Verdt å vite om innvandring

Skrevet av Helmuth Nyborg, prof. emer., dr. phil. i Jyllandsposten. Oversatt til Frieord.  

PESSIMISTISK. Professor Helmuth Nyborg hevder at masseinnvandringen til Danmark er en trussel mot velferdssystemet.
PESSIMISTISK. Professor Helmuth Nyborg mener at masseinnvandringen til Danmark er en trussel mot velferdssystemet.

Nylig meddelte Stine Bosse (sosialdemokrat og bedriftsleder i Danmark. red.anm) offentligheten (Ræson, 27.7.2015), at integrasjonsminister Inger Støjbergs innvandringspolitikk gir henne en dårlig smak i munnen. Slike uttalelser bringer Bosse i selskap med andre gode dansker, som benytter uttrykk som »mugne kjellermennesker« og »stuerene blir dere aldri«.

Europaparlamentsmedlem Jens Rohde ergrer seg over Støjbergs »quickfix-forsøk« og ser heller en felles europeisk fordelingsnøkkel for flyktninger som kommer til Europa. Liksom Bosse er den radikale Andreas Steenberg også redd for å skade Danmarks omdømme.

Stine Bosse anbefaler Støjberg å personlig  besøke flere av jordens plagede områder, prate mer med de som »akkurat vet hva som foregår«, dvs. »hardtarbeidende EU- og FN-folk«, og at Danmark burde investere mer i Afrika.

Som tungvekter innen næringslivet refser Stine Bosse også regjeringen for ikke å ville »tiltrekke mennesker fra alle deler av verden hit til landet«.

Tidligere sjefredaktør Knud Vilby går videre: »Vi er nødt til å si ja til ikke-vestlig innvandring … uten innvandring dør Europa … vi skal slutte med å sortere folk, slik Venstre ønsker det. Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg skal slutte å drømme og i stedet lære å håndtere ikke-vestlige verdisett (Ræson, 31.7.2015)«.

Det er med andre ord fundamental uenighet om adskillige vesentlige aspekter av innvandringen og dens betydning. Hertil kommer det at kun få inndrar den relevante forskning i den offentlige diskusjon, og de som gjør det blir ofte uglesett. La oss likevel kort oppsummere noen vesentlige sannheter.

Professor P.C. Matthiessen og dr.phil. G.V. Mogensen, begge forskningsmessige kapasiteter, sa tre dager før det forrige valg at vi allerede har passert det maksimum for innvandring av borgere fra underutviklede land, som Danmark kan tåle uten å ta alvorlig skade (min fremheving; Berlingske, 15.6.2015). Hva består så denne skaden av?

Forskning innen området psykometri viser at gjennomsnittintelligensen i Afrika ligger mellom 68 og 72 IQ-poeng. Atferdsgenetikken viser, at IQ er 60-80 prosent arvelig. Differentialpsykologien viser at vi ikke kan øke den generelle råintelligensfaktor. Utdannelses- og næringslivpsykologien viser at mennesker med IQ lavere enn 90 har store vanskeligheter med å skaffe seg en utdannelse, en god jobb og å forsørge seg og sine (uansett rase og kjønn).

Ved å kombinere demografi med psykometri (intelligent demografi) konstaterer vi at gjennomsnitt-IQ for innvandrere til Danmark ligger omkring 86 – med fallende tendens over tid. Kvinner med lav IQ får omtrent fire barn, hvor kvinner med høy IQ får færre barn og så sent i livet at deres andel av befolkningen svinner for hver ny generasjon.

Tilsammen senker de to tendenser kvinnenes, og dermed også Danmarks, gjennomsnitt-IQ. Intelligent demografi viser også at dansk IQ i år 2000 lå på omkring 98, og at den siden har falt atskillige poeng. Sesjonsundersøkelser viser samme fallende tendens.

En projeksjon viser, at dansk gjennomsnitt-IQ vil nærme sig 92 omkring år 2085 – på et tidspunkt hvor etniske dansker må forventes å komme i mindretall til fordel for ikke-vestlige innvandrere. ”Danske” skolebarn har forutsigelig falt ned rangstigen i internasjonale sammenlikninger.

Andelsmessig viser beregninger at den danske folkeskolen allerede omkring år 2050, kommer til å bli dominert av ikke-vestlige innvandrerbarn, grunnet de etniske fødselsforskjeller. Differentialpsykologien viser at IQ er særs stabil over den enkeltes livsforløp og over generasjoner.

Det forklarer, hvorfor både første, annen og nå også tredje generasjons innvandrerbarn klarer seg markant dårligere utdanningsmessig og næringsmessig enn etnisk danske barn. Moderne finsk forskning viser at land med IQ-snitt under 90 hverken klarer å skape eller opprettholde demokrati. Det forklarer, hvorfor forsøk på at innføre demokratiske tilstander i land med lav IQ er dømt til å mislykkes. Leksjonen fås i Libya, Afghanistan, og Irak. Danmark nærmer seg fort den kritiske lav-IQ-tilstand.

Samlet illustrerer denne forskningen noen av de grunnleggende parametre, som fremmer Danmarks kanskje allerede uunngåelige økonomiske, demokratiske og velferdsmessige kollaps, eller hva Matthiessen og Mogensen betegnet som »alvorlig skade«.

Forskningen demonstrerer også at Stine Bosses ”rådgivning” av integrasjonsminister Inger Støjberg savner empirisk grunnlag. Ja, den forekommer direkte landsskadelig under den øyeblikkelige, historisk usette, voldsomme europeiske demografiske forandring. De alvorlige utsikter tatt i betraktning må selv integrasjonsminister Inger Støjbergs svake, nærmest signalpolitisk annonsebeskyttelse av Danmarks lav-fertile, homogene populasjon (som teknisk sett kunne betegnes som en høy-IQ-stamme inntil 1980), hilses velkommen.

De nåværende tall viser nemlig med ubønnhørlig stigende sannsynlighet, at majoriteten av etnisk homogene dansker innen år 2100 vil bli erstattet av en stadig voksende inhomogen majoritet av høy-fertile, ikke-vestlige befolkninger med lav IQ, som gjennomsnittlig savner den nødvendige intellektuelle kapasitet for opprettholdelse av demokrati og velferd (dvs. har IQ under 90).  Stine Bosses – og hennes mange likesinnede – sin holdning til innvandring er skadelig, både for det næringsliv, som Bosse selv representerer, og for utviklingsland.

Fallende IQ betyr nemlig fallende konkurranseevne – individuelt såvel som nasjonalt. Et nasjonalt fall på bare tre IQ-poeng svarer til en BNP-nedgang på opp imot 35 prosent (dog med innebygget tidsforsinkelse). Hertil kommer at skulle det endelig lykkes å tiltrekke kun de best begavede innvandrere, så skader man de utviklingsland, som har mest bruk for dem. Det forekommer direkte uetisk.

I lys av disse skadevirkninger ligger det en dyp ironi i, at det er lykkes tilhengerne av innvandring (med eller uten kvalitetskontroll) å fremstille seg selv som gode, edle, progressive, og fremsynte humanister, som agerer i dyp samklang med hardtarbeidende EU- og FN-folk, som vet nøyaktig hva som foregår. Samtidig har de manet frem et bilde av alle andre som onde, høyreorienterte, fascistoide, fremmedfiendtlige, urene, skumle, rasistiske, hylende landsbyidioter. Selv om det er snakk om tom retorikk, er det også en livsfarlig genistrek, for det har faktisk lykkes Bosse og andre å få mange politikere og store deler av samfunnets elite til at se bort fra relevante, solide, forskningsmessige realiteter om innvandringens konsekvenser.

Poenget er her, at Europa (og USA) ennå ikke har forstått at innvandringsdebatten kun gir mening i et evolusjonsbiologisk perspektiv. Denne vidt utbredte misoppfattelse skyldes, at det moderne akademis lederskap siden 1950-tallet har begått kollektivt akademisk bedrag ved systematisk å undertrykke den relevante atferdsgenetiske og differentialpsykologiske forskning. Mange moderne universiteter preges fortsatt av en majoritet av kulturradikale og venstreorienterte, som tappert forsvarer 1960-tallet ubiologiske likhetsillusjon og kulturens store betydning.

Aarhus Universitet og Utvalgene Vedrørende Vitenskapelig Uredelighed tjener som særlig grove eksempler på systematisk forfølgelse av reelt rettsløse forskere, som kombinerer intelligens med demografianalyser og forsvarer evolusjonsbiologisk atferdsforskning.

Her ligger forklaringen på at mange moderne universiteter bærer et stort ansvar for å bringe dansk demokrati og velferd i fare på lang sikt. Deres uredelige undertrykkelse av relevant atferdsgenetisk forskning er den primære årsaken til, at fremtredende næringslivsledere, politikere, og fhv. sjefredaktører sekundert også opptrer på samfunnskadelig vis. Tilsammen forårsaker deres uredelige feilinformasjon, at våre barn kommer til å overta et Danmark (og Europa), som hastig er på vei mot et politisk-religiøst, etnisk inhomogent, multikulturelt samfunn, som i stigende grad preges av voldelige etniske konflikter. De må bære skylden for at en ikke-vestlig majoritet snart blir i stand til helt legalt, å endre grunnloven, avskaffe demokratiet og, kanskje, trekke sharia m.m. ned over hodet på kjønnskvotepratende feminister.

Deler av historien har det med å gjenta seg selv. Dr. Goebbels sa engang meget riktig, at nazister brukte demokratiet til å avskaffe demokratiet. Selv salige Muammar Gaddafi viste mer innsikt enn Stine Bosse, da han stilte det retoriske spørsmålet: »Hvorfor skulle vi bruke tanks og bomber for å innta Europa, når vi har våre kvinners barnevogner?«

Tør man håpe at politikere, næringslivsledere og prangende universitetsledere rekker å skaffe seg tilsvarende innsikt, før voldsommere etniske konflikter bryter ut i Danmark og resten av Europa? Jeg tviler etterhvert med Matthiessen og Mogensen på, at de rekker det.

Signalpolitikk er i hvert fall ikke lenger tilstrekkelig.

Kronikk: Feminismen og ødeleggelsen av kjernefamilien

Av Lise

Denne kronikken er inspirert av nå avdøde aktivist, forfatter og skuespiller (Den siste Mohikaner) 1992, Russel Means og hans kone Pearl. Han var fra Lakota Sioux-stammen. Født 10. nov 1939. Død 22. oktober 2012.

I det siste intervjuet med Russel, før han døde av kreft, snakket han og hans kone Pearl om kjønnsroller i det matriarkalske indianske samfunn.

Et ekte matriarkat handler om å verdsette det andre kjønnets naturlige evner. Det er ikke et kvinnestyrt samfunn; menn er allikevel ledere, men hvert kjønn har respekt og anerkjenner det andre kjønns egenskaper. Dette er tanker fra et natursamfunn, som like godt kunne ha vært skrevet om et nordisk eller europeisk samfunn kort tid tilbake, da vi også levde i takt med våre biologi og natur.

Jeg vil i det følgende forsøke å trekke frem forskjeller på det naturlige og det moderne samfunnet vi lever i dag. Kvinner og menn er skapt ulike, av en grunn. Vi er ment å komplettere hverandre, og ikke konkurrere med hverandre, som i dag.Vi burde hylle hverandres ulike egenskaper istedet for å prøve å bli like. Den ene har kvaliteter som den andre ikke har, eller har mindre av.

Kvinner styres i stor grad av hjertet og emosjoner og menn av intellektet. Vi trenger selvfølgelig begge deler for å kunne leve i denne verden. Men emosjoner uten hjerte er følelser uten empati (Vi kan kanskje henvise til denne denne ELLER denne.)

Kvinnen er skapt for å gi omsorg. Dagens perverterte samfunn har tatt de naturlige, sunne og gode egenskapene til kvinner og erstattet dem med de dårlige egenskapene til menn som drikking, utroskap, utagerende sex.

Feminismen (skapt og finansiert av CIA. Se artikkel om Gloria Steinem) har fratatt kvinnen stoltheten av feminine verdier. Et samfunn hvor alle er mer opptatt av sitt eget speilbilde enn av andre mennesker. Kjærlighet, ære, trofasthet, sannhet og arbeidsomhet er i stor grad byttet ut med en syk “selfie”kultur. En kultur hvor alle er mer opptatt av sitt eget speilbilde enn av andre mennesker.

Det å ønske å ta vare på familien, barn og ektemann får mange i dagens moderne samfunn til å fnyse på nesen. Hvis en kvinne uttrykker ønske om å bruke livet sitt på familien blir man møtt med hån og en nedlatende holdning. Man blir sett på som svak og dum. Den stoltheten som kvinner før hadde, som husmor, mor og ektefelle har i stor grad forsvunnet.

Hvis en kvinne innrømmer at hun synes det er tilfredsstillende å passe sine egne barn, og ikke lar staten gjøre det, og ta vare på mannen sin og alle hans behov, da må det være noe galt med henne. Det som er naturlig for henne blir gjort om til noe sykt. At en kvinne for eksempel jobber ute som massør, i serviceyrker, eller med omsorg er det helt i orden, men negative reaksjoner kommer om en kvinne gjør det samme hjemme for sin mann uten å tjene penger på det. Det å gi omsorg til en mann er kanskje det verste man kan gjøre i dette samfunnet. Det er undertrykkende må vite.

Kvinner har i sin naturlige tilstand (når den ikke er ødelagt av feministiske løgner) et medfødt behov for å gi av seg selv til andre. Feminismen har gjort kvinner utrygge og de reagerer derfor aggressivt. Aggressive personer er utrygge og føler seg truet. Feminismen har gjort at kvinner blir stadig mer aggressive. Ikke stadig mer trygge.

Kvinnen blir fra naturens side styrt av kjærlighet og mannen av intellektet. Som små gutter må menn oppleve og lære av mor og mormor, gjennom opplevelsen av omsorg og godhet, hva kjærlighet er. Menn må få dette fra en kvinne, da han ikke har det naturlig i seg.

På samme måte som menn har strategiske, beskyttende og forsørgende egenskaper. Hvis en ung gutt ikke får dette av sin mor som liten vil han lide resten av livet. Uten å få dette grunnleggende behovet dekket, vil han bli ustabil som voksen. En mann som ikke har lært hva kjærlighet er fra mor og mormor, klarer ikke selv å forstå det. En liten jente som opplever det samme sviket fra mor vil også ta skade av det, men vil i mye større grad klare seg. Mannen trenger en kvinnes kjærlighet, liksom kvinner er avhengig av mannens beskyttelse og forsørgelse. For et vellykket og sunt samfunn er man avhengig av begge disse egenskaper.

Feminismens egentlige agenda er ikke kvinnens ve og vel, men å destabilisere samfunnet. Få de to kjønnene til å konkurrere og sloss mot hverandre. Familien er samfunnets minste nukleus. Uten sunne familier er samfunnet fortapt. En sterk familie gir et sterkt samfunn, med et solid immunforsvar.

Siden kvinner i det moderne samfunn har blitt fratatt stoltheten over de feminine verdier har de mistet sin naturlige selvtillit som kvinne. Media og samfunnet overtaler kvinner til å gå mot sin egen natur. Kvinner er ment å bære og å gi liv på forskjellige måter. Dette er idag tatt fra dem og erstattet med ønske om karriere og selvrealisering.

Det aller helligste en kvinne er til for, er å bære liv. Feminismen har lurt kvinner til å tro at det er greit å ta et barns liv. Kvinner er kjernen i familien, derfor blir kvinner opplært til å tro at de er ofre. Ved å se på menn som fiender rakner familien. Samfunn som det islamske og det jødiske er familieorienterte og dermed sterke. Felles for disse er at de setter primært menn i lederskapet, og man ser hvordan de klarer seg.

Kvinner ønsker seg bort fra menn og barn som en følge av samfunnets hjernevasking. Kvinner må våkne opp og forstå at de har blitt grundig lurt og at feminisme ikke bare er kvinnefiendtlig, men faktisk menneskefiendtlig. Kvinner må forstå hvor viktige de er. Hvor essensiell deres kjærlighet til alt liv er for at verden skal bli et godt sted å leve.

Vi har fått en syk dødskultur. Den er menneskefiendtlig og vi begynner å bli litt for vant til den. Kvinner må stå opp mot denne dødskulturen. Det gjøres ved å velge det som er naturlig, nemlig å velge livet, unngå abort, passe på deres egne barn og ikke minst ta vare på mennene sine. Vi kan snu den syke trenden ved rett og slett velge annerledes. Kvinner har en fantastisk mulighet til å påvirke verden.

En antifeministisk bølge er i ferd med å skylle over verden idag. Noen kvinner, men spesielt menn, er lei av å få høre hvor elendige menn er og at de er skyld i alle verdens problemer, og er dårligere enn kvinner i alt. Menn blir daglig latterliggjort i “sitcoms” på tv og i riksmediene. Det masseproduseres negativ propaganda i media om hvor dårlige, syke og dumme menn er.

Menn ofrer mye for kvinner. De beskytter og forsørger sine barn og kvinner. Dette burde de få heder for. Siden menn har blitt hundset så lenge, tør de ikke lenger si åpent hva de mener. De kan kanskje si det til kameratene sine, men sjelden hvis det er kvinner i nærheten. Men under overflaten ulmer det og motstanden mot feminismen vokser hver måned.

Feminismen kan ikke bestå, da den er unaturlig og menneskefiendtlig. Dette også fordi feminismen i seg selv ikke er langsiktig fremtidsrettet. Ideologien trekker inn problemer som den hverken har kapasitet eller intellekt til å håndtere.

Dermed gjenstår kun sensur, hat og latterliggjøring. Håpet for framtiden for oss alle er at begge kjønn oppdager at vi har blitt lurt og hvem som står bak. Slik at vi sammen kan sloss mot det og leve sammen og verdsette hverandre, istedet for å se at samfunnet rakner ved splitt og hersk.

Alenemor fortviler: Fire år gammel gutt tvinges til omskjæring i USA

Guttens far og guttens mor, Heather Hironimus, har aldri bodd sammen. Faren ønskte ikke en gang å ha kontakt med sin egen sønn i de første tre månedene etter at gutten hadde blitt født. Senere ønsket faren kontakt, og paret ble enige om en samværsavtale. I samværsavtalen het det at dersom det skulle bli medisinsk nødvendig å omskjære gutten, så skulle faren betale for inngrepet. Det skjedde likevel ingenting mer med saken, og gutten forble uomskåret.

Senere begynte moren å sette seg inn i problematikken med omskjæring, og hun ble en uttalt motstander av omskjæring. Det var på dette tidspunktet at guttens far begynte å forlange at han skulle bli omskjært. I tillegg til argumentasjonen om at “det er en normal ting å gjøre”, så hevdet han at det var et medisinsk nødvendig inngrep. Disse påstandene har imidlertid blitt avvist av leger som har undersøkt gutten og som fastslår at han har utviklet seg helt normalt og ikke trenger noen omskjæring. Hun motsatte seg derfor sterkt at gutten skulle omskjæres. Heller ikke gutten selv ønsker dette inngrepet.

LYKKELIGERE TIDER. Heather Hironimus med sønnen Chase Hironimus.
LYKKELIGERE TIDER. Heather Hironimus med sønnen Chase Hironimus.

Faren har svart med å gå rettens vei. Han hevder at moren har forpliktet seg til å omskjære sønnen. Nå har han fått medhold i retten: Moren har blitt kastet i varetektsfengsel, og sønnen har blitt overført til faren som han aldri tidligere har bodd hos. Dommeren slo fast at hun kom til å bli sittende i fengsel helt til hun skrev under på papirene som gir anledning til å gå videre med omskjæringsprosedyren. Gråtende og iført håndjern valgte moren til slutt å skrive under.

Guttens mor har fått støtte fra omskjæringsmotstandere over hele verden. Guttens far har en forhistorie med vold og trusler mot guttens mor, og moren støttespillere har poengtert at faren aldri kom med noe krav om omskjæring før moren begynte å gi tydelig uttrykk for at hun var imot denne praksisen. Dette handler ikke om annet enn at faren ønsker å fortsette å kontrollere hennes liv.

Omskjæring medisinsk uforsvarlig

Det finnes ingen gode medisinske grunner for å tillate omskjæring av gutter. Det finnes noen vitenskapelige publikasjoner som skal ettervise at omskårne menn har mindre risiko for HIV og kjønnssykdommer. Dette er uansett ikke noe argument for at små gutter skal omskjæres mot sin vilje, snarere et argument for at omskjæring kan vente til man er voksen og kan velge selv om man ønsker dette inngrepet eller ikke.

Komplikasjonene ved omskjæring er godt dokumentert, og årlig dør en rekke barn som følge av inngrepet. Dette er fullstendig unødvendige dødsfall. Sommeren 2012 døde en jødisk baby av en herpes-infeksjon som han hadde pådratt seg etter at en rabbiner hadde utført et ultra-ortodokst omskjæringsritual der rabbineren skulle suge blodet av guttens penis. Også i Norge har slike dødsfall forekommet: Det samme året døde en to uker gammel muslimsk baby, to dager etter at han hadde blitt omskåret på et legekontor på Oslo Øst.

Metzitzah b’peh (blood sucking) is a Jewish blood ritual where a circumciser (mohel), “sucks out blood from a baby’s penis after circumcision.”
RELIGIØS OMSKJÆRING: Metzitzah b’peh (blodsuging) er et jødisk rituale hvor omskjæreren (Mohel), «suger blodet ut fra babyens penis etter omskjæringen». Det finnes tilfeller der små guttebabyer har dødd som følge av handlingen.

I Norge har omskjæring av gutter ikke vært vanlig, men dette har endret seg som følge av muslimsk innvandring. I 2010 gikk Rådet for legeetikk ut og advarte mot konsekvensene av mannlig omskjæring. Omskjæring påfører barna både unødig smerte og risiko for en rekke komplikasjoner, både umiddelbart etter inngrepet og senere i livet. De mente at skadevirkningene begynte å bli godt dokumentert og at tiden var moden for et forbud mot praksisen.

Muslimske og jødiske talsmenn på barrikadene for omskjæring i Norge

Så sent som i 2011 gikk FrP inn for et generelt forbud mot mannlig omskjæring. Også Senterpartiets Jenny Klinge har vært aktiv i kravet om et forbud. Med FrP i regjering har man derimot valgt å gå videre med den rødgrønne regjeringens plan om å gjøre rituell omskjæring til en del av fastlegeordningen – uten noen som helst slags form for reservasjonsrett for leger som ikke støtter denne medisinsk meningsløse praksisen og som ikke ønsker å delta i det som faktisk er et religiøst rituale. Dette har skjedd til tross for sterke protester fra det medisinske fagmiljøet som fordømmer praksisen.

b
MÅ FÅ OPP ØYNENE: Forstander i Det Mosaiske Trossamfunn, Ervin Kohn, sier Nordmenn så slutte å være så etnosentriske og akseptere omskjæring av guttebarn.

Blant dem som har gått sterkt på banen i fordømmelsen av leger som ønsker å reservere seg mot omskjæring finner vi Ervin Kohn, rådgiver i Antirasistisk Senter og forstander i Det Mosaiske Trossamfunn: “Over 30 prosent av jordens mannlige befolkning er omskåret. Nordmenn må få opp øynene, og bli litt mindre etnosentriske. […] Jeg forstår at nordmenn synes dette er rart, fordi dette ikke er vanlig. Men at legene skal sette seg på sine høye hest og inntar en tante Sofie-holdning full av hovmod skjønner jeg overhodet ikke. Ordrenekt er faktisk en avskjedigelsesgrunn i henhold til arbeidsmiljøloven”, sier Kohn i et intervju med NRK. Han legger til at: Den muslimske minoriteten i Norge er mye større og har et behov som nå vil bli dekket på en god måte gjennom denne loven.

Fra før av har Shoaib Sultan, den tidligere lederen for Islamsk Råd i Norge som nå jobber som rådgiver med fokus på høyreekstremisme hos Antirasistisk Senter, sterkt forsvart praksisen med omskjæring av gutter.

Heather Hironimus kjempet tappert for sin sønn, men tapte. Snart kommer fire og et halvt år gamle Chase Hironimus til å bli tatt med til et legekontor. Gråtende og mot sin vilje kommer han til å bli holdt fast mens hans forhud skjæres av i et smertefullt og irreversibelt fysisk inngrep som kommer til å traumatisere ham for livet. Dette skjer i “the land of the free”. Når kommer vi til å få de første slike sakene i Norge?

55 prosent av alle nyhetene i riksmedia handler om islam

Av Magnus Kristiansen

Jeg tok en liten uhøytydelig opptelling av nettavisenes totale forsider idag tidlig klokken 09.00. Jeg regnet kun faktiske nyheter, inkludert innenriks, utenriks og finans. Jeg tok ikke med sport, kjendis eller diettnyheter som utgjør ca. halvparten av det redaksjonelle stoffet. Her er resultatet.

Har tredje verdenskrig brutt ut? Har jorden blitt truffet av en meteoritt som har utslettet hele kontinent? Nei. Det er islam det handler om. Fredens religion.

24 av 39 rene nyhetssaker klokken 09.00 på Dagbladet omhandlet islam eller islamsk terror.

18 av 31 rene nyhetssaker klokken 09.00 på VG omhandlet islam eller islamsk terror.

24 av 50 rene nyhetssaker klokken 09.00 på Aftenposten omhandlet islam eller islamsk terror.

66 av 120 nyhetssaker i våre tre største løssalgs- og nettaviser, altså 55 prosent, handlet om ett tema. Islam.

D
BRED PENSEL: Lars Gule mener det finnes 15.000 potensielle «breiviker» i Norge.

Breivik vs Islam

Når den ensomme, utstøtte og forvirrede Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker på Utøya i 2011, så ble det hele blåst opp til at hans tankeunivers tilhørte titusenvis av mennesker i Norge.

Lars Gule, medienes go-to-man, favoritt-ekspert og tidligere terrorist, men nå rehabilitert ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sto frem på TV i beste sendetid og uttalte at det fantes så mange som 15.000 «potensielle breiviker» ute i det norske samfunnet.

FrP, hvor Breivik hadde vært medlem, ble beiset brune opp og ned av alle landets aviskommentatorer, venstreorienterte politikere og meningseliten. Terrorhandlingene ble forsøkt koblet mot partiets politikk og velgere. Mot alle som ikke var for det flerkulturelle samfunnet.

Da var det greit å skjære alle innvandringskritikere og skeptikere av islamsk innvandring over en kam. De var kort og godt «breiviker». Nå skulle innvandringskritikken knuses en gang for alle!

Men når tilhengere av islam henretter titusenvis av mennesker kun basert på deres etniske og religiøse tilhørighet i Midtøsten, når tilhengere av islam sprenger ihjel mennesker under et idrettsarrangement i Boston, når tilhengere av islam pløyer inn i folkemengder og skader kvinner og barn i Dijon, når tilhengere av islam henretter redaktører og tegnere i et satireblad i Paris, når tilhengere av islam skyter ihjel jødiske skolebarn på deres egen skole i Tolouse, når tilhengere av islam knivdreper en soldat på gaten i London, når tilhengere av islam skyter ihjel en ubevæpnet vakt utenfor parlamentet i Ottawa, når tilhengere av islam….

Listen kan gjøres hundre, tusen ganger lenger. Og angrepene overgår de mest forferdelige fantasier. Barn, kvinner, syke, eldre, ingen slipper unna Allahs vrede.

Men alle de ovennevnte terroraksjonene har ikke noe med islam å gjøre. Det er forvirrede, ensomme og hjelpesløse mennesker som står bak. Terrorgrupper som Hamas, al-Qaida, Taliban, Hizbollah, ISIS, Boko Haram, Det muslimske brorskap, Ansar al-Islam og dusinvis med dem har misbrukt religionen sin, sies det.

Land som Saudi-Arabia, Iran, Jemen, Afghanistan og Pakistan, hvor man kan drepes for den minste ting, om man forulemper profeten eller skulle konvertere til kristendommen, de har ikke forstått islam.

D
MISFORSTÅTT: Her er noen få av de terrorgruppene som har misforstått islam. (Foto: The Economist).

For islam er fredens religion og etter terroren i Paris der 17 mennesker mistet livet på grunn av radikale islamister, så arrangerte man såkalte «solidaritetsmarsjer» over hele Europa, inkludert i Oslo sentrum. Ikke imot islam, men for flerkulturen og masseinnvandringen og mot hatet fra innvandringsskeptikerne!

Initiativtakerne bak marsjene var muslimer og radikale kommunister, ispedt kristne og jødiske ledere. Dette ble støttet av riksmediene som i ren halleluja-stemning dekket begivenheten.

Da gikk altså de samme menneskene som har hetset innvandringskritikere og islam-skeptikere i tiår, kastet dem ut fra skoler og arbeidsplasser, latt dem bli angrepet av gatepøbler og truet av islamister i sine hjem – sammen for respekt for menneskeliv, trosfrihet og ytringsfrihet. I sympati med muslimene.

Er det bare jeg som sliter med logikken her?

Hijab kan aldri bli norsk kultur

Av Ragnar Marbakken

«Kan ikke norsk kultur være både hijab og miniskjørt, jul og ramadan, summen av all kultur som Norge har å by på? Kan ikke alle leve sammen, side om side, berike hverandre, velge det som passer dem best og akseptere hverandres forskjeller? Jeg har ikke noe imot å være i minoritet. Alt jeg ber om er å være likeverdig, så jeg og kan være norsk i eget land.»

D
HVA ER NORSK KULTUR? Kan ikke jul og ramadan være like norsk, spør Martin.

Spørsmålet stilles i Dagbladet av Marlene Annabella Martin, som kaller seg norsk paganist, og som dessuten er andrekandidat for Miljøpartiet de Grønne i Østfold.

Budskapet er at hun føler seg ekskludert fra det norske fordi hun ikke er kristen. Men ved å velge hijab og ramadan som eksempler hun mener bør innlemmes i norsk kultur, så framstår hun mer som apologet for islam.

Slik kunnskapsløshet og kulturrelativisme er skremmende, særlig når det kommer fra vantro, kvinnelige politikere. For det er nettopp vår norske kultur som er årsaken til at norske kvinner er likeverdige og kan velge det som passer dem best, slik Marlene ønsker.

Norske kvinner har helt siden vikingtiden hatt større frihet enn muslimske kvinner har den dag i dag.

Hijab er symbol på islam, og står for underkastelse og rangering av mennesker ut fra kjønn og religion, altså det motsatte av likeverd, frihet og aksept for forskjellighet.

Dess mer islamsk et land er, dess svakere er kvinners og religiøse minoriteters rettigheter. Iranske kvinner risikerer 50 piskeslag for å ta av hijaben og Saudi-Arabia, som er islams vugge, behandler kvinner verre enn hvite behandlet svarte under apartheid. Islam rangerer forresten paganister enda lavere enn kristne.

Hijab skal hindre kvinner i å vekke seksuelt begjær hos menn. Således gjør hijaben kvinner til sex-objekter, som selv er ansvarlige dersom de blir utsatt for seksuell trakassering og voldtekt. Selv små barn blir gjort til sex-objekter på denne måten. Hijabens funksjon er altså å beskytte rene, ærbare muslimske kvinner og jenter, og skille dem fra urene, vantro sex-slaver.

Man trenger ikke være kristen for å være norsk. Det er nok å vite hva som er rett og hva som er galt, hvem man er og hva man står for, hva man har arvet sine forfedre, og hva man må sørge for å føre videre til sine barn.

Hijab og norsk kultur er gjensidig utelukkende størrelser, så den dagen hijab blir «norsk» kultur, så er det ikke lengre norsk kultur som gjelder i Norge, og da har heller ikke Marlene Annabella Martin muligheten til å velge.

Som kvinnelig politiker og paganist bør Marlene Annabella Martin snarest se i øynene at ikke all kultur er like bra, og at den norske kvinnefriheten ble ikke gitt henne for å skusles bort på kulturrelativistisk dumskap.

Relatert:

– Til helvete med hijab

– Når budbringeren blir beskutt

– Miljøpartiet De Grønne-politiker medlem i al-Qaida

– Lærer på muslimsk skole: «homoseksuelle skal steines»

«Arrangert ekteskap er arrangert voldtekt»

«Arrangert ekteskap er arrangert voldtekt»

Av Ragnar Marbakken

«Kvinnesynet i innvandrermiljøet er helt på steinaldernivå.» Utsagnene kommer fra regissør Ulrik I. Rolfsen. I hans norske dokumentar «Frivillig tvang» møter vi to pakistanske ungdommer som har blitt giftet bort til personer fra hjemlandet som foreldrene har valgt ut for dem.

Fatima ble lurt med til Pakistan fra Norge av foreldrene som sekstenåring og tvangsgiftet til sin fetter. Deretter ble hun voldtatt og mishandlet til hun var sju måneder på vei med et barn hun ikke ville ha. Noen måneder etter at første barn var født i Norge, reiste hun tilbake til Pakistan for en reprise. Som tobarnsmor i en alder av nærmere atten år, klarte hun å skille seg.

Abu ble «frivillig tvunget» til å gifte seg med en jente fra Pakistan.Vi får ikke vite hvorvidt hans kone ser det som frivillig eller ufrivillig tvang å dele ekteseng med en hun ikke selv har valgt. Abu syns ekteskapet er en liten pris å betale for å holde familien sammen. Og dessuten kan han bare skille seg og skylde på familien for å ha valgt feil for han, dersom ekteskapet ikke fungerer.

Vi møter også to pakistanske ungdommer som ikke er gift ennå. Men både taperen Hassan som knapt kan norsk, og den tilsynelatende velintegrerte studenten Atiqa, skal gifte seg med pakistanere.

Pakistanere kritiserer ofte nordmenn for vårt familieliv, men dette vitner ikke akkurat om noen god oppskrift på sunne, harmoniske familier. Selv pakistanernes påståtte omsorg for sine eldre, er basert på tvang i større eller mindre grad.

OPPGITT:
OPPGITT: Filmregissør Ulrik I. Rolfsen er oppgitt over norskpakistanere og deres dobbeltmoral.

Etter at dokumentaren ble vist på NRK, har Rolfsen mottatt massiv kritikk fra såkalt velintegrerte pakistanere, særlig kvinner. Jeg sier såkalt velintegrerte, fordi det faktum at de syns det er en verre krenkelse at noen snakker høyt om tvangsekteskap, enn at noen utsettes for det, vitner om at de sitter hardt fast i klan- og æreskulturen fra landsbygda i Pakistan.

Disse krenkede pakistanerne hevder at alt går så meget bedre med integreringen nå. Et argument de bruker, er at antallet henteekteskap går ned. De glemmer samtidig å nevne at kravene til henteekteskap er skjerpet. Dessuten har andelen pakistanske kvinner som gifter seg med pakistanere økt fra 94% i første generasjon til 96% i andre generasjon.

Sannheten er vel heller at pakistanerne ikke er integrert i det hele tatt, men tvert imot har laget seg sine egne parallellsamfunn hvor de fortsetter å leve akkurat som i Pakistan. Det er så man kan lure på hva de egentlig gjør her?

Kan det ha noen sammenheng med at hver pakistaner som kommer til Norge, i snitt koster det norske folk 5,1 millioner skattekroner?

Antirasistisk Senter: Etniske nordmenn er et problem

Av Magnus Kristiansen

På videoklippet kan man se nestleder i kommunikasjon, Ervin Kohn og rådgiver Anne Marie Mollén, fra den statsfinansierte meningsorganisasjonen Antirasistisk Senter, i samtale med den ungarskspråklige flerkulturelle bloggen Északi Napló (Nordisk Visjon).

Kohn forteller i intervjuet at det norske samfunnet kanskje er enda mer homogent enn det ungarske. Han forteller videre at nordmenn ikke har lang erfaring med etniske minoriteter i den skalaen som vi nå opplever gjennom den ukontrollerte masseinnvandringen i Norge idag:

Det er en jobb å gjøre, forteller Kohn.

Hva slags jobb som må gjøres går ikke Kohn i dybden i, men med hans arbeidsgivers heller brokete historie med hatefulle og feilaktige uttalelser mot etniske nordmenn, så vil man kunne anta at man ønsker å omgjøre Norge til et flerkulturelt land, og den endelige løsningen vil være et Norge hvor etniske nordmenn ikke lenger er i majoritet.

ANTIRASISTISK SENTER OG BLITZ: Antirasistisk Senter har ved flere anledninger delt scene med de voldelige venstreekstremistene i Blitz, her representert ved den dømte Stein Lillevolden.
ANTIRASISTISK SENTER OG BLITZ: «Si meg hvem du omgås med og jeg skal si deg hvem du er» heter et ordtak. Antirasistisk Senter, her representert ved tidligere leder Kari Helen Partapouli, har ved flere anledninger delt scene med de voldelige venstreekstremistene i Blitz, her representert ved den straffedømte Stein Lillevolden.

Kohn ikke alene

Denne typen anti-norsk retorikk er dessverre ikke Ervin Kohn og hans medansatte på ARS alene om å uttale. Også andre kjente og medievante personligheter har snakket om at Norge må forandres radikalt og at nordmenn som majoritet i sitt eget land er «et problem».

Dette har blant annet professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Thomas Hylland Eriksen, snakket om tidligere når han uttalte følgende infamøse setning til Universitetets internavis i 2008:

Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger.

I HARDT VÆR. IGJEN: Professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, har det med å tråkke på verbale landminer når han skal uttale seg. Denne uken måtte den omstridte professoren fra UiO slette et blogginnlegg hvor han omtalte FrP som et "mykfascistisk parti".
FØLER SEG MISFORSTÅTT: Professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, har det med å tråkke på verbale landminer når han skal uttale seg. Som unnskyldning mener professoren at kun mennesker med høy utdannelse forstår hva han har sagt.

Uttalelsen skal være tatt ut av sin sammenheng ifølge Hylland Eriksen, som mener at kun høyt utdannede personer kan tolke hans arbeide og forstå hva han sier. Men uttalelsen fikk allikevel bein å gå på i de fleste mediene med henvisning til professorens svermeri for det flerkulturelle samfunnet gjennom sitt arbeide på universitetet, samt politiske engasjement for politiske partier som har åpen innvandring til Norge som hovedpunkt i partiprogrammene.

Det norske samfunnet sliter

FF
MANGLER KUNNSKAP: Ervin Kohn sier at nordmenn er lite kunnskapsrike når det gjelder andre kulturer.

Tilbake i intervjustolen påpeker Kohn at nordmenn er «lite kunnskaprike» når det gjelder religion og andre nasjoners kulturer og trenger derfor Antirasistisk Senter for å fortelle dem hva de skal mene om blant annet islam og jødedommen.

En kuriositet er at Kohn stadig omtaler nordmenn som «de» eller «dem» og ikke som «jeg» eller «vi». Om dette betyr at han ikke selv identifiserer seg som en nordmann, eller om han sitter på en slags guddommelig kunnskap som han skal bringe ned til oss kunnskapsløse og fordomsfulle etniske nordmenn, er vanskelig å sile ut gjennom alle de norskfiendtlige uttalelsene.

Man kan også spørre tilbake, hvor kunnskapsrik er Ervin Kohn på Norge, vår kultur og den kristendommen vi har bygd vårt samfunn på gjennom de siste tusen år? Kan det være at det er Kohn som mangler innsikt og forståelse for nordmenn som folkeslag og vår tusenårige historie?

Hvordan ville hans budskap blitt mottatt hos nasjoner i Asia og Afrika hvor man har lignende majoritetsbefolkning som i Norge? I Israel, der han har sine religiøse røtter?

Skjult og usynlig rasisme

FF
SKJULT RASISME: Palestina-aktivist og rådgiver hos ARS, Anne Marie Mollén, mener Norge har store problemerer med skjult og usynlig rasisme.

Ervin Kohn og  Anne Marie Mollén kan videre fortelle at rasismen i Norge er «skjult» og «usynlig», men at den kommer frem på mindre åpenlyse måter. At det norske samfunnet sliter stort med blant annet antisemittisme, antiislamisme, antisiganisme og rasisme mot ikke-etniske norske minoriteter:

Det er mye å jobbe med, og det er absolutt et behov for ikke-statlige organisasjoner som Antirasistisk Senter, sier Kohn, med rådgiver Anne Marie Mollén nikkende anerkjennede ved siden av seg. Hun kimer også inn etter Kohns fordømmende omtale av Norge og det norske folket:

Det finnes ikke noen klar rasisme, og rasisme på gaten hvor det direkte hetses mot minoriteter, er ikke spesielt tilstedeværende. Rasismen er mer skjult og usynlig og er mer innebygd i den norske kulturen. Man finner den gjerne på internett gjennom enkelte uttalelser som at islam er et problem eller at romfolk spiser rotter, det er mer en «drypp-effekt» som er konstant og på den måten gjør at minoriteter som lever i Norge opplever rasisme på et eller annet nivå. Dette uten at man direkte kan si hva eller hvordan den eksisterer.

Dette gjør det vanskeligere for oss å peke ut de faktiske rasistene i samfunnet, avslutter Mollén og bruker pekefingeren som for å peke ut en rasist.

Kohn avslutter innslaget med å innrømme at det verste som finnes i det norske samfunnet er å bli kalt antisemitt eller rasist.

Å være antisemitt eller rasist er absolutt det verste man kan anklage noen i Norge for å være.

Da er det greit å være offisielt betalt av staten for å være anti-rasist!

Klikk på denne lenken for å se hele intervjuet.

Relatert:

Kunne noe lignende ha skjedd i Norge? – Ja, det har allerede skjedd

Den ufattelige nyheten om at minst 1400 jenter, ned i tiårs alderen, hadde blitt sexmisbrukt av pakistanske miljøer i småbyen Rotherham, slo ned som en bombe i England i forrige uke.

Fenomenet kalles «grooming» og det vil si at voksne menn, i etablerte nettverk, jakter på unge jenter som de bruker som rene sexslaver seg imellom. Noen av jentene har i løpet av noen år blitt voldtatt av flere hundre menn.

Historiene om overgrepene er derimot ikke nye. Familier og jentene selv har rapportert om overgrepene til lokale myndigheter og politiet i mange år. Uten at noe har blitt gjort.

Les også: Lara ble kalt «rasist» når hun vitnet mot de muslimske overgrepsgjengene

Politiet ignorerte overgriperne

Emma var 12 da det begynte. Hun fortalte i en radiodokumentar på BBC i 2011 at hun ble kjent med noen litt eldre gutter på det lokale kjøpesenteret. Etter en stund ble hun introdusert for guttenes brødre, fettere og venner som var enda litt eldre. De var kjekke og kjørte kule biler. De tok med Emma og venninnene til McDonalds, ga dem alkohol, cannabis og røyk.

Da hun ble 13 begynte overgrepene. Hun ble sparket ned på gulvet, holdt nede av noen av «vennene» mens andre voldtok henne. Noen tvang venninnene hennes til å se på og andre igjen så på og lo. Emma skal ukentlig over en lang periode ha blitt voldtatt av tilsammen over 100 menn.

Ahdel Ali, 25, Mubarek Ali, 29, Mohammed Ali Sultan, 26, Tanveer Ahmed, 40, Mohammed Younis, 60, and Mohammed Islam Choudhrey, 53.
NOEN AV DE FÅ MUSLIMENE SOM ER DØMT FOR PEDOFILI MOT HVITE JENTER: Ahdel Ali, 25, Mubarek Ali, 29, Mohammed Ali Sultan, 26, Tanveer Ahmed, 40, Mohammed Younis, 60, and Mohammed Islam Choudhrey, 53.

En jente som omtales som barn «H» i rapporten, fortalte at hun da hun var 11 år fortalte til politiet om hvordan hun og en venninne ble seksuelt misbrukt av voksne menn. Men politiet gjorde ingenting.

Da hun var blitt 12 år, ble hun funnet i baksetet på en drosje sammen med en mann som hadde upassende bilder av henne på telefonen sin. Fortsatt ingen reaksjon. Fire måneder senere ble barn «H» funnet i et hus alene med en gruppe voksne menn. Politiet arresterte jenta fordi hun var full, men ignorerte overgriperne.

Rasisme

Frykten for å bli stemplet som rasister gjorde at myndigheter og politi stilltiende aksepterte det som foregikk og overgriperne fritt kunne holde på i mer enn femten år.

Men det var ikke den eneste forklaringen på hvordan dette kunne skje.

Frykten for å miste muslimske stemmer ved valgene var også en av faktorene.

Les også: Arbeiderpartiet i England skjulte massive overgrep for å ikke miste stemmer blant innvandrerbefolkningen

Parlamentsmedlemmet fra Rotherham, Labour politikeren Denis MacShane, har innrømmet overfor BBC at «det var en kultur for at man ikke ville ødelegge den gode stemningen i det multikulturelle felleskapet. Og kanskje, som en sann Guardian-lesende venstreliberaler, ville jeg ikke ta for hardt i».

Det antydes også at enkelte kommunestyremedlemmer med pakistansk bakgrunn skal ha bedt sosialarbeidere avsløre hvor jentene gjemte seg for overgriperne. Andre politikere blir anklaget for å dysse ned at det er et grunnleggende problem at det er snakk om pakistanske menn som forgrep seg på etnisk britiske barn. Ungdomsarbeidere forteller at de ble bedt om å holde tett om den etniske bakgrunnen til overgriperne, av hensyn til felleskap og samhørighet. Og The Times refererer til anonyme kilder som forteller at kommunen selv skal ha fjernet opplysninger om overgrepene fra ett av sine kontorer, for at de som gransket forholdene ikke skulle få innsikt i den etniske og religiøse bakgrunnen til overgrepsmennene.

Men hva med Norge?

I 2012 brast nyheten om at en norsk jente, som til slutt endte sitt liv, var blitt utsatt for lignende grusomme overgrep på Kongsvinger. TV2 lagde en reportasje om saken, men ingen andre mediekanaler eller aviser fulgte opp saken og det ble en øredøvende stillhet i ettertid.

IDYLLEN SOM BRAST: En norsk mindreårig jente ble i mange år misbrukt med myndighetenes viten. Nå er hun død.  (Foto: Glomdalen.no)
IDYLLEN SOM BRAST: En norsk mindreårig jente ble i mange år seksuelt misbrukt med myndighetenes viten i Kongsvinger. Nå er hun død. (Foto: Glomdalen.no)

Andrine var bare 13 år da et systematisk voldtekts- og overgrepsmareritt startet.

Et kurdisk miljø på Kongsvinger hadde plukket seg ut den unge jenta som kom fra et stabilt hjem.

Den lille jenta var maktesløs mot en hel gjeng av voksne som konstant jaktet på henne. Andrine fikk mindre og mindre motstandskraft og uten at politiet eller skolen grep inn og beskyttet henne, så var hun sjanseløs.

Les også: Bildene VG og Dagbladet ikke tør å vise

Andrine

Andrine ble utsatt for seksuelle overgrep fra hun var 13 år gammel. Men selv om moren hennes leverte telefonnummeret til mulige gjerningspersoner til politiet, så gjorde politiet ingenting.

Det tok flere år før politiet innkalte mistenkte til avhør. I denne perioden skal jenta ha blitt utsatt for overgrep av sju menn fra et kurdisk miljø. Kun én av overgriperne ble dømt.

GJORDE INGENTING: Politiet i Kongsvinger brukte flere år på etterforske den kurdiske pedofile voldtektsgjengen. Det endte med selvmord for jenta som ble voldtatt.
GJORDE INGENTING: Politiet i Kongsvinger brukte flere år på etterforske det kurdiske pedofile voldtektsmijøet i byen. Det hele endte med at den norske jenta som ble voldtatt døde av en overdose.

Andrine fikk store problemer som følge av overgrepene fra det kurdiske miljøet i byen, og døde av en overdose bare 21 år gammel.

– Egentlig kan man ikke tenke så mye på det, for da er det nesten ikke til å bære. Alt bunner jo i overgrep, og at det ikke ble tatt på alvor. Og sendrektighet – at årene fikk lov til å gå uten at noe ble gjort. Det satte sine varige skader på henne, sier Andrines far.

Sju overgripere – én dømt

TOK SELVMORD ETTER ÅR MED VOLDTEKTER.
BLE DREPT: Andrines foreldre mener overgriperne drepte hennes datter.

Foreldrene til Andrine forteller at det var veldig frustrerende å vente i årevis uten at politiet gjorde noe.

– Jeg regnet jo med at de kom til å ta det på alvor, hun var bare et barn. Og vi gikk og ventet på at de skulle gjøre noe, sier moren til Andrine.

Foreldrene gjorde sitt beste for å beskytte datteren. Hun ble blant annet kjørt til skolen, og hentet da skoledagen var over. Men familien kunne ikke følge henne 24 timer i døgnet.

– Det å oppdage ettersom tiden gikk at det skjedde nye overgrep som kunne ha blitt forhindret hvis politiet hadde grepet inn – det er et langt lerret å bleke å gjenskape noe særlig tillit til politiet som institusjon når du opplever noe slikt selv, sier faren til Andrine.

Spesialenheten for politisaker rettet kraftig kritikk mot politiets mangelfulle etterforskning, og politimesteren i Hedmark beklaget håndteringen av saken overfor familien i 2008.

Foreldrene til Andrine tror ikke politikerne har skjønt hvor alvorlig overgrep mot barn er.

– Den som begår et overgrep mot et barn, det er en morder. Og hvis noen mener at det er å overdrive, så kan jeg gjerne følge vedkommende ned og vise ham gravstedet til datteren vår, sier faren til TV2.

Les også: Advarte mot barnevoldtekter – ble sendt på mangfoldskurs

Lukkede miljøer

En del av det som har kommet fram etter overgrepsskandalen i England, som nå også sprer seg til andre byer, er at det ofte er vanskelig å fatte omfanget av overgrepene da de begås i lukkede innvandrermiljøer. Jentene som plukkes ut er ofte sårbare hvite jenter i svært ung alder.

En del av overgrepskulturen har sitt utgangspunkt i kebabrestauranter drevet av innvandrere. Unge jenter som kommer inn i butikkene sent på kveldstid har vært yndede mål for overgriperne. Også kjøpesentre og skoleveier er områder der overgriperne vet unge jenter ferdes og er lette å få tak i.

Etablerte nettverk gjør at jentene raskt føres inn i en verden det nærmest er umulig å komme seg ut av og som det er svært vanskelig for utenforstående å se konturene av. Trusler og lokkemidler brukes om hverandre og foreldrene er ofte de siste som får vite hva som foregår.

Lignende saker har i årevis vært kjent blant ungdommer i byer og tettsteder også rundt om i Norge. Men kunnskapen om omfanget og de store avsløringene har enda latt vente på seg.

Relatert:

– VG lyver om voldtekt av norsk kvinne i England

– Bildene VG og Dagbladet ikke tør å vise

– Muslimsk overgrepsskandale i England vokser – over 2.000 jenter misbrukt

– 14 somaliere dømt for sex-slaveri i England

– Arbeiderpartiet i England skjulte massive overgrep for å ikke miste stemmer blant innvandrerbefolkningen

– Ny overgrepsskandale i England – massivt overgrepsnettverk i Sheffield

– Advarte mot barnevoldtekter – ble sendt på mangfoldskurs

– Den muslimske befolkningen i England og Wales nesten doblet på 10 år

– Afrikanere gjengvoldtok mindreårig jente på lokaltog i Oslo

Når budbringeren blir beskutt

Når budbringeren blir beskutt

av Ragnar Marbakken

Media utropte en ny folkehelt denne uken. Faten Mahdi Al-Husseini, en 19 år gammel sjiamuslim i tettsittende hijab. Hun holdt en flammende appell i demonstrasjonen mot sunnimuslimene i Profetens Ummah: «Dere følger ikke islam. Dere følger djevelen!»

Mens store deler av pressen, både i inn- og utland, var så opptatt av å hylle sin nye heltinne at de helt glemte å gjøre jobben sin, gjorde Hege Storhaug det. Hun gravde litt i hvem denne Faten egentlig er, og fant en islamist som hyller Khomeini og som ønsker en islamsk stat med streng, islamsk lovgivning. Moskeen hun tilhører er finansiert av Iran, og presteskapet som sender imamer og hatpredikanter til Norge.

Aftenposten, Nettavisen og VG var raskt ute og skjøt budbringeren:

«Disse kritikernes uttalelser om Faten er ren mobbing. Det å angripe en usedvanlig modig ung kvinne, som med stor fare for egen sikkerhet har utfordret de mørkeste kreftene i vårt samfunn, er rett og slett skammelig.»

Det er altså mobbing å si høyt at en islamist er en islamist. Og de som gjør det skulle skamme seg, skulle de! Det er visst bare Profetens Ummah og de som åpent støtter IS som er ekstremister nå. Hvis man bare ønsker seg et religiøst diktatur, kan man visst godt være en god rollemodell, faktisk. Det kan nesten virke som om de lave forventninger er ytterligere nedjustert.

Den andre store saken i media denne uken var rapporten om de 1400 britiske jentene helt ned i 11-årsalderen som ble mishandlet, voldtatt, dynket i bensin og truet med våpen av pakistanske menn og deres slektninger i Rotherham, mens hjelpeapparat og kommuneledelse snudde seg vekk i frykt for bli kalt rasister.

Store deler av norsk presse velger å omtale de muslimske overgriperne som «asiater» i stedet for pakistanere. Ingen stiller spørsmål ved hva som får så mange muslimske menn til å ydmyke og terrorisere så mange vantro jentebarn. Media presterer altså i sin dekning av saken, å dilte i samme spor som hjelpeapparatet og kommuneledelsen i Rotherham.

BILDENE NORSKE MEDIER IKKE TURTE Å TRYKKE: Norske medier omtaler de arresterte og dømte pedofile pakistanske muslimene som «asiater», og snakker ikke om det faktum at 91% av de som blir dømt i slike saker er muslimer.
BILDENE NORSKE MEDIER IKKE TURTE Å TRYKKE: Norske medier omtaler de arresterte og dømte pedofile pakistanske muslimene som «asiater», og snakker ikke om det faktum at 91% av de som blir dømt i slike saker er muslimer.

Forstår ikke pressen at det er heksejakten de bedriver mot alle som våger å ytre seg kritisk om innvandring eller islam, samtidig som de gjør hva de kan for å bagatelliserer innvandrere og muslimers ekstreme handlinger og holdninger, som er årsaken til at det kan gå så galt som i Rotherham? Muslimer som ønsker seg en islamsk stat hylles, mens nordmenn som ønsker seg en norsk stat hates.

Av frykt for å bli kalt rasist og sendt i skammekroken, eller kanskje risikere å miste jobben, så holder de fleste av oss kjeft. Vi vet at budbringere blir beskutt. Både i Norge og England.

Hvor blir det av ytringsansvaret, Tajik?

Hvor blir det av ytringsansvaret, Tajik?

Hadia Tajik, arbeiderpartipolitiker og leder av Stortingets justiskomité, forsvarer på Dagsrevyen ytringsfriheten til sine trosbrødre i Profetens Ummah.

Ubaydullah Hussain, leder i Profetens Ummah, støtter Islamsk Stat (IS). Han ønsker at Norge skal bli en del av den Islamske Staten, og ser ingen problemer med at IS korsfester vantro, hugger av hoder og setter dem på påler til skrekk og advarsel. Mohyeldeen Mohammad postet halshuggingen av den amerikanske journalisten James Foley med kommentaren «Nyt!» på Facebook.

Denne typen ytringer skal visst være en del av det offentlige ordskiftet i Det Nye Norge nå:«I utgangspunktet er det fullt ut lovlig å ytre sin støtte til terrorforherligende ideologier.» sier Tajik, som mener at islamistenes hatprat «kan bidra positivt mobiliserende for resten av samfunnet.»

Dette i skarp kontrast til hvordan islam- og innvandringskritikere i tre år har blitt klistret til Breivik og avkrevd ytringsansvar fra hennes partifeller. Raymond Johansen med flere var senest ute i sommer og krevde et oppgjør.

Hvorfor har islamistene frikort til å glorifisere bestialske drap for åpen mikrofon med mor Hadjas velsignelse, mens innvandringskritikere må utvise ytringsansvar? Ville Hadia Tajik snakket like varmt om ytringsfrihet dersom noen hadde lagt ut video av Breiviks skyting med kommentaren «Nyt!»? Tror ikke det, nei. Her lukter det hykleri.

Noen rasister er likere enn andre

Noen rasister er likere enn andre

Av Ragnar Marbakken

Den Islamske Staten (IS) bedriver folkemord på alle som ikke er muslimer. Deres handlinger er så grusomme at man vil ikke tro det. Deres menneskesyn så forkastelig at man finner ikke ord. Muslimene i IS torturerer og dreper på bestialsk vis, og de legger ut skrytevideoer av det. Dette er rasisme. Den typen rasisme hvor man har dehumanisert andre mennesker til et nivå hvor det ikke finnes grenser for hvilke lidelser de kan påføres. De vantro skal utryddes.

Strømmen av muslimer som reiser fra Norge til Syria og Irak for å delta i den Islamske Statens (IS) har ikke avtatt i følge PST. I Norge kjører noen rundt i biler og roper ut sin hyllest til barbariet, andre slipper til i avisene. Atter andre bidrar med pengestøtte. Og Mehtab Afsar, leder av Islamsk Råd som representerer 80.000 muslimer, bidrar ved å bagatellisere og sammenligne terrorhandlinger i Syria og Irak med norsk førstegangstjeneste.

Islam er en diskriminerende ideologi og koranen er full av hat mot vantro, som muslimer får inn med morsmelken i følge Abid Raja, som selv er pakistaner og muslim. Her er det altså ikke snakk om enkeltpersoner med rasistiske holdninger, men en hel flokk.

Stille fra Antirasistisk senter

FARLIGERE ENN ISLAMISTER? ARS mener det og forfølger professor Nils-Rune Langeland i nasjonale medier. Norske islamister får derimot ikke noe søkelys.
FARLIGERE ENN ISLAMISTER? ARS mener det og forfølger professor Nils-Rune Langeland i nasjonale medier. Norske islamister som aktivt støtter folkemord får derimot ikke samme søkelys fra den statsstøttede organisasjonen.

Hvor er så Antirasistisk Senter? Jo, mens norske muslimer bedriver rasistisk motivert vold mot vantro i Irak og Syria, er Sohaib Sultan og Rune Berglund Steen travelt opptatt med å tråle Facebook. Der har de fanget storfisken Nils Rune Langeland, som de helst vil gi yrkesforbud for å ha skrevet følgende:

«Prøvde å gå på restaurant her eg bur. Naturligvis vanvittig dyrt. Den pakistanske restaratøren flirer hånleg mot meg. Du din jævla pakistaner har ikkje tippoldefedre son slåst for Noreg. Kom her som analfabet. Hater dykk med god grunn»

Sultan har visstnok gjort dette før. Han skrev et brev til arbeidsgiveren til en kjent samfunnsforsker og spurte hvordan de kunne ha en person ansatt som bidro til en islamfiendtlig debatt.

Hvorfor prioriterer statsstøttede ARS å forfølge folk som skriver, heller enn å ta tak i den rasismen som fører til vold og folkemord? Det har tidligere blitt skrevet om hvordan ARS fortsetter å spre myten om nordmenns rasistvold den 22. juli, til tross for at ingen, ikke ARS selv engang, kan dokumentere noe rasistvold fra nordmenn.

Det virker nesten som om Antirasistisk Senter bedriver en form for diskriminering basert på etnisitet og religion i sitt arbeid. Er det de lave forventningers rasisme som gjør at Langeland forventes å ha nettvett, mens man ikke forventer noe som helst av muslimer?

Eller brukes rasistkortet bevisst for å fremme en innvandringspolitisk agenda, heller enn å bekjempe rasisme? Steen og Sultan blir i alle fall ikke arbeidsledige, så lenge noen rasister er likere enn andre

Suksess for Jimmie Åkesson i Norge

Jimmie Åkessons partitur til nabolandet Norge skulle appellere til de mellom nesten 100 000 svenskene som bor og jobber i Norge. 500 personer møtte frem til Sverigedemokratene sitt arrangement foran Stortinget, sammen med et oppbud av statsstøttet media. De som støttet SD var i stort flertall, selv om dagsaviser som Dagbladet ga et klart mindretall av de fremmøtte den største oppmerksomheten.

Jimmie Åkesson tok de få bråkmakernes fremmøte med stor ro og konsentrerte seg om sitt budskap:

– Mange svensker drar til Norge for å jobbe fordi det er så vanskelig å få jobb i Sverige. Spesielt for ungdommer. Det skal ikke være slik at man må flytte til et annet land fordi det ikke finnes jobber i Sverige.

– Vi må lære av Norge og vokse ved bruk av vår egen arbeidskraft. Vi har hatt en høyreregjering i Sverige i åtte år, og det har ført til høyere arbeidsløshet, spesielt blant unge.

Åkesson var imidlertid litt overrasket at antidemokratiske og asosiale elementer som bråker ved lovlige politiske arrangementer også hadde fått fotfeste i Norge.

– Jeg hadde ikke forestilt meg dette i Norge. Jeg trodde nordmenn var mer tolerante og vant til en mer åpen debatt, fortalte partilederen til Dagbladet som hadde møtt opp med en dårlig skjult agenda.

Antidemokratiske krefter ønsket bråk

Den venstreekstreme organisasjonen Vepsen hadde på sin nettside før møtet skrevet at man ønsket å forstyrre det lovlige møtet og oppfordret venstreradikale og andre asosiale elementer å møte opp. Nettsiden kom med flere løgner om partiet og ønsket tydelig å nøste opp hat og vold gjennom sin appell. Blant annet skrev man at partiet ønsker et «hvitt Sverige» og omtalte partiet som et tidligere naziparti hvor snauskaller kun hadde «grodd ut håret og pusset på fasaden sin».

Dette er noe man uten anstrengning kan kalle oppvigleri og når man vet hvordan venstreekstreme demonstrasjoner ofte utarter seg så er dette absolutt innenfor rammene av hva som er straffbart ifølge norsk lov.

Vepsens ansvarlige redaktør Tor Bach sin tidligere voldelige gatekamerat i Blitz-miljøet, Stein Lillevolden, har blant annet blitt kjent skyldig i norsk rett for dette. Tor Bach har selv i et intervju for den revolusjonære kommunistiske avisen Røde Fane fortalt at «voldsbruk kan være riktig» i politiske sammenhenger.

VIL ØDELEGGE MØTET: Vepsen.no sin redaktør Tor Bach oppfordrer sine lesere å ødelegge møtet til det svenske partiet.
VIL ØDELEGGE MØTET: Vepsen.no sin redaktør Tor Bach skrev en oppviglersk appell og oppfordret sine lesere til å ødelegge møtet til det svenske partiet. (Faksimile fra Vepsen.no)

22. juli er glemt av venstresiden og media

Det flotte språket fra tidligere statsminister Stoltenberg om å være et åpent og inkluderende samfunn etter terroren den 22. juli, har tydeligvis blitt satt til side nå som venstresiden går tilbake til den polariserende debatten og aggressive konfrontasjonsstilen ovenfor politiske motstandere, godt hjulpet av de norske mediene. Det skal da også ha blitt amper stemning fra venstreekstremistene mot tilhørerne når partilederen skulle snakke til de fremmøtte. Heldigvis hadde politiet full kontroll på de som måtte ønske å bruke vold under møtet.

Både Dagbladet, VG og NRK.no valgte å kjøre negative og klart politisk vinklede artikler om møtet. Flere av dem brukte Vepsen som kilde til sin informasjon. Et hederlig unntakt var Aftenposten som nesten klarte å lage en objektiv artikkel.

Norsk politiker med rasistisk tweet

Byrådsleder for Oslo og Høyre-politiker Stian Berger Røsland stiller seg i samme bås som de venstreekstreme og går med på massehetsen.

REIS DIT DU KOM FRA: Slik hilser byrådsleder fra Høyre en politiker fra et riksdagsparti i Sverige. Mon tro om Røsland kunne uttalt det dette om det hadde vært en fra romfolket eller kanskje en asylsøker?
REIS DIT DU KOM FRA: Slik hilser Høyre sin byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, en partileder fra et riksdagsparti i Sverige.

Mon tro om Røsland kunne uttalt dette om det hadde vært en fra romfolket eller kanskje en asylsøker? Det har også vært helt stille fra Røsland når islamister står og truer vår nasjon i Oslo sentrum under en av sine demonstrasjoner.

Paragraf 135a sier følgende:  Det er forbudt å være diskriminerende eller hatefull mot noen på bakgrunn av nasjonalitet, etnisitet eller livssyn. Er det for mye å be om litt anstendighet fra våre folkevalgte ledere?

Eventyrlig suksess i Sverige

Sverigedemokraterna har hatt en eventyrlig suksess i Sverige det siste tiåret. Nåværende partileder Jimmie Åkesson har sittet siden 2005. I valget i 2010 fikk partiet nok stemmer til å komme inn i den svenske rikdsdagen. Den gang havnet partiet på 5.7% som ga dem 20 seter. Per idag har partiet ifølge en meningsmåling utført av Sentio 11.8%, noe som gjør dem til Sveriges tredje største parti.

Jimmie Åkesson har også vunnet mange velgere med sin klare og konkrete tale, og ikke sjelden vinner han avstemninger i avisene etter politiske TV-sendinger med partilederne.

Partiet kjører på en konservativ og svenskvennlig linje, med ønske om å bevare svensk kultur og verne om de svenske kjerneverdiene. De ønsker også å kontrollere den svært store innvandringen til landet (Europas største i forhold til folketall) og ønsker blant annet å reforhandle den nåværende avtalen med EU, samt å ikke innføre euroen. Partiet er også klare på at de ikke ønsker Tyrkia som et EU-land.

Internett-suksess

Ungdomspartiet til Sverigedemokraterna, Sverigedemokratisk Ungdom, har nylig sluppet en valgvideo som har fått stor respons på nettet med nesten 340 000 visninger på kun to uker.

Innvandring er ikke en berikelse

Innvandring er ikke en berikelse

Av Ragnar Marbakken

En av de mest seiglivete mytene om innvandring, er at Norge ikke kunne klart seg uten. Men et land kan ikke mangle arbeidskraft, det er bare bedrifter som kan mangle arbeidskraft.

Flere innbyggere fører bare til lavere BNP per person. Men politikere og andre innvandringsforkjempere gikk så lenge rundt og sa at innvandring er en berikelse for landet, at det fortsatt er mange som tror det, selv flere år etter at Brochmann-rapporten slo hull på den myten.

GAMLE MYTER: Selv i dag, med den kunnskapen vi har om at innvandringen ikke er lønnsom, så fortsetter statsstøttede medier å fortsette løgnene. (Faksimile fra Klassekampen).
GAMLE MYTER: Selv i dag, med den kunnskapen vi har om at innvandringen ikke er lønnsom, så fortsetter statsstøttede medier å fortsette løgnene. De bruker gjerne uriktige beregninger som grunnlag. Hvorfor? (Faksimile fra Klassekampen).

Selv ikke arbeidsinnvandring lønner seg. Vi ble lenge fortalt at innvandring skulle redde oss fra eldrebølgen, men det blir som et pyramidespill, eller som å pisse i buksa for å holde varmen. Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen sier til Finansavisen:

«Man glemmer at innvandreren øker behovet for realkapital. De skal ha et hus å bo i, skoler til barna, og sykehussenger, en tommelfingerregel er at for hver prosentenhet de øker BNP med, så øker de behovet for realkapital med tre prosentenheter»

Ikke-vestlig innvandring er ulønnsomt fra dag en. Hver ikke-vestlige innvandrer koster i snitt 4,1 millioner kroner. På grunn av innvandringen vil vanlige, norske arbeidere måtte jobbe mer, betale mer skatt og få dårligere velferdstilbud. Våre politikere og innvandringsforkjempere har påført oss en innvandringstsunami i tillegg til eldrebølgen.

Innvandring fører altså til boligmangel, lærermangel, sykehusmangel og mindre velferd både på grunn av økt trygdebruk blant innvandrere, og at innvandring svekker skatteviljen i befolkningen. Tilliten og samholdet som danner grunnlaget for den nordiske velferden forsvinner i takt med at befolkningen blir flerkulturell.

Videre får vi økt kriminalitet, lavere lønninger for norske arbeidere og mafiatilstander i bransje etter bransje. I tillegg blir vi mindre selvforsynte, både fordi det blir flere å forsyne, og presset øker for å bebygge matjord. Forurensing og CO2-utslipp øker.

Og da har jeg ikke engang nevnt alle de problemene vi får som følge av kultur- og religionskræsj.

Når samfunnets løgner rammer de mest sårbare av oss

Kongelige, politikere og toppbyråkrater sloss om å få dele ut priser i fargerikt mangfold og på flerkulturelle skoler.

Kronprinsesse Mette Marit og Dronning Sonja har vel mellom seg snart delt ut priser til samtlige skoler i Norge med en innvandrerandel over 50 prosent.

Fjell skole (innvandrerandel på 90 prosent) i Drammen er en av favorittdestinasjonene til Mette Marit når det skal deles ut en eller annen pris i flerkulturell mestring som kan vise henne fra en solidarisk og «folkelig» side.

Men hva skjer når rektorer og lærere kaster seg på de samme festtalene og faktisk tror på det som blir sagt? Når de faktisk prøver å sette disse fine tankene og ideene ut i det virkelige liv?

Her følger et leserinnlegg fra en norsk 18 år gammel kristen jente som ble lagt ut på Aftenpostens nettsider på onsdag. Dette er hennes virkelighet:

Du er ikke verd en dritt, du er kristen

I ni år ble jeg mobbet fordi jeg var norsk – og kristen.

Etter mobbingen jeg opplevde på barne- og ungdomsskolen, har jeg fått en frykt i meg. Å fullføre VGS skulle vise seg å bli mye vanskeligere enn jeg hadde trodd. Skolen trigget angsten min hver eneste dag, og noen dager var den så ille at jeg ikke maktet å nærme meg en skolebygning.

Møtte veggen

I november i fjor hadde jeg et halvt år igjen av videregående skole, men jeg møtte veggen helt, igjen. Det var som å oppleve 6. klasse om igjen. Forskjellen var at det ikke var på grunn av mobbingen denne gangen, men at jeg ikke orket skolen ett minutt lenger. Jeg var fullstendig utmattet, og det er vanskelig å fullføre eksamen når man ikke klarer å følge med i timene.

De fleste problemene jeg har i dag, skyldes ni år med mobbing. Ni år med slag, spark, stolkasting, utestengning, jentemobbing, ondskapsfulle ord, drapstrusler, hets og diskriminering. Ord om at jeg ikke fortjente å leve, fordi jeg var så stygg. Ord om at jeg ikke var verdt noe, fordi jeg var kristen.

Religionshets

Mange tror det kun er mennesker med minoritetsbakgrunn som hetses i Norge. Men på barneskolen var det jeg som ble det, fordi jeg var kristen i en klasse der jeg enkelte ganger var en av få norske. Skolen jeg gikk på skulle være så forferdelig spesiell. Her var de norske og utenlandske elevene visstnok utrolig gode venner. De hadde et samhold man aldri før hadde sett, og skolen hadde til og med fått priser for dette. For meg ble det hele bare en fasade utad.

Det ble så feil at skolen skulle fremstå slik, når det ikke var tilfelle. Først benektet de for at jeg i det hele tatt ble mobbet; lærere, ledelse og rektor. Så endret de standpunkt og hevdet at det hele var min skyld. «Det er din skyld, det er din skyld.» Ordene satt fast i hodet mitt, mens mobberne sto over meg å sa: «Du er ikke verdt en dritt, fordi du er kristen. Du burde faen meg gå å gifte deg med Jesus da, hvis du er så opptatt av det. »

Livsvarige arr

I det siste har jeg begynt å huske mer fra barneskolen enn jeg har gjort før, og det gjør forferdelig vondt. Det er like vondt ikke å huske barndommen, som det er å huske noe av det jeg ble utsatt for. Mobbing gjør dette med folk. Det lager arr helt inn til det innerste. Arr som aldri forsvinner, gjallende ord i hodet man aldri blir kvitt, eller i verste konsekvens; ikke å kunne huske barndommen sin overhodet.

Jeg vet ikke hva som er verst. Alt jeg vet, er at mobbingen jeg opplevde har skapt en frykt i meg for skolen som ikke forsvinner. Selv om det i realiteten er mange år siden det jeg opplevde tok slutt, er det som om jeg fremdeles går gjennom det samme.

Mobbing ødelegger liv. Derfor er det så forferdelig viktig at det blir tatt tak i med en gang, slik at man kan begrense ettervirkningene. Aller helst må vi bli så flinke til å iverksette forebyggende tiltak, slik at barn slipper å oppleve mobbing i det hele tatt. Det er fremdeles en lang vei å gå, og det gjør vondt å tenke på at over 40 000 barn hver eneste uke, opplever det jeg opplevde. Det skal ikke være sånn.

Vi må ta grep. For ett barn som mobbes, er ett for mye.

MALAKOFF VIDEREGÅENDE SKOLE. Dronning Sonja deler ut pris til skoler som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte.
MALAKOFF VIDEREGÅENDE SKOLE. Dronning Sonja deler ut priser til skoler som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte.
Kronprinsesse Mette Marit åpnet nye Rommen skole i 2010. Antallet minoritetselever er på nesten 100 prosent.
NESTEN INGEN NORSKE ELEVER: Kronprinsesse Mette Marit åpnet nye Rommen skole i 2010. Antallet minoritetselever er på nesten 100 prosent.

Myten om nordmenns rasistvold den 22. juli 2011

Myten om nordmenns rasistvold den 22. juli 2011

av Ragnar Marbakken

Norge er i en slags unntakstilstand på grunn av terrortrusler fra muslimer, og avisene er fulle av selvsentrerte innlegg fra muslimer som advarer nordmenn mot å tenke stygge tanker om islam. Felles for disse innleggene, er at man forsøker å stille nordmenn til ansvar for muslimers dalende popularitet.

Muslimer som er bekymret for sitt rykte, skulle kanskje heller rettet pekefingeren mot sine voldelige trosbrødre, men dem om det.

En gjenganger i disse innleggene er påstander om rasistvold fra nordmenn mot muslimer den 22. juli 2011 før gjerningsmannens identitet ble kjent. Et eksempel fra en kronikk av Sohaib Sultan og Rune Berglund-Steen fra Antirasistisk Senter, hvor de skriver at «I timene etter bombingen av regjeringskvartalet 22. juli 2011 valgte noen norske borgere å ta ut sitt sinne både verbalt og fysisk på mulige muslimer.» Dette er en udokumentert myte.

I januar 2012 jaktet Aftenposten på rasistvolden etter 22. juli. Det viste seg at ingen av landets 27 politidistrikter registrerte noe rasisme i sine logger. Det florerte av historier om den påståtte rasismen og volden både i avisene og på sosiale medier, men da Aftenposten ba om å få møte kildene, også anonymt, lyktes de ikke.

«En kilde sier at de to involverte i to stygge episoder ikke vil snakke med oss. Tre andre kilder sier de uttalte seg til mediene basert på hva de hadde hørt fra andre. En forsker sier hun uttalte seg på bakgrunn av hva hun hadde lest i avisene. Vi har bedt flere organisasjoner som jobber tett på minoritetsbefolkningen om hjelp. Folk i flere moskeer har forsøkt å hjelpe oss, også generalsekretæren i Islamsk Råd Norge har forsøkt, men ingen har klart å finne personene.»

Selv ikke Antirasistisk senter, som har et eget register for rasismehendelser, registrerte noe. «Ingenting ble rapportert der i dagene etter 22. juli, bekrefter leder Kari Helene Partapuoli.»

Da er det jo dumt at representanter for Antirasistisk Senter fremdeles sprer slike udokumenterte myter om nordmenns rasistvold etter 22. juli. Nesten litt rasistisk.

«Verdens beste land»

Verdens beste land

av Ragnar Marbakken

Nok en gang er Norge kåret til verdens beste land å bo i. Og da kan man jo forstå at mange gjerne vil bo her. Norge er i dag verdens fremste innvandringsland, og har like rask befolkningsvekst som India, til tross for at det blir stadig færre etniske nordmenn i Norge.

Hva er det som skaper et godt samfunn? Jo, det er innbyggerne og kulturen i landet. F.eks. er en kultur som respekterer kvinner bedre enn en kultur som behandler kvinner som kveg. Ikke bare er det åpenbart bedre for kvinnene, men det øker også produktiviteten og velstanden i samfunnet når alle bidrar, i stedet for at halve befolkningen skal trakassere eller overvåke den andre halvparten. Dette er innlysende for alle som ikke har så åpent sinn at hjernen har falt ut.

Dessverre er det en del innvandrere og kulturrelativister som ikke skjønner at det er det norske folk og den norske kulturen som har gjort Norge til verdens beste land, derfor forakter de i stedet nordmenn som ønsker å bevare vår kultur, og prøver i stedet å innføre de mislykkede kulturene som har gjort innvandrernes hjemland så mislykkede at innvandrerne ikke orker å bo der, men kommer hit i stedet. Christian Tybring-Gjedde måtte f.eks. ha hemmelig adresse og politibeskyttelse etter voldstrusler på grunn av kronikken «Drøm fra Disneyland».

«På 80-tallet skrev gode mennesker i avisene at innvandringen var så liten at den overhodet ikke ville påvirke norsk livsstil og egenart. Så var det taust en stund før de samme gode menneskene utpå 90-tallet skrev triumferende at Norge allerede var et flerkulturelt samfunn der norsk kultur ikke kunne påberope seg noen særstilling. Norsk ingen særstilling i Norge? Mange av de samme menneskene bekymrer seg for at Kina skal utradere tibetansk kultur og at indianerstammer i Sør-Amerika skal ofres for tømmerdrift og tvinges til å flytte inn i nærmeste storby.»

Dette sa Steinar Lem, tidligere leder i Framtiden i våre hender før han døde av kreft. Han var bekymret for at verdier som likestilling og ytringsfrihet ville bli satt under sterkt press, og den norske kulturen dramatisk endret av innvandringen. Han turte ikke si dette før han ble syk. Han hadde neppe endt opp med voldsalarm, men han fryktet det skulle gå ut over jobben.

Hvor lenge må innvandrere bo i Norge før de blir norske, da? Vel, det kommer an på hvor de kommer fra. Noen blir aldri integrerte. De danner i stedet dysfunksjonelle parallellsamfunn med egen kultur og religion, hvor de bare snakker sitt eget språk og gifter seg med slekt- og klanmedlemmer fra hjemlandet. De tror de er bedre enn andre, tviholder på kultur som ikke fungerer veldig mye bedre her enn i hjemlandene, og ender øverst på de negative statistikkene.

Samme dag som Norge nok en gang er blitt kåret til verdens beste land å bo i, trues nordmenn i vårt eget land med voldelig terror fra kulturen som Steinar Lem advarte mot. Det er på tide å våkne fra Disneydrømmen nå, og tørre å si høyt hva som gjør Norge til verdens beste land.

Øredøvende stillhet

Der har ingen funnet det bryet verdt å kommentere at en av deres egne tok spranget fullt ut og ble fulltids-jihadist.

Det står verst til hos Antirasistisk Senter, som tross alt har ansatte som deler både politisk ideologi, samt frekventerer samme gudshus som den internasjonalt ettersøkte terroristen. Shoaib Sultan burde vel kanskje gitt lyd fra seg, når man tenker på hvor nære Dale var hans egen personlige sfære både ideologisk og religiøst. De delte valglister for Miljøpartiet De Grønne i Oslo og var begge besøkende og positive til Rabita-moskeen i Calmeyersgate i Oslo. De er begge også endel av den ekstreme venstresiden som har deltatt i arrangementer i regi av blant annet Blitz, SOS Rasisme og Antirasistisk senter.

Vepsen.no med et kobbel av tidligere kjente Blitzere, eks-terrorister og tidligere leder for det mosaiske trossamfunn(!) er ikke kjente for å oppdatere spesielt ofte på nettsiden sin. Faktisk heller sjeldent. Og da med svært lav kvalitet på det redaksjonelle stoffet. Men en slik sak ville jo vært greit for dem å kommentere med tanke på at deres engasjement mot ekstremisme. «Vepsens formål er å drive gravende journalistikk om voldelige, rasistiske, totalitære eller hatefulle og antidemokratiske miljøer og grupper.», kan vi lese på nettsiden deres. At al-Qaida nå har et norskt medlem, som ble radikalisert i hatefulle grupper midt på Oslo øst, bør vel være midt i blinken for Vepsen med tanke på ovenstående tekst? Men det er kanskje en «interessekonflikt» ute og går her, siden terroristen tross alt kommer fra deres egen bakgård og tilhører det venstreekstreme ekkokammeret hvor også Vepsens styre befinner seg.

For ikke å snakke om Radikal Portal som er den «radikale» venstresidens nyeste tenketank. Deres fokus på «høyreekstremisme» har vært tydelig og enkelte av deres skribenter har brukt mye tid på gå i dype detaljer på bakmenn, bakgrunn og ideologi i disse miljøene. Nå har de sjansen til å vise at de også kan gjøre det samme på venstresiden. Avsløre grumset i sine egne rekker. Rydde opp og trekke klare linjer for hva som er akseptabelt og hva som ikke er det. De har forøvrig tatt en forlenget «sommerferie» ifølge nettstedet selv. Bra timing. Men mange av bidragsyterne må nok svelge tungt for å innrømme at terroristen i størstedelen av sitt voksne liv befant seg i deres egen politiske sfære.

Så, Antirasistisk Senter, Vepsen og Radikal Portal. Hvor er dere? Hvorfor har dere problemer med å gå i dybden på den ettersøkte terroristen sin antifascistiske bakgrunn og hans vei fra Blitz via Miljøpartiet De Grønne og til fullblods al-Qaida kriger? Dale er jo en del av den mest ihuga hatorganisasjonen som finnes der ute som dreper folk basert på deres etniske og religiøse bakgrunn. Så kan vi spørre oss. Er han en ensom ulv, eller kom han fra en flokk?