisen Independent, har sjefsrabbi Pinchas Goldschmidt, president for sammenslutningen av europeiske rabbinere, uttalt at han er «veldig bekymret» for forslaget på Island.

Selv om den jødiske populasjonen på Island er liten, så kan vi ikke ignorere den farlige presedensen dette setter for Europa, og de konsekvensene det har på jøders mulighet til å utøve sin religion på en åpen og fri måte.

Silja Dögg Gunnarsdóttir mener at religiøs omskjæring av guttebarn bør forbys. (Foto: Althinigi.is).

Det er regjeringspolitikeren Silja Dögg Gunnarsdóttir fra det islandske partiet Framsóknarflokkurinn som står bak forslaget. (Partiet tilsvarer det norske senterpartiet ideologisk).

Jeg mente ikke at det var nødvendig å konsultere de religiøse lederne i landet før vi la frem forslaget, sier hun til Independent.

Jøder er velkomne på Island. Men dette er om barns beskyttelse og barns rettigheter. Det kommer først og før de religiøse rettighetene til voksne.

Hvert menneske, uansett kjønn eller alder, skal ha mulighet til å måtte gi fullmakt for et slikt inngrep som er unødvendig, irreversibelt og kan være skadelig. Hans kropp, hans valg, sier Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Mens noen studier sier at omskjæring kan føre til smerte og alvorlige langvarige konsekvenser – inkludert infeksjoner, blødninger, seksuelle problemer og psykologisk trauma – sier andre studier at de positive helseeffektene oppveier for risikoen.

Julen er avlyst: Nasarets muslimske borgermester forbyr tradisjonell julefeiring i barndomshjemmet til Jesus

Borgermester Ali Salam har gjort det klart at han vil straffe lokale kristne innbyggere og besøkende som hevn for president Trumps valg om å offentlig anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

ALI SALAM, MUSLIMSK BORGERMESTER I NAZARET.

– Vår beskjed er at vi elsker Jerusalem, vi vil aldri overgi deg under noen omstendigheter, sa Salam.

– Vår identitet eller tro er ikke oppe til debatt… avgjørelsen til Donald Trump om Jerusalem har tatt vekk gleden over feiringen, og vi vil dermed avlyse festivitetene i år.

Selv om Nasaret befinner seg innenfor Israels grenser og ikke hører til under palestinske myndigheter i Gaza og Vestbanken, så er en majoritet av innbyggerne arabere med israelsk statsborgerskap.

Litt over 30 prosent av innbyggerne skal være kristne, en betydelig minoritet, er allikevel dominert av den muslimske majoriteten som har valgt Salam som borgermester.

Etter at nyheten om avlysningen kom ut fra borgermesteren har man valgt å løsne litt på forbudet, og innrømmer at «det er kommersielle interesser i byen og vi er vant med at hundre tusenvis av kristne kommer i denne perioden.»

Noen av elementene i den tradisjonelle feiringen vil derfor få fortsette, som julemarkedet og paraden den 23. desember – men alle offentlige sangforestillinger og utendørs kristne forestillinger som vanligvis holdes og fremføres vil bli forbudt.

Ifølge bibelen, så var byen Nasaret hvor erkeengelen Gabriel fortalte Jomfru Maria at hun ville bære frem frelseren, noe som har ført til at byen er en av kristendommens helligste plasser.

Etter å ha født Jesus i Betlehem – et område som nå ligger på den palestinsk-kontrollerte Vestbredden – så måtte Maria og resten av den hellige familien flykte til Egypt for å unnslippe Herodes den store, som beordret at alle nyfødte guttebarn i Betlehem skulle drepes etter å ha hørt at en ny konge ble født.

Maria returnerte til Nasaret etter Herodes’ død, hvor bibelen sier at hennes barn «vokste og ble sterk i ånden, fylt av visdom og at Guds nåde var over ham.»

Røde Kors ber om at korsene tas ned fra kontorene

De belgiske avdelingene til den internasjonale hjelpeorganisasjonen mottok en epost fra den provinsielle Røde Kors-komiteen i Liège om å fjerne alle korsene.

Les også: Muslimer kjøpte kapell i Drammen – rev ned korset og gjorde bygget om til moske

Ándre Rouffart, presidenten i Røde Kors i Veviers uttalte:

Vi ble bedt om å respektere Røde Kors’ prinsipper, og ikke gjøre forskjell mellom rase og religiøs tro.

Les også: Røde Kors-ledere med millionlønninger

Mr. Rouffart sa at det har kommet motstand fra frivillige og andre medlemmer om saken, men sier at det hele har blitt blåst ut av proporsjoner.

Jeg tror det hele er en storm i en tekopp.

Les også: Muslim avbrøt dåpsgudstjenste i Sandefjord og skrek: «Allah er den eneste rette gud!»

RØDE KORS, BELGIA.

Les også: Tyrkia bygger moskeer i Danmark

Flere frivillige som snakket med den belgiske TV-kanalen RTL har uttrykt misnøye med beskjeden. En av de frivillige sa følgende til RTL:

La ting være som de er. Vi pleide å si «Juleferie», nå sier vi «Vinterferie». Julemarkedet i Brussel har blitt omdøpt til «Vintergleder».

For en del av befolkningen – fordi de er muslimer – så må korsene bli fjernet fra Røde Kors-husene, og spesielt det som ligger i Verviers, sa den frivillige fra Røde Kors.

Les også: Kristne i kirken må være stille for å ikke forstyrre muslimene

Les også: Kirketjenere i Bergen ønsker å hjelpe muslimer under Ramadan

Ordren i Belgia kommer etter at franske myndigheter ønsket å fjerne et kors som var plassert over en statue av pave John Paul II i Ploërmel, Bretagne. Forslaget skapte harme blant mange og førte til at polske og ungarske myndigheter tilbød seg å ta korset til sine land.

Slike tiltak må bli sett på som forsøk på å fjerne kontinentets sivilisasjon og kultur, sa den ungarske utenriksministeren Péter Szijjártó.

Les også: Prest fikk halsen skåret over i terrorangrep mot kirke i Frankrike

Les også: Sjokkstudie: 90.000 kristne drept i 2016 – 1 hvert 6. minutt

I Irland så har en katolsk prest, Desmond O’Donnell, uttalt at kristne bør overgi ordet «Jul» i sin helhet, fordi kommersialiseringen av helligdagen har blitt erstattet av den originale kristne meningen.

Mens gamle kristne tradisjoner blir erstattet, så har andre kommet til – inkludert anti-terror barrierer pakket inn i julepapir og røde sløyfer, blant annet i den tyske byen Bochum, for å forhindre muslimske terrorangrep, som det som rammet julemarkedet i Berlin i desember, 2016.

Les også: Røde Kors vil hente inn tusenvis av flyktninger fra Hellas og Italia til Norge

VIDEO: Muslim går amok under kirkebryllup i Spania – forsøker å angripe presten og roper «Allahu Akbar»

TYSKLAND: Innenriksminister åpen for å innføre offentlig muslimske helligdager

Innenriksminister Maizière sier at han er åpen for å innføre offentlige muslimske helligdager.

Ministeren uttalelser kom rett før delstatsvalget i Niedersachsen denne måneden.

Tyskland har offisielt 6 millioner muslimer ifølge folketellingen fra 2016. Dette tallet ventes å øke til 20 millioner, eller en fjerdedel av befolkningen, innen utgangen av 2060.

En stor del av de over en million migrantene som har kommet til landet de siste to årene er også muslimer.

MILLIONER AV MUSLIMER: Tyskland er i ferd med å bli et muslimsk land. I dag er allerede over 6 millioner av innbyggerne muslimer. Iløpet av de neste 40 årene anslås det at hver fjerde innbygger, eller over 20 millioner, vil være muslimer. Innen århundret er over vil majoriteten av landets innbyggere være det. (Foto: Muslimer i Tyskland).

Thomas de Maizière uttaler at allehelgensdag kun er er hellig i katolske regioner.

Hvorfor kan man ikke introdusere offentlige muslimske helligdager i de områdene hvor det bor mange muslimer i Tyskland?, spør innenriksministeren.

I et radiointervju sier imidlertid ministeren at Tysklands offentlige helligdager overveiende er kristne, og at det bør forbli slik i fremtiden.

Wolfgang Bosbach, en av de mest fremtredende CDU-politikere sier til avisen Bild at alle i Tyskland kan feire de religiøse høytidene de vil.

Men om staten skal beskytte ikke-kristne helligdager med juridiske reguleringer i fremtiden, så er det en helt annen sak.

RASISME: Hat og rasisme mot tyskere og det tyske demokratiet fra ikke-vestlige innvandrere blir stadig vanligere å se i det offentlige. Her har en kristen gravstøtte blitt vandalisert med påskriften; «Jeg hater tyskere». (Foto: Kirkegård i Tyskland).

Alexander Dobrindt, et fremtredende medlem av CDUs søsterparti i Bayern, CSU, sier til Bild at den kristne arven ikke er åpen for forhandling.

Vi overveier ikke å innføre offentlige muslimske helligdager i Tyskland.

De såkalte konservative kristne i CDU og alliansepartner CSU fikk et dårlig valg og tapte mange stemmer til det faktisk konservative partiet AfD, men mandatene førte allikevel til at forbundskansler Angela Merkel klarte å beholde makten i ytterligere en periode.

ØSTERRIKE: Forbudt å dekke til ansiktet på offentlig plass

På søndag trådte det hittil mye omdiskuterte forbudet mot heldekkende kledsel på allmenn plass i kraft.

Blant det som omfattes av forbudet er heldekkende muslimske klær, noe den østerrikske regjeringen mener skal fremme respekten og aksepten for østerrikske verdier.

FORBUDT: Å dekke til ansiktet på jenter og kvinner er nå forbudt i Østerrike. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Forbudet skal også «gjenopprette den sosiale tilliten i et åpent samfunn» og mangel på etterfølgelse kan straffes med bøter opptil 150 euro. (Ca. 1.500 norske kroner).

Unntak kan gjøres ved visse omstendigheter, som klovnedrakter ved kulturelle tilstelninger, arbeidsklær som masker båret av sykehuspersonell og halstørkle ved kalde temperaturer.

Akseptanse og respekt for østerrikske verdier er grunnleggende forutsetninger for en fremgangsrik integrering mellom majoriteten østerrikere og mennesker fra land i den tredje verden, deklarerte regjeringen.

NY LOV: Østerrikes nye lov viser at det kun er religiøse tvangsklær som er målet for loven. Man har allikevel tatt med andre tildekkinger for at det skal virke som et allment forbud. (Foto: Apa/Quelle/BM).

Forbudet inkluderer også politiet, dommere, lærere og aktorer for at embedet skal oppleves nøytralt.

Turister fra arabiske og muslimske land må ta av seg heldekkende klær når de ankommer den østerrikske grensen. Hvis de ikke følger loven, vil de bli nektet innreise og sendt hjem igjen.

Andre nye innvandringsrelaterte lover som trådte i kraft den 1. oktober er integrasjonskontrakten som migranter må skrive under på og obligatoriske kurs i det tyske språket og landets verdier.

Lignende forbud har allerede funnet sted i Frankrike, Belgia og til dels Nederland.

Om et par uker holdes det valg i Østerrike, der innvandringskonservative FPÖ ventes å blir det nest eller tredje største partiet.

Da forslaget for forbud mot tildekking ble lagt frem fra østerrikske myndigheter demonstrerte 3.000 muslimer, venstreekstremister og feminister mot forbudet under bannere som sa at forbudet var «sexistisk» og «rasistisk».

En mindre demonstrasjon fant sted sist uke da venstreekstremister ikledde seg blant annet klovnemasker for å latterliggjøre myndighetenes lov. Det er imidlertid en vesentlig forskjell mellom en ansiktsmaske som venstreekstremistene kunne ta av seg når de vil, og de muslimske kvinnene som ville gjøre dette med risiko for å bli æresdrept av familien eller det muslimske miljøet i landet.

KLOVNEMASKE: Venstresiden i Østerrike mener at det å ha på seg klovnemaske er det samme som å bli påtvunget et religiøst tvangsplagg fra ung alder, med livet som innsats om man tar det av. (Foto: Youtube).

Relatert:

Kristen jente (5) fjernet fra muslimsk fosterfamilie etter alvorlige avsløringer

En rystende historie har nå kommet ut fra England, der en femårig hvit og kristen jente hadde blitt utplassert hos en muslimsk familie i over seks måneder.

Men etter avsløringer om grove overgrep mot jenta, så valgte en muslimsk dommer å ta henne fra den muslimske familien og gi henne til jentas besteforeldre.

Ifølge dommeren, Khatun Sapnara, så trengte barnet en «kulturell tilhørende omgivelse».

VIDEO: Muslimsk skole lærer elevene at ikke-troende skal drepes

ENGLAND: Den flerkulturelle utviklingen i England har nå gått så langt at hvite, kristne barn blir utplassert hos radikale muslimske familier som følger en bokstavtro tolkning av koranen. (Foto: Andrew Norfolk/News Syndication).

Les også: Britisk intergrasjonssjef: «Muslimer vil aldri integrere seg»

SJOKKVIDEO: Muslim skriker rasistisk hets mot «svinekjøttspisende» mann og slår kvinne på gaten i London

Den hvite jenta bodde i et svært flerkulturelt område i London, kalt Tower Hamlets. Her er hvite og kristne mennesker i klar minoritet.

Da hennes foreldre ble ansett for å være uskikket for å ta vare på henne, ble hun plassert hos to ulike muslimske familier.

Les mer: Muslimer til engelskmenn i London: «Dette er vårt land nå – kom dere ut!»

Det skulle imidlertid bli et halvt år langt mareritt for den hvite og kristne jenta.

De muslimske familiene skal ha tatt fra henne korset hun hadde rundt halsen. I tillegg nektet de henne å spise pasta carbonara, hennes favorittrett, fordi den inneholder bacon.

Les mer: Brutal video viser hvordan muslimer banker opp 12 år gammel hvit gutt i England

FRATATT KORSET: Jenta som er døpt og kristen, ble tatt fra korset da hun kom til den muslimske familien. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Familien skal også ha fylt henne med rasistisk og anti-hvit muslimsk propaganda. Blant annet ble hun fortalt at «jul og påske er idiotisk» og at «europeiske kvinner er dumme og alkoholiserte».

Femåringen skal flere ganger ha tryglet barnevernet om å få komme hjem fordi den muslimske fosterfamilien ikke snakket engelsk. Familien skal også ha forsøkt å lære jenta arabisk.

Den muslimske moren skal ha gått kledt i nikab offentlig.

Ifølge rapporter fra sosialtjenesten skal jenta ha vært «veldig fortvilet og ulykkelig».

Les mer: Muslim SPYTTET på ni måneder gammel baby og skrek: «Hvite mennesker bør ikke få barn»

Jentas mor forteller til britiske medier at hun er forskrekket over at hennes datter ble plassert i totalt fremmed kultur.

Ifølge byrådet skal man i slike saker ta hensyn til barnets «religiøse overbevisning, etniske opprinnelse og kulturelle og språklige bakgrunn», når man utplasserer barn i fosterhjem.

Les også: London 2017: Kirker stenges – moskeér åpnes

En venn av familien fortalte følgende til media etter avsløringen:

– Dette er en fem år gammel hvit jente. Hun er fanget i en verden hvor alt føles fremmed og ukjent. Det er veldig skremmende for et ungt barn.

Les mer: Bildene VG og Dagbladet ikke tør å vise

Les mer: Muslimsk borgermester: «Terrorangrep er endel av å bo i byen»

DET NYE ENGLAND: Tower Hamlets har blitt en minoritetsbydel for etniske briter. Området skal ha en av de største konsentrasjonene av muslimer i hele England. 40 moskeer og islamske sentre sørger for at integrering i det britiske samfunnet aldri vil skje. (Foto: Tower Hamlets).

Les mer: England: Muslimsk ektepar ville sprenge kjøpesenter fullt av mennesker

Jentas foreldre skal ha bønnfalt barnevernet om å plassere henne hos venner eller slektninger, men ansatte i barnevernet i bydelen avslo dette.

Barnevernet vil ikke komme med offisiell uttalelse og avventer en uttalelse fra retten om det som har funnet sted. De har imidlertid kommet med en generell uttalelse.

«Tower Hamlets byråds barnevern tilbyr et kjærlig og trygt hjem for hundrevis av barn hvert år, og i hvert enkelt tilfelle, så gir vi absolutt omtanke for våre barns bakgrunn og for deres kulturelle identitet. Alle våre fosterforeldre får trening og støtte fra byrådet for å sikre at de er fullt kvalifiserte til å møte barnas behov.»

Les også: 135 muslimske terrorangrep i Storbritannia siden 1998

Tower Hamlets har vært i nyhetene de siste årene, da flere radikale muslimske miljøer har etablert seg der. Blant annet kunne man observere IS-flagget hengende i en park. Flere av de som bor/har bodd i området har reist til Syria for å slutte seg til IS.

Les også: Londons muslimske borgermester forbyr reklame med lettkledde damer

MOSKÉ I TOWER HAMLETS.

Les også: Terror i London: Muslimer kjørte inn i folkemengde og knivstakk restaurantgjester – ropte: «Dette er for Allah!»

Les også: Terror i London: Minst tre døde – terroristen skutt og drept – turister skadet

Les også: Britiske aviser: Libysk mann ved navn Salman Abedi (23) bak terrorangrepet i Manchester

Relatert:

NRK – hijab er tillatt – kors er det ikke (OPPDATERT)

OPPDATERT: I det artikkelen skulle publiseres kom LDO med en uttalelse. Les nederst om dette.

NRK har valgt å benytte seg av den omstridte muslimske aktivisten Faten Mahdi al-Hussaini i en ny TV-serie om det kommende stortingsvalget. Serien heter «Faten tar valget» og vil også være tilgjengelig på nettet.

Faten, som hun omtales i norske medier, kom for alvor i søkelyset i Norge sommeren 2014, da hun holdt en appell utenfor Stortinget.

I appellen gikk hun hardt ut mot sunnimuslimene i den rasistiske hat-gruppen Profetens Ummah.

Talen og fremføringen gjorde den daværende 19-åringen til en medieyndling.

Men i etterkant kom avsløringer om Fatens tilknytning til det Khomeini-styrte prestestyret i Iran, og hennes ønske om en islamsk stat, med streng islamsk lovgivning.

Det ble også avslørt at hun tilhører en moské som er finansiert av Iran, som sender penger, imamer og hatpredikanter til Norge.

AKSEPT: Faten og andre islamister har fått innpass helt inn til statsministerens kontor. Her avbildet med statsminister Erna Solberg. (Foto: Twitter).

Les også: VG støtter ekstreme islamister

Til tross for dette har NRK valgt å bruke Faten i en programserie om stortingsvalget neste måned. Ikledd hijab skal Faten undersøke de ulike norske partiene og finne ut hvilket som får hennes stemme.

Valget av den hijabkledte islamisten har imidlertid skapt uro, og den kristne avisen Vårt Land kunne i går meddele at Line Konstali, informasjonsleder i den norske misjonsorganisasjonen HimalPartner, har klaget NRK inn for Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO).

Årsaken er at NRK i 2013 nektet en programleder å bære et synlig kors under sending.

FORBUDT PÅ NRK: I 2013 fikk programlederen Siv Kristin Sællmann beskjed fra NRK-ledelsen om å ikke bruke kors å TV. Saken ble klaget inn for Kringkastingsrådet, men Sællmann tapte og måtte fjerne korset. Nå bruker NRK en programleder med hijab, uten at NRK-ledelsen har oppfordret den muslimske kvinnen til å ta av plagget. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Klagestormen har vært stor.

Fra NRK:

– Så langt har vi fått over tusen klager, det er ikke godt å si hvor det stopper, sier sekretær i Kringkastingsrådet, Erik Skarrud.

I klagene mener folk at det er en forskjellsbehandling når en programleder i nyhetene ikke fikk bruke kors under sending, mens hijab nå brukes i et aktualitetsprogram.

– De mener hijab er et religiøst plagg og at det bør likebehandles, sier Skarrud. (Sitat slutt).

Les også: Leserinnlegg: «Til helvete med hijab»

Faten og Iran

Frieord skrev i 2014 om Faten og avsløringene av hennes nære koblinger til Iran og trossamfunnet «Tauheed».

Fra Frieord.no:

De fleste som følger med i norsk politikk kan ikke ha unngått å få med seg bilder av den hijabkledde muslimske kvinnen Faten Mahdi Al-Hussaini som holdt tale foran flere tusen fremmøtte utenfor Stortinget i august i år. Det var i forbindelse med en demonstrasjon mot den radikale muslimske gruppen IS, hvor Faten fikk taletid og uttalte blant annet «Dere følger ikke islam. Dere følger djevelen».

Faten ble ukritisk hyllet av alle norske medier som en modig ung muslimsk kvinne som talte de skjeggete bødlene fra Midtøsten midt imot. Men det tok ikke lang tid før de første kritiske stemmene mot Faten og hennes bakgrunn kom. Det viste seg nemlig at Faten tilhører det såkalte «Tauheed»-trossamfunnet. Faten er sjia-muslim og IS-krigerne er sunni-muslimer. Og disse to gruppene kommer som sagt ikke overens med hverandre.

Faten er leder for Oslo-avdelingen av «Stand4Hussein«, en gruppe med heller tvilsomme moralske standpunkter. Magne Lindholm som er lektor og hovedansvarlig for undervisning av journalistudenter i presseetikk og medieteori ved Høgskolen i Oslo og Akershus, skrev følgende etter å undersøkt litt om Faten sin organisasjon:

Stand 4 Hussain forsvarer flerkoneri med en påstand om at det er flere kvinner enn menn. Flerkoneri er nødvendig for å tilfredsstille kvinnenes behov. Halv arverett er en fordel for kvinner, for de skal forsørges av mannen uansett. Demokrati er de mot. Det er i strid med islamsk styresett, for samfunnet skal styres etter religiøse lover. Utroskap straffes med døden. Det er visstnok ikke så farlig, for utroskap vil forsvinne i et islamsk samfunn der ”anledningen til seksuell opphisselse eller erotikk er strengt begrenset på offentlige steder”. Fram til fredag ettermiddag 29. august forsvarte organisasjonen å hogge hendene av tyver, men det ble endret i all hast da sida ble kjent i nettdebatten. Nå heter det at hender bare skal hogges i et samfunn styrt av islamsk lov, der det islamske styresettet garanterer tyven en brukbar levestandard. Det er unektelig originalt å hevde at avhogging av hender er en del av velferdsstaten.

Tauheed-moskeen som Faten tilhører er også finansiert av det iranske diktaturet. De inviterer jevnlig representanter for det prestestyrte Iran som støtter dødsstraff for frafall fra islam, steining av utro kvinner og avkapping av hender for tyveri for å nevne noen av uhyrlighetene.

De har også ifølge NRK som mål å forberede norske muslimer på terrorhandlinger den dagen det skulle komme en ordre om det.

FACEBOOK: Dette innlegget var å finne på Faten sin Facebook-side. Her påstår hun at ISIL/IS er sponset av Israel, siden de ikke har reist til konfliktområdet Israel/Palestina og utført sine barbariske handlinger der.

Faten skal med denne bagasjen (og 1.1 millioner kroner i premiepenger) reise rundt til norske skoler og snakke om «toleranse» og «øke kunnskapen» om islam til norske skoleelever.

Det er dette Verdens Gang nå støtter under tittelen: «Vi må stå sammen mot ekstremisme«. (Sitat slutt).

OPPDATERT:

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at NRK ikke diskriminerer ved å la en kvinne ikledd hijab få lede et NRK-program.

«Dersom Faten skulle jobbe som nyhetsprogramleder, ville en regel om at hun ikke fikk bære religiøse plagg/symboler (hijab) ikke vært diskriminerende. Den samme vurderingen som i saken om korsbruk, nevnt over. Omvendt, ville en programleder i en programserie om valget kunne bære kors. Det betyr altså at en kristen programleder og en muslimsk programleder (dersom det gjaldt samme type program) blir behandlet på samme måte»

«De to tilfellene som du nevner er altså ikke sammenlignbare, fordi det er snakk om to forskjellige programlederroller. Som en følge av dette, har NRK forskjellige regler for disse rollene, Det at NRK har forskjellige regler ut fra hvilket program det er snakk om, er ikke diskriminerende», heter det videre.

Likestillings- og diskrimineringsombudet opplyser at det ikke kommer til å foreta seg noe mer i saken.

Kvinne nektet skilsmisse i tysk domstol – vil ikke ta av islamsk hodeskjerf

Kulturelle, religiøse og etniske konflikter har etterhvert blitt hverdagslige i det offenlige livet i det flerkulturelle Europa.

I Tyskland står i disse dager en syrisk kvinne i en religiøs konflikt. Hun ønsker skilsmisse fra sine muslimske ektemann, men nekter å ta av sitt islamske hodeskjerf foran dommeren.

Kvinnens advokat har mottatt et brev fra dommeren i Luckenwalde-distriktet, som informerer dem om at «»Religiøst motiverte klær, som hodeskjerf ikke er tillatt under rettsforhandlingene», melder avisen Tagesspiegel.

Les også: 92.000 kroner i bot for burka i Sveits

Les også: Muslimske terrorister ikler seg burka for å skjule sin identitet

LUCKENWALDE: Rettssaken går i den østtyske byen Luckenwalde.

I brevet advares også kvinnen at hun kan risikere rettslige konsekvenser hvis hun ikke følger rettens påbud. Samtidig krever retten at hun møter opp i person for forhandlingene, noe som setter den muslimske kvinnen i en tilsynelatende umulig situasjon.

Kvinnens advokat på sin side informerer om at de nå vil klage inn avgjørelsen og begrunner det i at retten bryter grunnloven.

Les også: Dommer i Australia nekter muslimsk kvinne med religiøs tildekking å vitne i retten

Dommere og aktorer i tyske rettssaler har en plikt å opprettholde religiøs nøytralitet og kan vanligvis ikke ikle seg religiøse symboler.

Men sivile som møter i retten er ikke bundet av lovene om religiøs nøytralitet. Den føderale konstitusjonelle domstolen dømte i 2006 at en dommer ikke har rett til å utvise en tilhører fra en rettshøring hvis de var ikledd et hodeskjerf.

Les også: Domstol i England kastet ut muslimsk kvinne da hun nektet å ta av religiøs tildekning

Les også: Muslimsk kvinne kastet ut av opera i Paris – ville ikke ta av religiøs tildekning

HVEM DER? Muslimske klesregler kan i mange tilfeller gjøre det vanskelig å identifisere hvem som befinner seg bak tildekkingen. Dette kan skape problemer i blant annet rettssaler. (Illustrasjon/rettssak i Australia).

Forsvarsadvokater er heller ikke bundet av reglene for religiøs nøytralitet, og kan ikle seg hodeskjerf eller andre religiøse symboler.

Retten i Luckenwalde forsvarte sin avgjørelsen med at dommeren har «et ansvar for å sørge for at reglene følges i rettssalen, hvor religiøse symboler ikke har noen plass».

Dommerens avgjørelse har allerede skapt kontrovers i jusmiljøet.

Les mer: Europeisk domstol gir arbeidsgivere rett til å nekte ansatte å bære religiøs tildekking

Klaus F. Gärditz, en ekspert i grunnlovsrett ved Friedrich-Wilhelms universitetet i Bonn, beskriver brevet som et forsettelig forsøk på å «seksuelt ydmyke» kvinnen.

Rettssystemet kan ikke «utøve rasisme og sexisme under påskuddet av å følge lovlige prosedyrer», skriver Gärditz i Legal Tribune Online.

Han mente videre at kvinnens rett til religiøs frihet og ytring hadde blitt skadet av avgjørelsen.

Les også: Muslimsk kvinne pålagt å ta av seg religiøst hodeskjerf i rettssal i Quebec

At kvinner i Vesten blir påtvunget seksualiserte, religiøse og kvinnefiendtlige klær som hijab, nikab og burka er imidlertid ikke endel av debatten i denne saken.

Les også: Muslimer trenger ikke bevise identitet på offentlig transport i Østfold

Antirasistisk Senter ønsker ikke kartlegging av moskéer i Norge

Det brygger opp til kamp mellom Antirasistisk Senter og Human Rights Service.

Det hele startet for under to uker siden da leder for HRS, Hege Storhaug, gikk ut og ba sine lesere om å sende inn informasjon om moskéer i sine nærområder.

Les også: Politikere ønsker moské velkommen til Vadsø

Les også: FBI terror-ekspert: Flesteparten av moskéene i USA er endel av et «jihadistisk nettverk»

Forespørselen så slik ut:

Fra HRS.no:

Vi ønsker at du sender oss informasjon om følgende:

  1. Moské åpnet hvor (hvilken bygning ble overtatt, eventuelt om det er nybygg), og når den ble åpnet.
  2. Navnet på moskeen.
  3. Husk: Begrepet «kulturforening» eller «cultural centre» er det samme som moské.
  4. Husk også: Vi snakker ikke om moskeer med kupler og minareter, men forsamlingshus som fungerer som moské.

Vi tar gjerne imot foto av bygningen.

Husk også: I større byer er det flere moskeer. Bare i Oslo og Akershus er det 69 av dem nå.

Hvis du vil hjelpe oss å lage en mest mulig komplett oversikt over moské-Norge, send epost til [email protected]. Anfør i emnerubrikken «moskeer». (Sitat slutt).

Les også: Muslimer tar over norske fengsler – truer, slår og tvinger islam på medfanger

Les også: Norge har fått sin første imam i Forsvaret – Najeeb ur Rehman Naz innsatt

DØMT FOR TERROR: Stadig flere muslimer som har kommet til Norge eller er født av muslimske foreldre vender seg til radikal islam. Pakistaneren Ishaq Ahmed, (24), er dømt til fengsel i åtte år av Oslo tingrett. Norske medier omtaler mannen feilaktig som “nordmann”. (Foto: PST).

Les også: Europol: 5.000 muslimske terrorister oppholder seg i Europa

Les også: Sjokkstudie: 25 prosent av muslimske elever i norge støtter terrorgruppen IS

Her er tre videoer som viser hvordan media har tatt med skjult kamera inn i moskeer i England og Sverige og hvordan man opplever at imamene sier en ting for offentlig kamera, og en annen ting når kameraet er borte.

Det må aksepteres at dette også er noe som skjer i Norge.

Norske medier tar tak i HRS sitt initiativ

Saken fikk oppmerksomhet i blant annet Nettavisen hvor Storhaug forklarte initiativet:

Fra Nettavisen:

Storhaug avviser i den samme artikkelen at moskeene er «fredelige bedehus». Hun siterer ordføreren i Belgias hovedstad Brussel som har sagt at «alle vet alle moskeer i Brussel er kontrollert av salafister».

Les også: Ordfører innrømmer: Samtlige moskeer styres av islamister

Les også: Østerrike: Fengsel må bygge moské for fangene – 50 prosent er muslimer

Les også: Muslimer i Florø vil ha hjelp fra Saudi-Arabia til å bygge moské

Salafistene representerer en ytterliggående retning i islam. Dette er Store norske leksikons definisjon:

«Salafisme viser til en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekster Koranen og hadith og ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer.» (Sitat slutt).

Les også: Vil ha muslimsk museum med kuppel og minaret i Oslo

Les også: Fylkesmann: Norske skoler plikter å følge islamske regler

FÅR STØTTE: Hege Storhaug og HRS får overveldende støtte fra Nettavisens lesere i en undersøkelse om saken. Hele 92 prosent av de over 21.000 som har deltatt så langt mener at det er greit at man kartlegger moskeer i Norge. Kun 6 prosent sier nei. (Skjermbilde Nettavisen.no).

Les også: Drammen: Musimer kjøpte kapell – rev ned korset og gjorde bygget om til moské

Les også: Får muslimsk gravplass og Nord-Norges største moské i Hammerfest – lurte lokalavisen og befolkningen

Sultan og Antirasistisk Senter på banen

Dette ble fulgt opp med et intervju med den kontroversielle Miljøpartiet De Grønne-politikern og tidligere leder for Islamsk Råd, Shoaib Sultan:

Fra Nettavisen.no:

Shoaib Sultan, rådgiver i Antirasistisk Senter og tidligere generalsekretær i Islamsk Råd Norge, frykter en liste over muslimske trossamfunn kan misbrukes av islamfiendtlige krefter.

– En skremmende og farlig kartlegging, sier Sultan (Sitat slutt).

Antirasistisk Senter og Shoaib Sultan har tidligere oppfordret nordmenn og ikke-muslimer som vil konvertere til islam om å kontakte den beryktede Rabita-moskeen i Oslo sentrum.

Moskeen er mest kjent for å ha huset selvmordsbombere og vært tilholdssted for terrorettersøkte nordmenn.

Les også: Muslimske og arabiske navn i den norske almanakken

Les også: Nytt kjøpesenter i Oslo får muslimsk navn

ANTIRASISTISK SENTER OG RABITA-MOSKEEN: En melding på ARS sine nettsider forteller om hvordan nysgjerrige nordmenn kan ta kontakt med Rabita-moskeen på Calmeyers gate i Oslo. Her har flere radikale muslimer og terrorettersøkte nordmenn hatt tilhold.

Les også: Shoaib Sultans tidligere organisasjon terrorstemplet

Les også: 16-åring henrettet med mange skudd på bussholdeplass i Sverige – Antirasistisk Senter trivialiserer drapet

Sultan selv har vært i medienes søkelys. Frieord skrev om rådgiveren i ARS, som også er politiker i Miljøpartiet De Grønne, i septemeber, 2014, da han sto på liste som ordførerkandidat i Oslo:

Omstridt muslim ønsker å bli ordfører i Oslo

Den tidligere generalsekretæren i Islamsk Råd, stiller som kandidat for Miljøpartiet De Grønne. Sultan har vært i medienes søkelys en rekke ganger de siste årene for kontroversielle uttalelser samt koblinger til radikale miljøer i Oslo.

KONTROVERSIELL: Den muslimske MDG-kandidaten er klar for ordfører-rollen i Oslo.

Shoaib Sultan er i nyhetene igjen. Denne gangen skal den muslimske miljøpolitikeren og rådgiver med fokus på ekstremisme hos Antirasistisk Senter, ha satt seg som mål å bli Oslos første muslimske ordfører.

Det skapte overskrifter i media og stort engasjement på sosiale medier når Sultan ble valgt som formann i 17. mai-komiteen i 2013. Mye av dette på grunn av hans heller tvilsomme politiske karriere som generalsekretær for Islamsk Råd og ansettelse hos den venstreekstreme organisasjonen Antirasistisk Senter.

Shoaib Sultan skal også ha brukt tiden sin hos Antirasistisk Senter til å skrive brev til arbeidsgivere til samfunnsdebattanter som han mener ikke har de riktige meningene, samt å vikle seg inn i Facebook-debatter som er av heller tvilsom karakter.

Islamsk Råd Norge kom for alvor i nyhetene i Norge da Shoaib Sultan satt som generalsekretær for organisasjonen i perioden 2007 – 2010. Det var under en debatt om islam og homofili at Sultan på vegne av organisasjonen nektet å ta avstand for dødsstraff for homofile, og mente de måtte rådspørre seg med imamer og muslimske lærde i Iran før de kunne svare på dette.

HENGT: To tenåringsgutter, Ayz Marhoni og Masmous Asgari, ble hengt i Iran i 2005 etter påstått homoseksuell aktivitet. Shoaib Sultan nektet i 2007 å fordømme Irans dødsstraff i slike saker.

Antirasistisk Senter har en lang historie bak seg med tett samarbeid med voldelige venstreekstremister og har også ofte delt både scene og lokaler sammen med blant annet det voldelige Blitz-miljøet, samt deltatt i arrangementer som har utartet seg til voldelige sammenstøt med politiet og motdemonstranter.

ANTIRASISTISK SENTER OG BLITZ: Antirasistisk Senter har ved flere anledninger delt scene med de voldelige venstreekstremistene i Blitz, her representert ved tidligere leder Kari Helen Partapouli, med den dømte Stein Lillevolden synlig i bakgrunnen.

Antirasistisk Senter ble etter terrorangrepet på Utøya i 2011 tatt i å lyve om påståtte angrep mot muslimer og innvandrere på gatene i Oslo i timene etter bomben i regjeringskvartalet. Senteret ved daværende leder, Kari Helene Partapouli, gikk ut i media og mente at en rekke rasistiske overfall hadde funnet sted, utført av sinte nordmenn mot uskyldige innvandrere.

Det hele ble senere avslørt av blant annet Aftenposten og politiet i Oslo som en gedigen løgn.

Al-Qaida terrorist og Miljøpartiet De Grønne-kandidat

I hardt vær

Shoaib Sultan var først ute i hardt vær når han som generalsekretær for Islamsk Råd i 2007, nektet å svare på spørsmålet om han fordømmer Irans henrettelser av homofile.

ETTERSØKT: Miljøpartiet De Grønne-kandidat i Oslo og voldelig blitzer, Anders Cameroon Østensvig Dale (35), er nå ettersøkt av de fleste europeiske etterretningstjenestene for sin tilknytning til Al-Qaida. (Foto: Privat)

Frieord.no kunne også tidligere i sommer fortelle om hvordan en listekandidat hos Miljøpartiet De Grønne, med fortid i det venstreekstremistiske Blitz-miljøet, nå står på terrorlisten til det amerikanske etterretningsvesenet. Det skal være Anders Cameroon Østensvig Dale (35) fra Nesodden som skal ha tilsluttet seg terrororganisasjonen al-Qaida etter å ha konvertert til Islam i 2007/2008 en gang.

Dale skal ha vært aktiv i Miljøpartiet De Grønne og sto på deres valglister under kommunevalget i 2007. I dette partiet finner vi blant annet ekspert på høyreekstremisme og kontrajihadiske miljøer i Norge, Øyvind Strømmen og altså rådgiver med fokus på ekstremisme hos Antirasistisk senter, Shoaib Sultan.

MILJØPARTIET: Den nå terrorettersøkte nordmannen Anders Cameroon Østensvig Dale skal ha stått på valglistene til Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Det samme partiet har blant annet Øyvind Strømmen og Shoaib Sultan som medlemmer.

Rabita-moskeen

Rabita-moskeen i Oslo har ledere som har vært med i radikale kommunistiske organisasjoner, blant annet Hossam Baliklani, som før han tok over Rabitas Unge, var leder av Rød Ungdom Oslo. En tidligere styreleder ved moskeen, Mohamed Farah, skal ha vært medlem av den ekstreme islamistiske gruppen Profetens Ummah. Moskeen skal også ha invitert rasistiske og ekstreme forelesere fra England som støtter Det Muslimske Brorskapet, en fundamentalistisk og islamistisk gruppe.

Organisasjonen Human Rights Service har ved flere anledninger tatt opp disse forbindelsene mellom venstreekstremister og islamister: «Ekstremismen i Rabitamoskeen sprekker opp «.

En selvmordsbomber fra Tunisia som har bodd i Norge og frekventerte Rabitamoskeen, drepte seg selv og åtte andre i et selvmordsangrep i Bagdad 2. juni i år. Dette hindrer ikke Antirasistisk Senter i å reklamere for moskeen i Calmeyersgate i Oslo.

Anders Cameroon Østensvig Dale, som er nevnt ovenfor skal ha frekventert Rabitamoskeen hyppig i tiden før han forsvant fra Norge og havnet på terrorlister verden over. (Slutt på artikkel).

Shoaib Sultan og Antirasistisk Senter med nye kontroverser

Som vist ovenfor så har muslimske og venstreekstreme grupper i Norge funnet hverandre i ulike organiasasjoner og samarbeider tett.

Den siste skandalen hos ARS var da nåværende leder, Rune Berglund Steen, nylig ansatte en skribent som beveger seg i revolusjonære kommunistske miljøer og som offentlig gikk ut og ønsket å bruke syre mot uskyldige mennesker under et arrangement på Eldorado Bokhandel i mai.

OPPFORDRER TIL TERROR: Martin Knutsens Facebook-innlegg. Innlegget har blitt fjernet fra Facebook etter at saken fikk oppmerksomhet på nettet. Bruk av syre i ansiktet på uskyldige er også noe som er vanlig i muslimske land mot kvinner og barn som ikke holder seg innenfor islamske lover. (Skjermbilde Facebook).

ARS og Steen har ikke sparket journalisten, Martin Knutsen, og har fremdeles hans artikler liggende ute på sin nettside, selv etter avsløringen.

Les også: Skribent hos Antirasistisk Senter vil bruke smørsyre mot politiske motstandere

DAGLIG LEDER: Rune Berglund Steen er daglig leder hos Antirasistisk Senter. Steen har valgt å ikke sparke en ansatt som har oppfordret til politisk vold. Dette bryter med vedtektene som benyttes til å tildele organisasjonen offentlige midler fra norske myndigheter.

Relatert:

Fengsel og 83 piskeslag for å ha praktisert homofili i Indonesia – Norge har sendt milliarder av kroner til landet

De to homofile mennene ble paradert på en scene foran en større mengde tilskuere, nesten som en musikkfestval.

Leende, ropende og hoiende sto publikum og ventet på at de to skulle motta sin straff. Folk sto med kameraer og mobiltelefoner og filmet.

– La dette være en lærepenge for deg, roper en tilskuer.

– Slå hardere, roper en annen.

Les også: 52 prosent av muslimer i Storbritannia ønsker å forby homofili

HEIER PÅ: En større folkemengde med muslimer har dukket opp for å se de homofile mennene bli pisket 83 ganger. Det filmes med kamera og ropes fra publikum om hardere slag. Det er satt opp en scene med gjerder og det hele kan nesten misforstås med en konsert eller en hyggelig forestilling. Lite sier bildet over at det på scenen står en person og blir torturert.

De to unge mennene på henholdsvis 20 og 23 år, skal ha blitt funnet i sengen sammen, etter at en gruppe personer brøt seg inn i huset deres for å finne dem.

Homofilt samvær er forbudt i provinsen Aceh, som utøver muslimske lover i henhold til koranen.

Straffen ble gjennomført foran moskeen i hovedstaden Banda Aceh.

Les også: Årets Osloborger: «Homofili er forbudt, ferdig snakka!»

VIDEO: Norske muslimer støtter steining av utro kvinner

Ifølge BBC som intervjuet en av de homofile mennene i fengslet før piskingen, så skal han ha vært livredd og hele kroppen hans skalv.

– Han var tynn, blek og hadde et rødt utslett på huden.

De innsatte skal ha truet ham mens han snakket med journalisten. Ønsket var å snakke fortrolig i et eget rom. Det fikk de ikke lov til.

Før mannen ble avslørt med sin partner i sengen, så skal han ha vært inne i sitt siste år på medisinstudiet. Universitetet har nå kastet ham ut på grunn av hans seksuelle legning.

Mennene som brøt seg inn i huset hans og «avslørte» mannen og hans partner, filmet hendelsen. Den har blitt spredt stort i det muslimske landet. På videoen kan man se begge mennene nakne, mens de ber om hjelp.

(På nettet har vi funnet en video som vi tror er den aktuelle videoen. Dette er ikke bekreftet, da språk og innhold er vanskelig å koble til akkurat denne saken).

Les også: Muslimsk skole i England lærer elevene at ikke-muslimer skal drepes

VIDEO: Saudiarabisk kvinner forteller sannheten om islam og Vesten

– Jeg vil bare at piskingen skal skje, slik at jeg kan reise hjem til familien min. Jeg er svært deprimert. Jeg forsøker å dra meg selv ut av et sort hull, forteller mannen til BBC.

Provinsen Aceh fikk lov av indonesiske myndigheter å innføre strengere muslimske lover for et tiår siden og har blitt stadig mer konservativ de siste årene. Den kvinnelige muslimske borgermesteren i provinsen har uttalt at hun ønsker å «drive homofili ut av byen sin».

– Vi må tenke på de neste generasjonene. Tenk om alle mennene hadde sex med hverandre jorden rundt, det ville skape sykdommer som ville spre seg overalt, sier hun i et intervju med BBC.

Den kvinnelige BBC-journalisten som har kledd seg i henhold til sharia-lovene og dekker til håret sitt spør borgermesteren hva hun mener om innbyggere i Aceh som har vokst opp og bodd der hele livet.

– Vi hater dem ikke, vi hater bare det de gjør.

Strenge lover mot homofili ble introdusert i 2014. Tradisjonelt har man pisket mennesker for gambling og alkoholbruk.

Ifølge BBC skal homofili ha blitt tolerert i Indonesia, men de siste årene har offisiell og sosial negativitet mot det lille og lavprofilerte miljøet ha økt.

Tidligere denne måneden skal politiet ha arrester 14 mennesker i byen Surabaya, for å holdt en «homofil fest». De involverte risiskerer siktelser under anti-pornografilovene.

På mandag ble hele 141 menn arrestert, inkludert en britisk mann, i det indonesisk politi omtaler som nok en «homofil fest» i en sauna i hovedstaden Jakarta, med det samme lovverket. De fleste ble løslatt på tirsdag.

Les også: Lærer på muslimsk friskole i England: «Homoseksuelle skal steines»

VIDEO: Er islam en fredelig religion? En tidligere muslim forklarer

Menneskrettighetsgrupper i landet har sterkt kritisert domfellelsene av mennesker som er involvert i homofile forhold, og bruken av pisking som straff.

Amnesty International har uttalt at ethvert menneske har rett til privatliv og å være i samtykkende forhold, og at de to mennene ble overfalt i sitt eget hjem.

Les også: Muslimsk kvinne halshugget fordi hun dro for å handle uten sin mann

Man uttalte videre at pisking var en «ond, umenneskelig og degraderende straff», og kan anses som tortur. Man anbefalte også de muslimske myndightetene i Aceh-provinsen å slutte med praksisen.

Det er ikke bare homofile som blir pisket i provinsen. Også kvinner som bryter sharia-lovene og har sex utenfor ekteskapet og buddhister som har veddet på hanekamp har blitt pisket offentlig siden nyttår.

VIDEO: Hun var selv muslim – nå advarer hun Vesten mot islamisering

VIDEO: Dansk kjendis-imam: Utro kvinner skal steines, barn skal slås og frafalne skal drepes

Norge bidrar med milliarder av kroner til Indonesia

Mens straffer for sex utenfor ekteskap og homofili blir fullbyrdet på gater og torg i provinsen Aceh, så sender Norge gjennom Norad, et norsk statlig direktorat for utviklingssamarbeid under Utenriksdepartementet, nærmere en halv milliard i året til den folkerike nasjonen.

Les mer: Norge i verdenstoppen i bistand – gir 32 milliarder årlig

NESTEN EN HALV MILLIARD: Norske skattebetalere sendte i 2016 over 450 millioner kroner til Indonesia i bistand. Disse pengene blir sendt ut på tross av at norske myndigheter kjenner til bruddene på menneskerettighetene i landet.

Siden 2011 har Norad sendt over 1.2 milliarder norske kroner til landet.

På Norad sine sider om Indonesia har man lagt inn denne teksten om forholdene rundt menneskrettigheter.

Les også: Norsk bistand har ingen effekt

Enda verre straff i jihadist-kontrollerte områder

Straffene i Indonesia er imidlertid milde i forhold til der Islamsk stat har fått fotfeste, hvor praksisken er å kaste homofile ut fra høye tårn og bygninger, og så steine dem til døde, hvis de skulle overleve fallet. Dette har skjedd med ungdom helt ned i 16-års alderen. (Videoen under er fra CNN og inneholder ikke film, men stillbilder av slike hendelser).

Les også: Muslimske klesplagg og kjønnsdelt segregering på norske skoler

Relatert:

Skole arrangerer kjønnsdelt galla etter muslimsk masseinnvandring

Segregering etter rase, kjønn og religion har blitt mer og mer populært i det flerkulturelle og inkluderende samfunnet. Under slagordet «sosial rettferdighet», så har flere og flere skoler begynt å dele inn sine studenter i grupper basert på deres identitet for å gi dem «trygghetssoner» fra hverandre.

Med målet om å skape en «trygghetssone», så gikk en skole i den svært utsatte byen Detroit ut med informasjon om at man skulle avholde et skoleball kun for jenter for å feire deres muslimske skikker.

STØTT BALLET: Muslimske elever i byen Detroit selger taco for å finansiere det kjønnsdelte skoleballet.

Bakgrunnen for det kjønnsdelte ballet er at disse jentene ellers ikke ville få lov til å delta av sine ultrakonservative muslimske familier. På ballene har man tradisjonelt tillat jenter og gutter å være i nærheten av hverandre og til og med danse med hverandre, i god gammel amerikansk tradisjon.

Hamtrack High Schools «prinsesseball» ble første gang arrangert i 2012 av fem muslimske jenter, slik at de kunne få en «trygghetssone». I 2016 dukket 230 muslimske jenter opp til ballet. I år venter man minst 250.

SHARIA: Å arrangere et ball kun for jenter følger koranens påbud og er under det som kalles «Sharia-lovene», hvor jenter og gutter ikke får lov å omgås sosialt.

Ifølge mediekanalen Michigan Live, så skal ballet «skape en trygghetssone for muslimske jenter som normalt dekker seg til med hijab og å kunne la håret falle på et arrangement uten gutter eller mobiltelefoner».

Under normale forhold, så får ikke muslimske jenter eller kvinner i tradisjonell islamsk kultur lov å vise håret sitt offentlig, blant andre strenge forbud.

TRADISJONELT BALL: USA har lange tradisjoner med skoleball, hvor gutter og jenter koser seg og danser. Nå har masseinnvandringen fra land i den tredje verden med muslimsk religion skapt religiøs- og kjønnsdelt segregasjon på skoler.

Med forbud mot mobiltelefoner, så vil ingen av dem heller kunne dele bilder fra ballet og av håret deres på sosiale nettverk som Instagram eller Facebook.

Men fordi mange av de muslimske jentene har blitt «amerikanisert» og ikke følger religionens regler strengt, så kan man ifølge Michigan Live forvente at deltakerne vil møte opp i ekstravagante kjoler, høye hæler og spektakulær sminke og hårpynt.

Det påpekes om paradokset av å «å la håret falle», noe som er naturlig for de fleste vestlige kvinner, kan bli sett på som «frigjørende» for noen som lever i en amerikansk by. Det har heller ikke kommet noen informasjon om studenter som identifiserer seg som «ikke-binære» eller transseksuelle vil få lov til å delta på ballet.

Kvinne nektet å ta av nikab – fikk redusert trygden sin

Myndighetene i den nederlandske byen Utrecht hadde sitt på det tørre da de senket trygdeutbetalingene til en muslimsk kvinne etter at hun nektet å ta av seg det muslimske tvangsplagget nikab under en arbeidsopplæring, uttalte retten i byen på tirsdag.

Retten mente også at sjansen for kvinnen å finne en jobb med plagget er svært liten og at dette kan «påføre unødvendig press på offentlige midler».

Kvinnen hadde gått til sak rettens vei etter at myndighetene hadde kuttet 30 prosent av utbetalingene hennes. Dette etter at hun nektet å ta av nikaben og bytte den til en hijab, slik at man kunne se ansiktet hennes.

Retten mente at i balansen mellom religionsfrihet og å finne en jobb, så ville det siste være det mest tungtveiende. Ifølge retten så ville det være «sannsynlig at det i sosial kontekst vil være en hindring å finne en jobb med nikab og å ta av dette plagget under arbeidstrening er nødvendig i beskyttelsen av rettighetene og friheten til andre borgere».

 

Ville drepe mange hvite mennesker – ropte «Allahu Akbar» mens han drepte

Drapene startet sist uke da Kori Ali Muhammad (39), skal ha drept en hvit sikkerhetsvakt ved et motell i byen.

På tirsdag skal han ha fortsatt drapene. Han gikk først frem til en arbeidsbil hvor to elektrikere satt og skjøt og drepte den 34-årige Zackary Randalls i passasjersetet.

Deretter gikk han bortover veien og drepte 37-årige Mark Gassett, som var ute på handletur med matvarer.

Til slutt skjøt og drepte afroamerikaneren den 58 år gammle David Jackson, som jobbet for hjemløse og syke i en bygning drevet av den katolske kirken.

Les mer: Afroamerikanere skjøt og drepte gravid småbarnsmor

Les også: Afroamerikanere knivdrepte småbarnsmor i bilvask – kjørte rundt med liket

DREPT: Bildene viser de fire mennene som ble drept av Kori Ali Mohammad.

Les mer: Mangemilliardæren George Soros finasierte raseopptøyene i USA

Ifølge politiet skal han ha brukt en revolver med kaliber 357 under alle drapene.

Han skal ha skutt mot ytterligere to hvite menn, men ikke truffet. Til sammen skal Muhammad ha avfyrt 16 skudd på litt under ett minutt på fire ulike plasser.

Ifølge vitner skal han ha unngått å drepe latinamerikanere som han pekte våpenet sitt mot, som forsterker det rasistiske motivet.

– Dette var uprovoserte angrep hvor gjerningsmannen mente å drepe, og de er rasistiske, fortalte politisjefen i Fresno, Jerry Dyer, til pressen etter pågripelsen.

Les mer: Fire rasister arrestert og siktet etter angrep på hvit mann (50) i Chicago

RASIST: Kori Ali Mohammad brukte ofte sosiale medier til å promotere sort overlegenhet og rasisme. Han uttalte også at han ønsket å drepe hvite mennesker. Det ble en realitet på tirsdag. (Foto: Facebook).

Les mer: Afrikansk student forsøkte å begå massemord med bil på universitet

Politiet hadde gått ut med informasjon bare kort tid før drapene på tirsdag, hvor de jaktet på Muhammad, som var bevæpnet og farlig og ettersøkt i forbindelse med drapet på sikkerhetsvakten på Motel 6 sist uke. Vakten skal ha vært 25-årige Carl Williams.

Etter å ha blitt arrestert skal Muhammad ha fortalt politibetjentene at han var personen de lette etter.

– Jeg gjorde det. Jeg skjøt dem, sa Muhammad.

Les også: Rasistisk hat- og torturvideo sjokkerer USA – hvit mann knivskåret og tvunget til å drikke toalettvann av afroamerikanere

SOSIALE MEDIER: Mohammad publiserte ofte rasistisk innhold på sosiale medier. Dette innlegget ble postet kun en uke før drapene i Fresno. (Foto: Facebook).

Les mer: VIDEO: Afroamerikanere angriper hvit person – «Vær så snill og ikke slå meg»

Han skal ha fortalt etterforskerne at da han fikk vite at politiet var på jakt etter ham for drapet på den hvite vakten så skal han ha bestemt seg for å drepe så mange hvite menn som mulig. Han skal ha fortalt at hvite menn var ansvarlige for å holde sorte mennesker nede.

Kori Ali Muhammad skal ha blitt født Cory Taylor, men skal ifølge kilder ha konvertert til islam under et fengselsopphold. Han skal også være en rapper og bruke artistnavnet «Black Jesus».

Her er en rap-video som Muhammad lagde før han ble arrestert for de fire rasistiske drapene. Teksten inneholder blant annet denne frasen: «Hollow point make a white devil body spin».

Les mer: Seks politimenn skutt i Baton Rouge i USA – minst tre drept

Les mer: VIDEO: Mytene om hvitt privilegium knuses – fakta vs følelser

«Hvite djevler»

På Muhammads Facebook-side skal ha ha postet #LetBlackPeopleGo og oppfordret «sorte krigere» til å «forberede seg».

Han skrev videre at «drapsraten øker betydelig på den andre siden» og snakket om «hvite djevler». Flere ganger skal ha også ha oppdatert statusen sin med frasen «Allahu Akbar», som betyr «Gud er stor» på arabisk.

Muhammad skal ha et langt rulleblad med påtaler for våpen, narkotika, kidnapping og terrortrusler. Han skal ha vært assosiert med gjengmiljøene i byen.

Les også: Afroamerikaner drepte to politimenn i New York

TWITTER: Innleggene til Kori Ali Muhammad på sosiale medier var ofte preget av rasisme og hat mot Vesten. (Foto: Twitter).
STØTTET ANDRE RASISTER: Muhammad støttet andre rasistiske drapsmenn, som Micah Johnson, som var involvert i drapet på fem politimenn i Dallas i juli sist år.

Les også: 12 politimenn skutt – 5 drept – ved Black Lives Matter-demonstrasjon i USA

Hans advokat skal den gang ha brukt påstanden om at hans klient var mentalt ustabil med bisarre meninger, noe som ble bekreftet av en psykiater.

Kori Ali Muhammad skal ha bitt med i den rasistiske hatgruppen Nation of Islam og deltok på the Million Man March i hovedstaden med graden løytnant i 1995.

Muhammad skal ha uttalt at Martin Luther King «ønsket å klemme deres hender og være venner med dem, og slikke deres føtter, men at de fremdeles drepte ham».

Les mer: Hvit politimann i USA hardt skuddskadet i baholdsangrep – kan være rasistisk motivert

I etterkant av drapet skal moren til sikkerhetsvakten ha snakket med media om den tragiske hendelsen.

Hun skal av en eller annen grunn ha sagt til sin sønn at hun elsket ham, bare kort tid før han ble skutt og drept.

Jay Fayza fra den nettbaserte nyhetsstasjonen Rebel Media kommenterer hendelsen. Han påpeker at sorte rasister er like farlige og hatefulle som hvite rasister, kanskje tilogmed verre.

Les mer: Politidrapene i USA: «Jeg vil drepe hvite mennesker»

Les også: Hvit politikvinne drept første dag på jobb – afroamerikaner arrestert

Relatert:

VIDEO: Hvorfor kjemper ikke feministene for muslimske kvinner?

Hun er en kjent kritiker av islam, og måtte leve med drapstrusler og politibeskyttelse i mange år før hun valgte å flytte til USA.

Frieord har publisert denne videoen tidligere, men vi mener den er like aktuell og viktig i dag, i forbindelse med den nylig avholdte kvinnedagen, den 8. mars.

I et intervju med London Evening Standard i 2007 uttalte Hirsi følgende:

Akkurat som nazisme startet med Hitlers visjon, så er islams visjon et kalifat – et samfunn hvor kvinner som har sex før ekteskapet blir steinet til døds, homoseksuelle blir slått og frafalne som meg blir drept. Sharialovene er like fjerne fra demokratiet som nazismen er det. Vold er grunnleggende i Islam – det er en destruktiv, nihilistisk dødskult. Den rettferdiggjør drap.

Les mer: Dagens video: En beskjed til venstresiden fra Bill Maher

Som følge av hennes kamp for spesielt kvinners rettigheter i islamske og vestlige land, så har hun opplevd å måtte leve med drapstrusler og kan ikke bevege seg fritt uten livvakter.

Hirsi har gjort det til en fanesak å gå etter vestlige ledere og feminister som unnskylder og relativiserer vekk islams voldelige og dødelige framferd.

Hun fokuserer spesielt hvordan vestlige politikere og media har tillatt blant annet heldekkende klesplagg, flerkoneri og shariadomstoler å bli endel av vår hverdag uten å kritisere eller kjempe mot det. Dette er de samme bevegelsene som kjempet mot og brant bh’er og pornoblader på 70- og 80-tallet.

Når de ser kvinner i heldekkende klær eller holdt innesperret i ghettoer i land som Norge, Sverige og Danmark så ser de imidlertid en annen vei. Ja, de unnskylder det til og med og mener at kvinnene velger dette livet selv.

Les mer: Ayaan Hirsi Ali på dødsliste med politikere, forfattere og journalister

Frieord satt spørsmålstegn ved nettopp dette da vi opplevde norske selverklærte feministers totale stillhet (og dermed aksept) det siste året, etter de massive seksuelle overgrepene i Køln på nyttårsaften.

Les saken her: «Overgrepene i Køln og den øredøvende stillheten fra norske feminister«.

Her teksten til videoen over på engelsk:

Culture matters. It ‘s the primary source of social progress or regression. Nowhere do we see this more clearly than in the status of women. The Judeo-Christian culture —and perhaps a more apt word is civilization—has produced over time the law codes, language and material prosperity that have greatly elevated women’s status.
But this progress is not shared everywhere.

There are still hundreds of millions of people that live in a culture—the Islamic, for instance—that takes female inferiority for granted. Until recently, these cultures—the Western and the Islamic—were, for the most part, separated. But that is changing. Dramatically so.

Large numbers of immigrant men from the Middle East, South Asia and various parts of Africa have brought a different set of values to the West, specifically Europe. More than a million arrived in 2015 alone. More are on the way.

As a result, crimes against girls and women—groping, harassments, assaults and rape—have risen sharply. These crimes illustrate the stark difference between the Western culture of the victims and that of the perpetrators.

Let me be clear: not all immigrant men, or even most, indulge in sex attacks or approve of such attacks, but it’s a grave mistake to deny that the value system of the attackers is radically different from the value system of the West. In the West women are emancipated and sexually autonomous. Religiosity and sexual behavior or sexual restraint is determined by women’s individual wishes. The other value system is one in which women are viewed as either commodities (that is, their worth depends on their virginity), or on the level of a prostitute if they are guilty of public «immodesty» (wearing a short skirt for example).

I do not believe these value systems can coexist. The question is which value system will prevail. Unfortunately, this remains an open question.

The current situation in Europe is deeply troubling: not only are Muslim women within Europe subject to considerable oppression in many ways, such norms now risk spreading to non-Muslim women who face harassment from Muslim men.
One would think that Western feminists in the United States and Europe would be very disturbed by this obvious misogyny. But sadly, with few exceptions, this does not appear to be the case.

Common among many Western feminists is a type of moral confusion, in which women are said to be oppressed everywhere and that this oppression, in feminist Eve Ensler’s words, is «exactly the same» around the world; in the West just as in Pakistan, Saudi Arabia and Iran.

To me, this suggests too much moral relativism and an inadequate understanding of Sharia law. It is true that the situation for women in the West is not perfect, but can anyone truly deny that women enjoy greater freedom and opportunities in the United States, France and Finland than they do in Iran, Pakistan or Saudi Arabia?
Other feminists have also argued that non-Western women do not need «saving» and that any suggestion that they «need» help from Western feminists is insulting and condescending to non-Western women.

My perspective is a practical one: any efforts that help Muslim women—whether they live in the West or under Islamic governments should be encouraged. Every effort to pressure these governments to change unjust laws should be supported.

Western feminists and female Western leaders have a simple choice to make: either excuse the inexcusable, or demand reform in cultures and religious doctrines that continue to oppress women.

Nothing illustrates this better than what happened in Cologne, Germany on New Years Eve, 2015. That night, during the city’s traditional celebrations, numerous German women (467 at the last count) reported being sexually harassed or assaulted by men of North African and Arab origin. Within two months, 73 suspects had been identified, most of them from North Africa; 12 of them have been linked to sexual crimes. Yet, in response to the attacks, Cologne’s feminist Mayor Henriette Reker issued an «arm’s length» guideline to women. Just “keep at an arm’s length” distance between you and a mob of Arab men, she advised Cologne’s female population, and you will be fine.

Mayor Reker’s comments underline the seriousness of the problem: a culture clash is upon us. The first step in resolving it is to unapologetically defend the values that have allowed women to flourish. Feminists with their organizations, networks and lobbying power need to be on the front lines on this battle. Their relevance depends on it. And so does the well being of countless women, Western and non-Western.

I’m Ayaan Hirsi Ali of Harvard University for Prager University.

OFFISIELT: Norge har fått sin første imam i Forsvaret

Fra Forsvaret.no:

En imam i kongens klær er tross alt helt ny kost her i landet. Etter å ha jobbet som rådgiver for Feltprestkorpset i to år ble han Forsvarets første feltimam. 1. januar 2017 startet han i jobben, og denne uka ble han seremonielt innsatt i den historiske stillingen. Naz går i gang med jobben med ærefrykt.

– Det er stort og noe helt nytt. Feltimam er noe flere i Forsvaret har følt et behov for ganske lenge, så nå gjelder det å finne en god måte å jobbe på, sier Naz.

Og det blir en omfattende jobb. Ingen har nemlig gjort dette før, så derfor må imamen tråkke opp en helt ny sti. Som Forsvarets feltimam skal han ivareta behovene til Forsvarets muslimer, alt fra trosspørsmål til ting som halal-mat og egnede bønnesteder.

Og dette med bønn kan være utfordrende for en muslim i militærtjeneste. På øvelse langt uti skogen eller på skipsvakt i et forrykende uvær, kan det bli vanskelig å rekke over de fem daglige bønnene.

– Uproblematisk, svarer imamen.

– Hver bønn skal i prinsippet utføres innen en viss tidsramme. Dessuten går det fint an å slå sammen bønner til senere, dersom det er praktisk umulig å få gjennomført dem. Det samme gjelder hijab. Har du en tjeneste som hindrer hijab-bruk, så er det ingenting i veien med å droppe hodeplagget under denne delen av tjenesten, sier han. (Sitat slutt).

Europeiske forsvar har problemer

At muslimer deltar i europeiske nasjoners militærtjenester er ikke helt uproblematisk.

Land som Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Nederland og Belgia har alle opplevd at jihadister søker seg til militærtjeneste for å få kunnskap i våpenbruk og militær taktikk.

Når de slutter eller gir seg i tjenesten viderefører de sin kunnskap til jihaidistiske grupper i Midtøsten og Afrika, eller tilslutter seg radikale muslimske nettverk i Europa.

SOLDAT TIL ISLAMIST: Israfil Yilmaz var en innvandrer fra Tyrkia som vervet seg til det nederlandske forsvaret. Etter endt trening valgte Yilmaz å slutte seg til den muslimske terrorgruppen IS. (Oppdatert: Yilmaz skal ha blitt drept under et flyangrep mot byen Raqqa i 2016).

Dette skal ha skjedd i Tyskland der en spesialenhet i den militære, tyske sikkerhetjenesten, MAD, i 2016 avslørte minst 20 radikale muslimer som utifra islamistiske behov har infiltrert den tyske hæren.

Totalt skal over 60 personer ha blitt etterforsket i det som omtales som «en ny og betydelig sikkerhetspolitisk trussel i flere europeiske land».

Muslim kastet ut av det norske Forsvaret

I Norge ble en iransk mann kastet ut av Forsvaret i 2016, etter at han ikke besto sikkerhetsklareringen.

Fra VG.no:

VG har sett brevet, der det blant annet står «Det vises til at du har tilknytning til Iran og at familien sin kommer derfra (…) ved noen land vil det hefte så store sikkerhetsmessige betenkeligheter at selv en relativt svak tilknytning tillegges betydelig vekt».

Nasery forteller VG at han måtte forlate militærleiren omgående, med beskjed om å komme tilbake dagen etter for å levere uniformen. (Sitat slutt).

Faktaboks fra forsvaret

FAKTABOKS. Kilde: Forsvaret.no

 

VIDEO: Hun er selv frafallen muslim – nå advarer hun Vesten mot islamisering

Sandra Solomon snakker om islamiseringen i Ontario-provinsen, hun er sjokkert over hvor fort det går og hun er spesielt bekymret for barna.

Har du sett forandring som følge av islam i perioden fra du kom til Canada i 2005 og til nå i 2017?

– Det er mange flere kvinner som bruker hijab. Og de fleste restaurantene, selv en kinesisk restaurant, har halal-sertifisert mat. I alle frisørsalonger i de store kjøpesentrene er det en egen hijab-avdeling kun for muslimske kvinner.

VIDEO: Muslimsk skole i England lærer elevene at ikke-troende skal drepes

– Det er også kommet flere moskeer og mange ulike muslimske festivaler, tilstelninger og konferanser. Jeg kan se at vi blir omringet av islamsk kultur. Man står foreksempel og deler ut koraner der mange mennesker ferdes.

Les også: Muslimsk kvinne halshugget fordi hun dro for å handle uten sin mann

KJEMPER MOT UNDERTRYKKELSE: Islam er en kvinnefiendtlig, rasistisk og hatefull religion ifølge den tidligere muslimen Sandra Solomon. Hun risikerer både liv og helse ved å stå frem offentlig. (Foto: Privat).

Les også: Tidligere muslim Mona Walter om Sverige, trusler og islam

Men tror du ikke at folk vil spørre hva som er galt med å dele ut koraner fordi det er noe de tror på? Hva vil du si til dem?

– Dette er kun begynnelsen, det stopper ikke her. Ja, alle er omfattet av religionsfrihet, men jeg vet med sikkerhet, fordi jeg er oppvokst som muslim, at man ikke stopper ved koranene. Islams lover kommer krypende inn i byene, for å implementere sharia-loven. Det er deres endemål og den store planen.

Les også: Muslimske klesplagg og kjønnsdelt segregering på norske skoler

– Men mange kanadiere ser ikke den store planen.

Kan du gi eksempler på hva implementering av sharia-loven betyr?

– Når man snakker om sharia-loven så snakker man om koranen. Islam er en politisk agenda, det er ikke en religion. Det er alltid koranen man regjerer med i hånden. Så uansett hva boken sier så følger de det. De retter seg ikke etter kanadiske lover eller verdier.

– Det er et helvete å leve under sharia-loven. Ingen glede. Ingen ytringsfrihet. Ingen kvinnerettigheter. Ingen likestilling.

VIDEO: Er islam en fredelig religion? En tidligere muslim forklarer

DET NYE CANADA: Muslimene i Canada har som i Europa blitt så mange at de nå krever at samfunnet begynner å tilpasse seg deres religion. Fredagsbønner i offentlige skoler er et av kravene. (Foto: Montasje).

VIDEO: Hvorfor kjemper dere ikke? Videoen alle norske feminister bør se

Kan du forklare hvordan det er forskjell på en kristen og en islamsk misjonering – noen sier at islamsk misjonering – dawa – fremkaller jihad.

– Det hele startet for 1400 år siden med en fyr som het Mohammed, islams grunnlegger. Mohammed forsøkte å spre islam i 13 år i Mekka, før han utvandret til Medina. Før utvandringen gjorde han avtaler med kriminelle om at de ville bli godt betalt hvis de hjalp ham å spre islam.

VIDEO: Dansk kjendis-imam: Utro kvinner skal steines, barn skal slås og frafalne skal drepes

– Bandittene var vant med å overfalle karavanene, slå ihjel mennene og ta kvinnene som sexslaver. Barna tok de også med seg og oppdro dem til å bli muslimer.

– Da Mohammed utvandret til Medina ble bandittene med. Man kan sammenligne dem med nåtidens leiemordere.

Les også: «Overgrepene i Køln og den øredøvende stillheten fra norske feminister«.

– I Medina lykkes det Mohammed med hjelp fra bandittene å skape splid mellom stammene og få flere over på sin side. Da hans hær var stor nok, vendte han tilbake til Mekka og det var her begrepet jihad mot de vantro for alvor ble satt i system. Han kalte alle som ikke trodde på ham for vantro – kafir – han utropte seg selv som den endelige profet og islams lære som eviggyldig.

– Sånn startet det, og historien har fortsatt i 1400 å, ikke noe har forandret seg og når muslimene misjonerer så er det samme som Mohammed gjorde. Man bruker taqiyya, som Mohammed først snakket fredelig om, men som ble voldelig implementert da han hadde en hær rundt seg.

– De såkalte Medina-versene sier: «Merk jødene og de kristne, gjør jihad, drep de vantro hvor enn du finner dem, utrolig mange vers og sider i medinaversene handler om jihad, det vil si krig mot de vantro.

STØTT OSS: Liker du å lese slike artikler? Støtt oss gjerne med en liten donasjon. Vipps-nummeret er over her og Paypal og kontonummeret vårt finner du nederst i artikkelen. Takk!

VIDEO: Talen du må se og høre – en tysk-arabisk islamkritiker snakker om politisk korrekt galskap i Europa

– Det er det samme muslimene gjør overalt i Canada, i Europa og alle andre steder. Jeg vil beskrive det de gjør, som en midlertidig avtale inntil de har full kontroll over landet.

– Noen muslimer i Canada arbeider for at det skal holdes fredagsbønn i de kommunale skolene.

– Jeg forstår ikke hvorfor kanadierne ikke snakker ut mot dette. Barn er meget mottakelige for hva som helst. De ønsker å hjernevaske de kanadiske barna, slik at de kan øke i antall.

– Dagens muslimske barn er morgendagens terrorister.

– Islam er farlig. Islam er ødeleggelse. Islam er vold og slaveri. Historien gjentar seg beklageligvis. Hvis du ikke kjenner historien kan du ikke se inn i fremtiden.

VIDEO: Saudiarabisk kvinner forteller sannheten om islam og Vesten

JOBBER MED BARN: En del av det å spre islam er å jobbe med barn og unge. Å inkludere muslimske helligdager og tradisjoner i barnehager og barneskoler er noe muslimer i Vesten jobber aktivt for. (Foto: Barnehagebarn i Canada).

VIDEO: Raheel Raza: Fortellingen om muslimske meninger og demografi

Noen mener at en måte å overta Vesten på er å gjenta Mohammeds liv?

– Akkurat. Det er det som skjer. De bruker taqiyya, det er nevnt i koranen. Fortell ikke de vantro en løgn med mindre du bedriver taqiyya mot dem, det betyr at du lyver overfor dem og det er halal (tillatt) overfor de vantro. Dermed har du loven på din side og koranen sier at du er bedre og dermed ikke må være ydmyk.

Dette kan forstås som et religiøst bedrag?

– Ja, bedrag, løgn, taqiyya, falskhet, det er det jeg selv møter. Når jeg snakker om islam sier jeg alltid at jeg ikke har lært om islam ved å lese de islamske tekstene, jeg har levd med islam under sharia-loven. Jeg vet presis hvordan det er for kvinner, det er et helvete, det er ikke et liv. Det er fangenskap, slaveri, fysisk, psykisk og følelsmessig voldtekt.

Kan du gi noen eksempler på livet for kvinner i Saudi-Arabia?

– Det er noe jeg aldri vil glemme. Da jeg var 10-11 år gammel så jeg halshugginger. Hver fredag samlet folk seg for å se på det og bøddelen sa «Allahu Akbar». Som barn overvar vi dette. Og det er 100 prosent sharia-lov og det er den måten man feirer fredagen på.

VIDEO: Norske muslimer støtter steining av utro kvinner

Hvis man blir frafallen i Saudi-Arabia, vil man da bli drept?

– Se bare hva som skjedde med Raif Badawi. Han snakket om å nærme seg liberale verdier og han er i fengsel. Jeg vet ikke om han lever eller er død. De pisket ham offentlig foran kamera. Hans kone og tre barn er her i Canada. Kun for å ha tenkt annerledes så opplevde han dette, han har ikke engang forlatt islam.

Les også: Islamforsker: «Islamforskere er redde for å forske på islam»

VIDEO: Syrisk flyktning: «Mitt mål er å islamisere Europa»

Teksten er oversatt fra Den Korte Avis.

Sjokkstudie: 90.000 kristne drept i 2016 – 1 hvert 6. minutt

Dette skriver den prominente italienske sosiologen og forfatteren Massimo Introvigne. Tallet er imidlertid ned fra 2015 da 105.000 kristne ble drept i hatangrep fra i all hovedsak muslimske grupper. Det skal også være så mange som 600 millioner kristne på ulike steder i verden som ikke kan vise sin tro offentlig uten frykt for represalier.

Se video: Muslimsk skole i England lærer elevene at ikke-troende og kvinner skal drepes

Kristne blir angrepet av to hovedgrunner, forteller Introvigne. «Først fordi de proklamerer fred, noe som plager voldelige grupper og for det andre som følge av deres sosiale læring om livet, familien og fattigdom, noe som motkjempes av mektige grupper».

I det forrige århundret ble kristne forfulgt av ateistiske kommunistiske regimer, men det geopolitiske landskapet har endret seg og i dag er det den «islamske ultra-fundamentalismen» som har tatt over forfølgelsen. (Legg merke til at både kommunismen/marxismen og islamismen har støtte hos rødgrønne politikere og velgere. Red. anm.).

Les mer: Australia: Politiet avverget muslimsk hat-angrep mot kristne under julen

BRENNER KRISTNE SYMBOLER: Det har blitt vanlig at kirker og kristne symboler blir ødelagt i muslimske områder og land. Respekten for andre sin tro og religion finnes ikke i muslimenes hellige bok.

I ni av de ti landene hvor kristne forfølges og drepes i størst grad, så er den muslimske befolkningen på 50 prosent eller mer.

Les mer: 100 år siden det muslimske folkemordet på kristne

Relatert:

USA: Muslimsk kvinne påstod hun ble hetset og fikk hijab dratt av – avslørt som løgn

Den muslimske kvinnen Yasmin Seweid (18) som for to uker siden påstod at hun ble kalt en terrorist og angrepet av Donald Trump-tilhengere på T-banen i New York skal ha funnet på hele historien.

Hun skal ha blitt arrestert av politiet i går for å ha avgitt falsk forklaring og innrømmer at hun løy om det såkalte angrepet.

Seweid ble fremstilt for varetektsfengsling i dag tidlig i retten i Manhattan, hvor hun sto foran dommeren med barbert hode og uten hijab.

FØR OG ETTER: Bildet til venstre viser Seweid (18) slik hun fremsto for familie og venner med hijab. I virkeligheten likte hun å være sammen med venner og hadde skaffet seg en kristen kjæreste. Som unnskyldning for å ha vært sent ute fant hun på en løgn om at tre hvite menn hadde kommet med rasistiske uttalelser og forsøkt å dra av hijaben hennes. Nå risikerer 18-åringen fengsel for falsk forklaring. (Foto: Facebook/Pool).

18-åringen skal være en student ved Baruch College, og fortalte til politiet den 1. desember at hun hadde tatt T-banen i Manhattan da overfallet skjedde.

Hun fortalte videre at tre fulle, hvite menn, hadde plaget henne og uttalt at «hun ikke hører hjemme her», samt omtalt hennes muslimske hodeplagg som en «fille».

En av mennene skal også ha tatt tak i veska hennes og ødelagt stroppen, mens en annen forsøkte å dra av henne hijaben, før hun fikk flyktet av T-banen ved Grand Central Station og kontaktet politiet.

Senere på kvelden skrev hun om hendelsen Facebook-siden sin, som fikk svært mye oppmerksomhet.

– Uansett hvor integrert eller amerikanisert jeg er, så vil disse menneskene ikke se meg som en amerikaner, skrev Seweid.

– Det knuser mitt hjerte at så mange personer valgte å stå stille og se på mens jeg ble trakassert psykisk og fysisk av disse motbydelige grisene, skrev hun videre.

Her er Facebook-innlegget til Seweid:

Massemedia biter på

Massemedia fulgte opp og rapporterte stort om saken. Den ble brukt som bekreftelse på deres påstander om at Trump og hans velgere er rasister og anti-muslimske.


Politiet etterforsket opprinnelig saken som anti-muslimsk hat og brukte betydelige ressurser på å finne overgriperne.

Seweid bidro også med en beskrivelse av de mistenkte, noe som førte til at politiet fant en mistenkelig person som passet beskrivelsen.

– Hun hadde mange muligheter til å innrømme at ingenting skjedde, men hun holdt seg til historien sin, forteller politiet.

Myndighetene så på alle overvåkingsfilmer fra området der det rasistiske hat-overfallet skulle ha funnet sted, men fant ingenting som kunne bevise Seweid sin påstand.

Etterforskere hentet henne derfor inn igjen på onsdag for å lage enda en tegning av overgriperne, og konfronterte henne da med uoverensstemmelsene i historien hennes.

– Ingenting skjedde og det var ikke noe offer, forteller en politimann til New York Daily News.

Til slutt innrømmet Seweid til politiet at hun hadde funnet på hele historien og at årsaken var at hun ikke ønsket at foreldrene hennes skulle finne ut at hun hadde vært ute etter leggetid og drukket med sine venner.

«Var blitt for vestlig»

Seweids muslimske og strenge foreldre skal etter at sannheten kom ut tvunget sin datter til å barbere hodet over hendelsen og er opprørte over at hun har funnet seg en kristen kjæreste.

18-åringen skal ha hatt problemer med familien sin i North New Hyde Park, fordi de mener hun har blitt for vestlig, ifølge en kilde hos New York Post.

Seweid har blitt siktet for å ha skrevet en falsk anmeldelse og hindret myndighetene i sitt arbeide.

Hun ble løslatt mot kausjon i dag tidlig etter at hun ble framstilt for retten i Manhattan.

Hvis dømt risikerer den muslimske kvinnen ett år i fengsel.

Men dramatikken rundt Seweid slutter ikke der. Hun skal ha forsvunnet fra sin familie i tre dager etter at hun la ut påstanden om det rasistiske angrepet på T-banen.

Det gikk så langt at det ble laget forsvunnet-poster av 18-åringen.

– Du forsøker å oppdra barna så godt du kan. Kanskje hun var redd den natten. Hun var ute for lenge. Hun er en smart jente. Hun er ung og kanskje var hun dum er. Ungdommer, man forstår ikke deres mentalitet, uttaler faren til Seweid til media i etterkant av hele hendelsen.

Svært mange angrep avslørt som løgn

De siste månedene har en rekke påståtte rasistiske og anti-muslimske overfall som følge av Donald Trump sin presidentkampanje, blitt avslørt som løgn.

En rapport om disse hatforbrytelsene ble nylig sluppet av den egenerklærte menneskerettighetsorganisasjonen Southern Poverty Law Center (SPLC). Det kom imidlertid ut i etterkant at organisasjonen hadde unnlatt å ta med rasistiske hatforbytelser mot hvite mennesker for å underbygge sitt egen ideologiske fundament at kun hvite mennesker kan være rasister.

Les mer: Rapport: Tusenvis av rasistiske overgrep mot hvite studenter etter Trump sin seier

VI AVSLØRER LØGNENE: Liker du å lese artikler hvor vi avslører venstresiden i media og politikken i deres løgner? Støtt oss gjerne slik at vi kan fortsette med dette! Takk! (Vanlig kontonummer og Paypal-betaling finner du nederst under Facebook-kommentarene).

Løgner om rasistiske angrep også i Norge

I Norge har Frieord avslørt Antirasistisk Senter og deres ledere en rekke ganger de siste årene:

Etter terrorangrepene den 22. juli 2011, så skal daværende leder for Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapouli, ha gått ut i riksmediene og uttalt at det var en rekke overfall og hatkriminalitet utøvd mot spesielt muslimer i Oslo i timene etter angrepet.

Dette ble imidlertid tilbakevist av politiet i Oslo og Aftenposten som lagde en reportasje om det. Antirasistisk Senter fikk seg en kraftig smekk på fingrene i denne saken, men klarte å unngå et sterkt søkelys om påstandene i ettertid.

FØRSTE FEIL: Antirasistisk Senter, den gang ved leder Kari Helene Partapouli mente det var omfattende angrep på mørkhudede og muslimer etter terrorangrepene den 22. juli, 2011. Men verken politiet eller landets aviser kunne finne noen anmeldelser eller vitner som kunne bekrefte dette. (Foto: Kommunal Rapport).

FØRSTE LØGN: Antirasistisk Senter, den gang ved leder Kari Helene Partapouli mente det var omfattende angrep på mørkhudede og muslimer etter terrorangrepene den 22. juli, 2011. Men verken politiet eller landets aviser kunne finne noen anmeldelser eller vitner som kunne bekrefte dette. (Foto: Kommunal Rapport).

Den andre saken var Jacob Kuteh-saken i Trøndelag, hvor en afrikansk mann kom i krangel med noen lokale ungdommer. Det skal ha oppstått en slåsskamp hvorpå Kuteh (53) skal ha slått seg på et gjerde og fått en kul i panna.

Antirasistisk Senter gikk igjen ut i mediene og påstod at slåsskampen var rasistisk motivert og at hatkriminalitet skulle være med i tiltalen.

Det ble sågar arrangert fakkeltog og demonstrasjoner mot rasistisk vold i Verdal, hvor slåsskampen fant sted.

Anklagene om rasisme som grunn for slåsskampen ble imidlertid avvist av såvel aktor som dommere. En svært skuffet Berglund Steen måtte gå ut i mediene og innrømme nederlag nok engang. Men denne gang med en sterkere tone mot politiet og rettssystemet som ifølge Steen «ikke kan lovverket godt nok».

D

ANDRE LØGN: ARS ved ny leder Rune Berglund Steen gikk offentlig ut og mente angrepet på afrikanske Jacob Kuteh var rasistisk motivert. Dette fikk de ikke gehør hos fra verken politi, aktor eller domstolen som hadde foretatt grundig etterforskning og vitenavhør. «Oppsiktsvekkende», mente Steen.

Den siste saken vi har avslørt Antirasistisk Senter på, var drapet på den unge asylsøkeren Khalid Idris Bahray (20), i Dresden i januar.

Antirasistisk Senter skal gjennom blant annet Rune Berglund Steen, ha gått ut på sine nettsider og offentlige sosiale profiler på Facebook og Twitter, og påstått at drapet var rasistisk motivert. Man koblet det blant annet opp mot de store PEGIDA-demonstrasjonene som gikk i landet på den tiden.

Men igjen viste etterforsking fra politiets side i ettertid at det ikke var rasister som tok livet av den unge asylsøkeren.

Istedenfor var det en annen asylsøker som bodde sammen med Khalid Idris Bahray som knivstakk og drepte ham.

D

TREDJE LØGN: Rune Berglund gikk ut på sin Facebook-side og koblet drapet på den unge asylsøkeren Khaled opp mot PEGIDA-demonstrasjonene i Dresden. Det viste seg imidlertid å være en annen asylsøker som knivstakk og drepte Khaled. ARS og deres ledere med disse løgnene innrømmet at man ikke innehar den kompetansen eller kunnskapen som skal til for å bedrive et slikt arbeide. (Foto: Facebook).

Relatert:

Muslimske og arabiske navn i den norske almanakken

Norsk almanakkforlag i samarbeid med SSB (Statistisk sentralbyrå) og Universitetet i Oslo, har kommet fram til at det nå er så mange muslimer og ikke-vestlige innvandrere i Norge at det rettferdiggjør en endring av navnedagene på kalenderen.

De nye navnene er Aisha, Hassan, Omar, Fatima, Ali, Mohammad, Samira, Ahmed, Amina, Yasmin.

Les også: Nytt kjøpesenter i Oslo får muslimsk navn

D
DET NYE NORGE: Mohammad, Magnus og Mons. Legg merke til at de muslimske navnene er satt før de norske.

Fra Dagbladet:

– Vi har vært inne på vurderingen om å ta med navnene før, men navnedagsrekkefølgen blir skiftet en gang hvert tiende år. I samarbeid med navneforskerne ved Universitetet i Oslo har vi kommet frem til en rekkefølge for navnene, sier administrerende direktør Hans Olav Hoff i Almanakkforlaget til Utrop. (Sitat slutt).

Les også: Krise i Oslo-skolen: 1.700 førsteklassinger kan ikke norsk

Les også: Skoler avlyser julegudstjenesten

Også stortingsrepresentant for Akershus Venstre, Abid Q. Raja, som har pakistansk bakgrunn, er glad over nyheten.

Fra Dagbladet:

– Det er utrolig spennende og fremtidsrettet, og en erkjennelse av at landet er mangfoldig. Det viser aksept for annerledeshet. Jeg tror dette vil overraske mange, og varme mange minoriteters hjerte, sier Raja til Dagbladet.

Dette er i tråd med budskapet i talen Kongen holdt for ikke lenge siden, og mange flere barn og unge vil føle seg enda mer som del av Norge fremover.

– Jeg er nysgjerrig på om «Abid» får en egen dag, fleiper Raja. (Sitat slutt).

Les også: Fylkesmann: Norske skoler plikter å følge islamske regler

Les også: 848.207 innvandrere i Norge

Frieord har tidligere skrevet om innvandringen til Norge:

Ved årsskiftet var det nesten 700.000 innvandrere og 150.000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Det tilsvarer 16,3 prosent av befolkningen. I Oslo er andelen 33 prosent.

Av de 850.000 har 380.000 personer bakgrunn fra Asia og Afrika, mens 373.000 er fra EU- og EØS-området og andre vestlige land.

Antallet økte med 43.200 i 2015, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det tilsvarer en økning på 5,3 prosent. Befolkningen samlet økte med 0,9 prosent i 2015.

Les også: Nesten 100.000 innvandrere i Akershus – doblet på 10 år

NORDMENN I MINDRETALL: Ifølge SSB så vil etniske nordmenn være i mindretall i sin egen hovedstad før år 2040. Det er bare 24 år til. I dag er 33 prosent av innbyggerne i Oslo innvandrere. (Foto: Illustrasjonsbilde).
NORDMENN I MINDRETALL: Ifølge SSB så vil etniske nordmenn være i mindretall i sin egen hovedstad før år 2040. Det er bare 24 år til. I dag er 33 prosent av innbyggerne i Oslo innvandrere. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Asylsøkere uten oppholdstillatelse i Norge er ikke regnet med i disse tallene. Ankomsten av disse utgjør for kun 2015 over 31.000 personer.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde med sine 149.700 personer nær 3 prosent av Norges befolkning. I denne gruppen er det fortsatt flest med foreldre fra Pakistan, i alt 16.500.

Les også: Massinnvandringen: Norges politiske og folkelige selvmord

Norskfødte barn av innvandrere fra Somalia utgjorde den nest største gruppen med 11.800 personer. Blant disse er nesten halvparten i førskolealder, og hele ni av ti er under 16 år.

Det bor personer med innvandrerbakgrunn i samtlige av landets 428 kommuner, men klart flest i hovedstaden. Til sammen var det 163.300 innvandrere og 50.900 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2016.

Denne gruppen utgjør 33 prosent av folketallet i hovedstaden.

Les også: 21 prosent av innbyggerne er innvandrere – nå vil ordføreren doble antall flyktninger

Ifølge utenrikspolitisk forsker, Helge Lurås, så er all økning av befolkingen siden 1975 kommet fra innvandrere. Dette fordi norske kvinner føder i snitt under 2 barn, og således har den etnisk norske befolkningen på rundt 4 millioner mennesker, stått stille de siste 40 årene.

Per dags dato har Norge en befolkning på 5.2 millioner. Det betyr at 1, 2, 3 og 4. generasjons innvandrere totalt utgjør over 1.2 millioner personer i Norge. SSB regner som nevnt ovenfor alle 3. generasjons innvandrere og utover som nordmenn, selv om mange av disse har valgt å bo i svært innvandrertette områder, beholde sitt språk, sin religion, sin kultur og ikke integrere seg fullt ut i det norske samfunnet.

Les også: Nordmenn i mindretall i tre bydeler i Oslo

Ifølge Lurås har SSB et høyalternativ med 14 millioner innbyggere i Norge i år 2100. Med dagens fødselsrate for etniske norske kvinner, så vil det si at kun 30 prosent av befolkingen vil være nordmenn. Resten vil være innvandrere.

Relatert:

Skolene på Voss avlyser julegudstjenesten

I et felles skriv fra alle rektorene på skoene i Voss, så har det kommet frem at man ikke lenger ønsker å ha kirken eller noen høytider forbundet med kirken fra skolens side.

Det hele startet i fjor da en skole bestemte seg for å avlyse julegudstjenesten, noe som førte til en debatt i lokalsamfunnet.

Dette året har alle de andre rektorene valgt å gjøre det samme.

Les mer: Muslimske klesplagg og kjønnsdelt segregering på norske skoler

Rektorene skriver at de ikke ønsker at spørsmålet om julegudstjeneste skal splitte skoler, elever og foreldre.

Det skolene imidlertid ikke har gjort er å spørre de foresatte og elevene selv, før de foretok valget om å avlyse julegudstjenesten, samt alle andre høytider og arrangementer i kirkens regi.

De kan således ha skapt mer splittelse gjennom sin beslutning enn om de hadde latt det være.

VIDEO: Muslimsk skole i England lærer elevene at ikke-troende skal drepes

D
VOSS KIRKE: Det blir tomt i Voss kirke denne julen, da ingen av skolene nå vil komme til juleavslutning eller andre aktiviteter i julen. (Foto: Jonathan Stott).

Fra NRK.no:

– Jeg syns det er veldig trist at de ikke vil arrangere skolegudstjenester, når 90 prosent av elevene er medlem av statskirken. På Voss er julegudstjenesten en tradisjon, sier prest Kjersti Brakestad Boge

– Jeg tror foreldrene må vise hva de ønsker og skolen har en plikt til å lytte til hva de ønsker, avslutter Boge.

Les mer: Fylkesmann: Norske skoler plikter å følge islamske regler

Rektor: Slutt å bruke ordet «jul»

Frieord har tidligere skrevet om hvordan rektor ved Ekholt skole på Rygge hadde gått ut og bedt om at foreldrene unngår å bruke ordet «jul» når det nærmer seg…juletid.

Dette fordi det kan være ekskluderende for de elevene som ikke feirer jul. Istedenfor brukte rektor Line Lofstad Andersen ordet «trivselstiltak» om det å arrangere det som tidligere ble kalt julelunsj.

Men det var ikke bare julen som skal ut av skolen, også ordet «påske» var uønsket av Andersen.

Skolelever besøker moske

Vi skrev også nylig om hvordan skoler og barnehager i dag i sine læreplaner har besøk til moskeer og andre gudshus som endel av læreplanen.

BER TIL ALLAH: Ikke-muslimske barn fra en barneskole i Nederland bøyer seg for Allah under et besøk i en moske.
BER TIL ALLAH: Ikke-muslimske barn fra en barneskole i Nederland bøyer seg for Allah under et besøk i en moske. Også i Norge står moskebesøk på læreplanen til barnehager og skoler.

Ingen julepynt på gatene i Sverige

Trist jul kan det også gå mot i Sverige, da myndighetene nå har bestemt seg for å forby julepynt på hoved- og handlegater i svenske byer.

vipps1

Relatert:

Sverige forbyr julelys på handlegater

Det er Trafikverket (Trafikketaten) som i år har lagt ned forbud for svenske kommuner å sette opp sin julebelysning på stolper som myndighetene forvalter.

Dette betyr at det på mange tettsteder og byer ikke kommer til å være noen julebelysning i det hele tatt.

Forandringen er en seier for de som ønsker å tone ned påminnelsen om landets kristne tradisjon, men ifølge Trafikverket er det «sikkerhetshensyn» som ligger bak den drastiske forandringen.

– Stolpene er ikke dimensjonerte for vekten som julebelysningen har og vi må ta bort ting som ikke skal være der. Vi garanterer sikkerheten først, sier Eilin Isaksson, nasjonal koordinator for trafikkregulering hos Trafikverket til SVT Jönköping.

Hvor mange stolper som har falt ned i Sverige på grunn av julebelysningen fremgår ikke fra Trafikverket. Men beskjeden har blitt mottatt med skepsis av kommunene.

– I vår kommune har vi problemer med gjerder som skal stoppe elg og annet og at mennesker dør i trafikken fordi disse løper ut i veien. Det synes jeg er en viktigere sak for Trafikverket enn å slukke ned vår julebelysning, sier ordfører i kommunestyret i Gislaved, Marie Johansson (S), til SVT.

vipps1

Ønsket å forby bruken av ordet «jul»

Det er ikke bare i Sverige at julefeiringen har trangere tider. Her i Norge sendte nylig rektor for Ekholt skole på Rygge, Line Lofstad Andersen, et brev til alle foresatte om at man skulle slutte å bruke ord som «jul» og «påske», men istedenfor bruke ord som «vinterfest» og «trivselstiltak».

Dette for å ikke krenke de elevene på skolen som ikke var kristne.

Relatert:

 

743 angrep mot kristne på asylmottak i Tyskland i 2016

Rasistiske og fremmedfiendtlige angrep utført av muslimske flyktninger og asylsøkere har blitt et stort problem på tyske asylmottak.

Ifølge en ny rapport laget av organisasjon Open Doors så skal det ha blitt rapportert 743 angrep mot kristne og 10 tilfeller der yazidier var ofre for muslimsk aggresjon på tyske asylmottak i perioden februar til september i år.

Av de 743 som har blitt angrepet så forteller 83 prosent at de har blitt angrepet flere ganger, 42 prosent forteller at de har mottatt drapstrusler, 56 prosent forteller at de har blitt utsatt for voldelige overfall og 6 prosent forteller at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Noen av de som utsatte for intoleransen var barn, det yngste bare 5 år gammelt.

Les mer: Nederlandsk familie på ferie i Marokko angrepet med kniv – OBS: Sterke bilder

9 av 10 som står bak hatangrep er muslimer

Asylsøkende muslimer, men også i betydelig antall, ansatte muslimer på asylmottakene har stått bak. 91 prosten av overfallene skal ha blitt begått av muslimske flyktninger og 28 prosent av de som ble utsatt for rasismen oppga at det var muslimsk vaktpersonal som sto bak overgrepene.

– Vår historie lærer oss å aldri ignorere undertrykk og diskriminering av minoriteter. Derfor oppfordrer vi forbundskansleren å personlig engasjere seg i spørsmålet, sier Markus Rode, generalsekretær i Open Doors Tyskland.

Peter Paulsson, generalsekretær for den svenske utgaven av Open Doors, tror at det ser likt ut på svenske asylmottak. Han er kritisk til naive europeiske migrasjonsmyndigheter som blander ulike asylsøkere med hverandre.

– Islamistisk ekstremisme er på fremmarsj. Rapporten viser at en stor majoritet av befolkningen i flere land vil innføre sharialover. Og så tar man en håndfull kristne og muslimer og plasserer dem på samme asylmottak, sier han til avisen Världen Idag.

– Det handler om å forstå og innse problemet. Deretter gjelder det å utdanne personal på foreksempel asylmottak. Vi behøver å skape en forståelse av religionens betydning for mennesker fra Midtøsten – den er enormt mye større enn for oss sekulariserte i Sverige kan tro, avslutter Paulsson.

Se video: Muslimsk skole i England lærer elevene at ikke-troende og kvinner skal drepes

D
MISHANDLET: Det er ikke bare inne på asylmottakene av muslimer bruker vold mot kristne og ikke-muslimer. Overfall og mishandling av kvinner i Europa har økt svært mye etter flyktningbølgen tok til. Her et bilde av en 18 år gammel ung tysk kvinne som ble seksuelt antastet, forsøkt ranet og så slått brutalt ned av muslimske asyløskere i den tyske byen Stuttgart på nyttårsaften. (Foto: Privat/Facebook).

Finnes store mørketall

Ifølge Open Doors, så er det kun et fåtall av overgrepene som anmeldes til myndighetene. De tror også at det finnes et stort mørketall og at det i praksis dreier seg om tusenvis av kristne asylsøkere som har blitt utsatt for overgrep av muslimer på asylmottakene rundt om i Tyskland.

Hjelpeorganisasjonen oppfordrer nå de tyske myndighetene å ansette flere ikke-muslimer som vakter på asylmottakene. Organisasjonen beskylder også politikerne for å «eksperimentere» med å blande asylsøkere med ulike etnisk og religiøs bakgrunn med hverandre i håp om at det skal integrere dem bedre.

Les mer: Fylkesmann: Norske skoler plikter å følge islamske regler

Relatert:

VIDEO: Afrikansk innvandrer vandaliserte fire kirker i Roma

39-åringen gikk fredag ettermiddag inn i kirken San Martino ai Monti hvor han knuste en statue. Da presten kom til unnsetning skal mannen ha løpt fra stedet.

Ghaneseren gikk så inn i Basilikaen Santa Prassede, som var full av besøkende pilgrimmer. Der knuste han kirkens skytshelgen og en statue av Saint Anthony. Han kastet dem i bakken og trampet og sparket på statuene.

Les også: Prest fikk halsen skåret over i terrorangrep mot kirke i Frankrike

HATET MOT KRISTENDOMMEN: 39-åringen gikk berserk og ødela hellige statuer og gjenstander i fire kirker før han ble stoppet av italiensk politi.
HATET MOT KRISTENDOMMEN: 39-åringen gikk berserk og ødela hellige statuer og gjenstander i fire kirker før han ble stoppet av italiensk politi.

Han veltet også andre hellige gjenstander og dro et stort krusifiks ned fra veggen. Mannen var på vei til å ødelegge krusifikset ved alteret da Fader Pedro Savelli, rektor ved basilikaen, grep ham i beinet.

– I det minste klarte jeg å stoppe ham fra å gjøre det, uttalte presten etter vandaliseringen.

Pilgrimmene som var vitne til det vanvittige angrepet løp i alle retninger. «Jeg visste ikke om han var en terrorist», sa Fader Savelli, «men det var virkelig en stor mangel på respekt for religion, en meget alvorlig handling».

Les også: – Innvandrergjeng slo istykker statue av jomfru Maria

ETT BILDE SIER MER ENN TUSEN ORD. Europa, Italia og Roma 2016.
ETT BILDE SIER MER ENN TUSEN ORD. Europa, Italia og Roma 2016.

39-åringen fortsatte sine herjinger på lørdag. Da vandaliserte han en annen gammel kirke, San Vitale, før han fortsatte ødeleggelsene i kirken San Giovanni dei Fiorentini i Piazza d’Oro. Vandaliseringen av San Vitale var det mest alvorlige av de fire raidene. Flere svært verdifulle statuer ble totalødelagt.

På bakgrunn av vitnebeskrivelser klarte politiet å pågripe mannen i Romas historiske distrikt. Han ble siktet for hærverk med bakgrunn i religiøst hat.

Les mer: Muslim ramponerte kirke i Sverige – ropte «Allahu akbar»

vipps1

Motivet til mannen er ennå ikke kjent og italiensk media har unnlatt å informere om mannens religiøse bakgrunn. Det afrikanske landet Ghana har en befolkning på 71 prosent kristne og 17,6 prosent muslimer.

Under det siste angrepet ble mannen skadet i foten og han ble tatt med til sykehus for behandling, før han ble kjørt i arresten.

Les mer: Muslim avbrøt dåpsgudstjenste i Sandefjord og skrek: «Allah er den eneste rette gud!»

Relatert:

VIDEO: Muslimsk skole i England lærer elevene at ikke-troende skal drepes

En rekke TV-program har de siste årene avslørt hvordan muslimer hatefullt preker til elevene om hvordan ikke-muslimer ikke er mennesker og at man har lov til å drepe dem.

Les mer: Fylkesmann: Norske skoler plikter å følge islamske regler

I denne videoen som er tatt opp på en skole støttet av det offentlige i England, kan man se en heldekket kvinnelig lærer fortelle de unge elevene at de ikke får lov til å ha ikke-muslimske venner, at muslimer som går ut av troen skal drepes og at homofile må kastes ut fra høye bygninger eller ned fra fjell.

– Drep ham, drep ham. Forstår dere? Drep ham.

Ordene kommer fra den kvinnelige læreren som sammenligner homofile med dyr.

En elev sier så: «Straffen for homofili er å kaste dem fra det høyeste fjellet og så steine dem».

Da har man redusert dem til «det laveste av det lave».

Les mer: Muslimske klesplagg og kjønnsdelt segregering på norske skoler

1

2

3

 

4

Elevene sitter ved pultene sine med papir og blyant og spør og skriver mens lærerinnen fortsetter.

– Det er ikke nok at man tilber Allah, man må også hate det som Allah ikke liker.

– Spesielt hvis man lever i dette landet som ikke er muslimsk.

Læreren forteller videre at de tar avstand fra ikke-muslimer og at det for alltid vil være hat og aggressivitet mellom oss til den dagen ikke-muslimene blir muslimer.

– Forstår dere?

Les mer: 52 prosent av muslimer i Storbritannia ønsker å forby homofili

5

6

8

9

Lærerinnen forteller så til sine elever at de ikke skal ha ikke-muslimske venner. Man skal kun være rundt muslimer og lojalitet finnes kun mellom muslimer og ikke mellom muslimer og «kafirer» (Nedverdigende uttrykk for ikke-muslimer).

Det fortelles også at man ikke skal se på kirker og at man skal gå forbi dem i avsky og lure på hva man i det hele tatt gjør der inne. At det som blir sagt inne i kirkene er motbydelig og frastøtende.

– Kirken er en styggedom, forteller lærerinnen.

Les mer: Lærer på muslimsk friskole i England: «Homoseksuelle skal steines»

10

11

Hun lærer elevene videre at de ikke skal være likegyldige til andre trossamfunn og si «Du går i kirken og jeg går i moskeen, la oss all være lykkelige sammen som en stor familie og at vi alle tilhører menneskeheten».

– Konseptet er en løgn og det er falskt og det er farse.

– Det er endel av den islamske tro at man skal elske de som elsker Allah og hate de som hater Allah.

Les mer: Utdanningsforbundet: Norske lærere bør lese koranen

Lærerinnen advarer også elevene mot britisk statsborgerskap og å føle seg britiske og ikke som muslimer.

– Man har ikke lov å sverge troskap til andre enn Allah, forteller hun elevene.

Videoen slutter med at lærerinnen sier at muslimer ikke bør bo i «de ondes land», «kufarenes land» og «de ikke-troendes land» (ikke-muslimske land), og heller flytte til land er islam er hovedreligionen og styresettet.

Les mer: Britisk intergrasjonssjef: «Muslimer vil aldri integrere seg»

Håner hinduer

Vi har valgt å legge opp en video til. Denne gangen er det fra en annen muslimsk skole i England, hvor mannlige lærere i samme ånd som den kvinnelige læreren, blant annet håner hinduer fordi de tilber kuer.

r
VOLD MOT BARNA: Det er svært vanlig at vold utøves mot elevene på muslimske skoler. Det skjer gjerne hvis elevene glemmer et vers eller ikke klarer å svare på spørsmål fra læreren. (Foto: Stillbilde fra video).

Les mer: Muslimer til engelskmenn i London: «Dette er vårt land nå, kom dere ut!»

Relatert:

Tyrkia truer EU og Norge med ny strøm av velferdsmigranter

Ifølge den tyrkiske utenriksministeren Mevlüt Cavusoglu må visumplikten for tyrkiske statsborgere til Europa droppes innen oktober, ellers river Tyrkia istykker opp den tidligere inngåtte avtalen og slipper løs migrantflommen til Europa igjen.

Avtalen gjaldt at Tyrkia skal motta milliarder av kroner i økonomisk støtte, samt få tilgang til Europa, hvis de setter en brems i antall mennesker som får bruke Tyrkia som transittland inn i vårt kontinent.

En annullering av denne avtalen vil få konsekvenser helt til Norge, da migrantene er på jakt etter de nasjonene med de beste velferdsgodene, noe spesielt Skandinavia er kjent for.

Dette ble sist uke kommenter av EU-kommisjonens ordfører Jean-Claude Juncker.

Les mer: Tyrkia presser EU – kan bli åpne grenser helt til Norge

40.000 tyrkere demonstrerte i Tyskland

På søndag demonstrerte rundt 40.000 tyrkere i Köln for å vise sin støtte til den tyrkiske diktatoren Erdogan. 2.700 politimenn ble utkommandert for å passe på tyrkerne, noe som kostet tyske skattebetalere millioner av euro.

Demonstrantene skal ha ropt «Tyrkia», samt viftet med Tyrkias nasjonalflagg.

Les mer: Beviset: Her bomber Russland gigantisk kolonne som kjører olje fra terrorgruppen IS til Tyrkia

D
STØTTER DIKTATOREN: President Erdogan i Tyrkia har stor støtte blant eksil-tyrkere i Tyskland. Nylig møtte over 40.000 tyrkere opp i byen Köln for å vise sin støtte.

Diverse andre muslimske og etniske grupper tok også til gatene i storbyen og det skal ha oppstått gatekamper mellom disse, samt med tysk politi.

Under demonstrasjonen ønsket man å vise en tale av Erdogan på storskjerm, noe en tysk domstol satte et forbud mot.

Tyske myndigheter frykter at at det mislykkede kuppforsøket som nylig fant sted i Tyrkia og spenningen i landet kan spre seg til Tyskland.

Det bor ca. tre millioner tyrkere i Tyskland, som utgjør en femtedel av alle innvandrere som bor i landet.

Les også: Norsk barnefamilie slått og knivstukket på ferie i Tyrkia

D
ORDENSVAKTER: De fleste tyrkere som bor i Tyskland beholder sin religion, kultur og familiestruktur. Integrering inn i det tyske samfunnet eksisterer omtrent ikke, noe som har ført til at en stor majoritet av tyrkerne mottar sosialbidrag og er utenfor arbeidslivet. Dette koster Tyskland og tyske skattebetalere milliarder av euro hver år.

Menneskrettighetsbrudd

Recep Tayyip Erdogan skal etter kuppforsøket ha fengslet titusenvis av mennesker, inkludert soldater, journalister og akademikere. Han skal også ha inndratt 50.000 pass til statsborgere han ikke ønsker skal forlate landet.

Alt i alt skal diktatoren ha sparket over 66.000 mennesker. 43.000 av disse innen skole og utdanningssektoren.

Det skal også ha forekommet flere brudd på menneskerettighetene under urolighetene som fulgte kuppforsøket. Bilder av forslåtte og drepte mennesker kom ut via sosiale medier, i det Erdogan og hans parti tok til seg enda mer makt i landet.

Les også: Tyrkiske myndigheter beslaglegger kristne kirker og erklærer dem for «statlig eiendom»

Turkey-The-captured-soldiers-in-a-courthouse-Istanbul

4221396001_5038303519001_5038301778001-vs

Tyrkia er medlem av NATO og ønsker også å bli med i EU, men den siste tids hendelser har satt denne søknaden mange tiår bakover i tid.

Relatert:

«Allahu akbar» – muslim ramponerte kirke i Sverige

En muslimsk mann i 40-årene ble natt til mandag arrestert av politiet i Malmø. Mannen er mistenkt for hatforbrytelse og omfattende skadeverk på St. Pauli kirke i sentrum av den svært innvandrertette byen.

Det var ved tre tiden på natten at politiet fikk alarm om at noen hadde brutt seg inn i kirken fra 1800-tallet og ødela dører og vinduer. Da politiet ankom stedet gikk den muslimske mannen til angrep på dem også.

Les mer: Muslimer kjøpte kapell i Drammen – rev ned korset og gjorde bygget om til moske

– Han forsøker å slå patruljen med en trestokk av noe slag, forteller Skånepolitiets pressetalsmann, Jimmy Modin til nettsiden Fria Tider.

Politiet måtte bruke pepperspray for å overmanne den aggressive muslimen. Han skal være siktet for skadeverk, innbrudd, hatforbrytelse og vold mot tjenestemann.

Les også: Muslim avbrøt dåpsgudstjeneste  i Sandefjord og ropte «Allah er den eneste rette gud»

D
KNUST VINDU: Den muslimske mannen i 40-årene skal ha knust minst 16 vinduer i den 130 år gamle kirken. Da politiet ankom stedet angrep han dem også, og politiet måtte bruke pepperspray for å få ham under kontroll.

Hatforbrytelse

Politiet jobber utifra teorien om at mannen gikk til angrep mot kirken for at den er et symbol på den kristne troen.

– Dette kommer til å bli etterforsket som en hatforbrytelse, sier Modin.

Ifølge den svenske avisen Sydsvenskan så skal mannen ha skreket «Allahu akbar» mens han vandaliserte kirken.

Det informeres om at et mulig motiv også skal være misnøye med Sveriges holdning i Palestina/Israel-konflikten.

Les mer: Innvandrere slo i stykker statue av jomfru Maria

D
MUSLIMSK INTOLERANSE: Angrep mot kristne og kirker har økt betraktelig de siste årene. Bildet viser Saint-Hippolyte kirke i Alsace i Frankrike, etter at en muslimsk mann fra Tunisia raserte alteret i 2014.

Satt fri

På torsdag kom imidlertid nyheten om at den muslimske mannen hadde blitt satt fri. Dette fordi hans forbrytelser ikke anses for å «tilstrekkelig alvorlige» av politiet i Malmø.

Etterforsker Victoria Ingered mener at den nå løslatte mannen ikke frivillig kommer til å møte opp til rettssaken.

– Jeg tror det kommer til å bli veldig vanskelig å få tak i denne personen igjen, sier hun til avisen Sydsvenskan.

Les mer: Landås kirke i Bergen ønsker å hjelpe muslimske asylsøkere under Ramadan

Relatert: