Sverige: Tok imot flyktninger og innvandrere med åpne armer

Islam i Europa.

Sverige mottok enda flere flyktninger enn Storbritannia, Italia og Frankrike, som alle har mye større befolkninger, skriver den anerkjente amerikanske opinions- og analyseinstituttet Pew Research i en rapport om muslimsk innvandring til Europa.

Instituttet har analysert innvandringen, spesielt av muslimer, fra midten av 2010 til midten av 2016.

Et stort flertall av de 200.000 flyktningene Sverige tok imot i disse årene, anslått til 77 prosent, var muslimer; Sverige mottok også 250.000 «vanlige» innvandrere, (definert som ikke asylsøkere) hvorav de fleste, 58 prosent, var muslimer.

Samlet sett kom 300.000 muslimske innvandrere – hvorav 160.000+ flyktninger – til Sverige de siste ti årene. Bare Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia mottok flere muslimske innvandrere. Disse ankomstene har større betydning for Sverige enn den muslimske innvandringen til større land i Vest-Europa, fordi Sverige har betydelig lavere innbyggertall, skriver Pew Research i sin rapport.