SKANDALE: India kjøper russiske missiler for 50 MILLIARDER KRONER – Norge har allikevel gitt landet MILLIARDER i bistand

Forsvarsminister Normal Sitharaman sendte nylig ut bestillingen for innkjøp av fem S-400 enheter til finansdepartementet og statsminister Narenda Modi’s kontor for godkjenning fra myndighetene.

Kostnaden skal være 6 milliarder dollar – eller nærmere 50 milliarder norske kroner.

S-400 Triumf kan treffe mål på inntil 40 kilometers avstand og ballistiske missiler på 60 kilometers avstand. Systemet har fire ulike missiler og en S-400 enhet kan sikte seg inn på 36 ulike mål samtidig.

En kilde i forsvarsrådet forteller til Times of India at «kjøpet av S-400 vil nå gå til finansdepartementet for godkjenning og så til statsministerens kabinett-komité for sikkerhet for den siste signaturen«.

Landets øverste politiske ledelse vil avgjøre når kontrakten vil bli underskrevet.

På slutten av 2017 ble det avslørt at Indias egen utgave av NASA, ISRO, har blitt så suksessfull at de nå skyter ut raketter for USA og at landet kan skryte av å være den tidende største økonomien i verden.

India har også en økende samling av mer enn 130 hjemmelagde atomvåpen og vil blant annet passere flere europeiske nasjoner i omfang og utstyr på dette feltet iløpet av det neste tiåret.

Den folkerike nasjonen har dessuten et atomvåpenbudsjett som er like stort som Storbritannia, på nærmere 50 milliarder kroner.

Lett forvirrende kan det da være at landet fortsatt sliter stort med fattigdom og at Norge gjennom direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad, siden 2012 har gitt India over en milliard kroner i norske skattepenger. Siden bistanden startet i 1960 har landet fått over 5.7 milliarder kroner i bistand. Det er ca. ti prosent av prisen for det russiske luftforsvarssytemet S-400 i et stort jafs.

Landet har over 73 millioner mennesker som lever i det som beskrives som «ekstrem fattigdom», det vil si på mindre enn 2 dollar om dagen.

De norske pengene har ifølge Norads egne nettsider gått til blant anne til å redusere antall dødsfall blant nyfødte barn og blant gravide og fødende kvinner. Et annet prosjekt som har fått penger er programmet Women’s Economic Programme, som ga kvinner innen lavkastegrupper og slumboere i byene yrkesopplæring.

Det spørs om det kanskje ikke bør bli en liten debatt rundt norske bistandsmidler til nasjoner som kan bruke opp 60 års bistand til fattige og utsatte grupper på et enkelt innkjøp til sine militære styrker.

Relatert:

Norge IKKE på topplisten over verdens tryggeste land for kvinner

Det er New World Wealth som i sitt nyeste Global Wealth Migration Review blant annet rangerer verdens tryggeste land for kvinner.

«Kvinners trygghet er en av de beste måtene å måle et lands langsiktige muligheter for økonomisk vekst, med en korrelasjon på 92 prosent, mellom historisk økonomisk vekst og kvinners trygghetsnivå», forteller rapporten.

«Det betyr at et lands økonomiske vekst blir sterkere jo tryggere kvinnene er.»

Australia er blant de mest økonomisk fremgangsrike landene i verden. De siste ti årene har den økonomiske veksten i Australia økt med 83 prosent. Ifølge New World Wealths undersøkelse er Australia også det aller tryggeste landet i verden for kvinner.

Norge derimot, hvor politiet skjuler statistikk og tall for antall voldtekter, og hvor uttrykk som gjeng- overfall- og gatevoldtekter har blitt normalisert innen kriminalitetsstatistikken de siste tiårene, kommer ikke engang inn på listen blant de ti tryggeste landene i verden.

Les også: Sjokk-avsløring: Oslo-politiet innrømmer mørklegging av voldtekter utført av innvandrere

De 10 tryggeste landene for kvinner i 2017 var:

1. Australia

2. Malta

3. Island

4. New Zealand

5. Canada

6. Polen

7. Monaco

8. Israel

9. USA

10. Sør-Korea

Felles for dem alle er at de har en lang historie med kristendom og alle, unntatt Sør-Korea, er befolket av hvite mennesker. Sør-Korea på sin side har en omtrentlig ikke-eksisterende innvandring fra land i Afrika og Midtøsten.

Overraskende er det også kanskje at verken Sverige, Danmark eller Finland kom inn på topp 10-listen. Det spekuleres i om dette kan være fordi alle disse landene har hatt en ukontrollert innvandring fra land og områder der religiøs ekstremisme og mangel på kvinnerettigheter dominerer samfunnene.

Listen baseres på andelen kvinner i hvert land som har blitt utsatt for alvorlig kriminalitet det foregående året.

De minst sikre landene i 2017 var alle muslimske og inkluderte Somalia, Sudan, Irak og Syria.

UTRYGGE: Land der kvinner er utrygge domineres av ikke-vestlige og islamske land. (Foto: Muslimske kvinner/Illustrasjonsbilde).

Krig, penger og fred

For å føre krig trenger man tre ting. Det er penger, penger og atter penger, sier et velkjent visdomsord.

Det man her har underforstått, er at penger er internasjonale bytteredskaper og oppgjørsmidler. Det er bare ved hjelp av slike omvekselbare penger at man kan skaffe de råstoffer, de energibærere, de halvfabrikata, de tekniske komponenter, de transportmidler, de matvarer og de våpentyper, og hjelpetropper som trenges. Det er bare ved hjelp av slike penger man kan skaffe seg den forønskede propagandistiske tilslutning og de rådgivere man trenger.

For å skape internasjonal fred er det også tre forutsetninger som gjelder. Det er regjeringer som har som sitt alt overordnede formål å ta vare på det egne folk og som derfor ikke gjerne sender egen ungdom ut for å dø i krig. Dernest er det egne, nasjonale penger som ikke kan veksles om til internasjonal «valuta», men som får sin verdi hjemme ved at regjeringen forordner at de skal være tvungen oppgjørsmiddel for all typer skyld i landet og herunder for alle skatter og avgifter. For det tredje kreves det at regjeringen fører en økonomisk politikk som forøker folkets evne til selvhjelp i krisetider. Dette er den beste støtte for de nasjonale pengene. Disse igjen må være organisert som fripenger, penger som settes i omløp gjennom selvhjelps-bedriftene og ikke som utlån fra banker.

Slike krever alt utlånt tilbake igjen og med et ubetalelig krav om å få renter i tillegg. Når så de «humanitære» og andre samler opp noe av pengestrømmen i fond og låner ut på ny for selv å tjene renter, er mye av de eksisterende penger lånt ut to ganger. Herav kommer konkursene, nedleggelsene, bortsalgene, fusjonene, arbeidsløsheten og fattigdommen. Dette samler opp all eiendom hos bankvesenet og dets internasjonale stor-konserner. Disse igjen erfarer snart svikt i avsetningen fordi alle gjeldskravene må innberegnes i priskravene. Disse blir da samlet sett langt høyere enn pengemassen som finnes og som utgjør efterspørselen. Konsernene søker derfor stadig nye markeder og de blir støttet av regjeringer som ser skatteinntektene svinne bort p.g.a. bedriftenes fallende evne til å betale lønninger.

Det er dette som fører til de store kriger og til regjeringer som snur ryggen til det egne folk og lar det bli oppløst gjennom innvandring slik at all solidaritet og evne og vilje til å fjerne gjeldspengene forsvinner. Gjeldspengene er en plyndringsmekanisme overfor folk og land, og som bare gavner finansfyrstene. Mot folket selv er de en metode for stille krigføring.

Besøk http://positivemoney.org, hvis teorier støttes av Financial times-journalisten Martin Wolf.

Lektor Phil.

Trump knuser Obama på alle fronter

Børsen

– President Trump er den eneste presidenten i amerikansk historie som har opplevd to børsperioder på ni dager eller mer hvor markedene har nådd nye høyder hver eneste dag.

– 28. februar tangerte president Trump tidligere president Reagans rekord fra 1987 ved å oppleve 12 dager med rekordnoteringer på rad.

– Siden innsettelsesdagen den 20. januar, så har DOW-indeksen økt med 11 prosent. Økningen er den raskeste i amerikansk historie.

– S & P 500 og NASDAQ har begge satt nye rekordnoteringer i samme periode.

– Den amerikanske børsen har økt med 4 billioner dollar i verdi siden Trumps innsettelse.

– S & P 500 nådde 20 billioner for første gang i sin historie.

– Obama på sin side klarte ikke å nå en eneste rekordnotering under hele sin første 4-årige periode som president.

Gjeld

– I dag har president Trump senket den nasjonale gjelden siden innsettelsen med 103 milliarder dollar. Dette gjør at han kan skryte av den lengste og største nedgangen i amerikanske føderal gjeld i USAs historie.

– Da president Trump ble innsatt den 20. januar, 2017, var den amerikanske føderale gjelden både internt og eksternt, over 19 billioner dollar. (19,947,304,555,212). Den 31. august var gjelden sunket med mer enn 100 milliarder.

– Ingen president, utenom Trump, har klart å senke den amerikanske gjelden med 100 milliarder noen gang i historien.

– Obama på sin side økte gjelden i sine fem første måneder med 771 milliarder dollar.

 

Arbeide

– Ifølge amerikanske jobbmyndigheter så skapte president Trump 1.405.000 jobber på sine første åtte måneder i det ovale kontor.

– Obama på sin side mistet 4.367.000 jobber på sine første åtte måneder.

– President Obama var så dårlig på å skape arbeidsplasser at han på slutten av sin andre presidentperiode sa at jobbene ikke ville komme tilbake.

Arbeidsledighet

– Amerikanske arbeidsmyndigheters statistikk viser at president Trump senket arbeidsledigheten fra 4.8 prosent til 4.4 prosent på sine åtte første måneder. Den har ikke vært høyere enn de 4.8 prosentene han tok over fra Obama.

– Obama på sin side sørget for at arbeidsledigheten økte fra 7.8 prosent til 9.8 prosent på sine første åtte måneder.

Hussalg

– Boligsalget går i et forrykende tempo i disse dager i USA. I 2011 lå et hus på markedet i gjennomsnitt 84 dager. I dag ligger det ute i 45 dager.

– Ifølge US Census Bureau så har det vært solgt dobbelt så mange hus de siste månedene som sammenlignet med den samme perioden under president Obama.

Økonomisk fremtid

– Under president Trump har veksten i BNP (Bruttonasjonalprodukt) doblet seg fra første til andre kvartal. USA’s BNP har også passert 19 billiarder for første gang i amerikansk historie.

– Obama på sin side er den eneste amerikanske presidenten som ikke klarte å nå en 3% økning i BNP i løpet av sin periode som president.

– Den amerikanske industri-indeksen har også klatret til sin høyeste posisjon på 33 år, noe den nådde i februar 2017. Da nådde indeksen 43.

– Obama på sin side klarte å kjøre indeksen helt ned i doble minustall i løpet av sine fem første måneder i Det hvite hus. Obamas beste tall var 8, i august, 2009.

Rentehevelser

– Den føderale banken har økt sine rentesatser tre ganger siden president Trump ble valgt til president i november, 2016.

– De økte renten bare en gang under Obamas åtte år, inntil økningen i desember, 2016.

– Ingen renteøkninger fant sted mellom juni 2006 til desember 2015. Under denne perioden skal Obama ha regjert under «syv år med den mest gjestmilde økonomiske politikken i amerikansk historie». Allikevel blekner Obamas økonomiske ettermæle, som følge den arbeidsfiendtlige politikken han førte.

Ulovlig innvandring

– Ulovlig innvandring har gått ned med 67 prosent siden president Trump inntok Det hvite hus. Ulovlige krysninger av grensen mot Mexico er ned med 93 prosent.

– Obama åpnet USA’s grenser, noe som førte til massive påkjenninger på økonomi, arbeidsplasser og velferdssystemet. Trumps politikk har ført til betydelig lavere utgifter for de føderale myndighetene og skattebetalerne.

Bensinpriser

– Bensinprisene har sunket til rundt 2.30 dollar per gallon, noe som vil bedre økonomien til millioner av amerikanere som er helt avhengige av bilen sin. De lave bensinprisene kommer som følge av at president Trump har tillatt boring etter olje på amerikansk jord, og dermed gjort seg mindre avhengig av å importere olje fra land i Midtøsten.

– Obama på sin side økte bensinprisene til nesten 4 dollar for en gallon. (3.8 liter).

Reguleringer

– En av de første tingene president Trump gjorde da han inntok Det hvite hus var å redusere antallet reguleringer som kom på plass under Obama. I januar signerte Trump et vedtak om at for hver nye regulering som kom på plass, så måtte to reguleringer fjernes. Selv det venstreekstreme nettstedet Politico påpekte at myndighetenes reguleringer nærmest har stoppet opp siden Trumps innsetting.

– Reguleringer koster amerikanere og amerikanske selskaper mer penger å implementere og vedlikeholde. Å redusere og stoppe reguleringer tillater selskaper å bruke sine penger på egne produkter og nyvinning – og å tjene penger.

Sammendrag

Basert på alle tallene og informasjonen ovenfor så er det klart at president Trump gjør en solid, om ikke en fantastisk jobb.

Gammelmediene unnlater eller nekter å rapportere denne utviklingen i den amerikanske økonomien, men Trumps forretningserfaring har vist seg å knuse Obamas sosiale rettferdighetsprogrammer på alle målbare områder.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! President Donald J. Trump kjemper en hard kamp for å snu Obamas 8 år i Det hvite hus. Men nå er økonomien på vei opp, jobbene på vei tilbake og fremtiden ser lysere ut enn på mange år for den jevne amerikaner.

Aydin Akcay (39) innrømmer å ha tent på Selje Hotell

Den tyrkiske familien Akcay kjøpte hotellet fra Gerd Kjellaug og Harald Berge i 2014. Det norske ekteparet hadde drevet hotellet siden 1976.

BRANT NED: Politiet i Selje pågrep tre tyrkiske personer etter at Selje hotell brant ned natt til fredag den 25. november. Nå har de tilstått.
I BRANN:Det tradisjonsrike Selje hotell står i full brann. En forbipasserende tok et bilde etter at familien Akcay hadde startet brannen. (Foto: Tipsbilde til media).

Familien holder opprinnelig til i Sverige.

Men det gikk fort dårlig for de nye tyrkiske eierne. Bare to år etter overtakelse iverksatte Skatt Vest utleggsforretning mot Akcay-familien for et krav på nærmere 300.000 kroner.

INNRØMMER Å HA TENT PÅ: Hotelldirektøren Aydin Akcay (t.h.) innrømmer å ha tent på sitt eget hotell. Til venstre på bildet er Yavus Akcay og Saim Akcay. (Foto: Facebook).
KJØKKENSJEF: Saim Akcay var ansatt som kjøkkensjef på Selje hotell. (Foto: Facebook).

Ifølge Fjordenes Tidende skal AS Selje Hotell ha en omsetning i 2015 på 9.5 millioner kroner. Selskapet gikk imidlertid med et negativt resultat på 2.5 millioner kroner.

Brannen skal kommet bare fire dager etter at familien Akcay mottok kravet fra Skatt Vest.

KRAV: Familien Akcay mottok dette kravet om utleggsforretning den 21.11. Den 25.11 sto hotellet i brann. Torsdag 1. desember satt familien bak lås og slå. (Faksimile: Fjordenes Tidende).
OFFENTLIG REGISTER: Aydin og Yavuz Akcay, henholdsvis født 1978 og 1983, står oppførst som daglig leder og styrets leder i Brønnøysundregisteret. Også Emel Akcay står oppførst som aksjonær. (Foto: Proff.no).

Fra Fjordenes Tidende:

– Vi tror at de tre har hatt en eller annen rolle. Det kan være ulik oppgaveinndeling innad, sier Juel.

– Siktelsen er lik for alle tre og dette ble gjort for å forhindre at vi mister eventuelle bevis, sier Juel til Fjordenes Tidende.

En av de tre siktede er daglig leder for hotellet. En annen av de siktede er styreleder og medeier av hotellet. Alle de tre siktede har noe med driften av hotellet å gjøre. (Sitat slutt).

Nå har altså hotelldirektøren innrømmet å ha tent på sitt eget hotell.

STØTT OSS: Liker du at vi graver i og eksponerer virkeligheten? Ingen norske medier har gått ut med verken navn, bilder eller bakgrunn til hotelleierne. Frieord var som første nettsted i Norge nok engang ute med informasjon om viktige hendelser. Det koster imidlertid både tid og penger å grave og samle informasjon. Vi setter pris på all støtte vi måtte få. Paypal og kontonummer finner du nederst i artikkelen. Vipps ser du over her. Takk!

Fra rbnett.no:

Mandag melder NRK at den var den administrerende direktøren som står bak brannen. I et avhør innrømte mannen at han hadde kjørt ens ærend fra Stockholm til Selje for å brenne ned sitt eget hotell.

– Det er en lette å få vite at han har tilstått. Da har de i alle fall kommet et godt stykke lenger i etterforskningen, sier tidligere eier av Selje hotell, Gerd Kjellaug Berge, til nettstedet.

Ifølge NRK er direktøren og hans to brødre er siktet for grovt skadeverk og bedrageri, med en strafferamme på inntil 15 år. Fjordens Tidende (krever innlogging) skriver at politiet ser nærmere på om det er bevis for at de tre har drevet med hvitvasking av penger. (Sitat slutt).

Ingen norske medier omtaler etnisk bakgrunn

Verken VG, rbnett, Bergensavisen, Bergens Tidende eller NRK informerer sine lesere om eiernes tyrkiske bakgrunn. VG omtaler familien Akcay som «svenske».

LYVER: VG omtaler i dagens nettutgave familien Akcan som en «svensk familie» til sine lesere. Sannheten er at familien kom til Sverige som økonomiske migranter fra Tyrkia. (Faksimile VG).

EUs plan for å forby kontanter

EU-kommisjonen, som er EUs utøvende myndighet, utstedte i forrige uke et såkalt «veikart» for å starte prosessen med på sikt å forby kontanter i hele EU.

Rekke forbud

Det er allerede flere lover som er vedtatt i en rekke EU-land for å begrense bruken av kontanter, skriver Zerohedge.

I Frankrike er det forbudt å handle for mer enn 1.000 euro i kontanter.

Ethvert kontantinnskudd eller uttak som overstiger 10.000 euro i løpet av en måned skal rapporteres til myndighetene i Frankrike.

Italia forbød kontantutbetalinger på over 1.000 euro i 2011 og Spania har forbud mot kontantutbetalinger på over 2.500 euro.

Den Europeiske Sentralbanken kunngjorde i fjor at den vil slutte å produsere 500-eurosedler og til slutt fase ut bruken fullstendig.

Strengere

Nå ønsker derimot EU-kommisjonen enda strengere restriksjoner på bruken av kontanter.

Ifølge kommisjonen fører kontant-restriksjoner i noen EU-land kombinert med manglende kontroll i andre, til et smutthull for kriminelle og terrorister.

Kommisjonen arbeider derfor med å implementere en rekke restriksjoner og kontrollmekanismer innenfor hele EU.

Kommisjonens «veikart» indikerer at en kommende lovendring etter all sannsynlighet vil bli vedtatt neste år. Målet til EU-kommisjonen kommer derimot tydelig frem; på sikt å forby all kontantbruk innenfor EU, skriver Avpixlat.

20.000 utlendinger mottar norsk trygd uten noen gang å ha vært registrert bosatt i Norge

At utlendinger som bor og jobber i Norge har rett på norske trygdeytelser, er ingen hemmelighet. Men av disse 70.000 er det 20.000 som aldri har vært registrert bosatt i Norge.

Flere grunner

– Det kan være flere grunner til at en person mottar ytelser fra Nav uten å ha vært bosatt i Norge. Noen eksempler kan være arbeidere på korttidsopphold, grensependlere eller offshoreansatte på norske plattformer eller skip. Disse jobber eller har jobbet i Norge og opparbeidet seg rettigheter til en gitt ytelse, men har aldri hatt fast bopel i landet, forklarer SSB-forsker Anne Berit Dalgard som står bak rapporten, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Les hele saken på Dagsavisen

NAV-rapport: Masseinnvandringen skader Norge

Det er VG som kan fortelle de dystre nyhetene kun to uker før julaften.

Ifølge NAV-rapporten «Fattigdom og levekår i Norge», så fastslås det at arbeidsledigheten har gitt en økning i andelen mennesker under 30 år med lav inntekt.

Les mer: Finansavisen: Norge drukner økonomisk av innvandringen

Samtidig så påpekes det at økningen i antallet innvandrere som har kommet til Norge de siste tiårene bidrar til disse tallene. Dette fordi da i særdeleshet ikke-vestlige innvandrere er svært overrepresentert på mottak av sosialhjelp og arbeidsledighetstiltak.

I følge EUs fattigdomsgrense så har Norge nå 9 prosent  av befolkningen i kategorien «vedvarende lavinntekt». En økning på hele 1.3 prosent på kun de siste tre årene.

Rapporten viser at Norge nærmer seg med stormskritt mot å ha 100.000 barn i familier med lav inntekt.

Les også: Nesten 100.000 innvandrere i Akershus – doblet på 10 år

Fra VG:

– Økningen i forskjellene har vedvart helt siden finanskrisen. Spesielt bekymringsfullt er det at mange under 30 år har fått det tøffere økonomisk. Ledigheten og den økte innvandringen er hovedforklaringen. Det er der vi må sette inn støtet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG.

Økningen i sosialhjelpsmottagere fortsatte både i 2013, 2014 og 2015. I fjor ble det utbetalt nesten 5,9 milliarder kroner i sosialhjelp, en økning på 3 prosent fra året før. (Sitat slutt).

Les også: SSB: Afrikanere jobber i svært liten grad og stemmer Arbeiderpartiet

EN TREDJEDEL: Allerede i dag utgjør innvandrere 33 prosent av innbyggerne i Oslo. Utviklingen har kommet så langt at den ikke kan reverseres. De ikke-vestlige innvandrerne koster norske skattebetalere mellom 4.1 til 9 millioner avhengig av hvilket land i den tredje verden de kommer fra. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Human Rights Service slår alarm

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Service (HRS) ved Rita Karlsen slår nå alarm om NAV sin rapport.

Fra HRS:

Høy og raskt befolkningsvekst, som i Norge er innvandringsdrevet, skaper ytterligere press på boligmarkedet. Med lavinntekt kan du bli hensatt til å leie. Da får en ikke være med på prisveksten og forskjellene forsterkes ytterligere mellom fattig og rik.

Les også: Sjokkavsløring fra Finansavisen: Asylsøkerne i 2015 vil koste norske skattebetalere 300 milliarder kroner

Så kan den onde sirkelen være i gang. Og opplever man da å bli forskjellsbehandlet, legger det grunnlag for sosial uro mennesker mellom.

I fjor forvaltet NAV over 600 milliarder kroner. Av dette gikk 36 prosent til alderspensjoner, resten gikk til sosial beskyttelse som erstatning for helt eller delvis inntektstap, for eksempel som følge av sykdom, arbeidsledighet, eller til barn og familier, etterlatte, bostøtte, sosial inkludering eller sosial beskyttelse. I 2015 utgjorde sykdom omtrent den samme andelen som alderspensjoner (hhv 35 og 36 prosent) over NAV-budsjettet, men sosial inkludering er den utgiftsposten som har økt mest de siste årene. Fra 1999 til 2015 var økningen på 319 prosent, fra i overkant av 6 mrd til i underkant av 27 mrd. I samme periode har utgiftene til sykdom økt med 246 prosent. Vi trenger altså stadig mer penger til sosial inkludering og sykdom.

Så er det slik at differansen mellom inntekt og utgifter bare har økt de siste årene På slutten av 1990-tallet dekket skattene fra inntekt og formue 80 prosent av NAVs utgifter. I 2015 var andelen sunket til 68 prosent. Dette gapet må finansieres. (Sitat slutt).

Les også: Norges politiske og folkelige selvmord

Dette ble etterfulgt av en oppfølgingssak fra Nina Hjerpseth-Østlie i dag:

Tallene støttes av tidligere rapporter fra SSB og andre offentlige institusjoner: Siste kvartal i 2015 lå sysselsettingen for innvandrere fra Asia (Midtøsten) og Afrika er på hhv. 53,0 og 40,7 prosent.

Det gjenspeiles også i SSBs tall fra norske kommuner i 2012, der innvandrere utgjør 35 prosent av alle sosialhjelpsmottagere. Bruken av sosialhjelp går tilbake for den øvrige befolkningen, mens den øker for innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn.

Tallet økte ifølge KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) til 37 prosent i 2013. Dette tilsier at over 80 prosent av veksten i sosialhjelpen i perioden, en vekst på nærmere 540 millioner kroner, er kommet i innvandringsgruppen. Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at bare en av fire asylsøkere får jobb etter avsluttet introduksjonskurs, som består av to års kursing i norsk og samfunnskunnskap.

I dette tilfellet regnes arbeid som èn times lønnet arbeid eller mer. I statsbudsjettet for 2015 var det er satt av 8.4 milliarder til introduksjonsprogrammet med norskopplæring. Også her går det feil vei: I 2007 kom 51 prosent i en eller annen form for arbeid etter avsluttet kurs, men andelen falt til 35 prosent i 2012.

De siste tre årene er bare en av fire kommet i lønnet arbeid etter det såkalte prestisjeprogrammet, som gir deltagere rett til introduksjonsstønad på 176.000 kroner. (Sitat slutt).

Økonom: Innvandrerne er en tikkende bombe

Det er økonomen Johan Javéus fra SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) som har uttalt seg til det svenske nyhetsbyrået TT, om at innvandringen fra den tredje verden er en tikkende bombe.

Allerede i fjor var arbeidsledigheten blant utenlandsfødte som kun har ungdomsskoleutdannelse 30 prosent høyere enn blant svenskfødte med høy utdannelse.

Utviklingen er dramatisk og vil kunne være en avgjørende faktor for velgerne ved valget i 2018, sier SEB-økonomen.

Dd
SKAL KLARE DET: Arbeidsminister Ylva Johannson mener de skal klare å gi arbeid til millioner av innvandrere.

Arbeidsminister fra Socialdemokraterna, Ylva Johannson, er imidlertid ikke enig i den beskrivelsen av problemet.

– Ikke noe annet OECD-land har tatt imot så mange asylsøkere som vi gjorde i fjor. Det er naturlig at det er en utfordring. Men det er en utfordring som er mulig å takle, sier hun til TT.

Seksjonssjef Johan Bissmann på Arbetsformedlingens analysavdeling peker samtidig på at antallet arbeidsløse som befinner seg i «utsatt posisjon» (blant annet de som er født i utlandet), har vokst til over en kvart million personer. De «utsatte» utgjør nå 72 prosent av de arbeidsløse, et tall som var halvparten så stort i 2010.

Færre enn en av tre innvandrere fra ikke-vestlige land klarer å komme seg ut på arbeidsmarkedet eller starte et utdanningsprogram etter det toårige introduksjonsprogrammet.

Hvor mange innvandrere som faktisk klarer å komme i arbeide, som ikke er delvis støttet og betalt av staten, informeres det ikke om.

Relatert:

Ber Europa ta opp lån på tusenvis av milliarder for å finansiere asylstrømmen

Soros skriver at det internasjonale samfunnet har undervurdert hvor mye flyktningkrisen faktisk koster. Europa må derfor bruke sin sterke økonomi på å ta opp gigantiske lån for å finansiere asylsøkere som kommer til Europa.

– Det ble gjort viktige framskritt under giverlandskonferansen for syriske flyktninger i London den 4. februar. Men mye mer gjenstår. Det internasjonale samfunnet undervurderer sterkt hvor mye det koster å hjelpe flyktningene, både innenfor og utenfor Europas grenser. For å håndtere flyktningkrisen, samtidig som man setter EUs stort sett ubrukte AAA lånekapasitet til bedre bruk, kreves det et paradigmeskifte, skriver Soros.

Les også: George Soros finansierte raseopptøyene i USA

Les også: Syria-flyktninger kan koste nærmere tusen milliarder

George Soros mener at å låne enorme beløp vil hjelpe økonomien og sørge for at rasistiske og innvandringsfiendtlige holdninger vil forsvinne, da det vil komme til nytte både for flyktningene og EU-landene.

I stedet for å skrape sammen nok midler år etter år, så er det på tide å starte med «surge funding». Å bruke en stor sum penger med engang er mye mer effektivt enn å bruke den samme summen over mange år. Å bruke pengene med engang vil tillate oss å adressere de farligste konsekvensene av krisen – inkludert innvandringsskeptiske holdninger i mottakerlandene og mismot og marginalisering blant flyktningene – mer effektivt. Å gjøre store investeringer vil hjelpe til med å tippe den økonomiske, politiske og sosiale dynamikken bort fra fremmedfrykt og misnøye, mot konstruktive resultater som gagner flyktningene og mottakerlandene likt, skriver Soros.

Les også: Canadiske myndigheter samarbeider med George Soros om masseinnvandring

Les også: Statsminister: «Europas eksistens er i fare»

Les også: Orban får besøk av Netanyahu – enige i kritikk av Soros

Mangemilliardæren George Soros skriver videre at et stort antall flyktninger til Europa kan føre til panikk i befolkningen og skape et feil bilde av flyktningene som en byrde og fare for Europa.

Han hevder også at en del av pengene som EU nå må låne skal brukes på flyktningene i nabolandene og at EU må gjennomføre en mer strukturert måte for asylsøkerne og flyktningene å komme til Europa på. Dette vil, sammen med bedre økonomiske forhold for flyktninger i Europa, føre til at færre flyktninger vil haste til Europa. Noe som også vil gjøre at den europeiske befolkningen, i mindre grad, vil støtte innvandringsfiendtlig politikk.

– Hvis flyktningenes liv i nabolandene blir mer utholdelig og de vet at en ryddig prosess er på plass for å gi de adgang til Europa, så vil de mest sannsynlig vente på tur, enn å haste til Europa og overvelde det europeiske systemet, skriver han.

Les også: Orbán: Forræderi bak innvandringen til Europa

Les også: EU-leder Frans Timmermans: «Majoriteten av asylsøkerne er velferdsmigranter og ikke flyktninger»

Soros estimerer at bare det å støtte land som Jordan og andre naboland til Syria vil koste Europa et minimum på 400-450 milliarder kroner i året. I tillegg kommer massive ekstra bevilgninger for å ta imot, huse og skaffe jobb til alle asylsøkere som kommer til Europa.

Løsningen er å bruke den enorme ubrukte AAA lånekapasiteten EU har.

Soros skriver til slutt at dette er en vinn-vinn situasjon for Europa.

Les også: Storfinansen skjelver – Rotschild og Soros i strupen på Trump

Les også: FN-økonom: Innvandringen vil avvikle velferdsstaten

Les også: Rabbiner: Flyktningene er ikke syrere, de er ikke flyktninger og det er ikke noen krise

Svenske kvinner flytter fra Sverige i rekordtall

I århundreskiftet mellom 1800 og 1900-tallet så flyttet mange svensker fra Sverige på grunn av fattigdom. Men antallet emigranter sank kraftig utover 1900-tallets første halvdel og var som lavest under 2. verdenskrig.

Utvandringen økte deretter kraftig under de venstreradikale 70-årene og under de to første regjeringene med Olof Palme, så akselererte utvandringen raskere enn noen gang i etterkrigstiden.

Neste store utvandring begynte igjen på begynnelsen av 1990-tallet, i forbindelse med finanskrisen og innføringen av masseinnvandringen. Siden da har emigrasjonen bare fortsatt å øke. De siste fire årene har utvandringen fra Sverige vært større enn under Amerikautvandringens toppår i 1887, rapporterer det svenske Statistiska centralbyrån.

D
REKORD-TALL: Nesten 24.000 svenske kvinner valgte å forlate hjemlandet sitt i 2014. (Foto: SCB).

Ifjor forlot flere kvinner Sverige enn noensinne tidligere i svensk historie og de utgjør en ny type av utvandrere. Svenskene som forlot landet for hundre år siden gjorde det på grunn av fattigdom. Idag er det i all hovedsak velutdannede, unge svensker som emigrerer.

Norge foretrekkes

De fremste destinasjonslandene er, i rekkefølge etter antall emigranter: Norge, Danmark, Storbritannia, USA, Finland og Tyskland. Av de nevnte landene så foretrekker de svenske kvinnene de anglosaksiske landene – USA og Storbritannia – mens menn i høyere grad velger de øvrige, mer nærliggende landene.

Den svenske avisen Aftonbladet har intervjuet Chatarina Davidsson Brady (42), som har flyttet helt til Australia.

– I Perth blir det bare flere og flere svensker, fremfor alt kvinner. En del kommer hit på grunn av kjærlighet, men mange liker også livsstilen her. Det er varmt og menneskene er glade.

Storbyen Perth, har med sine 2.3 millioner innbyggere nesten doblet sin befolkning siden år 2000. Og det er i all hovedsak vesteuropeere og hvite sørafrikanere som flytter til byen på vestkysten av landet.

KrF vil øke strømregningen til nordmenn for å finansiere asylinnvandringen

Kristelig Folkeparti har gjennom mange år kjempet for et Norge med åpne grenser og for en sterk strøm av innvandring fra Midtøsten og Afrika.

Denne asylflommen som vi ser i disse dager kommer som de fleste vet med en svært stor prislapp. Opptil en billion kroner har blitt nevnt, hvis dagens innvandring holder seg.

Nå foreslår Knut Arild Hareide og KrF at norske familier kan ta regningen ved å betale mer for strømmen.

Ifølge partilederen for det påståtte kristne partiet, så har man gjennom sitt alternative budsjett satt opp en økning på elavgiften med 2 øre per kilowattime.

Dette vil gjøre at en vanlig norsk husholdning vil kunne forvente seg en ekstraregning på 405 kroner i året i snitt.

Fra Adressa.no:

– Vi kommer med miljø-, skatte- og avgiftsendringer som er positive for budsjettet og gjør at det blir mer miljøvennlig, men som også gir oss inntekter i den situasjonen vi er, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NRK. (Sitat slutt).

Relatert:

– Syria-flyktninger kan koste nærmere EN BILLION KRONER

– Gråtende skoleelever kastes ut – skolen skal bli asylmottak

– Haugesund: vil putte eldre på dobbeltrom for å hente inn flere flyktninger

– Fjerner støtte til syke nordmenn – ønsker flere flyktninger og asylsøkere

– Vil ofre velferden og tryggheten til nordmenn for å ta imot flyktninger

– Kristiansand tar imot ti ganger så mange flyktninger som Oslo

– Vil ha egne sykehjem for etniske nordmenn

– Legger ned skole for å få råd til flyktninger

– 77-årig pensjonist kastes ut for å gi plass til flyktninger

– Venstreradikale grupper vil tvinge kommuner til å ta imot flyktninger

– UDI har satt inn vekterer for å beskytte hestejenter mot mindreårige asylsøkere

– Tre av fire flyktningbarn var voksne

– Flyktningbarn dømt for grov gjengvoldtekt

– Åpnet asylmottak – fikk voldtektsbølge

– Rekordmange mindreårige asylmottakere – må opprette to mottak i uka

– Kastet ut skoleelever for å lage asylmottak

Massiv motstand mot asylmottak – noen tjener seg derimot rike

– Asyldrift gir milliardoverskudd

100 konfirmanter i rollespill for å øke toleransen overfor asylsøkere og flyktninger

– Ble påtvunget asylmottak – nå begynner holdningsarbeidet med ungdommene i bygda

– Det brenner på et asylmottak annenhver uke

– Betyr mye for lokalsamfunnet at asylmottaket består

– Ordfører jubler for nytt asylmottak – betyr nye arbeidsplasser

– Lille Farsund skal bosette 100 flyktninger

– Småjenter antastet av mindreårige asylsøkere på badeland

Syria-flyktninger kan koste nærmere EN BILLION KRONER

Det er Finansavisen og ABC Nyheter som idag skriver om at regningen for 100.000 syriske flyktninger vil være minst 430 milliarder kroner.

Det er et svært konservativt anslag, med den forutsetningen at de som kommer vil komme fortere i arbeid enn de syrerne som allerede finnes i Norge. Syrere er fra før den lavest sysselsatte gruppen fra Midtøsten.

Les også: Opp mot 20.000 asylsøkere til Norge i år

D
FINANSAVISEN: Slik ser Finansavisens forside ut idag. (Foto: Faksimile)

Fra ABC Nyheter:

SSBs tall viser at sysselsettingsgraden for syrere fra 2011 har falt fra 43 prosent til 26 prosent, og er nå den laveste for alle innvandrergrupper.

Jo færre syrere som kommer i jobb enn snittet på 54 prosent, desto mer øker statens kostnader utover de 4.3 millionene per person, som Finansavisen har beregnet.

Det var i 2013 at Finansavisen publiserte regnestykker, bygd på SSBs tall, som viser at hver ikke-vestlige innvandrer vil koste samfunnet 4.1 millioner kroner i løpet av et liv. (Sitat slutt).

Les også: Imam til flyktningene: «Få barn med europeiske kvinner og erobre deres land»

1.000.000.000.000 kroner

Med de tallene i mente, så vil det reelle tallet øke fra 4.3 millioner per person til nærmere 10 millioner kroner per person.

Da er det mest sannsynlig utifra syrernes egen sysselsettingsrate at tallet vil kunne nå en billion kroner, eller 1.000 milliarder kroner. Vi snakker faktisk om 1.000.000.000.000 kroner.

Selv med «kun» 430.000.000.000 kroner så tilsvarer det alle utbetalinger fra folketrygden på ett år. Eller åtte samferdselsbudsjett.

D
TOMT: Kommende generasjoner kan måtte se langt etter et velferdssystem, med dagens innvandringspolitikk. Ifølge eksperter vil oljefondet være tømt før 2060.

Les også: Fjerner støtte til syke nordmenn – ønsker flere flyktninger og asylsøkere

Negative tall

Tenketanken Rights.no påpeker det faktum at dagens flyktningstrøm vil belaste et allerede svært utsatt arbeidsmarked.

Det finnes over 25 millioner arbeidsledige i Europa og nærmere 123 millioner mennesker befinner seg i risikosonen for fattigdom.

I Norge er sysselsetingsraten for innvandrere fra Midtøsten bare 55.2 prosent og for Afrika helt nede i 41.9 prosent. De står i tillegg for 37 prosent av all mottak av sosialhjelp, noe som er en kraftig overrepresentasjon i forhold til folketallet.

Plass nok – men hvem betaler?

Det var tidligere arbeidsminister og professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Victor D. Norman som mente at Norge bør åpne grensene på vidt gap. Han kom med følgende bombastiske uttalelse:

Norge bør tilby seg å ta imot 100.000 flyktninger fra Syria. Vi har plass nok; vi har råd til de investeringene det vil kreve; vi har de siste ukene vist at det ikke skorter på nordmenns hjertelag – og på toppen av det hele vil vi i det lange løp selv tjene på å bli litt flere.

Dessverre for Victor D. Norman har slike påstander forlengst blitt tilbakevist av ikke bare rapporter, næringslivsorganisasjoner og økonomer i Norge, men av tingenes reelle tilstand ute i våre vestlige samfunn. Ingensteds, under ingen økonomier eller styresett har en slik massiv innvandring fra ikke-vestlige land gitt overskudd økonomisk.

At det plutselig skulle skje i Norge er en utopi. Og skulle det gjennomføres vil det også gjøre ubotelig skade på vårt velferdssystem.

Relatert:

37 prosent av alle mottakere av sosialhjelp er innvandrere

Innvandring er en økonomisk berikelse, uttalte Jens Stoltenberg som statsminister for Arbeiderpartiet og den rødgrønne alliansen. Denne uttalelsen har både før og etter Stoltenbergs tid som statsminister vært et av hovedargumentene fra sosialdemokratene for den stadig økende innvandringen til Norge de siste tiårene.

Men en stadig mangel på faktiske bevis på denne påstanden har gjort at økonomer og ikke-statlige publikasjoner de siste årene har påtatt seg arbeidet med å finne ut om dette virkelig var sant. Avsløringen og sannheten som avkreftet Stoltenbergs påstand, slo ned som lyn fra klar himmel hos mange velgere.

D
FORTALTE IKKE SANNHETEN: Tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, gikk ofte ut og fortalt at innvandringen til Norge er en berikelse økonomisk. Dette er nå avkreftet i en rekke rapporter og av økonomer. Sist ute er Statistisk sentralbyrå som i sin nylige rapport viser at innvandringen påfører norske skattebetalere milliarder i ekstra utgifter hver år.

Nå viser nye tall publisert fra Statistisk sentralbyrå at vi har enorme utgifter og utfordringer i forbindelse med sysselsetting av innvandrere. Hele 37 prosent av de som mottar sosialhjelp i Norge er innvandrere.

Dette er en skarp økning på nesten 8.6 prosent siden 2013. En økning som ikke forventes å stoppe med det første. Innvandrerne står også for 80 prosent av økningen i all sosialhjelp siden 2013.

2 milliarder i sosialhjelp til innvandrere

Alt i alt betaler staten ut 5.6 milliarder kroner i sosialhjelp hvert år, fordelt på 125.000 mennesker. 2 milliarder kroner går dermed ut til innvandrere, som utgjør 15.6 prosent av befolkningen. Det gir en svært stor overrepresentasjon i forhold til nordmenn som mottar sosialhjelp.

Flere tall

Enslige menn mottar 39 prosent av sosialhjelpen, mens enslige kvinner mottar 23 prosent. 14 prosent er enslige forsørgere. 12 prosent var par uten barn og 11 prosent par med barn. Disse tallene holder seg relativt stabile.

Frieord hadde i august 2014 et innlegg om innvandringen og kostnadene rundt denne:

Innvandring er ikke en berikelse

SANNHETEN ENDELIG UTE: Innvandring lønner seg ikke sier økonomer og SSB. (Faksimile fra Rikspolitikk.origo.no)
SANNHETEN ENDELIG UTE: Innvandring lønner seg ikke sier økonomer og SSB.
(Faksimile fra Rikspolitikk.origo.no)

Av Ragnar Marbakken

En av de mest seiglivete mytene om innvandring, er at Norge ikke kunne klart seg uten. Men et land kan ikke mangle arbeidskraft, det er bare bedrifter som kan mangle arbeidskraft.

Flere innbyggere fører bare til lavere BNP per person. Men politikere og andre innvandringsforkjempere gikk så lenge rundt og sa at innvandring er en berikelse for landet, at det fortsatt er mange som tror det, selv flere år etter at Brochmann-rapporten slo hull på den myten.

Selv ikke arbeidsinnvandring lønner seg. Vi ble lenge fortalt at innvandring skulle redde oss fra eldrebølgen, men det blir som et pyramidespill, eller som å pisse i buksa for å holde varmen. Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen sier til Finansavisen:

«Man glemmer at innvandreren øker behovet for realkapital. De skal ha et hus å bo i, skoler til barna, og sykehussenger, en tommelfingerregel er at for hver prosentenhet de øker BNP med, så øker de behovet for realkapital med tre prosentenheter»

GAMLE MYTER: Selv i dag, med den kunnskapen vi har om at innvandringen ikke er lønnsom, så fortsetter statsstøttede medier å fortsette løgnene. (Faksimile fra Klassekampen).
GAMLE MYTER: Selv i dag, med den kunnskapen vi har om at innvandringen ikke er lønnsom, så fortsetter statsstøttede medier å fortsette løgnene. (Faksimile fra Klassekampen).

Ikke-vestlig innvandring er ulønnsomt fra dag en. Hver ikke-vestlige innvandrer koster i snitt 4,1 millioner kroner. På grunn av innvandringen vil vanlige, norske arbeidere måtte jobbe mer, betale mer skatt og få dårligere velferdstilbud. Våre politikere og innvandringsforkjempere har påført oss en innvandringstsunami i tillegg til eldrebølgen.

Innvandring fører altså til boligmangel, lærermangel, sykehusmangel og mindre velferd både på grunn av økt trygdebruk blant innvandrere, og at innvandring svekker skatteviljen i befolkningen. Tilliten og samholdet som danner grunnlaget for den nordiske velferden forsvinner i takt med at befolkningen blir flerkulturell.

Videre får vi økt kriminalitet, lavere lønninger for norske arbeidere og mafiatilstander i bransje etter bransje. I tillegg blir vi mindre selvforsynte, både fordi det blir flere å forsyne, og presset øker for å bebygge matjord. Forurensing og CO2-utslipp øker.

Og da har jeg ikke engang nevnt alle de problemene vi får som følge av kultur- og religionskræsj.

Relatert:

Somalisk nibarnsmor svindlet NAV og Bærum kommune for 1.4 millioner kroner

Politiets utlendingsenhet: Tusenvis av asylsøkere har jukset for å få opphold

77-årig pensjonist kastet ut for å gi plass til flyktninger

Ikke-vestlige innvandrere har kostet Storbritannia 1350 milliarder kroner

80 prosent av alle gifte par som får sosialbidrag i Danmark er innvandrere

Landsby i Sveits må øke skattene på grunn av afrikansk storfamilie

«Vi kommer ikke å ha råd til så mye annet enn innvandring framover»

Flyktninger har rett på sosialbidrag for å dra på ferie til hjemlandet

Venstreøkonom: «Masseinnvandring skader oss alle»

EU-migranter har tatt jobben fra 1 million briter

Eksperter tror Hellas kan bli et u-land

Den greske økonomien har allerede blitt rammet hardt de siste årene og krympet med rundt 25 prosent på seks år.

Om Hellas som følge av morgendagens valgresultat tvinges til å forlate valutasamarbeidet, så kan den finansielle krisen bli ennå verre, skriver nyhetsbyrået AP.

– På kort sikt, noe som i praksis vil si noen år, så kan den prosessen bli veldig alvorlig, advarer Zsolt Darvas hos den belgiske tenketanken Bruegel, som anses å være en av verden fremste innen økonomi.

Om Hellas forlater euroen, så skulle det starte en dominoeffekt av bankkonkurser som vil umuliggjøre normal handel. Hellas sin nye valuta ville rast, som igjen ville betydd at de lånene som landet har tatt i euro blir ennå vanskeligere å betale tilbake.

Greske firmaer som har gjeld i utlandet vil også få problemer med å betale disse, og mange av dem ville kunne gå konkurs.

Dermed ville skatteinntektene minske ytterligere og regjeringen ville blitt tvunget til ytterligere nedskjæringer enn de som eurosonens finansministere nå foreslår.

D
GODE TIDER: De eneste som har gode tider i Hellas i dag er avis- og karikaturtegnere.

Livsnødvendige saker som energi og legemidler som idag må importeres av Hellas ville automatisk øke kraftig i pris. Det finnes eksperter som til og med tror at Hellas skulle kunne komme i en situasjon der de må motta humanitær bistand.

Andre eksperter er derimot ikke så pessimistiske og tror at Hellas kanskje kan komme positivt ut av å gå ut av eurosamarbeidet og gå tilbake til en valuta med lavere verdi.

Problemet for Hellas sin del er at man ikke har noen eksportindustri å snakke om, noe som ellers pleier å ha en positiv effekt på en svak valuta. Olivener og turisme rekker ikke, ifølge økonomene.

Det snakkes også om hvilke effekter det skulle få på euroen om Hellas ble tvunget å legge valutaen bak seg. Hellas skylder ECB ufattelige 1.100 milliarder euro – lån som man er ennå mindre i stand til å betale om man forlater euroen og samtidig har en venstreregjering som vil fortsette å bruke penger man ikke har.

Statsminister Alexis Tsipras har allikevel gitt signaler om at han kommer til å gå av hvis grekerne ikke stemmer nei i morgendagens valg. Dermed står landet i tillegg til de økonomiske byrdene i fare for å oppleve en regjeringskrise på toppen av det hele.

Relatert:

– Hellas på vei mot kaos

– Ny asylrekord i EU i 2014 – ny lov kan øke antallet ytterligere

– Ungarn truer med å forlate EU – sammenligner EU med Sovjetunionen

– Europeiske journalister er kjøpt og betalt

– EU-forslag: ønsker å forby alle journalister som ikke er kritiske til Russland

– EU-migranter har tatt jobben fra 1 millioner briter

– Island sier nei takk til EU

Haugesund: Vil putte eldre på dobbeltrom for å hente inn flere flyktninger

Bystyret i Haugesund har vedtatt å ta imot 65 ekstra flyktninger for 2015 og 2016. Dette kommer i tillegg til de 125 som det allerede er funnet plass til i budsjettet. Totalt vil ca. 190 flyktninger komme til byen iløpet av dette og neste år.

Kun FrP har vært imot dette forslaget, mens Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og Venstre var for. Spesielt var Jarle Utne-Reitan fra partiet Høyre aktiv for å få igjennom økningen av flyktninger til byen.

Ole Bernt Thorbjørnsen
ØNSKER Å STENGE SYKEHJEM: Rådmann i Haugesund, Ole Bernt Thorbjørnsen, har kommet med forslag om å stenge Vardafjell sykehjem.

Samtidig har rådmannen i Haugesund, Ole Bernt Thorbjørnsen, fremmet forslag for å stenge sykehjemmet Vardafjell i opptil fire år, for å bidra til å stoppe byens budsjettunderskudd.

De eldre som bor der idag ville i så måte bli overført til andre sykehjem. Dette betyr i praksis at alle disse må innfinne seg i å dele rom med andre eldrehjembeboere.

Da TVHaugesund foretok intervjuer med de eldre i byen var de ikke overveldende entusiastiske for forslaget:

– Har man først jobbet og betalt skatt hele livet, så bør man få enkeltværelse slik at man har sin egen verdighet. Man kommer på et sykehjem med de som er mye dårligere og har dårligere hygiene. Det er ikke bra for den andre beboeren.

En annen mener at det kan være bra for eldre å ha noen å være sammen med, men mange vil nok ønske å være alene. Arne Cornelius Thuestad er en av de som kan bli utsatt for sparekniven (Fra Haugesund Avis):

– Jeg frykter at dersom de begynner med denne praksisen kommer det til å bli permanent. (Sitat slutt)

LEGGES NED FOR 4 ÅR? Hvis nedleggelsen av Vardarfjell sykehjem blir en realitet vil beboerne måtte omplasseres på andre sykehjem i kommunen. (Foto: Google maps).
LEGGES NED FOR 4 ÅR? Hvis nedleggelsen av Vardarfjell sykehjem blir en realitet vil beboerne måtte omplasseres på andre sykehjem i kommunen. (Foto: Google maps).

NAV: Kan ta imot flere flyktninger

Leder for NAVs flyktningeteam i Haugesund, Ingjerd Stokken Vikse, mener imidlertid at den økonomiske situasjonen i byen er bra og viser til et totaltbudsjett som viser et overskudd på samtlige år.

nn
«PLASS TIL FLERE»: Leder for «Team Flyktning» i Haugesund, Ingjerd Stokken Vikse, ser gjerne at kommunen henter flere flyktninger.

– I Haugesund har vi et totalbudsjett som viser et overskudd på samtlige år.

Økningen i antallet flyktninger betyr også flere arbeidsplasser for Nav i Haugesund. Blant annet kan «Team Flyktning» opprette to nye stillinger som følge av den økte innvandringen.

Haugesund har 16.3 prosent innbyggere med innvandrerbakgrunn, hvorav halvparten er flyktninger.

Hva er sannethen?

Bystyret i Haugesund vedtok nylig en sparepakke på 23 millioner i budsjettet for 2015. Dette inkluderer kutt i grunnskoleundervisning på nesten 3.5 millioner kroner, kutt i støtte til leirskole for skolebarn, samt innføring av dobbeltrom for eldre på sykehjem. Her er kuttene:

  • Helse og omsorg: 8.800.000
  • Oppvekst: 7.650.000
  • Tekniske tjenester: 3.000.000
  • Administrasjon og støtteenheter: 3.000.000
  • KUF: 500.000

Buskerud følger etter

Det er ikke bare Haugesund som øker antall flyktninger, samtidig som man kutter i eldreomsorg og sparker ansatte.

Kommunestyret i Nedre Eiker bestemte nylig at kommunen skal ta imot 15 ekstra flyktninger fra Syria. Dette fører til at man nå tar imot 45 totalt. Dette samtidig som man er satt under administrasjon fra staten ved å bli plassert på en såkalt «ROBEK-liste«, som følge av mislighold av kommuneøkonomien.

Så langt har Nedre Eiker et underskudd på 100 millioner kroner og må si opp mellom 60 og 70 ansatte i helsesektoren.

Også Haugesund er på ROBEK-listen etter Terra-skandalen. ROBEK-listen er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Relatert:

Norge i verdenstoppen i bistand – gir 32 milliarder kroner

I uken som var publiserte OECD sin bistandskomite, DAC, sin preliminære statistikk for bistandsåret 2014. Igjen viser Norge seg – til tross for vår lille befolkning – å være en av de absolutt mest generøse giverne i verden.

Det er kun Norge, sammen med Sverige, Luxemburg, Danmark og Storbritannia som når opp til FN’s mål om et bistandsvolum på 0.7 prosent av BNI (Brutto nasjonalinntekt), ifølge statistikken.

D
BISTAND: Norge ligger på tredje plass i bistand i forhold til innbyggeretall og åttende plass i total bistand. (Foto: Oecd.org).

Norge internasjonale bistand vil i 2015 nå over 1 prosent.

Dessuten er Norge den åttende største giveren i absolutte tall etter stormaktene USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Japan.

Det totale internasjonale bistanden ligger på et relativt uforandret nivå på  cirka 135 milliarder dollar for 2013 og 2014. EU’s totale bistand økte samtidig med 1.6 prosent.

13 av DAC’s 28 medlemsland økte sine bistandsnivåer og Norge er et av landene som stadig når nye høyder i bistanden. I 2015 forventer regjeringen å sende 32, 5 milliarder kroner ut av Norge til land i den 3. verden. Det er en økning på over en 1 milliard fra 2014.

D
VERDENS SKATTKAMMER: 116 land mottar i dag bistand fra Norge. De 10 største mottakerne av norsk bistand kan sees på bildet ovenfor.

1 milliard til brutal diktator

Men ikke all bistand kommer til folk i nød. Norge ga blant annet i 2013 over 200 millioner kroner til korrupte og hensynsløse regimer i land som Zimbabwe, der folk lever i ytterste nød og lederen Robert Mugabe lever i overdådig luksus og bruker millioner på sine egne bursdagsfeiringer. Siden 2008 har Norge gitt den brutale diktatoren nesten 1 milliard norske skattekroner.

DIKTATOR: Norge ga over 200 millioner til diktatoren Robert Mugabe og hans nasjon Zimbabwe i 2013.
DIKTATOR: Norge ga over 200 millioner til diktatoren Robert Mugabe og hans nasjon Zimbabwe i 2013.

Andre land som får enorme summer fra Norge er Afghanistan med nesten 750 millioner kroner årlig, Malawi med 630 millioner og Tanzania med 580 millioner kroner. Tilsammen har bare disse 4 landene alene siden 2008 mottatt over 12 milliarder kroner fra Norge.

Veien til helvete

Fra forskning.no:

– Til tross for at Norge gir mest, har norsk bistand ingen effekt for mer fred og bedre menneskerettigheter, sier globaliseringsprofessor Indra de Soysa ved NTNU, som er overbevist om at norske bistandsmidler i Afrika blir brukt til å kjøpe geværer og granater.

– Når et dårlig regime får bistandspenger for å bygge sykehus og skoler, kan det samme regimet bruke penger fra andre budsjettposter for å kjøpe våpen. Den internasjonalt anerkjente bistandsforskeren Paul Collier antyder at minst 40 prosent av afrikanske militærutgifter finansieres av bistandspenger. Norsk bistand er ikke et unntak fra denne virkeligheten, hevder de Soysa.

Han sier mange forskere ser på bistand som veien til helvete, fordi pengene hjelper diktatorer til å beholde makten, og fordi pengene ikke fører til en ønsket økonomisk utvikling. (Sitat slutt).

Bistandsbudsjettet doblet på 9 år.

Det totale bistandsbudsjettet er doblet fra 15 milliarder kroner i 2004 til 30 milliarder i 2013. Til sammenligning får politi og påtalemyndighetene kun 12 milliarder kroner, noe som har ført til kaostilstander i de ulike politidistriktene.

Bare for å legge et tall til på bordet, så var kostnadene til innvandring og integrering i Norge på 13.7 milliarder kroner i 2012.

Relatert:

– Norsk skole og helsevesen raseres – Norge vil gi 35 millioner kroner til Somalia

– 50 land mister bistand – hvis FrP får det som de vil

– Fjerner støtte til syke nordmenn – ønsker flere flyktninger og asylsøkere

– Norsk bistand har ingen effekt

Hellas på vei mot kaos

Hellas har under 14 dager på seg til å skaffe penger, ellers risikerer de å gå konkurs. En av hovedårsakene til at den greske økonomien nærmer seg ruin er at det Internasjonale valutafondet (IMF) krever å få igjen penger for tidligere lån.

Business insider oppgir at den greske regjeringen sannsynligvis kommer til å tømme både statlige foretak og trygdereserver for ressurser for å ha en sjanse til å klare betalingene.

Hellas sin statsminister Alexis Tsipras og finansministeren Yanis Varoufakis kommer å til å måtte finne på noe helt spesielt for å kunne utsette betalingene, noe som ikke er en langsiktig løsning på problemet.

Sannsynligheten for at Hellas går konkurs virker mer realistisk enn noensinne tidligere.

D
MULIG STORKRISE: Hvis Hellas ikke klarer å opprettholde betalingene av sine lån kan det få store konsekvenser for EU-samarbeidet og euroen.

Hvis Hellas skal få økonomisk støtte fra sine europeiske samarbeidspartnere, så kreves det at landet presenterer en liste med reformer som de påtar seg å gjennomføre.

Statsminister Tsipras møtte den tyske forbundskansleren Angela Merkel i et møte igår i Berlin.

Krise også utenfor EU

Det er ikke bare i EU at land opplever harde økonomiske kriser. Den pågående valutaturbulensen og synkende oljeprisen har sendt land som Ukraina og Venezuela ut i tunge tider.

DI rapporterte igår at fler utviklingsland blir påvirket negativt av problematiske trender i verdensøkonomien.

Ukrania og Venzuela er to av de landene som har blitt rammet hardest og man forventer at landene kan gå konkurs iløpet av kort tid.

D
MATKØ: Bildene av matkøene i Venezuela har gått verden over. Butikkhyller er omtrent tomme for basisvarer som melk og sukker, og prisene har skutt til værs. Tilstandene har blitt så ille at militæret har måttet innkalles for å holde ro og orden utenfor dagligvarebutikker.

Begge landene ligger høyest oppe på en liste som nyhetsbyrået TT har tatt frem over «kredittmarkedets verstinger».

Listen er basert på kredittverdighet og IMF-rapporter, og oppgis å ha stort potensiale for å bli ennå verre ettersom problemene i verdensøkonomien vokser.

Mest utsatt er situasjonen for de landene der stat og store bedrifter har omfattende dollarlån som må betales tilbake.

Kommunistiske Syriza er bankenes parti

Fra Fria Tider.

På overflaten kan Syrizas valgseier virke som at en systemkritisk og antiglobalistisk venstrebølge akkurat nå har tatt makten i Hellas. Men hva vi er vitne til er hvordan det EU- og bankvennlige etablissementpartiet Pasok har byttet navn og stiftet regjering.

For å forstå hva som akkurat har skjedd i Hellas, så må vi kikke litt tilbake på landets nylige historie.

I 1967 lyktes det USA å få til et militærkupp i hovedstaden Aten og en knallhard junta styrte deretter frem til 1974, når det konservative høyrepartiet Ny Demokrati tok over.

Etter valget i 1981 fikk et sosialistisk parti for første gang stifte regjering i Hellas, nesten fjorten år etter at juntaen hadde blitt satt til makten av USA.

Det nye regjeringspartiet het Den panhellenske sosialistbevegelsen, (PA.SO.K), og brukte slagordet «Forandring» for å mobilisere arbeiderbevegelsen til valgurnene. (Likt det president Obama brukte i USA).

Man lovte å bryte helt med den daværende troikaen; Washington, Wall Street og Brussel. Hellas skulle ikke bare klippe båndene med USA og Nato, men også forlate EU. Bare ett år tidligere hadde landet blitt unionens åttende medlemsstat.

Men selvsagt forlot ikke Hellas verken Nato eller EU. Pasoks valgløfter ble fort glemt og den nyvalgte sosialistlederen Andreas Papanderou tok imot penger fra EU’s støttefond og lot et gullregn av særrerettigheter og gaver regne ned over sine kjernevelgere. Tyske arbeidere fikk betale for festen. Og greske sosialistvelgere beholdt sin velferd.

Valgløftene om å gå ut av Nato og EU var imidlertid ikke de eneste prinsippene som Pasok med tiden vek ifra etter valgseieren. Den regjeringen som Syriza nå kommer til å erstatte er en storkoalisjon mellom høyre og venstre, der Pasok og Ny demokrati før styrte landet sammen.

De grenseløse valgløftene som ble utdelt av Syrizas partileder Alexis Tsipras under vinterens valgkampanje minner ikke rent så lite på hvordan Andreas Papandreou snakket, eller for den saks skyld hans sønn, George Papanderou, som lovet gull og grønne skoger før hans kortlivede sosialistregjering falt sammen under finanskrisen i 2011.

Den nyvalgte greske statsministeren har sagt at Syriza skal gjenopprette lønninger og pensjoner til de nivåene som var før gjeldskrisen traff landet. Også bonuser for statsansatte skal gjeninnføres på samme nivå, ifølge Tsipras. De som behøver, skal få gratis strøm og matkuponger, samtidig skal eiendomsskatten fjernes og gjeld skal avskrives.

«Det finnes penger», var George Papandreous standardsvar på hvordan hans regjering skulle ha råd å innfri alle høytflyvende venstreløfter. Idag ler grekerne av denne frasen. Men faktum er at Alexis Tsipras har lykkes å vinne valget gjennom å bruke omtrent den samme substansløse retorikken.

Tsipras har lovet at han kommer til å «reforhandle» støttepakkene fra EU og den europeiske sentralbanken ECB, «sånn at det kommer folket til gode og ikke bankene». Han har lykkes å betegne den sittende storkoalisjonen som bankenes og tyskernes håndtlangere. Ikke sjelden kombinert med å kalle dem alt fra «forrædere» til «fascister». Den polariserte retorikken har fungert – på mandagsnatten var det klart at Pasok kommer til å få rundt 4.8 prosent prosent, mens Syriza nærmer seg en egen majoritet i parlamentet.

Men retorikk er retorikk. I virkelighetheten lover Syriza ikke å gjøre noenting annet enn å «forhandle» utifra en svært dårlig forhandlingpsosisjon. Man kommer ikke til å forlate EU, uansett hvordan forhandlingene går. Og det er faktisk ikke spesielt sannsynlig at man går ut av euroen eller lykkes å endre noe substansielt i avtalen med den såkalte troikaen – EU-kommisjonen, Den europeiske sentralbanken (ECB) og det internasjonale valutafondet (IMF). Spesielt IMF er vant med å håndtere vanskelige og sløsaktige venstreledere som kommer til makten på grunn av folkelig misnøye med valutafondets siste innstrammingstiltak. Det slutter nesten alltid med at samme lånebeløp betales ut og at IMF kun tillater kosmetiske forandringer i innstrammingstiltakene.

D
MÅTTE TIGGE: Göran Persson måtte tigge penger fra IMF etter finanskrisen på 1990-tallet.

Etter George Soros sin spekulasjon mot den svenske kronen i begynnelsen av 1990-tallet, tvang det Göran Persson som ny finansminister å reise til utlandet for å overbevise de internasjonale finansinstitusjonene om å låne ut penger til Sverige. Femten år senere hørte man han fremdeles fortelle om den traumatiske opplevelsen av å bli kryssforhørt av «27-årige finansvalper i London, på Wall Street og i Paris». Men når han kom hjem igjen avviklet han snilt både tannhelsetjenesten, sosialhjelpen og muligheten for andre enn innvandrere, tapere og narkomane å få sosialhjelp. Finansvalpene hadde vunnet.

Noen tror kanskje at en gresk kommunist som Alexis Tsipras kan stå imot trykket bedre enn en svensk finansminister når de internasjonelle finansinstitusjonene setter press. Men når Sverige gikk med på nedskjæringene i velferden hadde de en uendelig mye bedre forhandlingsposisjon enn det Hellas har idag.

Dessuten har Syriza vokst seg store på bekostning av Pasok. Det har ført til at mange travere fra det bankvennlige gamle regjeringspartiet har gått over til Syriza. Ledelesen er i dag full av tidligere Pasok-ministere, regjeringspolitikere og fagforeningspamper. Den som følger med i nyhetsrapporteringen de kommende dagene kan vente seg å se flere kjente Pasok-navn som Sakorafa, Kouroublis, Tsoukalas og Tzakri dukke opp i det nye kabinettet. Tilogmed Syrizas gallionsfigur, 92-årige Manolis Glezos, er en gammel Pasok-politiker.

Fra venstresiden er man henrykt over at et «radikalt venstreparti» for første gang får stifte regjering i et EU-land. I den nasjonalistiske leiren gledes personer som Marine Le Pen over valgseieren, sannsynligvis fordi hun tror at Syriza kommer til å bryte med troikaen og dermed får hele eurosamarbeidet til å knake i kantene.

I virkeligheten kommer Syriza å fungere som en slags sikkerhetsventil for EU og banksektoren – et parti som ikke har lovet å trekke seg fra verken euroen eller avtalene med IMF, men som allikevel kan absorbere misnøyen hos hellas’ arbeidervelgere. På den måten er Syriza, akkurat som Pasok, først og fremst troikaen og bankenes parti.

George Soros finansierte raseopptøyene i USA

De enorme pengesummene har blitt overført via Soros sin internasjonale stiftelse «Open Society», til dusinvis av grupper som organiserte demonstrasjonene i USA i slutten av 2014.

D
OVER HELE USA: Open Society organiserte møter og marsjer over hele USA etter at Michael Brown ble skutt og drept av politiet. Det hele ble finansiert av mangemilliardæren Soros. (Foto: Open Society).

Protestene ble startet i november etter at en politimann ble frifunnet for å ha skutt og drept den afroamerikanske ransmannen Michael Brown i Ferguson, Missouri, i august 2014. Protestenene utviklet seg raskt til voldsomme opptøyer, mordbranner og vandalisme.

D
LOKALE DEMONSTRANTER, FERGUSON, 2014: Opptøyer, vandalisme, ran og mordbrann ble utført av innbyggerne i Ferguson etter at 18-årige Michael Brown ble skutt og drept etter å ha angrepet en politimann.

Open Society skal ifølge Washington Times blant annet ha betalt for å busse inn profesjonelle venstreaktivister fra New York og Washington til Ferguson for å skape ytterligere uro og hisse opp lokalbefolkningen.

D
PROFESJONELL DEMONSTRANTER: Her ser vi tydelig demonstranter som har på seg munnbeskyttelse og holder opp profesjonelt lagede skilt som blir delt ut før marsjene og demonstrasjonene starter. Bak det hele står organisasjoner som «Open Society» og finansmannen Georoge Soros, som skal ha støttet det hele med rundt en kvart milliard kroner.
D
PALESTINA OG FERGUSON: Demonstrasjonene var klart politiske og hadde typisk venstrorienterte slagord og paroler. George Soros sto bak store deler av finansierengen av bannere, t-skjorter, plakater og tilogmed bussing av demonstranter fra andre byer til demonstrasjoner. Disse skal også ha fått betalt for å møte opp.

Samtidig skal George Soros sin stiftelse ha bestilt «forskning» om politiets påståtte overvold fra ulike venstreorienterte tenketanker – materiale som etterpå ble spredt via medier, som milliardærens eget blad «Colorlines».

Ifølge Washington Times skal 84-åringens ulike organisasjoner ha manipulert informasjon på sosiale medier for å få det til å se ut som om protestene hadde sterkere støtte blant allmennheten enn de i virkeligheten hadde.

Hundrevis av betalte studenter og politiske aktivister skal i månedsvis ha sittet på blant annet Facebook og Twitter og vært aktive i kommentarfelt, slik at den «riktige» versjonen av hendelsen i Ferguson var i mediebildet. Også norske medier kastet seg på disse propaganda-aksjonene.

Lederen for Open Society forsvarer seg i Washington Times gjennom å hevde at det dreide seg om helt «spontane» demonstrasjoner og at stiftelsen ikke har utøvd noen direkte kontroll over de sponsede organisasjonenes virksomhet.

Valutaspekulasjon

George Soros skal ha tjent sin formue på hundrevis av milliarder av kroner gjennom å spekulere i ulike nasjoners valutaer – en oppførsel som blant annet ble en avgjørende årsak til finanskrisen i Europa på begynnelsen av 1990-tallet.

Han skal også ha vært en av hovedmennene bak svekkelsen av det britiske pundet i 1992, som førte til Bank of England måtte trekke pundet fra valutamarkedet. For dette fikk han betegnelsen «The man who broke the Bank of England». Soros skal ha tjent over 8 milliarder kroner bare på denne spekulasjonen alene.

D
ANGREP DET BRITISKE PUNDET: George Soros var med på senke det britiske pundet på 90-tallet gjennom valuta-spekulasjon. (Foto: Britiske aviser etter skandalen).

George Soros skal ha gjort dette med andre land sine valuater også, blant annet Malaysias ringgit. Han har gjennom årene blitt dømt for økonomisk kriminalitet i Frankrike og Ungarn, og fått bøter på titalls millioner av kroner. Men det har vært verdt det for den ungarsk-fødte businessmannen, for han ligger på 22. plass over verdens rikeste mennesker, ifølge Forbes Magazine.

ÅPENT SAMFUNN: George Soros ønsker seg en grensefri verden, der de rike og mektige kan styre og der de "lukkede" nasjonene har mistet selvstyreretten og makten over sin egen fremtid.
ÅPENT SAMFUNN: George Soros ønsker seg en grensefri verden, der de rike og mektige kan styre og der de «lukkede» nasjonene har mistet selvstyreretten og makten over sin egen fremtid.

Parallellt med finansspekulasjonene skal altså 84-åringen ha finansiert en lang rekke samfunnsnedbrytende internasjonale organisasjoner og bevegelser. Blant annet via Open Society, som fremfor alt er innrettet på å spre kulturmarxistiske ideer i Øst-Europa.

Hans donasjoner og gavmildhet har i all hovedsak blitt plassert i venstresiden i politikken. Dette inkluderer universiteter og grasrotbevegelser med venstreorienterte idegrunnlag og har sørget for å beskytte ham mot negativ omtale i mainstream og statsstøttete medier, som er en del av denne politiske sfæren.

Det finnes også en inngående og avslørende artikkel om Soros sin involvering med raseprotestene i Ferguson hos den britiske storavisen Daily Mail.

For de som har litt tid og er interesserte i temaet så legger vi ut en nesten 2 timer lang video fra Fox News, hvor programleder Glenn Beck tar for seg George Soros eksklusivt og hans påvirkningskraft og makt i USA.

(Vi presiserer at vi ikke på noen måte støtter eller er enige politisk med alle våre kilder og lenker som vi bruker i våre nyhetssaker, men de kan allikevel ha en viss informasjonsverdi som vi føler trumfer de eventuelle kritikker som måtte rettes mot dem – derav vårt motto, en friere nyhetshverdag, der vi lar våre lesere selv gjøre seg opp en mening utifra den informasjonen som presenteres).

Vi ber om saklighet og å følge debattreglene. Useriøse og hetsende innlegg vil bli moderert/slettet.

Relatert:

80 prosent av alle gifte par som får sosialbidrag i Danmark er innvandrere

Av alle gifte par som får sosialbidrag i Danmark er hele 80 prosent innvandrere. De borgerlige partiene lanserer som en reaksjon på de økende sosialbidragskostnadene å innføre et tak på utbetalingene som man hadde tidligere, men som senere ble avskafet.

De sittende sosialdemokratene er kritiske til tiltaket og mener at en maksgrense på utbetalinger bare vil skape mer fattigdom. Istedenfor anser man at løsningen er å satse mer penger på utdanning og deretter jobb.

Men dette skytes ned av sjefsanalytiker  for arbeidsmarkedet i analysehuset Damvad, Andreas Højbjerre.

– Denne gruppen (innvandrere red. anm.) er meget vanskelige å flytte fra offentlig forsørging og over i arbeide. Effekten av å øke den økonomiske innsatsen til denne gruppen er liten og det løser ikke problemet her og nå, sier han til Jyllands-Posten.

DD
ADVARER: Sjefsanalytiker for arbeidsmarkedet i Danmark hos analysehuset Damvad, Andreas Højbjerre, mener at det å bruke mer penger på arbeidstiltak for innvandrere som lever av sosialbidrag er bortkastede penger.

 

Pakistansk kjendisadvokat fengslet for fire nye uker

BEDRE TIDER: Shahzad Nazir hadde en lovende karriere som advokat i Oslo. Nå er han arrestert og siktet for menneskehandel. (Foto:
BEDRE TIDER: Shahzad Nazir hadde en lovende karriere som advokat i Oslo. Nå er han arrestert og siktet for menneskehandel. (Foto: Nazirlaw.no)

Det var 9. april i år at politiet aksjonerte mot et stort antall butikker i den pakistanskeide butikk-kjeden Lime minipris. På kort tid ble 18 personer pågrepet. Hovedsiktelsen skal blant annet være grov menneskhandel, skattesvindel og skimming og svindel av kundenes betalingskort.

Den mest profilerte av de arresterte og siktede er Oslo-advokaten Shahzad Nazir, som har ført en rekke offentlige saker de siste årene. Han skal være eier av Nazir Advokatfirma som holder til i Dronningens gate 13 i Oslo sentrum.

Advokatfirmaet skal ha spesialisert seg på å hjelpe utenlandske arbeidere og tilbyr blant annet hjelp på flere språk, som engelsk, urdu, punjabi, persisk (farsi), tyrkisk og polsk. De har også tilgang på tolk, kan man lese på deres nettsider.

Shahzid Nazir skal ha vært omtalt i de fleste store riksavisene i forbindelse med blant annet ambulansesaken på Tøyen, en krangel om betaling i det pakistanske miljøet mellom Høyres Aamir Sheikh og rockestjernen Salman Ahmad og utvisningen av en voldsdømt Taliban-minister fra Drammen.

Nekter for involvering

Politiets grunnlag for en såpass streng behandling av Nazir skal være at han har bidratt til «alvorlig, organisert kriminalitet gjennom sin stilling som advokat». Blant annet skal utenlandske arbeidere i Lime minipris-butikkene ha levd under svært kummerlige vilkår og kun spist av varer utgått på dato. De skal også ha blitt utsatt for trusler og tvang, samt blitt utnyttet på det groveste.

Nazir sin advokat, Erling Kjærmann, sier at klienten hans tar siktelsen svært tungt og at han ikke har forståelse for siktelsen og mener han ikke har gjort noe straffbart.

Nazir er fengslet sammen med elleve andre pakistanere i påvente av at politiet gjør seg ferdig med sine undersøkelser og etterforskning.  Disse skal være hovedmannen bak Lime-butikkene, Sajjad Hussain (37), Hussains bror, brorens kone, Hussains far og mor, Hussains søster, Hussains svigerfar, eks-psykiateren Sharok Ezazi (47) som tidligere er dømt for underslag og bedrageri i millionklassen, en 28-årig kvinne og en som omtales som «bingomillionæren» (40). I tillegg til disse skal ni andre personer også være siktet i saken.

Shahzad Nazir, som er ekspert på arbeidsrett, risikerer hvis han blir dømt å bli fratatt advokatbevillingen. Firmaet hans har etter arrestasjonen fjernet alle bilder og informasjon om Shahzad Nazir fra nettsidene sine.

BESØKSADRESSE: Advokatfirmaet Nazir holder til i Dronningens gate 13 i Oslo sentrum. (foto: Google maps)
BESØKSADRESSE: Advokatfirmaet Nazir holder til i Dronningens gate 13 i Oslo sentrum. (foto: Google maps)

Kjøpte millionvilla i Bærum

I 2011 kjøpte den nå fengslede advokaten en villa i Brenneveien 45 på Vøyenenga i Bærum. Det skal ha vært en heftig budrunde, som til slutt endte opp på 10.7 millioner kroner. (Fra Budstikka.no):

– Vi har vært på jakt etter en herskapelig bolig. Det er ikke så mye av det i området vi ønsker å bo. Det er altfor mye i minimalistisk stil og funkisboliger. Denne boligen var midt i blinken, sier Nazir som er advokat. (Sitat slutt).

Om noen av disse pengene har kommet som følge av kriminell utnyttelse av utenlandske arbeidere kommer ikke frem i medienes dekning av saken.

MILLIONVILLA: Shahzad Nazir skal ha kjøpt denne millionvillaen på Vøyenenga i 2011 for 10.7 millioner kroner. (Bilde: Finn.no)
MILLIONVILLA: Shahzad Nazir skal ha kjøpt denne millionvillaen på Vøyenenga i 2011 for 10.7 millioner kroner. (Bilde: Finn.no)

Legger ned skole for å få råd til flyktninger

En artikkel med overskriften: «Ordførere ber om flyktninger fra Syria«, kunne leses nylig i Akershus Amtstidende, lokalavisen for Frogn og Nesodden kommune. Det dreier seg om at rødgrønne ordførere i Follo-regionen nå ønsker en økt innførsel av asylsøkere fra Syria til kommunene sine.

Fra Akershus Amtstidende:

– Det er en ekstraordinær situasjon i Syria som krever ekstraordinære virkemidler, sier Nesodden-ordfører Nina Sandberg (Ap). (Sitat slutt)

ØNSKER FLERE ASYLSØKERE: Ordfører Nina Sandberg (Ap) til venstre i bildet, ønsker å ta imot flere asylsøkere til Nesodden. Frogn-ordfører Thore Vestby (H), er enig, men har innsigelser om de økonomiske byrdene for kommune sin.
POSITIV TIL ASYLSØKERE: Frogn-ordfører Thore Vestby (H), er positiv til asylsøkere, men har innsigelser om de økonomiske byrdene for kommune sin. (Foto CC).

Frogn kommune sin ordfører Thore Vestby fra Høyre er nå presset til å følge etter. Men han advarer også om den mulige økningen av asylsøkere:

– Små kommuner som oss har verken ressurser eller kompetanse. Det er ikke så enkelt for oss å omprioritere som de større kommunene, sier Frogn-ordfører Thore Vestby (H).

– Utfordringen for oss har først og fremst dreid seg om å skaffe boliger. Men vi ser også at vi har behov for disse statlige tilskuddene, for det må settes inn ekstratiltak overfor de mindreårige enslige asylsøkerne. Det samme behovet vil også gjelde for sårbare syriske flyktninger, tror Sandberg. (Sitat slutt).

Reduksjon i refusjonsordningen

Men problemene ender ikke der. Myndighetene har nå strammet inn livreima og kutter nå i støtteordningene til kommunene som tar imot asylsøkere. Kommunene som tar imot disse får de første årene dekket 90 prosent av utgiftene. Nå er det foreslått at dette senkes til 80 prosent. Denne hjelpen gjelder imidlertid kun for en begrenset periode.

Etter at denne ordningen er ferdig, så må kommunene selv overta hele den økonomiske byrden for asylsøkerne. Ifølge SSB og finansavisen Hegnar.no, så går hver ikke-vestlige innvandrer som kommer til Norge med 4.1 millioner kroner i minus gjennom sitt opphold her i landet. Det betyr at resten av skattebetalerne får denne regningen gjennom skatteseddelen, inkludert innbyggerne i Frogn.

Millionvillaer til mindreårige asylbarn

Frogn kommune har som resten av kommune-Norge blitt pålagt å ta imot et visst antall flyktninger og enslige asylsøkerbarn. Dette førte til at kommunen i 2010 kjøpte en villa i Vestbyveien til 4.3 millioner, komplett med daglig leder, kokk, aktivitetsleder og terapeut.

Alt ialt jobber seks personer med å ta vare på fem ungdommer. Men ikke nok med det, huset skulle også pusses opp slik at det holdt god nok standard for de nye beboerne og presset dermed prisen ytterligere opp.

MILLIONVILLA:
MILLIONVILLA: Denne villaen på 221 kvadratmeter med 1.4 mål tomt, ble kjøpt av Frogn kommune i 2010 for 4.3 millioner kroner for å huse asylsøkere. Den ble i tillegg pusset opp for store summer. (Foto: Tore Kubberød)

Frogn kommune har også budsjettert med leieleiligheter på det private markedet for asylflyktninger og innvandrere, da utvalget av egnede kommunale boliger er svært lite. Dette kombinert med noen av Norges høyeste boligpriser og dekning av utgifter til mat, klær og bokostnader gjør at det hele blir en dyrbar affære.

Hos en familie med to voksne og tre barn, som ikke er uvanlig, så ligger utgiftene til en kommune på godt over 50 000 kroner i måneden. Kostnadene for anslagsvis 150 flyktninger de siste ti årene, med ovenstående informasjon tilgjengelig er således himmelhøye for Frogn sine innbyggere.

Alta
BUDSJETT: Her er budsjettet for flyktninger i Alta kommune per måned. (Nordmenn er oppført som «ordinært») Satsene er betydelig høyere for flyktninger.

Det må kuttes andre steder

Nå har utgiftene satt sine spor i kommunebudsjettet som naturlig nok må «effektiviseres». Dette betyr et dårligere tilbud til kommunens barn og andre svake grupper. De glade smil og poseringer for fotografene når millionvillaen ble kjøpt for fire år siden har snudd til massiv krangling og fullstappede kommunemøter, da det tidligere denne måneden ble kjent at man som et ledd i en innsparingskampanje nå ville legge ned den svært populære ungdomsskolen på Seiersten.

OPPRØR:
OPPRØR: Over 1166 personer har trykket liker på en protestside på Facebook mot nedleggelsen av Seiersten Ungdomsskole. (Foto: FB)

Det meldes nå om et grasrotopprør blant elever og foreldre ved Seiersten Ungdomsskole som er nære ved å bli ofret av budsjettkniven. Frogn må spare 18-20 millioner kroner i det neste budsjettåret og et av tiltakene fra lokalpolitikerne har vært å stenge ungdomskolen, og sende alle elevene til nærliggende skoler. Dette vil igjen føre til sprengte klasserom og færre lærere.

Skolen er også den eneste i kommunen som har et fullt idrettsanlegg og svømmehall tilknyttet timeplanen. Hvis elevene blir tvangsflyttet så må svært mange av dem begynne å ta buss eller bli kjørt til den nye skolen og mister både utendørs idrett og svømming som endel av skolehverdagen sin.

Media og venstrepartier presser på for ytterlige asylinnvandring

Redaktør i Akerhus Amtstidende, Jon Martin Larsen, skrev i en leder nylig at ordføreren i Frogn, Thore Vestby, må «åpne armene» sine for flere flyktninger:

– Antall nye flyktninger til Norge ventes å øke betydelig, og i dag sitter det allerede over 5500 flyktninger i norske asylmottak med oppholdstillatelse. Mange har ventet lenge på å få en kommune å bosette seg i.

– Ski er sammen med Frogn kommune de dårligste kommunene i Follo på å invitere flyktninger til seg. Nesodden har lenge vært en ledestjerne, særlig når det kommer til å ta ansvar for flyktningbarn som kommer alene til Norge.

– Frogn kan ikke være dårligst. Nå må Frogn, med rådmann og ordfører, gå i spissen og sørge for at ikke Frogn blir kjent som en kommune som har nok med seg selv. (Sitat slutt).

Hvem blir neste?

Hvilken skole eller tilbud til de svake som må kuttes etter en oppjustering av asylsøkere til kommunen ved neste budsjettrunde er ennå ikke avklart.

Norsk skole og helsevesen raseres – Norge gir 35 millioner til Somalia

To nyheter denne uken kan få det til å gå kaldt nedover enhver nordmanns rygg. Den ene forteller om hvordan eldre og barn nå blir lidende som følge av Oslo kommune sine budsjettkutt som ligger på i underkant av 200 millioner kroner. Samtidig kan man i dagens VG lese, akkompagnert av en smilende statsminister Erna Solberg fra Høyre, at det mislykkede landet Somalia skal få ytterligere 35 millioner kroner.

TAR FRA DE FATTIGE OG GIR TIL AFRIKA:
TAR FRA DE FATTIGE OG GIR TIL AFRIKA: Utenriksminister Børge Brende (H) var med partileder Erna Solberg i New York nylig og lovte bort ytterligere millioner til mislykkede afrikanske nasjoner. Denne gangen var det Somalia som fikk penger på bekostning av barn og eldre i Norge.

Det var Osloby.no som igår kunne fortelle at det er bydelene som ligger an til å bli de største taperne i Oslo-budsjettet som ble lagt frem denne uken. Nesten 200 millioner kroner må spares inn til neste år. Opposisjonspolitikere er redde for at de store kuttene skal gå utover eldresentere, barnehager og andre sårbare tilbud i hovedstadens bydeler.

– Dette er et budsjett med store kutt til bydelene, noe som vil gå utover svake grupper. Vi frykter dårligere eldreomsorg, færre vikarer til barnehager og mindre ressurser til helsesentrene, sier varaordfører Libe Rieber-Mohn (A) til Osloby.

SVs Marianne Borgen er særlig bekymret for at Oslo bare vil bygge 350 barnehageplasser neste år, og for at den store økningen i elevmassen ikke blir møtt med tilsvarende beløp i budsjettet.

– Det bygges for få barnehageplasser. Og kvaliteten på barnehagene er også truet. Vi vet at enkelte bydeler ikke har penger til vikarbruk. Og så er det et kutt i skolebudsjettet. Det er bare lagt opp til 80 prosent kompensasjon for nye elever, og ikke 100 prosent. Dermed blir det en reell nedgang i skolebudsjettet.

Enorm innvandring til Oslo

Carl I. Hagen fra FrP påpeker at det er skremmende at politikere fra de rødgrønne partiene synes det er positivt med den enorme befolkningsveksten som er ventet å ramme hovedstaden. Man regner med at Oslo vil få omtrent 100.000 nye innbyggere de neste 10 årene.

– Vi vil ikke ha flere flyktninger til Oslo. Og så mener vi at det er på tide at det stilles spørsmålstegn til denne tiljublingen av befolkningsveksten. Vi må se på hvem som flytter inn. Det er ikke positivt for Oslo hvis vi tar imot ressurssvake personer. Det koster også penger å ta imot barn og unge som trenger barnehage- og skoleplasser, sier Hagen.

Gir 25 millioner ekstra til Somalia

Samtidig som våre eldre og barn går tunge dager i møte med budsjettkutt i Oslo, men også i resten av landet, så ser regjeringen sitt snitt til å gi mislykkede land i Afrika milliarder i bistand hver år. Nå har man bestemt seg for å gi et ekstra innskudd på 35 millioner kroner til Somalia. Som altså kommer i tillegg til de 370 millionene som Norge allerede gir over bistandsbudsjettet. Dette betyr at et enkelt land i Afrika mottar dobbelt så mye i bistand som hele budsjettunderskuddet er for Oslo. Totalt gir Norge over 30 milliarder kroner i bistand til mislykkede stater. Hvert år.

 

STORE SUMMER: Oppimot 400 millioner kroner mottar den feilede staten Somalia årlig fra norske skattebetalere. Samtidig må eldrehjem, skoler og barnehager stadig finne seg i budsjett-kutt og redusere tjenestene sine. (Foto: Norad.no)
STORE SUMMER: Over 400 millioner kroner (med ekstrastøtten nevnt ovenfor) mottar den feilede staten Somalia årlig fra norske skattebetalere. Samtidig må eldrehjem, skoler og barnehager i Norge stadig finne seg i budsjett-kutt og redusere tjenestene sine til de svakeste i vårt samfunn. (Foto: Norad.no)

Kutter mathjelp til hjertesyke og blinde i Oslo

Frieord.no skrev tidligere i sommer om hvordan man i Oslo kommune nå kutter vitale tjenester til hjertesyke og blinde pensjonister. De ble oppfordret til å istedet spørre slekt og venner å hjelpe dem med de nødvendigste behovene i hverdagen.

Dette ble av avdelingsdirektør for helse og sosialtjenester i bydel Grünerløkka, Tone Thorsen, omtalt som en «positiv tilleggsgevinst».

NYE NORGE: Eldre og pleietrengende mister nok et tilbud fra kommunene. I Oslo har nå seks bydeler kuttet i mathjelpen til folk med blant annet hjertesvikt og som er nesten helt blinde.
NYE NORGE: Eldre og pleietrengende mister nok et tilbud fra kommunene. I Oslo har nå seks bydeler kuttet i mathjelpen til folk med blant annet hjertesvikt og som er nesten helt blinde. Samtidig sender Norge ut over 30 milliarder til mislykkede nasjoner årlig.

Den samme avdelingsdirektøren hadde før hun fikk jobben på Grünerløkka, ansvaret for eldre og syke i Nes kommune. Der opplevde man i august 2013 at en pleietrengende mann ble liggende død i 17 dager i sin leilighet, etter kutt og sparetiltak iverksatt av Thorsen.

 

50 land mister bistand fra Norge – hvis FrP får det som de vil

– 116 land får nå norsk bistand. Det er altfor mange. Flere av disse landene trenger ikke økonomisk hjelp fra Norge, sier Sandberg til den kristne avisen Vårt Land.

Partiet ønsker også å fjerne den «hellige» regelen satt av de rødgrønne partiene om at Norge skal gi 1 prosent av brutto nasjonalinntekt.

– Vi må slutte å snakke om bistandsprosenten. Vi skal være opptatt av å bruke bistandspengene rett, ikke om vi bruker én prosent av brutto nasjonalinntekt, sier FrPs talsmann i utviklingssaker.

Partiet ønsker også at frivillige organisasjoner skal få mer støtte enn idag og at man skal gi mindre til de enkelte landene og deres ledere.

I en regjeringserklæring som FrP og Høyre har utarbeidet står det at partiene ønsker å ha strengere krav til hvor pengene går og hva de brukes til. Sandberg ønsker blant annet å se konkrete resultater av bistanden og at organisasjoner som misbruker bistandspenger skal straffes for dette.

1 milliard til brutal diktator

Norge har blant annet i 2013 gitt over 200 millioner kroner til korrupte og hensynsløse regimer i land som Zimbabwe, der folk lever i ytterste nød og lederen Robert Mugabe lever i overdådig luksus og bruker millioner på sine egne bursdagsfeiringer. Siden 2008 har Norge gitt den brutale diktatoren nesten 1 milliard norske skattekroner.

DIKTATOR: Norge ga over 200 millioner til diktatoren Robert Mugabe og hans nasjon Zimbabwe i 2013.
RIK DIKTATOR: Norge ga over 200 millioner til diktatoren Robert Mugabe og hans Zimbabwe i 2013.

Andre land som får enorme summer fra Norge er Afghanistan med nesten 750 millioner kroner årlig, Malawi med 630 millioner og Tanzania med 580 millioner kroner. Tilsammen har bare disse 4 landene alene siden 2008 mottatt over 12 milliarder kroner fra Norge.

Bistandsbudsjettet doblet på 9 år.

Det totale bistandsbudsjettet er doblet fra 15 milliarder kroner i 2004 til 30 milliarder i 2013. Til sammenligning får politi og påtalemyndighetene kun 12 milliarder kroner, noe som har ført til kaostilstander i de ulike politidistriktene.

Bare for å legge et tall til på bordet, så var kostnadene til innvandring og integrering i Norge på 13.7 milliarder kroner i 2012.

Fjerner støtte til syke nordmenn – ønsker flere flyktninger og asylsøkere

Seks bydeler i Oslo har informert mange av sine sine syke og pleietrengende innbyggere at de nå mister tilbudet  om matvarehandling hjem til sine bo og omsorgsboliger. Bydel Grünerløkka har allerede sendt ut brev der nesten 2/3-deler av tidligere brukere av tilbudet nå mister det.

Grunnlaget skal være at bydelene skal «effektiviseres». St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Stovner og Nordre Aker har allerede gjennomført lignende kutt.

Av 90 tidligere brukere, så kvalifiserer nå kun 27 av dem til å få fortsette med tilbudet på Grünerløkka. Noen av de som mister det er ifølge Osloby.no en eldre kvinne som er nesten helt blind og en eldre mann som sliter med kols, hjertesvikt og klumpfot. Nå må de syke og pleietrengende begynne å betale for tjenesten fra butikkene eller handle og bære matvareposene hjem selv.

To av de fire aktuelle matleverandørene krever at det handles for et minimum på enten 500 eller 600 kroner for å få varene hjemsendt. Det kan bli vanskelig for de som har minst av alle i samfunnet.

Les også: 77-årig pensjonist kastet ut for å gi plass til flyktninger

D
SYKE MÅ HANDLE SELV: Nesten blind og syk med hjerteproblemer? Det holder ikke ifølge bydelene i Oslo. Da må du handle og bære maten din hjem fra nå av. Alt for å «effektivisere» tilbudet til innbyggerne i hovedstaden.

Er fortvilet

Harald Godtfred Hansen er en av de omsorgstrengende som nå ikke kvalifiserer til matvarehjelpen:

Det er trist og vi er mange i her i blokken som er fortvilet. Å handle ukentlig eller oftere blir jo mye dyrere nå. I tillegg aner jeg jo ikke hva de nye butikkene selger. Hjemmehjelpen som besøkte meg i dag fortalte at mange eldre er fortvilet over situasjonen, sier Hansen og sukker.

Hansen beklager at det tok så lang tid for ham å åpne døren når journalistene kommer på besøk:

Beklager at det tok litt tid å åpne. Jeg har både kols, hjertesvikt og klumpfot, så det tar litt tid å bevege seg.

Men nå har altså bydelen bestemt at han er frisk nok til å ikke få hjelp til å handle mat.

Les også: – Haugesund: vil putte eldre på dobbeltrom for å hente inn flere flyktninger

Bydelsledelsen er fornøyd

Bydelsledelsen er selv fornøyde med tiltaket og mener at de syke og pleietrengende nå kan benytte seg av venner og familie til å handle  mat.

Det er en positiv tilleggsgevinst, mener avdelingsdirektør for helse og sosialtjenester i bydel Grünerløkka, Tone Thorsen.

BLINDE KAN HANDLE SELV: Avdelingsdirektør for helse og sosialtjenester i bydel Grünerløkka, Tone Thorsen, mener folk som er nesten blinde og med hjertesvikt kan bære tunge handleposer selv. Dette som en konsekvens av "effektivisering" i bydelen.
FORNØYD: Avdelingsdirektør for helse og sosialtjenester i bydel Grünerløkka, Tone Thorsen, mener folk som er nesten blinde og med hjertesvikt kan bære tunge handleposer selv, eller få familie til å gjøre det. Dette er en «tilleggsgevinst» for de svakeste i bydelen, ifølge Thorsen.

Thorsen kommer fra jobben som kommunaldirektør for helse og velferd i Nes kommune, hvor man i august i 2013 hadde en pleietrengende mann som ble liggende død i 17 dager i sin leilighet. Det var først når postmannen oppdaget at posten ikke ble hentet at det ble tatt affære. Thorsen hadde da sparket den tidligere vaktmesteren i borettslaget på grunn av effektivisering i kommunen, noe som gjorde at de boende ikke lenger hadde noen som passet på dem.

I en kommentar til lokalavisen uttalte Thorsen at «Vi har lagt ned og bygd ut i en skjønn forening. Jeg synes det har gått bra og jeg har ikke hatt noe i mot forandringer som har vært rasjonelle for kommunen.«

Nå er det de pleietrengende på Grünerløkka som skal få smake på Thorsens sparekniv.

Les også: – Vil ofre velferden og tryggheten til nordmenn for å ta imot flyktninger

Samtidig i rødgrønt-land

Mens sykehjem, skoler og andre offentlige tilbud skjæres ned år etter år, ønsker de rødgrønne partiene å øke strømmen av flyktninger og asylsøkere som skal få permanent opphold til Norge. Med påfølgende kostnader anslått til 4.1 millioner kroner per person ut livet. For 2014 ventes det over 12 000 asylsøkere til Norge. Det er en økning på 7 prosent fra tidligere år.

VIKTIGERE ENN DE ELDRE? De rødgrønne partiene ønsker at Norge skal øke antallet flyktninger og asylsøkere som får komme til Norge. Samtidig kuttes det i mange tilbud til barn og eldre i kommunene pga enorme budsjettunderskudd. (Illustrasjonsbilde).
VIKTIGERE ENN DE ELDRE? De rødgrønne partiene ønsker at Norge skal øke antallet flyktninger og asylsøkere som får komme til Norge. Samtidig kuttes det i mange tilbud til barn og eldre i kommunene pga enorme budsjettunderskudd. (Illustrasjonsbilde).

Ønsker flere tusen asylsøkere og flyktninger

AUF-leder Eskil Pedersen og Marielle Leraand i partiet Rødt tordner over at Norge ikke kan ta imot flere tusen flyktninger mer enn det vi gjør idag. Norske myndigheter har per idag bestemt at vi skal ta imot 500 flyktninger fra Syria.

Eskil Pedersen mener det er egoistisk av Norge å ikke ta sin del av ansvaret for flyktninger i Syria eller andre konfliktområder.

Marielle Leraand i Rødt mener antallet i stedet burde dobles til 2.000 flyktninger.

Det kan ikke stå på pengene for å sikre organisering og tilrettelegging for dette, når regjeringen drysser ut milliarder i skattelette for å øke det private forbruket i Europas rikeste land, sier Leraand.

Det skulle bare mangle at Norge ikke kan ta i mot noen tusen av de to millioner flyktningene som nå strømmer til Syrias naboland, mener Leraand. I tillegg mener hun Norge må å øke hjelpearbeidet i Syria og nabolandene.

D
MENER NORGE ER RIKT: Marielle Leraand fra Rødt mener Norge har nok penger til tusenvis av flyktninger i Norge. Samtidig kutter norske kommuner ned på alt fra mattilbud til nødvendig hjelp for eldre og uføre for å få budsjettene i pluss. (Foto: Wikicommons).

Relatert:

Flyktninger har rett på sosialbidrag for å dra på ferie til hjemlandet

Flyktninger kan ikke bare reise fritt på ferie til sine hjemland, uten at det påvirker oppholdstillatelsen deres i Sverige, men de kan nå også få ferien dekket av svenske sosialbidragspenger.

En 18 år gammel asylant i Sandviken i Sverige, som lever på etablerings- eller sosialbidrag, søkte om ekstra penger fra sosialen for å kunne dra på sommerferie til hjemlandet og hilse på familien.

I tillegg til å få dekket turen, ønsket også 18 åringen å få alle omkostninger ved turen betalt av sosialen. Individ- og familieomsorgsforvaltningen i Sandviken kommune sa derimot nei.

18-åringen klagde deretter avgjørelsen inn for forvaltningsretten. Der påpekte han at han hadde en kamerat i en annen kommune i Sverige, som også var asylant, og at han hadde fått en feriereise til hjemlandet betalt av sosialtjenesten i kommunen. 18-åringen hevdet videre at det ville være følelsesmessig viktig for han å få treffe sin familie.

Forvaltningsretten gikk med på 18-åringens krav og tvinger nå Sandviken kommune til å gjøre en ny vurdering av kravet. I følge forvaltningsretten er det ikke tillat å automatisk si nei til en søknad om sosialbidrag for en asylant som vil på ferie til sitt hjemland. Det gjelder også for omkostninger på mat og andre utgifter under ferien.

Forvaltningsretten påpeker i dommen at «mottakere av økonomisk bistand ikke er underlagt et reiseforbud». Retten mener også at det er praksis for å kunne gi sosialbidrag for en utenlandsreise om reisen kan fremme samhandling mellom foreldre og barn. Det er ikke klart om Sandviken kommune kommer til å overklage dommen eller om de vil finne et annet grunnlag for å kunne gi avslag på søknaden fra 18-åringen.

Venstreøkonom: «Masseinnvandring skader oss alle»

Selv om det skulle finnes noen mindre økonomiske fordeler med masseinnvandringen, så klarer de ikke å veie opp for de massive negative konsekvensene for den sosiale sammenhengskraften i landet. Det innrømmer venstreøkonomen Robert Rawthorn ved universitet i Cambridge, som advarer for utviklingen i det britiske samfunnet i en ny rapport.

Left-winger The author of the report, Robert Rawthorn, is a former Marxist and an emeritus professor at the University of Cambridge
Professor ved universitet i Cambridge og tidligere marxist, Robert Rawthorn, har måttet komme med innrømmelsen at massinnvandringen ikke er en økonomisk berikelse for vestlige land.

Den store baksiden – bestående av alt fra bebyggelse i naturområder til stappfulle bysentrum – betyr at de negative konsekvensene av stor innvandring er «i hovedsak negative for den eksisterende befolkningen i Storbritannia og også for deres barn og barnebarn», konstaterer Rawthorn, som er tidligere marxist, ifølge Daily Mail.

Under de siste arbeiderpartiregjeringen i Storbritannia de siste 20 årene, har det kommet over 3 millioner innvandrere til landet. Det tilsvarer innbyggertallet i en storby som Birmingham, hvert to og et halvt år.

Den store løgnen

Konklusjonene er et hardt slag mot påstanden om at innvandringen gir og kommer til å fortsette å gi store økonomiske fordeler, konstanterer den britiske kvalitetsavisen. Under det seneste tiåret har i stor utstrekning akademikere fra venstreliberal side hevdet akkurat det – at innvandring gjør Storbritannia rikere.

«Siden Tony Blair innførte en i praksis ‘åpen dør’ som innvandringspolitikk etter valget i 1997, har Daily Mail rapportert om de negative effektene av innvandringen som befolkningen har fått oppleve; den sosiale sammensetningen i byene, arbeidsløsheten, synkende lønninger for lavutdannede arbeidere og det trykket som innvandringen har ført med seg på boligmarkedet og velferdstilbudet», skriven avisen, som har spilt en ledende rolle i kampen mot masseinnvandringen til Storbritannia.

1 million jobber borte

Frieord.no har tidligere skrevet om hvordan EU-innvandringen til Storbritannia ifølge en rapport har tatt fra britiske arbeidere over 1 million arbeidsplasser.

Høye tall i Norge

I Norge tar vi imot mellom 10 000 og 11 000 asylsøkere hvert år. Omtrent halvparten av disse kommer fra Syria og Eritrea. Disse har henholdsvis 98 og 94 prosent innvilgelsesprosent på sine asylsøknader.

For første halvår av 2014 kommer familieinnvandringstillatelser som utgjør 3 000 personer, oppholdstillatelser for arbeide med 1 500 innvilgelser, EØS-registreringer med formål arbeide på 15 000 personer og til slutt visuminnvilgelser, som er nesten 87 000 personer.

Ifølge SSB og Finansavisen så vil hver ikke-vestlige innvandrer til Norge koste den norske skattebetaler 4.1 millioner kroner i løpet av sitt liv her. Dette har norske politikere og medier til nå ennå ikke ønsket å ta opp til offentlig debatt.

Sverige i innvandringssjokk

En ny prognose fra Migrationsverket som er på vei i løpet av torsdagen vil vise at man har feilberegnet kraftig i antallet asylsøkere som vil komme Sverige i løpet av 2014. Samtidig er det ventet at myndighetene vil måtte øke bevilgningene fra staten med flere milliarder kroner for å dekke de uventede utgiftene. Nyheten ble sendt på SVT på onsdag kveld.

Frem til juni i år hadde Migrationsverket fått inn nesten 32 000 asylsøknader, men antallet har aksellerert i løpet av sommeren. Derfor tror myndighetene ikke lenger på at den prognosen som ble utregnet i begynnelsen av året vil holde.

Opptil 90 000 asylsøkere

I begynnelsen av året uttalte Migrationsverket at de hadde kapasitet til å ta imot 59 000 asylsøkere under 2014. Den nye prognosen, som ennå ikke er helt fastslått, forteller at det nye tallet vil lande på mellom 80 000 og 90 000 asylsøkere. Kostnadsøkningen for den sterke veksten ventes å bli minst tre milliarder kroner.

Det er ventet at asylsøkerne først og fremst vil komme fra Syria og Eritrea. Syrerne lokkes til Sverige fordi de automatisk får oppholdstillatelse om de skulle klare å komme seg til landet. I Eritrea, der det ikke er krig, lokkes man istedenfor med å reise til Sverige på grunn av de generøse utbetalingene fra staten som venter på nyankomne innvandrere til landet.

FULLE BUSSER: Norge eller Sverige neste? Bildet viser eritreanere som går på en buss i Barentu i Eritrea. Hittils under sommeren har det ifølge Migrationsverket i Sverige kommet mellom 500 og 1000 eritreere til Sverige hver eneste uke. Det skal være den svenske velferden og et liv i relativ riksdom på de svenske skattebetalernes regning som lokker eritreerne til å flytte hit. (Foto: Charles Roffey)
FULLE BUSSER: Norge eller Sverige neste? Bildet viser eritreere som går på en buss i Barentu i Eritrea. Så langt denne sommeren har det ifølge Migrationsverket i Sverige kommet mellom 500 og 1000 eritreere til Sverige hver eneste uke. Det skal være den svenske velferden og et liv i relativ rikdom på de svenske skattebetalernes regning som lokker eritreerne til å flytte til Norden. (Foto: Charles Roffey)

Masseinnvandringen er en straff fra koalisjonsregjeringen og miljøpartiet

Hovedårsaken til at Sverige tar imot så mange innvandrere er samarbeidet mellom den sittende regjeringen og miljøpartiet, som har som mål å ha åpne grenser til landet. Den første liberale innvandringspolitiske avtalen ble underskrevet våren 2011 og har blitt fulgt av flere lignende avtaler de senere år.

En av av grunnen til koalisjonsregjeringen sin ekstremt åpne innvandringspolitikk skal ifølge statsminister Fredrik Reinfeldt være å «straffe» den delen av befolkningen som har stemt på det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna.

«Effekten av SD (Sverigdemokraterna) var at vi fikk en politisk motsatt retning», forklarte statsminister Reinfeldt triumferende i en tale høsten 2012, etter at Sverigedemokraterna fikk nok stemmer til å komme inn i den svenske riksdagen.

SD har for tiden 13.5 prosent av stemmene ifølge den siste undersøkelsen gjort av Sentio, og er dermed det tredje største partiet i Sverige.

Norske tall

I Norge tar vi imot mellom 10 000 og 11 000 asylsøkere hvert år. Omtrent halvparten av disse kommer fra Syria og Eritrea. Disse har henholdsvis 98 og 94 prosent innvilgelsesprosent på sine asylsøknader.

For første halvår av 2014 kommer familieinnvandringstillatelser som utgjør 3 000 personer, oppholdstillatelser for arbeide med 1 500 innvilgelser, EØS-registreringer med formål arbeide på 15 000 personer og til slutt visuminnvilgelser, som er nesten 80 000 personer. (Kun topp 10-land medregnet).

 

Rockestjerne med utrolig brev til president Obama og kongressen

Fra Nugent sin Facebook-side:

Tusen takk, dere idioter fra myndighetene. Vi gikk fra å være det siste beste stedet til det mest idiotiske. Hvordan kan dere ellers forklare hvordan vi er det ENESTE landet i verden som har gått vekk ifra grunnleggende prinsipper om hva som skaper en nasjon. Obama, din dumme (sensurert).

Kjære Mr. Obama, senatet og kongressen:

Jeg planlegger å flytte min familie, også mine fjerne slektninger til Mexico, på grunn av min helse, og ønsker med dette å spørre om hjelp fra deg til å gjøre dette.

Vi planlegger rett og slett å gå over grensen fra USA til Mexico, og vi trenger din hjelp for å ordne opp i et par ting.

Vi ønsker å se bort ifra alt papirabeide som visum, pass, innvandringsregler og lover.

Jeg er sikker på at de behandler de tingene slik som du gjør her. Så, hvis du kan fortelle din venn, presidenten i Mexico, at jeg er på vei over grensa?

Vennligst informer ham om at jeg forventer følgende:

1. Gratis helsetjenester for alle i min familie.
2. Engelskspråklig myndighetspersonell for alle de tjenester jeg måtte trenge, selv om jeg benytter meg av dem eller ikke.
3. Vennligst skriv alle statlige skjemaer på engelsk.
4. Jeg vil at mine barnebarn skal lære seg spansk av to-språklige lærere.
5. Fortell skolene deres at de må innføre klasser i amerikansk kultur og historie.
6. Jeg vil at mine barnebarn skal kunne se amerikanske flagg på minst en av skolens flaggstenger.
7. Vennligst gi mine barnebarn både frokost og lunsj.
8. Jeg vil behøve et meksikansk førerkort slik at jeg enklere kan komme meg til de ulike offentlige kontorene.
9. Jeg planlegger å gå til anskaffelse av en bil i Mexico, men jeg har ingen intensjoner om å kjøpe forsikring, og jeg vil sannsynligvis heller ikke gjøre noen større innsats for å lære meg de lokale trafikklovene.
10. I tilfelle en av de meksikanske politimennene ikke får instrukser fra sin president om å la meg være i fred, så sørg for at minst en av betjentene i hver patruljebil kan snakke engelsk.
11. Jeg planlegger å heise det amerikanske flagget fra taket mitt, å putte amerikanske klistremerker på bilen min og å ha en storslagen feiring den 4. juli. Jeg ønsker ikke å motta noen klager eller negative kommentarer fra den lokale befolkningen.
12. Jeg vil også ha en god jobb uten å betale noe skatt, og ikke ha noen form for arbeidsmiljøinspeksjon eller skatteetat etter meg når jeg begynner å jobbe.
13. Vennligst be presidenten å fortelle det meksikanske folk at de må være ekstremt snille og aldri si noe kritisk om meg eller min familie, eller om hvordan vi er en byrde på deres økonomi.
14. Jeg ønsker å motta gratis matkuponger.
15. Jeg forventer naturligvis bostøtte.
16. Jeg trenger å motta skattelette, så selv om jeg ikke betaler noen skatt i Mexico, så vil jeg motta penger fra de meksikanske myndighetene.
17. Vennligst se til at de meksikanske myndighetene betaler 4500 dollar til meg, slik at jeg kan kjøpe meg en ny bil.
18. Åja, jeg glemte nesten det, vennligst meld meg kostnadsfritt inn i det meksikanske trygdesystemet, slik at jeg får min månedlige pensjon når jeg når pensjonsalderen.

Jeg vet at dette vil være enkelt for deg, fordi du jo allerede gjør alle disse tingene for alle menneskene som går over grensen til USA fra Mexico. Jeg er sikker på at presidenten i Mexico ikke vil ha noen problemer med å returnere tjenesten, hvis du spør ham pent.

Ser dere nå hvor idiotisk det hele er, når man setter det ned på papir?

Hjelper underpriveligerte barn

TED NUGENT'S CAMP FOR KIDS: Rockestjernen har valgt å bruke pengene fra sitt forholdsvis store platesalg på underpriveligerte barn fra hele USA. På sin gård i Texas kommer hundrevis av barn hvert år for å lære å jakte, fiske og oppleve samhold. Det ryktes at rockestjernen har servert over 250 millioner(!) måltider mens han har drevet veldedighet for barn og unge.
TED NUGENT’S CAMP FOR KIDS: Rockestjernen har valgt å bruke pengene fra sitt forholdsvis store platesalg på underpriveligerte barn fra hele USA. På sin gård i Texas kommer hundrevis av barn hvert år for å lære å jakte, fiske og oppleve samhold. Det ryktes at rockestjernen har servert over 250 millioner(!) måltider mens han har drevet veldedighet for barn og unge.

Nugent, som har solgt over 30 milioner plater, har brukt de siste årene på å drive veldedighet for underpriveligerte barn på sin gård i Texas, og var nylig med på å gi mat til de titusenvis av ulovlige innvandrerbarna som har blitt sendt av sine foreldre fra land over hele Sør-Amerika til USA de siste månedene. Disse barna sitter fast i midlertidige leire, inntil amerikanske myndigheter bestemmer hva som skal skje med dem. I den forbindelse har Nugent ofte gått på debattprogrammer i USA for å snakke om den humanitære katastrofen som for tiden utspiller seg over hele grenseområdet mot Mexico.