Eksklusivt

Frieord vant enstemmig i retten

august 24, 2016 Redaksjonen

Redaktøren av Frieord var tiltalt for å ha krenket privatlivets fred ved å ha gitt offentlig meddelelse om personlige forhold. (§390 i straffeloven) Bakgrunnen for saken var at Frieord navnga en dømt afrikansk overgriper som

Eksklusivt

Dømt for voldtekt av barn i Sverige

august 6, 2015 Redaksjonen

Dennis Kantola f. 1986 Kantola oppsøkte høsten 2012 den da elleve år gamle jenta på nettstedet kamrat.com, der jenta hadde lagt ut et bilde av seg selv og fortalte at hun var elleve år. Dennis