Category: Innvandring

STUDIE: Majoritet av europeere ønsker forbud mot innvandring fra muslimske land

En studie gjort av The Chatham House i Storbritannia viser at majoriteten av europeere støtter USAs innvandringspolitikk. I gjennomsnitt 55 prosent av de som ble spurt i 10 europeiske land ønsket å stoppe all fremtidig innvandring fra hovedsaklig muslimske land. Dette er en sterk kontrast til media og politikere sine holdninger.

Svensk politimann gikk ut med sannheten om kriminaliteten – ble politianmeldt

Peter Springare er politietterforsker og tidligere sjef for avdelingen for grov kriminalitet i den svenske byen Örebro. Nylig gikk han ut på sin Facebook-side og innrømmet hvem som sto bak all den grove kriminaliteten i byen hans. Dette tålte ikke lokalavisen, Nerikes Allehanda, som startet en personforfølgelse av den tidligere politisjefen.

USA: Sørgende mor støtter Trumps mur: «Gi meg en spade»

En mor som sørger over sin drepte sønn har uttalt at hun er klar for å hjelpe til å bygge muren som skal holde ulovlige innvandrere ute. Agnes Gibboney kom selv som lovlig innvandrer til USA, men opplevde enhver mors mareritt da hennes sønn ble skutt og drept av en ulovlig innvandrer fra Sør-Amerika.

SSB: Hver tredje nordmann skeptisk til innvandrere

Statistisk sentralbyrå la frem tall i dag som viser at nordmenn har blitt mer skeptiske til innvandring. Det er særlig arbeiderklassen som nå ser at jobbene og mulighetene deres forsvinner med masseinnvandringen som reagerer. Kvinner som ikke berøres av hverdagsinnvandringen er mer positive ifølge rapporten.

NAV-rapport: Masseinnvandringen skader Norge

Den nye NAV-rapporten "Fattigdom og levekår i Norge 2016" fastslår at Norges svært generøse innvandringspolitikk har skapt en underklasse av fattige mennesker. På bare tre år har antallet mennesker med vedvarende lavinntekt økt fra 7.7 til 9 prosent. Nå slår blant annet menneskerettighetsorganisasjonen HRS alarm.

Masseinnvandringens mange konsekvenser – høy luftforurensing

VG og NRK kan i dag formidle at Norge har farlig høy luftforurensing i de største byene og tettstedene. Oslo kommer naturlig nok verst ut. Det har gått så langt at man nå oppfordrer barn og voksne med hjertekar- eller luftveislidelser om å unngå å oppholde seg utendørs.

AVSLØRT: Norge trengte ikke arbeidsinnvandring på 60- og 70-tallet

Den offentlige debatten i Norge har vært preget av en enighet om at de første ikke-vestlige innvandrerne kom til Norge på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet fordi Norge trengte arbeidskraft. Det viser seg å ikke stemme. Den første bølgen som slo inn over Norge var uønsket og det var ingen etterspørsel etter arbeidskraft.

Finansavisen: Norge drukner økonomisk av innvandringen

Finansavisen og Nettavisen fortalte denne uken at Norge går med "rekordstort underskudd" og at hele oljefondet allerede er brukt opp i fremtidige pensjonsutbetalinger. En av årsakene til underskuddet er den massive innvandringen Norge har hatt siden 1970-tallet som nå skaper store velferdsutgifter.

Skyting, narkotika og kidnapping – utenlandske gjenger terroriserer Oslo

Kidnapping, narkotikasalg, torpedovirksomhet og skyting på åpen gate. Det er det nye Oslo som viser seg fra sin mest mørke side. Politiet innrømmer nå at de er bekymret for utviklingen etter at kriminelle utenlandske gjenger i Oslo har fått kontakt med den svært farlige albanske mafiaen i Sverige. Det hele fikk nasjonal oppmerksomhet i media for to uker siden da en person ble kidnappet på åpen gate rett foran forskrekkede barnefamilier på Ljan i Oslo.

Europol: Høyreekstremister minst voldelige i Europa

Den europeiske politiorganisasjonen Europol har nylig lagt ut sin årlige trusselrapport. Den viser at høyreekstremisme er en av de minst farlige truslene organisasjonen jobber mot. Rapporten viser blant annet at venstreekstremister står bak dobbelt så mange angrep i Tyskland og tre ganger så mange angrep i Hellas.

Helt siden 1978 var det klart hvem som voldtok

I en artikkel fra Fib Aktuell fra 1978 konstaterte sjefen for Stockholmpolitiets sedelighetsavdeling, kommisær Nils Linder, at statistikken vedrørende voldtekter i Stockholm talte sitt tydelige språk – majoriteten av voldtektsforbryterne var innvandrere.